Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.6.2014 o 15:32 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2014 18:10 - 18:12 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, tento obsiahly návrh alebo teda pozmeňovací návrh sme si mali možnosť počuť aj dnes na výbore. Vieme, že toto je zákon o ochrane verejného zdravia, to znamená, aby sa chránilo verejné zdravie odborníkmi. Aj keď chápem tlak zamestnávateľov na to, aby sa do prvej a druhej skupiny vniesli, alebo dali bezpečnostní technici, z odborného hľadiska nie je prijateľné, a hovoril som to aj ráno, aby v kategórii dva, v ktorej vzniká asi 66 % chorôb z povolania, kontrolovali pracovné prostredie bezpečnostní technici. Keď hovoríme o kategórii jedna, tam by sme to mohli akceptovať, ale v dvojke naozaj je to príliš veľká trúfalosť. Pretože pokiaľ, vy ako lekár viete, že je nesprávne posúdená záťaž zamestnanca, môže vzniknúť choroba z povolania, ktorú nebude potom platiť zamestnávateľ, ale zdravotné poisťovne, to znamená, my všetci. Preto návrh, ktorý ste aj dnes a teraz prečítali a podali, pokladám za medicínsky naozaj neprijateľný a kategória dva by mala byť posudzovaná osobami kompetentnými.
Pani ministerka aj hovorila pri predkladaní, že európska smernica hovorí o tom, aby posudzovalo i pracovné prostredie, je tam vyslovene napísané, kompetentné osoby. Nemyslím si, že pri kategórii dva je kompetentnou osobou bezpečnostný technik. Toto je moja naozaj zásadná námietka a myslím si, že schválením tohoto pôjdeme proti zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti u zamestnancov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.6.2014 16:14 - 16:16 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa chcel vrátiť k meritu veci a trošku to tak triezvo zhodnotiť, pretože nechcem, aby to vyzeralo ako spolunavrhovateľ, že som proti pánovi poslancovi, ale striktne odmietam rétoriku typu, čo keby sme mali maximálne trojvakcínu a od dvoch rokov, lebo v Japonsku to tak je. Viete, tak ako v Japonsku a iných krajinách sú iné očkovacie schémy, lebo tam vznikajú a sú aj iné ochorenia, samozrejme, aj jednotlivé rasy, či Afroameričania, alebo ázijská rasa, znášajú jednotlivé liečivá inak, preto to tak možno tam je. Ale nesnažme sa aplikovať japonský model na stredoeurópsky model na Slovensku, keď tu máme vedcov, pediatrov, a tým podporujem tvrdenie aj predrečníka pani poslankyne Horváthovej, ktorý za dlhé roky zistili na našej populácii detí, že aké to očkovanie je pre tieto deti prospešné.
Ja sám som jednak lekár, ale jednak aj otec piatich detí. V žiadnom prípade by som si nedovolil takýmto spôsobom povedať, že čo keby sme nemali šesťkombináciu, ale len teda s troj- a od dvoch rokov a niečo. Čo by sa stalo, keby to dieťa zomrelo v jednom roku práve na toto ochorenie? Toto je veľmi, veľmi, veľmi zľahčenie prípadu.
A prosím, začnime sa baviť o tom, akým spôsobom urobiť tú legislatívu takú, aby k tomu odškodneniu došlo. Pretože vieme v šírke asi politického spektra, že je to niečo, čo pomôže tým pacientom a tým rodičom. Tak sa poďme baviť o tom veľmi korektne, predrečníci, či tam má byť slovko také, alebo príčinná súvislosť a doprecizujme tento návrh zákona. Ale nebavme sa o tom, či áno, alebo nie. Zásadne sme tu v stredoeurópskom priestore v roku 2014 a v tomto priestore by sme mali očkovať tak, ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.6.2014 15:54 - 15:56 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem sa venovať rozprave pána poslanca Novotného a budem sa snažiť aj odpovedať vám, pani poslankyňa Horváthová.
Ja som rád, že sa začíname baviť o detailoch zákona, o technických detailoch možno zákona, s ktorým vo všeobecnosti súhlasíme, a ja som rád, že ste, že tu zaznelo aj od pána poslanca Novotného, aj od tých, vlastne aj od vás, pani poslankyňa, že sme na jednej strane apriori za povinné očkovanie, pretože naozaj zmierňuje negatívne následky následných chorôb, ale že by sme mali niečo urobiť pre tých ľudí, ktorých nežiaduce účinky vakcíny v tomto prípade postihli.
Viete, podobne, pán poslanec Novotný, ako aj u liekov môže byť predpoklad príčinnej súvislosti a aj pri nežiaducich účinkoch liekov nie vždy pri vyšetrovaní, či náhodou ten človek mal to z daného lieku, alebo z daného ochorenia, alebo práve preto, že mal napríklad v krvi určitú hladinu, ja neviem, alkoholu alebo zbytkového cukru a tak ďalej atď. Aj pri liekoch môže byť vyšetrovaná táto príčinná súvislosť. A pri klinickom testovaní liekov potom, keď sa ide do dôsledku, že či nežiaduci účinok bol spojený s týmto liekom, tak sa prísne toto vyšetruje. A nie je to tak, ako ste spomenuli vy v rozprave, že na chudáka lekára to potom padne. Nikdy to takto nie je. A ak ste pozorne počúvali moju rozpravu, ja som v nej povedal, že aj v súčasnej dobe na Slovensku pri ŠÚKL-i existuje Komisia pre bezpečnosť liečiv a Národné centrum berie nežiaduce účinky liečiv. To je aj možno odpoveď pre vás, pani poslankyňa, pretože nie je to o tom, že by niekto na regionálnom Úrade verejného zdravotníctva v okresnom meste, možno v Senici, to dostal ako agendu. Nie.
Je to presne tak, ako je to pri liečivách. Vy dobre viete, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv má veľmi fundovaných odborníkov na to, ktorí posudzujú príchod liečiv na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.6.2014 15:32 - 15:41 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, očkovanie je téma, ktorá rozdeľuje jak verejnosť, v niektorých prípadoch aj odbornú verejnosť, má svojich podporovateľov, najmä z radov lekárov a odbornej verejnosti, ale má aj svojich odporcov, najmä z radov rodičov, ktorí sa boja o zdravie vlastných detí, prípadne zdravie svoje. Odporcovia očkovania argumentujú nežiaducimi účinkami vakcín, obavami, ktoré pramenia z veľmi výnimočných prípadov, ktoré sa, žiaľ, ale občas stávajú, tak ako pri liekoch, tak ako aj pri vakcínach. Áno, je pravda, že môžu mať vakcíny, tak ako iné lieky, nežiaduce účinky, pretože každý človek je individualita, každý človek inak znáša cudzorodé látky a inak ich, samozrejme, prijíma. Lieky ale, rovnako aj ako vakcíny, však prechádzajú jak v zahraničí, tak aj u nás mimoriadne náročným klinickým testovaním a šanca, že sa prejavia tieto nežiaduce účinky, je veľmi malá a znižuje sa na minimum.
S kolegom Jozefom Mikloškom sme pripravili novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zároveň navrhujeme doplniť zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
Cieľom tejto novely zákona je vytvorenie priestoru pre možnosť odškodnenia osôb postihnutých nepredpokladanými negatívnymi následkami očkovania. Už dnes existuje možnosť dožadovať sa odškodnenia, ale táto novela celý proces by mohla výrazne zjednodušiť. Bremeno finančnej záťaže, vypracovania znaleckého posudku poškodenia zdravia, táto novela prenáša na štát, v tomto prípade na regionálne Úrady verejného zdravotníctva. A ak má teda štát záujem na tom, aby ľudia boli očkovaní, aby nakázal nejakým spôsobom svojim občanom a prikázal, že musia byť očkovaní a vyžaduje to od svojich občanov, podľa nás by mal prebrať zodpovednosť v prípade problémov. Prípadné odškodnenie bude občanom slúžiť na zabezpečenie zmiernenia liečby prípadných negatívnych následkov povinného očkovania.
Dohovor o ľudských právach a biomedicíne z čl. 24 stanovuje, že, budem citovať: "Osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku, má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom." Takýto zákon v slovenskej legislatíve ale chýba vo vzťahu k povinnému očkovaniu ako zdravotnému úkonu vykonávanému v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý je - a možno ako rodičia to viete - v prípade nepodrobenia sa povinnému očkovaniu vystavený sankciám zo strany štátu v zmysle uvedeného zákona.
Teraz možno trochu štatistiky, ale myslím, že veľmi zaujímavej, pretože na základe údajov Štátneho ústavu na kontrolu liečiv vieme, že napr. v roku 2012 bolo hlásených až 203 hlásení v súvislosti s vakcínami, čo predstavuje 21 % všetkých hlásení liekov. Z toho bolo 53 závažných, 149 nezávažných a 1 hlásenie dokonca bolo spojené s úmrtím pacienta. Dokonca vakcíny práve boli zodpovedné za prvé dve priečky, to znamená prvé a druhé miesto nežiaducich účinkov spomedzi liekov, na ktoré boli hlásené nežiaduce účinky v roku 2012. Je veľmi pravdepodobné - a lekári, ktorí tu sedia, to vedia -, že množstvo nežiaducich účinkov nie je hlásených. To znamená, tých, ktoré boli len hlásené, boli naozaj tretina z tých, ktoré boli hlásené, bola tretina závažných.
Členské krajiny Európskej únie, keď nehovorím o Spojených štátoch alebo iných krajinách, ktoré majú vyspelé zdravotníctvo, ale hovorím o Európskej únii, majú prepracovaný systém odškodňovania a jeho revízie vzhľadom k najnovším poznatkom medicíny. Na Slovensku takisto existuje na Štátnom ústave kontroly liečiv Komisia pre bezpečnosť liečiv a Národné centrum pre nežiaduce účinky liečiv, ktoré by sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva mohli na potrebnej úrovni zaoberať agendou nežiaducich účinkov vakcín aj v kontexte uznávania a odškodňovania.
Treba úprimne ale povedať, že tento návrh má vplyv na verejné financie, ale minimálny podľa nášho názoru. Pretože na základe doterajšej praxe odškodňovania z iných dôvodov je predpoklad, že výška týchto nákladov na odškodnenie ľudí, ktorí mali nežiaduce účinky, by malo stačiť zhruba 66-tisíc eur ročne.
Prečo relatívne taká nízka suma? Odhadovali sme z tabuľky alebo z bodového ohodnotenia podľa zákona č. 437/2004 o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady č. 273/1994 o zdravotnom poistení a financovaní zdravotného poistenia. Táto tabuľka je veľmi prísna a bod v tomto prípade pri odškodňovaní je stanovovaný relatívne nízko. Napríklad, len pre vašu informáciu, pri celoživotnom postihnutí v čiastočnom invalidnom dôchodku vychádza zo znaleckých posudkov suma v niekoľkých desiatkach tisíc eur. Samozrejme, z toho vyplývalo na jednej strane relatívne nízky výskyt v jednotkách prípadov alebo v jednotlivých prípadoch a na druhej strane relatívne nízka hodnota bodu, preto ten dopad relatívne nízky v desiatkach tisíc eur.
Alternatívou, ktorá by nemala vplyv na verejné financie, je zriadenie akéhosi fondu odškodnenia osobitným zákonom, z ktorého, my navrhujeme, napríklad by sa z ceny každej vakcíny výrobcom odovzdávalo zákonom stanovené napríklad 1 %. Tento model je relatívne rozšírený v iných európskych krajinách alebo vo vyspelých európskych krajinách a dokonca zhodou okolností včera oznámilo české ministerstvo zdravotníctva, že zriaďuje zákonom takýto model alebo takýto fond na odškodňovanie po vakcinácii. Čiže naozaj táto situácia alebo táto problematika nie je len problémom Slovenska, ale aj blízkych a susedných krajín. Napríklad v Spojených štátoch, ktorého zdravotníctvo disponuje transparentnejším verejným systémom odškodňovania, finančné prostriedky použité na odškodnenie sú čerpané z podobného fondu, ktorý je napĺňaný zo spotrebnej dane za vakcínu, čiže trošku mierne inou formou, a táto spotrebná daň je vo výške 75 centov za jednu chorobu vo vakcíne a podľa toho napríklad vakcína MMR by mohla mať 2,25 dolára alebo v tomto prípade eura.
Za obdobie, pre vašu informáciu, od roku 1989, kedy Národný kompenzačný program v Spojených štátoch začal fungovať, do marca 2014 bolo riešených vyše 15-tisíc prípadov poškodenia zdravia, z toho bolo 3 540 prípadov odsúhlasených a 9 700 zamietnutých. Za toto obdobie bolo poškodeným vyplatené vyše 2,6 mld. dolárov. Podobný systém funguje aj v Nemecku, ale informácie a odškodnené prípady nie sú verejné.
Verím, že schválením tohoto zákona a odškodnenia pomôžeme aspoň sčasti pacientom, ktorí majú očkovaním poškodené zdravie alebo toto zdravie očkovaním poškodené mať budú.
Tu by mal byť štát zárukou zodpovednosti a istoty, že títo ľudia neostanú osamotení, a mal by im zabezpečiť náhradu škôd na zdraví spôsobenú povinným očkovaním. Sme presvedčení, že aj uvedené opatrenie pomôže zvrátiť nedôveru verejnosti v povinné očkovanie a inštitúcie zabezpečujúce verejné zdravie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2014 14:32 - 14:48 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, pán spravodajca, dovoľte, aby som sa aj ja v krátkosti vyjadril k tomuto predloženému zákonu alebo novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Tá zmena, ku ktorej sa chcem vyjadriť, predrečník pán poslanec Novotný hovoril aj o elektronizácii zdravotníctva, ale túto tému sme dlhodobo diskutovali na výbore. Ale tá zmena, s ktorou skončil a tú, ku ktorej sa chcem vyjadriť ja, je práve dlhodobá zdravotná starostlivosť.
Kľúčovou zmenou, ktorú prináša tento zákon, je možnosť preplácania niektorých výkonov. Podotýkam, že pôvodne to bola povinnosť, v pôvodnom návrhu, ktoré sa vykonávajú v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tieto výkony vykonávajú sestry s odbornou spôsobilosťou. Tieto zariadenia budú môcť po novom uzavrieť zmluvu so zdravotnými poisťovňami, ktoré by im mali uhrádzať niektoré výkony zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Takisto nechcem diskutovať o tom, či z 250 výkonov, ktoré tieto sestry vykonávajú, alebo ktoré poskytujú klientom, je 9 veľa alebo málo. Týchto 9, len pre vašu informáciu, predstavujú 3 % z celkového finančného objemu. V každom prípade je to začiatok a myslím si, že je to pozitívne, ale žiaľ, pozitívne je to akurát pri tomto konštatovaní.
Chcem upozorniť na to, pani ministerka, že schválením tohto zákona naozaj môže a vzniká precedens, pretože vláda otvára možnosť preplácať zdravotné výkony aj mimo zdravotných zariadení. Vy viete, že zdravotnícke zariadenia musia spĺňať prísne kritériá, prísne podmienky, napríklad špeciálne zdravotnícke vybavenie, vzdelanie personálu, sterilitu a podobne. Žiadne zariadenia, okrem zdravotníckych, tieto podmienky doteraz alebo zatiaľ nespĺňajú. Možno aj práve preto ste dali do zákona možnosť. Lebo dnes tieto zariadenia, zariadenia sociálnych služieb jednoducho tieto prísne podmienky nespĺňajú, pretože to doteraz nemuseli spĺňať.
Existuje, ale vážne riziko, ja nehovorím, že to vážne riziko bude predložené alebo ten zákon vami, ale vážne riziko, že v budúcnosti môže nastať stav, možno aj v ďalšej vláde, že postupne aj ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si budú nárokovať preplácanie niektorých výkonov a budú si to nárokovať aj zariadenia, ktoré nemajú so zdravotníctvom nič spoločné. Toto riziko tu jednoducho je.
Ďalším problémom zákona je tá možnosť, o ktorej spomínal aj môj predrečník. Možnosť pre zdravotné poisťovne preplácať zdravotné výkony. My vieme, že ak existuje možnosť, vždy existuje priestor pre klientelizmus, vždy existuje priestor aj až pre korupciu. Možnosť znamená, že dve rovnaké zariadenia, ktoré sú od seba možno vzdialené v jednom meste pár stoviek metrov alebo pár kilometrov, nemusia mať rovnaké podmienky. Naozaj klienti, ktorí sú v zariadení č. 1, budú mať tieto výkony hradené. Klienti, ktorí sú v zariadení č. 2, tieto výkony hradené nebudú mať. Pretože poisťovňa si vyberie, ktoré zariadenie uprednostní, či číslo 1 alebo číslo 2. S jedným uzavrie zmluvu a s jedným zmluvu neuzavrie. Vznikajú naozaj, alebo teda budú vznikať klienti prvej alebo druhej kategórie, ktorí v podstate si budú musieť doplácať a tí, ktorí si nebudú musieť doplácať.
Ja som si všimol, pani ministerka, že ste nesúhlasne kývali hlavou, že tí pacienti si nebudú musieť doplácať. No, nemuseli si doplácať do 31. 12. 2013, ale vy viete, poslanci určite vedia, že od 1. 1. 2014 je tu zákon o sociálnych službách, ktorý dáva ošetrovateľské výkony do doplnkových služieb a všetky doplnkové služby si musí hradiť pacient. To znamená, že poisťovňa, keď ošetrovateľské služby jednému zariadeniu zaplatí, v druhom si to musí uzavrieť pacient. Keď chceme, aby si naši občania, ktorí si celý život platili poistku alebo teda zdravotné poistenie, boli rovní v poskytovaní zdravotno-sociálnej starostlivosti, týmto zákonom vytvoríme dve kategórie klientov.
Pani ministerka, keď neveríte mne, ako ste aj dnes doobeda hovorili pri inom zákone, keď nedôverujete mne, budem parafrázovať, ako opozičnému poslancovi, dôverujte odborným spoločnostiam, ktoré aj vám, aj nám ako poslancom zdravotného výboru napísali listy a kde presne toto isté hovoria. Ja vám budem citovať: "Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike. Takýto model, ktorým novelizujete viacero zákonov, neprinesie do systému sociálnych služieb financie za reálne poskytované ošetrovateľské výkony, pretože nerieši financovanie ošetrovateľských výkonov vlastnými sestrami. Pre zariadenia sociálnych služieb v oblasti financovania nerieši nič, lebo zmeny podporia finančne iba ADOS-y. Čiže agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Agentúry alebo ADOS-ky ale v zariadeniach nemôžu byť 24 hodín, to musia zabezpečovať sestry v zariadení sociálnych služieb. Vzhľadom na to", citujem ďalej, "že sa spravidla staráme o polymorbidných", čiže pacientov, ktorí majú množstvo ochorení, "prijímateľov sociálnych služieb, poskytujeme paliatívnu starostlivosť, je takéto riešenie celkom nevyhovujúce.". To je jedna asociácia alebo asociácia, ktorá združuje poskytovateľov.
Ďalej je to asociácia sestier a pacientov. Budem citovať nie celé, pretože je to dosť obsiahle, ale verím tomu, že plani ministerka tento list takisto dostala. "Prijatím navrhovaných deviatich ošetrovateľských výkonov bez označenia vybraných, vybraných zariadení sociálnych služieb vzniká opäť legislatívny chaos.". Oni sa v tomto liste hlavne dotýkajú práve týchto deviatich výkonov, čo samozrejme teraz ja nebudem komentovať. Ďalej hovoria o tom, a hovoria práve o tom stave, ktorý vznikol 1. 1. alebo teda od 1. 1. 2014. "Zákon o sociálnych službách od 1. 1. 2014 ustanovuje povinnosť poskytovať alebo zabezpečovať ošetrovateľské výkony, ktoré sa musia poskytovať všetky." Nielen 9, ale všetky. "To znamená, kladú povinnosť zariadeniam sociálnych služieb alebo každému inému, vrátane sankcií za neodborné poskytnutie. Druhé, nezakladajú zdravotným poisťovniam povinnosť, ale iba možnosť, to znamená vytvárajú klientov dvoch kategórií." A ďalší bod, "vzhľadom na to, že klienti si budú hradiť zdravotnícke ošetrovateľské výkony zo svojho vrecka, ktoré vlastne teraz v tomto zákone", v druhom zákone, nie vo vašom, ale v sociálnom zákone, "spadajú do tzv. doplnkových služieb."
Ja neviem, pani ministerka, či ste to nevedeli, alebo, alebo pracovníci na ministerstve, v každom prípade tento zákon, vy veľmi dobre viete, je zákon dvoch ministerstiev a možno by v budúcnosti bolo nutné, alebo bolo lepšie viacej s ministerstvom práce alebo dotknutým ministerstvom lepšie spolupracovať, pretože tieto listy som dostal a takisto aj ostatné poisťovne asi dva mesiace dopredu. Čiže bolo relatívne dosť času to prípadne pozmeňovacím zákonom, návrhom, alebo aj z vašej strany upraviť. Len na ilustráciu príklad, ako sa vyjadrila o poskytovaní zmluvy so zariadením zdravotná poisťovňa UNION.
Budem citovať: "K žiadostiam o uzatvorenie zmluvy budeme postupovať, pristupovať, pardon, individuálne pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok a potrieb našich poistencov.". Vyjadrila sa aj hovorkyňa. To znamená, že poisťovňa, v tomto prípade len jedna z troch zdravotných poisťovní, ale myslím si, že takto budú postupovať aj ostatné, budú naozaj prísne vyberať tie zariadenia, ktorým budú preplácať tých 9 výkonov a ostatné zariadenia, povedzme druhej kategórie, ktoré tieto výkony nebudú mať preplatené. Podotýkam, v týchto zariadeniach budú takí istí pacienti, ako v zariadeniach č. 1.
Pani ministerka, páni poslanci, tento rok ide do zdravotníctva zo štátu, za poistencov štátu, historicky najmenej peňazí, takmer o 153 miliónov menej. Myslím si, že zdravotníctvo je skutočne prioritou číslo možno 26 SMER-u a všetci vieme, že zdrojov zdravotníctva je málo. Sedíte tu niekoľkí riaditelia nemocníc a viete, že s tým málom, ktoré máte, často sa nedá hospodáriť inak, ako so stratou. Teraz ideme opticky cez zdravotné odvody zachraňovať sociálne zariadenia. Toto je zlý krok, toto je krok zlého zapnutia kabátu už toho prvého gombíku. Zjednodušene povedané, nemocnice budú mať ešte menej peňazí ako dnes. Nie sú to miliardy eur, nie sú to stovky miliónov eur, ale sú to dosť podstatné peniaze. Budú sa zadlžovať ešte viac, môžu sa predĺžiť čakacie lehoty, nebude viac peňazí na platy sestier atď.
Chcel by som teraz od pani ministerky počuť, že podá demisiu, ak zdravotníctvo nedostane viac peňazí od štátu, ako tomu bolo za vlády Ivety Radičovej. Viete prečo? Pretože presne toto isté hovorili poslanci SMER-u, keď som bol ministrom zdravotníctva ja a predkladal som rozpočet zdravotníctva a nebol v takej výške alebo respektíve "nížke", ako v tomto roku 2014. Zároveň by som chcel od pani ministerky počuť, ako chce riešiť sociálne prípady, ktoré ležia v nemocniciach. Vieme, že ich je množstvo na interných oddeleniach, na oddeleniach dlhodobo chorých, naozaj sa rieši dlhodobo, alebo respektíve nerieši sa sociálna starostlivosť v našich nemocniciach. Sociálne hospitalizácie sú totiž veľkým problémom a stoja nás desiatky miliónov eur. V nemocniciach máme množstvo ľudí, ktorí by tam nemuseli byť, alebo mohli by byť naozaj v zariadeniach sociálnych služieb, alebo by im stačila ambulantná starostlivosť. Verím, že ministerka zdravotníctva nám dnes povie, že na tzv. sociálne hospitalizácie zohnala peniaze od Sociálnej poisťovne. Preplácanie výkonov v domovoch sociálnych služieb je aj môj názor, je to názor nielen opozície, ale ako som čítal, aj názor odborných spoločností, niekoľkých. Je tak ďalším nekoncepčným riešením ministerstva zdravotníctva. Ostro ho kritizujú naozaj asociácie sestier, poskytovateľov, aj pacientov. Riešime jeden problém, ale druhý nechávame tak.
Verím, pani ministerka, že tak ako oznamujete dva roky, že pripravujete plán na ozdravenie nemocníc, sa nájde miesto aj na ozdravenie alebo teda plán na ozdravenie týchto zariadení sociálnych služieb. Nemôžem sa naozaj obrániť pocitu, budem končiť, že dnes zdravotníctvo urgentne potrebuje resuscitáciu. Ministerstvo všetky reformné kroky odsúva, nebudem sa podrobne pozastavovať nad eHealthom, ale naozaj ešte raz pripomeniem, že tak ako ministerstvo za Richarda Rašiho, tak ministerstvo, keď som bol ministrom ja, tak aj teraz zamestnanci alebo teda pracovníci sekcie IT odhadujú alebo odhadovali tie ročné úspory okolo 100 miliónov eur. Týchto 100 miliónov eur nebudeme šetriť tieto roky, možno ich budeme šetriť od roku 2017. Vláda je od, vláda je dva roky pri moci, ale sami cítime, že v zdravotníctve sa nič zásadné nepohlo. DRG, ktoré tu už dnes bolo spomenuté, je odsunuté. Vieme, že sú školenia, ale reálna implementácia je odsunutá, je. Jedna zdravotná poisťovňa je našťastie odsunutá, platy sestier nie sú vyriešené, poplatky u lekárov, žiaľ, nie sú vyriešené tiež. Dramatické zadlžovanie nemocníc pokračuje ďalej.
Pani ministerka, naozaj neviem, akým spôsobom tých 330 miliónov eur a kde ich nájdete. Aktuálne si myslím, že tá suma je veľmi hrozivá, uvidíme, koľko bude na konci roku a verte mi, keďže sám som bývalý riaditeľ nemocnice, že v tomto prípade vám držím palce úprimne a nechcem, aby bola situácia "čím horšie, tým lepšie". Pretože, čím lepšie, to znamená, čím viac budú mať nemocnice peniaze, tým viac aj dodávatelia či už liekov alebo zdravotníckych pomôcok alebo lekári a samozrejme pacienti sa budú mať lepšie. Riešením situácie, celej tejto zdravotníckej situácie, je podľa ministerstva zdravotníctva tento zákon, zákon, pre ktorý prídu nemocnice o peniaze. Netvrdím, že stovky miliónov, ešte raz, ale prídu. Netvrdím ani opak, že sestry v zdravotníckych zariadeniach si nezaslúžia úhradu za služby, alebo nezaslúžia si vyššie peniaze. Ale, ešte raz. Toto nehovorím ja, samé sestry hovoria o tom, že tento zákon alebo tento krok, nie celý zákon, ale tento krok, ktorý navrhuje ministerstvo, je nekoncepčný. Riešenie spolu s neriešením sociálnych hospitalizácií je veľmi zlé riešenie. Je zrejmé, že táto vláda na zdravotníctvo rezignovala a funguje čím horšie, tým lepšie, pre niekoho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2014 9:28 - 9:30 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ak z tohoto zákona nestiahnete prvú a druhú skupinu zamestnancov, pôjde nielen o opäť ďalšiu finančnú záťaž, ako sme tu dnes počuli, pre stovky zamestnávateľov, ale pôjde o najväčší tunel verejných zdrojov pod hlavičkou ochrany zdravia. Budete asi argumentovať tým, že prevencia je lacnejšia ako liečba. Vy veľmi dobre viete, pani ministerka, že kým tretia skupina zamestnancov alebo u tretej skupiny zamestnancov je to oprávnené, pretože pracujú naozaj možno v sťažených podmienkach, ale pri prvej a druhej skupine zamestnancov to oprávnené nie je. Presne to potvrdzuje aj ten zákon, ktorý ste podávali vo februári v roku 2013. Ročne, vy to dobre viete ako bývalá riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, navštevuje preventívne prehliadky okolo 30, maximálne 40 % ľudí. Ak by ste to myslela s prevenciou pre týchto ľudí vážne, urobíte presne ten istý mechanizmus, aký dnes funguje u stomatológov. To znamená, že v prípade, že ktokoľvek z nás nepôjde na preventívnu prehliadku k stomatológovi, nasledujúci rok mu nebude hradená žiadna liečba z verejných zdrojov. To znamená, ak nepôjde pacient na preventívnu prehliadku, bude mať problém s hradením z verejných zdrojov nasledujúce obdobie.
Vy viete, pani ministerka, že pre pacienta a pre ľudí je najväčším motivátorom, ako zmeniť svoje chovanie z hľadiska zdravotnej starostlivosti alebo ochrany svojho zdravia, buď peniaze alebo strach zo smrti. A práve týmto operujú, alebo práve týmto, toto funguje bežne v západných krajinách. To znamená, funguje to dokonca aj u nás na Slovensku u stomatológov. To znamená, keď to naozaj myslíte vážne, urobte prevenciu, niečo a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2014 13:33 - 13:37 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som predložil pozmeňovací návrh, ktorý bude vecný, nepolitický a ktorý rieši päť rokov trvajúcu, možno nie krivdu, ale také právne vákuum, ktoré sa, ktoré je relatívne okrajové, ale ktoré sa týka špecifických vydaní povolení. Ja samozrejme tento pozmeňovací návrh v originále dávam pánovi spravodajcovi, nech sa páči.
A odôvodňujem to tým, že ten dôvod číslo jedna, prečo ho podávam, je to, aby sa jednoznačne identifikovali viazané živnosti, či viazané živnosti, pardon, vedené pod poradovým č. 71. Doteraz v zákone je uvedené len poradové č. 1, my sme to tak isto nemenili. Momentálne si prax vyžaduje alebo prax ukázala, že je dobré špecifikovať tie jednotlivé živnosti na niekoľko častí. To znamená, my rozširujeme tieto časti na päť podskupín, za chvíľku ich samozrejme prečítam, a navrhujeme opraviť poradové číslovanie a upresniť preukaz spôsobilosti vrátane odkazu.
Dôvodom číslo dva je to, že predložením osvedčenia o akreditácii na získanie živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť 71a sa odstráni aj porušovanie predpisov, ku ktorému v súčasnosti dochádza a ktoré sú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Iba teraz som dostala informáciu, že vy už čítate pozmeňovací návrh, a toto je ale prvé čítanie.

Uhliarik, Ivan, poslanec NR SR
Aha. Tak pardon. To som si myslel, že už je druhé čítanie. Sorry. Dobre. Tak?

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NRSR
Tak jakože vysvetlíte, že o čo vám ide, že aký problém, hej, teda nemusíte sa...

Uhliarik, Ivan, poslanec NR SR
Ja to stále ešte vysvetľujem ten problém, nečítam pozmeňovací návrh, pán poslanec Valocký, hovorím zdôvodnenie toho. A ten pozmeňovací návrh si teda zoberiem od pána spravodajcu späť.
Čiže druhým dôvodom, pani ministerka, je to, že odstráni sa v súčasnosti porušovanie predpisov, ktoré súvisí s tým, že fyzické osoby k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti predkladajú na Úrad verejného zdravotníctva osvedčenie o akreditácii iného akreditovaného subjektu a potom vykonávajú viazanú živnosť pod svojím obchodným menom. Týmto sa deformuje fungovanie transparentného trhu služieb a naozaj niektoré spoločnosti používajú, veľmi je to zvláštne, ale používajú povolenie iného subjektu. Ja samozrejme toto oficiálne ako ministerstvu, tento návrh pošlem, aby sa aj vaše ministerstvo ako gestor legislatívy v zdravotníctve na to, mohlo k tomuto vyjadriť. Je to naozaj veľmi vecný návrh bez akéhokoľvek politického podkladu alebo podtónu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15.5.2014 14:39 - 14:41 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka ani na práve, ani na medicíne informatika nie je nosným predmetom, tak neberiem vás ako odborníčku, ale ani seba ako odborníka, ale skúsim naozaj zhrnúť to, čo ste povedali. Tie invektívy sa budem snažiť ignorovať, pretože ide o naozaj komplikovanú vec, s ktorou začal už bývalý minister Raši a s ktorou sme počas vlády Ivety Radičovej vlastne pokračovali. Vy viete, pani ministerka, že ani ESO 1, ani ESO 2 po tom neprešlo práve žiadnou výraznou zmenou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou a ktorú ste premenovali na Národný zdravotnícky informačný systém, pretože viete vy sama, že keby ste ju nepremenovali, bolo by to neprimerané rozdelenie zákazky a Brusel by nám to nijakým spôsobom neschválil. Čiže toto kvitujem. Vy viete, a my sme tiež vedeli, že komplikácie s verejným obstarávaním budú. Preto sme urobili ten dodatok č. 2, ktorý by aspoň zabezpečil to, že bola by funkčná do konca roku 2013 Elektronická zdravotná knižka, ktorá by spojila dvesto poskytovateľov, takmer všetky lekárne a niekoľko nemocníc. Inými slovami, významnú, pilotnú časť lekárov by sme vedeli on line evidovať o tom, čo napíšu, čo predpíšu a tak ďalej. Čiže by sa zásadným spôsobom mohla začať aspoň nejaká kontrola ich preskripcie a, samozrejme, ich návykov, čo sa týka liekovej politiky. Ja sa pýtam v doplňujúcej otázke na zásadnú vec, čo sa deje s projektom ESO 1, na ktorom bolo preinvestovaných 40 miliónov eur... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2014 11:52 - 11:54 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Zaznelo tu, že ktokoľvek, kto používa antikoncepciu, je zlý kresťan. Nemyslím si to, pretože antikoncepcia aj v iných prípadoch, v iných indikáciách existuje, napríklad v dermatologických, v kožných teda alebo v iných, a bežne sa používa aj na iné liečebné úkony.
Nehovorí tu nikto o pokrytectve, pán poslanec, hovoríme o tom, a ja s tým súhlasím, že žena o svojom používaní, alebo teda či si zvolí antikoncepciu, alebo nezvolí, rozhoduje vyslovene len žena. A ja si myslím, že to je, tak je to správne a je to aj dostupné.
To, čo ste spomínali aj vy dnes, že aby sme nasledovali nejakým spôsobom európske doporučenia a aby sme nebránili dostupnosti. Nebránime dostupnosti. Tieto lieky alebo tieto produkty sú dostupné na našom trhu. Vy hovoríte o finančnej dostupnosti, ja opäť, ešte raz zopakujem, hovorím o finančnej nedostupnosti liekov, ktoré tento štát nemôže hradiť na 100 %.
Viete, keď ale poviete na, alebo poznámku, že neželaná pôrodnosť, za 20 rokov sme klesli na dvojicu, vy to viete ako bývalý minister, z 2,1 dieťaťa na 1,2 dieťaťa. To 2,1 dieťaťa bolo v roku ´92. Čo je to podľa vás želaná pôrodnosť? Kým pracujete, je to želaná pôrodnosť a dajme tomu v roku 2016 stratíte prácu, už potom máte neželanú pôrodnosť? Veď to sú naozaj veci, ktoré znejú veľmi hrôzostrašne, ešte raz, lebo chcem povedať to, čo som nestihol povedať v predchádzajúcej faktickej poznámke. Presne túto istú argumentáciu používali poslanci, alebo podobnú argumentáciu, v Belgicku, keď povedali, že takisto nevyliečiteľne choré deti odčerpávajú zdroje. Nemôžeme ísť touto filozofiou, pretože myslím si, že každé zdravotníctvo by malo dávať maximum prostriedkov na to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2014 11:35 - 11:37 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Súhlasím, pán poslanec Hlina, v tom, že podstata tohoto problému nie je v ovplyvnení alebo v úhrade zdravotníckych nejakých liekov alebo nejakých pomôcok, ako je to v tomto prípade, ale ovplyvnenie zásadne tohoto problému je v nastavení sociálneho systému na Slovensku.
A toto naozaj radím aj predkladateľom, pretože správne si povedal to, že keď sa kvôli kočíkovaniu rodia deti do nevyhovujúcich pomerov, tak ovplyvnime možno tento príspevok pri viacdetných rodinách alebo pri ďalšom dieťati. Ale nie riešiť to takým postupom, ako som povedal v predchádzajúcej poznámke, že tento štát, keď nemá na vážne lieky, nemá na antibiotiká, nemá na lieky na cukrovku, na onkologické ochorenia stopercentnú úhradu, to znamená, nemá stopercentnú úhradu na lieky, ktoré ovplyvňujú chorobu, nemôže dávať peniaze na to, aby sa ovplyvňoval fyziologický stav, v tomto prípade ovplyvňovanie plodnosti.
Týmto istým alebo touto istou filozofiou by sme sa naozaj mohli pozrieť na to, či tieto deti alebo tieto rodiny majú peniaze na úhradu doplatkov z antibiotík. Mnohokrát deti, alebo teda rodičia týchto rodín nemajú na autobus, aby išli k lekárovi, aby sa dali vyšetriť, nieto peniaze na iné produkty.
A to, čo tu zaznelo, že ak sa nebudú rodiť deti, nebudú sa ani odčerpávať verejné zdroje, tak to je pre mňa veľmi hrôzostrašné, podobne ako v Belgicku, keď boli prijaté... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis