Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.6.2014 o 11:20 hod.

Mgr.

Magdaléna Vášáryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.6.2014 11:20 - 11:22 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. My tu neprejednávame tú klasickú úradnícku správu, ktoré tu prinášajú iní predsedovia z rôznych organizácií, ani takú úradnícku správu, ako predkladal vždy jej predchodca, ale správu, ktorá nás zaujme zásadne osobnou zainteresovanosťou ombudsmanky, jej osobným záujmom veci zmeniť a posunúť ďalej. Kto sa začíta do tejto správy, okamžite nadobudne dojem, že pani Dubovcová stojí priamo v jadre riešenia problémov a ona osobne si robí starosti, a to je to, čo má ombudsman, ombudsmanka vzbudzovať a čo je normálne v iných štátoch. A nie, tuto sa ľudia čudujú, že ako ona môže hovoriť. Jej osobné angažovanie to je, to je jeden z najväčších kladov, ktoré vidím.
Samozrejme, keď sme tu sedeli a počúvali jej správu, to najstrašnejšie na tom je, že ona 40 minút rozprávala o tom, ako diskriminujeme deti. My diskriminujeme deti a to je to najstrašnejšie, čo nám ombudsmanka môže povedať. Možnože kolegovia, ktorí sedia na druhej strane, si svoje detičky chránia, ale tu pokiaľ diskriminujeme deti, slovenské deti, diskriminujeme budúcnosť Slovenska bez ohľadu na to, že či pár detí určitých ľudí požíva ochranu svojej rodiny. To je to, na čo proste upozorňujem a upozorňovala som aj v svojej poslednej faktickej poznámke minule. My sa vôbec nezaoberáme tým, že slovenské deti sú zavlečené do zahraničia, aby slúžili sexuálnym hrátkam.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 5.6.2014 14:44 - 14:46 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem veľmi pekne za tú možnosť. Ďakujem, pán minister. Vidím, že vaši páni úradníci si dali tú prácu, aby ste prečítali veľmi komplikovaný text, ale ja tomu rozumiem, čo ste hovorili.
A preto sa vás pýtam: teda občania budú mať k dispozícii jednotný sľubovaný prístupový bod k digitálnemu kultúrnemu obsahu v roku 2015? To je moja otázka prvá.
Budú tento obsah sprístupňovať tie inštitúcie, ktoré pripravujú digitálny obsah, ako je to normálne vo svete? Alebo to bude cez nejakú súkromnú firmu, ktorá napríklad dostane možnosť prevádzkovať tento digitálny obsah? To sa pýtam na základe niektorých informácií, ktoré mám. A akým spôsobom vlastne v tomto teraz funguje Národné osvetové centrum, by som poprosila v krátkosti.
Ja sa zas, otázku som vám položila aj preto, pretože podľa mojich výpočtov budeme mať takú drahú digitálnu knižnicu, možno ešte drahšiu ako 80-miliónové Nemecko. Takže vzhľadom na to, že softvér, ktorý je teraz používaný, je oveľa v lacnejšej podobe bežne dostupný, ako sa teraz vyvíja pre slova, takzvanú so, teda to, čomu aj teraz vy hovoríte Slovakiana.
A ďakujem vám veľmi pekne za krátku odpoveď na tieto moje otázky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2014 16:59 - 17:01 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Aby nedošlo k nedorozumeniu. Ja sa vôbec nečudujem, že KDH presadzuje takéto, takúto vetu do ústavy, pretože, ako som pripomenula kvôli výhrade vo svedomí, boli ochotní zrušiť vlastnú vládu. Ja proste tomuto, toto treba zobrať ako fakt.
Ale chcela by som tu ctenej snemovni pripomenúť, napríklad ako predsedníčka Živeny som vydala vyhlásenie, aby sa vláda konečne začala zaoberať tým, že zo Slovenska sú unášané nedospelé dievčatá, väčšinou z rómskej menšiny, ktoré sú predávané na medzinárodných trhoch. Veď predsa chytili 10 slovenských kšeftárov s týmto, ako oni hovoria, slovenským mäsom. Kde ste? Kde ste, vy všetci moralizátori? Len preto, že sú to rómske dievčatá? Že sú to 12-, 13-, 14-ročné deti? Ale sú to naši občania. Prečo o tomto nehovoríte? Prečo sa nad týmto nerozčuľujete? Kto konečne sa zastane občanov, nedospelých občanov tohto vlastného štátu? Veď britské súdy majú týchto desiatich ľudí v rukách. Nájdete o tom niekde správu? Venujú sa tomu naši žurnalisti? Venuje sa tomu nejaký politik, vplyvný politik? Venuje sa k tomu náš minister? Vôbec nie! Vôbec nie!
Toto sú všetko len účelové problémy a tie skutočné problémy, že Slovensko je zdrojom takéhoto biznisu, hnusného, odporného, to nepohne vašou dušou moralizátorskou? Teraz aspoň nemôžete tvrdiť, že o tom neviete, lebo predpokladám, že moje vyhlásenie ste nikto nečítali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2014 16:40 - 16:55 hod.

Magdaléna Vášáryová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.5.2014 10:55 - 10:57 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Zaujímavé veci sa tu dozvieme. A ja chcem sa vrátiť k tým previerkam sudcov. Som dostatočne stará na to, aby som si pamätala na všetky možné previerky za celý môj život. Ja sa nepamätám na jediný proces previerok, ktorý by, taký celoplošný, určitých skupín obyvateľstva, ktorý by bol zanechal nejaký vyčistený priestor.
Spomeňme si na previerky začiatkom 70. rokov. Čomu slúžili tieto previerky Komunistickej strane Slovenska? Aby sa zbavili tých najlepších. Spomeňme si, ako dopadol proces lustrácie na Slovensku. Kto bol očierňovaný? Kto zneužíval informácie o lustráciách? Ako sme skončili nakoniec s týmto procesom? Skončili sme v jednej žumpe s lustráciami.
A vy tu znovu chcete preverovať? Chcete preverovať za zavretými dverami? Čo to sú za? Aké účinky to bude mať? Toto má byť nová normalizácia súdnictva? K tomuto máme smerovať? K normalizácii súdnictva?
Pretože previerky 70. rokov boli zamerané na odstránenie ľudí, aby sa mohla normalizovať takzvane situácia v Československu.
Ja chápem, samozrejme, že tu sa hrá o podobu budúcej vlády. Je mi to úplne jasné. Ale uvažujete, páni kolegovia, ktorí za to budete hlasovať, akú imidž zase získa Slovensko v Európskej únii? Veď toto bude headline všetkých správ na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

29.5.2014 16:49 - 16:57 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Interpelujem ministra kultúry Slovenskej republiky.
Vážený pán minister, v posledných týždňoch sme boli svedkami toho, ako sa polícia začala zaoberať vyšetrovaním obsahu článkov časopisu Banskobystrického samosprávneho kraja Náš kraj. Riešila podozrenie, že články obsahujú zákonom zakazovanú propagáciu fašistických myšlienok. Dospela k názoru, že sa tak vraj nestalo. Mnoho ľudí na Slovensku je ale presvedčených, že k propagácii fašistických myšlienok v tomto médiu došlo. Zaujímavé je ale nahliadnuť do niektorých časopisov, ktoré majú kultúru v záhlaví, ale ktorých obsah je nielen v priamom protiklade k súčasnému programovému vyhláseniu vlády, ale aj k našim záväzkom, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii, Rade Európy, NATO a iných medzinárodných organizáciách. Tieto časopisy financované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod vaším vedením už šesť rokov prispievajú k šíreniu etnickej nenávisti, starého vyžitého nacionalizmu, propagujú antieurópske smerovanie s odkazmi na velebenie fašistického slovenského štátu alebo aj bývalého komunistického režimu.
Okrem týchto kultúrno-spoločenských časopisov financuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky iste mnoho potrebných časopisov, ktoré sú zamerané na jeden umelecký smer, ale, bohužiaľ, neposkytuje dotácie žiadnemu celospoločenskému kultúrnemu časopisu, ktorý by bol jednoznačne moderne proeurópsky orientovaný a vytvoril by tak potrebný priestor pre kritické myslenie v oblasti umenia, kultúry a vzdelávania.
Po dvojročnej podrobnej analýze časopisov, ktoré financuje ministerstvo kultúry, vás, pán minister, žiadam, okamžite zastavte financovanie časopisu Kultúra vydávaného vydavateľstvom Factum bonum s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V tomto časopise, aj keď sa nebudem zmieňovať priamo o radikálnom a nenávistnom jazyku, ktorý je vraj kresťanský, ja s tým nesúhlasím ako kresťanka, a je to v absolútnom rozpore s tým, čo hlási pápež František, je naše členstvo napríklad v Európskej únii označované za príslušnosť k stádu oviec a samotná Európska únia len ako slobodomurársky spolok. V každom čísle sú oslavné články príslušníkov Hlinkovej gardy a vyzdvihovanie fašistického režimu na Slovensku počas 2. svetovej vojny vo všetkých možných formách a nakoniec vždy nekomentované spomienky Alexandra Macha, právoplatne odsúdeného za zločiny proti ľudskosti počas 2. svetovej vojny.
Pán minister, do pozornosti by som vám dala aj časopisy, ktoré vydáva Matica slovenská. Je to, samozrejme, jej zodpovednosť, akému obsahu dáva prednosť vo svojich médiách, ale vzhľadom na to, že Matica slovenská dostáva štátnu dotáciu vyše, skoro 1,5 mil. eur z rozpočtu ministerstva kultúry, malo by byť predsa vašou povinnosťou vytvárať tlak na vedenie Matice, ak ju chceme naďalej považovať za dôležitú kultúrnu inštitúciu vzhľadom na jej slávnu históriu. Už len mená autorov, ktorí dnes publikujú v Slovenských národných novinách, dokazujú, že ide o ľudí, ktorí, samozrejme, nepatria medzi špičku slovenských komentátorov a literátov, ako to bývalo vždy v minulosti, ale ide o ľudí, ktorí sa stali neslávne známi svojou nenávisťou voči členstvu Slovenska v európskych štruktúrach, voči našim spojencom a prispievajú okrem zvelebovania temnej minulosti fašistického štátu aj k zvelebovaniu režimu počas mečiarizmu. Každému človeku, ktorý sa intenzívnejšie zaoberá kultúrou, je úprimne ľúto, že aj matičiarsky časopis Slovenské pohľady, ktorý ešte aj pred 17. novembrom 1989 patril medzi špičky kultúrnych časopisov, dnes klesol na úroveň nezriedka treťotriednych autorov. Samozrejme, je to zodpovednosť vedenia Matice slovenskej, kam doviedli tieto v minulosti pre národný kultúrny život Slovenska kľúčové kultúrne médiá, ale aj vzhľadom na dnešnú medzinárodnú situáciu je najvyšší čas pozdvihnúť hlas nielen časti verejnosti, ale očakávam, že sa ozve hlas aj ministerstva kultúry.
Najväčšiu dotáciu spomedzi spoločensko-kultúrnych časopisov dostáva pod vaším vedením ministerstvo, teda dáva pod vaším vedením Literárnemu týždenníku, vydávanému Spolkom slovenských spisovateľov. V tomto médiu nájdete aj niekoľko hodnotnejších článkov, ktoré sa venujú hlavne vzdialenejšej kultúrnej a literárnej histórii, ale Literárny týždenník sa venuje často tým istým témam, aké nájdeme v médiách Matice slovenskej a v konečnom dôsledku, s prekvapením, aj v časopise Kultúra.
Literárny týždenník, dvojtýždenník, spomínam len preto, lebo ministerstvo kultúry počas vášho vedenia ministerstva neposkytlo dotácie minimálne dvom vznikajúcim, moderne orientovaným kultúrno-spoločenským časopisom. Samozrejme, to nie je vaša zodpovednosť, aký je obsah Literárneho týždenníka, za to nesie zodpovednosť Spolok slovenských spisovateľov. A čítanie mien jeho predsedníctva najnovšieho, bohužiaľ, nie je prehliadkou mien úspešných, prípadne európsky známych literátov. Ale vzhľadom na to, že dostáva tak veľkú podporu, je aj vašou povinnosťou, pán minister, aby ste vyslovili svoj názor na jeho obsah. Nemôžete predsa len mlčky ho čítať, čo, samozrejme, predpokladám, že ho čítate ako minister kultúry, ale myslím, že sa ako slovenský intelektuál máte povinnosť k jeho obsahu vysloviť.
V niektorých mojich predchádzajúcich parlamentných vystúpeniach som sa už tejto téme čiastočne venovala a vyslovila som podozrenie, že niektoré časopisy financované ministerstvom kultúry Slovenskej republiky poskytujú štátom dotovaný priestor pre šírenie protizákonných propagánd jazykom nenávisti a pohŕdania aj k dnešnému strategickému postaveniu Slovenska ako rovnoprávneho partnera v Európskej únii oslavovaním ľudí, ktorí by v podmienkach právneho štátu mali byť právoplatne odsúdení alebo aspoň ostrakizovaní spoločnosťou za svoje reakčné postoje sprevádzané nenávistným jazykom voči iným. Zároveň ministerstvo kultúry finančne nepodporuje žiaden kultúrno-spoločenský časopis, ktorý by mohol v slovenskej kultúrnej spoločnosti zohrávať rovnakú úlohu ako svojho času Kultúrny život, napríklad myslím časopis Os. Nepochybujem, že pri dostatku dobrej vôle a s myšlienkou o budúcnosti slovenskej kultúry by k tomu už za šesť rokov vašej činnosti na ministerstve kultúry mohlo dôjsť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 27.3.2014 14:38 - 14:40 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Ja sa pýtam preto, pán minister, pretože som si pozrela výročnú správu napríklad z roku 2013 Slovenskej národnej knižnice, z ktorej som sa napríklad dozvedela, že je tam normálne na strane dvadsať napísané, že Slovenská národná knižnica, ja to budem citovať, „odovzdala 20 000 bibliomegadát firme TGM. Neviem, či máte o tomto nejaké informácie. Ale štátna organizácia odovzdáva takýto dosť veľký počet megadát súkromnej firme. Neviem si to vysvetliť. Je to priamo teda v tejto správe. Takže preto som aj chcela vedieť, akým spôsobom kontrolujete tento projekt. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď, ale chcela by som len upozorniť, že podľa plánu mala Slovenská národná knižnica už stroviť 9 mil. eur na digitalizáciu. A podľa mojich informácií z nich strovila len 2 mil. Je to obrovské, podľa mňa absolútne nedobehnuteľné manko časové, takže robím si už dlhé roky veľkú starosť o tento projekt.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2014 14:59 - 15:01 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše druhé vystúpenie, pán poslanec, teda, pán predseda. Čo tu ešte nebolo spomenuté a čo by som rada dodala, pred nami stojí výzva nového definovania euroatlantického partnerstva.
Táto celá situácia nás vlastne vháňa do tejto, do tohto nového definovania, do nového predefinovania úlohy NATO. My ako proste člen NATO budeme sa musieť toho veľmi aktívne zúčastniť. Dnes je Joe Biden v Poľsku a zajtra bude na Litve, sem nepríde, no ale bude u našich severných susedov. Všetky tieto rozhovory smerujú k tomu, že sa budeme musieť zamyslieť nad týmto novým definovaním a musíme si aj uvedomiť, že máme nezhody vo Vyšehradskej štvorke. Všimnite si, ako mlčí Maďarsko, všimnite si, ako svojím spôsobom mlčí Česká republika, čiže ale tam už zároveň vyzvali niektorí politici, vplyvní politici na predefinovanie vlastne, kto dostavia Temelín a podobne. My túto debatu budeme musieť tiež začať.
Všade vo svetových novinách sa dnes skloňuje jedna otázka: Hrozí nám nová Jalta? Hrozí nová Jalta, to znamená prerozdelenie sveta po 60 rokoch, lebo Bezpečnostná rada OSN je stále ešte postavená na výsledku 2. svetovej vojny. Putin počíta s tým, že sa teraz prerozdelí vlastne táto, táto Bezpečnostná rada alebo akoby som, nová Bezpečnostná rada, a on k tomu smeruje. Uvidíme, ale som rada, že aj teraz tu o tejto, o týchto otázkach diskutujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2014 14:23 - 14:25 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Chcela by som vás ešte doplniť, pán poslanec, pretože aj ja som sa pozerala na víťaznú reč pred pozvanými poslancami a rôznymi VIP-ákmi Putina. Putin doslovne povedal: "Krym bol vždy Rusko a Rusko bolo vždy pre Krym. To je naša kultúra a naša národná hrdosť."
To znamená, že vraciame sa znovu k Blut und Boden filozofii a vraciame sa znovu do 20. storočia, do nacionalistických vyhlásení, a to je to, čo ma na tom najviac desí, na tej dnešnej reči Putina. Teraz je už len otázka, čo bude chcieť Putin ďalej, lebo predsa sa nemôže takto zastaviť. Dnes je v Rusku okrem pár svetlých ľudí, všetci sú nadšení, ako bude Rusko znovu veľké, aké imperialistické bude a hlavne ako sa ho všetci budú znovu báť. Veď o to ide! Čo bude chcieť, koridor do Kaliningradskej oblasti cez štát NATO, to znamená Litvu? Alebo čo ešte bude, do akej konfrontácie sa bude posúvať?
A to sú tie otázky, o ktorých my tu musíme hovoriť, pretože my musíme mať, my musíme mať zhodu, politický konsenzus medzi všetkými dôležitými silami a osobnosťami Slovenska, aby sme vedeli, aký, akým spôsobom sa postavíme voči týmto ďalším výbojom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2014 14:16 - 14:20 hod.

Magdaléna Vášáryová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec Hlina, cením si, že ste ako buldog. Chytíte sa niečoho a pokračujete v tom. A určite vám nechcem zazlievať nijaký zlý úmysel, ale považujem váš návrh za neprijateľný a ja zaň nebudem hlasovať. Vy ste sa vyslovili vo svojej úvodnej reči, že nemáme dobrý vzťah k svojeti, by som to teraz nazvala po slovensky, aby som sa vrátila k nášmu krásnemu jazyku. Viete, ale takýmito zákonmi ho nenapravíme. Pokiaľ nebudú ani poslanci, ani naša inteligencia čítať slovenskú literatúru, nebudú kupovať slovenské knižky, nebudú vôbec tušiť, čo sa v kultúre slovenskej robí, pokiaľ budú hovoriť jazykom, ktorý tu niekedy počúvame, nebudeme mať to, čomu vy vravíte dobrý vzťah k svojeti. Možnože naozaj potrebujeme ešte ďalšiu generáciu, aby sme si vedeli dokonca kultúrne spravovať svoj štát. Je to možné a dúfam, že budeme mať tých príslovečných 40 rokov, o ktorých hovoril Masaryk voľakedy pri vzniku Československej republiky, aby sme si začali vážiť demokraciu, aby sme prestali ako pán predseda európskeho výboru hovoriť "tie vaše rečičky o slobode a demokracii". Možnože naozaj potrebujeme ďalších dvadsať rokov. A keď už hovoríte o Bohu, tak dúfam, že nám Pán Boh dopraje, aby sme tých ďalších dvadsať rokov mali. Ja už sa toho asi nedožijem, no ale nedá sa nič robiť. Dúfam, že som aspoň moje deti vychovala v tomto duchu.
To znamená, ešte by som povedala tri slová o tom falošnom bití sa do hrude. Pokiaľ voliči politických strán počas volieb, čo je najväčší sviatok demokracie, budú oceňovať tých, ktorí sa falošne bijú do hrude, obávam sa, pán poslanec, že budete sa sťažovať aj naďalej. Preto si myslím, že informovať ľudí, umožniť im čerpať z niekoľkých zdrojov informácií, aby si mohli vybrať. O tom, že deti budú mať mediálnu výchovu v školách, aby vedeli, kde sú tie informácie. Pokiaľ ľudia vzdelaní, ktorí trošku vedia a nemusia každú chvíľu meniť svoj názor, nebudú mecenášovať ľudí, mladých ľudí, ľudí, ktorí tvoria verejnú mienku, a vysvetľovať im čo a ako. Keď aj v tzv. mienkotvorných novinách, ako je Pravda, jedným z hlavných informácií dnes o zahraničnej politike je, aké šaty mala manželka prezidenta Obamu, tak viete, asi sa ďaleko nedostaneme. Ale dúfam, že naša príslušnosť k Európskej únii a NATO a to, že naši mladí po mnohých desiatkach rokoch znovu majú otvorené dvere a môžu študovať, kde chcú, a môžu sa vrátiť, čo im komunistický režim neumožňoval, dúfajme, že vychováme ďalšiu generáciu, ktorá nebude musieť prezliekať kabáty len preto, aby si zarobili na pätnásť generácií pre svoju rodinu a dosť viac. Myslím pre svoju rodinu a aj pre tu príslovečnú "ródinu".
Ďakujem.
Skryt prepis