Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.12.2013 o 11:35 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.12.2013 11:35 - 11:36 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Veľmi, veľmi stručne, kolegyne, kolegovia. Ja nemám nič k obsahu. Súhlasím s ním a podporím ho, budem hlasovať za, len mám jednu formálnu prosbu alebo žiadosť na vás, ctené plénum Národnej rady, ako aj na navrhovateľa pána predsedu zahraničného výboru, pána Šebeja.
Mne tam nejako nesedí, opakujem, vyjadrujem sa k formálnej stránke, nesedí mi tam tá predložka "v" Ukrajine. Preto prosím pána Šebeja, ktorý, aj keď to uvádzal, povedal "na". Ja som si dal tú námahu, zavolal som na Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra do poradne jazykovednej, a keďže ide o naozaj dôležité vyhlásenie, dovoľujem si vás požiadať, aby Národná rada svojím hlasovaním zmenila názov tohto Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine.
V jazykovednej poradni ústavu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra mi povedali, že ide o určitú ustálenosť z historického hľadiska, ktorá sa týka len troch krajín alebo oblastí, Slovenska, Ukrajiny a Moravy: žijem na Slovensku, situácia na Ukrajine, žijem na Morave.
Dovoľujem si vás požiadať iba o toto, ctená Národná rada. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2013 9:47 - 9:48 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Úlohou spravodajcu je zhodnotiť rozpravu. Ja len k posledným dvom vystupujúcim rečníkom, ktorí tu položili veľa otázok. Páni, ja žasnem, veď prečítajte si vy návrh marketingovej stratégie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na roky 2014 až 2020. Všetko to, čo tam, o čom ste tu rozprávali, o čom veľa z vás nemá ani šajnu, je tam napísané. Ja ako člen rady agentúry SACR som sa jej podrobne venoval, môžeme si spolu vzadu na káve o tom veľa povedať. Ale jednoducho nerozprávajte o tom, čo ste ani len nečítali. Pán Hraško, veľa dobrých vecí ste povedali a veľa z tých vecí je použitých práve v tejto stratégii marketingovej. Treba si to len a len prečítať a nie postaviť sa a rozprávať to, čo vám slina na jazyk prinesie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2013 18:26 - 18:28 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 725), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. októbra 2013 č. 838 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tieto výbory: ústavnoprávny výbor svojím uznesením z 20. novembra 2013 č. 338, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 228 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj svojím uznesením z 21. novembra 2013 č. 131. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v nej uvedené a ktoré máte k dispozícii.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 258. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa príslušných paragrafov rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2013 18:00 - 18:02 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 722), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. októbra 2013 č. 836 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tieto výbory: ústavnoprávny výbor svojím uznesením z 20. novembra 2013 č. 340, výbor pre hospodárske záležitosti svojím uznesením z 12. novembra 2013 č. 228 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj svojím uznesením z 21. novembra 2013 č. 130.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné, vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe k tomuto návrhu zákona. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 257. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa príslušných paragrafov rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2013 17:38 - 17:40 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2013 č. 839 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2013 č. 342, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením z 12. novembra 2013 č. 250 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 229. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú, vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, ktorú máte k dispozícii. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 254. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spravodajcu a predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2 a § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som svoju spravodajskú informáciu, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2013 17:31 - 17:35 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi veľmi stručne vystúpiť. Nebudem vás zdržovať. Iste ste si všimli v poslednom čase, že sa nám množia problémy, kedy sú najmä deti a maloletí cieľom alebo terčom rôznych nevhodných indivíduí, pedofilov a tak ďalej prostredníctvom spojenia cez internet, teda cez sieť. Deti s nimi komunikujú či už cez pevné počítače, alebo cez mobilné zariadenia. Dnes máme veľmi populárne telefóny, tablety a všetky možné koncové zariadenia. Preto som si dovolil pripraviť veľmi stručný pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade.
Môj pozmeňujúci návrh spočíva v jednoduchej veci. Z rôznych štatistík vyplýva, že až 73 % maloletých vo veku od 13 do 17 rokov je závislých na internete. Urobiť z internetu lepšie miesto pre deti je jedna z priorít Digitálnej agendy pre Európu. Podľa poznatkov z praxe maloleté deti v Európe vo veku 9 až 10 rokov, ktoré používajú internet, začali v priemere vstupovať do on-line prostredia vo veku 7 rokov. 33 percent používateľov, ktorí využívajú rôzne služby na internete, používa mobilný telefón alebo iné prenosné zariadenie. 77 percent používateľov vo veku 13 až 16 rokov a 38 % detí vo veku 9 až 12 rokov v Európe, ktoré využívajú internet, uviedlo, že majú profil aj na sociálnej sieti. V rámci tých, ktorí používajú sociálne siete, až štvrtina uvádza, že ich profil je verejne viditeľný.
Problémom je, že telekomunikačný podnik, ktorý poskytuje elektronickú komunikačnú službu, nemôže zablokovať či vypnúť nevyhovujúce webové stránky či hry. Je potrebné hľadať iné nástroje, ktoré budú obmedzovať čas strávený na internete a umožnia rodičom kontrolu času, počas ktorého je ich dieťa na internete. Takéto programové nástroje sú už na telekomunikačnom trhu dostupné, využívajú sa v zahraničí, ale u nás absentuje právna úprava, ktorá by umožňovala ich využitie. Umožňovala, nie prikazovala.
Teda späť k môjmu pozmeňujúcemu návrhu k tomuto vládnemu návrhu. Dopĺňa sa, mení sa a dopĺňa takto:
V čl. VII sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
5. § 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Podnik poskytujúci službu pripojenia k internetu je povinný umožniť účastníkovi na jeho písomné požiadanie kontrolované užívanie zariadenia umožňujúceho využívanie služby pripojenia k internetu, ktoré je vo vlastníctve žiadateľa, alebo ktorého vlastník s poskytovaním takejto služby súhlasil. Kontrolovaným užívaním zariadenia sa rozumie možnosť účastníka vzdialene riadiť dobu užívania zariadenia podľa predchádzajúcej vety."
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Odôvodnenie: Tento doplňujúci návrh reaguje na požiadavky praxe v oblasti elektronických komunikačných služieb, ktorá častokrát svojím vývojom predbieha platnú právnu úpravu. Účelom návrhu je zabezpečiť účastníkom možnosť určiť rozsah používania zariadenia umožňujúceho využívanie služby pripojenia k internetu, ako aj samotnej služby pripojenia k internetu. Ustanovenie uľahčí obmedzenie používania takýchto zariadení ohrozenými skupinami. Spôsob poskytnutia kontrolovaného užívania zariadení nie je obmedzený a stanoví si ho podnik sám.
Ďakujem vám veľmi pekne, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ide tu o lepšiu ochranu tých najslabších, teda detí, preto vás prosím o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2013 17:43 - 17:45 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán spolupredkladateľ, takisto aj vážený pán navrhovateľ, v zásade budem reagovať aj na svojho predrečníka vo faktickej, aj keď by som to nemal, ale v zásade sa obraciam k vám.
Páni, ja neviem, hovorí vám niečo slovenské príslovie "vykopávať otvorené dvere"? Lebo toto vy robíte. Všetko toto, čo navrhujete, sa už dnes a dlhé roky deje. Tak ako hovoril Martin Poliačik vo svojej faktickej, už dnes najväčší znečisťovatelia, zverejňujú podiel znečisťujúcich látok vypúšťaných do atmosféry. Veď tých veľkých znečisťovateľov nie sú tisíce! Veď to je zopár firiem, ktoré v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti a v rámci starostlivosti o životné prostredie zverejňujú tieto údaje, ktoré sú verejne dostupné širokej verejnosti, na svojich internetových sídlach. Či už sú to Slovenské elektrárne,  alebo iné podniky.
A okrem toho, ak nemám dôveru voči týmto inštitúciám alebo súkromným spoločnostiam, ja si kliknem na stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde zistím koncentrácie znečisťujúcich látok vo všetkých staniciach na území Slovenskej republiky. To už keď nemám mať dôveru ani voči Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, tak potom ja tomu už absolútne nerozumiem, tejto vašej, podľa môjho názoru, absolútne zbytočnej a len zviditeľneniu slúžiacej iniciatíve! Veď trošku by fakt nezaškodilo sa prebrúzgať tým internetom, páni navrhovatelia, a zistiť, že to, čo chcete, sa už dávno, dávno deje.
Preto ja nevidím žiaden dôvod, aby som tento váš ekopopulistický návrh zákona podporil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.10.2013 17:13 - 17:16 hod.

Andrej Kolesík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 20:46 - 20:47 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Valocký, dovoľte mi doplniť vaše vystúpenie a znovu zopakovať, že pri tejto schôdzi nejde o nič iné, iba o vytĺkanie politického kapitálu pred župnými voľbami.
Letmé nahliadnutie do zoznamu poslancov opozície, z ktorých 40 podpísalo návrh na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery pani ministerke, viac ako jedna štvrtina, nerátal som to presne, tak, prepáčte, kandiduje v týchto župných voľbách. Hneď č. 5 pán Uhliarik za župana v Trnave, č. 6 pán Frešo za župana tu v Bratislave. Poďme ďalej, pani Vášáryová, prepáčte, tá, vďakabohu, nikde nekandiduje. Pán poslanec Šebej, ten kandiduje za poslanca, pán poslanec Mikuš, ten kandiduje za poslanca, pán poslanec Jožko Nagy, za župana v Trnave. Poďme ďalej. Nová väčšina, stará menšina, pán poslanec Chren, Droba, Kollár, Krajcer za župana, Juraj Miškov, toto sú ľudia, ktorí podpísali, pani ministerka, návrh na vyslovenie vám nedôvery.
To nie je nič iné, to nie je nič iné, iba trápna, hyenistická a špinavá kampaň pred voľbami do vyšších územných celkov. Prepáčte, pán poslanec Zajac, zabudol som na vás, prepáčte, prepáčte. Gratulujem vám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

18.10.2013 13:48 - 13:50 hod.

Andrej Kolesík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 220 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 706. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne aj o súlade s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2013 č. 689 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis