Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.5.2015 o 11:12 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2015 11:12 - 11:13 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predsedajúci. Pripomínam, dovoľujem si pripomenúť členom výboru pre európske záležitosti, že zasadnutie výboru k T typu bude dnes o 12.00 hodine v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2015 10:03 - 10:05 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Šebej, s úvodom vášho vystúpenia k predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade a jeho parlamentnému levelu alebo dimenzii, no, úprimne musím povedať, že aj mne sa to zdá v našej inštitúcii akési spomalené, ale verím, že ako Kancelária Národnej rady, tak aj príslušné odbory sa nejakým spôsobom naštartujú, zmobilizujú a všetko zvládnu tak, aby meno, pohostinnosť a všetky veci s tým súvisiace urobili dobrú vizitku nielen nášmu parlamentu, ale aj celému Slovensku. Ale myslím si, že táto vaša výzva alebo poukázanie na tieto skutočnosti boli z môjho pohľadu v poriadku.
Už len jedna poznámka. Vyjadrili ste sa vo svojom vystúpení alebo podali ste také tvrdenie tak podprahovo, že Jobbik v Maďarsku, Národný front a ešte neviem ktorá strana sú financované z Ruskej federácie. Ja sa vás chcem spýtať, že či máte nejaký dôkaz alebo indíciu pre toto svoje tvrdenie, lebo som ju nezachytil vo vašom vystúpení. A budem vám trošku oponovať, sú indície, údaje, nechcem ich nazvať slovom dôkazy, ale ktoré nás môžu viesť k tomu, aby sme sa mohli nazdávať, že napríklad protesty proti, protesty, ktoré sa udiali 17. novembra minulého roku proti prezidentovi Zemanovi, boli spoluorganizované americkou ambasádou v Prahe. Sú na to rôzne indície, ktoré nás k tomuto môžu viesť.
Vy ste žiaden dôkaz ani indíciu nepodali, tak skúste mi povedať, že či máte nejaký dôkaz pre svoje tvrdenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2015 9:36 - 9:38 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pozorne som počúval vaše vystúpenie, pán kolega Mikloško, ale nedá mi nepovedať, že minimálne dve veci, ktorých ste sa dotkli, nie sú predmetom tohto predloženého materiálu, lebo eurofondy sú v kompetencii podpredsedu vlády a jednoducho táto správa, ktorá je predložená, ich nerieši a určite nie v takých detailoch, ktoré ste tu naznačovali. Myslím si, že, áno, je dôležité sa o tom rozprávať, ale v inom formáte a na iných výboroch.
Takisto aj migrácia nie je vecou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ale spadá do kompetencie ministerstva vnútra.
Takže odporučil by som vám trošku možno sa zamerať na zdroje alebo smerovať svoje otázky tam, kde padnú na úrodnú pôdu.
A čo sa týka, okrajovo ste sa dotkli aj konferencií alebo národných konventov. Ja som už dlhé roky účastníkom Národného konventu v Európskej únii a musím vysoko oceniť túto aktivitu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Poviem vám len taký posledný zážitok. Ostatné zasadnutie Národného konventu sa udialo na pôde Univerzity Komenského, čo som tiež ako absolvent veľmi tomu rád, a bola to z môjho pohľadu najlepšia diskusia o situácii na Ukrajine. Bola plná zasadačka Vedeckej rady, boli tam významní ľudia, europoslanci, národní poslanci, je to otvorené fórum, kľudne sa môžete prísť pozrieť, boli tam veľvyslanci, náš vedúci zastúpenia v Európskej komisii. Ako, naozaj, bolo to obsahovo aj formálne veľmi užitočné, užitočné stretnutie. Takže aj týmto spôsobom si vás dovoľujem pozvať, pán poslanec Mikloško, prídite sa niekedy pozrieť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.5.2015 9:13 - 9:14 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som podal správu o prerokovaní tlače 1467.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 24. marca 2015 č. 1480 pridelil tlač 1467 na prerokovanie výboru pre európske záležitosti s tým, že uvedený výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady. Schôdza výboru pre európske záležitosti bola zvolaná na 23. apríla 2015. Výbor výročnú správu prerokoval a uznesením č. 164 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie. Zároveň ma výbor ako spravodajcu poveril podať Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.5.2015 18:48 - 18:49 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi stručne využijem svoje právo spravodajcu zhodnotiť rozpravu, v ktorej vystúpili štyria páni poslanci, alebo teda traja páni poslanci a jedna pani poslankyňa, pani poslankyňa Žitňanská.
Pán poslanec Zajac, ktorý bol prvý, tu plamenne rečnil, ale chcem vám dať len, ctené plénum, do pozornosti, že nikto z vystupujúcich v rozprave, ktorí tu teda najmä ústami pána poslanca Zajaca sypali obvinenia, oheň a síru, nevyužil ustanovenie § 73 ods. 3 a nedal návrh na vrátenie návrhu zákona na dopracovanie alebo na nepokračovanie v rokovaní, alebo na to, aby sme ho neprerokovali v druhom čítaní. Takže vážení vystupujúci v rozprave, tak myslím si, že ste na toto zabudli, ale vďaka, budem mať o to menej práce.
Ďakujem, pani predsedajúca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.5.2015 16:55 - 16:57 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 419 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1494. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2015 17:14 - 17:14 hod.

Andrej Kolesík
Ďakujem, pán predseda, nie je to procedurálny návrh, len chcem uľahčiť život kolegyni alebo kolegovi, ktorý si u mňa v lavici nechal položený svoj mobilný telefón v čiernom obale, značky Nokia. Vyzdvihnite si ho, prosím, u mňa.
Ďakujem. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2015 17:39 - 17:40 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Hraško, veľmi plamenne ste vystúpili a pre nezaujatého pozorovateľa by to možno vyzeralo aj zaujímavo a asi ste mali dobrých učiteľov, lebo ste hovorili, nemalo by sa kradnúť a vy sa raz budete pozerať na to niektorí spomedzi mreží.
Ja sa chcem spýtať, kto bol vaším takým učiteľom, lebo som sa tak dočítal. že v ’98. ste kandidovali za Stranu občianskeho porozumenia. A v životopise si uvádzate, podľa týždenníka Trend a dobre počúvajte, kolegovia, ako pracovnú skúsenosť, miesto organizačného pracovníka Republikovej kancelárie Strany občianskeho porozumenia. Je to pravda, pán poslanec Hraško? Páni kolegovia z opozície, kto bol v Strane občianskeho porozumenia, kto bol za ňu poslanec a potom neskôr prestúpil do ANO a bol ministrom? Nebol to náhodou istý pán Jirko Malchárek? No pán poslanec Hraško, mne dnes veľa vecí zapadlo do mozaiky. Ak ste mali takéhoto skvelého tútora (reakcia z pléna), pán poslanec Hraško, pána Malchárka, ktorý je podozrivý z rôznych vecí, kde bežali aj trestné stíhania, tak to sa teda máte čím chváliť. Toto som o vás nevedel, pán poslanec Hraško. Miesto organizačného pracovníka Republikovej kancelárie SOP. Teda vy ste boli vysoko, vy ste boli na ústredí, možno ste nosili Malchárkovi aj tašku a otvárali mu dvere.
Gratulujem vám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2015 16:00 - 16:02 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pani poslankyňa Gibalová, ja si vás vážim a rešpektujem a na niektoré témy sa s vami naozaj dobre komunikuje a diskutuje, ale pýtam sa, že na čo bolo alebo čo bolo zmyslom tohto vášho vystúpenia. A nadviažem možno na to, čo spomenul aj kolega Blaha v tej svojej faktickej, keď použil jedno slovo, ktorého výklad vám prečítam z Wikipédie: "Farizeji (perušim po hebrejsky, oddelení v preklade) boli jedným z teologických, sociálnych a politických názorových prúdov antického judaizmu. V období druhého chrámu a po jeho zničení boli kľúčovými aktérmi pri vzniku rabínskeho judaizmu, jedinej významnej starovekej formy judaizmu, ktorá pretrvala až do dnešnej doby." To by bola možno tá lepšia časť definície tohto slova. "Kresťanské dokumenty, ktoré sa nachádzajú v Novom zákone, vznikli medzi druhou polovicou 1. storočia a koncom 2. storočia po Kristovi, vykresľujú farizejov ako Ježišových protivníkov, ale tiež aj ako jeho najvýznamnejších diskusných partnerov. V evanjeliách prílišne zdôrazňovaná vonkajškovosť náboženských prejavov farizejov bola označovaná ako pokrytectvo a ako taká sa preniesla aj do dnešnej hovorovej reči." "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!" (Matúš, kapitola 23, verš 27.)
Beda vám, KDH!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2015 16:57 - 16:59 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pán kolega Mikuš, pán poslanec, začnem tvojimi slovami, ktorými si skončil, nejde len o majetok vlády, ide o majetok náš všetkých. Ktože ten majetok nás všetkých sprivatizoval? Ktorá vláda to bola, v ktorej ty si bol poslancom v tejto Národnej rade? Bola to vláda Mikuláša Dzurindu. Keby ho vtedy nebola privatizovala, možno by sme tu dnes o tejto téme vôbec nerokovali. Takže podľa môjho osobného názoru nemal byť podnik, akým Slovenské telekomunikácie, resp. dnes Slovak Telekom sú, nikdy privatizovaný. Dnes vláda koná na základe toho, čo v úvodnom slove povedal pán minister hospodárstva. Jednoducho privatizačná zmluva bola nadstavená tak a ten súčasný stav je taký, že tam drží privatizér, resp. Deutsche Telekom 51 %, štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva a FNM 49 %. A na to netreba doktorát z matematiky, aby sme vedeli, že 51 je viac ako 49.
A k tým nevyplateným dividendám. Pán poslanec Mikuš, ty dobre vieš, že obchodné spoločnosti, napríklad aj Slovak Telekom, ktorá je akciovou spoločnosťou, sa riadia právom obchodných spoločností, kde štát ako druhý akcionár, hoc minoritný, môže dať návrh na vyplatenie dividend. Ale dopadne to vždy rovnako. To znamená, na valnom zhromaždení dá návrh na vyplatenie dividend, kto je za to, zástupcovia štátu dvihnú ruku, držia 49 %, kto je proti tomu, majoritný vlastník držiaci 51 % zdvihne ruku, hotovo, je odhlasované, koniec, skončili sme, vybavené. To znamená, že nie je legálny spôsob, ako sa domôcť vyplatenia týchto dividend alebo, ak chceme povedať alebo použiť termín, umŕtvenej likvidity, jedine dopredaj.
Skryt prepis