Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.5.2018 o 17:36 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:48 - 18:49 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na to, aký je to nenápadný bod v programe tejto schôdze, si myslím, že rozprúdil celkom zaujímavú a, dovolím si povedať, aj užitočnú diskusiu. Ukazuje sa viac ako potrebné hovoriť o histórii nášho národa, to je jedno, či samostatného slovenského štátu, alebo v období československého štátu.
Chcem vyzdvihnúť inšpiratívnosť tejto diskusie nielen z toho historického pohľadu, ale aj z vedeckohistorického pohľadu. Myslím tým predovšetkým na potrebu dostať túto tému a s ňou súvisiace fakty do učebných osnov a do vzdelávacieho procesu našich škôl. Pretože naozaj mládež má veľmi veľké medzery, pokiaľ ide o históriu či už slovenského štátu, alebo našej československej minulosti spoločnej, a myslím si, že v tomto zmysle by mali byť oveľa, oveľa aktívnejší aj samotní historici, ktorí ešte stále na tej vedeckej báze nedokázali zhodnotiť či už obdobia slovenského štátu, či obdobie roku ´68, ´89 a podobne.
Takže hodnotím to celé ako veľmi inšpiratívne a určite by sme aj na parlamentnej pôde, a súhlasím aj s pánom Jarjabkom v tom, že trebárs aj na mediálnom poli mali o histórii našej, vlastnej histórii, na ktorú máme byť a môžeme byť hrdí, mali by sme o tom hovoriť častejšie, intenzívnejšie a omnoho širokospektrálnejšie ako doteraz.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 18:58 - 18:59 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, bol to pokus o literárno-intelektuálne vyzerajúci obsah a musím vám povedať, že celkom vyšiel. Oceňujem kultivovanosť vášho prejavu, ale v umeleckom obale trošku zanikol vecný obsah. Ideologicky ste pokračovali v intenciách vašej strany, plnej odborníkov a samozvaných tieňových ministrov. Vyzeráte ako najkultivovanejší klenot, poslanecký klenot vašej stajne, čo je dobré, ale chcem vám pripomenúť jedno, že komunikácia, to nie je len o citátoch a bonmotoch, ale predovšetkým o počúvaní. A keby ste počúvali argumentáciu ministerky, ušetrili by ste si prácu, na inak kultivovanom prejave a príspevku, za ktorý vám ďakujem a ktorý oceňujem, že bol bez invektív a v tomto prípade váš stranícky šéf sa má čo od vás učiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 16:01 - 16:03 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Najskôr dva fakty.
Vystúpenie, pomerne kľúčové vystúpenie ministerky pôdohospodárstva sledovalo zhruba 15 až 16 členov opozície. Na to by som chcel poukázať.
A druhý fakt, na ktorý by som chcel poukázať, je napríklad hlasovanie o zákone, ktorý rieši nájom poľnohospodárskej pôdy. Aj pán odborník Fecko, aj pán kolega Pčolinský hlasovali za tento zákon. A za tento zákon hlasovalo 123 členov tohto parlamentu, kolegovia.
Pokiaľ ide o pani ministerku, prezentovala sa ako človek profesionál v takom zložitom rezorte, akému šéfuje. Z jej dnešného, ale aj doterajších vystúpení v parlamente je viac ako očividné, že problematike poľnohospodárstva sa rozumie, že má skúsenosti a že má potrebnú odbornosť. V tom sa asi ťažko nájde konkurencia v tomto parlamente. A aj preto sú ataky, politické ataky a opozičné ataky na ňu založené viac na emóciách a účelovosti bez toho, aby sa prípadný problém riešil vecnou diskusiou.
Vždy je asi politicky lepšie a možno aj jednoduchšie vyvolať mediálnu pozornosť, než počúvať argumentáciu oboch strán a vecne diskutovať. Pri riešení problémov by sme mali vychádzať viac z tej vecnej argumentácie a menej z emócií a populistických snáh strnúť na seba pozornosť médií.
Takže treba si položiť takú zásadnú otázku, či chceme problém naozaj riešiť v prospech občana, tak ho riešme. Ale riešme ho odborným dialógom a nie sebaprezentáciou pred televíznymi kamerami na balkóne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 11:25 - 11:27 hod.

Karol Farkašovský
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2018 17:36 - 17:37 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi oceňujem obsiahlu správu Rady pre vysielanie a retransmisiu nielen z hľadiska kvantity, ale predovšetkým z hľadiska obsahu. A veľmi by som v pozitívnom zmysle chcel poukázať na vyváženie práve tej represívnej zložky, ktorá prináleží pri posudzovaní sťažností a programov, a zároveň aj edukatívnej zložky, ktorá je vlastne takou novinkou v činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu a myslím si, že veľmi perspektívnou, lebo len tou edukatívnou časťou alebo edukatívnou prácou môžeme očakávať priame výsledky a počet znížených sťažností hlavne.
Činnosť rady je nezastupiteľná a extrémne dôležitá pre zdravé mediálne prostredie na Slovensku, ale v širšom kontexte aj pre zdravie medziľudských vzťahov, zdravú spoločenskú klímu, ktorú médiá veľmi výrazne ovplyvňujú. Oceňujem aj našu spoluprácu s Radou pre vysielanie a retransmisiu, myslím spoluprácu poslancov a členov mediálneho výboru Národnej rady. Vždy sa stretávame s ústretovosťou, s pochopením a s veľmi dobrou súčinnosťou. Určite táto spolupráca bude ešte intenzívnejšia aj po korekcii európskej legislatívy. A určite budeme spolupracovať aj v súvislosti s prípravou legislatívy, ktorá bude zameraná na kontrolu krížového vlastníctva médií na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.5.2018 17:20 - 17:22 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017, ktorú pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 967 z 29. marca 2018 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady.
Výbor Národnej rady prerokoval správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 92 z 3. mája 2018 schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017. Po druhé, vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu pani Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Súčasne ma výbor určil za spravodajcu a poveril, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania vo výbore. Prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 95 zo dňa 3. mája 2018.
Pán predseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2018 15:14 - 15:15 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru pre kultúru a médiá za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2018 14:32 - 14:33 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi oceňujem, Jaro, tvoj pohľad na túto tematiku. Súhlasím s tým, že je nevyhnutne potrebné nastaviť fungovanie mechanizmov v rámci Európskej únie, aj keď som osobne ako človek proti brexitu a proti tomu, aby Británia opustila EÚ, no je to rozhodnutie britskej verejnosti a občanov, takže to rešpektujeme. Ale vo všetkom zlom treba vidieť aj niečo dobré, tak si myslím, že brexit bude v konečnom dôsledku, alebo mal by byť v konečnom dôsledku inšpiratívnejší aj pre samotnú Európsku úniu na to, aby podnikla dynamickejšie kroky vo vzťahu k vlastnej sebareflexii, k vlastnej budúcnosti a k vlastnej reštrukturalizácii.
Za dôležité považujem aj presadzovať, samozrejme, národnoštátne záujmy, často možno aj na úkor liberálnej demokracie, ale tak, aby sme sa dostávali k prosperujúcemu priemeru v Európskej únii a nezostávali takpovediac v druhej lige, či už ide o odmenu za rovnakú prácu alebo či už ide o benefity pre našich občanov pracujúcich v členských štátoch Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 10:57 - 10:58 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, nadštandardná sloboda a 27. miesto Slovenska v uvedenom rebríčku medzi 140 krajinami nie je až taká najhoršia pozícia. Sú tam ďaleko horšie krajiny umiestnené v tomto rebríčku. (Reakcia z pléna.) A, pán kolega, ja som vám neskákal do reči takýmito nejapnými poznámkami. Sloboda tlače neznamená a sloboda médií neznamená to, že novinár môže bezbreho písať o čomkoľvek a urážať alebo vznášať nejaké obvinenia. Ak má dôkazy, nech sa páči.
Mimochodom, investigatívu v západných a vyspelých demokratických krajinách robia novinári 40 plus a nie pre srandu králikov, ale preto, lebo sú to zrelí ľudia, občiansky aj profesionálne, aj ľudsky. A nie sú to 20-, 22- a 23-roční dorastenci. Prepáčte, to si treba uvedomiť. A uvedomiť si treba aj to, že novinár má aj svoju zodpovednosť, aj ľudskú, aj profesionálnu. Nemôže na hocikoho zniesť hocičo len preto, lebo jeho zamestnávateľ a jeho redakcia alebo šéfredaktor ho núti nachádzať aj v parlamente rôzne pikošky namiesto toho, aby informoval o serióznej práci aj poslancov, aj zákonodarcov, aj exekutívy. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 10:02 - 10:04 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ohováranie je, žiaľ, v dnešnej dobe dosť všeobecný a rozšírený jav a som o tom úplne presvedčený aj ako poslanec, aj ako bývalý novinár, že ohováranie treba z komunikácie vykoreniť, alebo minimálne legislatívnou činnosťou a legislatívnou úpravou obmedziť a treba vrátiť medziľudskej komunikácii naozaj tú pravú podstatu. Ak niekto niekoho ohovára, ak niekto na niekoho má nejaký dôkaz o trestnoprávnej činnosti, nech sa páči, na to sú orgány činné v trestnom konaní, aby toto upozornenie alebo občiansky podnet riešili.
Chcem sa ešte zmieniť v súvislosti s novinármi, ktoré ste naznačili. Novinári majú dnes slobodu, to vám môžem ako človek, ktorý v tomto prostredí dlhé desaťročia vyrastal a pôsobil, povedať, že novinári majú dnes nadštandardnú slobodu a problém nastáva aj v investigatíve vtedy, keď novinár v rámci svojej investigatívnej činnosti prešvihne tú hranicu, kedy by mal výsledok svojej investigatívnej práce posunúť orgánom činným v trestnom konaní. To je veľmi dôležitá vec, pretože potom robia novinári často Jánošíkov a dostávajú sa, žiaľ, aj do situácií, v ktorých sú ohrození, ohrozená ich bezpečnosť.
Takže si myslím, že tu treba merať obidvoma stranami metra. A možno ešte bude v priebehu tejto schôdze príležitosť hovoriť o práci investigatívnych žurnalistov, ale myslím si, že novinári v dnešnej dobe majú až priveľmi veľké možnosti písať slobodne.
Ďakujem.
Skryt prepis