Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 17:44 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 19:28 - 19:30 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja, naopak, si myslím, že toto bolo naozaj trefné vystúpenie človeka z praxe, zo samosprávy, ktorý vie, akým spôsobom fungujú stredné školy a, samozrejme, aj školy súkromné v rámci samosprávnych krajov. Ja tiež ako poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja musím podporiť tieto slová, pretože ani u nás sme nerušili žiadne súkromné školy. Možno sa obmedzil počet hodín na týchto školách, ale to iba z dôvodu toho, že máme odbory zavedené na školách, ktoré už dlhodobo fungujú, majú veľmi dobré výsledky. Veď ako môžeme podporovať súkromnú školu, ktorej zriaďovateľ žije v Londýne a predáva tam Tescu tovar a je raz za rok v škole. To je asi choré trošku, že?
Čo sa týka toho štrajku, ako tu bolo naznačené, ja práve takisto si myslím, že ten štrajk je účelový a politický, dostal som kdesi e-mail od kolegov z nášho mesta s tým, že prečo štrajkujú učitelia, ktorí za posledné štyri roky mali na školu finančný prínos takmer, myslím, v materiálovo-technickej základni cez 1,7 mil. eur, vybavené školy, pokiaľ ide o túto základňu, úplne natvrdo, nové triedy, nové podlahy, nové lavice, nové okná, zateplenie škôl, materiálno-technické vybavenie, v mnohých prípadoch počítačovú techniku, ktorá často ešte zabalená je nepoužitá, pretože naozaj niektorí učitelia si zľahčujú robotu a neučia pomocou týchto technických pomôcok, ale iba formou prednášky.
A čo sa týka toho regionálneho školstva, ja som tu započul niekde, že sa pre regionálne školstvo veľmi málo urobilo. Myslím, že to bol kolega z KDH pán Abrhan, čo to povedal. Ale sa z toho musím smiať. Veď KDH je súčasťou koalície v niektorých samosprávnych krajoch. A keby to tak bolo, dehonestovali by tak vlastne samých seba, samú politiku, ktorú majú v týchto samosprávnych krajoch. Čiže to nesvedčí o tom, že by vedeli o tom, čo sa v týchto samosprávnych krajoch robí. A preto považujem tento štrajk za politický.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 17:44 - 17:46 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja ti chcem poďakovať za tvoje vystúpenie, ktoré, myslím si, bolo obsahovo úplne iné, než aké sme počuli v predchádzajúcich vystúpeniach z radov opozičných kolegov a politikov. A svojím spôsobom si ukázal, že máš aj v tom prehľad. Najmä si povedal to, aby sme si nedehonestovali vlastnú robotu, čo, sa mi zdá, že často učitelia najmä v súčasnej dobe navzájom robia, že ju dehonestujú. Je to vidieť momentálne v rozpoltených názoroch učiteľov na školách. Učitelia sú rozvadení, nerozprávajú sa, jedni štrajkovali, iní neštrajkovali, sedia v kabinetoch a nebavia sa o veciach, ktoré ich zaujímajú a práve, naopak, vyčítajú si, kto štrajkoval, kto neštrajkoval, ale vrátim sa k podstate veci.Možno by stálo za zváženie pozrieť sa, prečo úroveň vzdelávania u nás klesá. Nehľadajme iba tie príčiny vo financiách, len u učiteľov, skúsme sa tu pozrieť aj na deti, na žiakov. Často počúvam, že žiaci sa nechcú učiť, nemajú správny prístup k vzdelávaniu, vynechávajú vyučovanie, robia si žarty z učiteľov a podobné veci, rodičia ich k tomu často vedú aj svojimi invektívami voči učiteľom a tak ďalej a tak ďalej. Je to celý rad problémov. A my sme sa o tom viackrát, áno, ako si to povedal aj mimo kamier, bavili. A myslím si, že to bolo na vysokej úrovni, čo ma teší. Čiže skúsme si hľadať príčiny aj tam, prečo sa zmenil hodnotový systém u tých detí, kde sú vzory pre tie deti, kde sú tí ľudia aj tí učitelia, ktorí by mali byť vzormi pre tie deti. To znamená, hľadajme príčinu aj v systéme vzdelávania, zo strany rodičov, ale, samozrejme, aj zo strany samotných žiakov, ktorí nemajú ten záujem, hrdia sa Hornou Dolnou, farmami a podobnými celebritami, ale nie vzdelávacím procesom. Takže aj tu hľadajme spôsob, ako tie deti primäť, aby sa učili. A tam sa možno aj tá úroveň vzdelávania zdvihne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 13:53 - 13:54 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja nebudem sa opakovať, pán kolega Blanár niektoré veci povedal aj za mňa, pričom úplne s tým súhlasím. A beriem možno aj tú vašu výzvu, kde ste hovorili o tom, že je potrebné urobiť dlhodobejšiu víziu v školstve aj naprieč politickým spektrom, ale uznajte sám, že asi vo volebnej kampani za mesiac sa to jednoducho nedá urobiť. Čiže už v tomto je typické politikum.

A čo sa týka tej pripomienky k štátnemu rozpočtu a navyšovaniu tých platov, ja vychádzam z toho, čo mi ľudia na ulici povedali. Keď sme zvyšovali minimálnu mzdu, tak celá pravica bola neuveriteľne hore nohami a robila krik na nás s tým, ako to padne na slovenskú ekonomiku. A dneska nemáte problém za mesiac navýšiť štátny rozpočet o neviem koľko miliárd eur, čo tam je spomínané. Takže v tomto trošku sa mi to nevidí, ale len tak pripomínam, že naozaj som za to, aby sa urobila tá vízia na dlhé obdobie.A čo sa týka tej samosprávy, samozrejme, samospráva najlepšie vie, ako fungujú stredné školy, ako fungujú základné školy v rámci obcí, takže kde tie kompetencie majú prísť, keď nie na samosprávu, po čom ste volali? Takže je to v poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2015 16:44 - 16:49 hod.

Pavol Goga
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2015 10:06 - 10:10 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, dámy a páni, pán minister, dovoľte mi, aby som podal výsledok spoločnej správy výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. septembra 2015 č. 1933 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K vládnemu návrhu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu rokoval 1. októbra 2015 a uznesením č. 196 odporučil návrh zákona schváliť.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 691 z 3. novembra 2015, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 177 z 26. októbra 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 201 z 5. novembra 2015 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených v bodoch 1 až 48 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru z 18. novembra 2015 pod číslom 211. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2015 17:51 - 17:53 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pán minister, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada pri všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.7.2015 18:24 - 18:27 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis

Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 2. júla 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 120 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 120 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 120 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných a 113 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Michala Antala hlasovalo za 81 poslancov, proti hlasovalo 10, zdržalo sa hlasovania 22.
– za Jozefa Beňa hlasovalo za 81, proti hlasovalo 11, 21 sa zdržalo hlasovania,
– za Martinu Gajdošovú hlasovalo 101 hlasovalo za, 3 proti, 9 poslancov sa zdržalo hlasovania,
– za Ivana Kochanského 80 hlasovalo za, 11 proti, 22 sa zdržali hlasovania,
– za Tomáša Kozovského 103 hlasovalo za, 2 hlasovali proti, 8 sa zdržali hlasovania,
– za Jána Majlinga 78 hlasovalo za, 13 hlasovalo proti, 22 sa zdržalo hlasovania,
– za Antona Nováka 79 hlasovalo za, 11 proti, 23 sa zdržali hlasovania,
– za Karola Poslucha 91 hlasovalo za, 5 proti, 17 sa zdržalo hlasovania,
– za Ivana Syrového 87 hlasovalo za, 10 proti, 16 sa zdržali hlasovania,
– za Miroslava Šupu 80 hlasovali za, 11 poslancov proti, 22 sa zdržalo hlasovania,
– za Pavla Tomana 80 hlasovalo za, 11 proti, 22 sa zdržali hlasovania,
– za Jozefa Tuhovčáka hlasovalo za 79, proti 11, 23 sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení: Tomáš Kozovský, Martina Gajdošová, Karol Posluch, Ivan Syrový, Michal Antala, Jozef Beňo, Ivan Kochanský, Miroslav Šupa, Pavol Toman, Anton Novák, Jozef Tuhovčák, Ján Majling.
Overovatelia zároveň poverujú svojho člena Pavla Gogu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.5.2015 12:01 - 12:03 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 20. mája 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 142 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 142 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 142 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný a 141 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
za Henrietu Crkoňovú hlasovalo za 5 poslancov, proti 77, 59 sa zdržalo hlasovania.
za Karola Mitríka 82 hlasovalo za, proti hlasovalo 43, 16 sa zdržalo hlasovania.
za Maroša Žilinku 54 hlasovalo za, 65 proti, zdržalo sa 22 poslancov.
Na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Karol Mitrík.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

14.5.2015 17:54 - 17:57 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dámy, páni, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 14. mája 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 103 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 103 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 103 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 100 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
za Milana Hargaša hlasovalo za 77, proti 9, 14 sa zdržali hlasovania,
za Jána Hijja hlasovalo za 76, 9 hlasovalo proti, 15 sa zdržalo hlasovania,
za Antona Nováka 20 hlasovalo za, 47 proti, 33 sa zdržali hlasovania.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na člena Regulačnej rady zvolení Milan Hargaš, Ján Hijj.
Overovatelia poverili svojho člena Pavla Gogu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

13.5.2015 17:18 - 17:22 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podáva správu výborov o výsledku prerokovania poslaneckého návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo 17. marca 2015 č. 1643 sa uzniesla prerokovať v druhom čítaní uvedený návrh zákona a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 167 z 24. marca 2015 odporúča návrh zákona schváliť.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 592 z 30. 4. 2015, ďalej, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 404 z 28. 4. 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 172 z 30. apríla 2015 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v bodoch 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v správe.

Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na gestorskom výbore zo 6. mája 2015 č. 186.

Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru, a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis