Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:40 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:40 - 10:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, rokovací poriadok hovorí o troch čítaniach a nehovorí o tom nejako úplne samoúčelne. Hovorí o tom v záujme skvalitnenia legislatívneho procesu, aby bol priestor a čas na to, aby sa ako poslanci, tak verejnosť oboznámili s návrhom zákona aj s jeho prípadnými úpravami. Skrátené legislatívne konanie je inštitút, ktorý by sa mal využívať výnimočne a neznamená, tak ako sa to mylne interpretuje v tejto snemovni, že musí byť návrh zákona prerokovaný ihneď, zo dňa na deň. Znamená to, prečítajte si rokovací poriadok alebo teda predpokladám, že ho poznáte, znamená iba to, že sa tie lehoty, ktoré sú, ktoré sú určené všeobecne v rokovacom poriadku, nemusia dodržiavať. To, že sa nejaké lehoty nemusia dodržať, neznamená, že to musí byť zo dňa na deň. V tomto prípade je možný napríklad takýto postup: dnes o jedenástej odsúhlasíme v prvom čítaní, cez obednú prestávku to pôjde do výborov, poobede to prerokujeme v druhom čítaní v pléne a rovno aj v treťom čítaní a schválime to, schválime to o sedemnástej a zákon bude hotový. Sú pripravené nejaké pozmeňováky, ktoré prerokujú výbory.
Druhá možnosť je, že dnes to schválime v prvom čítaní, následne budú mať výbory niekoľko dní na to, aby ten návrh prerokovali, schválili pozmeňujúce návrhy, aby sa s nimi mohli oboznámiť ostatní poslanci a aby sa s nimi mohla oboznámiť verejnosť, médiá, učitelia, a následne v utorok budúci týždeň v pléne v druhom čítaní bude ten návrh prerokovaný a pravdepodobne schválený v druhom a pravdepodobne aj v treťom čítaní. Ktorý z týchto dvoch postupov je lepší? Alebo v čom je lepší ten, že sa to urobí zo dňa na deň?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:15 - 10:17 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec Petrák. Vy ste tu včera boli a počuli ste rozpravu k návrhu na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, kde aj ja, aj kolega Beblavý sme, myslím, dostatočne zargumentovali, že hoci vecne voči tomuto návrhu nemáme výhrady, máme výhrady voči tomu, aby bol prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní. Skrátené legislatívne konanie je inštitút, ktorý sa má používať vo výnimočných prípadoch. A áno, ak je niekedy niečo potrebné prerokovať zo dňa na deň, tak nech sa to prerokuje zo dňa na deň, ak sú dané zákonom stanovené dôvody. V tomto prípade jednak nie sú dané zákonom stanovené dôvody a po druhé existuje tu možnosť, aby sme to nerobili v takom zhone, v akom sa obyčajne skrátené legislatívne konania robia. Preto dajme čas výborom, aby zasadli, aby k tomu sformulovali svoje pozmeňujúce návrhy, a v pokojnom tempe, je viac ako pravdepodobné, že schôdza bude pokračovať aj budúci týždeň, prerokujeme to v druhom a treťom čítaní.
Ja zase nerozumiem, prečo je taký problém, aby sme sa naučili s inštitútom skráteného legislatívneho konania pracovať tak, že ho nebudeme zneužívať na prípady, keď zákon nepredpokladá, že by malo byť skrátené legislatívne konanie. A ak sa už k takémuto inštitútu skráteného legislatívneho konania uchýlime, lebo v niektorých prípadoch je to odôvodnené aj z hľadiska zákona, tak to nebudeme siliť až na maximum, že to pomaly v priebehu jedného dňa musíme stihnúť všetky tri čítania. Nerozumiem tej logike.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2016 10:12 - 10:14 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, k návrhu na zvýšenie platov učiteľov by som rád povedal iba tri veci. Budú to také trochu rozvinuté tri vety.
Prvá: Vyzývam pána ministra Kaliňáka, aby odstúpil z funkcie ministra vnútra, pretože je neprípustné, aby v takejto funkcii bol niekto, kto je podozrivý z prepojenia na organizovaný zločin, a pokiaľ to tak bude, bude to zatieňovať všetko, o čom sa hovorí v tejto snemovni.
Druhá: Keby sa v tomto štáte menej kradlo, bolo by dosť peňazí nielen na zachovanie málotriedok, o ktorom sme hovorili včera, ale aj na podstatne vyššie zvýšenie platov učiteľov, ako sa tu dnes navrhuje. Do zátvorky dávam, že si nemyslím, že ak by sa kradlo menej alebo ak by sa prestalo kradnúť, vyriešia sa tým všetky problémy. Samozrejme, že treba robiť aj iné opatrenia, reformy a zmeny. Nerobím si ilúzie, že sa niekedy dožijeme doby, že sa nebude kradnúť vôbec. Ale predsa len, kolegovia, pozerám sa na vás, trochu menej, určite by to prospelo.
Tretia veta: Obraciam sa teraz na pána spravodajcu a dovoľujem si navrhnúť pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia. Konkrétne nahradiť slovo "ihneď" slovom "do 21. júna 2016". Sme síce v skrátenom legislatívnom konaní, ale to neznamená, že musíme zo dňa na deň prerokovať tento návrh zákona aj vo výboroch a opätovne v pléne. Dajme tomu trochu čas. Prerokujeme to vo výboroch v pokojnejšom tempe a budúci týždeň môžme v pléne v druhom a treťom čítaní pokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 17:46 - 17:50 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, k návrhu novely školského zákona by som chcel povedať tri veci.
Po prvé. Chcel by som vyzvať pána ministra Kaliňáka, aby odstúpil zo svojej funkcie.
Po druhé. Keďže sme v prvom čítaní, tak by sme mali posudzovať predovšetkým hlavný účel návrhu zákona. Z môjho pohľadu tento návrh sleduje legitímny cieľ. Pokiaľ tým legitímnym cieľom je ochrana práva príslušníkov národnostných menšín na vzdelávanie v materinskom jazyku, ak toto je ten legitímny cieľ, tak myslím si, že je to dôvod, prečo takýto návrh podporiť z hľadiska jeho účelu. Môžeme sa potom baviť o tom, že akým spôsobom je tento účel napĺňaný, ale tento účel považujem za správny bez ohľadu na to, že či je alebo nie je výsledkom nejakého obchodu v rámci vládnej koalície a účasti alebo neúčasti strany MOST - HÍD v nej.
Keď sa budeme baviť o tom, že či toto riešenie, ktoré máme na stole, je systémové, asi veľmi nie, či ten stav, ktorý existuje, je dlhodobo udržateľný, asi veľmi nie. Keď sa spýtame, či môžeme len tak mávnuť rukou nad tým, že čo tam po efektivite, dôležité, dôležitý je aj iný rozmer, rozmer tých škôl, nielen to, ako kvalitne fungujú a ako sú efektívne, asi nemôžme k tomu iba takto pristúpiť. Napriek tomu, napriek tomu dôležitá je kvalita vzdelávania, dôležitá je efektivita systému, ale dôležité je aj to, ako sa väčšina správa k menšinám, a toto je jedna z príležitostí, akým sa to dá prejaviť.
Pán poslanec Petrák spomenul, že či si uvedomujeme, aké by boli politické škody, ak by sme nezmenili ten zákon a ak by od 1. septembra zanikli školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo rusínskym. No nielen politické škody, ak by to boli len politické škody, tak to by sme asi nemali brať do úvahy ako nejaký prioritný aspekt, ale evidentne by sa to negatívne podpísalo a prejavilo na postavení príslušníkov národnostných menšín a na ich práve vzdelávať sa v materinskom jazyku. Toto právo nie je absolútne, toto právo, samozrejme, že musí rešpektovať aj možnosti štátu, nie vždy je ho možné naplniť, ale pokiaľ ho je možné naplniť, tak treba veľmi citlivo pristupovať k tomu, ak toto právo ideme obmedzovať. Ale áno, boli by to aj politické škody, len je škoda, že toto ste si neuvedomovali v čase, keď ste zákon menili v predchádzajúcom volebnom období, keď ste boli na to upozorňovaní a boli ste za to kritizovaní zo strany predstaviteľov príslušníkov národnostných menšín.
Tretia vec, ktorú by som chcel povedať, je, že by som chcel v návrhu uznesenia navrhnúť jednu zmenu, a síce, pani spravodajkyňa, nahradiť slovo "ihneď" slovom "do 21. júna 2016". Sme v režime skráteného legislatívneho konania, ale skrátené legislatívne konanie v zmysle zákona o rokovacom poriadku neznamená, že to musíme sfúknuť za dva dni. Znamená to, že to prerokujeme na tejto schôdzi, to sme si odhlasovali, ale môžeme vytvoriť aspoň nejaký časový priestor, aby sme nejednali o návrhu zákona v úplnom strese, 21. júna 2016 je budúci utorok, to ešte nepochybne schôdza bude pokračovať, dajme tomu aspoň niekoľko dní.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 16:26 - 16:28 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým trom kolegom za reakcie. A k pánu poslancovi Osuskému a k pani poslankyni Jurinovej by som chcel povedať, že súhlasím, pán minister Kaliňák by mal odstúpiť z funkcie ministra vnútra.
A k tomu, čo povedal pán minister... či pán poslanec Sopko, účel nesvätí prostriedky. Ak aj niekto navrhne dobrý návrh zákona, s ktorým súhlasíme, a sme presvedčení o jeho potrebnosti, nie je tu dôvod na to, aby sme porušovali pravidlá, ktoré máme stanovené, a dokonca v tomto prípade ich máme stanovené v rámci zákona. A v tomto prípade je možné aj rovnaký účel, teda platnosť a účinnosť alebo účinnosť zákona od 1. septembra dosiahnuť aj bez skráteného legislatívneho konania, napríklad schôdzou, ktorá by sa uskutočnila v mesiaci júl, prípadne je možné iným spôsobom navýšenia, ktorý by kompenzoval povedzme posunutú, posunutú účinnosť. Aj to je možné, aby učitelia dostali rovnaký balík peňazí, ktorý vláda a vládna koalícia je ochotná vyčleniť, a je to možné dosiahnuť bez toho, aby sa skracovalo legislatívne konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 16:18 - 16:24 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, máme na stole druhý návrh na skrátené legislatívne konanie, tentokrát o vládnom návrhu novely zákona a o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
A dovoľte mi na úvod povedať, že vyzývam pána ministra Kaliňáka, aby odstúpil zo svojej funkcie, pretože akékoľvek rokovanie o akomkoľvek bode je zatienené podozrením, že jeden z najvyšších predstaviteľov štátu má styky s organizovaným zločinom. (Potlesk.)
K samotnému návrhu na skrátené legislatívne konanie. Pán poslanec Beblavý predo mnou uviedol dva dôvody, prečo nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie. Jeden je ten, že aj ak by sme uznali, že je potrebné, aby tento návrh nadobudol účinnosť 1. septembra, je možné schváliť ho v riadnom legislatívnom procese, pokiaľ by sa táto snemovňa zišla v júli alebo v auguste a nenaplánovala si dvojmesačné prázdniny.
Druhý dôvod je ten, že na 1. september nie je žiadny relevantný dôvod vyplývajúci zo zákona, že je to len vec politickej dohody v rámci vládnej koalície. Je to, je to nejaké politické gesto, prečo 1. septembra, a nie 1. októbra.
K dvom dôvodom, ktoré tu uviedol pán poslanec Beblavý, by som rád dodal ďalšie tri dôvody, pre ktoré si myslím, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie. Prvý spočíva v tom, že aj v tomto návrhu vláda opäť argumentuje svojím programovým vyhlásením. Programové vyhlásenie vlády je úplne irelevantné z hľadiska toho, či sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Je namieste, ak vláda sa odvoláva na svoje programové vyhlásenie v dôvodovej správe k samotnému návrhu zákona, ale v odôvodnení skráteného legislatívneho konania to nemá čo hľadať.
Na rozdiel od toho predchádzajúceho návrhu, ktorý sa týkal rušenia málotriedok, tuto sa neargumentuje, neargumentuje ohrozením základných práv a slobôd, ale hrozbou značných hospodárskych škôd, pričom opäť je potrebné poznamenať, že tak ako v predchádzajúcom prípade, aj v tomto prípade je ten stav dôsledkom pôsobenia alebo skôr nečinnosti druhej Ficovej vlády. Čiže tretia Ficova vláda argumentuje, že treba v skrátenom legislatívnom konaní zmeniť nejaký zákon, lebo hrozia značné hospodárske škody, ktoré vlastne spôsobila ona sama, resp. druhá Ficova vláda svojou nečinnosťou, že neriešila problém odmeňovania učiteľov.
Ten tretí dôvod ide nad rámec toho, čo bolo možné povedať aj o predchádzajúcom návrhu na skrátené legislatívne konanie, lebo v tom bola aspoň štipka logiky vyplývajúcej zo zákona o rokovacom poriadku, lebo naozaj právo príslušníkov národnostných menšín vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku je garantované ústavou.
Tuto sú hroziace hospodárske škody zdôvodňované nasledovne: "Okrem záväzku vlády Slovenskej republiky na plnenie týchto úloh od septembra 2016 je dôvodom pre prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní hrozba značných hospodárskych škôd s ohľadom na skutočnosť, že zlý stav školstva, ku ktorému jeho dlhodobé nedostatočné financovanie nevyhnutne smeruje, predstavuje pre hospodárstvo Slovenskej republiky mimoriadne riziko."
Vy snáď žartujete, kolegovia? Toto myslíte vážne? Toto je skutočný dôvod v zmysle zákona o rokovacom poriadku? Z dlhodobého hľadiska nepochybne platí, že ak nebudeme dostatočne investovať do vzdelania, nemôžme očakávať, že bude vzdelávací systém pôsobiť kvalitne a efektívne, a z dlhodobého hľadiska sa to určite prejaví aj na kvalite vzdelávania a prejaví sa to aj na možno budúcom hospodárskom vývoji.
Ale ak toto chcete nazvať hrozbou značných hospodárskych škôd, tak potom môžete podľa tohto ustanovenia si odôvodniť skrátené legislatívne konanie k akémukoľvek návrhu zákona a je zbytočné, aby sme mali v zákone napísané, že máme nejaké prvé, druhé a tretie čítanie a iba vo výnimočných prípadoch, ktoré treba odôvodniť, ho možno skrátiť. Lebo ak možno takto argumentovať, tak nájdete argumentáciu pre čokoľvek, čo z dlhodobého hľadiska môže mať vplyv na stav hospodárstva, a keď to nazvete hrozbou značných hospodárskych škôd, tak potom vlastne každý návrh zákona môže byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Záverom by som len rád dodal, že týmto nehovorím nič o samotnom návrhu zákona. Hovorím iba o tom, či má alebo nemá byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, a myslím si, že je úplne jasné – a je to jasné aj tým, čo budú hlasovať za skrátené legislatívne konanie –, že zákonné dôvody na skracovanie legislatívneho konania v tomto prípade žiadne neexistujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 15:51 - 15:52 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Netrúfam si povedať, či využitie inštitútu prípadu hodného osobitného zreteľa je úplne tou najlepšou cestou. Prípad hodný osobitného zreteľa je spôsob, akým sa v samosprávach predáva a prenajíma majetok, častokrát z dôvodov iba, že si samosprávy povedia, že toto je prípad hodný osobitného zreteľa, odhlasuje to nadpolovičná väčšina poslancov zastupiteľstva, vymyslí si k tomu nejaké dôvody a zrazu je to prípad hodný osobitného zreteľa.
Nemyslím si, že je to zrovna cesta nejakej právnej istoty, o ktorú by sa dalo plne oprieť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.6.2016 15:43 - 15:49 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, budem reagovať na pána poslanca Beblavého. Kartágo musí byť zničené! Vyzývam pána ministra Kaliňáka, aby odstúpil z funkcie. (Potlesk.)
Návrh je zdôvodnený tým, že hrozí zánik málotriednych škôl. V tom odôvodnení sa uvádza, že takýto stav by okrem iného bol v rozpore s úsilím vlády SR deklarovaným v jej programovom vyhlásení vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií. Nič proti tomuto bodu z programového vyhlásenia vlády, akurát, keď pán poslanec Gál tu pripomínal pánu poslancovi Beblavému, že má hovoriť k veci, a teda k skrátenému legislatívnemu konaniu, zachovajme rovnaký meter a je náležité, aby sme aj vláde vytkli, že do odôvodňovania toho, prečo má byť nejaký návrh zákona prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, alebo nie, vonkoncom nepatrí informácia o tom, že niečo je alebo nie je v programovom vyhlásení. Pre skrátené legislatívne konanie vymedzuje zákon o rokovacom poriadku celkom presné a konkrétne dôvody.
A treba povedať, že na rozdiel od množstva iných skrátených legislatívnych konaní, ktoré sme tu už zažili a ktoré tu nepochybne ešte v tejto snemovni budeme zažívať, v tejto argumentácii istý rozmer racionality nepochybne existuje. To zdôvodnenie sa odvoláva na ohrozenie základných ľudských práv, ktoré by malo spočívať v tom, že by bolo ohrozené právo príslušníkov národnostných menšín na vzdelávanie v materinskom jazyku. Toto právo nepochybne je ústavným právom. A možno nie nepochybne, ale do istej miery by bolo ohrozené, ak by od 1. septembra nebol zmenený právny stav a zanikli by málotriedky a tento zánik by sa nadproporčne dotkol škôl s vyučovacím jazykom menšín. Nie je to argument, ktorý by sa dal brať celkom na ľahkú váhu, akurát je potrebné poznamenať, že je to naozaj trochu paradoxná situácia.
Tretia Ficova vláda uvádza, že musí v skrátenom legislatívnom konaní zmeniť zákon, pretože ohrozuje základné ľudské práva, a pritom toto ohrozenie spôsobila druhá Ficova vláda zmenami, ktoré realizovala v minulom volebnom období. Napriek tomuto paradoxu a napriek tým pochybnostiam o tom, že toto nie je systémové riešenie, ktoré zazneli aj v príspevku kolegu Beblavého, som bol až doteraz odhodlaný práve pre ten istý moment racionality a možné ohrozenie práva na vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín v materinskom jazyku hlasovať aj za to skrátené legislatívne konanie celkom výnimočne.
Ale musím sa priznať, že vystúpenie pána poslanca Beblavého ma presvedčilo, aby som zmenil názor, pretože ak aj je dôvod na to, aby od 1. septembra platila nová právna úprava, na čo môžeme mať rôzny názor, tak je to možné stihnúť aj bez skráteného legislatívneho konania, napr. ak by sa parlament zišiel v júli alebo v auguste.
Pán poslanec Gál hovorí o tom, že školy potrebujú dostať informáciu v istom časovom predstihu. To je iste možné, ale pokiaľ je tu vládna väčšina, ktorá je odhodlaná to schváliť, tak už samotné schválenie zákona v prvom čítaní a jeho prerokovanie v riadnom legislatívnom procese by im tú informáciu nepochybne vyslalo.
Pre prípad, že schválime skrátené legislatívne konanie, čo predpokladám, že koalícia disponujúca väčšinou si toto presadí, by som ale chcel požiadať, aby sme sa nehnali, pretože skrátené legislatívne konanie neznamená nutne, že v utorok prerokujeme návrh zákona v prvom čítaní, v stredu v druhom čítaní vo výboroch aj v pléne a rovno ho schválime aj v treťom čítaní. Táto schôdza bude trvať niekoľko dní, možno dva týždne, možno viac, tak chcem len požiadať, aby sme vytvorili dostatočný časový priestor na to, aby tento zákon, ak ho už budeme prerokovávať v skrátenom legislatívnom konaní, nebol prerokovávaný zo dňa na deň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 15:14 - 15:16 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Ako tu už povedal pán poslanec Osuský, je vnútornou vecou Čiernej Hory, akým spôsobom si upraví vstupovanie do medzinárodných organizácií, a či k tomu využije alebo nevyužije referendum, to nie je našou úlohou.
Asi naozaj žijeme v inom svete ako páni poslanci Kotleba a Uhrík, ktorí nevidia ruskú expanzívnu politiku. Nie sme teraz v auguste 1968, sme v júni 2016, ale o mierumilovnosti Ruska by bolo fajn sa porozprávať s obyvateľmi krajín, ako je Gruzínsko alebo Ukrajina, ktoré čelili ruskému útoku a prišli o časť svojich území v dôsledku ruskej agresie.
Ostatne Ukrajina je veľmi dobrým prípadom toho, ako účinne garantuje bezpečnosť krajiny neutralita. Pokiaľ je jej susedom krajina ako Rusko, ktoré má svoje imperiálne záujmy a ktoré dokonca podpíše, že bude garantovať územnú celistvosť Ukrajiny, tak neutralita nemá žiadnu hodnotu. Hodnotu pre bezpečnosť majú bezpečnostné garancie v podobe podobnej, ako ju predstavuje Severoatlantická aliancia.
Pán poslanec Uhrík tu nevidí pobehovať zelených mužíkov, no ja tu nejakých zelených mužíkov vidím a aj v jeho vystúpení cítim presne to konšpiračné videnie sveta, ktoré je súčasťou hybridnej vojny vedenej Ruskom: všetko ovládajú Američania, všade sú, v rádiách, mimovládkach slobodomurári, Židia, Američania. Samozrejme. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 15:00 - 15:07 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, rozprava o medzinárodných dohodách, zmluvách, protokoloch obvykle býva nezáživná, stručná a málokedy prináša príliš vzrušenú diskusiu. Rozprava o rozšírení Severoatlantickej aliancie o Čiernu Horu je v tomto smere výnimkou. Je to čosi nesamozrejmé a nebudeme o tom zrejme rozhodovať často. Je to rozhodnutie o tom, že sa spoločenstvo slobodných a demokratických krajín, ktoré vzniklo práve preto, aby tieto demokratické a slobodné krajiny a ich slobodu a demokraciu chránilo, rozšíri o ďalšiu krajinu, ktorá prejavila záujem stať sa súčasťou tohto spoločenstva. Je to nesamozrejmé a je to vhodná príležitosť pripomenúť si tri veci, ktoré s touto témou súvisia a ktoré vypovedajú o tomto spoločenstve. Sú to otvorenosť, lojalita a civilizačná príslušnosť k západnému svetu.
Po prvé otvorenosť. Severoatlantická aliancia je a mala by ostať spoločenstvom, ktoré je otvorené voči slobodným a demokratickým krajinám, ktoré zdieľajú hodnoty západného sveta, ktoré majú záujem stať sa súčasťou tohto spoločenstva a sú odhodlané plniť kritériá, ktoré si pre vstup Severoatlantická aliancia stanovila. Pokiaľ sú odhodlané plniť kritériá, aj keď ich ešte v danej dobe neplnia, je našou morálnou povinnosťou snažiť sa im v tom pomôcť. A netýka sa to len krajín západného Balkánu, týka sa to aj krajín ako Ukrajina alebo Gruzínsko, ktoré sú vystavené hrozbe ruského expanzionizmu, a nielen nejakej imaginárnej, potenciálnej hrozbe. Sú to krajiny, ktoré sa stali obeťou ruského útoku, ktorým Rusko zobralo časť ich územia násilím, vojenskou silou, ktoré sú naďalej Ruskom ohrozované.
Od všeobecného záujmu na rozširovaní priestoru slobody, demokracie a stability, nad rámec tohto má Slovensko aj svoj vlastný pragmatický záujem, a to je záujem na tom, aby Ukrajina, náš východný sused, bola slobodná, demokratická, stabilná, prosperujúca krajina, ktorá má bezpečnostné záruky od západného sveta a je jeho súčasťou.
Po druhé lojalita. Lojalita je základnou hodnotou Severoatlantickej aliancie, je to spoločenstvo krajín, ktoré je postavené na ochote navzájom sa brániť, ale tá ochota musí mať za sebou aj nejaký potenciál a musí mať za sebou nejaké odhodlanie. Potenciál znamená, že aby sme boli schopní sa brániť, sme na to pripravení. Máme na to dostatočne vyzbrojenú a vycvičenú armádu, dávame primerané výdavky na obranu a nespoliehame sa na to, že tú bezpečnosť za nás zatiahne niekto iný, konkrétne Spojené štáty americké, a my - Slovensko alebo iné európske krajiny - budeme pôsobiť iba ako čierny pasažier.
Okrem potenciálu je potrebné mať aj odhodlanie sa brániť. Odhodlanie poskytnúť pomoc krajinám, ktoré sú možno v tejto chvíli viac ako my pod vplyvom vonkajších hrozieb, ako sú napr. dnes pobaltské krajiny, ktoré v minulosti boli súčasťou Sovietskeho zväzu a ktoré imperiálna politika Moskvy stále vidí ako svoju, súčasť svojej, svojej sféry záujmov. Mali by sme sa brániť hrozbám, ktorým čelia nielen iné krajiny, ale ktorým čelíme aj my a ostatné krajiny Európskej únie, ktoré sú na západ viacej od nás, a to je konkrétne hybridná vojna, ktorá je vedená zo strany Ruska a ktorá, obávam sa, nedostáva adekvátnu pozornosť zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky. Ale tá lojalita by sa mala prejavovať nielen v rámci Spoločenstva. Mala by sa prejavovať aj voči krajinám, ktoré nie sú súčasťou Severoatlantickej aliancie, ale vyznávajú rovnaké hodnoty ako my, hodnoty slobody, demokracie.
Po tretie civilizačná príslušnosť k západnému svetu a ukotvenie v jeho hodnotovom svete. Hovoríme tu o hodnotách ako sloboda, demokracia, právny štát, rešpekt k ľudským právam, úcta k ľudskej dôstojnosti. Inštitucionálnym vyjadrením hodnôt západného sveta sú práve Severoatlantická aliancia a Európska únia. Aj jedna, aj druhá organizácia, štáty, ktoré ich tvoria, aj krajiny, ktoré sa chcú stať ich členmi, nie sú dokonalé. Nežijeme v dokonalom svete a túžba po dokonalosti, túžba urobiť raj na zemi často vedie práve k opaku, k tomu, že sa ľuďom zo života stane peklo. Normálni ľudia by sa mali zmieriť s tým, že svet je nedokonalý, ale aj vo svojej nedokonalosti, či už sa to týka vonkajšej alebo vnútornej politiky, je slobodný a demokratický svet stále lepším riešením ako jeho alternatíva v podobe totalitných alebo autoritatívnych režimov. Preto som presvedčený, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie o Čiernu Horu je tak v záujme Čiernej Hory aj obyvateľov, ako aj v záujme nás obyvateľov a občanov Slovenskej republiky a ostatných členských krajín Severoatlantickej aliancie, a preto si zaslúži podporu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis