Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 18:15 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:15 - 18:17 hod.

Soboňa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som sa aj ja vyjadriť v faktickej poznámke, pani predsedníčka. Som rád, že ja ako člen ľudskoprávneho výboru a zároveň jeden z podpredsedov tohto výboru som prispel k tomuto uzneseniu. Viem, že sa to nerodilo ľahko, viackrát sme museli zasadať a myslím si, že to záverečné hlasovanie bolo, že jeden člen výboru sa tam zdržal a drvivá väčšina to odsúhlasila napriek, ako to si už spomínala, napriek celým politickým spektrom, napriek liberálom, kresťanom, ale aj konzervatívcom, ktorých máme vo výbore.
Určite aj v tejto sále, tak ako si spomenula, sú ľudia, ktorí si pamätajú aj z minulého obdobia prenasledovanie aj v našej republike a vlastne treba si vážiť, že žijeme v slobodnej krajine a kde je náboženská sloboda a nebáť sa chodiť do kostola je samozrejmé a normálne. Predsa si aj tiež pamätáme, že kvôli tomu, že mal niekto napísane, že navštevoval náboženstvo alebo miništroval, sa, nebol prijatý na základnú alebo teda na strednú alebo vysokú školu. To bola bežná prax v minulosti.
Ale chcem nadviazať na tvoje vystúpenie, že sme prijali a doplnili to uznesenie na, myslím, že jedného člena výboru, že vlastne nielen prenasledovaným kresťanom, ale aj iným náboženským komunitám vo svete aby sme sa zaoberali, a to je tá dôležitá vec, nakoľko naozaj sme svedkami v poslednej dobe, zverstvá, ktoré sa stávajú vo svete, či už to je v Afrike, alebo nie dávno na Srí Lanke, ale aj v ďalších krajinách, kde naozaj kresťanstvo a kresťanské komunity sú veľmi ohrozené. A vítam toto uznesenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 17:16 - 17:18 hod.

Soboňa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Martin, ja si ťa vážim ako odborníka. Síce nie som vo výbore, v ktorom sa prejednávala táto správa, ale keďže ako starosta dlhoročný mám skúsenosti s reštitúciami, ako aj s pozemkovými úpravami. Ty vieš sám, aká je toto ťažká, náročná agenda. Sám si pracoval na regionálnom pracovisku a ty vieš, ako štát zanechal, v akom stave zanechal nielen občanom, ale aj subjektom verejnej správy pozemky. Prakticky v tých 90. rokoch, následne, keď sme v roku 2002 prevzali školstvo, samosprávy, sme naozaj dostali nevysporiadané pozemky. Dostali sme len budovy. Ty najlepšie vieš, aká je to ťažká, ťažká agenda.
Ja som rád, že si našiel aj pozitívne veci na správe pani generálnej riaditeľky, to ma veľmi teší, lebo viem, že nie si len ortodoxný kritik, ale uznáš aj prácu ľudí. Za tých dva, dva a pol roka, čo je pani riaditeľka vo funkcii, nadviažem na slová kolegu Tibora, že naozaj mám skúsenosti, že tie veci sa pohli, že tie pozemky, ktoré majú starostovia, primátori, urýchľujú sa tie žiadosti. A ja som rád, že pozemkové úpravy, ktoré nás čakajú a ktoré boli odsúhlasené konečne po prieťahoch na verejnom obstarávaní, sa idú rozbiehať v vyše 160 komunitách, a verím, že Slovenský pozemkový fond bude nápomocný.
Taktiež možno treba spomenúť, že aj ohľadom jednoduchých pozemkových úprav pripravuje Slovenský pozemkový fond iniciatívu. Takže treba sa pozerať aj z tej problematiky, ktorá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 17:15 - 17:16 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Myslím, že pán kolega Martin Fecko vcelku pozitívne zhodnotil predmetnú správu Slovenského pozemkového fondu. Čo sa týka reštitúcií, trošku mám tiež skúsenosti. Je to naozaj veľmi, veľmi komplikovaný proces, takže niet sa čomu čudovať, ale predpokladám, že k tomu ešte bude ďalšia diskusia.
Čo sa týka rozšírenia členov Rady SPF o dvoch, je tam zástupca ZMOS-u a, myslím, SPPK, ak ma pamäť neklame. Čiže aj to je vlastne jedna z vecí, ktorú aj Slovenská národná strana a vládna koalícia chcela, doplniť Radu SPF o dvoch členov vyslovene z radov obcí a miest, aby boli pri tom, keď sa vlastne rozhoduje o niektorých veciach na Slovenskom pozemkovom fonde, aby boli do toho zainteresovaní, či už poľnohospodári, alebo zástupcovia miest a obcí.
Čo sa týka tých zástupcov miest a obcí, ja mám veľmi dobré skúsenosti a veľmi dobré referencie na spoluprácu starostov a primátorov so Slovenským pozemkovým fondom, kde viacerí mi hovorili, že naozaj Slovenský pozemkový fond vychádza v ústrety a mnohým už aj pomohol pri vysporiadavaní rôznych nehnuteľností, či už pod cestami, pod školami, alebo pod rôznymi nehnuteľnosťami, o ktoré majú obce záujem a na ktorých vlastne obce chcú vykonávať nejaké verejnoprospešné práce, resp. ktoré budú využívať na verejnoprospešné účely. Čiže naozaj čo môžem povedať a potvrdiť, starostovia a primátori obcí si veľmi, veľmi pochvaľujú spoluprácu so Slovenským pozemkovým fondom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 15:50 - 15:58 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja sa takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave. A naozaj tá rozprava bola zaujímavá. Každý si môže utvoriť svoj názor sám.
Áno, hovorili sme o zavedení povinného predprimárneho vzdelávania alebo tak, ako niektorí to nazývate, o povinnej predškolskej výchove. Ale skúsme sa teda držať naozaj teraz už toho termínu povinné predprimárne vzdelávanie, čo to bude znamenať pre naše deti, čo to bude znamenať pre ich nástup na povinnú školskú dochádzku, keď začnú navštevovať prvý ročník základných škôl. Predkladateľom tohto poslaneckého návrhu išlo iba o to, aby sme dali rovnakú šancu všetkým deťom bez rozdielu, z akej sociálnej vrstvy, z akej skupiny detí, z akých rodín, z akých sociálnych pomerov pochádzajú, či sú to marginalizované skupiny, či je to majorita, či je minorita, úplne bolo jedno. Nám išlo iba o to, aby všetky deti mali rovnakú šancu od piateho roku svojho života naozaj mať možnosť navštevovať detský kolektív, ktorý bude nadväzovať a veľmi úzko bude nadväzovať na rodinnú výchovu.
Chcem to podporiť tým, že aj včera na školskom výbore bolo dosť nesprávne komunikované, komunikovaný štátny vzdelávací program, ktorý platí v súčasnosti. Ak sa tento návrh poslaneckého návrhu, teda tento poslanecký návrh prijme a bude uvedený do života, budú musieť byť vytvorené, a to sme na to poukazovali, nové, nový štátny vzdelávací program pre povinné predprimárne vzdelávanie, ktorý bude úzko korešpondovať so štátnym vzdelávacím programom prvého stupňa, prvého ročníka, kde už bude nadväzovať na všetky základné veci, kedy sa učiteľ stáva sprievodcom dieťaťa vo vzdelávacom procese, kedy má dieťa možnosť objavovať, skúmať a samo sa dostávať k poznatkom vzdelávania a nedostávať informácie alebo vedomosti iba sprostredkovane od učiteľa a akýmsi... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pardon, prepáčte, pani poslankyňa. Môžem vás požiadať, prosím vás, kolegyne, kolegovia, o pokoj v rokovacej sále? Je to neúctivé voči pani poslankyni, ktorá si chce dokončiť svoje záverečné slovo. Ďakujem.

Smolíková, Eva, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. No, tak skrátka, táto vec tam bude, bude musieť byť teraz, ak teda ten návrh prejde, bude musieť byť urobená.
Hovoríme tu veľmi veľa a ja sa toho chcem dotknúť ešte viacej, nadviažem na pána poslanca Vašečku, o možnosti rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti. V tomto našom návrhu je to umožnené cez individuálne vzdelávanie. Sú deti, ktoré túto možnosť potrebujú z hľadiska ich zdravotného stavu, že sú tam na to objektívne dôvody, kedy im kmeňová materská škola, samozrejme, individuálne vzdelávanie je povinná poskytnúť, alebo ak si o to zákonný zástupca dieťaťa požiada. No potom sa vypracováva individuálny program, ktorý sa bude vypracovávať, a to možno niekomu uniklo, že sa bude vypracovávať konkrétne pre dané dieťa. Čiže keď si ja poviem, že ja chcem mať nejaké princípy vzdelávania, ktoré vyznáva, poviem teraz, lesná škôlka, tak tá kmeňová škôlka to spolu s tým zákonným zástupcom si odsúhlasí a bude to pripravené pre každé jedno dieťa. Ja už väčšiu možnosť výberu toho individuálneho vzdelávania naozaj nevidím. A ak niekto dôvodí, že je tam nejaká byrokracia pre rodičov, že musia vypĺňať nejaké tlačivo alebo o niečo požiadať, tak potom nech mi je prepáčené, ale máme deti, keď máme deti, máme aj nejaké povinnosti.
Všetky tieto náležitosti, ktoré sme my hovorili na výbore, ktoré sme si dosť veľa prebrali, hovorili sme s organizáciami, hovorili sme so zástupcami rodičov, hovorili sme so ZMOS-om, s odborármi, myslím si, že sme ich dosť dopodrobna prebrali. A najviac, čo tu rezonovalo a na to chcem trošku zareagovať, tu rezonovali vlastne, ako ste to nazvali, tie prílepky, ktoré boli doplnené k tomuto nášmu poslaneckému návrhu.
Čo sa týka tej politiky na školách. Pán poslanec Gröhling, nám nejde o politiku na školách. Nám ide o propagáciu politických strán a hnutí na školách. A jedna vec. Keď by sme tam dali tých 90 dní, Braňo, ja som tiež bola za to, ale ja som si tiež potom uvedomila, že veď na Slovensku sú každú chvíľu nejaké voľby. A to ako budeme teda členiť ten jeden rok? Veď máme komunálne, máme vúckarské. No, to je vec názoru. To je k tej politike na školách.
Ďalej, čo bola otázka, čo vyvolala takú veľkú vlnu záujmu, tak to bol, to bol ten pozmeňovací návrh môj a pána Petráka, čo sa týka odpisu z registra trestov. Viete, pred dvomi rokmi ja som sa pýtala, prečo robíme toto kladivo iba na učiteľov, prečo to nerobíme na ostatných ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi, a potom asi by to malo aj ďalší krok nasledovať, pretože nie iba učitelia prichádzajú do kontaktu s deťmi. Ale dobre, tak teraz to ideme urobiť, urobiť smerom ku pedagogickým a odborným zamestnancom. Tuná pred dvomi rokmi si pamätám, keď pani predsedníčka vykreslila tú situáciu, ktorá sa stala. Mňa to až mrazilo, pretože na tieto veci som veľmi citlivá, keď sa takéto niečo stane dieťaťu. No a my sme s tým naozaj súhlasili, len sme tam pridali tú jednu časť o tie psychotropné látky alebo o tú, o toho spomínaného džointa alebo marišku, či ako to tu nazývame, a vtedy zrazu sa to stiahlo.
Teraz ma trošku tak mrzí, že ľudia, ktorých si ja nesmierne vážim a ktorí to naozaj, naozaj a od srdca myslia dobre s deťmi a asi by aj podporili tento zákon, tak zrazu sa trošku tak spätili. Preto sa vás pýtam, kolegovia, že to naozaj si myslíte, že za tú jednu marišku bude mať niekto zápis v registri trestov? Nie. Ja ďakujem kolegovi, ktorý to vysvetlil, že tam musia byť nejaké gramy. Ja toto veľmi nepoznám a aj to mám napísané, ale nebudem to dlhšie predlžovať. A záleží to aj od sudcu, ktorý to uzná, či to uzná ako trestný čin. A ak to nie je ako trestný čin, tak to tam nebude mať zapísané ten mladý človek, ktorý povedzme v tých sedemnástich toto fajčil.
Ale na druhej strane sa pýtam, a ste tu otcovia a ste tu matky. To my s tým ako normálne tu, parlament alebo Národná rada Slovenskej republiky, s tým súhlasíme, že a veď je to dobre, keď si zapálili? No, tak to asi nie je v poriadku. Tak ja to tiež hovorím, že nie. A ďakujem pani Pčolinskej, že vyjadrila tiež podobný názor. Toto je, toto je vec, ktorá je pre mňa naozaj principiálna, a tiež si hovorím, že ten, kto sa postaví pred naše deti a je za tou katedrou, ten si musí uvedomiť, koho má pred sebou a čo vlastne chce dokázať v tej svojej práci. A keď to teda naozaj chceme robiť a vyzerá to tak, že naozaj chceme, a chceme na tých učiteľov použiť tie odpisy, tak potom nech je tam všetko. A nech tí naši učitelia sú bezúhonní. Len tiež podotýkam, koľko máme tých neobjavených a tých utajených pedofilov v rodinách, koľko ich máme v iných inštitúciách, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi, a z toho ma mrazí možnože ešte aj viac.
Vážení kolegovia, ja vám veľmi pekne ďakujem aj za trpezlivosť. Svojmu kolegovi Ľubovi Petrákovi ďakujem za spoluprácu, takisto Peťovi Vörösovi, Ábelovi Ravaszovi a všetkým tým, ktorí boli nápomocní. A naozaj poprosím o prijatie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 11:57 - 11:58 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
... za slovo aj za faktické poznámky. Pani Milanová, ďakujem, v tomto sme zajedno.
Pán poslanec Dostál, no aká v tom bola logika? Táto logika bola v tom pred dvomi rokmi, keď to naozaj predložila pani podpredsedníčka, my sme s tým súhlasili, len sme tam pridali tiež tie psychotropné látky a vtedy ste to potom stiahli. Život ukázal, že bola to naozaj veľká chyba. A naozaj vám poviem, že cez to všetko, aj keď si uvedomujem, že čo to vyvolá teraz, akú búrku medzi kolegami, ale, bohužiaľ, pracujeme s deťmi. Keď budeme pracovať s tehlami, tak takýto zákon nebudeme potrebovať. Ja neviem, či to donáša tento, tento svet, spôsob života alebo čo, ale vidíme, že naozaj môžeme, skutočne môže riaditeľ školy pustiť a musí si byť vedomý toho, že človeka, ktorého pustí ku deťom, bude naozaj bezúhonný. A tam tieto sexuálne delikty, čo mi je teda veľmi ľúto, tak v poslednej dobe nám teda naozaj idú čoraz viacej na povrch. Takže keď ozaj zachránime čo len; zdravie, bezpečnosť čo len jedného dieťaťa, tak ja budem naozaj spokojná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 11:47 - 11:54 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, predložím vám pozmeňujúci návrh Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k danému prerokovanému zákonu.
Krátke odôvodnenie: Pristúpili sme k tomuto pozmeňovaciemu návrhu na základe toho, čo si daná situácia v spoločnosti vyžiadala. Všetci sme oboznámení s tými zlými vecami, ktoré sa udiali v spoločnosti našim deťom na školách, a preto si dovoľujeme predstúpiť pred vás s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Dovolím si v krátkosti iba povedať, že plne sa stotožňujem so slovami pani podpredsedníčky Národnej rady, keď povedala, že dobro dieťaťa, zdravie, život, bezpečnosť našich detí je nad všetko ostatné. Toto sú sväté slová, ktoré by sme si mali všetci zapamätať a v prvom rade tí, ktorým sú naše deti zverené. Takže teraz by som poprosila, prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k navrhovanému zákonu.
1. Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
"Čl. IV
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011, zákona č. 220/2011, zákona č. 334/2012, zákona č. 345/2012, zákona č. 322/2014, zákona č. 78/2015, zákona č. 273/2015, zákona č. 91/2016, zákona č. 125/2016, zákona č. 55/2017, zákona č. 274/2017, zákona č. 177/2018 a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
"p) okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1. úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2. pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:
"33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. /2019 Z. z."
Čl. V
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený."
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2. V § 15 ods. 3 v prvej vete sa slová "výpisom z" nahrádzajú slovom "odpisom" a za slovo "mesiace" sa vkladá čiarka a slová "a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka".
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia "§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z."
4. V § 15 odsek 4 znie:
"(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov."
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
5. V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6. § 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa za účely tohto zákona za bezúhonného."
7. Za § 90 sa vkladá nový § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 90a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného."."
Doterajší čl. IV sa primerane preznačí.
Články IV a V nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Žiadame vyňať na osobitné hlasovanie bod 38 zo spoločnej správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:10 - 10:11 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať, pán kolega Pčolinský, za vaše vystúpenie, pretože z praktickej skúsenosti ste veľmi zrozumiteľne a, poviem, ľudskou rečou vysvetlili filozofiu tohoto zákona, a teda aj vyvrátili mnohé zavádzania kolegov. A aj váš návrh, ktorý podávate, si myslím, že má svoje ratio, pretože upresňuje podmienky na výšku príspevkov, a teda bude zamedzovať v budúcnosti tomu, aby niekto nemohol zneužívať tento inštitút napríklad aj členských príspevkov. A poviem, osobne ja váš návrh podporím, lebo vychádza z toho ratia a ide naozaj o to, aby sa nastavili jasné pravidlá pri volebnej kampani a pri fungovaní politických strán.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 9:45 - 9:47 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Dostál, bola to typická ukážka toho, ako sa snažíte prezentovať ako absolútny demokrat, ktorému ide o slobodu slova, demokraciu, a teda obhajobu všetkých takých vznešených vecí, ale platí presne na vás to slovenské, vodu káže, víno pije. Nám vyčítate to, že takýto zákon mal prejsť medzirezortným pripomienkovaným konaním, dokonca širokou diskusiou, dokonca malo to byť odkomunikované so sociálnymi partnermi. No tak si pozrime program dnešnej schôdze. Tri zákony, Ondrej Dostál, Peter Osuský, Martin Klus, Zuzana Zimenová, návrh poslancov Národnej rady, tak závažný vstup, ako je zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Ďalší zákon, ktorý hovorí o mene, priezvisku v znení neskorších predpisov, ktoré naozaj mali prejsť širokou diskusiou. Ale ako poslanecké návrhy nemusia prejsť, to vám vôbec nevadí, ale nám vyčítate, skupine poslancov, že dávame takýto návrh, ktorý neprešiel širokým konsenzom alebo širokou diskusiou. Áno, toto je to, čo vy vidíte. Nevidíte tie brvná pred svojou vlastnou chalupou. To je ten celý problém.
Zákony by mali prirodzene reagovať na danú situáciu, ktorá je. A my sme ešte pred rokom nevedeli, že do toho budú vstupovať tretie strany. Ukázali to až voľby prezidentské, ukázali to voľby do europarlamentu, kedy finančné skupiny skúpili mediálne priestory, a preto tento zákon reaguje na minulú, krátku, dozadu krátku históriu na to, ako sa správali títo mecenáši. A to, že my chceme zabrániť, aby naozaj politické strany neboli v rukách niekoľkých oligarchov, dvoch-troch, ktorí si to zaplatia a potom tie politické strany len plnia ich úlohy, to nám vyčítate, vy najväčší demokrati?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 9:43 - 9:45 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán poslanec Ondrej Dostál, vy naozaj nepotrebujete odpovede na vaše otázky. Vy ste si ich už dávno zodpovedal sám pre seba, svojsky. Vás vnútorne ale absolútne netrápi skrátené legislatívne konanie pri prijímaní tohto poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181 z roku 2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Pán poslanec, vám neskutočne prekáža, že tento návrh zákona prináša konečne jasné volebné pravidlá a to najmä s poukazom na financovanie volebnej kampane. A naozaj, pán Dostál, v tomto návrhu zákona ide len a predovšetkým o vytvorenie rovnakých podmienok. Áno, nastal ten čas, kedy je potrebné upraviť prísun finančných prostriedkov smerom do strán a to, ak je potrebné, aj v priebehu 24 hodín. Schválením novely tohto zákona očakávame predovšetkým, a to už tu zaznelo niekoľkokrát, vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami, ale aj vyššiu vnútornú demokraciu v rámci politických strán. Snahou tohto zákona je zabrániť tomu, aby istá finančná skupina financovala jednu politickú stranu a takýmto spôsobom ju potom pevne držala, držala v svojich rukách a snažila sa pretláčať vlastné záujmy.
Pán poslanec Dostál, ja som neskutočne smutná z toho, čo ste predviedli za tých 24 hodín. Akým vytrvalým spôsobom, prepáčte za ten výraz, slová, masírujete nielen poslancom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 9:39 - 9:41 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja akurát začínam. Nebudem reagovať tak ako moja predrečníčka úplne mimo reakcie na pána poslanca Dostála, čím bol porušený podľa mňa rokovací poriadok, ale poviem rovno.
Pán Dostál, vy ste spomínali, že tento zákon sa týka hlavne pána Kisku, ak si dobre pamätám, že ho ideme teraz obmedzovať? Znova zopakujem, ak vznikne nová strana, môže "vyzbierať" 3,5 milióna eur rôznymi spôsobmi, ktoré ste tu popísali. Na volebnú kampaň do Národnej rady môže použiť 3 milióny eur. Čiže vôbec toto nie je nejaký lex Kiska, je to lex peniaze, ako tu bolo včera povedané. Ak chcete byť nejaký, by som povedal, že chcete, vám ide o vec, bavme sa o tom, že znížime výdavky na volebnú kampaň. Bavme sa o tom, prečo by mala strana vynaložiť napríklad tri milióny eur a nie menej alebo v prezidentských voľbách takisto menej. Včera bolo spomínané, že ľudia majú naozaj iné problémy a rôzne strany, politické strany vyhadzujú na predvolebnú kampaň na čokoľvek veľmi veľa peňazí. Bavme sa o obmedzení aj výdavkov politických strán. Kľudne.
A ešte k tretím stranám. Sám ste spomínali, že tretie strany aj podľa vášho názoru, teda ak som to dobre pochopil, že ich existencia je sporná, pričom vy ste, v podstate že sa pridávate k názoru, že sú ale dobré, ale nevylučujete to, že sú sporné. Naozaj cez tretie strany je možné obchádzať volebnú súťaž, to je zase môj názor, a napríklad aj počas "volebnej kampane" tieto tretie strany, ktoré nikdy nevieme, kto za nimi je, môžu robiť aj antikampaň. To znamená, že môžu aj ubližovať iným kandidátom, iným politickým stranám. Čiže preto aj z môjho pohľadu, aj z pohľadu Štátnej volebnej komisie tretie strany naozaj by nemali byť, respektíve mali by byť vylúčené z nášho právneho poriadku a naozaj nemali by byť, nemali by... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis