Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2018 o 17:19 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 17:19 - 17:21 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega. Oceňujem kultivovanosť nášho dialógu. Verím, že bude príkladom pre ostatných. Pokiaľ ide o to porovnanie účelové či neúčelové, no rovnako môžeme porovnávať výdavky na obranu aj s potrebnými výdavkami na podporu trebárs poľnohospodárov alebo iných rezortov. Čiže ja som len nechápal tú, tú spojitosť školstva s výdavkami na obranu.
Pokiaľ ide o tlačové konferencie, hovoríte, že nemáte informácie. No tak ja už som to povedal pánovi Galkovi, že keď nemajú informácie, kto nemá informácie, tak väčšinou začína fabulovať a vymýšľať a dohadovať. Takže to, či máte informácie alebo nie, to už je otázka vašej šikovnosti alebo spôsobu práce, alebo spôsobu, presnejšie, komunikácie aj s vládnymi predstaviteľmi exekutívy alebo s kolegami z koalície, aby ste si tie informácie zadovážili. Takže priestor pre komunikáciu to je, tu je, to ma veľmi teší. A myslím si, že aj v priebehu dnešnej schôdze sa vďaka nám všetkým podarilo, možno až na niektoré výnimky, udržať kultivovanosť tejto diskusie a vecnosť, čo si vysoko vážim, a myslím si, že pán minister si tiež zaslúži našu úctu a obdiv, že od rána tu vlastne je sparring partnerom každého z poslancov a zaujíma k tomu naozaj kvalifikované a fundované stanovisko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2018 17:08 - 17:17 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, ctení kolegovia, pani predsedajúca, vážený pán minister, téma je vážna, téma je dôležitá, hovoríme o nej už viac ako sedem hodín. Návrh na zvolanie tejto schôdze predložilo, pokiaľ som to dobre spočítal, 33 poslancov opozície, ale už asi dve hodiny, čo tu sedím, sledujem pravú stranu tejto sály, kde sídli opozícia, tak naozaj v priemere napočítal som taký tucet poslancov, ktorí tu sedia a počúvajú. Takže neviem, či tomu opozičnému Boeingu, pardon, Spartanovi, či dochádza palivo, ale to je jedno. Hovoríme o téme, ktorá je naozaj vážna a potrebné je o nej hovoriť.
Hoci obrana a bezpečnosť nepatria medzi prioritné oblasti mojej poslaneckej práce, zaujímam sa o ňu jednak ako chlap, ktorý má za sebou základnú vojenskú službu ešte v tej klasickej podobe, dva roky prípravy na vysokej škole a potom rok aktívnej vojenčiny v bojovom útvare v českých Lounoch. Druhý dôvod môjho záujmu o armádne záležitosti pramení práve v tom, že Slovenská národná strana má pod kuratelou tento rezort v súčasnej vládnej koalícii, a preto pozorne sledujem kroky a činnosť ministra obrany Petra Gajdoša. Mimochodom, považujem ho za človeka, ktorý je hodný svojej stoličky, že je to muž na pravom mieste, na správnom mieste, že je to profesionál, že má ľudské, odborné aj manažérske dispozície na to, aby vykonával toto zodpovedné poslanie a bol ministrom dôležitého silového rezortu.
Teraz mi dovoľte niekoľko postrehov týkajúcich sa opozičného odôvodnenia zvolať dnešné plénum a zároveň týkajúcich sa situácie, ako ju vnímam po viacerých diskusiách s ministrom obrany a preštudovaní takých kľúčových materiálov, ako bol, ako je Dlhodobý plán rozvoja obrany Slovenskej republiky do roku 2030, novej obrannej stratégie Slovenskej republiky a samozrejme programového vyhlásenia vlády, časť obrana.
Opozícia ako iniciátor dnešného pléna v úvode odôvodnenia, môžte si to skontrolovať, konštatuje, citujem: "Jednou zo základných povinností Slovenskej republiky voči občanom je zaistiť obranyschopnosť a bezpečnosť." Ďalej citujem: "Uvedomujeme si, že mnohé štáty Európskej únie vrátane Slovenska zanedbali svoje výdavky na obranu, ktoré sme sa zaviazali udržovať minimálne na úrovni 2 % hrubého domáceho produktu." A teraz to najdôležitejšie, opäť citujem: "Veľká časť týchto výdavkov musí smerovať do absolútne nevyhnutnej modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky." Zopakujem ešte raz, do absolútne nevyhnutnej modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Potrebnosť investície dokazuje okrem iného aj rebríček Global Firepower Index. V roku 2014 Slovensko skončilo na 71. mieste z hodnotených 106 krajín a o dva roky neskôr sme si toto umiestnenie ešte o tri miesta pohoršili.
Takže so všetkým, čo som citoval a čo je uvedené v správe, v odôvodnení opozičných poslancov, môžeme súhlasiť. V tomto bode je to vzácna zhoda názorov medzi opozíciou a koalíciou. Zároveň si však nemôžeme nevšimnúť, že autori odôvodnenia si v základných kontextoch protirečia. Na jednej strane uznávajú a zdôrazňujú potrebu absolútnej, nevyhnutnej modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vzápätí kritizujú rezort obrany a vládu, že vyčlenila 1,2 mld. eur na plánovanú modernizáciu armády. A táto investícia je pritom, alebo táto investícia najvýraznejšie a omnoho intenzívnejšie približuje Slovenskú republiku k napĺňaniu požiadavky 2 % HDP určených na obranu.
Ďalšia citácia: "Ministerstvo obrany koná v plánovanej modernizácii netransparentne a diskriminačne." Myslí sa tým téma vojenských transportérov a modernizácia leteckej techniky. Aká netransparentnosť? K princípu transparentnosti iba jeden maličký dovetok. V praxi transparentnosť znamená, že proces obstarávania prebieha prehľadným, predvídateľným a preskúmateľným spôsobom. Teda že všetky podmienky a pravidlá zadania zákazky sú vyjadrené jasne, presne, jednoznačne a zrozumiteľne, že je to všetko dostatočne a náležite odôvodnené, že každý úkon je v procese verejného obstarávania zdokumentovaný. Minister už ozrejmil tému po odbornej stránke. Ja len dodám, že transparentnosť znamená rovnaké podmienky pre každého. Spochybňovať vývoj a výrobu vojenských transportérov doma na Slovensku je úplne krátkozraké. Okrem toho, že prinesie oživenie u nás tradičného priemyslu, je to bežný štandard vo svete, a to aj v civilnom sektore, napríklad v civilnom letectve. Je to úplne bežný štandard, že objednávateľ sa s dodávateľom dohodne a stanoví ako podmienku dodávky výrobu časti daného zariadenia alebo časti tovaru uňho doma v domácich podmienkach. Je to, opakujem, bežný štandard.
Ďalšie účelové protirečenie z dôvodovej správy. Opozícia poukazuje na to, že objem zdrojov na vojenské transportéry sa rovná takmer ročným výdavkom ministerstva školstva. Nuž neviem, prečo práve tento rezort je spomínaný ako príklad, ale je to naozaj iba účelové prirovnanie, keď vychádzame z toho, čo bolo skonštatované v súvislosti s absolútne nevyhnutnou modernizáciou Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
V odôvodnení tiež vyčítate, že diskusia sa vedie cez médiá a cez tlačové konferencie. No, vážení kolegovia z opozície, nehnevajte sa, ale médiá a tlačové konferencie sú práve vami najčastejšie používaný komunikačný nástroj. Takže bolo by celkom korektné, keby ste uznali, že nielen vy, ale aj koalícia, a v tomto prípade trebárs aj Slovenská národná strana má rovnaké právo používať takéto komunikačné nástroje. Navyše minister obrany je pod chvíľou v parlamente, na výbore pre obranu a bezpečnosť, či v pléne veľmi často ho vídame a vôbec nemám pocit, že by sa potreboval skrývať alebo brániť akejkoľvek diskusii s kýmkoľvek, či je to z tábora opozície alebo koalície.
Ja tu nemienim v tomto príhovore ani útočiť, ani kritizovať, ani by som si to nedovolil, lebo nepovažujem sa za bezpečnostného experta. Len som považoval za povinnosť a potrebné poukázať na protichodnosť a účelovosť niektorých tvrdení, ktoré sa uvádzajú v návrhu skupiny poslancov na zvolanie dnešného pléna schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Nespochybňujem pritom právo opozície konať tak, ako koná. Nespochybňujem teda ani legitimitu žiadosti o mimoriadne zasadnutie pléna. Len by som chcel vecnú a korektnú diskusiu v parlamente a v pléne, diskusiu, v ktorej budú zaznievať a už zazneli argumenty a v ktorej sa nebudú vytrhávať veci z kontextu. Je dôležité, aby sme dospeli k nejakej zhode, ale oveľa dôležitejšie je, aby sme sa rešpektovali a porozumeli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:48 - 14:50 hod.

Karol Farkašovský
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:04 - 13:06 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Prejav ministra obrany hodnotím ako vecný, faktický a vysoko fundovaný. Myslím, že dal odpoveď mnohým, ktorí mali a šírili pochybnosti súvisiace s procesom modernizácie slovenských ozbrojených síl. Je veľa vecí, na ktoré sa dá reagovať, a predpokladám, že ešte budú reagovať kolegovia, ale ja by som rád zdôraznil dve veci, a tou je koncepčnosť a medzinárodný rozmer. Dlhodobý plán rozvoja obrany a Ozbrojených síl Slovenskej republiky do roku 2030 je totiž prvý koncepčný materiál svojho druhu a je to plán ďalekosiahlych investícií do ozbrojených síl. Nejde však iba o čísla a o prvotnú, hoc aj nevyhnutnú, potrebu obnoviť techniku, výzbroj alebo vojenský materiál, musíme trošku vidieť aj ďalekonosnejšiu perspektívu. Je veľmi dôležité z hľadiska dobrého mena Slovenska vyslať signál aj do sveta našim partnerom v NATO, že to s obranyschopnosťou myslíme vážne a že držíme svoj záväzok 2 % hrubého domáceho produktu do obrany. Aj spoluprácou s Fínskom dokazujeme, že máme solídny potenciál, že sme otvorení a schopní kooperovať a že si Slovensko buduje povesť spoľahlivého partnera. Skúsme si teda pre objektivitu aj dnes nastaviť optiku tak, aby sme dokázali vidieť aj širšie súvislosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 18:27 - 18:28 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Pán Poliačik, som veľmi rád, že som vás pobavil, aspoň sa tu zasmejeme v parlamente vďaka vám. Nikto vám nebráni v diskusii. Naopak, svojím vystúpením som chcel túto diskusiu vlastne rozprúdiť. To bol účel.
S pánom Baránikom súhlasím.
No a pani Grausová, pokiaľ viem, tak téma, ktorá je na stole a ktorú riešime, je problém platového ohodnotenia ústavných činiteľov, nie platové ohodnotenie iných profesií. Túto tému môžeme riešiť separátne v súvislosti s nejakými inými zákonmi. Verím, že aj na to príde, ale momentálne je téma na stole platy ústavných činiteľov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.2.2018 18:14 - 18:21 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, ide o, po všetkých stránkach o spoločensky pomerne citlivú tému, ale nemyslím si, že by sme pred ňou mali cudne klopiť zrak a privierať oči. Naopak, treba o nej hovoriť rozumne, vecne a pragmaticky. Odmietam vytĺkanie politického kapitálu a populistické reči z pravej či z ľavej strany politického spektra. Od začiatku volebného obdobia som tu niekoľkokrát povedal, že parlament, poslanci, naše vystupovanie a komunikácia sú zrkadlom pre celý národ. A platí to stále. Platí aj to, že zlý obraz, ktorý si občania o politike a o politikoch vytvorili, sa napráva veľmi ťažko. Svoj podiel majú na tom sčasti médiá, tie ho vedia ešte poriadne znásobiť, ale v prvom rade za zlý obraz politiky a politikov v očiach verejnosti padá zodpovednosť na našu hlavu.
Nečudujme sa hlasom z ulice, ktoré tvrdia, že poslanci si nezaslúžia ani to symbolické jedno euro, o ktoré si v decembri zvýšili platy. Nečudujme sa, že slovo politik sa dnes na Slovensku pomaly rovná slovu kriminálnik. Také je totiž vnímanie ľudí. Žiaľ, politika je vo vedomí občanov naozaj zdevalvovaný pojem. Je to smutné, ale je to tak. Napriek tomu, že politika je stále jediný legitímny nástroj, ktorým sa môžu veci v spoločnosti dať do pohybu a riešiť veci pre blaho všetkých občanov Slovenska.
Ja som pozitívne zmýšľajúci človek a ako taký som hlboko presvedčený o tom, že drvivá väčšina nás poslancov robí svoje politické poslanie a konanie v najlepšom vedomí a svedomí a že to myslí vážne, seriózne a zodpovedne. Je prirodzené, že niekomu to ide lepšie, rýchlejšie, niekomu pomalšie a niekomu menej. Každý sme iný, ale každý z nás tu v parlamente má svoju legitimitu, pod ktorú sa podpísali občania a voliči. Je pravda, že poslanecká práca je pod väčším drobnohľadom ako akákoľvek iná práca v tejto spoločnosti. Aj poslanecká práca má svoj obsah, svoju kvalitu, svoje opodstatnenie a svoj výsledok. A každá práca, teda aj poslanecká, má svoju finančnú aj spoločenskú hodnotu. Sú práce, ktoré sa dajú porovnávať, sú práce, ktoré sa dajú plus - mínus aj rovnako zaplatiť.
Poslanecká práca má však svoje špecifiká a z tohto rámca, dovolím si tvrdiť, sa vymyká. Nechcem ju v žiadnom prípade ani vyvyšovať, ale nechcem ju ani populisticky devalvovať. Model, ktorý v jej ohodnotení vznikol v roku 2011, nepovažujem v dnešnej dobe za primeraný ani opodstatnený. Vtedy bolo zmrazenie platov ústavných činiteľov možno prejavom solidarity. Podstata problému sa ale tým nevyriešila. Téma prerástla do notorického štádia, a preto, aby sa neporušila litera zákona, vracala sa každoročne do parlamentu vo forme zmrazovania platov na ďalší a ďalší rok. Nepochybujem o tom, že v roku 2011 išlo o dobrý úmysel, ale doba, vývoj, okolnosti a právny stav sa odvtedy už markantne zmenili a pokročili. Teraz vieme, že keby sa problém bol riešil v nasledujúcom alebo v nasledujúcich rokoch, nemuseli by sme tu predvlani alebo vlani improvizovať so zmrazovaním platov alebo s jednoeurovým zvyšovaním. Keby sa to riešilo včas, platy by sa vyvíjali úplne prirodzeným spôsobom, ktorý by reflektoval ekonomiky aj platnú legislatívu. Ukazuje sa teda, že platíme daň za pasivitu a pochybenie v predošlých rokoch.
Chcem ešte poukázať na tri dôležité fakty. Po prvé, radi sa porovnávame sami medzi sebou a radi sa porovnávame so svetom. Vo svete však ešte nevznikol, a som hlboko presvedčený, že ani nevznikne štát, v ktorom by mali všetci rovnaké platy a platové ohodnotenie. Porovnať sa dajú platy iba v rovnakých pracovných pozíciách a v profesiách.
Dovoľte malý prehľad platov parlamentných poslancov v niektorých porovnateľných krajinách, teda členských krajinách Európskej únie. Slovinsko, plat poslanca parlamentu 5 899 eur, Estónsko 6887 eur, Portugalsko 6720 eur, Holandsko 7311 eur, Dánsko 7877 eur a Belgicko 9180 eur. Uvádzam aj zdroj, podľa ktorého som citoval tieto informácie, je to City A. M. z OECD pre rok 2016. To nehovorím o našich susedoch Rakúšanoch, ktorí majú, poslanci v Rakúsku plat 10 537 eur a v Taliansku 10 454. Kde sa nachádza v tomto Slovensko?
Druhý fakt, generálny prokurátor Slovenskej republiky podal na Ústavný súd podnet, v ktorom napadol zmrazovanie platov ústavných činiteľov ako porušenie zákona.
Tretí fakt, kategória sudcovia a prokurátori. Na základe rozhodnutia Ústavného súdu na nich nevzťahujú dôsledky každoročného zmrazovania platov. Dávam legitímnu otázku, prečo? Pýtam sa, aj keď by Ústavný súd rozhodol o podnete generálneho prokurátora, môže byť rozhodnutie Ústavného súdu v tejto súvislosti iné ako v súvislosti so sudcami a prokurátormi? Asi nie, bol by to precedens.
Svoje vystúpenie chcem uzavrieť výzvou, aby sme nedevalvovali populistickými rečami samých seba, ale aby sme práve našou prácou a normálnym odmeňovaním za ňu vrátili parlamentu spoločenskú vážnosť a ukázali všetkým, že sme si vedomí zodpovednosti za to, aké zákony pre spokojný život občanov vytvoríme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 16:34 - 16:35 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Martin, oceňujem vašu vecnosť vo vystúpeniach v parlamente, teda na tejto pôde, ale v tom terajšom mi trošku chýbala vyššia miera kreativity. Jedno- alebo dvojkolové voľby, to je dilema, o ktorej parlament už rozhodol tak, ako rozhodol, pred župnými voľbami. Samozrejme, dá sa o tom diskutovať, polemizovať a argumentovať a hľadať vhodnú formu, ktorá nemusí byť ani liberálna, ani konzervatívna, ale v prvom rade a najdôležitejšie je, že by mala byť konštruktívna. Oveľa zmysluplnejším by však bolo iniciovať širokú celospoločenskú diskusiu o ďalšej budúcnosti a funkčnosti vyšších územných celkov. Som pevne presvedčený o tom, že je možné nájsť takú formu regionálneho usporiadania Slovenska, ktorá bude efektívnejšia a prinesie do štátneho rozpočtu – bez ohľadu na počet kôl vo voľbách – vyššiu úsporu.
No aby som skončil kreatívnejšie, to, čo som vám vyčítal v úvode, ja by som mal takú celkom revolučnú myšlienku na záver. Ja by som išiel normálne do povinných volieb, povinnej volebnej účasti bez ohľadu na to, či ide o župné voľby, starostovské voľby alebo parlamentné, alebo eurovoľby. Tak ako je to napríklad v Dánsku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 17:00 - 17:06 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ctené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že v tejto sále zaznel pred chvíľou smiech, pretože smiech je signálom nielen dobrosrdečnosti človeka, ale v istých súvislostiach aj takým signálom harmonizovania postojov, či opozičných, či koaličných. A to je vždy taký príjemný signál. Bodaj by to bolo častejšie.
Nepochybne je tu medzi nami veľa dobrých a skúsených odborníkov na sociálne témy, ktorých si veľmi vážim bez ohľadu na to, či sú z tábora koalície alebo opozície. Rád by som však do tejto diskusie prispel aj svojím názorom a upriamením našej pozornosti na jeden veľmi dôležitý moment, ktorý súvisí so zákonom 448/2008 Z. z. Niet prakticky týždňa, v ktorom by som sa nestretol a nehovoril na rôznych fórach s ľuďmi o tom, čo ich ťaží, čo ich trápi a čo ich bolí. Nezaujímajú ich hádky, nezaujímajú ich parlamentné škriepky ani riešenia od zelených stolov, ale zaujímajú ich pragmatické postoje. Majú jasnú predstavu o tom, ako by mali politici slúžiť ich záujmom a tomu, aby život občana na Slovensku bol plnohodnotný a hlavne dôstojný. Témy, ktoré ľudia na týchto stretnutiach otvárajú, sú zdanlivo obyčajné, ľudské, ale mnohé z nich majú celospoločenskú závažnosť. Vo veľkej miere sa týkajú sociálnej oblasti, sociálnej starostlivosti, sociálnych služieb, no a práve toto ma primälo vystúpiť v dnešnej rozprave.
Čo sa týka predloženej novely, prináša legislatívne zmeny, ktoré vychádzajú zo záväzku uvedeného v programovom vyhlásení vlády, a to zefektívniť systém viaczdrojového financovania sociálnych služieb podporou zavedenia príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov. Dá sa teda z môjho pohľadu ako poslanca, do značnej miery trošku laického v tejto oblasti, ale poslanca, ktorý sa o ňu zaujíma, povedať, že ide o progresívny návrh.
Cieľom je totiž, po prvé, zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb. Dopyt po nich sa totiž neustále zvyšuje a vyzerá to tak, že sa bude rapídne zvyšovať aj v blízkej či strednodobej alebo vzdialenejšej budúcnosti.
Po druhé, zvýšenie príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby z rozpočtu ministerstva práce vychádza aj z toho, že sa reálne zvyšujú náklady poskytovaných služieb s garantovaním ich kvality.
Po tretie, cieľom je zadefinovať nástroj na rozvoj sociálnych služieb nie od zeleného stola, ale tak, aby ponuka štátu, aby ponuka bola šitá na mieru potrebám občanov a obyvateľov. Mám tu na mysli nielen regionálnu, ale aj lokálnu samosprávu, teda sociálne služby vo verejnom záujme a v súlade s komunitnými plánmi obcí.
No a po štvrté, ide tu aj o vytvorenie určitej rezervy a úspory v rozpočtoch VÚC. Ukazuje sa, že v roku 2018 by v štyroch krajoch, bratislavskom, nitrianskom, prešovskom a košickom, mohla úspora dosiahnuť po 1,3 mil. eur, čo už sú celkom zaujímavé peniaze. V ostatných krajoch sa predpoklady úspor pohybujú v rozmedzí od 300- do 500-tisíc eur. Samotná výška ušetrených finančných prostriedkov závisí od počtu zazmluvnených prijímateľov u neverejných poskytovateľov. To, čo sa v novele zrejme riešiť nedá, je fakt, že treba nájsť asi spôsob ako zaviazať vyššie územné celky k tomu, aby ušetrené finančné prostriedky použili práve na sociálne služby. Odporúčam, aby tieto ostali v rozpočtoch VÚC, aby ich použili na bežné a kapitálové výdavky, súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb. Ide napríklad o výdavky v súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov sociálnych zariadení, samozrejme v neposlednom rade aj so zvýšením miezd a platového ohodnotenia týchto zamestnancov. Po ďalšie, ide o materiálne vybavenie zariadení, o zvyšovanie kvality starostlivosti v týchto zariadeniach a na podporu služieb komunitného charakteru.
Na čo by som chcel však v závere poukázať ako na problém, ktorý treba akútne riešiť, je odmeňovanie zamestnancov, ktorí pracujú v zariadeniach sociálnych služieb. Týka sa to zákona 553/2003 Z. z., teda zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Jednak prácu, ktorú títo ľudia robia a vykonávajú, považujem za platovo podhodnotenú, poddimenzovanú výrazne, pretože hrubá mzda vo výške cca 600 eur nie je dostatočná a určite nezodpovedá pri akomkoľvek kritickom postoji dôležitosti a zmysluplnosti práce, ktorá sa vlastne ani nedá robiť ako práca. Jednoducho musíte sa pre ňu narodiť a musíte ju robiť ako svoje poslanie. Ak túto otázku nebudeme riešiť na celospoločenskej úrovni, ľahko sa môže stať, že slovenské ženy v ešte väčšej miere ako doteraz budú chodiť za vyššie mzdy, za lepšie platové ohodnotenie opatrovať starých ľudí do Rakúska, do Nemecka a ďalších západoeurópskych krajín a naše zariadenia budú mať problém obsadiť zamestnanecké miesta, nehovoriac o tom, že poddimenzovaný personálny stav môže mať veľmi negatívne následky na kvalitu poskytovania starostlivosti o našich seniorov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 18:16 - 18:17 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Účastníkom odboja bezpochyby patrí naša vďaka a úcta a veľká úcta za ich obetavosť, húževnatosť a myslím si, že zaslúžia si takúto formu vďaky, akú touto legislatívou prejavujeme. Zaslúžia si ju nielen za to, že sa obetovali pre to, aby sme my mohli žiť svoj život spokojne a plnohodnotne v pokoji a mieri, ale aj tým, že sa postavili na odpor nacistickej mašinérii a krutosti a vyslali tak veľmi dôležitý signál aj ďalším generáciám. Dali nám príklad, ako sa dá proti zlu nielen postaviť, ale aj bojovať a dokonca tento boj aj vyhrať.
Preto dúfam a som presvedčený, že všetci kolegovia a kolegyne, poslanci a poslankyne Národnej rady budú za tento návrh hlasovať a budú hlasovať kladne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2017 10:39 - 10:41 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem zdôrazniť najskôr to, že nespochybňujme existenciu a zmysel existencie verejnoprávnych médií. Jednoducho boli, sú a patria do demokratickej spoločnosti a nemá význam o tom ďalej polemizovať.
Pán poslanec Viskupič, hovoríte, že sa netreba miešať do verejnoprávnych médií. Zároveň v tej istej vete ste povedali, že treba dupať na kvalitu. Tak ako to je vlastne? Čím a ako treba tú kvalitu kontrolovať? Asi pravidelnou kontrolnou činnosťou cez parlament a jeho výbor pre kultúru a médiá. RTVS slúži občanom, v tom sa zhodneme a takisto parlament slúži občanom.
Pokiaľ ide o výsledky súčasného manažmentu a súčasného riaditeľa, nikto nespochybňuje dobré výsledky jeho práce. Dokonca sme sa aj poďakovali a dokonca sme to aj pozitívne zhodnotili. To však ale neznamená, že existujú len pozitíva a nad negatívami si treba zavrieť oči. Často používa súčasné vedenie RTVS čísla o tom, ako stúpla sledovanosť, ale moja otázka je, nestúpla náhodou tak preto, že poklesla úroveň komerčného spravodajstva? A druhá otázka v tejto súvislosti. Aký zmysel má pre RTVS súperiť v číslach s komerciou, ktorá je úplne odlišná tak v poslaní, ako aj vo forme a tvorivých postupoch?
Takže radšej si myslím, že treba poslanie RTVS, to, čo od neho vlastne očakávame vrátane vyváženosti, objektivity a nestrannosti, veľmi precízne definovať a charakterizovať v legislatíve a potom sa nikto nemusí báť, že či to bude štátna televízia alebo neviem aká televízia, ale bude naozaj slúžiť divákom a poslucháčom.
Ďakujem.
Skryt prepis