Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2018 o 10:21 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 17:46 - 17:49 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý v krátkosti odôvodním. Aj tento rok dôchodcovia dostanú vianočný príspevok, bude v rovnakej výške ako v minulom roku a aj z tohto miesta môžem potvrdiť, že na budúci rok po dohode koaličných partnerov sa zvýši dvojnásobne.
Je tu však určitá kategória dôchodcov, ktorí majú nárok na vianočný príspevok, ktorým sa tento vianočný príspevok zvýši ešte o 12,70, a práve toto je predmetom môjho pozmeňujúceho návrhu. Je to kategória dôchodcov, ktorých príjem nie je vyšší ako dvojnásobok životného minima, teda vyšší ako približne 410 eur. Teraz mi dovoľte prečítať tento pozmeňujúci návrh.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 7
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2018
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2018 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, jednorazovo zvýši o 12,74 eura."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s navrhovaným doplnením nového článku II sa primerane upraví názov zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 17:35 - 17:37 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť správu výborov k tomuto návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1295 z 25. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci č. 126 z 11. septembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 10:42 - 10:44 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vy, dámy a páni systémoví z SaS, tak ja teraz nerozumiem. Teraz vám niečo poviem, vám systémovým. Pani poslankyňa tu hovorila o starčekovi a jej skúsenosti a príhode so starčekom, ktorého vlastne ukecala, že vlaky zadarmo nepotrebujú. Pani systémová, tak chcem vám povedať, že milión 200-tisíc ľudí využíva vlaky zadarmo, dôchodcov a študentov. Zároveň pani systé... (reakcia z pléna), pani systémovej chcem povedať, že ekonomicky alebo ekonomické fakty hovoria jasne, že sa zvýšil podiel platiacich cestujúcich vo vlakoch o viac ako 50 percent. A strata železníc sa znížila o 20 % v porovnaní s rokom 2016, ak sa bavíme o roku 2017.
K tým vašim diaľniciam, že sa žiadne nepostavili. Tak ja neviem, kto postavil diaľnicu alebo kto spojil Ružomberok s Prešovom? SaS alebo SMER? Kto potiahol R1 až po Banskú Bystricu? SaS alebo SMER? Pani systémová, nič sa neurobilo.
A čo sa týka podpory cestovného ruchu, opäť niečo k systémovým opatreniam chcem povedať. Lyžiarske zájazdy a školy v prírode, príspevky pre deti. Pochvaľujú si ich hotelieri, pochvaľujú si ich učitelia, pochvaľujú si ich deti, pochvaľujú si ich rodičia tých detí, ale ani toto nie je dobré. Ale ako povedal váš veľký líder, my to všetko zrušíme. Vážení občania, my zrušíme vlaky zadarmo, my zrušíme obedy zadarmo, my zrušíme lyžiarske zájazdy. Nič nebude, budú už len systémové opatrenia SaS.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2018 11:04 - 11:04 hod.

Erik Tomáš
Vážený pán predsedajúci, podávam procedurálny návrh, aby sme o bode č. 21, ktorý bol pôvodne preložený na zajtra na 9.00 hod., rokovali až na budúcej, teda októbrovej schôdzi Národnej rady.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2018 10:21 - 10:23 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dúfam, že budem pokračovať na pozitívnej vlne.
Princíp mnou predkladanej novely je, je veľmi jednoduchý. V súčasnosti je možné uzatvárať tzv. kolektívne zmluvy vyššieho stupňa len na jeden kalendárny rok. Po novom, ak táto novela prejde, to bude možné robiť na dlhšie obdobie s tým, že stále bude platiť doba určitá.
To, čo je dôležité povedať, je, že mnohí z vás už zachytili informáciu, že sociálni partneri, teda vláda, predstavitelia samosprávy, ako aj odbory sa už predbežne dohodli na zvýšení platov pre zamestnancov v súkromnom, respektíve, pardon, v štátnom a verejnom sektore súhrnne o 20 %, teda o 10 % v roku 2019 a o 10 % v roku 2020.
Ak túto novelu zákona schválime, túto predbežnú dohodu budú môcť preniesť a definitívne spečatiť v kolektívnej zmluve a platy, vyššie platy pre týchto zamestnancov sa od nového roka stanú realitou.
Považujem za dôležité toto opatrenie priniesť, pretože úradníci štátni i verejní majú dlhodobo poddimenzované platy. Všetci dobre o tom vieme a tieto peniaze si títo ľudia zaslúžia. A rovnako si myslím, že toto opatrenie môže prispieť aj k zvýšeniu atraktivity tohto povolania. Pôjde určite o historické navýšenie platov v štátnej a verejnej správe, a preto vás chcem pekne poprosiť, aby ste tento návrh zákona podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 10:09 - 10:10 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Mihál odišiel, lebo sa mu to, samozrejme, zle počúva.
V prvom rade chcem tiež oceniť, že aj pán Beblavý, aj pán Mihál, vítajú tento zákon a tieto zmeny, dokonca chcem oceniť aj a akcentovať niektorých odborné pripomienky, ale to ostatné už nie. Slovo konečne, konečne z úst pána Beblavého naozaj vyznieva dosť pokrytecky a pridám k tomu aj pána Mihála.
Pravda je taká, že je, že síce pred rokom a pol sa snažili už tento problém riešiť, ale to už boli v opozícii bez akejkoľvek zodpovednosti za rozpočet tohto štátu. Faktom je tiež, že od roku 2002 už tu máme problém s tým, že tabuľky, platové triedy vo verejnej službe sú pod úrovňou minimálnej mzdy, ak má teda správne informácie odborná sekcia úradu vlády pre štátnu a verejnú službu. No a keď sa pozrieme do, do životopisov týchto pánov, tak tam nájdeme, že v roku 2002 až 2006 bol pán Beblavý štátnym tajomníkom na ministerstve práce a v roku 2010 až 2012 bol Jozef Mihál dokonca ministrom práce. A počas tohto obdobia sa s touto problematikou neurobilo vôbec, ale vôbec nič.
Takže chcem obom pánom, ktorí už tu nie sú, odkázať, že naozaj nestačí si premaľovať tvár inou farbou a tváriť sa, že sme noví politici. Vy už máte svoju históriu a naozaj ste pre ľudí a teraz, keď sa bavíme o pracovníkoch štátnej a verejnej služby, neurobili vôbec nič. (Ojedinelý potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.9.2018 9:05 - 9:06 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Kolegovia, kolegyne, vážený pán predsedajúci, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2018 17:06 - 17:07 hod.

Erik Tomáš
Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov podávam procedurálny návrh, aby sa bod č. 21 presunul na štvrtok o 9.00 hod.
Skryt prepis
 

21.6.2018 11:47 - 11:48 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:41 - 10:42 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Neskoro som sa, po limite prihlásil s faktickou poznámkou. Chcel som využiť to, že aj pán Budaj sa tak prihlásil, cítim sa trochu diskriminovaný, ale samozrejme rešpektujem rokovací poriadok, aj to, že pán Budaj je už osobnosť, ktorá si to môže dovoliť.
Vzdávam sa rovno svojho slova v rozprave, pretože tento limit mi bude stačiť na moju poznámku. Chcem len povedať, že strana SMER – sociálna demokracia ohlásila toto opatrenie už 1. mája minulého roku. Vy, opoziční poslanci nám často vyčítate, že preberáme vaše návrhy a potom to skopírujeme a prichádzame s nimi v rozprave. Tak myslím si, že toto sa teraz deje vo vašom prípade. Vysvetlím prečo. My sme s tým neprišli nie kvôli tomu, že by sme zaspali, resp. takto som sa informoval na ministerstve práce, ale kvôli tomu, že tá otcovská dovolenka, ktorú podporujeme absolútne a som rád, že aj vy, sa mala stať súčasťou celoeurópskeho riešenia. Vyplynulo to zo sociálneho summitu v Göteborgu, možno tú informáciu máte, alebo nie, ale na toto sa čakalo, ako k tomu pristúpi celá Európska únia. Minister práce už konštatoval, že viac čakať nechce, čakal dosť dlho a informoval ma, že teda pripraví tento návrh.
Takže neviem, či tu musíme zvádzať o to nejaké preteky. Ešte raz čakalo sa len kvôli tomu, že to malo byť celoeurópske riešenie a ministerstvo práce už čakať nechce a príde s týmto riešením, pretože túto myšlienku, ešte raz opakujem, podporujeme.
Skryt prepis