Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

27.1.2015 o 18:02 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2015 15:36 - 16:09 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže veselo aj vážne. Ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ja by som svoje vystúpenie rozdelil možno na nejaké dve, tri oblasti. Najskôr vzhľadom na to, že považujem zavedenie duálneho systému vzdelávania na Slovensku za jednu z vážnych reforiem školstva, ktoré sa vykonáva v tomto období, a myslím si, že je verejnosť relatívne málo o tom informovaná, alebo vždy všetky médiá neprinášajú tie základné informácie, a pre tú časť ľudí, ktorí sledujú vysielanie z parlamentu, možno je vhodné povedať aj niektorých pár údajov.
Aký je aktuálny stav a čo nás viedlo vôbec k uvažovaniu o zavedení duálneho vzdelávania?
Dá sa to charakterizovať tromi krátkymi odrážkami: vysoká nezamestnanosť mladých ľudí, nedostatok odborných zručností, nezáujem o technické smery vzdelávania. To by sa dalo dať do prvej odrážky, ktorá má toho spoločného menovateľa, lebo tá zamestnanosť, ktorú očakávame, bude predovšetkým v priemysle a v technických smeroch. Druhá odrážka, nedostatočné prepojenie vzdelávania na trh práce. Tretia, pokles záujmu o odborné vzdelávanie.
Ja som si pozeral, aby to neboli len moje názory, aj niektoré údaje z tlače, možno pár ilustračných. V dôvodovej správe máte povedané, že pokiaľ ide o nedostatok zručností, tak praktické vzdelávanie vo vyučovaní vykonáva u zamestnávateľov teraz priamo len 3,8 % žiakov, 3,8 % žiakov. Pred dvomi rokmi to bolo ešte 5,75 percenta. Aj jedno číslo, aj druhé číslo neuveriteľne, neuveriteľne malé. Ak by sme povedali o tom, ako je to v Rakúsku, v Rakúsku odchádza na odborné štúdium, a čo sú v zásade naše stredné odborné učilištia, až 40 % mladých ľudí. U nás každý chce obchodnú akadémiu, každý chce nejakú akadémiu, každý chce nejakú formu vysokoškolského vzdelania. A môžem polemizovať so spôsobom možno prednesenia informácie, ktorú tu použil vo svojom vystúpení včera pán poslanec Hlina, ale v zásade aj táto informácia hovorí o tom, že ľudia nebažia po montérkových povolaniach, ľudia bažia po diplomoch s vidinou amerického sna. A do tejto situácie nás priviedli čiastočne aj médiá a spoločnosť na to nedokázala adekvátne zareagovať.
Ak budeme hovoriť o tom, aká je prepojenosť na trh práce, dva príklady. Prvý je z ITAPA 2014, kde odborníci v IT sektore povedali: IT sektor na Slovensku vytvára stovky pracovných miest, no chýba mu vzdelaná pracovná sila na úrovni strednej odbornej školy. Konštatovanie, ktoré je absolútne presné. Zhruba 1,5 až 2 roky dozadu sme sa zaoberali informáciou Európskej únie, myslím, že to bolo vtedy na základe vystúpenia nášho eurokomisára Šefčoviča na výbore pre európske záležitosti, ktorý definoval potrebu Európskej únie v oblasti zamestnancov informačných technológií, kde potreba Európskej únie do roku 2015 pred dvomi rokmi bola zhruba 1,5 mil. zamestnancov. Definícia bola, že Európska únia je schopná z vlastných zdrojov vyškoliť niekde niečo viac ako pol milióna týchto pracovníkov, aby boli kvalifikovanou pracovnou silou. A ak nebudeme schopní pokryť tieto požiadavky, odpoveď bola: no tak ich dovezieme odtiaľ, kde ich na toto pripravujú, India a ďalšie ázijské krajiny, čo nepovažujem celkom za šťastné. A dnes to vidíme aj vo forme civilizačných stretov, ktoré máme možno na programe dňa.
Otázka, ktorá, alebo priemysel, ktorý živí Slovenskú republiku, automobilový priemysel, z článku Auto magazínu z 1. 12., a týka sa to v tejto chvíli údajov o vysokoškolských študentoch za posledné roky, na humanitných smeroch stúpol počet zo 40-tisíc na viac ako 110-tisíc študentov a na technických smeroch z 25-tisíc na 35-tisíc. Ja sa spýtam, ako, kde vieme zamestnať takýto počet humanitných študentov? Ak by som urobil nejaký prepojovací mostík so stredným vzdelaním, lebo dnes sa bavíme o odbornom vzdelávaní, tak musím povedať, že s istotou drvivá väčšina absolventov odborných škôl nebude dostatočne pripravená na to, aby študovala humanitné odbory na vysokých školách. Takže tu je to prepojenie. Ak hovoríme o číslach, že nám narástol počet študentov zo 40- na 110-tisíc, že drvivá väčšina z nich nenájde adekvátne zamestnanie, že drvivá väčšina z nich, alebo časť z nich, významná, odíde do zahraničia, ale treba povedať nie za odbornou prácou, nie za prácou, ktorá by bola v ich odbore, ale mnohí z nich odídu pracovať do reštauračných služieb, a poviem, že mnohí z nich umývajú dlážky a umývajú riad. Toto si myslím, že je strašný hazard s financiami, ktoré vydáva Slovenská republika na vzdelanie.
Ale dovoľte mi taký krátky exkurz, čo prinesie duálne vzdelávanie spoločnosti, žiakovi, zamestnávateľovi, štátu, rodičovi, tak aby bol nejaký taký komplexnejší pohľad.
Žiak, významný prvok, ktorý tu bude zavedený. Žiak sa bude pripravovať priamo na pracovisku u zamestnávateľa na základe uzatvorenej učebnej zmluvy, podľa ktorej zamestnávateľ plne zodpovedá za praktické vyučovanie, financuje ho, realizuje ho prostredníctvom svojich odborne spôsobilých inštruktorov. Počas svojho štúdia, praxe získa pracovné návyky, podčiarknem ešte raz, pracovné návyky, schopnosť riešiť problémy v praxi, komunikovať so svojím pracovným prostredím. Chcem povedať, že to, čo dnešným mladým ľuďom určite výrazne chýba, sú pracovné návyky. My sme sa tu niekoľkokrát bavili o otázke, že mladí ľudia sú dnes predovšetkým orientovaní na informačné technológie, sedenia za počítačom, komunikovanie cez Facebook, chýbajú im komunikačné zručnosti. Hovoríme o tom, že mladí ľudia začínajú mať zdravotné problémy, aj napríklad v súvislosti so školskými bufetmi sme o týchto veciach hovorili. Mladí ľudia sú obézni, mladí ľudia nemajú dostatok pohybu a hovoríme, že je potrebné to riešiť športom. Ale základnou podmienkou pre to, aby sa mladí ľudia zmysluplne hýbali a našli uplatnenie v živote, je, aby získali pracovné návyky. A k tomu sme sa doteraz nedostali, aby sme ich na toto pripravovali. Je pravdou, že sa začínajú robiť prvé kroky aj v tom, že pracovné vyučovanie sa v zásade v určitej forme opätovne vracia do základných škôl, a je pravdou aj to, že sa budujú učebne na tento spôsob vyučovania.
Druhá otázka je zamestnávateľ. Zamestnávateľ z toho bude mať určite významné benefity, predovšetkým v získaní kvalifikovanej pracovnej sily a kvalifikovanej tak, že bude vycvičená, vyučená, kvalifikovaná priamo na potreby zamestnávateľa na jeho zariadeniach, nakoľko žiaci sa budú pripravovať priamo vo firme. A z dlhodobého hľadiska firma získa stabilných, spoľahlivých a vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Nemenej dôležitým prínosom bude, že žiaci budú vytvárať pre neho produktívnu prácu, hoci nie sú zamestnancami firmy, ale treba povedať, že títo žiaci budú za túto prácu aj odmeňovaní v určitej forme. Zamestnávateľ bude šetriť náklady spojené s preškoľovaním a prijímacím konaním nových zamestnancov, ktorí prichádzajú z externého prostredia, a je treba povedať, že v mnohých odvetviach je neuveriteľne veľká migrácia pracovnej sily, a tá pracovná sila nie je už dnes plne kvalifikovaná na výkon práce, o ktorú sa uchádza.
A posledná otázka, ktorá je podľa môjho názoru aj trošku sporná, je otázka spolupráce s komorami, zamestnávateľskými zväzmi, ktoré budú poskytovať zamestnávateľom, a treba povedať, že predovšetkým malým zamestnávateľom, poradenské služby a budú garantovať kvalitu praktického vyučovania, zabezpečovať zaškoľovanie, prehlbovanie kvalifikácie pre inštruktorov a podieľať sa na tvorbe vzdelávacích programov v príslušných odboroch vzdelávania. Tu je otázka, ktorú tu nastolil aj pán poslanec Jurzyca, či sa v zásade zamestnávatelia majú na týchto procesoch aj prípravy zákona podieľať a či v zásade sa majú nejakým spôsobom podieľať aj na tvorbe vzdelávacích programoch. Myslím si, že menšia, menší diskurz alebo žiaden diskurz nebude o tom, že či sa podieľať na tvorbe vzdelávacích programov, lebo vytvoriť zmysluplné vzdelávacie programy bez kooperácie so zamestnávateľmi asi nie je možné. A či sa majú podieľať na tvorbe zákona, no je to možno na debatu, ale v každom prípade treba povedať, že je to nový projekt. Aj keď preberáme určité prvky z iných štátov a skúsenosti, snažíme sa preberať tieto prvky duálneho vzdelávania zo štátov, ktoré majú s tým skúseností a ktoré majú najväčšie investície na Slovensku, a tie najväčšie investície, nikto nepochybuje, že sú tu predovšetkým z Nemecka, Rakúska, ktoré sú naše najbližšie krajiny, a dlhodobá dobrá skúsenosť je predovšetkým s nemeckými firmami z automobilového priemyslu. Ja si nemyslím, že by bolo na škodu, aby sa zamestnávatelia podieľali aj na tvorbe zákona. Je síce pravdou to, že je tu istým spôsobom konflikt záujmov, ktorý spočíva v tom, že každý zamestnávateľ bude chcieť z tohto procesu získať čo najväčšie benefity, či už je to v podobe príspevkov na formovanie zamestnávateľských zväzov alebo toho odborného dohľadu, alebo je to formovanie čo najväčších príjmov do svojich kás z pohľadu vzdelávania, a to znamená, že sa budú snažiť nastaviť túto latku čo najvyššie.
Ja sa k týmto otázkam ešte vrátim alebo sa budem možno ešte zaoberať otázkou, že či je správnou cestou dohľad štátu nad kvalitou odborného vzdelávania, ale správnou cestou, posunutie týchto aktivít na zamestnávateľské zväzy a združenia.
Ak budeme hovoriť o drobných živnostníkoch, ktorí majú, alebo drobných zamestnávateľov, ktorí majú menej ako desať pracovníkov, aj títo budú mať z toho benefity napriek tomu, že drvivá väčšina z nich nebude mať školiace pracoviská pre odborných pracovníkov, pre odborné vzdelávanie. Títo budú mať poskytnuté výnimky na priestorovo-materiálovo-technické zabezpečenie, potrebné na vstup do systému duálneho vzdelávania a namiesto nich ho bude môcť preukázať iný zamestnávateľ, ktorý má pracovisko praktického vyučovania k dispozícii. Žiak bude môcť dočasne vykonávať odborný výcvik aj na inom mieste výkonu produktívnej práce a nie tam, kde živnostník vykonáva hlavný predmet svojej činnosti. To znamená, myslí sa aj na tých malých, o ktorých sa tu veľmi často hovorí.
Čo by to malo priniesť štátu? V každom prípade vyššiu zamestnanosť mladých ľudí bezprostredne po ukončení vzdelávania na stredných školách. Iste je na mieste otázka, akým spôsobom tieto veci merať. A plne sa stotožňujem s názormi, ktoré tu boli povedané, že je tu iste potrebné prepojenie databáz, aby sme mali k dispozícii tvrdé dáta, ale opätovne chcem povedať, že s databázovými systémami a informačnými systémami má dlhodobo táto krajina problémy. A spomeniem len rezortný informačný systém na rezorte školstva, ktorý sa nedarí možno viac ako štyri roky, možno ešte dlhšie obdobie, uviesť do zmysluplného prevádzkového stavu. Nechcem hľadať v tejto chvíli vinníkov, lebo myslím si, že by to skĺzlo iba k vzájomnému obviňovaniu sa, a toto nie je podstatou toho, k čomu sa chcem dopracovať.
Poďme k inšpiráciám, na Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, kde chcem poďakovať aj veľvyslancom týchto krajín za veľmi aktívny prístup k transferu znalostí, sprostredkovávania vzťahov, sprostredkovávania kontaktov so zamestnávateľmi a celkovo aktívneho zapojenia sa do procesu tvorby duálneho vzdelávania.
Neodpustím si však jednu základnú poznámku, že mnohé veci by sme dnes nemuseli transferovať zo zahraničia, keby sme si trestuhodne po ´89. v procese privatizácie nezničili učňovské školstvo a stredné odborné školstvo, ktoré sme na Slovensku mali. Vtedy sme boli názoru, niektorí z nás, ja určite nie, že trh vyrieši všetko, privatizované podniky sa zbavovali neproduktívnych zariadení, medzi ktoré jednoznačne učilištia patrili. Privatizované podniky sa zbavovali zvýšených nákladov, ktoré im iste výchova pracovných kádrov prinášala, a privatizované podniky maximalizovali iba zisk a tvrdili, že o vzdelávanie sa má starať iba štát. Čiastočne je pravdou, že štát musí byť garantom vzdelávania, ale trestuhodne zbúrať systém, ktorý tu fungoval, je fakt škoda a môžme iba plakať nad rozliatym mliekom. Ten systém bol podľa môjho názoru absolútne funkčný a ak preberali v 80., 90. rokoch, aj nemecký vzdelávací systém, nejaké inšpirácie, myslím si, že v mnohom bola inšpirácia Československá republika. A my dnes po dvadsiatich piatich rokoch sa snažíme opäť transferovať niečo, čo už tu bolo vymyslené a čo tu v tejto krajine fungovalo. Považujem to fakt za jednu veľkú škodu a odporúčal by som, aby sme sa možno trošku pozreli aj do našej bývalej histórie, lebo máme sa čím inšpirovať aj v našich podmienkach a nemusíme iba všetko preberať nejakým spôsobom zo zahraničia.
Ak dovolíte, prešiel by som možno ku krátkej charakteristike toho, o čom sa bavíme v Národnej rade Slovenskej republiky a o čom beží debata mimo tejto pôdy. Ja chcem oceniť konštruktívny tón diskusie, ktorú podľa môjho názoru, ku ktorej prispeli všetci tí, ktorí vystúpili s diskusnými príspevkami, ale na druhej strane chcem povedať, že v mnohých veciach sme reálne odtrhnutí od toho, čo beží v priestore prípravy zákona o duálnom vzdelávaní. Sme odtrhnutí od debaty, ktorá beží na stredných školách, a sme odtrhnutí od debaty, ktorá beží u zamestnávateľov.
Stredné školy, stredné školy zaujíma v zásade z toho zákona predovšetkým § 3, ktorý hovorí o tom, ako sa stredné školy budú volať. Či to budú akadémie, či to budú stredné odborné školy s nejakým prívlastkom alebo či zostane zachovaná štruktúra toho, čo je dnes podľa zákona platné. Ja rozumiem riaditeľom stredných škôl, ktorí chcú nosiť hrdé názvy akadémia, ktorí chcú nosiť iné hrdé názvy, ktorí chcú nosiť historické názvy. A povedal som to už vo faktickej poznámke na vystúpenie pána poslanca Fecka, že poslanecký klub strany SMER, v spolupráci a po konzultáciách s pánom ministrom školstva sme povedali, že budeme hľadať riešenie, aby bol § 3 všeobecne prijateľný pre riaditeľov stredných škôl, pre rodičov, pre spoločnosť, ale aj pre všetkých ostatných. Čiže tu sme pripravení hľadať riešenia a nie je treba vyvíjať žiadne rozsiahle aktivity. Tak ako som už raz povedal, si neodpustím ale poznámku, že nemôže byť jediným kritériom hodnotenia toho, čo sa v strednom školstve deje, ako sa tá stredná škola volá, ale to, akých absolventov vypúšťa a aký rating má tá škola, aká je zamestnanosť alebo nezamestnanosť absolventov týchto škôl, aký je príjem absolventov týchto škôl.
Dnes sme hovorili s niektorými kolegami, nebudem hovoriť konkrétne. Dve stredné školy, jedna z nich, ktorá je krásne obnovená z eurofondov, to znamená riaditeľ je aktívny, krásne priestory, vymenené okná, zateplená škola, bazén, telocvičňa, všetko tak, ako má byť v 21. storočí. Problém je, že absolventi, ktorí z tejto školy vychádzajú, sú z 90 % nezamestnaní. Druhá stredná škola, ktorá je vzdialená asi 30 kilometrov od tejto strednej školy, je stredná škola, ktorá, žiaľ, má zanedbaný zovňajšok, nazvime to tak, potrebovala by uskutočniť určité rekonštrukcie, dovybaviť športoviská a ďalšie veci. Ale zamestnanosť absolventov tejto školy vrátane oceňovania, teda zamestnanosť je vyššia ako 80 percent. Ktorá z týchto stredných škôl a ktorý riaditeľ je dobrý a ktorý riaditeľ je zlý? Z pohľadu učiteľov je dobrý riaditeľ ten, a z pohľadu rodičov, ktorý dáva tým deťom tú vynovenú školu, a v zásade kašlú na to, či z tých detí budú zamestnané. Budú mať rovnaký papier ako tí z tej druhej školy, ktorí budú mať šancu sa zamestnať. A ten riaditeľ, ktorý sa borí s problémami, ktorý hľadá styk s hospodárskou praxou, ten riaditeľ, ktorý vytvára podmienky, aby odovzdával študentom poznatky, aby boli schopní sa zamestnať, uživiť sa a nájsť si zmysluplný život, tento riaditeľ je na tom v zásade horšie a v mnohých očiach je aj horšie hodnotený. Musí chodiť po základných školách, musí robiť nábor, musí presviedčať, vysvetľovať a koľkokrát je menej úspešný ako ten druhý riaditeľ. Aj toto sú disproporcie, ktoré možno budeme musieť posúdiť a budeme sa musieť nimi zaoberať.
Ja by som chcel sa vyjadriť ale k pár veciam, ktoré odzneli v rozprave, a budem sa sčasti zaoberať, dosť veľa možno, vyjadreniami pána kolegu Poliačika. Pán kolega, bol si v uplynulom funkčnom období členom školského výboru, na niektoré veci máme zhodný názor, na niektoré veci máme diametrálne odlišný názor. A myslím si, že tvoje vystúpenie bolo také vyťahovanie hrozienok, na ktorých si sa snažil dehonestovať zákon o odbornom vzdelávaní. Poviem to v tom, že kto bude rozhodovať o tom, že či budú chovatelia ovcí alebo web dizajnéri nejakým spôsobom priorizovaní. Ten človek, ktorý nečítal zákon o odbornom vzdelávaní, by ti v zásade v mnohých, v mnohých prípadoch mohol dať za pravdu a povedať, tak o čom sa títo ľudia, o čom sa títo ľudia bavia.
Ja chcem upozorniť na § 29 tohto zákona, kde sú všetky tieto veci popísané. Ja možno odcitujem len ods.1: "Ministerstvo školstva určuje sústavu odborov vzdelávania a obsah odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so samosprávnymi krajmi, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a ministerstvami... ( a tak ďalej). Vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami normatívy materiálno-technického-priestorového zabezpečenia, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle. Vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy, tvorí strategické, koncepčné, metodické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy."
Ak by sme chceli urobiť výklad tohto odseku, ak by sme chceli urobiť výklad tohto paragrafu, určite sa nemôžeme dopracovať k tomu, čo si hovoril, že to bude nejaký diktát toho, že niekto povie, že či je pokladač podláh alebo čalúnik alebo chovateľ oviec dobrý alebo zlý na základe toho, že si to vycucá svojím spôsobom z prsta. Ja zareagujem, ja zareagujem, možnože sme sa nechopili, ale zareagujem aj na to, čo nebolo počuť v zásade v rozprave a čo som zaznamenal ako reakciou pani poslankyne Vášáryovej, také pohrdlivé vyjadrenie: no, samozrejme, to sú tie komunistické metódy, ktoré opätovne zavádzame do procesu odborného vzdelávania. V žiadnom prípade nie a každý triezvo uvažujúci človek si dokáže urobiť odborný výklad, logický, zrozumiteľný výklad tohto ustanovenia v zákone a nemôže použiť tie slová, ktoré zazneli v tejto miestnosti.
Ďalšia otázka, ktorá tu je a ktorá bola v tvojom vystúpení veľmi akcentovaná, je otázka vytvorenia tlaku na zamestnávateľov aby ponúkali absolventom stredných škôl, alebo tí, ktorí budú absolventami odborných škôl, vyššie mzdy. Plne sa s tebou stotožňujem, len otázka tu teraz je veľmi komplikovaná, veľmi komplikovaná z pohľadu toho, že si ju práve pomenoval ty. Ak my, strana SMER – sociálna demokracia, hovoríme, že chceme vyššie mzdy pre zamestnancov napríklad tým, že zavedieme vyššiu hodnotu alebo cenu minimálnej mzdy, tak vy hovoríte, že deformujeme podnikateľské prostredie. Ak hovoríme o tom, že je potrebné zamestnávať absolventov a dávať im zodpovedajúce, zodpovedajúce financie, tak vy hovoríte, že zvyšujeme náklady práce a zhoršujeme podnikateľské prostredie. Ak sa budeme baviť o tom, že zamestnávatelia, predovšetkým veľkí zamestnávatelia chcú významné príspevky na odborné vzdelávanie a stále hovoria, že ten objem finančných prostriedkov vyčlenených na jedného žiaka alebo na jednu hodinu odborného vzdelávania je nedostatočný, že sú nedostatočné finančné prostriedky na kontrolu kvality pre zamestnávateľské zväzy a združenia, ktoré budú vykonávať dohľad nad týmto, tak títo zamestnávatelia, ktorí dávajú priemernú mzdu, možno v automobilovom priemysle niekde na úrovni 1200 až 1400 euro, a tá priemerná mzda je vrátane platov vrcholového manažmentu, tak títo istí zamestnávatelia dávajú absolventom stredných škôl vo svojich materských krajinách minimálnu mzdu na úrovni niekde 2000, 2200 euro a nemajú s tým absolútne žiadne problémy.
Tak ja sa potom spýtam, prečo títo istí zamestnávatelia s tými istými vlastníkmi majú tak diametrálne odlišný prístup vo svojej materskej krajine? A v krajine, kde, ktorá im vytvára gro tej hodnoty, aj keď nám tu dávajú pracovné miesta, aj keď vytvárajú zamestnanosť, aj keď vytvárajú reálny zdravý chod ekonomiky a tvorbu HDP. Ale to je diametrálne odlišný prístup. Napriek tomu, že máme extrémne dobrú spoluprácu s mnohými firmami, ktoré sa zapojili do procesu odborného vzdelávania a duálneho vzdelávania, musím konštatovať, že tieto isté spoločnosti nemajú problém vo svojej materskej krajine, aby platili poplatky, povinné poplatky zo zákona, kde sú členom zamestnávatelia rôznych komôr, a tie poplatky platia. Takisto tieto firmy transferujú časť zisku zo Slovenskej republiky do svojej materskej krajiny a v tejto materskej krajine prispievajú na duálne vzdelávanie.
Ja sa pýtam, prečo neprispievajú tieto firmy na duálne vzdelávanie na Slovensku, tak ako to robia vo svojej materskej krajine, nakoľko tá, hlavne tá kvalifikovaná pracovná sila bude v krajine, ktorá im vytvára priestor pre ich podnikanie? A v tomto prípade to je aj Slovensko. Čiže tu je taký dvojaký meter, na ktorý si možno treba dať odpoveď, ale je to asi trošku beh na dlhšie trate.
Jedna otázka, ktorú som vcelku nepochopil, možno to bude reakcia vo faktickej poznámke na moje vystúpenie. Si povedal, že v zásade vzdelaní ľudia s odborným vzdelávaním vzhľadom na nízku platovú úroveň na Slovensku aj tak budú utekať preč zo Slovenska. Otázka znie, ako bolo to myslené? Tak, že neoplatí sa ich vzdelávať a radšej ich nevzdelávajme? Ja si myslím, ja si myslím, že toto by nebol dobrý prístup. A my sme sa aj mimo, mimo záznamu alebo mimo tejto pôdy bavili o tom, že prečo je situácia na Slovensku taká, že tí ľudia sú ochotní s vysokoškolským vzdelaním ísť umývať poháre do Londýna a žiť tam nejakým spôsobom dva, tri, štyri roky a považovať to za naplnenie ich životného sna, ale nie sú ochotní za možno 200, za prácu, ktorá je o 200, 300, 500 eur mesačne menej hodnotená, vykonávať odborné vzdelávanie, pre ktoré sa pripravovali celý doterajší život. To je otázka, na ktorú si možno musíme dať odpoveď.
Prečo je na Slovensku stav, že mladí ľudia, ktorí odchádzajú do zahraničia, nemajú veľkú tendenciu, pokiaľ nie sú odtiaľ prinútení odísť, sa vracať späť do krajiny? A napríklad v krajinách takých ako, ako je Taiwan, a veľká časť ľudí, ktorí sú tam vzdelaní, odíde pracovať na nejakú dobu napríklad do Ameriky, po určitej dobe dvoch, troch, piatich rokov sa vracia späť do materskej krajiny. A to je možno aj otázka toho prístupu, o ktorom tu hovoríme, že ten prístup má byť orientovaný na dieťa a na študenta, to znamená, taký voľný. Ale napríklad v tej krajine, ako je Taiwan, sa určite nedá hovoriť, že ten vzdelávací systém orientovaný na študenta, vzhľadom na to, že tak isto tam fungujú školské univerzity, teda školské uniformy, že tam je ďaleko tvrdšia disciplína, ako je na slovenských školách. A tá pravda bude asi, asi niekde inde, lebo tá pravda bude niekde uprostred.
Riziká, ktoré pomenoval pán poslanec Jurzyca. Určite s tými vecami, mnohými, sa dá súhlasiť, ale možno, možno na takú polemiku. Efektívnosť slovenského školstva, to bol, myslím, ten graf dva, kde bol ten modrý stĺpček medzi tými dvomi červenými, ktorý hovorí o tom, že sme na tom ako relatívne dobre. Odpoveď môže byť aj tá, že vzhľadom na to, že slovenské školstvo je finančne poddimenzované a má relatívne dobré výkony, tak preto môže byť aj pozícia toho modrého stĺpčeka tam medzi tými dvomi vyspelými krajinami. A otázka znie, ako naliať do slovenského školstva zvýšené finančné prostriedky tak, aby to nebola čierna diera ako v mnohých iných prípadoch, ale aby boli zmysluplne použité, tak aby ten modrý stĺpček bol opäť v pozícii pred tými dvomi červenými. Čiže toto je vec, o ktorej sa ako nejakým spôsobom bavme, ale znovu je to otázka, ktorá je na diskusiu.
Otázka motivačných štipendií a ďalších vecí. Ja som veľmi rád, že sa dávame aj touto cestou. Ja si myslím, že to bude dobrý krok a že vytvoríme priestor pre to, aby Slovenská republiky, mladí ľudia v nej boli motivovaní, boli motivovaní študovať na stredných odborných školách, boli motivovaní zostať pracovať na Slovensku a našli si v živote zodpovedajúce, zodpovedajúce uplatnenie.
Čo povedať v zásade na záver? Bolo by o čom hovoriť určite, určite viac. Ja vás chcem požiadať o podporu tohto návrhu zákona s tým, že v druhom čítaní samozrejme sme ochotní načúvať logickým argumentom, ktoré, ktoré prinesiete do tejto diskusie, a celá táto rozprava sa v tomto duchu niesla. A chcem na druhej strane vyzvať aj zamestnávateľov, ktorí nemajú úplne jednotný názor na systém, akým spôsobom majú byť financované stredné odborné školy, aby túto debatu ukončili, aby došli k nejakej zmysluplnej dohode, aby tento zákon vytváral priestor pre širšiu, širšiu spoluprácu aj so zamestnávateľmi a nevyvolával mieru nespokojnosti u jedných alebo u druhých. Lebo dnes je to v zásade boj väčších spoločností verzus zväzy. Ja osobne musím povedať, nie som veľkým priateľom organizovanosti firiem vo zväzoch, nie som priateľom povinnej organizovanosti v žiadnych zväzoch ani v komorách, lebo v slovenskom prostredí sú všetky zväzy a komory veľmi deformované, sú prispôsobené lokálnym záujmom, a budem s veľkým záujmom sledovať, či v tomto prípade duálneho vzdelávania budú zväzu fungovať ako sprostredkovateľ zmysluplnej diskusie, alebo budú fungovať ako lobistická organizácia. V prípade, že by to bol ten druhý prípad, bude potrebné prehodnotiť znenie tohto návrhu zákona tak, aby k tomuto ďalej nedochádzalo.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2015 14:54 - 14:56 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Mičovský, ja začnem možno takou replikou, že pravda bude niekde uprostred. Presne takisto ako ste poukazovali na otázky verejného obstarávania v prípade predsedníctva Slovenskej republiky v roku 2016, tak ja som veľmi pozorne vnímal aj argumentáciu ministra zahraničných vecí, ktorý v zásade je duchovným autorom tejto myšlienky. A vnímal som aj interpretáciu riešení na výbore pre európske záležitosti, kde sa o týchto otázkach hovorilo.
Chcem preto úplne legitímne postaviť otázku tak, ako ju stavalo on. V prípade reprezentácie Slovenska v tomto polroku, v prvom polroku, teda v druhom polroku 2016 chceme najlacnejšie folklórne súbory, alebo najlepšie, ktoré nás budú reprezentovať? V prípade pohostenia zahraničných hostí chceme najlacnejší catering, alebo chceme catering, ktorý nám neurobí hanbu? V prípade zabezpečenia vozového parku pre prepravu, a treba povedať, že ten vozový park v takom objeme bude využiteľný iba na to obdobie toho polroku a potom väčšina tých áut teda buď bude požičaná, alebo bude nejakým spôsobom nakúpená do štátneho vozového parku, je otázka, či aj v tomto prípade nie je na mieste možnosť riešenia prenájmu týchto vozidiel formou sponzoringu pre firmy, ktoré dodávajú štátu autá, či už pre ministerstvo vnútra vozový park, alebo pre, pre iné orgány. Je tu tých otázok otvorených.
A preto hovorím, že tá pravda je niekde uprostred a možno jednofarebné videnie tejto problematiky nie je úplne na mieste a nikto nemá zlý úmysel, len chceme nájsť zmysluplné riešenie, ktoré ušetrí tejto republike peniaze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2015 14:29 - 14:31 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, myslím, že je to korektné, korektné vystúpenie, ale k niektorým veciam považujem za potrebné sa vyjadriť. Za transparentné vynakladanie finančných prostriedkov určite sme všetci a na tom sa zhodneme. Otázka znie, akým spôsobom to urobiť tak, aby to nebolo administratívne príliš náročné, aby to bolo užívateľsky pohodlné pre verejného obstarávateľa tak, aby bola minimalizovaná možnosť vzniku chýb pri procesoch a postupoch, ktoré upravuje zákon o verejnom obstarávaní, ako efektívne a rýchlo robiť následné kontroly tak, aby sa zamedzilo možno aj podpisovaniu nevýhodných zmlúv, lebo tuto ja vidím gro týchto základných problémov. Určite ten zákon, tak ako je postavený aj dnes, podľa môjho názoru je príliš administratívne náročný a vytvára rad postupov, ktoré sú neprehľadné a ktoré aj pri najlepšej vôli vám, vás nútia v mnohých prípadoch robiť procesné pochybenia, ktoré sú vám potom nejakým spôsobom vytýkané, či už vplyvom na výsledok verejného obstarávania, alebo bez vplyvu na výsledok verejného obstarávania.
Ďalšia otázka, ktorá z môjho pohľadu je, je otázka kontroly. A to je, či už je to pri verejnom obstarávaní, alebo je to pri daňových záležitostiach, podľa môjho názoru kontrola, ktorá je vykonávaná na tri, päť alebo desať rokov, desať rokov nie, ale povedzme tri alebo päť rokov po ukončení nejakého procesu, je absolútne neefektívna. A chcem povedať, že svojím spôsobom je zbytočná a môže slúžiť iba ako politický kyjak, aby ste niekoho bili po hlave. To znamená, že tu skúsme hľadať nejakým spôsobom riešenia ako viac kontroly do procesu verejného obstarávania a pri om to spríjemniť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2015 14:14 - 14:16 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Hraško, ako veľmi emotívne vystúpenie, možno, že sa na to dobre pozerá, len na Slovensku je také jedno, také pekné príslovie, že čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. A myslím si, že toto vaše vystúpenie, bez akejkoľvek osobnej urážky, patrí do tejto kategórie. A ja vám poviem hneď aj prečo.
Vrátený zákon o verejnom obstarávaní prezidentom nemôže sa meniť pozmeňujúcimi návrhmi, ale môže sa rokovať iba o pripomienkach prezidenta, buď ich prijať, alebo ich neprijať. To znamená, akýkoľvek útok, ktorý bol na kolegu Suska, bol scestný a hovorí iba o neznalosti rokovacieho poriadku.
Takisto vaše tvrdenie, že pretláčame návrh zákona, lebo by, schváleného, lebo by sme sa k nemu šesť mesiacov nemohli vrátiť, hovorí znovu iba o neznalosti rokovacieho poriadku. A to z toho dôvodu, že v prípade, že návrh zákona je zamietnutý, tak o rovnakom znení návrhu môžeme rokovať najskôr o šesť mesiacov. Lenže my sme si ten návrh zákona schválili, to znamená, že zmeny môžeme robiť aj na budúci mesiac. To je opätovne neznalosť rokovacieho poriadku, a preto bola tá úvodná veta.
A tretia vec obviňovania, ako vládne táto vládna strana strašným spôsobom, lebo si sama mení veci, ktoré urobila. Tak ja vás upozorním na rok 2004 až 2006, druhý pilier, ktorý opozícia zubami-nechtami obhajuje, s krvavými očami, lebo my chceme siahnuť na svätý grál. Tak si pozrite zákon o sociálnom poistení v období rokov do 2004 až 2006, počas druhej Dzurindovej vlády bol novelizovaný 22-krát. Tak ja sa vás pýtam, a to bolo čo? Keď my si dovolíme, že jeden-, dvakrát novelizovať zákon do roka, tak sme neznalí?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2015 18:38 - 18:39 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, najskôr jedna, jedna poznámka v zásade k záveru vystúpenia. Ja si nemyslím, že zmena názvu je dehonestáciou školy ako takej. Ja si myslím, že dehonestáciou školy ako takej sú jej výsledky a zamestnanosť u absolventov, ktorú dosahujú, ale nechcem, aby tá debata skĺzla niekde, niekde mimo.
Ja chcem deklarovať, že poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia sa zaoberal aj týmto listom, ktorý ste tu dnes prečítali. Záver klubu je taký, že budeme hľadať v spolupráci s ministerstvom školstva riešenia tak, aby nedochádzalo k premaľovávaniu tabúľ a aby sme neskĺzli v debate, ktorá potrebuje racionálne jadro a dobre nastaviť systém, len do nejakého premaľovávania tabúľ. Po konzultácii s pánom ministrom školstva, myslím, že k tomu on zaujme stanovisko aj vo svojom záverečnom vystúpení, sme sa dohodli, že pripravíme do druhého čítania riešenie, ktoré bude vyhovovať jednak ministerstvu školstva a bude jednak vyhovovať spoločnosti.
Takže chcem upokojiť celú odbornú verejnosť stredoškolskú, že nie je potrebné vyvíjať žiadne enormné lobistické aktivity, lebo to riešenie je pripravované na stole a bude vyhovujúce pre všetkých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.1.2015 18:02 - 18:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 13:03 - 13:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Figeľ, vaše posledné slová boli, že Slovensko potrebujem konštruktívnu a dôslednú opozíciu. Mne sa žiada povedať, že Slovensko potrebuje aj konzistentnú opozíciu, ktorá niečo tvrdí a niečo robí, čo je úplne v súlade.
Ja vám chcem takisto pripomenúť niektoré veci, napríklad k výstavbe budovy letových a prevádzkových služieb, kde ste mali takisto na tieto veci ako predstavitelia KDH dosah a KDH nebolo schopné trvať na dohodnutých parametroch výstavby tejto budovy. Nebolo ochotné akceptovať stavbu, kde bolo, teda bolo ochotné akceptovať stavbu, kde bolo o deväť kancelárií menej, kde boli haly a priestory menšie viac ako 100 metrov štvorcových, a navyše sa uvažovalo o dodatkovaní tejto zmluvy o ďalších 5 mil. eur. Toto bolo v poriadku, ak tvrdíte, že zmluva s Fleetpay je úplne v neporiadku? Toto je tá konzistentnosť, ktorá vám chýba.
Dá sa takisto reagovať aj na vaše ďalšie slová. Povedali ste, že dodatkami ste presunuli v roku 2010 platby NDS-ky na roky 2014 až 2015, čo je veľmi dôležité, lebo ste zdedili veľký dlh, ktorý sa nakoniec vyšplhal ku koncu roku na takmer 8 % HDP. Ale keď ste preberali Slovensko od vlády Roberta Fica, ten dlh nebol na úrovni 8 % HDP, tam ste to dotiahli v tej druhej polovici roku vy.
Dnes vám jasne povedal pán minister Počiatek vo svojom vystúpení, že NDS-ka vedela splácať úvery aj vo vlastnej réžii, takže tento krok nebol absolútne vôbec potrebný. A to, že to bolo skutočne tak a že ste si chceli len uvoľniť nejakým spôsobom ruky, hovorí aj termín presunutia na roky 2014 až ´15, kedy ste predpokladali, že už nebudete vo vláde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2014 15:52 - 15:54 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja začnem tam, kde skončil môj predrečník a budem súhlasiť s tým, že je možno potrebné presnejšie zadefinovať, čo je hodné osobitného zreteľa a čo nie je hodné osobitného zreteľa, možno aj tá cesta k zadefinovaniu verejnoprospešný účel. Možno je to niečo iné, možno trošku širšie postavené, ale tak, ako je navrhnutý tento zákon, pán kolega, myslím si, že v zásade veľa toho nevyrieši. Či niečo visí na nástenke 15 dní alebo 30 dní, je v zásade úplne jedno, lebo po tých 30 dňoch sa to dá takisto schváliť, ako sa to dá schváliť dnes.
Či otázka navýšenia ceny má byť 20 % alebo nejaká iná hodnota, ja tvrdím, že ak je niečo hodné osobitného zreteľa a slúži to verejnoprospešným účelom, ako je zvýšenie kapacity materských škôl, v tejto chvíli trebárs aj prenajatím súkromným subjektom, aj keď tam sa dá uvažovať, či jednému za jedno euro alebo nie, tam je to skôr na tú súťaž, ale tak, ako sú prenajímané alebo dávané do užívania priestory pre spoločenské organizácie, dôchodcom, športovcom, poľovníkom, tak ako sa v prípadoch osobitného zreteľa predávajú obecné pozemky pod trafostanice a iné, iné zariadenia, ktoré sa síce predávajú súkromným komerčným spoločnostiam, ale sú zadefinované ako prípady predaja hodné osobitného zreteľa, myslím si, že je to úplne v poriadku.
Je otázne, ak sa obec rozhodne, že v danej lokalite napríklad nechce mať herňu, ale chce tam mať, chce tam mať predajňu potravín, alebo, a herňa sa dá regulovať ešte referendom, ale ak sa rozhodne, že tam nechce mať kaviareň alebo krčmu, ale chce tam mať predajňu potravín, večierku, aby to bolo v tej lokalite dostupné, myslím si, že je to hodné osobitného zreteľa, aj keď je to na komerčné účely bez ohľadu na výšku nájmu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2014 12:52 - 12:54 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega Chren, nikdy som nepovedal vo svojom vystúpení, že SIEŤ kradne nápady strane SMER. Ako, a tvrdím aj z tohto miesta, že pán kolega Beblavý má právo a pomenováva objektívny problém, ktorý na Slovensku existuje, a máme rôzne pohľady na jeho riešenie. Čiže nevkladajte mi do úst slová, ktoré som nepovedal. To, ako ste sa ma snažil školiť v tom svojom vystúpení, by som to bol zobral za jediného jedného predpokladu, ak by ste vy sami si nepodpílili konár pod sebou a keby vaša strana nezvalila Radičovej vládu a mohla ukázať to, čo chcela a vedela urobiť počas celých štyroch rokov. Čiže vy nemáte absolútne žiadne, ani morálne, ani iné, právo adresovať tie slová, ktoré ste adresovali mne, lebo vy ste si sami strelili do kolena a ukázali ste, ako sa to nemá robiť.
Pán kolega Jurzyca, áno, možné tie štatistiky, ktoré asi uvádzate, sú pravdivé. O hrubej zaškolenosti v období rokov 2006 až 2010 ale ja chcem povedať dva fakty. Prvý fakt: materské školy sú v originálnej kompetencii obcí a miest, to znamená bez vplyvu vlády na to, koľko miest v materských školách sa otvorí. Druhý fakt: v období rokov 2006 až 2010 príjem obcí na podielových daniach, a v tom sú aj peniaze na zriaďovanie a fungovanie materských škôl, rástol. To sú dva nespochybniteľné fakty, ktoré sú absolútnou pravdou. A peniaze, ktoré boli obciam zobrané, a to sú aj peniaze na originálne kompetencie v oblasti materských škôl, boli zobrané v roku, teda v období 2010 až 2012, kedy ste aj vy bol ministrom školstva a kedy ste v zásade mal nepriamu zodpovednosť za to, akým spôsobom budú pripravované deti do škôl.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2014 12:40 - 12:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, nemal som pôvodne v úmysle vystúpiť k tomuto návrhu zákona, ale v zásade úvodné slová predkladateľa ma vyprovokovali a považujem za povinnosť povedať pár poznámok.
Pán kolega, zámer v zásade dobrý a chvályhodný, ale musím povedať, akože nie celkom dôveryhodný z môjho pohľadu v čase a forme, akou sa predkladá. Z toho vášho úvodného vystúpenia alebo v tom úvodnom vystúpení zaznela téza: "Je povinnosť umiestniť každé dieťa do materskej školy, štát sa musí postarať." Ako toto by som bral. Ale toto je to, čo hovoríme my. Vy ste predstaviteľom pravice, ktorý hovoril, že štát je zlý správca, treba aj aktivity, ktoré sa týkajú materských škôl, orientovať skôr do súkromnej sféry a treba umožniť pluralitu záujmov, aby bola uspokojená na tomto poli. To sa mi tu zdá ako vcelku nekonzistentné.
Druhá otázka, ktorú ste vy úplne jednoznačne postavil, je otázka financovania: Odkiaľ zobrať na toto peniaze? Zvýšiť prídel podielových daní pre obce a mestá. Ako znovu, dobre, poďme sa o tomto baviť. Ale ja sa chcem spýtať, keď ste boli predstaviteľom vládnej koalície a keď Ivan Mikloš bral peniaze, teda znižoval podiel zo 73 na 65,4, a bez ohľadu na to, či budú zabezpečené potreby obcí a miest, či budú sa môcť umiestniť deti v škôlkach, či budú môcť byť vytvárané kapacity v materských školách na základe toho, lebo demografia dneska, alebo vtedy ukazovala predovšetkým, že potreba miest v materských školách bude, vtedy, keď demografia ukazovala, že je potrebné stavať, minister Mikloš, a vy ste boli členom poslaneckého klubu tejto strany, zobral peniaze, ktoré mohli byť použité na tento účel. Otázka úplne oprávnená: Prečo ste postupovali vtedy inak, ako hovoríte dnes?
Hovoríte, že náš návrh, ktorý sme dávali pri štátnom rozpočte - navýšiť príspevky vo výške 10 mil. na financovanie nedostatočných kapacít materských škôl, nestačí. Áno, nestačí. Ale my sme nepovedali, že to sú jediné peniaze, ktoré pôjdu na výstavbu materských škôl. My tvrdíme, že 10 mil., ktoré pôjdu zo štátneho rozpočtu na zvyšovanie kapacít materských škôl, pôjde do lokalít, v ktorých sa nedajú stavať materské školy z eurofondov. A sú lokality, kde stavba materských škôl alebo kapacít materských škôl sú oprávneným výdavkom a budú môcť byť financované z eurofondov. To znamená, celkový balík finančných prostriedkov bude výrazne vyšší, ako je spomínaných 10 mil. v roku 2015.
A ak sa mám dotknúť načasovania. Ešte minister Čaplovič ohlásil zámer, neviem, či to je rok dozadu, ohlásil zámer ministerstva školstva a tieto úvahy začali vznikať pri správe o stave školstva, ktorá bola prerokovávaná pred viac ako rokom, niekedy v septembri v roku 2013, ohlásil zámer potreby väčšieho zaškolenia detí v predškolskom veku. Ten zámer bol zadefinovaný: dosiahnuť zaškolenosť 95 % detí, teda minimálne 95 % detí vo veku od štyroch rokov do školskej doby, a načasovanie, aby sa to dalo finančne, organizačne, stavebne, logisticky zvládnuť, načasovanie bolo postupne dosiahnuť tento cieľ do roku 2010.
Ako vy neprichádzate s niečím, čo by sme nechceli urobiť, a môžeme sa baviť o tom, že poďme to robiť spoločne - hľadať formy, ako to čo najlepšie urobiť. Ale zdá sa mi neúprimné a nekorektné, keď vy prídete s návrhom a zavedieme povinnosť a teraz okamžite. Lebo sa to nedá urobiť. Nedá sa to ani vyfinancovať, nedá sa to ani postaviť, nedá sa to ani logisticky zvládnuť.
Ja rozumiem tomu, že je to téma, ktorá je dobrá, pekná a dá sa dobre predávať, ale nie je úprimná. A preto mám s týmto návrhom zákona problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis