Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2016 o 18:44 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 10:52 - 10:54 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 49 z 21. novembra 2016 určil za spravodajcu k návrhu zákona o volebnej kampani, o politických stranách a politických hnutiach (tlač 304). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 27. januára 2017 a v gestorskom výbore do 30. januára 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2016 9:02 - 9:05 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 333), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
I. Národná rada uznesením č. 359 z 30. novembra 2016 pridelila vládny návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
II. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 127 z 30. novembra 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 57 z 30. novembra 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
III. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom II tejto správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených bod bodom II tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 333), v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 58 z 30. novembra 2016. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril za prvé predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi v Národnej rade a za druhé navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 18:44 - 18:45 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ja by som chcel pani kolegyni veľmi pekne poďakovať za jej návrh, lebo ja si myslím na rozdiel od pána kolegu, že tento zákon je veľmi vhodný a dobrý. Nebudeme spájať geológa, ja neviem, s nejakým čašníkom do triedy, ale sú tie príbuzné odbory. Keď čašník bude, môže byť s mäsiarom, s kuchárom alebo tesár s murárom. A tých remeselníkov máme kriticky málo. Ak ste povedal, že spomenuli ste murára, viete, ja už ani nepoznám odborníka murára, ktorý bol naposledy prešiel odborom. Veď u nás sú murári, elektrikári a neviem všelijakí náturisti a ak priemysel nejaký funguje, tak je to naozaj výstavba, či už je to nájomného bývania, alebo individuálneho. Ja som veľmi rád, že veľa ľudí chce stavať aj rodinné domky, aj byty, ale odborníkov nemáme, kriticky ich máme málo. A toto tento zákon môže pomôcť vyriešiť, tento nedostatok odborníkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2016 18:23 - 18:24 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Budaj, vy ste už starý harcovník, politik, ktorý nie je prvú sezónu v politike, Ako môžte v priamom prenose klamať? A hovoríte, že sa bojíme kamier, zakazujeme, aby sa kamerovalo. Veď toto je priamy prenos. Ako môžete hovoriť niečo také? Ako môžete hovoriť, že sa zakazuje sloboda prejavu. Ste si mohol povedať, jasne ste povedal, čo ste chcel, nikto vám to nezakázal a ani nezakazuje. Viete, sloboda prejavu áno, ale cirkus nie. A mnohým tu prítomným kolegom nejakým spôsobom pasuje, aby tu mohli vytvárať cirkus, nevedia sa vpratať do kože, nesprávajú sa slušne. Ja neviem, prečo tak prekvapene na mňa tak pozeráte. Veď čo si nepamätáte nejaký mesiac naspäť, dva mesiace naspäť, že toto je cirkus? A ak toto vadí pánovi prezidentovi, že chceme to nejakým spôsobom upraviť, aby tu cirkus nebol, tak sa jednoznačne pán prezident zaradil medzi opozičných politikov. A to mi je smutno. Lebo pán prezident sľuboval, že bude prezidentom všetkých, ale nie opozičným. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.11.2016 14:00 - 14:01 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Igor, čo si urobil ty pre ľudí? V ktorých obciach, v ktorých mestách si bol? A ako si ich oslovil? Okrem osočovania a vulgarizovania politiky nič iné nerobíš.
Mnohí členovia Národnej rady žijú ozaj z platu a nepodnikajú a nekšeftujú ako ty, a schovávaš sa za svoju manželku. Ty máš nulový príjem. Sa môžeš hanbiť! Lebo ozaj žiješ z politiky. A aj tvoja rodina.
A z tých štyroch členov, ktorých máš, svojej strany sa ti ozaj vytvára len ďalší a ďalší kšeft.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2016 18:35 - 18:37 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Túto novelu kolegovia hlavne z toho dôvodu dávajú, aby sa vychytali muchy a aby nepodliehali poplatkom určité úkony, či už je to zateplenie alebo údržba barákov.
A je určite pravda, aby určité záťaže, keď sa to už týka Bratislavy alebo veľkých miest v určitých častiach, tej časti, aby tie poplatky za rozvoj ostávali v tej danej lokalite. Ja si viem predstaviť to, narážam aj na kolegu pána Budaja, ktorý to spomínal, že určite by to bolo dôveryhodnejšie alebo aj zodpovednejšie, aby tie finančné zdroje za poplatok za rozvoj ostávali v tej danej lokalite, kde tí občania tú záťaž museli znášať. Určite bolo by to namieste. Ale naozaj nepozerajme na tie obce a mestá len cez tú prizmu, že niekto teda chce zarábať a finančné zdroje zneužívať. Ale je to naozaj kvôli tomu, aby v tých daných lokalitách, aby mali aj servis, ale aj životnú úroveň tí ľudia, ktorí tam bývajú, aby bola na úrovni 21. storočia.
Takže ono ten zákon mal opodstatnenie, aj keď nie je dokonalý, preto sa vylepšuje. A ja som veľmi rád, že kolegovia to uchopili, a pevne verím, že v tom druhom čítaní bude možnosť na vylepšenie tejto novely, ktorá bude na prospech všetkých samospráv, ale aj obyvateľov samospráv.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2016 18:18 - 18:20 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Budaj, tento zákon bol kolegami navrhnutý najmä hlavne kvôli tomu, že obce a mestá aj okolie Bratislavy, kde rástli či už bytové, alebo, alebo aj rodinné domčeky ako huby po dažďoch, ako po daždi, tak developeri, alebo aj individuálni stavitelia, ale teda hlavne developeri zabúdali na infraštruktúru. Čiže vybudovali sa domčeky a zabudlo sa na materskú škôlku, nehovorím o jasliach, na cesty a na všetko, čo je potrebné k normálnemu životu. Čiže tu kolegovia preto predkladali návrh zákona, aby finančné zdroje, ktoré, som presvedčený o tom, že samosprávy nebudú zneužívať a mnohé ani neuvažujú, ani neuvažujú o tom, aby pýtali od individuálnych staviteľov, si trúfam povedať, že 90 % obcí nebude žiadne poplatky vyberať. Môžme ich 10 až 35 eur za meter štvorcový, ale neverím tomu, že to budú všetci využívať, že si trúfam povedať, že 90 % nie. Ale ide hlavne o to, aby to bolo koordinované. A mnohí stavitelia, ktorí bývajú v rodinných domčekoch, tak ani trvalý pobyt nenahlásia v tej danej lokalite a tá obec nemá ani podielové dane, dane za týchto u nich bývajúcich.
Čiže tu je to odstránenie toho bremena, aby sa to nejakým spôsobom riešilo. A ja som presvedčený o tom, že tento pozmeňujúci návrh, ktorí kolegovia dávajú, túto novelu, že je na prospech tomu, aby za zateplenie alebo údržbu barakov nemohla samospráva pýtať finančné zdroje.
Takže to je na odľahčenie.
Skryt prepis
 

20.10.2016 17:45 - 17:47 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 36 z 10. októbra 2016 určil za spravodajcu k návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj (tlač 271).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán podpredseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2016 19:04 - 19:06 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Remišová, ja som veľmi rád, že vy pristupujete k navrhovanej novele zodpovedne a konštruktívne, dokonca chcete aj vy nejaké vylepšenia, to znamená, že ste podali aj pozmeňujúci návrh, ktorý napomôže k transparentnosti. Ja si myslím, že takto treba pristupovať a nie kolegovia, ktorí sú opoziční, len kritizujú. A ja si myslím, že pani ministerka pristúpila k danej novele veľmi zodpovedne a hovorí pravdu, že sa snaží, aby ten zákon bol čo najtransparentnejší a aby schránkové firmy a špekulanti nemohli kšeftovať so štátnymi finančnými zdrojmi. A to je vlastne podstata a nie, aby sme ešte kritizovali a hľadali všetko možné a hovorili iné záležitosti, ktoré nemôže riešiť tento zákon. To, že je korupčné prostredie alebo že je korupcia, veď tento zákon robíme kvôli tomu, aby k tej korupcii nemohlo prichádzať, alebo aby sme ju mohli trestať.
A ja si myslím, že ideálne by bolo, keby bol aj nejaký cenník prác a tovarov a služieb štátu nejaký, aby niekto nemohol špekulovať pri verejných obstarávaniach, ale to už je zase o niečom inom. Aby sme vedeli, že nikto nemôže predražovať tender, keď je nejaká cena tej danej či už práce, alebo tovarov, ale to je o niečom inom.
Ja chcem pochváliť pani ministerku, že urobila kus poctivej práce, ktorú treba podporiť. A budem veľmi rád, keď tých poslancov, ktorí zahlasujú za túto novelu, aby bolo čo najviac.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 14.10.2016 16:08 - 16:09 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán Klus, dobre ste to povedal, že to je dobrý začiatok, ja s tým súhlasím.
A myslím si, že predkladatelia majú hlavne na mysli, tým chcem odpovedať, aj keď viem, že nemal by som na pána Budaja, že ten tretí model je taký, že ten človek na vidieku, ktorý sa naozaj narobí na nejakej svojej záhumienke a je nabažený a strašne vysmädnutý a to jedno pivečko si dá a ide pokračovať v brigáde, tak si myslím, že je to taký ten dobrý začiatok na to, aby mohol pokračovať aj v práci, ale aby aj bol v súlade so zákonom. A ja si myslím, že je to ten začiatok, ktorý dúfam, že nebude konečný a možno do budúcnosti, ak budeme vyspelí, aj ľudia, ktorí budú riadiť motorové vozidlá, že by aj tam mohla byť nejaká prípustná odchýlka, lebo vidíte, máme teraz nulový stav a každý týždeň alebo každý deň môžme sledovať, že má niekto 2,5 promile alkoholu a riadi motorové vozidlo a nezaujíma ho to, že tu je nulová tolerancia.
Takže ja si myslím, že aj naša spoločnosť čím ďalej, tým viac je vyspelou a k tomu aj tento návrh zákona ja určite podporím.
Skryt prepis