Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 14:13 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 14:13 - 14:15 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Myslím si, že sme tu všetci dospelí ľudia, ktorí nemôžu a ani nechceme spochybňovať význam a potrebu boja proti hazardu a význam ochrany či už rodín, maloletých alebo závislých ľudí, ktorých to postihuje. Čiže v tomto sme určite za jedno. Myslím si však, že diskusia potrebuje obidve strany, aby spolu komunikovali a aby sa počúvali. Ale mám taký dojem z toho všetkého už aj v nadväznosti na rokovania o probléme hazardu v jednotlivých mestách, že tie skupiny sú natoľko polarizované, že sa nedokážu počúvať, že nedokážu vnímať argumenty jednej ani druhej strany.
Súhlasím s tým, čo si povedal, že online prostredie potrebuje reguláciu. Reguláciu potrebujú aj sociálne siete. Nakoniec k tomu vyvíjame aj určité aktivity, parlamentné. Pravdou je aj to, že dokonalé riešenie neexistuje a je veľmi jednoduché obviňovať, ale je dôležité posudzovať. Na to však treba komunikovať spolu, sedieť nad argumentami, treba menej emócií a viac racia do toho, aby to bolo konštruktívne, aby to nebolo len zdrojom nejakých pochybných informácií alebo prostriedkov na vytĺkanie politického kapitálu.
Mám však jednu závažnú otázku. K tejto téme sa vyjadrila inštitúcia, ktorá požíva v našej spoločnosti pomerne vysoký stupeň autority, a to je Združenie miest a obcí Slovenska. Vyše tritisíc primátorov, starostov je združených v tomto združení a ústami svojho predsedu sa táto organizácia vyjadrila, že návrh zákona v pôvodnej podobe vyhovuje. Tak by som bol rád, keby sme si zjednotili pohľady na vec a rešpektovali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 10:30 - 10:32 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, už sme si zvykli, že rétorika SaS je založená na dvoch základných pilieroch a dvoch princípoch: strašiť, spochybňovať a spochybňovať, strašiť. Ja chápem túto rétoriku, lebo iné možnosti asi nemáte, ale rovnako chápem aj potrebu konštruktívnej diskusie a konštruktívneho komunikovania a uvádzania faktov v súvislostiach, nie vytrhávať fakty z kontextu.
Povedali ste, že tento návrh spôsobí negatívny dopad, po slovensky správne je negatívny vplyv, na zdravotný stav obyvateľstva. Pýtam sa ako? Každý občan má aj teraz právo a možnosť výberu, aké potraviny kupuje. Či kupuje drahšie, značkové, alebo kupuje lacnejšie, ale z toho, čo vy hovoríte, a vychádzajúc z vašej rétoriky, by som teraz mohol povedať, že lacné potraviny sú zdrojom nejakých nemocí alebo chorôb na Slovensku. Čo zase nie je pravda. Čiže majú možnosť ľudia vyberať si potraviny podľa svojich finančných možností, samozrejme, aj podľa svojej chute, na to nezabúdajme. A na to sú kontrolné orgány, aby sledovali kvalitu potravín.
To, že tento návrh sleduje podporu slovenských výrobkov a slovenských výrobcov, je predsa každému jasné. Podľa vás koalícia za ten čas, čo je pri moci, robila asi len hlúposti a nič užitočné. Ale myslím si, že súdny človek, keď sa nad tým zamyslí, si urobí svoj názor. A na Slovensku by už sme mali prestať s tým, kupovať svoje názory z médií a z populistických vyjadrení politikov a ľudia by si mali dokázať urobiť svoje vlastné názory na základe vlastného poznania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 10:42 - 10:44 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja fandím mladým ľuďom v každej profesii, to znamená aj v právnickej.
Chcem len poukázať na jeden rozpor, ktorý som si všimol vo vašom tvrdení a v tom, čo tu už odznelo na túto tému, a síce, že úroveň právnických fakúlt, resp. toho právnického vzdelania na Slovensku je veľmi zlá, bola tu dokonca porovnaná tá úroveň k bieloruskej úrovni, neviem síce, aká to je, ale v poriadku.
Na jednej strane kritizujete úroveň právnického vzdelania a poukazujete na to, že právnikov je zrejme asi prebytok, že asi toľko ani nepotrebujeme. Ale čo je dôležité povedať a uviesť v tejto súvislosti, je to, že ak je tá úroveň vzdelania taká zlá, že je na úrovni bieloruského vzdelania, tak potom ako je to možné, že tvrdíte, že právnickú, teda koncipientsku prax treba skrátiť z 5 rokov na 3? Ak je to vzdelanie také zlé, tak potom treba tým koncipientom umožniť, aby v tejto právnickej profesii dozreli profesionálne a potom ju začali vykonávať.
Čiže na jednej strane tvrdíte jedno a odporujete si v zmysle toho návrhu zákona, ktorý ste tu predložili. Čiže na jednej strane zlé vzdelanie a na druhej skracujete možnosť absolventom právnických fakúlt, aby si svoju profesionalitu zvyšovali počas koncipientskej praxe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 18:41 - 18:43 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Heger, opozícia by ti mala za toto postaviť sochu pred parlamentom, pretože ja sa osobne teším vždy na tvoje vystúpenie, lebo je takou, takým ikonickým a pripomína trošku konštruktívnu opozíciu, po ktorej tu voláme, a nie deštruktívnu, takže oceňujem v tvojich, v tvojom vystúpení vlastne taký ľudový, rozprávačský tón, určite by sa mohol inšpirovať aj Ander z Košíc, lebo to sa mi páči, tento štýl, je každopádne nový a inšpiratívny.
Súhlasím v tvojom konštatovaní s tým, že cestovnému ruchu by sa malo venovať viac pozornosti v tej inštitucionálnej oblasti, aby to bolo trebárs aj samostatné ministerstvo, ktoré by malo pod palcom takýto významný rezort, ktorý naozaj Slovensku je príznačný, a Slovensko má obrovský potenciál, pokiaľ ide o cestovný ruch.
Chcel by som sa však pozastaviť nad tým, nad tou otázkou, že čo budú robiť ľudia na dovolenke, ktorú si položil. No to by som chcel vidieť ohlas opozície, keby SNS diktovala aj ľuďom, že čo majú robiť na dovolenke. Hádam program dovolenky je u každého taký, aký si vytvorí, či už ide o deti alebo o dospelých.
Slovensko je kúpeľný raj, je skvostom prírodným, máme jaskyne unikátne, cyklotrasy, agroturistiku, kaštiele, zámky, hrady, zoologické záhrady a tak ďalej. Stačí len popustiť uzdu fantázii a každý si urobí náplň dovolenky, aký chce. My nenútime, my ponúkame občanom službu, tak to treba vnímať otázku a problém a celú záležitosť okolo týchto poukazov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:54 - 10:56 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nikto netvrdí, že situácia v RTVS je úplne v poriadku. Samozrejme, sú tam problémy, ale na to je tam legitímne zvolený manažment, aby tieto problémy riešil. Nám politikom neprislúcha zasahovať do manažovania vnútorných vecí RTVS. Skôr ale, pán Budaj, ma trošku prekvapujú tie, neprekvapujú, lebo je to politická rétorika opozície, prekvapujú teda tie silné slová. Hnev ulice sa dvíha proti RTVS. Tak neviem, aký hnev ulice sa dvíha, keď RTVS plní zo zákona svoje povinnosti, ktoré má. A pokiaľ ide o sledovanosť, takisto nejaké väčšie výkyvy nenastávajú.
Rovnako ste povedali, že RTVS personálne kolabuje. No nazvime to pravým menom. Odchádza dvanásť ľudí z RTVS a ďalší ostatní normálne, tvorivo, aktívne pracujú. Takže hovoriť o nejakej personálnej, teda kolabovaní personálnom je nenáležité. Rovnako investigatíva. Ubezpečujem vás, že aj výbor pre kultúru a médiá veľmi pozorne sleduje situáciu v RTVS a pod chvíľou sa pýtame riaditeľa Rezníka, ako to vyzerá, ako sa to tam vyvíja a je prísľub daný aj verejne, už je to verejne známa skutočnosť, že v jesennej programovej štruktúre sa objaví znova investigatívna relácia, ktorá bola pozastavená a ktorá bola podrobená analýze a ktorá bola podrobená takému refrešu alebo zmodernizovaniu, ak to chceme tak.
Vyčkajme na tie kroky a potom kritizujme, keď je čo kritizovať. Nehovorím, že je všetko v poriadku, ale zase všetko zotierať a miešať sa do záležitostí manažovania inštitúcie je aj pre politikov nenáležité.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:16 - 10:18 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán kolega, vzhľadom na to, že som dlho pôsobil v oblasti verejnoprávnych médií, veľmi dobre rozumiem lajtmotívu vášho návrhu, čo nespochybňujem. Dôležité je však si uvedomiť aj to, že generálny riaditeľ takejto inštitúcie by mal byť naozaj osobnosťou po všetkých stránkach. A ak dosiahneme stav a úroveň, že to bude naozaj profesionál s veľmi vážnou, serióznou, profesionálnou, osobnou históriou, znalosťami, schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, tak si myslím, že automaticky získa viac kredibility nielen medzi vlastnými zamestnancami, ale aj medzi politikmi a u širokej verejnosti. Pokiaľ ste spomenuli, že štandardom je aj v iných krajinách alebo iných inštitúciách, že zamestnanec alebo nominant zamestnancov sa zúčastňuje práce vo volebnej komisii na voľbu riaditeľa inštitúcie, samozrejme, ja viem o tom, len som položil veľmi pragmatickú otázku, či si vieme v praxi predstaviť toho zamestnanca RTVS, ktorého by eventuálne v zbore voliteľov zvolili za predsedu a v takejto funkcii by zamestnanec RTVS riadil voľbu svojho budúceho generálneho riaditeľa. To mi pripadá trošku vymykajúce sa z normálu.
A ešte jedna poznámka. Hovorili ste o tých zástupcoch z rôznych sektorov. No ja kladiem len otázku, ako pán prezident olympijského výboru, či má nejaké vedomosti a znalosti z oblasti médií, alebo zástupca cirkvi či má znalosti a vedomosti z oblasti médií, teda to, čo vlastne médium potrebuje, aby mal relevantné otázky pri vypočúvaní generálneho riaditeľa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:01 - 10:03 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, trochu by som vás uviedol hádam tak profesionálnejšie do problematiky. Vaše konštatovanie, že za všetko v RTVS môže vláda, prepáčte, ale vyznieva dosť laicky a amatérsky. Vláda nevolí generálneho riaditeľa RTVS. Volíme ho v parlamente na základe určitých kritérií, ktoré som už hovoril, treba zrejme veľmi sprísniť a samozrejme aj dodržiavať.
Druhá vec, na ktorú chcem reagovať, to, čo potrebuje RTVS podľa vás, je analýza nákladov. Pani kolegyňa, všetko stojí dnes v živote peniaze, ale RTVS je elektronické médium verejnej služby, ktoré potrebuje predovšetkým kvalitný program a program tvoria ľudia na technických zariadeniach atď., čiže tá programová zložka musí byť nad všetkým. Samozrejme, stojí to nejaké peniaze, ale peniaze samotné nevytvoria kvalitný program. Sú preň určitým základom, ale tam treba zohľadňovať to, že ten program tvoria invenční redaktori, reportéri a to treba podporovať. Čiže ekonomika je síce dôležitá v médiu, ale nie vždy rozhodujúca alebo nie vždy prvoradá v zmysle cost benefit.
Celý tento problém získal na aktuálnosti najmä pod vplyvom udalostí, ktoré sa odohrávali a odohrávajú v RTVS po výmene manažmentu, ale na to sa treba pozrieť nie nejakým likvidačným spôsobom, ale cez prizmu toho, do akej miery ten nový manažment dokázal efektívne odkomunikovať svoju víziu ďalšieho rozvoja, do akej miery dokázal získať podporu u vlastných zamestnancov a kde vlastne v tej komunikácii robí chyby. To je na úplne samostatnú štúdiu, celý tento príbeh, na ktorý nemáme tu čas.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:42 - 9:44 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pánovi Maďaričovi za dovysvetlenie veci. Cením si tú legislatívnu iniciatívu, či už z kolegiálneho pohľadu alebo z odborného pohľadu, už aj z toho dôvodu, že rozvírila hladinu alebo rozvíri hladinu a pritiahne pozornosť k danej téme.
Pán Poliačik, spomenuli ste BBC, no mám taký pocit, jemný, že vo vašom návrhu je také trošku zrkadlo smerom k BBC. Ale v BBC volí riaditeľov rada guvernérov spomedzi seba a tú radu guvernérov menuje britská kráľovná. Čiže to je neskutočne zdĺhavý, vážny a veľmi dôveryhodný proces, kým sa ten generálny riaditeľ dostane na čelo BBC. A keďže ho volí rada guvernérov spomedzi seba, tak vlastne tá komunikácia je oveľa jednoduchšia medzi nimi aj v rámci toho volebného funkčného obdobia.
Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky, ja si myslím jedno, že dôležitá je naozaj osobnosť toho generálneho riaditeľa. Žiaľ, nevieme ovplyvniť nijakým spôsobom, kto sa do voľby prihlási, akí kandidáti a myslím si, že tam by bolo už v tých kritériách oveľa prísnejšie, jednoznačnejšie stanoviť, že čo vlastne má ten kandidát spĺňať. Napríklad z hľadiska praxe. Nestačí povedať, že má byť riaditeľom alebo vedúcim funkcionárom, manažérom väčšej skupiny ako desať ľudí alebo dvadsať ľudí. Má tam byť jasne a striktne stanovené, musí to byť manažér so skúsenosťami v mediálnej, televíznej, rozhlasovej tvorby, autorskej tvorby, manažovania procesov v rádiách a médiách a má to byť človek, ktorý má minimálne desaťročnú prax v inštitúcii s minimálne 500 ľuďmi, ak hovoríme o RTVS. Čiže tých osobných a ďalších kritérií je veľa, ktoré treba zvažovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 9:23 - 9:36 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené kolegyne, vážení kolegovia, v dôvodovej správe k navrhovanej zmene zákona sa píše, citujem: "Základným cieľom navrhovanej zmeny je vylúčiť akékoľvek politické vplyvy na voľbu a odvolávanie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska". V kontexte aktuálnych spoločenských udalostí vyzerá táto myšlienka veľmi ľúbivo, aj po politicko-marketingovej stránke pôsobí celkom šťavnato v súčasnej dobe. Takže sa nečudujem predkladateľom, že sa vydali po tejto ceste.
Samotná inštitúcia RTVS je zákonom zriadená ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. To je konkrétny citát zo zákona a nakoniec aj z dôvodovej správy. Môžeme teda konštatovať, že legislatívne je status RTVS, status nezávislosti podchytený jednoznačne a zrozumiteľne a dovolím si povedať, že aj veľmi dobre. Napokon zákon v definícii vychádza z legislatívnych štandardov a skúseností platných už dlhé roky v mnohých západoeurópskych krajinách. Zákon teda garantuje nezávislé postavenie RTVS, pričom voľbu jej štatutárneho orgánu, voľbu generálneho riaditeľa RTVS zveruje do kompetencie a pôsobnosti Národnej rady.
Autori legislatívneho návrhu v dôvodovej správe konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky je nepochybne politický orgán, ergo proces voľby generálneho riaditeľa RTVS v Národnej rade je podľa nich takisto politický.
Treba však poukázať na to, že Národná rada Slovenskej republiky je v prvom rade zákonodarný, najvyšší zákonodarný orgán tejto krajiny. Ten vzniká parlamentnými voľbami, v ktorých občania legitímne volia predstaviteľov politických strán za svojich zástupcov a volia ich z celého spoločenského a politického spektra. To treba zdôrazniť.
Autori poslaneckého návrhu navrhujú, aby proces ustanovenia do funkcie generálneho riaditeľa RTVS mal dve štádiá:
1. zvolenie
2. vymenovanie.
Voľbu nechávajú na zbor voliteľov a vymenovanie do funkcie zase Rade RTVS, ak som tomu správne rozumel.
V tejto súvislosti podotýkam, že členovia Rady RTVS sú volení parlamentom. Pozerajúc sa na to optikou predkladateľov, teda politicky. Pýtam sa teda, či autorom poslaneckého návrhu politickosť v súvislosti s Radou RTVS neprekáža, alebo či im vyhovuje akási polovičná politickosť. Otázka je o to vážnejšia, že Radu RTVS povyšujú páni kolegovia na oprávnenú odvolať generálneho riaditeľa RTVS.
Teraz niekoľko slov k zboru voliteľov. Ak to dobre čítam, alebo ak tomu dobre rozumiem, ide o dočasný jednorazový orgán, ktorého jediným a primárnym poslaním je vypočuť kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa RTVS a zvoliť toho najvhodnejšieho a najlepšieho. Zaujímavým konštatovaním predkladateľov je, že personálne zloženie zboru voliteľov má garantovať apolitickosť voľby generálneho riaditeľa RTVS. Zárukou apolitickosti majú byť okrem iných osobností riaditelia Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Rád by som však podotkol, že všetky tri fondy sú financované zo štátneho rozpočtu a nie malými sumami. Rozhodnutie o výške týchto dotácií je vždy politické rozhodnutie, keďže sa prijíma poslancami na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.
Ak vychádzame z premisy, že parlament je politický orgán, ktorému spomínané fondy skladajú účty svojej činnosti, a to budú na základe odporúčania výboru pre kultúru a médiá, je teda dosť ťažké hovoriť o apolitickosti týchto fondov alebo o apolitickosti vedenia týchto fondov. Myslím apolitickosť v tom zmysle, že nemajú nič spoločné s politikou.
Rovnaký uhol nazerania platí aj na ďalších členov zboru voliteľov. Tých, ktorí tam majú zastupovať akademickú obec, cirkev, šport a verejnú správu. Aj školstvo, cirkev, šport či verejná správa sú financované zo štátneho rozpočtu, ktorý každoročne schvaľuje parlament, Národná rada Slovenskej republiky. A štátny rozpočet sa tvorí aj na základe veľmi vážnych politických rozhodnutí. Pýtam sa teda, je teda možné oddeliť politiku od školstva, cirkvi, športu, verejnej správy? Keď, tak jedine v abstraktnej rovine.
Neviem, či autori poslaneckého návrhu si dobre zvážili aj skutočnosť, že v zbore voliteľov má mať svojho zástupcu aj novinárska obec. Teoreticky je to správna myšlienka a s touto časťou by som súhlasil. Pýtam sa však, kto bude ten vyvolený zástupca, ktorý posúdi relevantnosť novinárskej osobnosti pre takúto funkciu? Rovnako sa pýtam, kto posúdi relevantnosť zástupcov zamestnancov RTVS v zbore voliteľov? Ale položím otázku jednoduchšie a vecnejšie. Považujete za štandardné, aby generálneho riaditeľa RTVS volil zamestnanec RTVS?
V návrhu uvádzate, že nomináciu do zboru voliteľov, že na nomináciu do zboru voliteľov postačí navrhujúcim subjektom tri roky pôsobenia v príslušnej oblasti. Tri roky trvá vzdelanie v strednom odbornom učilišti. Takže dovolím si pochybovať o potrebnej dĺžke, o troch rokoch, lebo je to žalostne málo.
V prípade rozporov pri nomináciách do zboru voliteľov opätovne prisudzujete rozhodujúcu právomoc Rade RTVS, ktorej členovia, zopakujem ešte raz, ktorej členovia sú volení poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Zbor voliteľov si podľa vášho návrhu zvolí spomedzi seba predsedu, ktorý má viesť verejné vypočutie a hlasovanie o kandidátovi alebo o víťazovi voľby generálneho riaditeľa. Viete si v praxi predstaviť situáciu, ktorá môže poľahky nastať? Nominovaný zamestnanec RTVS povedie vypočúvanie a voľbu nového generálneho riaditeľa RTVS? Toto nie je rečnícka otázka, toto je otázka, ktorá môže pri vami navrhovanej voľbe generálneho riaditeľa reálne nastať. Toto sú všetko otázky, ktoré vyplývajú a vynárajú sa zo života, z praxe.
Vo vašom poslaneckom návrhu mi chýba to najdôležitejšie. Jasne a jednoznačne stanovené profesionálne kritériá na vrcholového manažéra tohto typu. Kritériá, ktoré nebudú zahŕňať iba vzdelanie, bezúhonnosť a dobre vyretušovaný životopis, ale kritériá, ktoré budú u kandidátov zohľadňovať predovšetkým praktické vedomosti, znalosti a najmä skúsenosti z rozhlasového i televízneho vysielania, schopnosti riadiť tvorivé a produkčné tímy, manažovať autorskú programovú tvorbu. Mimoriadne dôležitou oblasťou, ktorou má kandidát presvedčiť, je komplexná manažérska vízia a projekt fungovania média verejnej služby. Nielen na samotné funkčné obdobie generálneho riaditeľa, ale v tom lepšom prípade minimálne na desať rokov.
Súčasťou komplexného manažérskeho projektu má byť, samozrejme, aj model financovania a ekonomického fungovania tejto inštitúcie. Tam mali aj terajší kandidáti, teda kandidáti v predošlej voľbe, na generálneho riaditeľa obrovský priestor na invenčnosť. Žiaľ, ani jeden z kandidátov mňa osobne, pokiaľ ide o ekonomickú stránku fungovania a nejaké nové nápady, nepresvedčil.
Summa summarum. Vážim si každú legislatívnu iniciatívu. Je za ňou, predpokladám, vždy dobrá viera, je za ňou veľká snaha a je za ňou aj značná robota. Dáva impulz na odbornú diskusiu a tá je podľa všetkého nevyhnutná aj pri tejto téme.
Tomuto poslaneckému návrhu chýba predovšetkým viac znalostí z praxe. Viac skúsenosti z mediálneho života a samotného fungovania rozhlasu či televízie. Nestačí riešiť problém politickosti alebo apolitickosti. Nestačí riešiť proces voľby generálneho riaditeľa, či je politický alebo apolitický. Neviem si predstaviť, ako sa dá v dnešnej zložitej dobe a úzkom prepojení všetkých oblastí života garantovať akási apolitická sterilita. V dnešnom svete totiž veci spolu súvisia omnoho viac, omnoho intenzívnejšie a omnoho široko spektrálnejšie, než si to človek možno v prvoplánovom vnímaní uvedomuje.
Z dôkladného posúdenia tohto poslaneckého návrhu teda môžem povedať, že jeho praktická realizácia by priniesla viac problémov a rozporov, ako úžitku. Nepovažujem ani za prínosnú ani tú alternatívu, že by generálneho riaditeľa RTVS volila Rada RTVS. Tento model bol už v minulosti odskúšaný a prináša určite vyššiu mieru nebezpečenstva "politického rozhodovania", ako v prípade, že voľbu generálneho riaditeľa ponecháme na rozhodnutie 150 poslancov Národnej rady. Keď už, tak 12 členov Rady RTVS je omnoho ľahšie ovplyvniť, ako ovplyvniť 150 rôznorodých, aj názorovo rôznorodých, aj politicky rôznorodých poslancov Národnej rady.
Som presvedčený, že ak sprísnime profesionálne kritériá na uchádzačov už vo fáze prihlasovania a tvorby projektov, vytvoríme dôveryhodný základ na to, že generálny riaditeľ RTVS bude volený na základe svojich osobnostných, profesionálnych, riadiacich a ľudských kvalít. Lebo ak je to zrelý profesionál, schopný komunikátor, líder, ktorý dokáže nadchnúť a stmeliť svoj tím, ak dokáže vytvoriť klímu, pozitívnu atmosféru, využije ľudský potenciál rádia a televízie pod jednou strechou, vie, čo znamená verejnoprávnosť, pozná princípy verejnoprávnosti, taký generálny riaditeľ bude mať potrebný rešpekt, úctu a ustojí akýkoľvek tlak alebo prípadné ovplyvňovanie zo strany politikov, štátnej i verejnej správy, ale povedzme to otvorene, aj zo strany mimovládnych alebo treťosektorových organizácií.
Problém teda nie je v procese voľby generálneho riaditeľa RTVS. Problémom sú kritériá na osobu a osobnosť generálneho riaditeľa RTVS. To je dôležité zmeniť. A toto tento predmetný poslanecký návrh nerieši. Preto ho z úcty k prekladateľom, predkladateľom považujem skôr za pokus o vyvolanie spoločenskej diskusie, než za skutočný legislatívny návrh, ktorý by v mediálnej praxi priniesol výraznejší posun v nezávislosti Rozhlasu a televízie Slovenska. Z dôvodov, ktoré som vo svojom vystúpení uviedol, poslanecký návrh kolegov Maďariča a Poliačika osobne nepodporím a nepodporí ho ani klub Slovenskej národnej strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2018 16:31 - 16:33 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom a kolegyni za faktické poznámky.
Pán poslanec Dostál, ja viem, že znakom mladosti je odvaha, kritickosť, aj už určitá revolta, a s tým nesúhlasím, ale čo ste hovorili, že novinár nemá čo komunikovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. No potom sa pýtam, kde sa končí jeho práca. Jeho práca sa končí subjektívnym obvinením dotyčného človeka? Na základe čoho a na základe prečo. Pani Kaščáková, pokiaľ ide o vzdelanie novinára, ja určite nelimitujem novinára jeho vzdelaním, ja ho limitujem jeho praktickými novinárskymi skúsenosťami, jeho praktickými novinárskymi zručnosťami a jeho osobnostnou novinárskou zrelosťou. To sú tri dôležité veci, dovolím si povedať, okrem analytickej schopnosti, najdôležitejšie veci, ktoré by mali zdobiť investigatívneho novinára a novinára vôbec.
Pán Pčolinský, no, nerozhorčoval som sa, nevyplakával som, povedal som svoj názor, ktorý je podopretý viac ako 30-ročnými skúsenosťami v médiách. Nepoznám komunikáciu v rámci RTVS, ale už ako bolo dobrým zvykom pri určitých novinárov, novinároch v tejto inštitúcii, všetko sa ocitlo zázračným spôsobom na webe a na Facebooku.
No a RTVS nie je televízia Slovenskej národnej strany, to si vygumujte z hlavy, prosím, a nový mediálny zákon pripravuje sa, určite vyvoláme k tomuto celospoločenskú diskusiu.
Ďakujem.
Skryt prepis