Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.9.2019 o 16:20 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:28 - 16:30 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Baláž, ďakujem za to dovysvetlenie, mňa tam trochu asi, asi zmiatlo to nevyplatenie mzdy, a teda som prepočul, že to nie je v súvislosti s neplatnou výpoveďou, tak to, to je moja chyba, to uznávam.
A ešte vlastne druhá vec, na ktorú som sa pýtal, že možno by to bolo lepšie robiť, robiť tak systémovejšie, teda že vy ste aj na predchádzajúcu schôdzu, myslím, tiež s pánom poslancom Ficom predkladali novelu zákona, ktorá sa týkala aj súdnych, súdnych poplatkov, čiže možnože ak je tam viacej vecí, ktoré si myslíte, že by trebalo, trebalo riešiť napríklad oslobodením od súdnych poplatkov, no tak sa to mohlo, mohlo spraviť naraz.
A jedným z najväčších problémov slovenskej legislatívy je opakované otváranie zákonov, keď pozerám na ten zákon o súdnych poplatkoch, no nemám to spočítané, ale 20-krát minimálne bol novelizovaný, a teda ak cítia poslanci alebo vláda, v tomto prípade poslanci, potrebu, potrebu upraviť nejaký zákon, no tak možno by bolo dobré, keby, keby to naraz navrhli a nepredkladali opakovane schôdzu za schôdzou návrhy na novelu toho istého zákona. Ešte je to možno pochopiteľné u opozičných poslancov, ktorí tak nejako tušia, že im to, že im to neprejde, a môžu sa odprezentovať raz pri drobnej novele, ktorá rieši problém A v tom istom zákone, a druhýkrát drobný problém B v tom istom zákone.
Ale vy ste koaliční poslanci, ktorým návrhy v parlamente prechádzajú, a teda predpokladám, že máte dohodnutú podporu aj, aj pre tento zákon, tak z nejakej teda úcty, úcty k tým zákonom, aby sme ich neotvárali príliš často, možno v takýchto situáciách by to bolo lepšie sfúknuť naraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:20 - 16:23 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, pán poslanec Blanár, som sa tešil, že teda budete, bude to predkladať váš spolupredkladateľ pán poslanec Fico a konečne si ho vypočujeme, ale teda je zdravotne indisponovaný, tak skoré uzdravenie, aby sme konečne mohli voliť aj ústavných sudcov.
Ja som sa chcel spýtať, lebo neviem teraz, či som dobre pochopil to, čo ste uviedli, že, že chcete rozšíriť to oslobodenie od súdnych poplatkov aj na teda pracovnoprávne spory, keď napríklad žaluje niekto rozviazanie pracovného pomeru, že tam, že tam musí, koľko, 6 % alebo koľko z tej požadovanej, z požadovanej sumy, že keď príde o prácu, tak z tej sumy, čo chcú, čo chcú vysúdiť, ale, ale teda ono to už dnes je oslobodené, lebo, lebo žalobca v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru, alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
To sú také, povedal by som, že najčastejšie, najčastejšie spory, tak ja len teda, že či, či, keď to tam dopĺňate o iné individuálne pracovnoprávne spory, ktoré nie sú uvedené v bode 1, že čo konkrétne teda máte na mysli, a či to, či to naozaj bolo potrebné, potrebné teda riešiť nejakou, nejakou samostatnou legislatívnou iniciatívou, lebo teda mi nie je celkom jasný ten okruh, okruh tých problémov, alebo teda sporov, ktoré, ktoré potrebujete, potrebujete riešiť touto cestou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:34 - 15:36 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, veľmi pekne ďakujem, že ste vystúpili v rozprave, a nie až v záverečnom slove. Možno, možno by som aj ja potreboval ďalšie vystúpenie v rozprave, aby som stihol na všetko zareagovať.
Nemyslím si, že je to... (Ruch v sále.) Ja hovorím k pánovi poslancovi a pán Podmanický ho vyrušuje. Nemyslím si, že to bol akýkoľvek, akýkoľvek podvod, ak máte podozrenie na podvod, dajte trestné oznámenie, dajte iný podnet. Jasné, že, že ak majú spoločnú značku, tak ich to, tak ich to môže, mohlo potiahnuť, len teda riešením, riešením nie je podľa mňa to, že im to, to, že im to zakážeme.
Takisto určite aj v tomto parlamente sedí kopu ľudí, ktorí sú tu nie preto, lebo osobne mali toľko veľa preferenčných hlasov, ale pretože boli na kandidátke strany, ktorá má dostatok poslancov, a bolo to tak a je to tak aj v komunálnych voľbách, nie v malých obciach zrejme, ale, ale v mestách, kde sú, kde je nejaká politická strana silná, že sú ľudia volení, pretože tam majú tú správnu značku. Aby som nehovoril o SMER-e, niekedy v 90. rokoch v Bratislave vo väčšine mestských častí keď ste mali za sebou tie pravicové značky, tak ste mali veľmi uľahčené, uľahčené zvolenie napríklad do zastupiteľstva mestského.
Neviem, či to bude dobré, keď to zmeníte na bez politickej príslušnosti, lebo ako nezávislí kandidáti môžu kandidovať aj povedzme tí členovia strany SMER, o ktorých sme sa tu bavili, tak to tiež nebude celkom sedieť.
A obvinili ste ma, že, že ja tu navodzujem takú atmosféru, ako by ste boli proti všetkým, ktorí sa občiansky angažujú, ale veď ja, ja, ešte raz, opakoval som, položil som vám otázku, ale nedostal som na ňu odpoveď, prečo, keď je tu nejaký rozpor medzi politickou realitou v obciach, mestách a regiónoch a legislatívnou úpravou, chcete škrtiť politickú realitu v obciach, v mestách a regiónoch miesto toho, aby ste ju uvoľnili a prispôsobili zákon politickej realite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:24 - 15:26 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie. Pán poslanec Podmanický, že prečo nekandidujem za OKS a že či sa za to hanbím? No ale veď ja som to povedal, OKS sa dohodla na tom, že OKS postaví nejakých kandidátov na kandidátnu listinu SaS. My sme to s predsedom SaS na, na tlačovej besede oficiálne oznámili, všetci to vedeli, ja som to zdôrazňoval vo svojej volebnej kampani, tak neviem, čo si vy predstavujete pod pojmom hanbiť, ale teda ja toto ako hanbenie nevnímam.
A potom ste povedali, že máte 600 starostov. No áno, máte napríklad starostu Vyšného Mirošova Petraníka, kvôli ktorému som tu interpeloval pána ministra Gála, ktorý už bol, bol vo vyšetrovacej väzbe, 30-krát odročil, odročil súdne pojednávanie, je podozrivý zo sprenevery, predtým bol za SDĽ, potom bol za MOST - HÍD, teraz je za vás. Áno, máte, máte 600, máte 600 starostov a nájdu sa tam aj takí. Ak neviete o žiadnom OKS, tak budova Národnej rady Slovenskej republiky sa nachádza na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorej starostka je Zuzana Aufrichtová, členka OKS, zvolená ako kandidátka navrhnutá OKS a koalíciou politických strán, ktorej bola OKS súčasťou. A pokiaľ ide, pokiaľ ide, no ale ste tu, ste teraz na území mestskej časti, kde je, kde je starostka OKS.
A pokiaľ ide o tie ďalšie veci, tak sú, sú údaje ako vek, bydlisko, ktoré sú jasné exaktné. Zamestnanie, akože či má niekto zamestnanie, alebo onaké, to nemá nijaký vplyv na voliteľnosť. Ak máte pochybnosť, dajte, dajte podnet, že bol spáchaný podvod, uvidíme, ako bude, ako to bude vyšetrené. Ja si, naopak, myslím, že je to väčšia transparentnosť, ako povedal Jakub Nedoba, ak volič má informáciu, že kandidát patrí k nejakému zo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 15:10 - 15:20 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, nemal som pôvodne v úmysle vystúpiť ešte raz, ale keďže tých faktických na moje vystúpenie v písomnej rozprave bolo toľko a otvorilo ešte niekoľko otázok, tak si dovolím ešte pár slov doplniť.
Pán poslanec Kéry tu hovoril o tých vlastných menách a skratkách. Samozrejme, že to nie je tak, že akákoľvek skratka. Skratka sa má vzťahovať na vlastné, vlastné meno, ale teda NR SR je skratka vlastného mena, IT nie je skratka vlastného mena. A ja som spomenul aj pána nitrianskeho župana Belicu, ktorý ale nemal tam uvedené, že je predseda VÚC na kandidátnej listine, mal tam uvedené, že je predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitriansky samosprávny kraj vlastné meno, samozrejme, je.
Ja som tu ako inšpiráciu spomenul český model, teda voľby komunálne a regionálne v Českej republike a, samozrejme, že som nehovoril o tom, že my máme prebrať aj s chlpami ten model, lebo prebrať ho aj s chlpami znamená, že, že sa budú, áno, samostatne voliť, samostatne voliť, nebudú teda samostatne voliť starostovia, primátori a župani, ale ich bude voliť, bude voliť zastupiteľstvo. Iný systém je tam, pokiaľ viem, aj pokiaľ ide o voľbu, voľbu v mestách, že sa tam viac uplatňuje nejaký, nejaký, nejaké to stranícke kritérium, nie je to čisto, čisto voľba konkrétnych kandidátov. Ale spomenul som to tu ako inšpiráciu, pokiaľ ide o spôsob navrhovania kandidátov, lebo aj my dnes máme ten spôsob, že kandidátnu listinu môže predložiť politická strana a kandidovať môžu nezávislí kandidáti, ktorí si vyzberajú podpisy. To je, samozrejme, možné aj v Českej republike. Nad rámec toho tam majú možnosť predložiť kandidátnu listinu aj združenia nezávislých kandidátov, prípadne koalície združení nezávislých kandidátov a politických, politických strán. Čiže ten diapazón možností je oveľa širší a oveľa viac zodpovedá politickej realite v regiónoch, politickej realite v obciach a mestách.
Čiže aj bez toho, aby sme povedzme že zrušili priamu voľbu primátorov, starostov a županov, tak je možné, že takýto spôsobom by sa, by sa vytvárali kandidátne, kandidátne listiny. A potom by si ľudia volili bez toho, aby sa menil volebný systém tých kandidátov ako dnes, že by si mohli vybrať kohokoľvek aj kandidátov, kandidátov z rôznych politických strán, aj nezávislých kandidátov.
Pýtali ste sa, čo je to Team Vallo, Tím Hattas. No nie je to ani občianske združenie, je to nejaká, nejaká politická iniciatíva, ktorá existovala v tých mestách pre, pre voľby. Ale ja opakujem, existujú prípady iniciatív, ktoré nie sú že jednorazové, že teraz ideme kandidovať, tak sa nazveme podľa kandidáta na primátora, ale Banskobystrická alternatíva, Lepšia Šaľa, Ľudia pre Malacky sú prípady občianskych iniciatív, ktoré, to nie sú že náhodné zhluky jedincov. To sú ľudia, ktorí dlhodobejšie spolupôsobia, pôsobia spolu ako poslanci v zastupiteľstve, ale niekedy aj ako nejakí občianski aktivisti, alebo aktívni občania v tom regióne niečo robia, venujú sa nejakému problému, snažia sa nejaký problém vyriešiť, snažia sa niečo zmeniť vo svojom okolí, majú nejaký spoločný program.
A to, čo ja tvrdím, že nie, nie, ja nevravím, že je v poriadku, že si to uvádzajú ako zamestnanie, nie je to v poriadku z hľadiska, z hľadiska zákona, ale ak máme robiť niečo medzi tým, že zákon takéto konanie robí, robí problematickým a máme zákon nejako upraviť, tak vy hovoríte, že natvrdo im to zakážme. A keď, keď to urobia, tak nebudú môcť kandidovať, keď si tam nevyhodia ten Team Vallo alebo Tím Hattas, Hattas z kandidátnej listiny. A ja hovorím, že práve naopak, urobme takú legislatívnu zmenu, aby sa občania mohli združovať pre účely účasti vo voľbách do samospráv obcí, miest a krajov aj na inej báze ako na báze celoštátnych politických strán, lebo to je politická realita. Dnes tá politická realita sa nemôže premietnuť do, do informácií na kandidátnych listinách a informácií na hlasovacích lístkoch inak ako obchádzaním zákona v podstate. Vy navrhujete im to natvrdo zakázať, ja práve naopak hovorím, skúsme uvažovať, ako zmeniť legislatívne prostredie tak, aby to bolo možné, aby tá občianska aktivita bola úplne legálne premietnuteľná do, do informácií, ktoré sa dostanú, dostanú voličom.
Pán poslanec Podmanický tu použil slovo, že je to volebný podvod, že si písali volebné slogany. No asi nie, to neboli volebné slogany a písali si to ako, ako zamestnanie. No vy v SMER-e máte takú tendenciu často tu obviňovať niekoho z volebných podvodov. Keď sme tu odvolávali v piatok pána premiéra Pellegriniho, tak mi pán minister Žiga povedal, že ja som sa dopustil volebného podvodu, že som sa podvodom dostal do Národnej rady. No, ja som sa nedostal žiadnym podvodom, ja som kandidoval na kandidátnej listine SaS na základe politickej dohody medzi SaS a OKS, ktorej som členom a predsedom, oznámili sme to, zákon to umožňuje, z hľadiska zákona tam nie je žiadny problém, nebolo to zatajené, bolo to otvorene priznané, bolo to, bolo to niečo, čo z hľadiska zákona nie je v najmenšom problém. Ja by som dokonca z hľadiska zákona ako predseda OKS mohol kandidovať aj za SMER, ale to by mi zase svedomie nedovolilo. Ale z hľadiska zákona by to podvod nebol.
A teda keď sa už bavíme o zvláštnom konaní, tak, tak aj niektorí dokonca vaši členovia kandidujú ako nezávislí členovia politickej strany, lebo si myslia, že tak majú väčšie šance, aby boli zvolení, lebo v mnohých obciach a mestách je už SMER tak sprofanovaný, že pre tých komunálnych politikov je jednoduchšie zatajiť svoju príslušnosť k SMER-u, ako sa k nej priznať.
Ja by som to nenazval volebným podvodom, ale teda je to zvláštny spôsob konania, podstatne problematickejší z môjho pohľadu, ako keď sa, keď si niekto na kandidátnu listinu napíše a otvorene sa prizná k nejakej skupine ľudí, ktorí kandidujú spoločne.
A potom sú to, potom sú tu, potom sú tu ďalšie problémy, na ktoré upozornil aj koleba, kolega Jakub Nedoba, že ako nezávislí kandidáti často kandiduje všelikto, aj takí, ktorí áno, sú nezávislí z hľadiska toho, že si, že si vyzbierali, vyzbierali podpisy, aby mohli kandidovať, čiže z formálneho hľadiska sú nezávislí, ale sú závislí, lebo sú členmi politickej strany, alebo donedávna boli a vystúpili, alebo, alebo, alebo sú závislí od svojich sponzorov, developerov, ktorým chcú nahrávať.
Prečo neumožníme aj nezávislým kandidátom, aby sa, aby sa nejako rozlíšili, a teda aby sme tu mali nezávislých kandidátov, ktorí idú iba ako nezávislí, k nikomu sa nehlásia, ale aj nezávislých kandidátov, ktorí, ktorí vytvárajú nejakú skupinu, majú nejakú spoločnú identitu?
A máme tu aj úplne opačné prípady, že ľudia, ktorí nie sú členmi žiadnej politickej strany, idú za nejakým okresným šéfom a vypýtajú si pečiatku a kandidujú. A nie preto, že by mu tá strana bola sympatická, ale preto, že sa im nechce zberať podpisy, tak, tak radšej navštívia nejakú najbližšiu, najbližšiu stranícku bunku. Čiže aj tie údaje o tom, že kandidovalo za ktorú stranu v komunálnych voľbách, treba brať s istou, s istou rezervou.
Ale ja sa pýtam, prečo, keď tu máme nejaký problém, rozpor medzi realitou a legislatívnou úpravou, prečo prichádzate s tým, že idete škrtiť realitu, miesto toho, aby ste legislatívnu úpravu, ktorá bola prijatá v istom čase, prispôsobili tej realite, realite spôsobom, aký existuje aj v susednej krajine, ktorá má podobný legislatívny systém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:58 - 15:00 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Paška, táto debata je miestami od začiatku dosť bizarná, ale myslím, že vy ste tomu teraz nasadili korunu. Hospodárska situácia vo svete je komplikovaná v dôsledku rozhodnutí svetových politikov, Trump, vzťahy s Irakom a Iránom, tak ministerstvo financií vám povedalo, nech to redukujete na 65 mil.
To ako vážne, že keby Trump postupoval inak vo vzťahu k Iraku a Iránu, tak by ste teraz tu nedávali ten pozmeňovák a nechali by ste tam všetky potraviny? To vlastne Donald Trump môže na to, že vy musíte tie tvarohy a mrkvu vypúšťať? To je, teda ako už som tu počul teraz v uplynulých minútach všeličo, ale že takáto zodpovednosť rozhodnutí Donalda Trumpa na ceny mrkvy na Slovensku, tak to, to sa mi zdá, že to presahuje všetko, čo tu doteraz, doteraz zaznelo. (Reakcia z pléna.)
A ešte raz. Ešte raz. Vy ste ani netušili, že predkladáte návrh, ktorý by zaťal sekeru 150 mil., muselo vám to vytknúť ministerstvo financií. Vy ste koaličná strana, vy nie ste opoziční politici. Keď ste to vedeli, tak ste tam mali napísať. Keby ste to vedeli, tak to tam napíšete, nekvantifikovali ste tie dopady. Tak ministerstvo financií, keďže ten Donald Trump tak blbne, tak vám povedalo, že musíte to dať zo 150 mil. na 65, a ste vyhodili mrkvu. Tú mrkvu ste tam pokojne mohli nechať, keby ste napríklad nechceli cez nižšiu DPH na denníky, špeciálne denníky nahrať nejaké drobné grošíky, alebo teda tých 6 mil. nejakým svojim spriazneným podnikateľom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:49 - 14:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Simon, no evidentne my dvaja máme iný pohľad na Dankovu daň z jedla ako kolegovia poslanci, poslanci z SNS, lebo to s tými škridlami teda nejako nevyšlo. Miesto toho, aby tým obchodníkom tie škridly zobrala, tak zaplatili viac, ako si, ako si správne upozornil. Teda zaplatili viac ľudia, a nie, nie tí obchodníci. Obchodníci sa, sa môžu iba smiať, že, že to takto zahrali.
No ale tých 150 mil., ktoré si spomínal, a ja som na to tiež upozorňoval, tých 150 mil. malo byť vyčíslené v doložke vplyvov v dôvodovej správe, ako to predpokladá zákon o tvorbe právnych predpisov, ako to predpokladá zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. A poslanci SNS predložili do parlamentu návrh zákona, ktorý by mal, ak by sa schválil v tej pôvodnej podobe, dopad na rozpočet 150 mil. a ani to nevyčíslili. Nepotrebovali vyčísľovať, že predkladajú nejaký návrh, ktorý bude znamenať, že štátny rozpočet dostane o 150 mil. eur menej ako doteraz, keď sa ten návrh schváli.
Samozrejme, že niekedy sú návrhy zákonov, kde je to ťažko odhadnúť, kde ide o tisíce alebo desaťtisíce eur, nevieme presne, ako sa budú ľudia správať, aké to bude mať dopady. Ale toto je vyčísliteľné a ministerstvo financií, ministerstvo financií vytklo koaličných poslancom, že nepostupovali v zmysle zákona, nekvantifikovali tam tie dopady. A keď ich vyčíslili na 150 mil., no tak potom museli, museli škrtať mrkvu za 6 mil.
Mimochodom, 6 mil. bude stáť zrejme aj to zníženie DPH pre denníky, z ktorého možno bude profilovať vám blízky vydavateľ Nového času Anton Siekel alebo možno Ivan Kmotrík. A keby ste to neznížili, tak ste mohli tam tú mrkvu zahrnúť napríklad. Šesť miliónov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:33 - 14:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Antošová, ja som nevravel, že vy ste konkrétne zvýšili ceny potravín, to váš pán predseda Danko, to bola Dankova daň z jedla, tak sa to, tak sa to všeobecne zaužívalo. No a vy sa čudujete, prečo vzrástli a neklesli? No ono to tak chodí, keď, keď zavediete nejaké opatrenie, ktoré sa predpokladá, že bude znamenať vyššie náklady, tak obchodníci veľmi radi zvýšia tie ceny, a potom keď ho aj zrušíte, tak už neklesnú na pôvodnú úroveň. Preto som si, preto som si dovolil odhadnúť, že ani to vaše zníženie, zníženie DPH sa nijako dramaticky nepremietne do cien, do cien potravín, ale možno budú mať, budú mať vyšší zisk obchodníci.
A fascinujúce na vašom návrhu je, že vy ste ani nevyčíslili tie dopady, vy ste predložili návrh, povedali ste, že bude mať, bude mať negatívny dopad na verejné financie, a ministerstvo financií k tomu napísalo: „Predložený návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je kvantifikovaný. V súlade s § 33 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy musia byť v predloženom návrhu uvedené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy na bežný rok a na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu úbytku príjmov.“
To ste urobili a vy ste nepredložili nejaký maličký návržtek, ktorý bude mať dopady v desiatkach tisícoch eur, vy ste povedali, tak ako ste to predložili, by to malo dopady 150 mil. eur. To ste povedali, že to vám ministerstvo financií vyčíslilo, a tak ste to museli, museli škrtať, a teda naozaj ja som úplne očarený tou mrkvou za 6 mil., lebo to aj by som rád bol pri tom, jak ste škrtali, že mrkva 6 mil., tak tú vyhodíme, zeler 1,5 mil., tak ten tam necháme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:23 - 14:25 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Simon, verím, že si nechcel pani predkladateľku napádať, iba nabádať, aby stiahla svoj návrh.
No ale vo zvyšku tvojho vystúpenia súhlasím, myslím, že teda sa tu miešajú hrušky s jablkami a petržlen s mrkvou, a otázka je potom, prečo nie aj figy, lebo však už na Žitnom ostrove aj figy sú schopní naši poľnohospodári dopestovať. No ale tá odpoveď na tvoju otázku, prečo nie všetky potraviny a prečo, keď jogurty áno, tak tvaroh nie, no tak nejako to museli vyskladať, nejako museli sa zmestiť do toho, aby, aby s vlastným populistickým balíčkom pred voľbami každá strana mala nejaký príspevok, neviem, podľa akého kľúča to delili, a podelili si to na, na rôzne opatrenia, tak proste tvaroh sa im tam nezmestil, musíš byť spokojný s tým, že sú tam jogurty.
Opakujem ako pri jednom z tých predchádzajúcich zákonov, opäť tu zatíname nejakú sekeru, ktorú bude, účet platiť niekto iný, a vôbec, vôbec nie je isté, že sa toto nejako podpíše pod zníženie cien potravín, lebo keď sa zavádzala Dankova daň z jedla, tak nás všetci ubezpečovali, že sa to nebude zvyšovať, ceny potravín, a to sa určite neprejaví, a mali sme tu, mali sme tu rekordný rast cien potravín. Potom sme Dankovu daň z jedla zrušili a ceny potravín neklesli.
Tak ja by som sa skoro stavil, že teraz, keď znížite DPH, tak ceny potravín nepôjdu dole, ale dobre, urobíte, urobíte niekomu radosť, ale asi, asi to ceny neovplyvní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:55 - 11:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za vecné reakcie. Asi nestihnem na všetkých zareagovať.
Pán poslanec Kéry, povedali ste, že máme videnie sveta diametrálne odlišné. Presne to mi včera povedal pán poslanec Jarjabek v televíznej diskusii, neviem, či môžem použiť vlastné meno TA3, keď sme sa bavili o tlačovom zákone.
Však je to úplne normálne, že máme diametrálne odlišné videnie sveta. Vy nezakazujete iba skratky vlastných podstatných mien, ale aj samotné vlastné podstatné, podstatné mená. A teda zakazujete uvádzať napríklad poslanec Národnej rady Slovenskej republiky alebo poslanec, poslanec NR SR, čo sa, samozrejme, dá jednoducho obísť, že tam napíšete poslanec parlamentu. Ale zdá sa mi absurdné, absurdné to uvádzať. Napríklad už spomínaný poslanec Jarjabek, ktorý je koľké, tretie, štvrté či koľké volebné obdobie je poslancom Národnej rady, tak si tam nebude uvádzať, že je poslancom Národnej rady. Však to je, to je podstatná informácia, to je de facto jeho, jeho zamestnanie pod, pod, ako poslanca Národnej rady ho poznajú ľudia, tak prečo by si tam nemal uvádzať takúto informáciu? Ale z hľadiska informácií pre ľudí je toto dôležité. Je to dôležité rovnako ako to, či, či je za SMER, alebo je nezávislý, nezávislý kandidát.
A, pán poslanec Podmanický, no vy v SMER-e máte takú tendenciu používať veľmi silné slová. Toto nebol žiadny volebný podvod, keď sa niekto prihlási k zoskupeniu, ku ktorému patrí, tak je to korektné voči voličom. Volebný podvod potom môže byť aj to, keď niekto je členom SMER-u a kandiduje ako nezávislý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis