Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.3.2019 o 15:01 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 15:58 - 15:59 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán navrhovateľ, no som rád, že zarezonovalo tie, päť územia a viac, alebo že aspoň jedno, že sa to vysvetlilo, ako to má byť. Bola to aj moja pripomienka v prvom čítaní. Škoda, že tam nezarezonovalo aj to, že sú tam iba chránené územia a územia kumulácie podzemných vôd. Myslím si, že mali tam byť aj možnože iné kritériá na ďalšie územia a konkrétne som mal na mysli vojenské obvody, aj bývalé vojenské obvody, napríklad vojenský obvod Javorina, kde máme tiež envirozáťaže a je veľký problém, aby tam mohli tí ľudia čerpať z envirofondu. Takže škoda, že toto. No nemám pozmeňujúci návrh, hovorím otvorene. Ale myslel som si, že aj toto môže zarezonovať vo vašom, lebo moje pozmeňováky neprejdú. Už nebudem naivný, že ako sa tu schvaľujú alebo neschvaľujú. Takže škoda, možnože nabudúce tu bude možnože moja agenda a že dám samostatný ešte návrh, aby sme aj takéto priestory a možnože nájdeme aj iné, aby sa mohli cez ten envirofond teda čerpať náklady teda na tieto, odstraňovanie týchto záťaží. Dobre, že je tam inšpekcia životného, beriem aj tú políciu, ministerstvo vnútra, tá enviropolícia, ktorá teraz proste vzniká, budú posilňovať tie krajské, a okresní nejakí tí vyšetrovatelia, tak myslím si, že dostávame sa do nejakého európskeho štandardu, že aj tá envirokriminalistika by mala dostať vážnosť, ako má na Slovensku byť. Takže toľko iba z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 12:33 - 12:35 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem, Igor, že si vlastne, jak si povedal, po ixtýkrát už znovu predkladáme tento zákon a budem ho dávať stále, lebo to máme tiež naše DNA, že nedáme sa odradiť, lebo kto vytrvá až dokonca, tak tomu sa nakoniec podarí.
Myslím si, že musíme vzbudiť, áno, záujem ľudí o veci verejné. Lebo doteraz za tých 26 rokov Slovenskej republiky sa to veľmi nepodarilo a beriem to aj osobne, že sme to nejako nedvihli tú účasť vo voľbách rôznych. A ako si spomínal, keď by išiel iba jeden voliť, iba jeden volič, že by prišiel extrémne, tak aj z toho sa postaví Národná rada aj vláda. A preto musíme ľuďom povedať, že je to o ich životoch a že konkrétny hlas to neni hlas hodený alebo volajúceho na púšti, alebo hodený do nejakej studne, ale to je hlas, ktorý môže rozhodnúť mnoho vecí.
Spomínal si Švajčiarsko. Ja mám iba také sprostredkované údaje od nich, ale tam vyzerá, že si to rozdelili, tú právomoc štátu a tých kantónov, dali starostlivosť ľudí až na tie kantóny, na tie miestne jednotky, ktoré sa starajú až tak o svojich ľudí, že pokiaľ sa stane nejaké nešťastie daného Švajčiara, tak neposiela Švajčiarsko lietadlo, ale ten kantón ide poňho a ho privezie, pretože tak je s ním zrastený. Lebo on tam žije, on tam odvádza dane, od proste pre ten kantón niečo robí.
Takže myslím si, že pokiaľ by sme toto my vedeli aj u nás na Slovensku takto nejako ľudí primäť ku svojmu územiu, v ktorom žijú a dostať príslušné kompetencie, tak myslím, že by sme zvýšili aj nejaký ten záujem o veci verejné.
A ešte jedno, čo myslím, že by dobré bolo ku tým voľbám, pokiaľ by za ten deň volieb mali určité privilégium, a teraz beriem, buď pokuta, alebo voľný deň, jak sme dávali, tak bolo by to super a myslím, že aj pri tých voľbách by sme mali inú účasť ako doteraz a stále z roka na rok je to to isté.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2019 11:56 - 12:06 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vystúpil som v prvom, takže aj v druhom sa sluší vystúpiť konaní o tomto, o tejto novele zákona, nebudem sa vracať k tej nepriamej novele, povedal som dlho vo faktickej. Pán kolega, myslím, že Obchodný zákonník a skrátené legislatívne v pohode to mohlo vyriešiť, aj to už je na vašom svedomí a vedomí, akým spôsobom ste to dali.
Ja hovorím, že chcem veriť, že nebudete mať krátku pamäť a potom, aj keď my budeme, tak budete nám tolerovať takéto excesy.
Ale poďme k tomu, čo tu vlastne máme. Hoci nebola spoločná správa schválená na výbore, pretože nedostala patričnú podporu, a je to iba cez informáciu, tak veľmi sa mi páči, že naša legislatíva Národnej rady, oddelenie urobilo dobrý, by som povedal, že rešerš a upozornilo, že čo znamená ZMOS a čo znamená samospráva ako taká. Takže okamžite upovedomili, že ZMOS nezastrešuje celú samosprávu, že tam je nejakých 96 % alebo 5 % plus-mínus. To znamená, urobili, aby tam bol nejaký reprezentatívny zástupca samosprávy a to už je trošku o inom leveli. Takže može aj tých 5 % nezdružených v ZMOS-e sa mohlo do toho zapojiť. Aký kľúč to už by bol, to už by bol na tom teda nejakom ďalšom, tej vykonávacej vyhláške alebo neviem, ako by sa to potom riešilo. A preto sa teraz čudujem, lebo takto to bolo odsúhlasené, teda alebo prijaté, hovorím, v spoločnej správe ale neprešla, takže beriem, že toto by teda, keby bola spoločná správa, by to asi bolo aj v návrhu tohto pozmeňujúceho návrhu zákona.
Ale zase sa čudujem, jak je to možné, keď sme pri samospráve vedeli takto rozšíriť spektrum, a pri komore poľnohospodárskej a potravinovej nevieme ju rozšíriť, to spektrum. Ako tu už bolo povedané aj kolegami a kolegyňami, že prakticky okolo 67 % užíva pôdy komora poľnohospodárska a potravinová, nehovorím o agrárnej alebo o tejto, ktorá je aj v tejto novele zákona, a prakticky z tých 19-tisíc poberateľov dotácií priamych platieb, 1 500, nech bude 2 000, ale zvyšných 17-tisíc, to budú tí, ktorí nebudú mať ani šajnu, že môžu niekoho tam nominovať, a to je ďalšie spektrum tej, by som povedal, že profesnej partie, ktorá v reálnom živote vykoná poľnohospodársku agročinnosť, hej.
A sa pýtam, prečo sme tu nerozšírili to spektrum ani v pozmeňujúcom návrhu alebo v niečom inom, aby sme dali šancu aj tým mini, čo majú 54 alebo majú hektár 20, ale je a poberá priamo dotáciu, akoby sme my chceli povedať, že, áno, povedali sme to, že oni sú pre nás akože iba taká pridružená výroba, ktorá má niečo doplňovať a nič viacej a na ňu si nechceme postaviť nejaké naše poľnohospodárstvo, čo si myslím, že neni až tak dobré a spravodlivé. Pretože keď mi niekto povie z tých - a znovu to poviem - agrobarónov, že máme tu nejakú históriu, tak história neznamená socializmus, história znamená do roku 1900, ak sme zvykli, 18 ... (pozn. red.: rýchlo povedané), mne je to jedno kedy, kedy bola pozemková reforma, takže potom si pozrime, akých sme tu mali veľkých alebo malých, čo tu vlastne bolo, a my sa ešte k tomu nevieme vrátiť späť.
A znovu budem tvrdiť, že my sme Švajčiarov učili v roku 1928, ako sa orie so železným pluhom na Slovensku, ku nám do Prešova sa chodili učiť, ku môjmu pradedovi, ktorý ich tam učil, ako sa s tým má robiť. A dneska my máme sa pozerať na švajčiarske kravy a hovoriť, že ako oni majú poľnohospodárstvo.
Takže, vážení, my sme tu históriu poľnohospodárstva mali, tak nehovorme, že malé farmy a začínajúci alebo tí, ktorí proste majú niekoľko stoviek možnože iba hektárov alebo desiatok hektárov, nemajú právo u nás fungovať normálne aj cez svojho zástupcu vo fonde. Tak to mi nehovorte, vážení, lebo to tým pádom okamžite diskriminujete jednu časť národa, ktorá, myslím si, že nemá takto dopadnúť.
Poďme k tomu, čo vlastne ten fond robí. Áno, kolegyňa Zemanová to povedala, čo a jako. Samozrejme, že tie regionálne odbory, tie sú dôležité, lebo tam sa to musí urobiť, to rešerše. Ja by som bol najradšej, keby v rade fondu boli geodeti a právnici, lebo oni tam to musia prelustrovať, viete ako, tam sa dejú tie geodetické plány, ktoré ty by si si mal zrevidovať, či ten regionálny odbor urobil dobrý geometrák, alebo urobil dobrú zmluvu v tomto. Tam už toho veľa nenamútiš na tom, tomto, alebo namútiš teda, no keď sa to nie a nie, nefunguje, tak namútiš.
Takže mne sa zdá, že na tých regionálnych odboroch tam sa, myslím, povedal, je to gro. No a, samozrejme, pri fonde je to o úniku informácií. Ja hovorím, pri fonde je to o úniku informácií. Keď informácia unikne, tak sa bačuje. Keď neunikne, tak sa nebačuje. A to je ten problém. A to je ten problém u fondu. Pretože tvrdím, Slovenský pozemkový fond nemá splnenú domácu úlohu voči občanom Slovenskej republiky. 255-tisíc hektárov, čo má štátnej pôdy, nie sú poriešené reštitučné náhrady, ktoré mali už byť už dávno poriešené po tridsiatich rokoch alebo po dvadsiatich deviatich rokoch. Nie sú poriešené záhradkárske osady, ktoré už dávno mali byť ukončené do roku ´97. Nie sú ukončené náhrady za chránené územia, kde nás vlastníci žalujú, štát, a my to prehráme, vážení, my to v Štrasburgu prehráme, tieto žaloby, nemyslíte si, že Štrasburg povie, že nemali sme im dať náhradu za obmedzenie hospodárenia na ich vlastníctve, pretože chránené územia boli u nás vytvárané bez súhlasu vlastníka.
Takže, vážení, to tu bude ešte také čoro-moro v tejto oblasti, že budeme sa pozerať. A preto ja hovorím, že mali by sme zamieňať tú štátnu pôdu za tú ochrannú pôdu, ktorá je v kategórii 5, v najvyššej, najprísnejšej ochrane, to znamená diamanty slovenské, čo máme tu krásne, chránené, aby to boli štátne. Keď štát chce tú pôdu chrániť pre ochranu prírody, nech sa páči, nech je vlastníkom štát. Alebo nejaká jeho rezortná organizácia, ktorá má v náplni práce ochranu prírody. Nič viacej, nič menej. A viete a viete, koľko ich je, tých hektárov, v piatej kategórii, vážení, kolegyne a kolegovia? Okolo 100-tisíc. Polovicu z toho, čo dneska má štát, zhltne iba toto. Už nehovorím o nádržiach, o vodných nádržiach, 97 vodných nádržiach na Slovensku, ktoré boli robené za čias socializmu a nemajú byť spravené majetkoprávne veci pod nimi.
Ľudia boží, sa spamätajme! Takže Slovenský pozemkový fond, v pracovnej náplni by som zakázal predaj, zákaz predaja štátnej pôdy. Lebo budeme ešte žalovaní občanmi nášho štátu. To nemusí byť v tomto volebnom období, to môže byť o tri volebné obdobia, o štyri, o päť, ale budeme žalovaní, že sme nesplnili základnú domácu úlohu prechodu socializmus - demokracia. A keď si toto neuvedomíme, tak ja sa hanbím a budem vám to tu stále opakovať, lebo týchto ľudí sa nemá kto zastať. Ani na fonde, ani na PPA-čke, ani na ministerstve, žiaľ. A ja sa hanbím.
A tak ako sme vyhnali pracovníkov pozemkových odborov z reálneho výkonu, z terénu a sme dali plot všeobecnú štátnu správu Ministerstva vnútra, aj včera pani Saková to tu z tohto postu prehlásila, že rezort ministra nemá žiadny dosah, aby stimuloval výkony svojich rezortných pracovníkov, ktorí spadali pod neho, ešte keď bola špecializovaná štátna správa, a hovorím teraz o katastrálnych odboroch, o životnom prostredí a pozemkových a o ďalších, včera to tu dokázala, že nemá žiadnu moc. Tak sa pýtam, to je čo za riadenie? To je to ESO? To je to ESO, vážení?! Nehnevajte sa, neberiem. Efektívna, spoľahlivá, otvorená?! Takže, vážení, toto nie.
A preto nemám žiadny pozmeňujúci návrh, áno, pretože ja takisto mám výhrady, prečo tam napríklad nie sú možnože zástupcovia urbariátu, jak som už minule hovoril, v tejto rade fondu, prečo nemôže, však to je 3,5-tisíc, máme pozemkových spoločenstiev na Slovensku, ktoré sú evidované, v každom katastrálnom území máte skoro pozemkové, nejaké urbárne alebo komposesorátske spoločenstvo. Takže prečo týchto zástupcov tam nemáme, prečo tam nemáme možnože nejaké, jak tu už bolo spomínané, možnože nejakých tých, z komôr nejakých geodetov, z komôr nejakých pozemkových úprav, možnože notárov, ja neviem, z ktorých, viete ako, a prečo iba tieto dva nejaké subjekty sme vytypovali?
Takže voči tomu mám tiež svoje výhrady, ale možno si to necháme na ďalšie volebné obdobie, v ktorom budeme možnože mať možnosť trošku racionálnejšie naše zákony, možnože budú prijímané a možnože niečo nám bude aj prechádzať.
Takže berte takto, že dávam svoje výhrady tie, čo som tu teraz povedal, že toto podľa môjho názoru nezefektívni činnosť Slovenského pozemkového fondu, teda rady bratislavskej, lebo to nebude nominovať do regionálnej, ale do Bratislavy. A chcel by som apelovať na to do-vo-le-nie tej jednej osoby, ktorú máme ešte, to je na triku Národnej rady, pretože mne sa zdá, že z nášho neprešlo. Vláda má svojich, ale my 5 našich, jedného sme nedovolili, tak bol by som veľmi rád, keby sme to v najbližšej schôdzi dovolili, pretože aj toto spôsobuje možno tie prieťahy a potom nemá tú logiku, že chceme to doplniť a ten jeden nám tu chýba a zrazu zisťujeme, že tak prv toho, čo tam má byť normálne teraz, a potom poďme dávať ďalších, lebo tak si myslím, že sa mala robiť legislatíva. A keď si to niekto nemyslí, tak ja sa potom veľmi hanbím, že prakticky asi nechápe, ako ten život beží.
Tak ako by povedal pán Jahnátek, keď ešte bol, a to nechcem ohovárať, to hovorím svoju reálnu skúsenosť, keď som sa ho pýtal, že či, pán minister, keď som predsedom výboru, že, a, pán minister, poďme urobiť poriadok v jednom rezorte a nech to bude náš, to znamená poľnohospodárstvo, že výberové konania ako majú byť, nie že opäť ... ... ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené). Čerpanie eurofondov, ako sa má čerpať eurofondy, nie že tí, ktorí sú naši. Plnenie lehôt štátnych úradníkov, 30, 60 dní, 90 dní, čo vy na to? Viete, čo mi povedal pán minister? Že, pán predseda výboru, vy ste prišli na Zem z inej galaxie? Viete si toto predstaviť? Tak sa pýtam, kde sme?
Dobre. Takže naši predkovia nám odkazujú, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:29 - 11:31 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže ja asi zopakujem to, čo som povedal aj na výbore, že, samozrejme, tiež vnímam, že to je neskutočne nepriama novela k pozemkovým úpravám a cestovné agentúry. Keď hovoríte, že to nebolo kde umiestniť, tak napríklad ja by som to umiestnil pod bod č. 14 programu tejto schôdze, kde hovoríme o Obchodnom zákonníku, ktorý má niečo súvis s nejakými preplácaniami a ďalšími refundáciami finančnými.
A, vážení, nepredkladajú to náhodou koaliční poslanci? To je opozičný návrh? Ako my môžme prijať v Národnej rade zákony, do koľkých dní? No do troch, že, alebo do dvoch? Veď dáme to v zrýchlenom konaní, že? Veď predsa ste koaliční! A ešte keď predpokladám, že pán Kondrót ešte stále je poslancom SMER-u, nie SNS, tak sa pýtam, prečo ste neurobili túto, by som povedal, že cestu, aby ste to v zrýchlenom konaní ukončili a bolo by to čisté. Pretože tak si predstavujem, už nie také sme tu mali zrýchlené konanie aj pre kadejaké iné zákony.
A chcel by som ešte vyzvať, že keď raz by ste boli v opozícii a koalícia by také niečo robila, teraz sa pozrite na nás, aby sme nereagovali, aby sme to prijali a všetko, tak chcem veriť, že nebudete mať krátku pamäť, keď raz sa to otočí a budete v opozícii a my budeme náhodou v koalícii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.3.2019 15:01 - 15:02 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani ministerka. Chcem sa ešte opýtať, to znamená, že skôr hovoríme o tom, že tie platové rozdiely, hovorím o platových triedach medzi jednotlivými bývalými štátnymi, teda špecializovanými štátnymi správami budú vyrovnané? Alebo to znovu bude, že dva až tri triedy rozdiel pri tých istých referenčných akože pozíciách?
A chcel by som sa ešte opýtať, aký dosah majú jednotliví rezortní ministri na, aby mohli stimulovať, keď metodicky riadia, a aby mohli stimulovať svojich, teda metodicky riadiacich zamestnancov, ktorých majú pod sebou, aby mohli aj finančne stimulovať na výkon práce? Aký majú na to dosah? Či je to vyslovene iba z vašej moci alebo či aj rezortný minister príslušný môže v akej, v akom pomere k tomu zasiahnuť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.3.2019 14:58 - 14:58 hod.

Martin Fecko
Ďakujem pekne. Takže tlmočte pani ministerke, že chcem veriť, že bude aj osobne potom menovať osoby, ktoré boli zodpovedné za to, pretože u nás sa všetko berie pod kolektívnu vinu, a to je ten problém, že nie osobne. Takže pokiaľ to bude tak, tak nemám s tým problém.
Ďakujem.

Laššáková, Ľubica, ministerka kultúry SR
Budem tlmočiť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.3.2019 14:33 - 14:34 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister. Môžem vám povedať takto, že bola to mienená všeobecne otázka, pretože ja som tu zástupca ľudu tak ako vy, takže prakticky to, čo mi občan, resp. občania pošlú, tak takto to ja formulujem, takže pokiaľ s ňou nebudú spokojní (povedané so smiechom), tak vám budem tlmočiť v ďalšej hodine otázok, že o čo by teda boli radi, aby ste zodpovedali. Zatiaľ s mojej strany ja vidím najväčší problém v tom, pokiaľ je nejaká doba, neviem, tri roky, päť rokov, je prakticky protizákonné konanie a pýtam sa, ako je to možné potom opraviť vôbec, pretože sa berie, že je to v rozpore so zákonom, neuplatnili ste si svoje právo a tým pádom proste sa krivda neodčiní.
Aby ste ma vedeli zorientovať, že či je vôbec nejaká takáto šanca, teraz narážam konkrétne na reštitučné prípady, ktoré som riešil, a musím vám povedať, že mnohé reštitučných rozhodnutí bolo vydaných v rozpore so zákonom, a momentálne je jej veľmi ťažko ani vôbec sa ministerstvo, ani o to nereaguje, proste je to po lehote, skončená, či dá sa niečo s tým robiť. To by ma teda osobne ako zaujímalo, takže chcel by som vedieť váš názor.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2019 17:42 - 18:09 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, podpredsedníčka vlády, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, členovia vlády, vážení hostia. Máme tu po dlhom čase zákon 229/91, zákon o pôde, ktorý bol takým, myslím si, že pre každých našich občanov v našej republike základným kameňom, ktorý mal povedať, že chceme sa vysporiadať s krivdami socializmu. Ako tu už mnohokrát aj pani ministerka vo svojich vyjadreniach spomínala, jednalo sa aj o zmiernenie krívd. A to zmiernenie krívd sa vyjadrilo tým, že sme dali termín, dokedy si mohli uplatniť reštitučné nároky, a pokiaľ tento termín ste nestihli, tak ste si ich uplatniť nemohli. To znamená, že neišlo to paušálne, že všetky krivdy sa idú odškodňovať. Áno, zákon je tu a lesné pozemky, ktoré sú samozrejme spomínané aj v tomto zákone, lebo je to zákon o pôde, účinný od 24 júla 1991, a tento zákon si zapamätajte, lebo odvtedy už vlastnícke právo malo, by malo byť garantované a nikto bez súhlasu vlastníka nemôže užívať jeho majetok, ako je to v § 2 tohto zákona. Áno, má niekoľko častí, reštitučnú časť a potom má časť užívaciu. To je tá štvrtá časť, kde je aj § 22, ktorý je momentálne tiež predmetom tejto novely. A ako spomenula pani ministerka, tam sa zrušili určité zákonné nájmy. A to bolo, aj zákonný nájom o užívaní na zabezpečenie lesnej výroby, právo na užívania na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesa. Akonáhle sa toto zrušilo, tým pádom automaticky išlo o zákonný nájom a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, mali podľa tohto zákona v dobrej viere u všetkých vlastníkov, ktorí si neprevzali les, skladať im peniaze na samostatný účet, pokiaľ hospodárenie v ich lese nebolo stratové. Ako sa to dodržalo, nedodržalo, to nech si už každý lesný závod a Lesy Slovenskej republiky vyhodnotia vo vlastnej réžii, ako sa jednotliví vlastníci domáhali, nedomáhali svojho užívacieho, resp. vlastníckeho práva.
Na začiatok musím povedať aj z mojej praxe, ktorú som zažil od 91. roku, že lesy si dlho, teraz myslím štátny podnik, neuvedomili, čo znamená vydať a vrátiť. Často sa tieto dva pojmy, ktoré sú jednoznačne definované v zákone 229, zamieňali a aj zmluvy o vydaní lesných pozemkov, či už právnickým alebo fyzickým osobám, boli písané podľa paragrafov, ktoré hovorili o vrátení vlastníctva nevrátených užívacích vzťahov. Potom sa to trošku zrevidovalo a ten užívací vzťah podľa § 22, ktorý hovoril o zrušení aj týchto užívacích lesných pozemkov, sa už v podobe týchto zmlúv lesov dostal.
Viedol som niekoľkotýždenné polemiky u nás v Prešove na lesnom závode, kde som im to vysvetľoval, že vrátiť, teda vydať a vrátiť užívacie právo a vydať vlastníctvo je podstatný rozdiel. Tak som rád, že teraz si už to nemýlime a že ideme o vrátení užívacieho práva, nejdeme o vydaní.
Bolo tu aj spomínané, že chceme poriešiť reštitučné nejaké ťarchy. No, pani ministerka, musím konštatovať, že k 1. 1. 2018, lebo k ´19. ešte nemám údaje, tak vyzerá, že sme nemali poriešených, čo sa týka reštitučných konaní, samozrejme, nie všetky sú na lesy, ale sú tam aj lesy, hlavne urbariáty, však to asi viete, lebo tam je veľký problém s urbariátmi a identifikácia oprávnených osôb, tak na Slovensku ešte nám chýba nejakých 9 198 prípadov k 1. 1. 2018. Najviac dotknuté sú okresy, a to musím citovať, lebo tam sú až trojciferné počty neukončených reštitučných nárokov, a mám to od pani ombudsmanky, takže najhoršie na tom stojí Bratislava – 2 150, potom je Kežmarok – 2 000, tam je ten vojenský obvod Javorina, bývalý, ktorý je doslova že, aspoň si myslím, teda kameňom úrazu celého ministerstva a pôsobením, by som povedal, určitých, nechcem povedať, že dobrých alebo zlých rozhodnutí, ktoré sa urobili v tomto vojenskom obvode, kde sme dali vojenský kataster, potom znovu civilný kataster, potom 800-tisíc na register pôvodného stavu k 1. 1. ´53 a furt dookola a furt dookola a furt sa nevieme z toho vymotať. Takže dúfam, že tých 12 právnikov, ktorých tam teraz je a majú všetci jedno katastrálne územie, a chcem veriť, že to na dve etapy zvládnu, pretože v niektorých územiach sa jedná o desiatky hektárov, v niektorých tisíce hektárov, tak chcem veriť, že konečne už aj tí vlastníci prídu k tomu, že budú mať v tom vojenskom obvode Javorina, bývalom, tie lesy vysporiadané a vrátené v hraniciach, ktoré budú týmito rozhodnutiami potvrdené. Takže to je Kežmarok. Ešte Košice máme, tie 1 500, máme tam ešte Malacky, Prešov, Michalovce, Nitra, Námestovo, Poprad, Prievidza, Senec. Senec, Dunajská Streda a Žilina. To sú všetko, čo majú nad 100 neukončených reštitučných nárokov. Chcem veriť, že za ten rok minulý tiež niečo ukončili. Pritom cez 229-ku ide okolo, na celom Slovensku okolo 3 800 prípadov. Pokiaľ neukončíme tieto reštitúcie, a to je jedno, či to bude na poľnohospodársko-lesnej pôde, tak nemôžeme konať ďalej. Hovorte si, čo chcete, nemôžte robiť ani ROEP-y, ani pozemkové úpravy, ani sceľovanie pozemkov, pretože vy ste ešte neporiešili základný problém, ktorý, myslím, že by sa mal už v nejakom tom volebnom období povedať, že fajfka, vybavené.
Takže chcem veriť, pani ministerka, že ešte urobíte do konca tohto volebného obdobia maximum, aby sme, keď bude ďalšia vláda preberať nejaké, váš rezort, aby zase nebolo o desaťtisícoch nevyriešených, ale žeby to bola aspoň polovica. Tak by som si to vedel predstaviť, že aj na úseku reštitúcie niečo bolo ukončené.
Ale poďme k zákonu, ktorý ste dala akože novelu, 229-ke. Les. Máme kategóriu neštátne, neodovzdané. Myslím, že hovorí to niekomu veľa, niekomu nič. To sú proste majetky na lesných pozemkoch, ktoré nie sú v majetku štátu, ale štát, ako Lesy Slovenskej republiky, ako následník bývalých lesov, prakticky musí ich obhospodarovať, či sa mu to páči alebo nepáči. Nemohol povedať, že dneska si to berte a keď si to nevezmete, tak necháme to, jak sa hovorí, s prepáčením, na verímboha, ako sa s tým lesom bude nakladať. Takže áno, bol to veľký biľag a je. Myslím si, že, pani ministerka, nad 100-tisíc hektárov, myslím, máme neštátnych, neodovzdaných, ktoré je nám potrebné nejakým spôsobom riešiť.
Viete, kvôli čomu sú neodovzdané? Jeden z aspektov? Keby na hektár bola dotácia, ako je na poľnohospodársku pôdu, tak vám garantujem, že za týždeň rozoberané je všetko. Len lesné pozemky hovoria nie o ročnom cykle, hovoria o storočnom cykle, v ktorom dopestujeme strom. A tu je rozdiel. A tu je rozdiel, pretože hovoríme o troch generáciách, ktoré buď ten les dostanú, alebo ten les nedostanú v danej dobe. A nebyť toho, že sa gazdovalo v lesoch v minulom období dobre, resp. tak ako sa má gazdovať, aby les bol lesom, tak dneska by sme asi nemali, ani tá generácia, tú drevnú hmotu, ktorú možnože chce ťažiť, alebo nechce ťažiť. Takže predpokladám, že mnoho tých lesov, ktoré sú neodovzdané, sú už v takej kategórii, kde je buď omladina, alebo povedzme do takých 50 rokov, a tým pádom proste tam ťažba nie je až taká zaujímavá a tým pádom ani tí vlastníci si to nejakým spôsobom nechcú zobrať na svoje triko, pretože stráca les. Sú samozrejme práva a povinnosti, kde nemáte ako z poľnohospodárskej pôdy každý rok nejakú úrodu a môžte to točiť, ale musíte to rozmýšľať na generácie, ako sa v tom lese bude hospodáriť, aby tá drevná hmota aj to zalesnenie bolo v súlade.
Preto sa pýtam, pani ministerka, pretože ja som mal výhradu už zo začiatku, keď bola 229-ka prijatá, že keď chceme odovzdať les niekomu, tak mi povedzte, prečo stále potvrdzujeme, že sa to vydáva obchôdzkou v lese. Obchôdzkou v lese v rámci toho lesného dielu, ktoré, dielec, ktorý tam je? Veď predsa ten nemá nič spoločné s vlastníctvom. To máme to isté, ako máme pôdne diely, ktoré som už kritizoval na poľnohospodárskom pôdnom fonde. My ako keby sme kopírovali tú lesnícku filozofiu. Áno, lesníci mali pozemky, lesné zabrali za týždeň, urobili z toho veľké lesné bloky, super. A teraz, keď to máme rozdeliť na drobné, tak my to ideme pochôdzkou v lese odovzdávať, majetok, nejakému žiadateľovi, vlastníkovi lesa.
A vy si uvedomujete, že keď dáte zle hranicu, že ten storočný strom bude vyrúbaný cudzou osobou, ktorá nemá právo na tento majetok žiaden? Vy si toto uvedomujete vôbec?
Bol som na odovzdávaní lesa, kde sme odovzdali urbariátom, a jeden urbariát už nemal kde prevziať les, lebo už sme boli na poľnohospodárskej pôde. Jednalo sa o 70 hektárov. Pochôdzkou v lese. Budem stále kritizovať, že ministerstvo musí nájsť peniaze, keď sme vedeli do roku 2008 nájsť peniaze v tejto republike na geodetické práce pri vracaní poľnohospodárskych a lesných pozemkov. A lesné pozemky predsa musia ísť na vlastnícku hranicu, tam nemôžte dať náhradný pozemok, lebo o sto rokoch debatujeme, či budete mať tú drevnú hmotu, alebo nebudete mať tú drevnú hmotu. Tu nedebatujeme o jednom ľudskom živote. A to si uvedomme v tejto republike, že pokiaľ to nepochopíme, že odovzdanie lesného pozemku nemôže predsa byť, aby sme išli pochôdzkou v lese odovzdať na vlastnícku hranicu. Veď to je katastrofa, nehnevajte sa, to je katastrofa. Áno, potom je tam aj to obmedzenie pol hektára, ktoré funguje. A pýtam sa, pani ministerka, či je to fér, ak niekto zdedil iba 49 árov, idem na hranu, má to v jednej jedine a vy mu poviete, že vy mu to neodovzdáte, pretože on sa musí združiť, lebo tak ste postavili latku nároku na odovzdanie majetku, tak sa pýtam, to je čo za diskriminácia? Veď on nemohol viacej zdediť, zdedil iba toľko, čo dostal po svojich predkoch. Pýtam sa, keď hovoríme o nejakých pol hektára, áno, je to údaj, to je 5-tisíc metrov štvorcových, ktorý je používaný na nedorobenie pôdy. Áno, aj v 180-tke z roku ´91 je, keď sa dedí, aby sme neišli pod 5-tisíc metrov štvorcových lesných pozemkov. Ale div sa svete, koalícia, ktorá bola v minulom volebnom období, ktorá bola jednofarebná, schválila v urbariátoch 2-tisíc metrov štvorcových v lesných podieloch a to ešte nejako nechceme napraviť. Znovu delíme na drobné, takže, pani ministerka, som, asi trikrát som na to upozornil, upozorňujem znova, že bol by som rád, keby ste, môj návrh neprejde, som si toho vedomý, môžem tu sa rozsypať na kolená, nič proste mi neprejde, tak apelujem na vás, aby ste aj v zákone o pozemkových spoločenstvách tých 2-tisíc metrov zvýšili na tých 5-tisíc metrov u lesných pozemkov, lebo nechceme drobiť podiely v urbárskych spoločnostiach a pozemkových spoločnostiach.
Takže, vážení, bral som, že ak sa vyčleňuje les, tak musí byť vlastnícka hranica, lebo je tam storočný porast, alebo žiadny porast, alebo 50-ročný porast, a preto vlastník musí rozhodnúť, ktorá hranica je na čiom, na ktorej strane je strom, či vpravo, či vľavo. A to nemôže byť pochôdzkou v lese. Áno, uznávam, že niektoré hranice, keď si vezmeme, že sú prirodzené, to znamená potok, chrbát alebo nejaký priedel, nejaká rokľa, áno, beriem, môže byť pochôdzkou. Ale nemôže byť odovzdaný nejaký rovnorodý porast, ktorý prakticky nemá žiadne terénne depresie, máte jeden svah a máte tam možno 15 parciel. A vy mi chcete povedať, že vy to pochôdzkou viete, v lese viete identifikovať, kde je vlastnícka hranica? Zabudnite!
Takže, pani ministerka, bol by som rád, keby sme možno naplánovali aj na budúci rok, keď sa bude robiť štátny rozpočet, aby sme možnože, boli ste na fonde, aby sme z týchto nejakých financií, pretože fond neni v čiernych číslach, aby sme možno niečo uvoľnili aj na meranie týchto tu lesných pozemkoch, ktoré budú spôsobovať potom ťažké hriechy žalôb na štát, respektíve na Lesy Slovenskej republiky kvôli tomu, že ste odovzdali z iných hraniciach, ako to malo byť odovzdané. A s tým sa nechce nikto zaoberať, tak neviem kvôli čomu, pretože zdá sa mi, že na Slovensku je stále tá móda, že užívací celok má navrch nad vlastníckym celkom. A to, vážení, si musíme uvedomiť, že toto neni v súlade s garanciou ochrany vlastníckeho práva, ktorý v ústave máme.
Pani ministerka, ďalej ste, som rád, že ste dali § 22b, ktorý hovorí o cestách. Áno, lebo cesty sú kameňom úrazu, to je jedno, či máme na poľnohospodárskej alebo na lesnej pôde. Áno, boli to v investičných celkoch a prakticky bola to ako investícia, ktorá bola evidovaná v účtovníctve, a musím povedať, že sú veľké hriechy a nevieme niekedy, komu tá cesta patrí. Dávate tam samozrejme, že spoluvlastnícke právo, keď to prechádza cez viacero pozemkov, samozrejme, ako ináč by to malo byť, dávate to bezodplatne. Takže dobre, okej, beriem tiež. A chcem veriť, že takto spravíte aj s cestami na Poľnohospodárskom pôdnom fonde, kde Slovenský pozemkový fond neknihované pozemky niektoré dal v rámci reštitučných konaní ľuďom ako náhradu a potom zisťujeme, že sa nemôžu niektorí poľnohospodári dostať na svoj pozemok, lebo cesta je súkromná, ktorá nemala byť súkromnou. Verím, že v lesných pozemkoch to takto nebude a nebudeme to takto musieť nejakým spôsobom riešiť krivdy v demokracii na prístupe k pozemku, hlavne teraz k lesnému, lebo teraz hovoríme o lesných pozemkoch.
Ďalej, k čomu by som sa chcel vyjadriť. Výšku nájmu, dobre beriem, má to určiť ministerstvo, ten právny predpis. Predpokladám, že bude to nejaká vyhláška, neviem, či je už pripravená, alebo bude nejakou prílohou tohto návrhu. Chcem sa opýtať, máme tam v § 22 ods. 11, budem to citovať, v návrhu, že ak nájomný, "ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom nehnuteľnosti okrem poľnohospodárskeho pozemku a lesného pozemku nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona alebo dňom, kedy bola nehnuteľnosť vydaná, nájomný vzťah, ktorý kedykoľvek môžme vypovedať; výpovedná lehota je 3 mesiace". To znamená, teraz tu hovoríme o nejakých asi stavbách, predpokladám, lebo sme vyhodili z toho lesné a poľnohospodárske pozemky, takže predpokladám, že hovoríme o nejakých stavbách, o nejakých iných objektoch ako poľnohospodárska a lesná pôda. Takže beriem, že sa tam bude akože vydávať pri tých lesoch aj nejaké hájenky, alebo nejaké, neviem, nejaké posedy, alebo ja neviem, ako to nazvať, alebo stavby spojené so základom pevne so zemou v rámci nejakého vysporiadavania alebo nejak takto. Neviem, ako to myslel ten autor, ktorý to tam dával, pretože asi tých budov alebo tých stavieb tam bude aj na tých lesných pozemkoch možnože dosť v niektorých oblastiach. Takže akým spôsobom sa ten nájomný vzťah, ako sa bude vypočítavať. Možno ten nájom, alebo naopak, na koho to má prejsť, pretože tu hovoríme o nejakej výpovednej lehote, sú 3 mesiace, tak to by som bol veľmi rád, aby sa aj toto vysvetlilo, lebo nevedel som sa nejako dopátrať, ako bolo to myslené. Viem, ako sme to robili, keď sme vracali napríklad ovocné sady a sme vracali sad, ktorý nebol pôvodne vysadený tým vlastníkom, ktorý bol v reštitúcii a bol vrátený, tak normálne tento, sme to riešili, že to musel byť, akože úhrada za tie stromy, ktoré tam boli. Tak neviem, či to bude aj v tomto tu prípade takto dávané.
Združovanie sa vlastníkov, aby mohli mať nad pol hektára, myslím, že neviem, aké vy máte skúsenosti, pani ministerka, ako sa vám dostávali do uší nejaké tie možnosti a vyčleňovanie takýchto, by som povedal, zo zákona nutných združení sa, lebo ináč by to nedostali vrátené, ale neviem, či toto vlastne nerobí, že tých 100-tisíc hektárov ešte nemáme neodovzdaných. Takže keby tam sa dá nejaký ten režim zjemniť, myslím, že by to malo svoj zmysel.
Máte tu aj nejaké prechodné ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že do 30. júna 2021 má sa zverejniť na webovom sídle, to znamená, ten doterajší užívateľ, beriem, že to bude, Lesy Slovenskej republiky, že majú zverejniť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obcí lesný pozemok pre vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie, respektíve o tých, ktorí požiadali a nedodali konkrétne listiny. Pýtam sa, že majú to dávať nejak priebežne? Že ktorí nepožiadali, lebo je tam lehota do 30. júna 2021, a teraz ja neviem, či to máme dať hneď, jak bude účinný zákon, hneď do nejakých dátumov, alebo či to môžu priebežne dávať, že ktorých budú lustrovať po katastrálnych územiach alebo neviem po kom, a budú to takto dávať, ktorí sa nepožiadali. Aby to bolo tiež jasné, že čo vlastne má tá výzva akože spĺňať, aby tam neboli problémy, že budeme potom sa naťahovať, že niekto o tom nevedel, ako si to má vysvetliť. Lebo dvojročná lehota je dvojročná lehota, hej? To je dosť veľa a tam treba prakticky hovoriť, že títo chcú, títo nechcú a tých chceme donútiť, aby to vzali, pretože ja to beriem, že Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, by mali užívať v prvom rade štátnu lesnú pôdu, áno, ktorú majú. Je tam zhruba nejakých tých 900-tisíc hektárov, okej, beriem a tých zvyšných by sme mali teda vrátiť tým vlastníkom, ktorí by sa o to mali starať. Takže to by som tiež, keby ste nejako vysvetlili, aby sme vedeli, že ako to budú na tie obce na tom webovom sídle, ako tam budú sa tieto lehoty, respektíve títo ľudia, ktorí chcú alebo nechcú brať tú pôdu, ako sa budú zverejňovať.
Ďalšia vec, samozrejme, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte pán poslanec, ale obávam sa, že váš čas z časomiery teda vypršal, neviem, ako to je, či technici vám spustili čas nanovo.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Tridsať minút bolo? Ja som išiel za klub. Ale písomne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Dostal pán poslanec 30 minút? Lebo časomiera oznámila koniec vášho vystúpenia.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Dvadsať minút bolo, to som si bral, takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Takže plus 10 minút.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Áno. Preto som... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Áno, samozrejme.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
... po takomto vlažnom, by som povedal, že tóne idem, aby sme to nemuseli stresovať, lebo ináč to by bolo ako z rýchlika, to nerád robím. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Takže nech sa páči, 10 minút.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže asi tak. Samozrejme, že novelizujete aj súvisiace zákony, takže beriem, že ste samozrejme v správnom zákone o správnych poplatkoch dali určitý režim, za čo sa bude vyberať, to znamená, lesné hospodárenie, samozrejme to sa musí. Kvitujem, že sme to teda z 504-ky vyhodili, tým pádom 504-ka, zákon o nájme bude iba poľnohospodárskeho pozemku a nie lesných pozemkov, takže vlastne sa to vypustilo, tým pádom to bude jednoznačnejšie aj pre nejaký prehľadnosť tých, ktorí ste ma zorientovávali v predstave a čase, ako si usporiadať svoje užívacie vlastnícke vzťahy, či už k pôde lesnej alebo poľnohospodárskej, takže beriem.
Potom tu máme samozrejme aj zákon o lesoch, 326-tka. Tam je toho, by som povedal, že požehnane veľa, kde sa hovorí o všetkom možnom. Samozrejme, nie som odborník na lesy, to by tu musel stáť môj kolega Stano Mičovský, ten by vám to asi dal z prvej ruky a to by bolo asi na 30- minútovú debatu, ale môžem povedať, že na moje nejaké prvé prezretie vyzerá, že precizujete, áno, aj zápis nejaký, evidenciu lesných pozemkov a ďalších vecí. Chcel by som sa opýtať, čo bude obsahovať zbierka listín lesných pozemkov? Čo tam vlastne bude podkladom, pretože zbierku listín na katastri si viem predstaviť, pracoval som s ňou. Čo bude zbierkou listín na evidenciu pozemkov lesných? Lebo to nejako neni vyšpecifikované a každý si pod tým môže myslieť, čo chce.
Ďalšie veci, ktoré by som možnože chcel ešte niečo spomenúť, asi to dám v druhom čítaní, dám aj nejaký pozmeňujúci návrh v spolupráci s našimi lesníkmi, možno predtým, možnože ho dáme aj na ministerstvo, aby sa možnože vedelo k tomu nejakým spôsobom zaujať stanovisko, aby sme nešliapali po veciach, ktoré možnože sú zakomponované, ale nie sú tak jednoznačné a možnože, aby sme nerobili tú istú vec na dvakrát, jednu z opozícii, jedno z koaličných lavíc.
Pani ministerka, takže na záver by som asi spomenul jedno, že pokiaľ chceme urobiť poriadok v lesoch, a myslím, že to chcete urobiť, tak pokiaľ to nebude o vlastníctve, ale bude to o nejakých iba lesných celkoch užívacích, tak stále sa budeme naťahovať s občanmi Slovenskej republiky, ktorí vás budú žalovať za to, a našu republiku, že niekto mu vyrúbal jeho strom iba tým pádom, že nebola vlastnícka hranica vymeraná. Takže, pani ministerka, ja to považujem za alfu a omegu všetkých vracaní vlastníckych parciel, to je jedno, či poľnohospodárskych alebo lesných, ich žiadateľom, respektíve vlastníkovi alebo poľnohospodárskej pôde, možno nejakému náhradnému užívateľovi, čiže tam musí byť tá hranica jasná. A hovorím ešte raz, keby sa brali na lesnú pôdu, na hektáre dodacie priame platby, tak žiadne neštátne neuzavreté by sme tu nemali.
A chcel by som sa ešte opýtať, hoci je to trošku, nesúvisí to s týmto, ale súvisí to, pretože aj cirkevné lesy boli a neboli odovzdané. Pani ministerka, neviem, asi nebudete mi povedať z hlavy, pretože ja som to asi pýtal už asi trikrát, že ako vlastne stoja cirkevné reštitúcie lesných pozemkov. Lebo to, čo bolo odovzdané bolo odovzdané. Ale neverím, že bolo všetko, lebo dostávam aj od cirkevných zástupcov nejaké podnety, ako vlastne majú pokračovať, kde to zaspalo, kde to skončilo, keď niečo bolo uplatnené. Aj v správe, ktorú sme mali zo Slovenského pozemkového fondu bolo dosť tak hmlisto povedané, že koľko sme možnože poriešili hektárov a nebolo povedané, že koľko ešte tam máme a či je to na poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond. Hovorím o cirkevných reštitúciách, ktoré neboli uplatňované na pozemkovom úrade, ale boli uplatňované u vás na pozemkovom fonde. To znamená, že fond si to mal akože v rámci svojej, ja hovorím, kapusty udusiť, aby to bolo urobené. Takže aj na toto apelujem, lebo predpokladám, že aj tam budú nejaké lesy, ktoré neboli odovzdané iba tým, že možnože je to obtiažne, alebo neviem, jak to bude zdôvodňovať. Každopádne aj na cirkevné lesné majetky by som sa v tomto duchu opýtať, pretože aj na nich sa bude vzťahovať konanie o vrátení užívacích vzťahov.
A ešte raz apelujem na to, aby sme našli finančný rámec, aby sporné hranice pri odovzdaní lesov, a ja ich tam vidím, každá druhá hranica je sporná, pani ministerka, či sa vám páči alebo nepáči, neviem, koľko vy ste odovzdali lesov, ja som odovzdal asi 8-tisíc hektárov, keď si takto spomeniem, a musím vám povedať, že som bol hrdý na to, že sme mohli čerpať financie, kde sme korigovali miestnych pamätníkov, že tento storočný buk je na našej hranici. No len zabudol, že o 20 metrov bol ďalší storočný buk, ktorý už bol vyrúbaný, a tá hranica išla cez tento druhý spoločný buk a ináč by sme mu boli odovzdali o 20 metrov ďalej. A to je o tom, vážení. Takže apelujem ešte raz, aby sme našli financie, lebo to je doba iba, by som povedal, dočasná, dokým tie financie potrebujeme mať. Dokiaľ neštátnych neodovzdaných neodovzdáme všetky hranice v hraniciach vlastníckeho práva, nie v hraniciach užívacieho práva, ktoré hovorí o nejakom lesnom dielci. Áno, spomínate aj vy tam, že môžu sa teraz brať do nájmu aj tie lesné dielce s ďalšími, súhlasím. Chcem... No chcem? Pýtam sa, akým spôsobom sa bude vypočítavať tá plocha, čo vlastne užíva, z ktorej časti, ako tí ďalší užívatelia z tej plochy budú dotknutí, nebudú dotknutí? Áno, majú sa združiť, aby ste mali nad 50 %, vtedy až môžte brať lesný pozemok a ostatní by boli, mali byť v nájme, respektíve mali by ste mať od nich súhlas, ale prakticky v mnohých prípadoch sa to asi nebude môcť dosiahnuť. Takže je tam ešte podľa mňa čo naprávať a hlavne držme tú líniu vlastníckeho práva. To budem apelovať stále. Lebo nemôže to užívacie právo byť nad vlastníckym právom aj v lesoch, aj v poľnohospodárskych pozemkoch.
Takže toľko zatiaľ z mojej strany. V druhom čítaní niečo predložíme do pozmeňujúcich návrhov a uvidíme, s akou odozvou sa to u vás stretne, u vašich odborných pracovníkoch, ktorých vidím hore na balkóne.
Takže končím stále tak, žime tak, to odkazujú naši predkovia, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2019 13:14 - 13:15 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky o zaradenie nového bodu do programu tejto schôdze, v ktorom pani Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podá informáciu, ako sa vysporiadala a riešila požiadavky nespokojných agropodnikateľov združených v iniciatíve poľnohospodárov. Odôvodnenie: Od leta 2018 je časť agropodnikateľov v uliciach našich miest a obcí a protesty pokračujú aj v tomto roku. Pridávajú sa k nim aj ďalšie profesné združenia, lesníci, geodeti a ďalší protest je plánovaný na piatok tohto týždňa pred Úradom vlády. My poslanci a poslankyne Národnej rady ako zástupcovia našich občanov mali by sme vedieť ako sa s týmto problémom vysporiadava naše ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 10:07 - 10:09 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, tiež ja si myslím, že tam treba pozrieť na to, že kde je ten bod zlomu, kde je ten bod zlomu, kedy proste začneš už to nejakým spôsobom konzumovať tak, že už je to ako keby neregulované. A zdá sa mi, že pokiaľ nemáš zmysel života nejaký jasne zadefinovaný, kam chceš ísť, samozrejme, u tých mladých by to malo byť, ako tráviť voľný čas, lebo my sme porušili tie rôzne krúžky a všecko možné a zisťujem, že kopu mladých ľudí večer trávi po krčmách, po reštauráciách a to je ich zmysel ako života. Nechcem byť staromódny, ale ja som za mojich mladých čias mal dvojfázový tréning na futbal, ja som bol rád, že večer si môžem ľahnúť do postele, lebo nohy som mal také, by som povedal, že uťahané, že som bol rád, že idem spať a môžem sa ešte niečo naučiť. A momentálne, zdá sa mi, že my nedávame, lebo u mladých, o tom to je, aby mladí nedostali nejaký návyk, oni nemajú prakticky tie možnosti, ako tráviť ten voľný čas, ktorý by ho zaujal, že tá aktivita by ho zaujala, že chcem tam ísť.
A o športe ani nehovorím, pretože tréneri hlavne mladších teda kategórií žiakov a dorastencov sú veľmi úzky profil v každých športoch a štát im nedáva ani, tým trénerom, takú tú vážnosť, aby sme tú ďalšiu generáciu k tomu športu nejakým spôsobom masovo, nie kusovo, ale masovo nejako primäli. To, že postavíme nejaké ihriská za pána Čaploviča, ktoré sú vôbec nevyužívané, neurobia masový šport na dedinách, pokiaľ tam nebudú obetaví ľudia, ktorých podporíme možnože a budú tam toho trénera robiť za tú minimálnu možnože nejakú podporu štátu, pretože chce, aby ďalšia generácia vyrastala normálne aj v tej jeho obci možno, lebo neni to všecko iba o mestách. Je to aj o tých obciach, kde, žiaľ, tá konzumácia alkoholu pri frustrácii z toho života, že nemá nádej, nevidí, kam ďalej, tak rieši to formou alkoholu a to je katastrofa.
Takže tá reklama stopercentne nesmie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis