Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.3.2019 o 15:45 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:45 - 15:47 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja som za pokojnú, vecnú a pragmatickú diskusiu bez emócii aj v tomto prípade. Mám tri poznámky, z toho sú dve otázky. Povedali ste veľmi závažnú vetu, neviem, či ste si to uvedomili, že polovica žien na Slovensku zomiera v dôsledku domáceho násilia. Moja otázka znie, odkiaľ máte túto informáciu. S obľubou to totiž mnohí žonglujú s akýmikoľvek informáciami, ale neuvádzajú zdroje, čiže nie je to overiteľné. A ja by som veľmi rád poznal zdroj, na základe ktorého ste túto vetu vyslovili a konštatovali tento stav.
Druhá vec, vymenovali ste viaceré tragické prípady, ktoré sa, bohužiaľ, stali. Moja otázka znie: „Ste naozaj presvedčená o tom, že aj pri platnosti Istanbulského dohovoru na Slovensku by sa tieto prípady neboli stali?“
A celkom tretia poznámka súvisí tiež vlastne s textáciou Istanbulského dohovoru, ktorému my vyčítame v kapitole 12 alebo v ods. 12 nejednoznačnosť pojmov. To znamená, že mnohoraké vysvetlenie. Latentné uvedenie niečoho, to už bolo tu viackrát v rozprave poukázané na to, latentné uvedenie nejakého stavu do budúcnosti alebo z budúcnosti.
Vy ste použili vetu: „Postavme sa zlu, zastavme zlo na Slovensku.“ Sme v moratóriu, sme v prezidentskej kampani a napríklad toto je utajené propagovanie jedného z prezidentských kandidátov. Živý príklad toho, ako sa to v živote dá.
Takže preto sme v niektorých veciach proti Istanbulskému dohovoru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:55 - 11:57 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani Zimenová, ja som vás pozorne počúval a z tej raketometnej paľby percent o násilí na Slovensku vo mne vyvoláva dojem a vzniká dojem, ako keby sme žili tu v nejakom filmovom horore. To, čo ste povedali, je pre slabšie povahy asi dôvod aj na vysťahovanie sa zo Slovenska. Takže podľa môjho názoru treba opatrne používať tie fakty. A ja viem, že niektoré údaje sú až zarážajúce, ale zase nevyvolávajme dojem u ľudí a u občanov, že polícia a primerané orgány na Slovensku alebo politici s tým nič nerobia. Premenené na skutočnosť Istanbulský dohovor je teda podľa vás, podľa všetkého všeliek na riešenie problematiky násilia na ženách. Podotýkam, že je tu aj násilie na, na senioroch, násilie na deťoch a môže byť aj násilie na mužoch. To sme už zdôraznili. Tému nikto nespochybňuje, nikto nespochybňuje ani jej dôležitosť, ale pri všetkej úcte, ak máte návrhy do slovenskej legislatívy, tak ich predložte, mali ste na to už aj tri roky k dispozícii, rešpektujem vaše právo na názor. Prosím vás, rešpektujte právo na názor aj u nás, u iných poslancov a skôr ako plamenné prívlastky navrhnite konkrétne legislatívne zlepšenie, ak ich máte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:58 - 9:59 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, spomínali ste, že nijaký dohovor nevyvolal toľko kontroverzie vo všetkých krajinách ako práve istanbulský. No vychádzajúc z tohto faktu, usudzujem, že asi dohovoru niečo chýba a niečo s ním nie v poriadku, pretože mnoho ľudí s ním nesúhlasí. Myslím si, že diskusia mala byť už vtedy, keď sa dohovor pripravoval, lebo my tu diskutujeme vlastne o hotovej veci a bol ten dohovor zhotovený zrejme bez zohľadnenia pripomienok ľudí a odborníkov z tábora, ktorý má výhrady a ktorý s takýmto dohovorom nesúhlasí.
Ak vychádzam ale z podstaty problému, som presvedčený o tom, že Slovensko ako moderná a civilizovaná krajina má tému násilia na ženách v našej legislatíve pokryté. Okrem iného aj druhým dohovorom, ktorý ste práve spomínali. Čiže Istanbulský dohovor nie je jediný dokument, ktorý pojednáva o problematike násilia na ženách.
Otázna a sporná je terminológia, ktorú používa a ktorá vyvoláva pochybnosti o jej praktickom výklade a aplikačnej praxi. Čiže tému nikto neodsúva, považujeme ju za dôležitú, ale mala by zohľadňovať aj seniorov a deti napríklad. A hlavne... Aj mužov poprípade, pochopiteľne. A hlavne dohovor by mal používať terminológiu a formulácie, ktoré sú jednoznačné, ktoré nie sú spochybniteľné. A myslím si, že v tom je základný problém, prečo dochádza k polarizácii názorov na dokument tohto typu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 15:16 - 15:18 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja budem len krátko. Vznikla tu téma pokuty od pána Dostála. Myslím si, že pán Hrnko reagoval celkom logicky a zrozumiteľne. Ja len chcem zdôrazniť na túto tému to, že pokuta nie je represia, alebo nie je myslená v zmysle represie, ale je to vlastne výstraha pred zneužitím alebo ľahostajnosťou inštitúcií či právnických osôb, ktoré by sa vedome alebo nevedome dopustili porušenia ustanovenia zákona. Čiže naozaj to treba vnímať v tej výchovnej polohe, v akej to spomenul pán Hrnko. Lebo trest alebo sankcia prichádza až po nejakom, až po nejakej akcii, ktorá je v rozpore so zákonom. Ale myslím si, že v bežnom živote nie je záujmom žiadnej povedzme PR alebo reklamnej agentúry, alebo športovej agentúry, aby vedome sa dopúšťala nejakých prehreškov voči zákonu. Ak to bude úmyselné, tak potom nemáme o čom hovoriť, lebo sankcia je namieste.
Veľmi zaujímavá otázka tu padla v parlamentných kuloároch od pána Pčolinského, že čo v prípade, ak fanúšikovia na majstrovstvách sveta si trebárs pomaľujú tvár štátnym znakom alebo dajú si na ruky nejaký štátny znak, alebo eventuálne na vlajku, ktorou budú povzbudzovať hokejistov, napíšu Bardejov alebo Orava, alebo Nižný Hrabovec povedzme, že čo v takom prípade.
Samozrejme, je to oficiálne športové podujatie, ale ide o fanúšikov, ide o povzbudzujúcich fanúšikov. A v prípade, ak si to pomaľujú na tvár alebo na nejaké časti tela, alebo dajú ten nápis na vlajku, to nie je porušenie symboliky. Lebo to sa neráta do oficiálneho rámca, ktorý vlastne, o ktorom pojednáva tento zákon. V prípade, ak by tam bol hanlivý výraz, na tej vlajke, áno, dotyčný človek, ktorý bude držať alebo ktorý ju bude mať, pomaľovanú tvár nejakým hanlivým výrazom a štátnym znakom, podlieha, samozrejme, inému zákonu, ktorý na to pamätá. Ale tam je pokuta nepomerne nižšia ako v prípade právnických osôb alebo, alebo reklamných agentúr. Ale myslím si, že to taktiež nehrozí, pretože už mi len ukážte jedného hokejového fanúšika, ktorý na zástavu pomaľuje nejakým hanlivým výrazom trebárs aj v situácii, keby Slovensko prehrávalo 0:8. Tak určite nie, pretože to naše cítenie je niekde inde a tie emócie by mali byť nasmerované niekde inde a nie na urážku štátnych symbolov. Čiže to je na vysvetlenie ako tej kuloárnej otázky.
A rád by som zdôraznil to naozaj, že cieľom tohto zákona je naozaj podporiť vedomie našej národnej identity, našej národnej hrdosti, nebojím sa povedať aj vlasteneckého cítenia, lebo toho nikdy nie je nadostač a treba to upevňovať aj v mladých ľuďoch, aj v strednej, aj v staršej generácii. Takže nám ide len o to, aby sme stanovili určité zákonné pravidlá na dodržiavanie týchto náležitostí.
Navrhujem a žiadam o hlasovanie o tomto zákone dnes o 17. hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 14:38 - 14:44 hod.

Karol Farkašovský
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2019 16:12 - 16:16 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Dámy a páni, už dve hodiny dvanásť minút sa tu rozprávame a bavíme podľa istých kolegov o podružnom probléme. Keď je úcta k štátnosti podľa niektorých poslancov podružný problém alebo nezmysel, alebo dokonca blbosť, tak iste uznáte, je to veľmi smutné. O to smutnejšie, že sme v najvyššom zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky.
Bolo tu spomenutých veľa obvinení, veľa vecí, od školského systému až po spochybňovanie modernizácie armády a vďaka pánovi Dostálovi až po zvonenie mobilu v telefóne. Prepáčte, mne to pripomína jeden obrovský rétorický guláš. Namiesto korenia v ňom miešate iba spochybňovanie, posmešky a účelovo skresľované fakty. Čakal by som v tejto súvislosti naozaj vecnú diskusiu, ale podaktorí kolegovia sa prezentovali len, ak to mám nazvať slušne, úpornou snahou o získanie nejakých politických bodov.
V rámci môjho záveru navrhujem jedno. Sme tu všetci poslanci bez ohľadu či koaliční alebo opoziční, všetci sme tu z vôle našich voličov, z vôle ľudí, ktorí nám tu dali dôveru reprezentovať túto krajinu a robiť všetko pre to, aby sme prijímali také zákony, ktoré život ľuďom uľahčia.
Skúsme sa zbaviť zbytočných emócií na pravej, na ľavej alebo akejkoľvek rovine a vnímajme vzťah k štátnosti, k štátnym symbolom presne v takom duchu, v akom som to hovoril v rozprave, ako zdroj národnej hrdosti a preukazujme my ako predstavitelia najvyššieho zákonodarného orgánu tejto republiky úctu k našej štátnosti. Potom nebude treba reštriktívnych opatrení. Ale keď to budú vidieť občania, ako si všetci poslanci, všetci 150 poslanci vážia slovenské štátny symboly, to bude signál aj smerom k občanom, že v tomto štáte predsa len existuje čosi, nejaká emócia, ktorá ľudí neviaže k nejakým čiastkovým problémom, neúspechom alebo nepodarkom, nezdarom, ale že sme naozaj na túto krajinu hrdí. Táto krajina nemôže za to, že je taká polarizovaná, aká je. Ale myslím si, že občania si zaslúžia aj v našom podaní slušnú komunikáciu a to, aby sme im ukázali, že vieme potiahnuť za jeden koniec povrazu, tobôž v problematike, ktorá spája všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich národnosť, profesiu alebo bez ohľadu na to, kde žijú a kde bývajú. Takže skúsme sa zbaviť zbytočných emócií, zbytočného úsilia získavať tu politické body pre svoju stranu, väčšiu alebo menšiu, a skúsme sa na celú záležitosť pozrieť pragmaticky očami normálneho človeka a občana Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 15:48 - 15:49 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán Poliačik, ja som vám už hovoril, že vás považujem za túlavého parlamentného solitéra, ktorý hľadá svoju identitu práve tým, že čím hlasnejšie hovorí, tým je počuteľnejší. Ale by som to prirovnal ešte k takej parlamentnej čivave. Čivava je užitočná, lebo hlasno šteká, ale to je asi tak všetko. Povedali ste o celej tejto tematike a problematike, že je to blbosť, že je nemiestne porovnávať aktivitu opozičného poslanca s koaličným. Pýtam sa, je to miestne vyjadrovať sa k téme úcty k štátnym symbolom, že je to blbosť? Je to miestne? Je to žalostná vizitka poslanca Národnej rady, vášho honoru a vašej osobnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 15:33 - 15:35 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Dostál, ja chápem vašu spochybňujúcu rétoriku, ste známy tým aj všetci z vašej strany, ale to je výsledok toho, že nie ste schopní v parlamente presadiť čokoľvek konštruktívne a riešite to len spochybňovaním všetkého, čo predkladajú zase poslanci vládnej koalície. Len niekoľko poznámok faktických k vášmu vystúpeniu.
Tu nejde vôbec o kritiku Slovenského zväzu ľadového hokeja. Tu ide o kritiku samoúčelnej iniciatívy meniť štátny znak bez akejkoľvek spoločenskej zhody a bez posúdenia odborníkov. To je dosť jasná odpoveď na vašu otázku. Definovanie štátnych symbolov je v ústave, no, je asi nedostatočné alebo nedostatočne účinne, inak by nedochádzalo k takýmto, v úvodzovkách povedané, svojvoľným modifikáciám štátnych znakov. Nejde o direktívu, ale ide o legislatívne posilnenie významu práve štátnych symbolov a symboliky.
No a kolega zo Sas, ktorý má vo svojom mobile zvonenie americkej hymny, no tak to už je len poriadna vizitka. To už je skutočne vizitka osobnosti slovenského poslanca za Slobodu a Solidaritu, poslanca, ktorý je schopný byť poslancom slovenského parlamentu a mať v mobile ako zvučku a zvonenie americkej hymny. No to je skutočne veľká viera, verím, že na to budú pamätať aj vaši voliči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 15:00 - 15:02 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, viackrát ste spomenuli slovo rebranding. Ja by som vás dovolil si upozorniť a poprosiť, že slovenčina má viacero ľubozvučných synoným, napríklad obnova, vynovenie, vylepšenie, modernizácia, a tak ďalej.
Pokiaľ ste tu hovorili o nejakej kultúre alebo úrovni parlamentnej komunikácie, tak si myslím, že najskôr takú úplne zásadnú a principiálnu otázku treba adresovať vášmu gurumu, ktorý sa tu prednedávnom predstavil v polohe, v akej sme naňho zvyknutí, ale v akej teda by parlamentný poslanec nielen na Slovensku, ale vôbec nemal vystupovať.
Ja osobne nie som proti inovácii, ale nie bez, nie za samozvanú inováciu. Bez akýchkoľvek konzultácií, bez nejakého poradenstva so skutočnými odborníkmi v oblasti semiotiky alebo heraldiky.
Hovoríte, že je to nepotrebný zákon. No ja môžem položiť tie isté otázky, že či to je potrebný zákon, ktorý predkladáte vy. A koľko zákonov ste predložili také, takých, ktoré sú nepotrebné alebo bez efektu?
Štátne symboly sú chránené aj teraz. Ako je chránený ten štátny znak, keď samozvaným spôsobom vznikne jeho nová verzia? Tak asi nie je to dostatočne legislatívne ukotvené, alebo nerešpektuje sa legislatíva. Presne v tom duchu, ako som hovoril, kreativita sa stane samoúčelnou.
Štátne symboly si treba ctiť. V tom s vami súhlasím. Treba k tej úcte vychovávať, vzdelávať a doviesť aj mladú generáciu. To sa nedá zákonom, to je dlhodobý proces. A aj preto je to dôležité a nevyhnutné legislatívne ukotviť, aby sa to premietlo aj do kvality vzdelávacieho procesu a do vedomia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:44 - 14:45 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani Zemanová, tam nejde o zákonom zadefinovanie vzťahu, ale ide o podporu vytvárania vzťahu k štátu aj tým, že budeme prejavovať úctu k štátnym symbolom a k štátnej symbolike, a to nielen vtedy, keď Slovensko bude majstrom sveta v hokeji, nielen počas víťazstiev, ale práve aby ten vzťah zotrvával na celý život, nielen v tých kľúčových, vypätých pozitívnych situáciách.
Pokiaľ ide o užívanie štátneho znaku, je iné, keď grafici a dizajnéri vypracujú návrh loga hokejového klubu alebo nejakej inštitúcie, kde je do istej miery prípustná aj modifikácia toho štátneho znaku. Ja hovorím o reprezentatívnych podujatiach, o tom bola reč.
No a, pán Poliačik, ja vás chápem, vy ste taký túlajúci sa parlamentný solitér, ktorý sa potrebuje zviditeľniť a za každú cenu, lebo ste v parlamente ako kôl v plote. Riešte najprv sám seba a svoje simplexné videnie veci, prosím. A odporúčam si kúpiť na okuliare stierače, aby ste videli realitu a prestali sa tu rozčuľovať a zvyšovať hlas. Je to nemiestne a nedôstojné poslanca Národnej rady.
Skryt prepis