Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 15:10 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 15:10 - 15:15 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, pani poslankyne, prepáčte, mal som to naopak povedať, ale viete mám to trošku v tej hlave pomiešané teraz, momentálne. Tak, ďakujem za všetky príspevky, ktoré odzneli. A najmä ďakujem za príspevok pána Dostála, lebo bol konštruktívny.
Čo sa týka jeho druhého bodu, už minule v našej rozprave som povedal, že naším cieľom nie je pokutovať. Naším cieľom je vychovávať, naším cieľom je, aby si ľudia vážili svoju obec, svoj kraj, svoju krajinu, Slovenskú republiku, aby si vážili obecné erby, aby si vážili župné erby, aby si vážili štátne erby, štátne vlajky, štátne symboly. Tá pokuta, to je len pre takých ľudí, ktorí si myslia, že môžu druhých ľudí urážať. Nebudem rozprávať, na koho narážam, ale myslím si, že každého normálneho Slováka, každého normálneho Slováka určite urazilo to, keď si jeden pseudoumelec do známeho kosoštvorca dal to, čo my tu definujeme ako národný symbol. Na takýchto ľudí asi dobré slovo neplatí. Pretože tí ľudia si nevážia okrem seba nikoho a ich cieľom je urážať, urážať ľudí, ktorí majú vzťah k svojmu mestu, ktorí majú vzťah k svojmu štátu, ktorí majú vzťah k druhým ľuďom a na týchto ľudí treba určitým spôsobom mať aj malleus maleficarum, teda nejaké to kladivo na čarodejnice.
Preto vôbec mi nerobí problém osvojiť si váš druhý návrh, a dokonca odporúčam spravodajcovi, aby ho podporil. Aký je rozdiel medzi 10- a 7-tisíc? Žiaden. Veď ja tú pokutu ani my tu pokutu nechceme dávať. Ale nech si ľudia uvedomia, že jednoducho veci, ktoré sú pre druhých ľudí posvätné, majú si ich vážiť.
Čo sa týka toho prvého bodu, už na ústavnoprávnom výbore a myslím, že pán Vrtel, ktorý je hlavný heraldik Slovenskej republiky, sa celkom jasne vyjadril, čo sú to štátne symboly a akým spôsobom sa tie štátne symboly majú používať. A to "iba" sa vzťahuje k tomu, čo tam je napísané pred tým "iba". Sa nevzťahuje na to, že chlapci na lúke si sadnú a začnú si vyhrávať alebo si pustia telefóny a začnú si vyhrávať svoje hymny, ktoré sa im páčia. Tento zákon to nerieši. Tento zákon rieši oficiálne podujatia, a preto to "iba", si myslím, že tam treba, aby tam zostalo.
Viete, možno nám chýba taká sebaúcta. Nevieme si vážiť seba samých. Potom podliezame, tvárime sa, že sme tí úbožiaci, najúbožejší úbožiaci na svete, ale nemôžeme chcieť, aby si nás niekto vážil, keď my sami seba si nevážime. A to je aj odkaz pre mňa, pre tých, ktorí sa rozhodnú o tomto zákone hlasovať. Vážme si sami seba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 14:24 - 14:37 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené plénum, prepáčte mi, ak by som bol trošku nekonzistentný, ale dúfam, že to pochopíte.
V prvom čítaní v našom návrhu bolo niekoľko pripomienok z pléna. Zákon bol síce označený za bezvýznamný, ale diskutovalo sa o ňom vyše dve a pol hodiny. To znamená, že asi až celkom tak bezvýznamný niektorí, ktorí ho za taký označovali, nepokladali. Ale chcem povedať, že kto sa maximálne snažil vyjsť v ústrety všetkým tým pripomienkam, ktoré boli relevantné, pretože štátne symboly sa dotýkajú nás všetkých, sú naším vlastníctvom, sú našou identifikáciou, a preto mať dobrý zákon o štátnych symboloch je pre nás určitým spôsobom aj taká záruka, že tieto štátne symboly sa nebudú zneužívať, že sa nebudú zosmiešňovať alebo sa nebudú nejakým spôsobom hanlivo používať.
Treba povedať, že štátne symboly sú jedno, jednoznačné, určené v Ústave Slovenskej republiky, to znamená, že na týchto štátnych symboloch ani tento zákon nič nemení. Tak ako sú stanovené v zákone o štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej hymne, takým istým spôsobom sú aj uplatnené v tomto zákone.
Prax však ukázala niektoré veci, ktoré súvisia aj s tým, že zákon v roku 1993 bol prijatý v analógovej sfére; dnes máme vlastne digitálnu sféru; a že treba upravovať aj tieto veci. A pritom sa ukázali aj niektoré veci, ktoré si možno vtedy zákonodarci nevšimli, napríklad to, že štátny znak je na kontúru okolo znamenia štátneho znaku a v štátnej vlajke štátny znak túto kontúru nemá. Takže aj tieto veci sme sa rozhodli upraviť tým, že v spolupráci s ministerstvom vnútra, heraldickou komisiou sme urobili všetky varianty, akým spôsobom sa má štátny znak zobrazovať s kontúrou, bez kontúry, ako má vyzerať štátna vlajka, ako má vyzerať zástava v rôznych, ako má vyzerať koruhva v rôznych týchto štádiách, a priložili sme do prílohy, ktorú prednesie potom spoločný spravodajca, aj návod na konštrukciu štátnych symbolov.
Takže keď chcem hovoriť o tomto zákone, chcel by som povedať, že som sa snažil maximálne vyjsť v ústrety tomu, čo tu bolo povedané. Zároveň sme zobrali do úvahy názory, ktoré vznikli v odbore legislatívy a práva a na príslušnej sekcii ministerstva vnútra, a tieto všetky návrhy sme dopracovali do jedného komplexného návrhu, ktorý bude, spoločný spravodajca predloží, pretože bol v príslušnom gestorskom výbore schválený.
Niektoré veci, ktoré vznikli ako nedorozumenie, napríklad otázka, čo to je významné športové podujatie, tam sa treba pozrieť do zákona o športe, ktorý kvalifikuje, čo to je významné športové podujatie. Je tam aj tá otázka, ktorá súvisí, že ten znak má "najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom". Viete, ten znak, ktorý používali hokejisti, ktorý používali naši reprezentanti od vzniku Česko-Slovenskej republiky nepretržite, mal vždy nejakú podobu, hej? Napríklad keď chceli za socializmu, ešte pred Novotným, dať do toho nášho symbolu červenú hviezdu, tak zrušili štít, hej, a teda nad tým, bez toho štítu bol lev normálne s tým štítkom s tradičným slovenským znakom a namiesto korunky dali levovi červenú hviezdu. Ale hovorím, že takýmto spôsobom vždy, stále išlo o to, že ide o symbol, ktorý je v súlade s týmto princípom. Tam napríklad ruská reprezentácia takisto nemá štátny znak v erbovom poli, ale ho má normálne len ako znamenie štátneho znaku na drese. Podobne to má švédska reprezentácia, ktorá tri korunky nemá v erbe, čo je oficiálny štátny znak Švédskeho kráľovstva, ale má ich v drese. Tak to znamená, že takéto úpravy, ktoré nemenia znamenie štátneho znaku, sú aj v zmysle tohto zákona príbuzné.
Ešte tam bola aj otázka nadradenosti. To sme hovorili aj na ústavnoprávnom výbore, aj na výbore pre kultúru a médiá, bol tam heraldik, ktorý to jasne vysvetlil, že vlastne ten štátny znak nemôže byť konkurenčne podradený nejakému inému symbolu. To sa netýka napríklad čísla športového dresu ani reklamy, ktorá sa dá na športový dres. To sa týka iného symbolu, ktorý by nemal byť nadradený tomuto symbolu.
Bola aj otázka, prečo zavádzame nový termín "znamenie štátneho znaku". No, štátny znak je presne definovaný, ako som povedal, ale existuje už prax, že znamenie štátneho znaku, ktorým je vlastne tento konkávny (rečník sa obrátil, ukazujúc na štátny znak v rokovacej sále) patriarchálny kríž na troch kopcoch s vyvýšeným stredným kopcom používaný v rôznych iných, ďalších symboloch. Je to napríklad znamenie, ktoré používa slovenská armáda, je to znamenie, ktoré sa nachádza na prezidentskej štandarde a je to aj znamenie, ktoré sa používa na európskych minciach. To znamená, že treba týmto spôsobom určiť aj toto, že toto je znamenie štátneho znaku a týmto spôsobom sa môže používať aj bez erbového poľa.
Samozrejme, vyšli sme aj v ústrety tomu, že tá hra, kedy sa hrá tá štátna hymna, vlastne vždy to bude závisieť od organizátora. Samozrejme, nie sme za to, aby sa takáto vec nadužívala. Pamätáte si aj tu, vlastne v tejto sále sme prijali zákon, že sa vlastne štátna hymna hrá na začiatku a na konci zasadania. Keďže naše zasadnutie je permanentné, netreba každé ráno hrať štátnu hymnu, ako si niektorí predstavovali, že by to mohlo byť. To znamená, že nie sme za to, aby sa štátne symboly nadužívali, ale tam, kde to je vhodné, príslušné, kde to rozhodnú organizátori a bude to v dôstojnom móde, tak, samozrejme, treba vyjsť týmto smerom v ústrety.
A, samozrejme, vyšli sme aj v ústrety pánovi Dostálovi, ktorý, sa mu zdala veľká a nadbytočná z hľadiska ostatných druhov priestupkového zákona pokuta pre fyzické osoby, tak to sme zrušili a vlastne tam sa odvolávame na priestupkový zákon, kde je tá pokuta nižšia. Samozrejme, je to priestupkové konanie, takže sa pôjde podľa priestupkového zákona.
Myslím si, že tento zákon, ktorý, ja viem, že je to neprípustné používať názorné pomôcky, ale každý ste si mohli zobrať tú správu spoločnú, kde sa vlastne jednoducho určuje, ako majú vyzerať jednotlivé štátne symboly, ako sa majú zobrazovať, že vlastne štátnym znakom nie je možné chápať len teda farebné vyobrazenie. Možno ho chápať aj ako kontúrové, ako sa používa napríklad na úradných pečiatkach. Možno ho vytvoriť heraldickým spôsobom šrafovaním, ako sa napríklad používa na štátnej pečati. Ale za štátny znak možno považovať aj znak čiernobiely, ktorý jednoducho nezohľadňuje existujúce farby.
Takže v tomto zmysle si myslím, že zákon sme čo najviac upravili spôsobom, aby bol prijateľný pre väčšinu tohto parlamentu, a najmä by som chcel zdôvodniť, že nám ide o to, aby štátny znak bol rešpektovaný, aby sa; ešte jednu vec som zabudol. Je tam vlastne zavedený aj pojem náhradného symbolu, a to je to ľudové na troch vŕškoch dvojitý kríž, hej, aj to sa pokladá za národný symbol bez ohľadu na to, akým spôsobom. A ten národný symbol už nie je takým spôsobom chránený ako znamenie štátneho znaku alebo ako štátny znak, ale takisto o ochranu, pretože mnohých ľudí uráža, keď sa ich symboly, ktoré pokladajú za svoje, ktoré pokladajú za svoju identitu, zosmiešňujú.
Ja si myslím, že medzi nami by mala existovať elementárna slušnosť a vzájomne by sme sa mali ctiť. Jednému sa to páči, druhému sa to nepáči, jeden je ateista, jeden je veriaci, jeden je katolík, druhý je evanjelik, ak sa nechceme v tomto štáte jednoducho, ľudovo povedané, požrať alebo zožrať, tak sa musíme v týchto osobitostiach rešpektovať a mali by sme rešpektovať aj to, že mnohým ľuďom záleží na tom, akým spôsobom sa nakladá s ich štátnym znakom alebo národným symbolom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.3.2019 11:45 - 11:45 hod.

Anton Hrnko
Oznamujem členom výboru pre obranu a bezpečnosť, že v našej miestnosti o dvanástej sa stretneme na riadnom zasadnutí výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2019 11:16 - 11:16 hod.

Anton Hrnko
Vážený pán predseda, chcel by som povedať, že nemohol som hlasovať v predchádzajúcom hlasovaní, lebo mi zlyhalo hlasovacie zariadenie, aby bolo zaznamenané v protokole.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 15:59 - 16:12 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skutočne som sa veľmi, veľmi čudoval, čo všetko ste zistili, že som tam napísal. Taký klasický príklad, pán poslanec Poliačik alebo tuto pán poslanec Sloboda tam vyčítali, čo tam nikdy nebolo ani nebude. Ale v poriadku, keď vedia takto čítať, tak to je veľmi výhodné, lebo aj v iných veciach možno budú takto šikovní.
Nuž a keď už pán Poliačik začal o tých všelijakých kauzách údajných a že nerobíme to, čo robíme, no tak vaším koaličným partnerom je aj pán Štefunko, čo ste teraz podpísali tú koalíciu, hej? Tak potom nie, vy ste ešte nezačali v politike a už máte korupčného šéfa. Však nečítate noviny? Vy sa za to nehanbíte? Vy si dovoľujete obviniť ministerku školstva z nejakej nekalej činnosti?! Hádam si nemyslíte, že niekto je taký imbecil, že by urobil niečo také, že v materiáli sú iné cifry a navrch tak urobí, aby mal iné cifry? No to keď to chcela pani Remišová mať, tak to mala, tak sa jej to len dostalo. To len takto treba vidieť, lebo imbecil by bol taký, ktorý by také niečo spravil a dal to, keď vie, že je to pod verejnou kontrolou, zdvojnásobenou. Na ministerstve obrany nikdy nebol taký poriadok, jak je teraz. To len vy nevidíte nič. Vy by ste chceli vidieť len samé, neviem čo.
A zopakujem to tu ešte raz. Rusko nebolo, nie je a nemá tendenciu stať sa nepriateľom Slovenskej republiky. Prečo by to robilo? Slovensko je nejakým nepriateľom Ruska? Slovensko nikdy nebolo nepriateľom Ruska a my ako malý národ si nepotrebujeme robiť nepriateľov. To vám tu hovorím tak. A pokiaľ ja budem na svojich nohách stáť, tak vám budem hovoriť, že Európa je odsúdená na spoluprácu s Ruskom, pretože Rusko je veľká krajina a jednoducho nemôže byť trvalý mier v Európe v nepriateľstve proti Rusku. A či sa vám to páči alebo nepáči, je to tak.
Ja viem, že vaša nenávisť je nekonečná, ale musíte si to vyliečiť, ako si musí Matovič vyliečiť svoje mindráky, ktoré má s tým, že je daňový podvodník, že kradne dane, že 680 km denne nachodí so svojou mamičkou 365 dní, aby mohol vykázať, koľko spotreboval nafty alebo benzínu. To je jeho problém. Aj vy si riešte svoje problémy a nevťahujte nás do toho, do vašich problémov s pánom Štefunkom.
Ale teraz vecne, aby sme neodbehli od zákona. No čo tu bolo hovorené s tou hymnou. Pán Dostál, vy viete, že zákon treba čítať celý, nielen jeden jeho paragraf. A tam sa hovorí niečo o, v § 14 ods. 2 zákona, ba nie, nie, pardon, to som si inde pozrel. Je tu, kedy sa hrá štátna hymna. Tam je to presne vymenované. Keď si vy kúpite, s prepáčením cédečko a budete si od večera do rána hrať hymnu zaniknutého štátu, ktorá je tak ľúbezne milá, tak si ju hrajte, ja vás za to nebudem ani pokutovať. A myslím si, že ani cieľom tohto zákona nie je, aby sme vám bránili hrať si československú hymnu ráno, na obed aj večer, ak to uspokojí vaše všetky iné potreby okrem jedenia, tak je to všetko v poriadku.
No, čo sa týka tých pokút. Je to tu v podstate, § 14 návrhu ods. 2. Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť spôsobu konania a trvania protiprávneho stavu. Nie je tam žiadna minimálna sankcia. To znamená, nejde od – do. Keď zákon, ktorý nemá sankciu, je nevymožiteľný. To je napríklad zákon o štátnu jazyku, ktorý nemá sankcie, a každý si robí, čo chce. Načo je taký zákon? Zákon musí mať nejakú sankciu a tá sankcia je na to, aby ten zákon dostal na vážnosti, nie na to, aby hrozil, že tú sankciu aj použije.
Ja som na začiatku povedal, že iniciatíva, iniciatívne bolo to, že vznikol tento problém s logom. To nie Hrnko vymyslel, to nie Hrnkovi sa nepáčilo to logo, to nie ľudia, ktorí majú taký vkus ako pani Zimenová, ja jej ho nekritizujem, hej. Ona tiež nemusí môj vkus kritizovať, ale ja jej vkus teda neberiem. Ja som bol vyzvaný profesorom Marsinom. Viete, kto je profesor Marsina? To je 93-ročný žijúci zakladateľ slovenskej historickej vedy, zakladateľ pomocných vied historických na Slovensku, kde patrí aj heraldika, aby som niečo s tým robil, pretože to je nehorázne znehodnocovanie štátneho znaku. A kde som to mal robiť inde, ak nie v zákone a v návrhu zákona? A ja si na rozdiel od vás svojich profesorov cením a ctím. A keď môj profesor povie, že to je tak, tak je tak.
Takisto povedala to, že je to znevažovanie štátnych symbolov, katedra pomocných vied historických. Profesor Jozef Novák, tiež má hodne nad 80 rokov, je to slovenský heraldik prvej kategórie a tiež tvrdí to, že v tej podobe, ako to je, je to znehodnocovanie a znevažovanie štátneho symbolu. To si nevymyslel Hrnko. Heraldická komisia ministerstva vnútra, ktorá sa podieľala na napísaní tohto zákona, povedala to isté. Tak keď to hovoria takéto kapacity, ľudia, ktorí nemajú prečo povedať, že to je ináč, tak prečo by sme to mali nechať mlčaním, obísť mlčaním? Ja neviem.
Ďalej, tento, toto logo si dali zaregistrovať v zmysle Parížskeho dohovoru, to je súčasťou nášho zákona, myslím, že to je § 12 alebo 14 o ochranných známkach, hovorí, že spoločnosti súkromného charakteru sa vyhnú používaniam takých log, ktoré by mohli vzniknúť v tom v ich používaní so zámenou štátneho znaku. To je v našom zákone o priemyselných značkách. Toto páni zo Slovenského zväzu ľadového hokeja už vedia. Na Slovensku tento znak oni nemôžu zaregistrovať, takže nesplnia to, čo chceli, aby mali logo, ktoré ich dresy odlíšia od ostatných a mohli byť predajnou značkou. Takže v tomto je celá vec zakopaná.
To nejde o to, že sú tam zdvihnuté hokejky, ale to, že to pripomína slovenský štátny znak. To, že Česi používajú hlavu leva ako svoje logo hokejistické, je úplne logické, ako keby si tam dali Rusi medveďa alebo Američania vlka. Ale určite by nepripustili urobiť českého leva tak, že by mu namiesto tých dvoch chvostov dali dve hokejky. To je asi ten symbol. Takýmto charakterom tento symbol je k vzťahu k ostatným štátnym znakom. K javorovým listom som už povedal. Nie je súčasťou, teda nie je štátnym znakom. Je to len symbolom.
Pán Dostál, čo sa týka toho, že sa tam zavádza nový systém, a to je ten znak štátneho, v znamení štátneho znaku. Viete, keď tu spomínaní umelci sa predvádzajú v tričkách, v ktorých je dvojkríž na trojvrší umiestnený do vagíny, s prepáčením, ak to mám slušne povedať, lebo sú na to aj iné výrazy, a vedľa nich sa postaví jeden predseda politickej strany a na druhý deň týchto ľudí prijme prezident Slovenskej republiky, nuž, niekoho to neuráža, ale nie je to tento štátny znak, nie je to presne popísané, ale mňa to uráža, to je národný symbol. Prečo by takýto znak, takýto symbol nemal byť tiež chránený? Ja to neviem. Prečo by mňa mal niekto urážať tým, že to, čo ja považujem, a nie som sám, na Slovensku je aspoň 50 % ľudí, ktorí majú vzťah k svojmu národu, k svojmu štátu aj k jeho symbolom. (Reakcie z pléna.) Čo to? Má tam hokejky namiesto chvostu? Hokejky nemá. (Reakcie z pléna.) Ja neviem, to je ďaleko. Ale nemôžete to tu používať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Dostál, poprosím vás. Pán poslanec Dostál...

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
Je tam levia hlava? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
... záverečné slovo navrhovateľa a poprosím vás, aby ste si sadli.

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
Ale čo som ja povedal zle? (Reakcia z pléna, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Dostál!

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
Ja hovorím, že to, čo urobil Slovenský zväz ľadového hokeja by vyzeralo tak, keby k tomu levu dali namiesto dvoch chvostov dve hokejky, ale vy ste ma asi nepočúvali.
No, takže v tomto zmysle ja chcem, aby sa bránili aj záujmy tých, ktorí takéto veci pokladajú za svoju vlastnú urážku.
Viete, vám určite meno Mináč nebude nič hovoriť, možno aj áno, ale pre vás to bude určite nejaký komunistický spisovateľ a tak ďalej a tak ďalej, ale v tejto súvislosti začiatkom 90. rokov Vladimír Mináč povedal, že keď sa kope do štátnych znakov alebo do takýchto symbolov, nielen do štátnych znakov a vôbec do symbolov, ktoré ľudia považujú za posvätné, je to, ako keď sa kope do prirodzenia, no. Viete, áno je to tak. Ľudí, ktorí si ctia seba, štátne znaky, štátne symboly, keď sa znevažujú, to bolí. To je jednoducho fakt. Prečo by sme to mali popierať?
Nuž, čo sa týka tej hymny, to som vám myslím hovoril. Čo sa týka toho, čo s tým nesúvisí, čo tu najmä pán poslanec Poliačik hovoril.
A ešte jednu vec. Prečo štátny znak by mal byť na dresoch? Je to jednoducho tradícia. Tradícia je to, čo nás robí nejakým spôsobom zviazaných s minulosťou, s prítomnosťou a s budúcnosťou. Ak človek chce zničiť nejaký živočích, nejaký tok, najlepšie keď preruší tradíciu, keď mu ostrihá korene, keď mu zaleje korene kyselinou alebo podobne. Potom to zahynie.
A prečo takýto návrh zákona? No preto, lebo je to zákon a treba ten zákon opraviť, treba ho opraviť nielen, toto je už druhotná vec, ten hokej, to je druhotná vec, to pokladám za vyriešenú vec, ale treba ten zákon prispôsobiť dobe, dianiu v spoločnosti. A nedá sa to nijak ináč, len jeho novelizáciou alebo tým, že sa pripraví nový zákon. Ja myslím, že novelizácia stačí. A že možno máte pravdu, nečakal som, že bude okolo tohto zákona takáto búrlivá diskusia, pretože som si myslel, naivne, že všetci ľudia si ctia národné a štátne symboly, ale vidím, že to tak nie je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:55 - 14:57 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, keď ste hovorili o tej etike, tak myslím, že ste hovorili dnes o vystúpení vášho predsedu. Asi to bolo, komentár na túto časť vášho vystúpenia. Ale nie to by som chcel hovoriť.
Prečo vznikli nové logá? Nuž preto, že firma Nike, ktorá sponzoruje hokej, chce, aby ich dresy, ktoré sú v reprezentácii, boli nepredajne nezameniteľné. Štátny znak nie je chránená značka pre firmy. To znamená, že štátny znak si na dres môže dať hocikto. Takže firma Nike nemala príjmy, preto je treba zmeniť logá.
Ale k samotným logám. Viete, keď niekto si zoberie hlavu leva a symbolom Čechov je lev, je to normálne. Keď niekto upraví javorový list, ktorý je symbolom Kanady, je to normálne. Keď si niekto dá do vagíny troj, na trojvrší dvojkríž a postaví sa vedľa neho predseda jednej politickej strany a všetci sú vysmiati, nie je to normálne. Nie je to normálne. A preto treba nielen štátny znak, ale aj symbol štátneho znaku, ktorým je tým a národný symbol, ktorým je ten dvojkríž na trojvrší. Ja, toto logo Slovenského zväzu ľadového hokeja nie je preto neprijateľné, že je logo a že chce zameniť štátny znak. Ono je neprijateľný preto, že paroduje štátny znak. Ono je ako keby štátny znak. Ono sa podobá na štátny znak tak, že môže dôjsť k zámene, že je to štátny znak. A to je to, na čo ma vyzval profesor Marsina, vy ako historička asi viete, kto je profesor Marsina, aby som niečo s tým robil. Proti tomu protestovala slovenská heraldická komisia, teda spoločnosť. Proti tomu protestovala katedra pomocných vied historických, profesor Novák tam je, ktorý je asi najlepším heraldikom na Slovensku. Proti tomu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:40 - 14:42 hod.

Anton Hrnko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:18 - 14:20 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem. Najskôr k pánovi poslancovi Tittelovi, pretože skutočne aj, ako mi vysvetľoval predseda zväzu ľadového hokeja, oni chceli symbol, ktorí by najviac priblížil štátny znak, preto konali tak, ako konali, hoci v rozpore s heraldickými pravidlami.
Čo sa týka pána Poliačika, nebudem reagovať na nezmyselné osočovanie, ktoré sa tu v tomto pléne aj tlačí, hovorí na rôznych predstaviteľov tohto štátu, pretože na každého sa dá niečo vymyslieť. Ale čo sa týka môjho návrhu zákona, tak samozrejme heraldika pozná niekoľko vyobrazení, je to vyobrazenie vo farbe, je to vyobrazenie vo farbe a v kove, je to vyobrazenie šrafovaním a bodkovaním, neviem, jak sa vyznáte v heraldike, kde sa jednotlivé farby, majú svoje šrafovanie, bodkovanie alebo podobne, a podľa tohto zákona aj čiernobiele zobrazenie bez šrafovania je chápané ako zobrazenie štátneho znaku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 14:06 - 14:15 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, nebudem sa vôbec tajiť, že uvedený návrh zákona som sa rozhodol podať po tom, ako vznikli určité pochybnosti, nedorozumenia v súvislosti s novým logom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Medzičasom som si s pánom šéfom Slovenského zväzu ľadového hokeja sadol, podebatovali sme o týchto symboloch a myslím si, že sme sa aj nejakým spôsobom dohodli, aby aj logo Slovenského zväzu ľadového hokeja bolo v súlade s heraldickými princípmi.
Avšak keď som začal s heraldikmi slovenskými komunikovať o novelizácii tohto zákona, zistil som, že je omnoho viac vecí, ktoré treba upraviť v slovenskej heraldickej tvorbe a najmä v súvislosti so zákonom o štátnych symboloch. Predovšetkým doba sa zmenila od roku ´93, zmenili sa aj mnohé terminologické veci, ktoré treba upraviť. To je len taká nepodstatná časť tohto zákona. A zároveň nejde len o samotné štátny symboly, ktoré sú stanovené v ústave a v zákone, ich výzor, presné rozmery atď., ale ide o, napríklad o znamenie slovenského štátneho znaku, ktoré sa napríklad používa v prezidentskej štandarde, v označení slovenskej vojenskej techniky, teda armádnych vozidiel, je v podstate označením slovenských lietadiel atď., ale ide aj o stáročia zažitý symbol slovenského národného znaku a slovenskej národnej a štátnej symboliky, ktorá sa tu vyvíjala minimálne od 13. storočia.
Myslím, Belo III. prvýkrát dal dvojkríž do štítu a vytvoril tak prvýkrát štátny znak, ktorý symbolizoval vtedy celé Uhorsko, ale v dejinách Uhorska bol vždy spojený s jeho hornou časťou. Preto aj napríklad všetky významné slovenské mestá, ktoré získali svoje mestské privilégiá v 13. storočí, majú v svojich erboch určitým spôsobom modifikované dvojkríže doplnené hviezdičkami alebo mesiačikmi alebo slniečkami, a tzv. dolnozemské mestá, ktoré sú v dnešnom Maďarsku, majú svoje erby odvodené od druhej časti uhorského štátneho znaku, kde sa hovorí o, v miestnom sa teda hovorí, sú tzv. arpádovské brvná alebo o troch riekach, Drave, Save, Dunaji a Tise.
Tento stáročia s územím spájaný symbol v 19. storočí predstavitelia slovenského národného hnutia akceptovali ako svoj národný symbol a je príznačné, že nikto im túto akceptáciu a označovanie Slovenska týmto symbolom nespochybnil, nebola to ani uhorská vláda, ani predstavitelia maďarského národného hnutia, jednoducho akceptovali, že tento územný znak môže byť používaný aj ako slovenský národný symbol. On sa samozrejme vyvíjal, najskôr to bol len čistý dvojkríž, strieborný dvojkríž v červenom poli, neskoršie, v čase úpadku heraldiky pribudli k nemu tri kopce, ktoré sa potom vysvetľovali ako Tatra – Matra – Fatra. Ony boli pôvodne zelené, ale aj v dnešnom maďarskom znaku sú zelené, ale v 19. storočí štúrovci ako zmenili aj výklad trošku, Tatra – Matra – Fatra na štíty Tatier. A keďže tie sú také sinavé, modré, tak zmenili aj farbu modrú, ktorá bola zároveň aj farbou slovenskou. Takisto tvár kopcov sa menil, keď sme, a teraz musím povedať, že v roku 1990 som bol spolu s heraldikom Vrtielom, akademickým maliarom Čisárikom a s politikom vtedajším, dnes už nebohým Romanom Zelenayom, spoluautor slovenskej štátnej symboliky, zástavy, erbu i pečate, neskôr som predkladal v tomto parlamente aj návrh štátnej prezidentskej štandardy. Takže prirodzene keď vznikol ten konflikt so Zväzom slovenského ľadového hokeja, heraldici, ktorí vedeli o týchto mojich aktivitách, sa obrátili na mňa, aby som nejakým spôsobom tieto veci zabezpečil.
A je príznačné, že niektorí ľudia nemajú vzťah k štátnym symbolom a rôznym spôsobom ich znevažujú. Nejde ani tak o štátne symboly ako také, ale to, čo hovoríme, národný znak Slovákov, ktorý všeobecne sa chápe ako dvojkríž na trojvrší bez toho, aby sme povedali, akým spôsobom tento dvojkríž má vypadať, či má mať konkávne, konvexné alebo hranaté hrany, či má byť, aké majú byť rozmery. Jednoducho tento znak alebo národný symbol k Slovenskej republike patrí, patrí k slovenskému národnému cíteniu a mnohí ľudia, nie všetci, ale mnohí ľudia chápu znevažovanie týchto symbolov ako znevažovanie seba samých a svojej dôstojnosti.
Takže v tomto zmysle je v návrhu zákona aj určitá represia, teda pokuta za zneužívanie alebo používanie tohto symbolu, ktorý je, ktoré by bolo nedôstojné, ale nie je cieľom tohto zákona pokutovať. Pretože úctu k štátnym symbolom, úctu k štátu, úctu k spoločenskému zriadeniu, v ktorom žijeme, nie je možné vynucovať násilím. Skôr ide o to, aby sme našich ľudí vychovávali, aby sme ich jednoducho viedli k tomu, aby si vážili to, čo nás nejakým spôsobom symbolizuje, pretože musím zodpovedne povedať, nikto si nás nebude vážiť, ak my sami seba si nebudeme vážiť. A vlastne naše považovanie samých seba je aj určitým spôsobom spojené s tým, ako si vážime svoje národné a štátne symboly.
Pamätáme si tu zopár incidentov, keď niektorí horlivci podpaľovali európske vlajky a jednoducho došlo to až k trestným stíhaniam a súdnym konaniam. No nerád by som bol, aby takéto konanie vo vzťahu k slovenským národným a štátnym symbolom viedlo k trestným konaniam. Skôr by som bol za to, aby sme vychovávali našich ľudí k tomu, že si majú vážiť seba samých, svojich spoluobčanov, svoju, svoju obec, svoj štát, svoju Slovenskú republiku.
Preto vás, vážení páni poslanci, prosím, aby ste podporili návrh tohto zákona do druhého čítania s tým, že heraldická komisia ministerstva vnútra ma požiadala aj o to, aby som do návrhu zákona začlenil nové zákonné zobrazenie národných a štátnych symbolov, ktoré by bolo prílohou tohto zákona. Ak uvedený návrh prejde do druhého čítania, budem sa snažiť tieto návrhy heraldickej komisie ako zobrazenie štátnych symbolov Slovenskej republiky do tohto zákona pripojiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 14:00 - 14:04 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som na rokovanie Národnej rady predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov je zvýšenie ochrany štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, ktorý vychádza priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Tiež ochrana tradícií, ktoré súvisia s používaním štátnych symbolov, a aj ochrana štátnych symbolov pred ich znevažovaním v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe.
V súčasnosti vznikajú nejasnosti súvisiace s používaním štátnych symbolov, najmä pokiaľ ide o ich používanie pri reprezentovaní Slovenskej republiky v zahraničí. Nijakým spôsobom sa nerieši v aktuálnych predpisoch ochrana štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a štátnych symbolov v digitálnej podobe. Zároveň nie je úplne jasné, kedy môžeme hovoriť o znevažovaní štátnych symbolov, s čím súvisí aj nedostatočné definovanie kompetencií týkajúcich sa dohľadu nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch. V praxi sa tak stáva, že štátne symboly sú nedôstojne vyobrazované či napodobňované, čo je vzhľadom na dôležitosť štátnych symbolov z pohľadu upevňovania štátnosti neprípustné, keďže neúcta k štátnym symbolom je v skutočnosti neúcta k samotnému štátu, teda k nám, všetkým občanom Slovenskej republiky.
Navrhovanými úpravami zákona sa zvýši ochrana štátnych symbolov a spresnia sa kompetencie dohľadu nad zachovávaním zákonnosti pri používaní štátnych symbolov. Používanie štátnych symbolov v zahraničí priznáva štátnemu znaku osobitné postavenie. Novela tak isto definuje aj nové pojmy, ktoré úzko súvisia a bezprostredne taktiež majú vzťah so štátnymi symbolmi. Ide o znamenie štátneho znaku, ktoré sa používa v rôznych vyobrazeniach, a taktiež o národný symbol, ktorý má stáročnú tradíciu používania na našom území. Novelou sa upravujú zastarané pojmy, ktoré zákon používa, a nahrádzajú sa pojmami, ktoré sú uplatnené v súčasnom legislatívnom prostredí.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka, dovoľte mi, aby som týmto uzavrel uvedenie zákona a zároveň sa prihlásil ako prvý do diskusie.
Skryt prepis