Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.6.2016 o 15:37 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.6.2016 15:37 - 15:44 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, chcem upriamiť vašu pozornosť naozaj na tú najzákladnejšiu vec. Niekto múdrejší než ja povedal, demokracia je to, čo uvidíš, keď vyjdeš zo svojho bytu alebo domu. A to je veľmi výstižné, áno, stačí v našich obciach a mestách aj v tomto našom hlavnom meste, ktoré je pre mnohých z vás už nielen hosťoviskom ale aj druhým domovom, ktorí ste z rôznych regiónov Slovenska, viete, že stačí ísť na ulicu pozrieť sa na MHD, pozrieť sa na čistotu mesta a viete, nakoľko občania zvládli v tom-ktorom meste jednak zvoliť si dobrú samosprávu a tak trochu ju aj ustrážiť a uchovať v nej rešpekt k tým povinnostiam, ku ktorým sa im zaviazala. Ak je to takto pravda, ako je to možné, že sa nám stalo, že voľby do samospráv navštevuje čoraz menej občanov, že sa nám stalo, že najmä vo veľkých mestách je to často menej než jedna tretina. Tuto v Petržalke, čo je tretie najväčšie mesto Slovenska de facto, chodí voliť len každý desiaty volič. Starosta je zvolený takou malou časťou občanov v mnohých mestách, že už to prestáva vlastne mať reprezentatívny charakter. Čo sa stalo? Kedysi to tak nebolo. Ľudia boli nadšení, že si môžu riadiť veci vlastné, boli navštevované tieto voľby veľmi hojne. Je celkom očividné, že občania sú znechutení nielen z politiky, ktorú predvádzame my na tomto nešťastnom Vodnom vrchu, ale aj z toho, ako sa splanila samospráva. Samozrejme, to súvisí s charakterom každého jedného politika, ale v nemalej miere aj s pravidlami. Tie pravidlá za roky, ktoré uplynuli od vzniku zákonov o obecnom zriadení a súvisiacich zákonov, mali byť už veľmi dávno preverené. Doba sa zmenila, sú tu úplne iné generácie, ktoré majú väčšie nároky aj na informácie, aj na otvorenosť. A v prípade, že sa im nedostanú, obracajú sa k spravovaniu vecí verejných chrbtom.
Priatelia, iste mi dáte za pravdu mnohí aj tí z vás, ktorí sedíte v sále bez ohľadu na to, či patríte ku koalícii alebo opozícii, že slovenská demokratická cesta, naše budovanie štátu prežíva dosť ťažké časy, dosť ťažké skúšky. A vo všeobecnosti sa dá povedať, že tým bahnom a krízou dnešnej doby je korupčné prostredie a neschopnosť politických strán sa akosi vymaniť z tohoto bahna. To je aj dôvodom, samozrejme, mnohého znechutenia a odvracania sa. Predsa len, samozrejme, parlamentných volieb, do kampaní ktorých sa nalejú veľké peniaze, sa ešte stále zúčastňuje cirka polovica občanov, ale už tie spomínané komunálne, a nehovoriac o eurovoľbách, voľby ilustrujú, že slovenskí občania sú znechutení a tým hlavným krízovým prvkom, kohokoľvek sa spýtajte, je obava, že politické elity sú zapletené v korupcii, že toto bahno presiaklo celú politickú scénu. Dámy a páni, čím iným sa v modernej spoločnosti dá toto bahno odstrániť, ak tu nechceme čakať na to, že niekto nastolí diktátorský režim, než záujmom občanov? Záujem občanov o demokraciu, o veci verejné, o spravovanie vlastnej obce, mesta, štátu je tá vec, ten ich záujem je tým jediným profylaktikom, tým jediným penicilínom, čo odstráni chorobu skazenosti v politike. Bez pozornosti občanov dokonca ani vylepšená legislatíva nie je žiadnou zárukou, vy sami viete, že častokrát sa zákony obídu, nedodržia alebo sa využije nepozornosť médií, nepozornosť občanov. Iba pozornosť občanov v tých skoro 3-tisíc mestách a obciach môže zabezpečiť nápravu. Nie je to iba samotná legislatíva, nemá nikto z nás v Národnej rade ten čarovný prútik, ale je to iba pozornosť a záujem občanov.
Prečo som to takto zoširoka opísal? To je zákon, ktorý priniesla pani Dubačová, ktorý podporujeme viacerí poslanci. Smeruje práve k tomu, aby sa vracal záujem občanov o veci verejné, aby sa necítili vyhnaní, aby sa necítili prosebníkmi pred orgánmi samosprávy, ktoré by im mali byť naozaj čoraz otvorenejšie.
Viem, že máme skúsenosti mnohí, ktorí tu sedíme, zo samosprávy. A verte, že aj ja ich mám a viem aj to, že najjednoduchšie sa vládne za zatvorenými dverami a diktátom. Ale prax nech je tým sudcom, ktorý nás rozsúdi, tá nízka účasť občanov na správe vecí verejných je absolútne alarmujúca. Tu už aj pomerne malé extrémistické skupiny môžu obsadiť samosprávy alebo lokálne správy miest, obcí alebo celých krajov. Je tomu do istej miery aj preto, že najmä mladším generáciám už nestačí to, čo by stačilo nám, ktorí sme zažili totalitu a vieme, že veď nie sú úplne uzavreté tie samosprávy a keď ich požiadame o niečo, tak sa niečoho domôžeme. Lenže pre mladšie generácie takéto podmienky už nie sú príťažlivé. Odvracajú sa chrbtom a otvárajú nevedomky tým dvere čoraz horším podmienkam. A tie ich potom ďalej a ďalej znechucujú. Rozťať tento bludný kruh medzi znechutenými občanmi a potom čoraz bezohľadnejšie sa chovajúcimi zástupcami občanov možno iba tak, ak budeme sa usilovať vedome a cieľavedome vracať občanov do politiky, vracať občanov k záujmu o ich mestá, obce a celý štát.
Veľmi ďakujem Vierke Dubačovej, lebo to je predovšetkým jej iniciatíva a skutočne udrela na pravé miesto.
Jasné, môžme hovoriť o tom, že zákon o obecnom zriadení by si vyžadoval nejakú megakomisiu a my ju pripravíme a všetko odznova premyslíme. Áno, nech sa páči, ja skutočne budem držať palce aj koalícii a každému, kto sa do tejto veci pustí, lebo vskutku po toľkých rokoch si už vyžaduje istú inventúru celý tento systém samosprávy. Vznikol on vo veľmi hektických časoch a do veľkej miery je pozostatkom deväťdesiatych rokov, ale kým k takému niečomu dôjde, vyšlime tento spoločný signál, že dobrá politika sa nemusí uzatvárať. Samozrejme, dobrá politika zvládne aj diskurz, aj keď vyrušuje ten diskurz, zvládne aj kritiku a dobrý politik nájde spôsob, ako robiť politiku aj v podmienkach otvorenosti.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a verím, že tento pohľad, že ten problém naozaj nie je bagateľný, ale je symptomatický, že niektorých z vás predsa len oslovil.
Ďakujem (potlesk).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 11:18 - 11:20 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako jeden zo spolupredkladateľov tohto návrhu oceňujem postoj pána Gála. A verme, že to nie je iba jedna lastovička, ale že naozaj nastane konštruktívny postoj koalície k tým praktickým návrhom, ktoré posúvajú Slovensko dopredu.
Ako povedal, aj on má skúsenosť so samosprávou, a preto si iste uvedomuje, že tento návrh k takým iste patrí, samospráva na Slovensku potrebuje viac otvorenosti, viac férovosti a najmä potrebuje oživiť záujem občanov o demokraciu, o svoje mestá, o svoje obce. Verte, že tá priepasť, ktorá sa vytvorila medzi politikou a verejnosťou, sa najľahšie dá zakopať alebo sa dá sceliť táto jazva práve na úrovni samosprávy. Tam občan vidí problematiku, rozumie jej, je zaangažovaný. Ak nebude vyháňaný zo samosprávy, ak bude k nemu samospráva otvorená, tak občan tam aj bezprostredne vie uplatniť svoje záujmy, vie ich vysloviť a dotknúť sa spravovania vecí verejných. Pozvime ho teda spoločnými silami k tomu, aby sa začal viac a viac zaujímať o správu verejných vecí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.6.2016 9:38 - 9:43 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, ďakujem za rozpravu, ktorá bola veľmi konkrétna. Verím, že poslanci, ktorí sú v sále, aj tí, ktorí to sledujú vo svojich pracovniach, si uvedomili, že naozaj existujú vážne podozrenia, že pod zámienkou alternatívnych zdrojov energie prichádza k tunelovaniu zdrojov štátu.
Výruby drevín sú často spojené aj so štátnymi podnikmi, napríklad s podnikmi zameranými na starostlivosť o vodné hospodárstvo.
Napríklad koncom roku 2013 oznámil štátny podnik Vodohospodárska výstavba zámer vyrúbať viac ako 100-tisíc stromov. Išlo o územie pripravovaného Vodného diela Slatinka napriek tomu, že sa už vtedy vedelo, že Vodné dielo Slatinka sa stavať nebude s najväčšou pravdepodobnosťou, keď Európska komisia rozhodla, že nepodporí výstavbu veľkých priehrad z fondov Európskej únie.
Po dôkladnom preštudovaní vzťahov je možné nájsť dôvod tohto zdanlivo nezmyselného výrubu. Generálny riaditeľ, vtedajší, štátneho podniku Vodohospodárska výstavba pán Lazár bol v minulosti dlhoročným predsedom Predstavenstva Teplární Košice, akciová spoločnosť.
Mohli by sme pokračovať v týchto vzťahoch. Teplárne, ďalšie a ďalšie mená už spomínali moji predrečníci.
Na záver by som vám chcel pripomenúť iba obrázok, ktorý takto na diaľku ukážem, ale ktorý si ľahko nájdete na Facebooku alebo v pošte, ktorú dostávate ako poslanci. (Ukázanie obrázka.) Na tomto obrázku vidíte rozrezaný strom a vidíte, že na spaľovanie sa spália ročne zhruba 4 mil. stromov, na vývoz do zahraničia odíde zo Slovenska 3,4 mil. stromov, rôznymi nelegálnymi výrubmi prídeme o 1 mil. stromov, dokonca aj v národných parkoch sa rúbe, z rôznych kalamitných a nielen kalamitných dôvodov zmizne toho 1,3 mil. a veru aj v rezerváciách nie tak veľa, ale aj v tých najprísnejších zmizne ročne 15-tisíc stromov. Takto na tomto grafe tá horná časť je spaľovanie biomasy. Vidíme, že pod zámienkou, že ide o biomasu a odpadové drevo, zo Slovenska zmizne viac stromov, než ich vyvezieme. Sú to 4 mil. stromov.
Dámy a páni, skutočne slovo biomasaker nie je v tomto prípade prehnané. Hlavné bohatstvo Slovenska stále zostáva naše prírodné bohatstvo. Jednak sú to čisté vody, pramene mnohých riek, podzemných vôd a to, čo vidíme denno-denne, stále ešte našťastie zelené stromy, prírodné bohatstvo Slovenska. Občania každému z vás určite píšu. Ja teda také e-maily dostávam, verím, že ich dostávate aj vy, že pred ich očami tisíce kamiónov prevážajú drevo zo Slovenska buď do spaľovní, alebo na skládky týchto spaľovní. Prosím vás, v mene budúcnosti, pretože strom rastie naozaj dlhšie, než my tu budeme sedieť v tejto snemovni, rastie dlhšie, než existuje samostatná Slovenská republika, strom rastie naozaj desiatky rokov, toho, čo si teraz nepremyslene zničíme chybným zákonom, sa nedočkáme za našich životov s tým, že by sa napravilo, preto pomôžte pozmeniť ten návrh zákona.
A dodám takú netradičnú vsuvku, nebude sa týkať Kaliňáka. Hoci aj ukradnite, ako sa hovorí v tomto parlamente, ten zákon, prevezmite ho, urobte s tým niečo. Ak vám pýcha alebo akási koaličná nenávisť nedovolí nikdy podporiť ani rozumné návrhy poslancov, ponúkam ho komukoľvek z vás, osvojte si ho, predložte ho v príhodnú dobu, ak je toto vaša vôľa. Máte tu väčšinu, ale pamätajte, že na prvom mieste sme tu pre verejnosť a pre obhajobu jej záujmov.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.6.2016 18:51 - 18:55 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Chcem teda stručne ešte doplniť, že na Slovensku podľa satelitného snímkovania ubudlo od roku 2000 760 kilometrov štvorcových lesa. Je to naozaj obrovské územie a v súčasnej dobe sa ťaží na Slovensku takmer 4 mil. metrov kubických dreva na energetické účely. Popritom sa, samozrejme, ťaží aj drevo na spracovanie a tak ďalej. Ale 4 mil. kubíkov sa ťaží na energetické účely. Ale celková únosná ťažba na lesných aj nelesných plochách je maximálne 5,8 až 6 mil. metrov kubických dreva. Z toho celkom zreteľne vyplýva, že buď sme na hranici únosnosti alebo ju rok čo rok prekračujeme. Najmä v posledných mesiacoch sme svedkami, aj tu priamo v Bratislave, že sa rúbe naozaj šokujúco rýchlo. Mnohí ľudia jednoducho aj z dôvodu dlhotrvajúcich ťažkostí umiestňovať drevo na zahraničných trhoch, kde na mnohých trhoch panovala kríza, inde sú zase rôzne iné problémy, začali drancovať doslova lesy, v ktorých sú vlastníkmi, a pokiaľ im to lesohospodárske plány umožňujú, urýchlene vyvážajú a predávajú drevo ako energetické.
Samozrejme, ministerstvo sa v minulosti snažilo a takisto Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa snažil kontrolovať a prešetrovať, že či podľa vyhlášky č. 490/2009 sa naozaj na spaľovňu vozí iba drevo od kategórie č. 6, čiže menej kvalitné alebo naozaj štiepka. Lenže v skutočnosti sa zistilo, ÚRSO potvrdil, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví potvrdil, že vo viacerých prípadoch došlo a dochádza k spaľovaniu kvalitného dreva, dokonca aj dreva kvalitatívnej triedy č. 3, čo je už naozaj drevo, z ktorého sa dá vyrobiť nábytok, z ktorého sa dajú vyrobiť dlážky, ktoré sa jednoducho dá zhodnotiť oveľa väčšou mierou pridanej hodnoty, než je spálenie v elektrárňach.
Všetky tieto skúsenosti doterajšieho už dlhoročného účinkovania tohto zákona varujú a upozorňujú, že v reálnom živote, že síce vyhláška si to iste úprimne priala, ale v reálnom živote sa nedarí zabezpečiť dodržiavanie kvality spaľovaného dreva a kapacity existujúcich elektrární, tam, kde sú elektrárne a teplárne spolu, výrazne prekračujú v reáli množstvo disponibilného dreva 4. triedy, ako aj odpadov z drevospracujúceho priemyslu. Jednoducho celý tento sektor energetiky je nastavený na takú veľkosť, že je nemožné ho zásobiť iba drevom kategórií, ktoré umožňuje vyhláška ministerstva hospodárstva. Toto samé je už dôkazom toho, že keďže prevádzky bežia, mnohé na viaczmennú prevádzku, že sa tam spaľuje aj drevo vyšších bonít a lepších kvalít, než umožňuje vyhláška.
Náš návrh, o ktorom budú podrobne hovoriť aj moji kolegovia, chce tomuto urobiť koniec a dosiahnuť, aby sa naozaj nespaľovalo drevo tejto kategórie a aby budúce merania nezistili zo satelitov, že Slovensko sa zo zelenej krajiny stalo púšťou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.6.2016 18:44 - 18:49 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dámy a páni, návrh zákona, ktorý spolu s kolegami predkladáme, reaguje na akútnu spoločenskú situáciu a trúfam si povedať, že aj ekonomickú situáciu. Pred viacerými rokmi Slovenská republika začala uplatňovať zákon, ktorý podporoval energetické spaľovanie odpadov a odpadov dreveného charakteru, dreva, a mnohí sme dúfali, že sa nám vyrojí celá armáda spomedzi povedzme nezamestnaných ľudí alebo málo kvalifikovaných pracovných síl a začne sa čistiť, začnú čistiť slovenské lesy, že sa dobre zužitkuje odpad drevospracujúceho priemyslu a ďalší odpad, ktorý má energetickú bonitu a ktorý pomôže Slovensku zvýšiť podiel alternatívnych zdrojov energie.
Ako viete, naozaj Slovensko má veľmi vysoký podiel jadrovej energetiky, a preto je žiaduce, aby sme sa dostávali čoraz viac zo závislosti od zahraničných energetických zdrojov a aby sme nachádzali vnútorné zdroje, medzi nimi aj, medzi nimi to malo byť aj spaľovanie biomasy. Praktická realita ale, ako aj v iných podobných prípadoch, dopadla inak. Pripomínam medzi tými inými podobnými prípadmi vysoké dotácie na využívanie slnečnej energie, ktoré boli napokon demystifikované a boli pomerne zavčasu zrušené, pretože sa stali obyčajným tunelom na bezpracné zisky.
S biomasou odhalili občianski aktivisti a odborníci, že v mnohých prípadoch prichádza k podobnej situácii. Namiesto čistenia lesov sa začala likvidácia lesov. Podľa odhadu odborníkov neuplynulo by ani desaťročie a Slovensko by bolo odlesnené skoro podobným spôsobom, ako sú odlesnené niektoré priemyselné západoeurópske krajiny. Slovenské lesy, často remízky, rôzne aleje niekedy v rukách naozaj malých vlastníkov, ale stávajú sa teraz rýchlym terčom skoro okamžitých ziskov. Vysoká dotácia štátu totiž prevyšuje nákupnú cenu. Tá nákupná cena aj stúpla, ale napriek tomu ešte stále dotácia prevyšuje nákupnú cenu, čiže každý ochotne, a verte, že to prebieha veľmi rýchle, rúbe lesy a odváža ich rovno na spálenie.
Aktivisti odhalili vo viacerých prípadoch porušovanie súčasných predpisov, kde isté kategórie kvality, bonity dreva by naozaj nemali byť spaľované. Žiaľ, sa to v masovom merítku deje.
Zákon, ktorý predkladáme spolu s kolegyňou Zemanovou, pánom Klusom a pánom Feckom, všetci ako členovia výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, reaguje na túto urgentnú situáciu a – ako sa iste vyjadria aj oni alebo ďalší poslanci v rozprave, reaguje spôsobom, ktorý by nás mal všetkých spojiť pri hlasovaní. Nerušíme, samozrejme, naďalej podporu štátu v tom zmysle, aby sa strácali naozaj dubiózne, dubiózna biomasa, aby sa využívala, tam myslím, sa strácala, aby mizla z lesov dubiózna biomasa, aby sa využívalo odrezky alebo zvyšky dreva vo fabrikách drevospracujúceho priemyslu. Ale chceme urobiť koniec tomu, aby sa kvôli dotáciám likvidovali zdravé lesné porasty, pretože to naozaj hlboko deformuje trhovú situáciu.
Na Slovensku zaniká spracovanie dreva, lebo vlastne najvýhodnejšie je jednoducho nebabrať sa s tými stromami a rovno ich pichnúť do pecí a nielenže získate vysokú dotáciu, ale navyše aj elektrická energia, ktorá z toho vyplýva, je vaším ziskom. Takto zvýhodnená výroba elektrickej energie ide na úkor životného prostredia a budúcnosti zeleného Slovenska, ktoré dodnes patrí k tým málo štátom Európskej únie, ktoré sa môžu pýšiť, že naozaj sú zelené, že majú lesy a že majú naozaj bohatú a pestrú, a pestré prírodné bohatstvo.
Viac sa k tejto téme potom vyjadrím v rozprave. Prosím, aby ste ju otvorili, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 16:02 - 16:04 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Chcem naozaj vážne oceniť výkon pána poslanca Sopku, tak nielenže patrí k tým, ktorí neprebehnú pozerať futbal, to platí aj pre pána ministra, ten ale nemôže, poslanec by mohol odísť, ale pán Sopko a to isté Oto Žarnay aj ďalší poslanci, ktorí majú aj dlhoročné skúsenosti aj cítia silný záväzok voči celému vzdelávaciemu systému, tak pokračujú v práci. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že však je všetko dobojované, a predsa veď vládna koalícia si urobí, čo chce, ale myslím, že aj predstavitelia vládnej koalície, aj pán minister si uvedomuje, že títo poslanci stále dúfajú, že vecné argumenty a vecná diskusia nájdu ocenenie aj u vás.
Polemika o tom, že či všetci si zaslúžia, všetci učitelia zvýšenie platov, je podľa mňa márna polemika. No nie je takého hlupáka, ktorý by tvrdil, že neschopný pedagóg si zaslúži vôbec nejaký plat. To je psia povinnosť celého systému, aby malo schopnosť, aby mal ten systém schopnosť očisťovania, neustáleho zlepšovania. Ale práve kým budú nízke platy, tak na mnohých školách budú musieť držať jednoducho takého pedagóga, ktorý je vôbec ochotný za tie peniaze robiť, a o zvyšovaní kvality nebude nikdy ani len začiatok diskusie. Nemožno čakať, že by povedzme firma IBM zriadila tuná pracovisko a vyhlásila by, že očakáva, že za 500 eur tam budú robiť špičkoví odborníci a až sa to pár rokov bude dariť, tak potom bude uvažovať o zvýšení platov. Nemožno proste najprv žiadať, aby sliepka porodila praženicu, a potom čakať, že bude z toho vajíčko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 18:35 - 18:37 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi Žarnayovi, bol to naozaj dosť dlhý príspevok. Ja som sledoval aj pána ministra, lebo inak sa nedá z tohoto miesta. Chvíľami sa zdalo, že ho to uspávalo, ale potom bol čoraz pozornejší. Musím povedať, pán minister, že naozaj občas ste si urobili aj poznámku, ale predsa len, veď sa to nahráva. Vráťte sa k tomuto textu (reakcia z pléna), videl som, vráťte sa k tomuto textu a takýto text by som čakal od vás. To bol ministerský prejav, to bol prejav obhajoby záujmu učiteľa, záujmu školstva, záujmu vzdelávania.
Možno nechcete sa takto prejavovať pred koaličnými partnermi v tejto sále, ale využite ten prejav a prejavte sa, keď sa bude robiť rozpočet pre učiteľov. Prejavte sa na vláde, keď budú učitelia 1. júla pochodovať mestom. Zastaňte sa tohoto stavu, učitelia to naozaj potrebujú. A že sa hovorí o peniazoch? No pozrite, žijeme v svete, v ktorom je pracovný trh. Ten pracovný trh sa už dávno stal vo všetkých profesiách neúprosným regulátorom. V školstve nastala negatívna selekcia. O tom hovorí Crmoman, o tom hovorí aj náš rečník, ktorý pred chvíľou skončil, pán poslanec Žarnay. Upozorňuje vás, že búriaci sa učitelia, muži aj ženy, vidia, že nastáva úpadok v školstve, že čo je schopnejšie, pokiaľ ich naozaj nedrží srdce pri tejto profesii, ktorá je naozaj poslaním, tak uteká z tej profesie, že tam upadá úroveň, lebo jednoducho naozaj trh je regulatívom.
Pracovný trh aj ocenenie je regulatívom, ktorý mení kvalitu tejto armády, ktorá vzdeláva budúcu generáciu. Pedagógovia sú rukojemníci svojej profesie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 17:13 - 17:15 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj za túto milú, nielen duchovnú, ale i kultúrnu udalosť. Chcem pripomenúť, že imperatív ekonomizmu káže šetriť, a ja s tým absolútne súhlasím. Na druhej strane rozum radí nešetriť natoľko a tak, aby sa šetrením spôsobili ešte väčšie škody.
Pán minister, v skutočnosti by tu mal byť zákon, kde by sa málotriedky menšinové podporovali z osobitného fondu tak, aby málotriedky nemenšinové naozaj neboli iba z pohodlnosti a neprežívali tam, kde naozaj sa dá vycestovať do susednej obce, a žiaci nielenže nič nestratia, ale, naopak, získajú, lebo získajú kvalitnejšiu školu.
Vy máte naraz v tom zákone pomiešané hrušky s jablkami. Chápem, že je to akútne riešenie a že to chcete mať rýchlo z krku, ale v skutočnosti ten problém patrí do inej oblasti. Podporovanie málotriedok menšinového jazyka by sa malo financovať z iného fondu a vy by ste si mali riešiť pravidlá pre každého študenta mimo, mimo toho, kto by spadal pod podporu z tohto fondu, spravodlivo a rovnako, bez výnimiek, či je to Maďar, Slovák alebo Rusín.
Toto v tomto zákone nemáte a chcel by som vás vyzvať, aby ste prinajmenej pre budúcnosť diskutovali o tom, aby sa naozaj podpora málotriedok, v ktorých ide o uchovanie kultúry a jazyka, diala tak, aby nebola na úkor školského systému, aby bola na výške školského systému, lebo ona súvisí s kultúrnym bohatstvom, ktoré treba zachovávať z vyššieho princípu, než je ekonomizmus.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2016 14:50 - 14:52 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mne sa, naopak, veľmi páči, že pani predkladateľka vrátila do hry to, aby sa vlastne duálny systém vzdelávania ocitol aj na predškolskom stupni, to, čo teraz vnímame ako predškolský stupeň. Celé je to, teda ako vieme, aj základná škola, aj stredná škola, aj vysoké školy a univerzity majú duálny systém, sú tam aj privátne, sú tam aj verejné školy riadené dajme tomu vyššími územnými celkami alebo obcami s istou mierou samosprávy. Presne k tomu smeruje aj táto iniciatíva.
Jasné, že tie obce, ktoré sa nechytia tej potreby, ktorú občania jasne signalizujú, jednoducho si tie škôlky nezriadia a chytia sa tej iniciatívy poskytovatelia služieb z privátneho sektoru a budeme mať, ak by takýto zákon prešiel, proste pevnejšiu tú privátnu nohu aj v tomto predškolskom vzdelávaní.
Ja si myslím, že to, čo pán kolega Dostál nazval v istom zmysle pokutou štátu za to, že ľuďom neposkytuje služby, v tomto prípade predškolské vzdelávanie pre deti, je nakoniec veľmi žiaduce, pretože štát, ktorý dlhoročne ignoruje, ignoruje najrôznejšie potreby občanov, by konečne mal začať dostávať za to pokuty. A ak toto chcete nazývať pokutu za ignorovanie ľudí, tak nech sa to hoci aj tak volá.
Pokiaľ ide o to, že naozaj si opozícia osvojila viac-menej, viac-menej hanlivý termín o recyklovaných návrhoch, tak sa naozaj čudujem aj pánovi kolegovi Dostálovi, podávať návrh v Národnej rade, ktorý už raz podaný bol, nie niekedy, nielen... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 14:23 - 14:25 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem reagovať na pána Viskupiča, ale v zásade je to takisto podpora návrhu pána predkladateľa, pretože nie, trochu by som ešte pritlačil na ten význam tejto predlohy, nielenže sa vystužia alebo spevnia postavenia poslancov, ale skutočne, ak sa vráti táto koncepcia, Národná rada a poslanecký zbor nadobudnú celkom novú, novú demokratickú hodnotu aj v očiach občanov, aj zoči-voči mnohým rôznym kauzám a otáznikom, ktoré majú slovenskí občania voči politickému establishmentu ako takému. Svojím spôsobom to môže byť aj nevďačné, pretože preberie, ak by Národná rada akceptovala tento návrh, tak preberie na svoje plecia nový druh politickej zodpovednosti.
No ale keďže je tu pomerne dosť poslancov a občania od nich očakávajú pomerne veľa, nie je na mieste vyhýbať sa tej zodpovednosti, ale naopak, ju vítať. Čiže ďakujem, podobne ako kolega, pánovi predkladateľovi Danovi Lipšicovi za to, že zdvihol túto tému z prachu a že ju predkladá snemovni. Odporúčam takisto hlasovať za.
Skryt prepis