Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2018 o 14:50 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:50 - 14:52 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Galko, diskusia, kým ste nevystúpili tu v parlamente, prebiehala na odbornej úrovni. Tá diskusia bola medzi nami, či to bola opozícia alebo koalícia, mala svoj zmysel a v podstate napĺňala aj táto schôdza účel toho, kvôli čomu bola zvolaná.
Čo sa stalo po vašom príhovore? Začali ste kritizovať svojich predchodcov, začali ste kritizovať súčasného pána ministra, začali ste kritizovať poslancov tuná v tejto sále. Tak na mieste je otázka a položiť si otázku, čo ste robili vy, pán poslanec Galko, keď ste boli minister? Čo ste robili v tom období? To treba verejnosti osvetliť a povedať dorovna, tak ako sa veci majú. Pretože najlepšie je len zakrývať sa za voľačo a popritom nepozrieť sa sám seba do zrkadla, aby som videl, aký som. Vydával ste pokyny na odpočúvanie vojenským spravodajstvom. Za toto ste bol, pán poslanec, odvolaný vašou premiérkou, pod ktorou ste slúžil ako minister obrany. Odpočúval ste svoju sekretárku, odpočúval ste novinárov, ba dokonca ste odpočúval ešte aj kamionistu, alebo ste odpočúval riaditeľa televízie TA3. Pán poslanec, vy ako predstaviteľ Slobody a Solidarity, ktorá má vo svojom programe práva a slobody, ste si dovolil takto obmedzovať činnosť ľudí z vášho postavenia, v ktorom ste bol, tak byť na vašom mieste, sedím tichučko, šúcham nohami a možno by som aj zvažoval, že či by som tu teraz mal sedieť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2018 10:27 - 10:33 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som ešte v krátkosti doplnil informácie, ktoré tuná stručne a obrazne vysvetlil pán minister s tým, že sme v druhom čítaní a mali sme tuná predložené dajaké pozmeňovacie návrhy. Čiže chcel by som požiadať z tohto miesta, aby sme hlasovanie o tomto zákone preložili na sedemnástu hodinu, aby sme mohli zosúladiť všetky tie veci, ktoré sú dané.
No a zároveň by som sa chcel vyjadriť aj k samotnému návrhu zákona. A myslím si, že je dobré tu povedať na tomto mieste, keď budeme o tomto zákone rozhodovať, že na Slovensku momentálne je pripojenej na kanalizáciu 65, 65,5 percenta domácností. Finančné prostriedky na túto kanalizáciu sme čerpali z fondov Európskej únie a tam je podmienka, ako pán minister spomenul, že je dodržať potrebné aj určité záväzky voči tomu, čo nám Európska únia hovorí, a hrozia nám tuná dosť značné pokuty, pokiaľ nedodržíme termíny, ktoré sú dané. Samozrejme, tam, kde tie obce majú vybudovanú túto kanalizáciu, pretože vieme, že v niektorých obciach to jednoducho ani by nebolo dobré vybudovať. Týka sa to malých obcí, ktoré sú s nízkou hustotou obyvateľstva a tak ďalej, tam zrejme sa musí ísť na ten spôsob žúmp pri zachovaní ozaj všetkých tých právnych predpisov, ktoré sú dané. Čiže čo natečie, to vyveziem, vodotesnosť a tak ďalej podľa všetkých tých kritérií a aby sme dosiahli to, pretože dneska do žúmp idú splašky, aj čo sa týka chemikálií a aby sme ich nedostávali do pôdy, aby sme uchránili spodné vody, pitné vody, minerálne vody, o toto nám hlavne ide.
Myslím si, že v tom pojme, kde sa hovorí, že "neprimerané možnosti napojenia", kde sa to odpúšťa, tak tam ja by som tak z vlastnej skúsenosti povedal, že tam sú v mnohých prípadoch aj terénne problémy, pretože tá kanalizácia v tých obciach alebo mestách je daná po uliciach, po častiach a môže sa stať, že po tej ulici tečie potok. Tí, ktorí bývajú na druhej strane potoka, kanalizácia je daná, majú problém sa dostať cez tie potoky. Keď sú to ešte chránené oblasti a tak ďalej, to sú tie neprimerané veci, ktoré treba ohodnotiť.
Ďalej kontrola týchto žúmp a týchto, ktorá spadá pod obce alebo pod vodárenské spoločnosti, ktoré majú tesnosť žúmp a tak ďalej, ja som aj na výbore povedal, že nie je to možné odmerať to a tak ďalej, pretože tuná je to rozporuplné, možná by to bolo treba vyriešiť, že kto to môže kontrolovať. Zákon hovorí o tom, že nie každý môže tebe do domácnosti na tvoj pozemok stúpiť a ísť sa tam, s prepáčením, voľakým spôsobom merať a zisťovať, či tá žumpa obsiahla podľa vodomera, lebo sa to berie podľa stočného, vodného a stočného, či to tak je, či to tak nie je. Ľudia z tohto prípadu, v mnohých domácnostiach, chodím po Slovensku, majú potom porobené kadejaké trativody a, ja neviem, kdečo a púšťané je to do potokov, kde v podstate sú to odchovné potoky, keď si zoberieme ryby a tak ďalej, živočíchy. Čiže jednoducho škodíme si sami sebe, a preto je potrebné v tomto prípade ozaj stáť za tým, že napojenie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Poliačik, spravodajca má právo na záver, samozrejme, povedať svoj názor k rozprave a to využíva.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
... tam, kde je to napojenie; ja viem, že ste nervózny zase, že už nesedíte tam hore, ale sedíte tu medzi nami. Ale za to sa nemusíte rozčuľovať, pán poslanec, sám ste si to spôsobil, a preto ja nebudem s vami tuná viesť žiaden dialóg. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Čiže na záver hovorím troška podrobnejšie k tomu, pretože budeme o tomto zákone hlasovať. A samozrejme, že pri tom hlasovaní je potrebné, čo nechcem nikoho tuná voľakým spôsobom podceňovať, si naštudovať tieto veci a aby sme vedeli, že o čom budeme hlasovať, preto o tom rozprávam.
Na záver, ozaj, bolo tu povedané aj z úst pána ministra, bolo tu povedané aj z úst pánov poslancov, ktorí predkladali pozmeňovacie návrhy, toho dosť. Chcem vás poprosiť a požiadať o podporu tohto zákona, lebo som o tom presvedčený ja, myslím si, že ste o tom presvedčení aj vy, že je potrebné tento zákon prijať v podobe takej, ako je navrhnutý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2018 9:05 - 9:10 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, pán minister, Národná rada Slovenskej republiky pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 316 z 3. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 143 z 23. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 133 z 25. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru udelené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pod č. 146 z 30. januára 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrh podľa § 81 ods. 2, podľa § 83 ods. 4 a podľa § 84 ods. 2 a podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte k danému zákonu rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2018 16:10 - 16:15 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V prvom rade chcem podporiť tento zákon, ktorý je tu prijímaný aj z potreby za to, že v určitom období bol zanedbaný niektorými ľuďmi, ktorí dnes sedia medzi nami a kritizujú tento zákon z pohľadu toho, že asi zabudli, že to bola ich povinnosť, spraviť toto, čo musíme my teraz dobiehať a robiť za nich. Ten zákon sa prijíma v dobrej viere a viete, nič neni ideálne a nič nie je dokonalé. Všetci dobre vieme, že sme v prvom čítaní, kde jednoducho pozmeňujúce návrhy dávať nemôžeme. Na druhej strane vzniklo tuná veľa dobrých nápadov, ktoré sa budú môcť potom implementovať do zákonu na výbore, poprípade na druhom čítaní tuná v parlamente.
Ja by som sa len v krátkosti chcel vyjadriť k tomu, že tá kontrola, ktorá momentálne prebieha na lesoch, nie je zase tak z pohľadu, ako sa vy na to dívate slabá a nedokonalá. Veľmi dobre to tu vysvetlil môj kolega Ľubko Martinák. A ja si myslím, že dneska máme tie doliny, keď môžeme o nich hovoriť, tam, kde sa ťaží, svojich správcov, svojich lesákov, ktorí vedú evidenciu a ktorí jednoznačne sa starajú o to, aby tuná nevznikal voľákysi neporiadok a bordel, aj keď vždycky zákon a predpisy sa obísť dajú. O tom všetci dobre vieme. Ale nemôžeme hovoriť tuná, že sa tuná svetoborne kradne, donekonečna, že sa tuná idú lesy Slovenskej republiky vyrúbať a že tu zostanú holoruby a nebude tu nič. To nie je pravda. Od nikoho z vás som tuná nepočul, že jednoducho vznikajú rôzne veterné kalamity, po ktorých zostávajú, pozrime sa na Tatry, čo sa nám stalo po veternej kalamite. Jednoducho vieme o tom, že stromy dosahujú aj svoju životnosť a jednoducho musí byť plánované, kedy musí dôjsť k obnove týchto stromov výsadbou mladých stromov, ktoré ich nahradia. A myslím si, že touto cestou sa ide a podľa toho aj ten výrub na tom Slovensku tak vypadá. Ja podľa svojho, svojho názoru si myslím, že sme v období, kedy jednoducho tie lesy dospeli k tej obnove a výmene, a jednoducho je potom dané v spoločnosti a v tých lesoch to, čo sa robí, len nebral by som to zase z toho pohľadu, aj keď potrebná je tá inšpekcia na kontrolu, tak ako to bolo tu predložené, že tuná sa s týmto drevom obchoduje nezákonne, robia sa tu kadejaké trestné veci, o ktorých by som radšej bol ticho a radšej by som o nich pomlčal.
Čiže v druhom čítaní na základe vystúpenia štyroch poslancov, ktorí, pani Zemanová, poslankyňa, a pán poslanec Fecko, Simon a pán poslanec, pán poslanec Budaj, ktorý ako prvý tuná vystúpil, by som ukončil asi tým, že nechcem ísť moc dopodrobna, do voľajakýchsik náležitých vecí, ale, pán poslanec Budaj, ten zvoz z tých áut, ak som to dobre porozumel podľa toho, ako si to ty hovoril, že je daný, že auto obráti zvoz z doliny aj viackrát a nikto si nevšimne, tak to nie je absolútne pravda. Pretože keby sa aj stalo náhodou to, že by sa obišlo voľákosik tá kontrola, ktorá je tam daná, spisuje to množstvo dreva, ktoré sa naloží a dáva z tej doliny preč, existuje voľáky tachograf na automobile, ktorý zaznamenáva prevádzku. A na základe tohto tachografu jednoducho predídem a zabránim tomu, o ktorom si ty tuná hovoril. Čiže nie je to možné. To je z mojej strany asi všetko.
Chcem vás všetkých poprosiť a požiadať, v druhom čítaní keby ste tento návrh, návrh podporili, aby sme ho mohli prijať v znení tak, ako bude predložený.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2018 14:47 - 14:49 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2017 9:58 - 10:00 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, chcem sa ti poďakovať za vystúpenie a vysvetlenie, pretože názory našich opozičných kolegov sú vždycky zamerané jednostranne. V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že ten pes zakopaný je niekde inde. Pán minister veľmi správne pomenoval a povedal, keď začal hovoriť tuná o voľakýchsi pozemkových barónoch. Veľmi dobre vieme, že keď prišlo k zmene, tak štátne podniky; štátne majetky prešli privatizáciou a poľnohospodárske družstvá prešli transformáciou. A tu vznikli veci, o ktorých by sme mohli polemizovať, a myslím si, že tých pozemkových barónov by sme aj vo vašich radoch našli niekoľko. Len by sme sa museli pozrieť detailne vám na prsty a poukázať a ukázať to, čo ste podokazovali. A teraz sa tuná hráte na voľakýchsi svätuškárov a moralistov a chcete nám tuná hovoriť o voľačomsi.
Samozrejme, že pán minister bude hovoriť o financiách, veď je financmajster, čo iné je? Pozerá sa na štátny rozpočet z pohľadu financií. A za veci, ktoré sa tuná dejú niektoré, on absolútne nemôže. Nie je možné, aby on zasahoval do vecí, ktoré sú dané dačím iným, pretože sú v úplne v iných vlastníckych vzťahoch. Tuná sú už vlastnícke vzťahy postavené v mnohých prípadoch na takej báze, že nie je možné do toho zasahovať. A ako príklad choďte len medzi bežných ľudí, veľmi dobre vieme, že poľnohospodárska pôda, používaných je 90 % v nájme, a opýtajte sa tých vlastníkov pôdy, ako sa narába s ich pôdou, aké majú oni ťažkosti pri presadzovaní, aby dostali svoje dividendy alebo aby to bolo správne dané na, do pravej miery, tak ako je to potrebné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 20:55 - 20:57 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. No, ja si myslím, že treba si zachovať chladnú hlavu, a to chcem povedať v prvom rade o kolegovi Pčolinskom, pretože oslovenie na poslanca Blahu, keby bolo na mňa, tak vám poviem, že asi by som išiel neskoro spať, kým by som tohto človeka niekde nestretol. Pretože nemôže si dovoliť hovoriť na verejnosti niečo také, aké povedal.
Ale teraz vrátim sa k pánovi poslancovi Krajniakovi. Pán poslanec, vy ste tu hovorili o veciach, ktoré nemajú v podstate s ministrom Kaliňákom nič spoločné. Čo má minister Kaliňák s NDS-kou a tak ďalej a tak ďalej, všetko čo ste tuná pomenovali.
Viete, urobili ste tu rozbor určitý, ktorý sa týka dôveryhodnosti ministerstva, vlády a tak ďalej. Áno, samozrejme, máme na to každý právo. Ja nehovorím, že nie, ale, viete, ak ja chcem robiť voľajakýsi rozbor, no tak v prvom rade nesmieme mať vo verejnom živote, a to myslím v prvom rade na kolegov, ktorí sedia po mojej ľavici, aby som v priamom prenose navádzal ľudí, od ktorých tá dôveryhodnosť sa získava, na nepravdu, na lži a neskutočné veci.
Konkrétny prípad uvediem na tom, čoho ste sa chytil, o čom ste hovorili. Klientske centrá. Minister Kaliňák bol u nás konkrétne v Martine obvinený, že zakúpila sa pre klientske centrum budova v určitej hodnote, čo nie je absolútna pravda. Je to lož, ktorá bola vyslovená z úst poslanca Matovič. Práve naopak, keď by sme si zrátali položky sumy, ktoré boli dané, a to, čo vyrokovalo ministerstvo vnútra, jedná sa o 2 mil. euro, ktoré sa v podstate ochránili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 20:04 - 20:06 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Začal by som asi tým, čo je potrebné povedať pri takomto fóre, a to je, že zase treba upozorniť ľudí, ktorí sú slušní, žijú z výplaty do výplaty, starajú sa o rodiny a, bohužiaľ, zapnú si televízor a musia počúvať takéto nezmysly, ako nám tu narozprával pán poslanec Galko.
Ak chcem dakoho kritizovať, pán poslanec Galko, tak v prvom rade si musím pozametať sám doma pred vlastným prahom a musím sa pozrieť sám na seba.
A popritom vy by ste sa mal pozrieť aj na svojich kolegov. Pokiaľ sa nemýlim, tridsiati ôsmi ste boli, čo ste sa podpísali, no zrátajte sa, čoraz ďalej sa ten spolok zmenšuje váš a za chvíľočku je osem hodín, možnože o pol desiatej už nebude možné pred kým hovoriť a upozorňovať na tie nezmysly, ktoré tuná vystrájate a robíte.
Prečo si nepriznáte chyby, ktoré ste spôsobovali vy, keď ste boli vo vedení a keď ste mali rezorty v ruke? Veď taký prípad, že ako Robert Kaliňák za svojho pôsobenia nedostal od roku 2006 od verejného obstarávania žiadnu pokutu, je pravda. Ale to, čo sa dialo za osemnásť mesiacov verejného obstarávania, keď bol ministrom Daniel Lipšic, s ktorým ste boli v kope. Keď bol v rezorte, pôsobil Gábor Gál alebo Milan Krajniak, kde dostalo ministerstvo pokuty za nákup Fabií za 80-tisíc, veď to je svetový rekord, veď to je nemožné.
Veď toto treba, aby si ľudia vypočuli, pretože toto nie je útok na Roberta Kaliňáka, lebo ste mu nič nedokázali, lebo naňho nič nemáte. Nemáte naňho nič, čím by ste mu mohli dokázať, že robí voľajakú chybu. Toto je čistý útok na stranu SMER, ktorú chcete takýmto spôsobom dostávať do povedomia ľudí a vykresľu... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 17:42 - 17:44 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Hovorím k pánovi predsedovi vlády.
Viete, pán predseda, ono veľmi ťažko sa počúva pravda. A ja som sa pozorne pozeral tuná po týchto kolegoch z opozície, keď ste hovoril tú pravdu, ktorá jednoducho pravdou je a nedá sa odvrátiť, ako sa títo ľudia tvárili. Tvárili sa kadejako inak, len nie tak, ako by sa mal tváriť človek, ktorý neklame, necigáni a ktorý jednoducho to myslí aj s touto sieňou, aj so všeckými, ktorí sa tu nachádzame, úctivo a tak, ako je potrebné.
Ale chcem sa prihovoriť na základe toho, že vy ste sa prihovoril tuná aj celému národu, že tí ľudia jednoduchí, ktorí budú mať možnosť pozerať toto zasadnutie tohto parlamentu, ktorí si budú môcť urobiť názor, či sú to už robotníci, či sú to jednoduchí ľudia, či sú to dôchodcovia, skupina ľudí, ktorá krúti hlavou nad tým, čo tu opozícia stvára a čo tu vykazuje. A kladú si otázku, prečo sa toto deje a čo sa to robí.
No tak treba, aby vy, ktorí toto budete pozerať, aby ste počuli, je to z jednoduchého dôvodu: je to nenažratosť po vládnutí opozície. Nevie sa dočkať, kedy by sa mohla dostať ku korytu a potom budete vyzerať aj vy jednoducho, ľudia, tak, ako vyzeráme my teraz v tomto prípade v očiach ich. Čiže veľmi dobre si rozmyslite, komu máte veriť, na koho dáte a koho máte odsúdiť.
Skryt prepis
 

29.11.2017 9:47 - 9:49 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti by som chcel zareagovať na vystúpenie pani poslankyne Zemanovej.
Viete, ponechávanie žúmp podľa toho, ako ste vy hovorili, že aj pri dodržaní všetkých technických spôsobov, ktoré sú dané k tomu, vedie podľa môjho názoru, a verte, že hovorím pravdu, k tomu, aby sa diali tuná veci, ktoré sú protizákonné. Je to spôsobené tým, že mnohí ľudia, ktorí majú žumpy a dajú si tieto žumpy aj vytiahnuť fekálnymi sudmi, potom neodvezú tieto splašky do čističky, tam, kde by to mali odviesť, ale vypúšťajú to do prírody, kde sa potom do prírody dostáva do pôdy to, čo nechceme.
Čiže podporovanie toho, že treba udržiavať žumpy, je podľa mňa nie zdravé a treba, tak ako pán minister povedal, ozaj pristúpiť k tomu, že je potrebné sa napájať na kanalizácie, ktoré obce budujú, pretože pripojenie na kanalizáciu, ktoré sa robí priamo na hlavnej trase, robí odbočky do každej domácnosti a tá investícia na pripojenie na túto hlavnú kanalizáciu to nie je zase až tak svetoborne drahé, že by si to nemohol dovoliť aj priemerne žijúca rodina, ktorá neoplýva voľákymsi bohatstvom. Čiže bol by som tu veľmi opatrný a ozaj by som v každom prípade podporoval napájanie sa tam, kde je to možné, na verejnú kanalizáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis