Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.4.2016 o 11:18 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

28.4.2016 11:10 - 11:16 hod.

Dušan Bublavý
Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pána poslanca Poliačika, o ktorých odporúčam hlasovať osobitne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.4.2016 9:42 - 9:42 hod.

Dušan Bublavý
Ja by som chcel, vážené kolegyne, kolegovia, poprosiť o podporu tohto návrhu zákona. Som presvedčený o tom, že pomôže všetkým tým, ktorí chcú z európskych zdrojov pomôcť či už samosprávam, alebo podnikateľskej sfére.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.4.2016 9:04 - 9:08 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 48), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 30 z 27. apríla 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48), na rokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesenie č. 8 z 27. apríla 2016, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a menu uznesenie č. 12 z 27. apríla 2016, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesenie č. 7 z 28. apríla 2016. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o uvedenom návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo ich máte v spoločnej správe pred sebou.
Gestorský výbor na základe stanovísk vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48), schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 8 z 28. apríla 2016. Výbor určil poslanca Dušana Bublavého za spoločného spravodajcu. Súčasne ma poveril predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

27.4.2016 11:46 - 11:48 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je aj zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.4.2016 9:32 - 9:36 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som predniesol informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z 25. apríla 2016 č. 42 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47, na prerokovanie Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 3. schôdzi dňa 27. apríla 2016.
Výbor súhlasí s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47, v skrátenom legislatívnom konaní a prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 17:08 - 17:09 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Lipšic, ani som sa nechcel zapájať do debaty, ale nedá mi to, lebo človek by myslel, keby tu bol po prvýkrát, že už vám chýba len svätožiara nad hlavou. Ale, žiaľ, vy ste už dve desaťročia aj v Národnej rade, aj dvakrát ste ministroval. A hádajte, za koho ministrovania vznikla Gorila? Kde vznikli platinové sitká, kupovanie poslancov z večera do rána, aby Dzurindovi nepadla vláda? Vy ste bol minister. A nevyšetril ste nič. Prieskum zvoliteľnosti v nejakých rokoch 2005 - 06, že aký, či by bol zvoliteľný pán minister Lipšic. Dve desiatky miliónov stál tento prieskum nás, poplatníkov, daňových poplatníkov to stálo.
Takže ja si myslím, že netreba sa zastávať ani zlodejov. Ani ja nepoznám ani žiadneho oligarchu, ani som sa nikdy s ním nestretol, ani s J&T, ani s Pentou nespolupracujem. Ale treba byť sebakritický a treba hovoriť pravdu. Nie len na tých ostatných. Všetkých by ste pozatvárali vtedy, keď nie ste minister, keď nenesiete zodpovednosť za národ a za Slovensko. Takže to je tá podstata, ktorú by si mali všetci tí, ktorí vás počúvali, uvedomiť. Že vy len vtedy, keď nemáte zodpovednosť, chcete všetko riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 11:18 - 11:20 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, u nás na dedine, keď niekto obviní, že je zlodejom, ako vy obviňujete nás všetkých, tak ho vyzve na férový boj. A pre mňa by bola veľká česť v takomto boji, aby som vám dal po ústach. Lebo už je toho dosť, už je to nejaký trištvrte rok, čo nám všetkým nadávate, že sme zlodeji. My naozaj mnohí robíme a ja pevne verím, že väčšina pre ľudí. Ale vy, ktorý obviňujete a dostanete ponuku 20 mil., aby padla vláda, a potom padne, tak naozaj je to na zamyslenie, či to tak bolo alebo nie. Nahrávanie svojich kolegov, partnerov, potencionálnych partnerov, s ktorými ste chceli vládnuť. Veď naozaj, keď súdny človek sa nad tým zamyslí, tak kto by s vami išiel do vlády a vládnuť, keď vy ste nevyrovnaný človek, ktorý potrebuje niekedy aj odbornú pomoc?! A takú odbornú pomoc vám v Národnej rade nedokážeme dodať.
Skryt prepis