Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.6.2018 o 9:51 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

14.6.2018 9:51 - 10:04 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nemám dôvod špeciálne obhajovať Audiovizuálny fond, ale ako bývalý novinár mám rád presné pomenovania a presné uvádzanie vecí a nie, takpovediac, žonglovanie s údajmi a žonglovanie so slovami. Presné preto, lebo mám ešte v žilách novinársku krv, tak si overujem veci, overujem si fakty a overujem si to u relevantných ľudí. To znamená, v tomto prípade u predsedu Rady Audiovizuálneho fondu pána Luthera a u konateľa spomínanej produkčnej spoločnosti pána Stráňavu. Vždy je dobré mať informáciu z prvej ruky a nie sprostredkovanú niekým alebo sprostredkovanú alebo účelovo dokonca skreslenú médiami.
Pani kolegyňa, v Audiovizuálnom fonde je skupina ľudí, zhruba 50 odborníkov rôznych umeleckých profesií, od scenáristov po režisérov, od kameramanov po ďalšie profesie, ktorí majú na starosti kontrolu a schvaľovanie daných projektov. Pred každou výzvou je projekt podrobený trojnásobnej analýze – obsahovej, rozpočtovej a z hľadiska umeleckej kvality, umeleckého dosahu na predpokladanú cieľovú skupinu divákov. Toto treba naozaj brať do úvahy a na zreteľ.
Pokiaľ ide o film Generál, podľa slov šéfa produkčnej spoločnosti pána Stráňavu došlo k zdržaniu alebo k preloženiu termínu a malo to ten dôvod, že sa menila osoba režiséra. Režisérku vystriedal francúzsky režisér Jérôme Cornuau a nakrúcanie sa začne 12. júla tohto roku, hlavného hrdinu má hrať Milan Ondrík. Takže základné veci sú známe a jasné. Samotný film Generál má stáť podľa slov šéfa produkčnej spoločnosti 4,5 mil. eur. Dva milióny idú z Audiovizuálneho fondu, resp. z RTVS a ostatok zháňa producent po vlastnej línii od sponzorov.
V tejto súvislosti jedna taká poznámka, trošku odbočka, vy ste podali na šéfa produkčnej spoločnosti trestné oznámenie a označili ste celý tento proces za subvenčný podvod. Pán konateľ produkčnej spoločnosti sa právom ohradil a položil mi otázku, ako v takomto prípade sa má obrátiť na potenciálnych sponzorov so žiadosťou o podporu filmu, keď na ňom visí trestné oznámenie? Čiže je veľmi dôležité vážiť si slová a... (Reakcia z pléna.) Pani kolegyňa, potom vo faktickej poznámke, dobre? ((Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, poprosím vás.

Farkašovský, Karol, poslanec NR SR
Je veľmi dôležité vážiť si slová a uvedomovať si aj dôsledky, ktoré môžu mať neuvážené vyhlásenia smerom von alebo smerom dokonca aj k rozbehnutiu nakrúcania a realizácie filmového projektu.
Pokiaľ mám dobré informácie a nevidím dôvod, prečo by pán Luther z Audiovizuálneho fondu, poskytoval zlé informácie, zatiaľ boli vyplatené prostriedky vo výške 247-tisíc eur a jednotlivé tranže sú naviazané, teda jednotlivé odsúhlasené tranže sú naviazané na to, na postupné dodávanie a na postupné zúčtovanie a vyúčtovanie polož..., alebo odsúhlasených a podaných a dodaných teda finančných prostriedkov. Čiže kým sa nevyúčtuje objem prác za 247-tisíc eur, nebude poskytnutá žiadna ďalšia finančná tranža.
Film má zložité prípravné etapy. Tvorba filmu, to nie je o tom, že sa zíde skupina piatich alebo desiatich ľudí a povieme si, že ideme točiť film. Po správnosti, po slovensky nakrúcať film. Je to zložitá príprava a v takomto prípade, ako je film Generál, ktorý má byť naozaj reprezentatívnou ukážkou filmového umenia, prepojeného na obrovskú a veľkú postavu našich národných dejín, je zvlášť dôležité vnímať práve túto prípravnú fázu. Jednak výber lokalít, exteriérov, rekvizity, štáby, kostýmy, šitie kostýmov, navrhovanie kostýmov. Proste to je obrovský kolos ľudí a štábu, ktorý sa na tom filme podieľa a ktorý treba nejakým spôsobom zosúladiť.
Opakujem, nemám dôvod brániť ani producenta, ani Audiovizuálny fond. Pokiaľ sa tam objavia nejaké nedostatky, určite som presvedčený, že ich pri poslaneckom prieskume odhalíme.
No a ešte jedna taká poznámka na margo častých vyjadrení v médiách, ako trpí slovenský film nejakou stratou vlastnej invencie a tým, že nevznikajú slovenské filmy. V roku 2017 vzniklo 40 filmov slovenskej produkcie a za posledných päť rokov sa do slovenských kín dostalo 140 slovenských filmov. Dokazuje to aj akcia, ktorú aj v tomto roku usporiadali na počesť zvýšenia atraktivity slovenských filmov a slovenské filmy v tomto roku videlo viac ako 1,5 milióna divákov. Tak ja neviem ešte, či treba nejaké ďalšie dôkazy, alebo sme voči nejakým informáciám slepí a hluchí a vidíme len účelovo to, čo chceme vidieť.
Nepopieram veci, ktoré ste uviedli aj vo svojom vystúpení. Samozrejme, tu treba analyzovať aj prostredníctvom poslaneckého prieskumu dianie v samotnom fonde, procesy, či už hodnotenia alebo určovania hodnotiacich komisií. Ale pán Luther ma ubezpečil, že pred každou výzvou sa vyberajú špeciálne ľudia, ktorí sú relevantní profesionáli, aby profesionáli posudzovali daný filmový projekt, pretože asi uznáme všetci za jasné, že o filme nemôže rozhodovať ani jadrový fyzik, ani poľnohospodársky inžinier, ani veterinár, ale musia to byť ľudia, ktorí sú umeleckí spätí s tvorbou a vôbec s audiovíziou a s filmovým umením.
Takže zatiaľ z mojej strany toľko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 9:32 - 9:34 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne obidvom kolegyniam za vecné pripomienky. Samozrejme poslanecký prieskum nebol iba mojím dielom, je to podiel aj pána Bugára, Jarjabka, Tittela, Kolesára, Dubačovej a Marčeka, ktorí sa zúčastnili ako nominovaní poslanci. Samozrejme, že ten fond je v podstate veľmi mladý alebo najmladší z tých troch fondov a má svoje chyby, ktoré jednoducho nebolo možné predvídať alebo pod tlakom tých okolností, za ktorých fond vznikal, vznikal vlastne na zelenej lúke. Keďže ten obsah je o činnosti, je špecifický a týka sa 13 národnostných menšín, nedá sa celkom kopijovo porovnať s Fondom na podporu umenia alebo s Audiovizuálnym fondom, pretože všetky tieto tri fondy majú svoje špecifiká. Takže bolo treba vychytať tie počiatočné muchy. A je treba povedať aj to, že vedenie fondu zápasilo aj s časovým stresom, aj s organizačným stresom, lebo bolo treba urobiť množstvo administratívnych úkonov, či už od Štátnej pokladnice, identifikačné číslo, rozbehnúť výzvy, voliť orgány fondu, menovať a voliť členov odborných rád, takže boli to také okolnosti, ktoré si myslím, že sú takým ospravedlnením, ak to chceme takto počuť, nedostatkov, ktoré sa objavili. Dôležité je to, že nedošlo k žiadnej sprenevere financií a že neboli vyplatené prostriedky na schválené projekty, ale že celý ten proces sa zopakoval znova.
No a, pani Kaščáková, každý monitoring je nejakým spôsobom finančne nutné dotovať a ide o prostriedky a navýšenie z vlastných peňazí fondu, ktorý fond dostal, vyčlení nie 320-, ale 400-tisíc eur ročne na prevádzku a zabezpečenie dôslednej kontroly.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 9:17 - 9:28 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, vážení kolegovia, ranostaji, dovoľte mi v rozprave vystúpiť s podporným návrhom voči nášmu pozmeňujúcemu návrhu. Rád by som vás informoval o parlamentnom rekorde, ktorý je vizitkou dobrej, ba, povedal by som, ukážkovej spolupráce zákonodarcov a exekutívy, konkrétne výboru pre kultúru a médiá na jednej strane a ministerstva kultúry na strane druhej.
Výbor pre kultúru a médiá veľmi pozorne sleduje a citlivo vyhodnocuje všetko, čo sa v rámci jeho portfólia pôsobnosti v celej našej spoločnosti deje. V poslednej dobe ide najmä o kultúrne fondy. Prednedávnom sme si v súvislosti s podozreniami o netransparentnosti a netransparentnom nakladaní s finančnými prostriedkami zobrali na mušku Fond na podporu kultúry národnostných menšín, kde sme urobili poslanecký prieskum, diagnostikovali pochybenia, analyzovali príčiny a pripravili odporúčania na nápravu. Najnovšie chystáme aj poslanecký prieskum v Audiovizuálnom fonde, vo Fonde na podporu umenia a v Opere Slovenského národného divadla.
V súvislosti s poslaneckým návrhom, ktorý predniesla kolegyňa Edit Pfundtner a ktorý sa týka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, dovoľte stručnú informáciu o zisteniach a odporúčaniach poslaneckého prieskumu. Podrobne som už informoval na tlačovej konferencii, ale keďže ide naozaj o dobrý príklad spolupráce, efektívnej spolupráce všetkých zainteresovaných zložiek, považujem za dôležité... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Pfundtner, prosím vás, nevyrušujte.

Farkašovský, Karol, poslanec NR SR
... považujem za dôležité... (reakcia z pléna)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pardon, pani poslankyňa, pardon.

Farkašovský, Karol, poslanec NR SR
Teda naozaj považujem za užitočné a dôležité zmieniť sa o tomto prieskume aj na tomto fóre v pléne Národnej rady. Výbor kultúry a, výbor pre kultúru a médiá uznesením nominoval siedmich svojich členov na vykonanie poslaneckého prieskumu. Pozoruhodnou je už skutočnosť, že poslanecký prieskum sa uskutočnil 16. mája 2018 a dnes 13. júna, teda ani nie mesiac na to už v pléne Národnej rady predkladáme legislatívne opatrenia vychádzajúce z odporúčaní poslaneckého prieskumu a smerujúce k zefektívneniu práce fondu a najmä k vyššej transparentnosti vo vynakladaní finančných prostriedkov na podporu projektov národnostných menšín.
Ako viete, oficiálne je na Slovensku uznaných trinásť národnostných menšín. Fond na podporu ich kultúrnej identity, kultúrneho dedičstva je vizitkou nielen koalície, ale aj tých opozičných poslancov, ktorí hlasovali za jeho vznik. V konečnom dôsledku je to ale príkladná vizitka Slovenska ako krajiny, ktorá sa k menšinám a ich kultúrnym potrebám postavila skutočne veľkoryso. Veľkoryso nielen z hľadiska rozpočtu samotného fondu, ktorý Národná rada zvýšila v tomto roku z 5 na 8 miliónov eur, ale mimoriadne veľkoryso aj z toho hľadiska, že rozhodovanie o využití týchto financií ponechali sme na zástupcov jednotlivých menšín. Pravdou je, že v dvanástich menšinách je spravovanie financií plne v súlade so zákonom. Problém sa objavil v rómskej národnostnej menšine, a práve preto sme tam sústredili našu pozornosť.
Poslanecký prieskum skúmal jednak proces rozhodovania, jeho transparentnosť, systém vytvárania odborných rád, voľby a menovania ich členov a jednak kritériá hodnotenia, ale aj kontrolu a monitorovanie realizovaných projektov. S potešením musím konštatovať, že zo strany vedenia fondu sme sa stretli s maximálnou súčinnosťou nielen pri vysvetľovaní, ale aj pri predkladaní a kontrole veľkého množstva požadovaných materiálov.
Po analýze interných predpisov počnúc štatútom fondu, smernicou o konflikte záujmov, smernicou o kritériách hodnotenia až po konkrétne projektové žiadosti, ich rozpočty a dokumentáciu sme zistili nasledovné:
Ľudské pochybenie riaditeľa fondu pri podpise menovacích dekrétov dvom osobám odbornej rady, ktoré mali rovnaké priezvisko a boli v príbuzenskom vzťahu. Riaditeľ neprihliadol na možný konflikt záujmov a dopustil sa ľudského pochybenia.
Druhým zistením boli nedostatky pri aplikácii smernice o konflikte záujmov v procese rozhodovania o projektoch rómskej národnostnej menšiny.
Tretie zistenie, hodnotiaci systém založený iba na bodovom hodnotení projektov neodzrkadľuje skutočnú kvalitu predložených projektov.
Štvrté zistenie, medzery v kontrolnej a monitorovacej činnosti fondu.
Piate vážne zistenie, problémy v rómskej národnostnej menšine zachytilo vedenie fondu včas, na základe medializácie a ohlásení poslaneckého prieskumu uvalilo na všetky projekty finančné embargo. Odstúpili šiesti členovia odborných rád a všetky projekty, či už schválené alebo neschválené, boli podrobené novému hodnotiacemu procesu odborných rád s novými členmi. To znamená, že sa dostali na úplne počiatočnú štartovaciu líniu.
Na základe týchto zistení poslaneckého prieskumu sme predložili fondu a jeho zriaďovateľovi, ministerstvu kultúry rad viacerých opatrení a odporúčaní:
1. Zmenu vo vnútorných predpisoch fondu, teda úpravu a rozšírenie kompetencií riaditeľa fondu nielen menovať, ale aj odvolať člena odbornej rady, ktorého sám menuje, ale nielen to, ale právo odvolať aj členov odbornej rady, ktorých volia navrhujúce inštitúcie, a to v prípade, ak porušia zákon alebo ak dotyčný človek poruší etické pravidlá a počína si v rozpore s dobrými mravmi.
2. Zriadiť elektronický systém evidovania inštitúcií, ktoré navrhujú členov odborných rád.
3. Spracovať nový vnútorný predpis fondu pre kontrolu a monitoring schválených projektov.
4. Na personálne zabezpečenie kontroly zvýšiť výdavky fondu na vlastnú činnosť, tak ako to bolo uvedené v pozmeňujúcom návrhu. Ide o peniaze z celkového schváleného rozpočtového balíka, to znamená bez akéhokoľvek ďalšieho navýšenia rozpočtu fondu zo štátnych peňazí.
5. Uložiť fondu povinnosť každoročne predkladať Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady komplexnú správu o činnosti a využití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Tieto odporúčania sa v spolupráci s ministerstvom kultúry podarilo zapracovať do podoby poslaneckého legislatívneho návrhu, s ktorým vás kolegyňa oboznámila.
Za potrebné a veľmi dôležité však považujem ešte spomenúť odporúčania, ktoré nie sú v tzv. veľkej legislatívnej úprave, ale pre zaistenie väčšej transparentnosti sa musia objaviť vo vnútorných predpisoch fondu. Ide o pozastavenie možnosti podať žiadosť o podporu vlastného projektu pre člena odbornej rady počas jeho dvojročného funkčného obdobia.
2. Ide o sprísnenie hodnotiacich kritérií, popri bodovom systéme zabezpečiť aj podrobnejšie slovné ohodnotenie projektu, tak aby sa v tom slovnom hodnotení alebo v komplexnom hodnotení bodovom a slovnom mohla odraziť kvalita, alebo aj nekvalita projektu. Zamedzí sa tak aj negatívnej spätnej väzbe od tých žiadateľov, ktorých projekty neprejdú schvaľovacím procesom a dotácia na ne bude zamietnutá. Aspoň dostanú informáciu, prečo sa tak stalo. Má to teda svojím spôsobom aj edukatívny rozmer a edukatívny dôsledok.
Do vnútorných predpisov fondu odporúčame zapracovať aj povinnosť dôslednej kontroly uskutočniteľnosti projektu, jeho rozpočtu, obsahovej stránky a významu a prínosu pre určenú cieľovú skupinu. To znamená, že už v tej prvotnej fáze by odborná rada mala rokovať aj o tom, či naozaj ten projekt je postavený na reálnych základoch, ktoré dovolia jeho plné realizovanie a vyhodnotenie.
Pokiaľ ide o hodnotiace kritériá, mimoriadne dôležitým je naše odporúčanie, aby projekty s požadovanou dotáciou nad 10-, alebo buďme ústretoví, nad 20-tisíc eur podrobiť špeciálnemu režimu hodnotenia. A špeciálny režim hodnotenia v našom ponímaní znamená, že súčasťou hodnotenia nebude iba bodové a slovné hodnotenie členov odbornej rady, ale zároveň bude aj verejné vypočutie žiadateľa alebo autora projektu. Ich povinnosťou, myslím tým na autorov projektu, bude zdôvodniť rozpočtovú primeranosť, reálnosť projektu, zodpovedajúce praktické využitie finančných prostriedkov a podobne. Pri verejnom vypočutí, ako je to známe z iných prípadov, či ide o voľbu riaditeľov a podobne, je evidentné, že ten človek musí byť kompetentný a predložiť ten daný projekt a odôvodniť ho, a tá komisia za účasti občanov, verejnosti môže posúdiť práve mieru kompetentnosti takéhoto žiadateľa, ak už žiada o prostriedky nad 10- alebo 20-tisíc eur.
Na záver, som veľmi rád, že sa nám vďaka dobrej spolupráci s ministerstvom kultúry podarilo dokázať, že poslanecký prieskum je nielen vážny, ale aj efektívny inštitút, ktorý slúži na to, aby sme chyby analyzovali, presne pomenovali a najmä napravili. Som presvedčený, že zistenia, odporúčania a zmeny, ktoré vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín nastanú, budú mementom aj pre ostatné fondy, aby sa v nich v budúcnosti predišlo podobným problémom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.6.2018 9:04 - 9:06 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1161 z 15. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona, tlač 947, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 13 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 122 12. júna 2018. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:48 - 18:49 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na to, aký je to nenápadný bod v programe tejto schôdze, si myslím, že rozprúdil celkom zaujímavú a, dovolím si povedať, aj užitočnú diskusiu. Ukazuje sa viac ako potrebné hovoriť o histórii nášho národa, to je jedno, či samostatného slovenského štátu, alebo v období československého štátu.
Chcem vyzdvihnúť inšpiratívnosť tejto diskusie nielen z toho historického pohľadu, ale aj z vedeckohistorického pohľadu. Myslím tým predovšetkým na potrebu dostať túto tému a s ňou súvisiace fakty do učebných osnov a do vzdelávacieho procesu našich škôl. Pretože naozaj mládež má veľmi veľké medzery, pokiaľ ide o históriu či už slovenského štátu, alebo našej československej minulosti spoločnej, a myslím si, že v tomto zmysle by mali byť oveľa, oveľa aktívnejší aj samotní historici, ktorí ešte stále na tej vedeckej báze nedokázali zhodnotiť či už obdobia slovenského štátu, či obdobie roku ´68, ´89 a podobne.
Takže hodnotím to celé ako veľmi inšpiratívne a určite by sme aj na parlamentnej pôde, a súhlasím aj s pánom Jarjabkom v tom, že trebárs aj na mediálnom poli mali o histórii našej, vlastnej histórii, na ktorú máme byť a môžeme byť hrdí, mali by sme o tom hovoriť častejšie, intenzívnejšie a omnoho širokospektrálnejšie ako doteraz.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 18:58 - 18:59 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, bol to pokus o literárno-intelektuálne vyzerajúci obsah a musím vám povedať, že celkom vyšiel. Oceňujem kultivovanosť vášho prejavu, ale v umeleckom obale trošku zanikol vecný obsah. Ideologicky ste pokračovali v intenciách vašej strany, plnej odborníkov a samozvaných tieňových ministrov. Vyzeráte ako najkultivovanejší klenot, poslanecký klenot vašej stajne, čo je dobré, ale chcem vám pripomenúť jedno, že komunikácia, to nie je len o citátoch a bonmotoch, ale predovšetkým o počúvaní. A keby ste počúvali argumentáciu ministerky, ušetrili by ste si prácu, na inak kultivovanom prejave a príspevku, za ktorý vám ďakujem a ktorý oceňujem, že bol bez invektív a v tomto prípade váš stranícky šéf sa má čo od vás učiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 16:01 - 16:03 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Najskôr dva fakty.
Vystúpenie, pomerne kľúčové vystúpenie ministerky pôdohospodárstva sledovalo zhruba 15 až 16 členov opozície. Na to by som chcel poukázať.
A druhý fakt, na ktorý by som chcel poukázať, je napríklad hlasovanie o zákone, ktorý rieši nájom poľnohospodárskej pôdy. Aj pán odborník Fecko, aj pán kolega Pčolinský hlasovali za tento zákon. A za tento zákon hlasovalo 123 členov tohto parlamentu, kolegovia.
Pokiaľ ide o pani ministerku, prezentovala sa ako človek profesionál v takom zložitom rezorte, akému šéfuje. Z jej dnešného, ale aj doterajších vystúpení v parlamente je viac ako očividné, že problematike poľnohospodárstva sa rozumie, že má skúsenosti a že má potrebnú odbornosť. V tom sa asi ťažko nájde konkurencia v tomto parlamente. A aj preto sú ataky, politické ataky a opozičné ataky na ňu založené viac na emóciách a účelovosti bez toho, aby sa prípadný problém riešil vecnou diskusiou.
Vždy je asi politicky lepšie a možno aj jednoduchšie vyvolať mediálnu pozornosť, než počúvať argumentáciu oboch strán a vecne diskutovať. Pri riešení problémov by sme mali vychádzať viac z tej vecnej argumentácie a menej z emócií a populistických snáh strnúť na seba pozornosť médií.
Takže treba si položiť takú zásadnú otázku, či chceme problém naozaj riešiť v prospech občana, tak ho riešme. Ale riešme ho odborným dialógom a nie sebaprezentáciou pred televíznymi kamerami na balkóne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 11:25 - 11:27 hod.

Karol Farkašovský
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2018 17:36 - 17:37 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi oceňujem obsiahlu správu Rady pre vysielanie a retransmisiu nielen z hľadiska kvantity, ale predovšetkým z hľadiska obsahu. A veľmi by som v pozitívnom zmysle chcel poukázať na vyváženie práve tej represívnej zložky, ktorá prináleží pri posudzovaní sťažností a programov, a zároveň aj edukatívnej zložky, ktorá je vlastne takou novinkou v činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu a myslím si, že veľmi perspektívnou, lebo len tou edukatívnou časťou alebo edukatívnou prácou môžeme očakávať priame výsledky a počet znížených sťažností hlavne.
Činnosť rady je nezastupiteľná a extrémne dôležitá pre zdravé mediálne prostredie na Slovensku, ale v širšom kontexte aj pre zdravie medziľudských vzťahov, zdravú spoločenskú klímu, ktorú médiá veľmi výrazne ovplyvňujú. Oceňujem aj našu spoluprácu s Radou pre vysielanie a retransmisiu, myslím spoluprácu poslancov a členov mediálneho výboru Národnej rady. Vždy sa stretávame s ústretovosťou, s pochopením a s veľmi dobrou súčinnosťou. Určite táto spolupráca bude ešte intenzívnejšia aj po korekcii európskej legislatívy. A určite budeme spolupracovať aj v súvislosti s prípravou legislatívy, ktorá bude zameraná na kontrolu krížového vlastníctva médií na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.5.2018 17:20 - 17:22 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017, ktorú pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 967 z 29. marca 2018 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady.
Výbor Národnej rady prerokoval správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 92 z 3. mája 2018 schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017. Po druhé, vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu pani Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Súčasne ma výbor určil za spravodajcu a poveril, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania vo výbore. Prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 95 zo dňa 3. mája 2018.
Pán predseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis