Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.9.2019 o 17:46 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2019 17:49 - 17:49 hod.

Anton Hrnko
Ďakujem. Pán poslanec Heger, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš návrh. Je racionálny, ale vzhľadom na rozpočtové pravidlá možno by bolo vhodné, keby ste ten termín zmenili na 31. december, pretože rozpočtový rok sa končí 31. decembrom tohto roku, a ja neviem, či a ako ministerstvo je pripravené mať rozpočtové rezervy na vyplatenie týchto miezd. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 14:33 - 14:35 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. No, smiešnejší zákon som ešte nevidel. To je presne taký istý zákon, ako keby ste chceli prepodriadiť ministerstvo obrany pod ministerstvo kultúry. Však vojna je tiež kultúrna záležitosť, však, pani poslankyňa? Takže toto je jedna z najväčších, najväčších nezmyslov, ktorý bol tu v tejto sále predložený, pretože my nemáme pralesy, my máme hospodárske lesy a v tých lesoch sa hospodári. Takže patria pod pôdohospodárstvo. Ak si prečítate definíciu pôdohospodárstva, tak zistíte, že aj lesné hospodárstvo je pôdohospodárstvo. Toto je klasický byzantínsky prístup, že keď si myslím, že premením správcu, premením aj spôsob správy. Tak to je absolútny nezmysel, ale o lesníctve a drevárstve neviete nič.
Prvý lesný zákon na tomto území bol prijatý v roku 1408, komplexný. Predtým boli aj menej komplexné. Komplex 1408, kráľ Žigmund Luxemburský tento zákon prijal. Potom Mária Terézia prijala lesnícky zákon, podľa ktorého naši lesníci pokračovali až dovtedy, kým sa tu neobjavili šíritelia lykožrútu v podobe zelených, vážená pani poslankyňa! To, ako naše lesy vyzerajú, to je dôsledok toho, že kalamita v Tatrách nebola vyťažená. Vy ste tu rozmnožili lykožrúta. Choďte sa pozrieť na Oravu, ako vyzerajú naše lesy. Koľko ich tam lykožrút zožral, ktorého ste vy v západných Tatrách rozmnožili natoľko, že ho už nie je možné zastaviť. Sa spamätajte!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 18:00 - 18:11 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Heger, ja úplne žasnem, čo ste schopný vy všetko tu vypovedať, najmä keď viem, že ste pri tých niektorých sám asistovali. Napríklad tento systém, ktorý tu je, je vlastne dôsledkom takých politikov, ako ste, ako ste vy, ktorí jednoducho aj s chlpami brali to, čo nám radili. Ja neviem, či vy ste boli zamestnancom Cubic Applications, alebo ste sa okolo nich točili, ale to oni vymysleli tento systém.
A potom transparentnosť. Vy hovoríte niečo o transparentnosti? Ja si pod transparentnosťou predstavujem niečo úplne iné. Váš tieňový minister je skutočne vzorom transparentnosti.
A keď už hovoríte o tých stíhačkách, tak treba aj to povedať, že sa pásol po rôznych konferenciách a bral veľké honoráre za rôzne veci, ktoré platil Gripen. No a keď teraz už to odstrihli, tak už sa na tom nepasie, tak, samozrejme, že je rozčúlený a nadáva SNS, že kúpila pre Slovensko stíhačky, ktoré skutočne Ozbrojené sily Slovenskej republiky potrebujú.
Nuž a čo sa týka toho zmena, zmeny toho, ak chceme cvičiť ľudí, tak musíme mať najskôr techniku, aby sme na nej mohli cvičiť, lebo poradovú prípravu, tým sa to síce začína, ale nemôže skončiť. Takže musíme mať aj techniku, to je ďalšia vec. (Reakcia z pléna.)
No a tá posledná vec, no, viete, keď to bude od 1. februára, tak to nebude mať žiaden vplyv na voľby, lebo prvá výplata bude až v marci, ale určite dodajte a budeme súhlasiť, lebo nám to pomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

10.9.2019 17:46 - 17:50 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi vyjadriť sa k vládnemu návrhu zákona, ktorý do Národnej rady predložil minister národnej obrany Slovenskej republiky, teda z poverenia vlády.
Preštudoval som si predmetný vládny návrh zákona, ktorého nosnou a základnou ideou je zmena systému odmeňovania profesionálnych vojakov. Aby som však získal väčší obraz toho, čo viedlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky k spracovaniu tohto vládneho návrhu zákona, nahliadol som aj do jedného zo základných materiálov, ktorý predchádzal jeho spracovaniu, a to do Koncepcie manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý v máji tohto roku schválila vláda Slovenskej republiky. Uvedená koncepcia obsahuje analýzu nielen doterajšieho systému odmeňovania, tak ako to hovoril aj pán minister vo svojom vystúpení, profesionálnych vojakov, v spojitosti s hľadaním vnútorných finančných zdrojov, ale tiež zhodnotenie súčasného výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov. V koncepcii je transparentne uvedené, uvedená odôvodnená a ekonomicky podložená etapovitá postupnosť transformácie systému odmeňovania profesionálnych vojakov s tým, že v prvej etape sa spracuje predmetný návrh zákona a v druhej etape bude spracovaný nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. Som rád, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zodpovedne pristúpilo k riešeniu otázok dotýkajúcich sa vojenského personálu.
V tomto smere si treba uvedomiť, že spracovanie takýchto materiálov je dlhodobá záležitosť, pričom jedným zo základných atribútov ich napĺňania je nájsť dostatok vnútorných disponibilných finančných zdrojov. To sa Ministerstvu obrany Slovenskej republiky podarilo a zmena systému odmeňovania profesionálnych vojakov odzrkadľujúca sa v návrhu zákona bude v plnom rozsahu zabezpečená v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených v kapitole štátneho rozpočtu ministerstva obrany a to je veľmi chvályhodné, pretože aj tí ďalší, ktorí sa dožadujú zvýšenia platov, by mali predovšetkým siahnuť na vnútorné zdroje.
Ako vyplýva z dôvodovej správy a nakoniec to vyjadril aj predkladateľ vo svojom úvodnom slove, cieľom vládneho návrhu zákona je úprava systému odmeňovania profesionálnych vojakov, odrážajúca sa náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu.
Je pochopiteľné, že súčasťou navrhovanej zmeny systému odmeňovania je aj úprava platových náležitostí profesionálnych vojakov, ktoré vytvoria predpoklady konkurencieschopnosti vojenského personálu na trhu práce. Musím povedať, že doterajší systém, aj keď som robil na ministerstve obrany, bol veľmi kritizovaný najmä z dôvodov toho, že vlastne bol čiste podľa hodnosti a kancelársky podplukovník, ktorý nemusel nikdy vyzuť poltopánky, bol takisto ohodnotený ako veliteľ práporu, ktorý musel pravidelne chodievať do výcvikového priestoru a tráviť tam dlho, dlho času. Takže tento prístup, ktorý zvolilo ministerstvo obrany, je podľa môjho názoru začiatkom toho, aby sa konečne v odmeňovaní ozbrojených síl, teda príslušníkov ozbrojených síl, dával dôraz nielen na hodnosť, ale aj na funkciu, ktorá je s touto hodnosťou spojená.
Podľa mňa však je trochu prekvapujúce, že počas legislatívneho procesu tohto vládneho návrhu zákona, v prvom rade rezonovala len oblasť úpravy platových pomerov. Teda nie to, čo som pred chvíľou povedal, ale stále sa hovorí len o zyyšovaní, pritom omnoho dôležitejšie je zmena systému, ktorý sa pritom... Osobne, osobne veľmi oceňujem postupnosť krokov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré v prvom rade predložilo dôraz na zmenu systému odmeňovania, ktorou týmto vládnym návrhom zákona nastúpilo cestu na nápravu súčasného deformovaného systému odmeňovania profesionálnych vojakov, teda že sa to postupne bude napravovať tak, aby sme sa nakoniec dostali k očakávanému koncu, ktorý urobí celkový poriadok, a zároveň teda v odmeňovaní a zároveň aj atraktívnosť vojenského povolania v rámci populácie.
Slovenská národná strana od prvopočiatku, odkedy prevzala rezort ministerstva obrany, vždy otvorene prezentovala, že z hľadiska zabezpečenia obrany štátu jej záleží na zvyšovaní pripravenosti a bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom v tomto smere považuje za jednu z kľúčových oblastí ľudské zdroje a zabezpečenie ich rozvoja s dôrazom na zvyšovanie vzdelanostnej a odbornej pripravenosti vojenského personálu, vytváraní a zlepšovaní podmienok v oblasti motivačných a stimulačných faktorov súvisiacich s výkonom štátnej služby profesionálnych vojakov, sociálneho, zdravotného a materiálneho zabezpečenia.
Vládny návrh zákona, ktorý predložil minister obrany Slovenskej republiky, z môjho pohľadu, a teda hovorím v mene klubu Slovenskej národnej strany, plne rešpektuje a odráža našu politiku, ktorá je zameraná na zlepšenie podmienky výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov.
Je samozrejmé a beriem to aj ako reálnu skutočnosť, že tento vládny návrh zákona a navrhovaná zmena systému odmeňovania profesionálnych vojakov v ňom uvedená sa nie každému bude páčiť a bude s tým stotožnený, poprípade bude mať určité výhrady. Treba si však uvedomiť, že v tak náročnom rezorte, akým je rezort ministerstva obrany, je veľmi ťažké, najmä popri predchádzajúcej mon..., popri prebiehajúcej, popri prebiehajúcej (povedané so smiechom) modernizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky nájsť dostatok vnútorných zdrojov, tzv. voľných finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť použité bez vecného bremena v prospech vojenského personálu nie z krátkodobého hľadiska, ale zabezpečiť to dlhodobo. To sa zástupcom Slovenskej národnej strany v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky podarilo a výsledkom je už spomínaná koncepcia a na ňu nadväzujúci vládny návrh zákona, v ktorých Slovenská národná strana napĺňa svoj program v úseku obrany a bezpečnosti.
Chcel by som však povedať, pán minister, že predsa podľa môjho názoru sú tam niektoré veci, ktoré sa budeme snažiť v rámci druhého čítania doplniť. Ale aby ste vedeli, že budeme aj na tomto pracovať, a dúfam, že ministerstvo si naše návrhy osvojí.
Preto plne podporujem tento návrh zákona a odporúčam pánom poslancom a paniam poslankyniam, aby tento náš návrh zákona posunuli do druhého čítania a umožnili tak zlepšiť podmienky výkonu vojenskej služby.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 16:14 - 16:24 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec, tá vaša eskapáda je veľmi pekná, ale myslím, že čiastočne nepravdivá, pretože, doneste mi tie články zmluvy, kde sa hovorí o tom, že sa..., potom sa, mi to môžete doniesť, hej, kde sa hovorí o tom, že nemôžeme hýbať so štátnymi sviatkami, to je jedna vec. Ale na celom svete od Číny, Japonska až po Zimbabwe a Patagóniu sa všade Nový rok oslavuje a je dňom pracovného voľna, dokonca v Číne má človek nárok zo zákona len na jeden deň voľna a to je čínsky nový rok, ale to si nebudeme takto rozprávať.
Druhá vec, na každú, ja neviem, ja som tu nebol vtedy, keď sa prijímala Vatikánska zmluva, ale na každé rokovanie treba dvoch, hej. Naša vôľa v tomto asi nebude stačiť, keď sme, keď tá zmluva je platná, bude musieť byť aj vôľa na druhej strane a to nie som si istý. To je ďalšia vec.
A tretia vec, dúfam, že mi nezačnete nadávať do komunistov ako vaša pani kolegyňa, pretože ja som bol len radový člen strany, ale pani prezidentka má hlavného poradcu človeka, ktorý bol člen sekretariátu ÚV KSS a šéfredaktor ideologického časopisu Nové slovo. Takže zas to zasmerujte to na tých hlavných komunistov, ja som si 17. november odbil prácou pre demokraciu a bez nás, tí, ktorí sme prešli na pozície demokracie a boli, by určite ten 17. november nezostal, nestal sa tak, ako sa stal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 16:07 - 16:08 hod.

Anton Hrnko
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 15:50 - 15:50 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Na rozdiel od pána poslanca, pani poslankyňa, ja plne súhlasím s vaším vystúpením tak, jak ste ho povedali.
Áno, vystúpili ste, pretože sa chcete zaliečať voličom, ktorí nenávidia cirkvi z rôznych neoliberálnych postojov. Takže áno, aj vy ste si robili tuto kampaň na úkor cirkvi, na úkor nás, ktorí veríme, ale ja by som mohol vaše vystúpenie úplne analogicky použiť aj na mnohé iné veci. Prečo ja mám napríklad platiť zo svojich daní alebo ukracovať štátny rozpočet z asina..., z asignácií pre mimovládne organizácie, ktoré v mnohom sa ukazujú ako nástrojom absolútne inej myšlienky, iného názoru, ako som ja, ktorým, ktoré dokážu popľuvať slovenské národné symboly, ktoré dokážu popľuvať všetko to, čo je národné, slovenské. Ako ja teda k tomu prídem? Takže analogicky používajte to buď na všetkých rovnako, ale jako som to už povedal niekoľkokrát, vy máte na seba centimeter, teda na nás máte centimeter a na seba nevidíte ani kilometer.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:45 - 14:46 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. No ja len žasnem, pani poslankyňa. Pravdepodobne sme čítali dva rozličné návrhy. Vy tvrdíte niečo iné ako ja.
Vôbec som nevystupoval emotívne. Ja som vystupoval tak, ako mi je to prirodzene dané, nemám v tom žiadnu emóciu, a ak si myslíte, že to zhromaždenie, ktoré tu organizoval Jobbik pred parlamentom, nebolo iredentistické, tak potom čo ešte je podľa vás iredenta? Hej?
Takže ďalej by som chcel povedať, že licencie sú pridelené Medzinárodnou licenčnou agentúrou Slovenskej republike a pre slovenský jazyk, Maďarskej republike sú udelené pre Maďarsko, teda v Maďarsku, teda presne aby som povedal, maďarskej krajine sú licencie určené pre Maďarsko a pre maďarský jazyk. Takže tam ja nevidím, čo vy chcete ako v tomto meniť. To sú licencie, ktoré udeľuje licenčná rada pre slovenských vysielateľov. To je celá podstata.
Nuž a ešte jednu vec by som chcel povedať. Ja viem, že ste v tom nevinne. Ja vás aj ľutujem, že musíte tuto trpieť za tých dvoch ľudí, ktorí vlastne asi od vášho predsedu dostali zákaz sa tu objaviť počas rokovania, ale, no, taký je život. Berte to tak, že ste si zobrali na svoje bedrá niečo, čo teraz asi ťažko znášate.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 14:29 - 14:38 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ja som už v tomto parlamente zažil všeličo, ale aby niekto predkladal zákon so zlou vôľou, to sa mi tu stalo prvýkrát.
Viete, ja som v parlamente od deväťdesiateho roku, zažil som tie veľké boje o jazykový zákon. Možno tu Bugár nie je, ale mohol by mi byť svedkom, aké pozície som vtedy zastával. A určite to neboli pozície "na Slovensku po slovensky a nijak inak".
Ten zákon v ´95. bol prijatý tak, ako bol prijatý. Ale bol prijatý aj zákon o jazyku národnostných menšín, kde sa hovorilo, za akých podmienok sa má jazyk vyučovať.
Ale vráťme sa k tomuto zákonu. Prečo bol podaný so zlým úmyslom? Pravdepodobne to pochopil aj pán Sulík, pretože týchto dvoch tu nepustil dnes. Nemyslite si, že keby ich pustil, že by tam nesedeli, pretože ich agenda je jednoznačne škodiť Slovenskej republike, lebo sa s touto republikou nestotožnili. A ich zúrivosť je ešte umocnená tým, že česká strana akceptovala svoju vlastnú štátnosť a nemá o nich záujem ako o rozbíjačov Slovenskej republiky, resp. znemožnenie Slovenskej republiky, aby sa opäť stala nejakou podmnožinou českého štátu.
Viete, vylúčiť zo zákona prednosť slovenského jazyka by znamenalo to, že človek by išiel dajme tomu do obce X a bol by tam názov taliansky, španielsky, francúzsky, japonsky, čínsky a možno niekde dole by našiel aj jazyk slovenský. To by bolo napríklad vylúčenie prednosti slovenčiny. Prednosť slovenčiny znamená napríklad aj to, že na tabuli pred obcou je prvá tabuľa slovenská a potom je až tabuľa iná.
Ale v dôsledku, koncom, celkovým dôsledkom toho by bolo to, že by sa na Slovensku vytvárali enklávy ľudí, ktorí by nemali jednotiaci prvok, pretože slovenčina zjednocuje. Napríklad príslušníkov maďarskej menšiny s rusínskou menšinou, lebo ináč oni si nerozumejú. Hej? Rusínčina a maďarčina sú dva jazyky a vlastne tá slovenčina umožňuje, aby sa Rusín alebo Ukrajinec, alebo človek, ktorý vie len rómsky a slovensky, mohol dohodnúť s ostatnými ľuďmi v tomto štáte. To je prednosť slovenčiny. Ale na základe toho by vznikli enklávy, kde by sa ľudia nedohodli. A tam, kde sa ľudia nedohodnú, tam potom ide konflikt. Takým svetlým príkladom je Kosovo, to je tiež to, čo by dôsledky tohto zákona mali.
No ale poďme ešte ďalej. Že vraj sa nemajú viesť dokumentácie v štátnom jazyku, ale nech si každý vedie, ako chce. Nuž, som v Bodíkoch, chodím k lekárovi a samozrejme, že všetci sme tam Maďari a pravdepodobne aj lekár po maďarsky vie, takže asi sa aj diagnózy robia v tomto. Len ten lekár, že musí zapísať niečo tak do toho záznamu, že keď náhodou chytí chlapec rakovinu a pošle ho na onkologický ústav, hej, tak ten lekár musí vedieť z tej dokumentácie, na čo bol liečený, ako bol liečený a prečo bol liečený. Aby vedel urobiť komplexnú diagnózu. Nato sa vedie v slovenskom jazyku.
Školská dokumentácia. No viete, akonáhle ja vylúčim dokumentáciu školskú v štátnom jazyku, vyjmem školy spod štátnej kontroly. Pretože vlastne už aj inšpektor by musel byť ovládajúci jazyk, zväčša teda príslušník menšiny, a nemohol by tam prísť nezávislý inšpektor, ktorý bude sa dívať, či náhodou v danej škole sa plní štátny vzdelávací program a ako sa tento štátny vzdelávací program robí.
Takže, pani poslankyňa, ja vás ľutujem, že musíte obhajovať, s čím ste asi nie celkom vnútorne stotožnená, ale títo dvaja páni by to mohli za vás zobrať, títo dvaja páni by mali tú zodpovednosť zobrať. Pretože oni celých 27 rokov Slovenskej republiky nerobia nič iné, len hádžu polená pod nohy. (Potlesk.)
Pán Dostál sa, a teraz hovorím nieže na menšinových, ale pán Dostál sa zúčastnil na všetkých iredentistických zhromaždeniach, ktoré sa snažili vyprovokovať na Slovensku nejaký nepokoj, nejaký rozvrat. Posledne sa zúčastnil aj tu na demonštrácii Jobbiku, od ktorého sa dištancoval nielen MOST - HÍD, ale aj SMK. Takže pán Dostál toto robí a týmto spôsobom rozvracia Slovenskú republiku a myslím, že rozvrat územnej celistvosti štátu patrí aj do iného zákona a nielen do zákona, ktorý teraz riešime.
Ale zoberme si aj ďalšiu vec, napríklad cirkevná dokumentácia. Cirkvi nie sú oddelené od štátu, cirkvi dostávajú peniaze. Prečo by štát nemohol skontrolovať v týchto cirkvách to, akým spôsobom sa nakladá s jej prostriedkami? Prečo by štát nemohol kontrolovať cirkvi, či je všetko v tých cirkvách v poriadku?
Ale ako hovoril pán Blanár, žiaden problém tu nebol. Tu niekto len chce vytvoriť problém a vytvára ho takýmto spôsobom a takýmto nehoráznym zákonom, ktorý jednoducho nieže je, že ľudia ho nechápu, ale je zlomyseľný, je rozvratný a snaží sa do Slovenskej republiky dostať rozvrat a rozvrátiť ju. To je cieľom tohto zákona. Nič iné, nič viac a nič menej.
Pani Kaščáková, vy môžete rozprávať zlatými rečami, čo chcete, ale v každom prípade napríklad zrušenie vysielania v štátnom jazyku. Obec Bodíky, mám tam rybársku chatu, som tam a som tam na rybách, ja zo Stupavy a mestský rozhlas vyhlási v menšinovom jazyku, že všetci odchod, odíďte od Dunaja dajme tomu na hrádzu, pretože z Rakúska sa veľká prívalová vlna ženie. Ako ja prídem na to, aby mi to nevyhlásil ten rozhlas a ja som tam zostal a všetci odtiaľ utiekli? To je predsa obsah vášho zákona.
Reklamy. (Reakcia navrhovateľky.) Áno, je to obsah vášho zákona do dôsledku vyložený. (Reakcia navrhovateľky.) Dôsledky vášho zákona, nie obsah, dôsledky vášho zákona.
A v konečnom dôsledku je tu ešte zákon o jazykoch národnostných menšín. Každý, kto si prečíta tento zákon, vidí, že tieto dva zákony o štátnom jazyku a jazyku národnostných menšín sú prepojené. Vy niektoré ustanovenia zo zákona o štátnom jazyku vypúšťate, na ktoré sa priamo tento zákon menšinový odvoláva pri používaní jazyka, a vlastne zakazujete príslušníkom menšín, aby určitým spôsobom využívali práva, ktoré sú v tomto zákone o menšinových jazykoch. Takže čo robíte? Pomáhate ľuďom? Nie! Vy jednoducho vytvárate konflikt, snažíte sa vytvoriť konflikt a snažíte sa v podstate len o rozvrat.
Pán Poliačik hovoril, keď som dával zákon o štátnych symboloch, že dávam zákon, ktorý je zbytočný. No tento zákon nie je len zbytočný, tento zákon je aj podlý!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:42 - 11:44 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, musím povedať, že mali ste aj lepšie vystúpenia v tomto parlamente, toto si asi nezaložíte medzi svoje veľké výkony, ale chcel by som vám povedať, že predovšetkým miešate jabĺčka s hruškami.
Predsa žiaden zákon nereguluje osobnú komunikáciu medzi ľuďmi. To, keď tu pani Halonenová bola a pýtala sa, kde sú maďarské a slovenské štvrte v Nových Zámkoch, tak primátor najskôr nechápal, čo sa pýta, to bola komisárka Rady Európy. A keď pochopil, čo sa pýta, tak jej hovorí: "Pani poslankyňa, vy vôbec neviete, o čom je tu reč, pretože u nás nejdú hranice cez štvrte, ale cez manželské postele."
No, použili ste klasický model človeka, ktorý keď nemá argumenty, tak osočuje ľudí. Toto by sa nemalo robiť v politike, pretože je to nepekné a neseriózne.
Ja sa pokúsim vystúpiť v tomto rokovaní ešte v rámci ústneho prihlásenia a poviem vám, v čom je tento zákon obludný, hej, pretože je v zlom úmysle a niektoré paragrafy, ktoré vy navrhujete vypustiť, vlastne likvidujú práva menšín, ktoré sú v menšinovom zákone, lebo sa na ne odvolávajú. Takéto ste si náhodou nedali do tohto svojho repertoára?
Nuž a vysielanie pre deti do 12 rokov nereguluje slovenský zákon, to je len uplatnenie medzinárodnej konvencie. Aj medzinárodná konvencia hovorí, že vysielanie pre deti do 12 rokov má byť v materinskom jazyku. Takže vy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis