Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

19.6.2019 o 11:55 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 19.6.2019 11:55 - 12:03 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som v krátkosti sa chcel dotknúť takisto predkladaného návrhu a chcem povedať, že som bol jeden z účastníkov poslaneckého prieskumu v Tatrách, kde sme navštívili viaceré doliny za prítomnosti aj odborníkov a profesionálnych odborníkov z pozície Štátnych lesov, aj z pozície ochrany prírody. Jednoznačne musím dať za pravdu niektorým svojim predrečníkom, že pri tom v spôsobe celého toho poslaneckého prieskumu bol jasný, jasne bolo vidieť, že tie rozdielne názory (zaznenie gongu) na určité veci tuná existujú a že zrejme aj bude, v tom čase som si myslel, dosť ťažké zosúladiť tieto veci do voľajakého spoločného stanoviska, ktoré by dávalo voľajakýsi zmysel pre to, aby tento návrh zákona bol prijatý v takej podobe, aby boli obidve zúčastnené strany spokojné do určitej miery, pretože tá spokojnosť, samozrejme, nikdy stopercentná nie je a neni možné ju ani dosiahnuť.
Na základe toho som v tom čase, ubehli odvtedy zrejme dva týždne, intenzívne vstúpil do rozhovorov aj s jednou stranou, aj s druhou stranou a nechal som si povysvetľovať odborne veci, ktoré v tých prípadoch boli pre mňa dajakým spôsobom nie celkom pochopiteľné, hoci môžem povedať, že nepočul som nič nové, pretože som človek, ktorý žije v Národnom parku Veľká Fatra a v podstate sa stretáva s týmito vecami, kde tak isto sú rôzne stupne ochrany prírody od trojky až po päťku a dokážem si predstaviť, čo to znamená v rámci tých predpisov, ktoré sú tam na to dané. Keď som prešiel celými týmito rozhovormi a rokovaniami, tak som potom požiadal kvôli tomu, aby som si dovolil predniesť tuná ctenému plénu voľajaké stanovisko, ku ktorému dospeli obidve zúčastnené strany v rámci toho rokovania, aby sme si urobili určitú predstavu, že existuje tuná medzi obidvoma stranami aj určitá zhoda názorov, ktorá sa pretavila potom do voľajakéhosi zákona, prípravy zákona. Je to zákon, ktorý teraz, o ktorom teraz rokujeme, a to by som si dovolil potom z tohto miesta aj pre vás predniesť s tým, že jednoducho, keď to budeme pozorne počúvať, tak zistíme a prídeme na to, že tí odborníci, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto zákona, jednoducho sa snažili zakomponovať do toho všetky veci z pohľadu odborníkov aj v rámci Štátnych lesov, aj odborníkov, čo sa týka ochrany prírody.
Pretože veci ako lykožrút, o ktorom je teraz najviac hovorené, pretože vidíme, že naše lesy nám hnednú a sa tam dostávajú, bol jeden z najväčších svárov a sporov, že či je potrebné v takom prípade, že nastane kalamita, tento les vyťažiť. Tým pádom sa zbavíme aj lykožrúta, alebo budeme pokračovať a robiť to, čo tvrdí ochrana prírody, že necháme to všetko tak, však príroda sa s tým sama vysporiada. Celý ten náš prieskum poslanecký začínal v Osrblí cez Čertovicu a išli sme až do Javorovej, Kôprovej a Tichej doliny v Tatrách, kde sme názorne mali možnosť si pozrieť, ako v podstate to v tej prírode vyzerá tam, kde sa ide podľa toho spôsobu, že príroda sa so všetkým vysporiada sama a ako to vyzerá v prostredí tam, kde nastúpila voľajaká technika, že sa drevo vyťažilo a vysadil, vysadil sa nový les.
Čiže toto boli veci, ktoré boli veľmi zaujímavé a na základe toho potom prebiehala tá konzultácia medzi týmito odborníkmi v rámci toho poslaneckého prieskumu, aby dospeli k dajakej zhode, kde to má platiť a kde to má existovať. Jasne je potrebné povedať, že ten zákon sa v prvom rade týka oblastí, chránených oblastí národných parkov. Ide to podľa stupňa a dôležitosti toho, v akom pásme sa pohybuje, a tam je potrebné povedať, že v niektorých veciach má aj jedna strana pravdu a v niektorých veciach má aj druhá strana pravdu. Záleží teraz a bolo veľmi podstatné to, ako sa dokážu tieto dve strany na týchto záležitostiach dohodnúť, tak ako som tu spomenul už predtým, aby to bolo dané do súladu a do podoby takej, ako, ako som si dovolil tuná interpretovať pred vami.
Čiže z môjho pohľadu urobil sa kus roboty, ktorý potom bol predložený na rôzne inštitúcie, cez ktoré to prebehlo končiac úradom vlády, až to bolo predložené na pôdu Slovenskej národnej rady, k nám sem do parlamentu, kde je to v prvom čítaní a kde je stále možný priestor toho, že by sa dali niektoré veci ešte upraviť na základe možná že dodatkov a časového posunu, kým to príde do druhého čítania, kde by sa dali veci ešte určitým spôsobom vyriešiť tak, aby sa dospelo k väčšej spokojnosti. Ja pre krátkosť času, pretože už naťahujem minútu po obede, si dovolím voľajakým spôsobom zaujať stanovisko, pretože by som vám rád potom predniesol aj znenie, ktoré mi bolo zaslané, obdržal som ho dneska na e-mailovej podobe, ktoré v krátkosti, keď to môžem zhrnúť a povedať, jasne hovorí, že tie dve strany, strana Štátnych lesov a druhá strana ochrany prírody našli určité stanovisko a spoločnú reč s tým, že ukončím to asi vetou, že sú aj keď nie stopercentne spokojní s týmto stavom a znením, ktoré je predložené, doslova ma poprosili, že ak je možné, keby to bolo v takejto podobe postúpené do druhého čítania a ten priestor do druhého čítania, ktorý tuná nastáva, potom bol využitý ešte na doladenie a zosúladenie toho, aby sme mohli tento zákon v konečnom dôsledku prijať, pretože je veľmi dôležitý pre nás všetkých. Je dôležitý pre záchranu štátnych lesov, celkovej prírody a je dôležitý aj z toho pohľadu, že aby boli tuná zachránené aj ekonomické, aj životné, aj pracovné príležitosti, ktoré sú pre nás ako ľudí veľmi dôležité.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 18:22 - 18:31 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, vážení hostia, pozorne som si vypočul príspevky, ktoré zazneli k tomuto zákonu, a je potrebné povedať z tohto pohľadu, že na tento zákon sa treba pozerať aj z iných pohľadov. Z pohľadov plastov v prírode, z pohľadu, čo vzniká a čo tieto plasty v prírode spôsobujú. A ja by som sa zameral troška a dovolil by som si predniesť aj voľakési údaje, ktoré sú pravdivé a urobené, aké majú plasty vplyv na vodné živočíchy, aké majú plasty vplyv na ryby, a popritom chcem zdôrazniť, že, samozrejme, všetko to, čo je potrebné v rámci tohto zákona prijať, je dané tým, že vznikajú aj problémy. Tie problémy sú dané tým, že vstupujeme do dačoho nového, čo prináša, samozrejme, aj starosti, aj problémy takého rangu, ktoré je potrebné vyriešiť. Ale k tomu, aby to bolo na správnom mieste, aby to bolo vyriešené, jednoducho sme my. Tu sme my nato, aby sme sa týmto problémom zaoberali, aby sme podporili ministerstvo životného prostredia z tohto pohľadu, že našlo odvahu a vstúpilo do procesu a do riešenia zákona, ktorý v každom prípade neni ničím novým. Je to vec zaužívaná v Európe bežne, kde sa dajú porovnať veci, ako sme Slovenská republika v tomto prípade pozadu. Máme veľké resty a tieto resty nám je potrebné riešiť.
Z toho dôvodu si dovolím povedať, že snaha ministerstva životného prostredia, množstvo plastov riešiť v prírode je potrebné a správne a všetky kroky, ktoré smerujú k tomuto, sú očakávané a vítané. Samozrejme, že vznikajú aj problémy, ktoré sa dajú zaradiť do toho, čo s tými plastami konkrétne v obydliach, domácnostiach, čo s tým sa bude robiť dajme tomu v predajniach do určitej rozlohy, kde sa dá natrafiť na problém, ktorý sa bude musieť tiež riešiť, dajme tomu voľaké skladové priestory. Ale to všetko sa dá vyriešiť. Podľa mňa to nie je problém, lebo dôležitý problém a ten najhlavnejší problém, ktorý musíme všetci mať na svojom vedomí, je zdravotný stav. Zdravotný stav, ktorý sa prenáša na posledných konzumentov a sprostredkovateľov toho všetkého, toho sme my občania, ktorí jednoducho prijímame potravu rôzneho druhu, kde tieto plasty majú vplyv na tieto živočíchy alebo dané ryby v tom stave, že môže dochádzať k určitým prípadom, čo je nie moc dobré a z pohľadu zdravotného, aj by som povedal, pre nás škodlivé.
Vplyv plastov v týchto ekosystémoch nie je možné podceňovať ani v sladkovodných vodách. Dotýkam sa tejto oblasti z toho dôvodu, že mám blízko k rybárstvu, zaujímam sa o to a dovolil som si priamo tento zákon konzultovať s odborníkmi, ichtyológmi, ktorí vedia, o čom hovoria, a ktorí mi dokázali vysvetliť veci do toho stavu, že je potrebné sa tomuto venovať a venovať sa takým spôsobom, aby sme dotiahli tento zákon do zdarného konca, aby sme dokázali tento zákon prijať pre nás, pre nás všetkých, pre spoločnosť, všetci, ktorí tuná žijeme.
Je potrebné ďalej povedať, že s tým zálohovaním fliaš je ozrejmených až 86 % obyvateľov Slovenskej republiky, len 10 % je proti tomu. A to už samé hovorí o voľajakej celospoločenskej objednávke. To hovorí o voľajakejsi veci, ktorá jednoducho poukazuje na to, že tuná musíme zaujať stanovisko a vyriešiť tento problém, tak ako som tuná spomínal.
Toto zavedenie týchto plastov podporili aj rôzne organizácie, ktoré sa zaoberali s týmto, pretože viem o tom, že ministerstvo životného prostredia viedlo široko rozsiahlu diskusiu na rôznych úrovniach a vyjadrenia všetkých zástupcov týchto organizácií speli k tomu, že jednoducho prijatie toho zákona je potrebné v takej podobe, ako je predložené, čo mu nebráni v druhom čítaní, samozrejme, vylepšiť niektoré veci pozmeňujúcimi návrhmi, konzultáciami s predstaviteľmi a odborníkmi zo životného prostredia, ktorí sú v tejto veci doma, ktorí tomu rozumejú, ktorí vedia dať veci na pravé miesto.
V súčasnosti je ešte jeden údaj, ktorý by som rád pripomenul a ktorý je potrebné, aby tu zaznel medzi vami a podľa toho sa dá urobiť aj určitý prehľad o tom, že vlastne ako je to dôležitá vec, a to je analýza Inštitútu environmentálnej politiky, ktorá uvedie ročne na trh 1 mld. PET fľašiek. Dobre ma počúvajte, 1 mld. PET fľašiek ide ročne do spotreby, ide to medzi nás, kade-tade sa to poneviera, pretože nájdu sa tu aj takí páni ako môj predchodca, ktorý sa tuná priznal, teda za čo mu treba akože dať klobúk dole, že vedel sa priznať aj k tomu, čo už dneska, si myslím, málo ľudí robí, že neseparuje, nezbiera, pretože tam v tých častiach Slovenska, mestách a obciach, kde nemajú zabezpečené vždycky všecko takým spôsobom, ako by malo byť, nájdu sa tie žlté vrecia, ktoré jednoducho hovoria o tom, že tam je ten separovaný odpad, že je tam tá umelá hmota a že to je určené na skladiská alebo do tých liniek, kde nie je možné to spojiť s normálnym, bežným odpadom, aby na jednej strane ľudia neseparovali a na druhej strane, čo dakedy tiež som sa s tým stretol, bolo to dávané na jednu kopu do jedného smetiska a nesplnilo to ten účel. Tomuto všeckému je potrebné predísť a toto všecko si myslím, že neni problém takýmto spôsobom urobiť.
Vyzbierať sa dokáže len 60 % z tej 1 mld. Dobre ma počúvajte, 60 %, 40 % mld. tohto odpadu, škodlivého odpadu, ktorý sa nachádza, ide kdesi. No a kde ide? V prípade vody ide do vody. A teraz ma dobre počúvajte, čo sa stáva s týmto odpadom. Tento odpad klesá na dno. Riečiská, ktoré majú rôzne ostré predmety, skaly a tak ďalej a tak ďalej, však vieme si predstaviť, čo to je, a ten prúd vody, pohyb, ktorý tam nastáva, kolíše s tým, s tými fľašami hore-dole, ktoré sa určitým spôsobom, ako keby ste ich brúsili, derú, derú, derú postupne, kde potom tie zbytky z týchto fliaš požierajú živočíchy, požierajú ryby, potom tie ryby nachytáme, zobereme si ich a nakoniec to skončí v našom organizme. A toto sú tie nebezpečné veci.
Pre toto je potrebné, vážení, a tu vás chcem ozaj poprosiť všetkých, zamyslieť sa nad týmto. Veď tu je dosah na zdravie nás všetkých, že je potrebné aj pri všetkých ťažkostiach, ktoré máme, ktoré nastávajú, s ktorými sa stretávame a s ktorými sa stretávať aj budeme do budúcnosti, je potrebné sa vysporiadať tak, aby ako je teraz predložené v návrhu a, samozrejme, aj s vylepšeniami, ktoré jednoducho nastanú v druhom čítaní, kde si myslím, že dospejeme k zdarnému koncu.
A z tohto dôvodu vás chcem aj poprosiť a požiadať, že je potrebné k tomu pristúpiť ozaj zodpovedne a podporiť životné prostredie v tomto návrhu zákona tak, aby mohol byť tento návrh zákona tu v našom pléne, v našej snemovni prijatý.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 10:34 - 10:37 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie kolegyne, kolegovia, pani ministerka, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1667 z roku 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor s uznesením č. 602 z 30. apríla 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 267 z 29. apríla 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 31 a 33 až 35 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bode spoločnej správy č. 32 hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 275 z 9. mája 2019.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2019 12:06 - 12:10 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Predtým než, ďakujem, pán predsedajúci, predtým než vyhlásim termín hlasovania, v krátkosti sa len chcem v dvoch bodoch dotknúť vystúpenia pani Zemanovej. Škoda, že už opustila sálu a nie je tuná.
Pretože, viete, jej, celé jej vystúpenie sa nieslo v duchu nenávisti, voľakejsi podráždenosti a ja neviem kde čo. Nič na svete nemáme ideálne, to priznajme všetci a každý, ktorí tuná sme, tak sa snažíme veci dostať na pravú mieru a vylepšiť, aby to fungovalo lepšie, tak, ako má byť. Ale rozprávať o voľakýchsi konšpiráciách a lobingoch a spochybňovať návrhy ZMOS-u a Slovenského pozemkového fondu, to je také trošička na dlhšiu debatu a myslím si, že patrí na inú pôdu.
Pánovi poslancovi Feckovi, ja v tom poľnohospodárstve tiež som pracoval profesionálne 20 rokov a uvedomujem si aj jeho návrh a postavenie. Trošíčka musím povedať, že aj súhlasím s tým, keď hovorí ohľadom toho nominovania, hej, že prečo ZMOS, lebo ani ten ZMOS nemôžeme brať ako tú najhlavnejšiu, poviem, aj keď si to tak bereme orgány, čo sa týka samosprávy, lebo máme, poviem, aj združenie obcí, nemáme len združenie miest a obcí, a tak by som mohol menovať a máme iné inštitúcie. No ale v každom prípade to sa nedá, aby sme tuná do toho orgánu potom zase od každej takejto zložky dali voľajakého predstaviteľa. A skôr si to predstavujem na základe toho, že tieto organizácie spoločne o týchto problémoch diskutujú a potom prijmú dajakýsi záver, ktorý je potom nanesený na pôdu, kde sa prijímajú zákony. Čiže v tomto prípade je to cez ZMOS a Slovenskú poľnohospodársku a potravinovú komoru.
A keď si hovoril tu ešte, Martin, o tých vlastníkoch pôdy, jak som to dobre pochopil, takých tých hektárových a takých menších alebo akých, no, samozrejme, že každý si aj z môjho pohľadu zaslúži voľajakési, ja by som to nazval, mať istotu, pretože keď som pri tom prítomný, tak mám aj istotu. No ale teraz si predstavte, že koľko ľudí hospodári na pol hektári alebo na hektári, väčšinou majú túto pôdu v prenájme do väčších celkov daných poľnohospodárskych družstiev alebo, alebo iných zložiek, no a tí zastupujú potom v tomto prípade tieto názory a tam je potrebné na konečných ročných, výročných schôdzach, alebo už ako si to nazývajú, predstavenstvá alebo valné zhromaždenie, informovať o týchto veciach, kde potom samotní členovia, ktorých sa to bezprostredne, takéto veci týkajú, dôjdu k tomu a tiež si prijmú voľajaké stanovisko k tomu, že ako sa k tomu postavia za nich tie organizácie, ktoré, ktoré o tomto rozhodujú.
Čiže na záver ozaj vás chcem poprosiť, napriek tomu, že sme tú nepriamu novelu do tohto vsunuli, o pochopenie a o prijatie tohto zákona s tým termínom, že najbližšie hlasovanie určujem na pondelok na, teda, pardon, na utorok, lebo začíname v utorok, pán predsedajúci, na utorok na 11.00 hodinu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2019 11:44 - 11:46 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som sa hlásil, voľajako mi to nezafungovalo, ale využijem spravodajské postavenie.
Samozrejme, že tu nič nerobíme také, čo by bolo až tak strašné na prijatie tejto nepriamej novely, ktorá je tu predkladaná, pretože v prvom rade sa snažíme vyriešiť problém, ktorý je žhavý a ktorý ťaží a ktorý je prirodzený a, myslím si, že má zmysel a podstatu, pretože sme pred dovolenkovým obdobím, kedy je možné tieto veci dostať do poriadku tak, že zjednodušíme v mnohých prípadoch a, dá sa povedať, že aj ušetríme materiálne veľa papieru, starostí a vecí našim cestujúcim občanom, ktorí budú mať záujem využívať tieto prostriedky. To je prvoradé, čo treba si tuná uvedomiť.
A, samozrejme, držať sa striktne toho, že prejednávame tuná zákon o navýšení počtu členov z 11 na 13 a tak ďalej a popritom som k tomu tuná ešte nepočul ani žiadne vyjadrenie, len sa bavíme okolo tohto zákona, tak je potrebné voľajako sa s tým zmieriť. Pretože kto si pozorne prečíta pozmeňujúci návrh a zamyslí sa nad tými veciami, čo rieši tento pozmeňujúci návrh, tak musí jednoznačne súhlasiť s tým, že táto vec má hlavu, pätu a že táto vec, je dobré, že sa tuná teraz rieši a že sa jednoducho dostane na hlasovanie, aj keď niektorí kolegovia, hlavne z opozície, sa vyjadrujú k tomu tak, že, no, nemalo by to byť, lebo je to nepriama novela vsunutá do čohosi. Ale už ten priestor je krátky, nedá sa, obdobie už ide a už sme tam, kde sme. No, tak ja si myslím, že neurobíme s tým nič zlého. Je to všecko len pre pomoc ľudí. To si treba uvedomiť. Tuná sa nič nerobí proti, čo by sa dalo napadnúť a že by sme touto novelou tohto zákona chceli urobiť voľajakési obštrukcie voľačomusi, čo by ozaj mohlo byť na pomyslenie, začudovanie a čo by mohlo byť aj kritizovateľné.
Čiže, pán poslanec Pavelka, aj keď ja súhlasím s tvojím názorom, ktorý si tu predniesol, ale na druhej strane si myslím, že kolega Kondrót, ktorý si sadol ku tebe, tak sa pokúsi ti tie veci správne dať na mieru tak, že, že nakoniec voľajako s prižmúrenými očami budeš súhlasiť so všetkým tým, čo tu navrhujeme.
Ja by som sa vrátil ešte k pôvodnému návrhu zákona, ktorý tu prerokovávame, z toho dôvodu, že sa tu navrhuje zvýšenie počtu členov rady Slovenského pozemkového fondu z 11 členov terajších na 13 členov, kde budú nominovať jedného zástupcu Združenie miest a obcí Slovenska, organizácia, a druhá bude poľnohospodárska a potravinová komora. Chcem povedať, že je to dobrý návrh, pretože roboty je tam strašne veľa a pre zrýchlenie procesu rozhodovania sú tieto, navýšenie počtov veľmi potrebné a pevne verím, že tuná nenájdeme voľajakési rozporné stanoviská medzi sebou v rámci výkladu tohto zákona, pretože má to svoju hlavu aj pätu a má to aj svoj zmysel.
Na záver by som, na záver by som vás chcel ozaj z tohto miesta poprosiť, aby sme sa v rámci tohto zákona spoločne ozaj nejakosi stmelili, spojili a podporili aj tú novelizáciu, ktorú predkladal kolega Kondrót, a aby sme aj zaujali súhlasné stanovisko jednotné a vyjadrili ho svojím hlasovaním v rámci pôvodného návrhu zákona, ktorým sme a ktorým navrhujeme zvýšiť počet členov v pozemkovom fonde z 11 na 13 členov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.3.2019 11:14 - 11:16 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Na prerokovanie pridelila tento zákon týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením 585 z 19. marca 2019 s poslaneckým návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o predmetnom návrhu zákona. Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Uznesením výboru z 23. januára 2019 som bol poverený v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 14:15 - 14:16 hod.

Ján Kvorka
Chcem sa poďakovať, pán predseda vlády, za vašu odpoveď a v krátkosti prajem vám aj celej vláde, aby sa vám darilo v nastúpenom trende.
Ďakujem pekne.

Pellegrini, Peter, predseda vlády SR
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.3.2019 18:26 - 18:28 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem stručný a krátky. Nadobudol som pocit z vystúpenia pani poslankyne aj pána poslanca, že nie celkom dobre bolo všetko pochopené, čo sa týmto zákonom hovorí, a preto ozaj je potrebné, aby sme využili druhé čítanie a v druhom čítaní si vyjasnili niektoré nejasnosti, ktoré, ktoré tuná boli v pléne vyrieknuté. A myslím si, že nikto v rámci tohto návrhu zákona ozaj nemá záujem robiť nejaké také veci, ktoré sa ozaj sem nehodia, keď hovoríme o nejakom paškvile a tak ďalej. To neni zámer nikoho, to si myslím, že sme dospelí ľudia a veľmi dobre vieme, čo chceme novelizáciu tohto zákona, alebo aj keď tvoríme nový zákon, urobiť. Čiže z mojej strany asi toľko.
Pani predsedajúca, ja chcem vás ešte poprosiť, že navrhujem, aby sme o návrhu zákona hlasovali zajtra o 11.00 hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.3.2019 17:40 - 17:41 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 18:04 - 18:05 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti, že boli tuná načrtnuté určité nápady a názory, ktoré možno nie sú na zahodenie, s ktorými sa bude treba troška popasovať, pretože teraz zmeny v prvom čítaní nemôžeme dávať. V druhom čítaní, ako povedala pani predkladateľka, sa budeme zaoberať týmito vecami. Čiže vás chcem ozaj poprosiť, aby ste hodili dačo na papier a dali nám to do rúk, aby sa mohol výbor potom tým zaoberať. To je jedna vec. A druhá vec, chcem oznámiť, že hlasovanie o tomto zákone na zajtra na jedenástu hodinu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis