Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2019 o 17:42 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2019 17:42 - 17:43 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 16:25 - 16:25 hod.

Ján Kvorka
Len v krátkosti. Ďakujem za slovo. Chcem vás požiadať o podporu tohto zákona.
A, pán podpredseda, chcem nahlásiť termín hlasovania na dneska na 17. hodinu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:11 - 16:13 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemanová, no, z toho vášho vystúpenia mne vyšlo jedine to, že ten, kto chce v poľnohospodárstve podnikať, tak v prvom rade musí byť jasnovidec, veštec a mať takéto nadprirodzené schopnosti, pretože jedine v tom prípade on dokáže predvídať, kedy bude padať sneh, kedy budú záplavy, kedy bude pršať alebo bude mráz.
A to si vy myslíte, pani poslankyňa Zemanová, že toto tí ľudia, ktorí v poľnohospodárstve podnikajú, neovládajú tieto veci? Ovládajú ich veľmi dobre a stopercentne. Lenže vám hovorím, museli by mať Arabelin prsteň, aby dokázali splniť to, čo ste vy teraz povedali, pretože to je blud! To sa nedá nijako splniť v žiadnom prípade! Pretože počasie je také, aké je, a obzvlášť v dnešných klimatických podmienkach sa vám zmení v priebehu piatich minút. Čiže toto nie je možné.
A potom ešte k tej veci, ktorej hovoríte byrokracia, administratívne veci a tak ďalej atď., pani poslankyňa, sama dobre viete, že na tú, na tento projekt bolo vyčlenených 30 161 940 euro a z toho tých 30 mil. pôjde na to, o čom sa tu dneska bavíme, a tých 161 940 euro pôjde na mzdové náklady desiatich pracovníkov, ktoré platobnej agentúre poskytne zo svojich radov a hlavne z regiónov ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia.
Čiže tuná sa nič nenavyšuje, tu sa nič nerobí, práve sa tuná len zavádza poriadok, aby to, čo robiť ideme, bolo aj pod určitou kontrolou, aby to bolo sledované, aby nedochádzalo k dajakýmsik, neviem akým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 15:47 - 15:49 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Martin, ďakujem za tvoj príspevok. Chcem len poukázať na niektoré veci, ktoré možno je aj potrebné ešte tu predniesť a povedať. Ono je veľký úspech, že tých 30 mil. sa nám podarilo a teraz je to dané na tie roky 2019, ´20, ´21. Samozrejme, každý pevne dúfame, že to bude pokračovať ďalej a ďalej, že sa to nezastaví.
Na druhej strane treba povedať, a o tom zrejme každý z nás vie, že takáto dotácia tu už dlho nebola. Muselo sa o niečo takéto zabojovať, aby sa to dalo do života, aby to mohlo tým subjektom, ktoré v poľnohospodárstve a v tej poľnohospodárskej prvovýrobe pracujú, mohli tieto peniaze používať.
A teraz sa dotknem toho, prečo som sa do faktickej poznámky aj prihlásil, hlavne tie včely. Samozrejme, že ja nie som proti včelárom. Ani nič proti tomu nemám a som jeden z vás možno všeckých typ človeka, ktorý by na takéto veci, ktoré sú prospešné pre spoločnosť, dal, koľko by sa dalo dať.
Ale na druhej strane je potrebné si uvedomiť aj to, že ten balík je voľajakýsi a ten sa nedá prerozdeliť zase každému a tak, ako by sa chcelo, pretože aj pri tvorbe tohto zákona boli požiadavky nielen z finančných prostriedkov, ktoré teraz tečú ako v prvovýrobe do poľnohospodárstva, ale boli tu, poviem, finančné prostriedky aj na to, aby sa použili tieto prostriedky aj v priemysle. Čiže dokopy poľnohospodárstvo a priemysel požadoval 70 mil., aby sa pokryli tieto náklady, čo, samozrejme, sa nedokázalo, ale postupne, môžeme pevne veriť a dúfať, že sa nám tieto finančné prostriedky podaria získať a že ich do tohto rezortu bude môcť dať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 15:32 - 15:36 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Prepáčte, ale nestihol som kartičku a zahlásiť sa.
Uvedenie predmetného návrhu zákona, ktorý predkladá skupina poslancov, bola dostatočne odôvodnená predkladateľom, ktorý sedí po moje ľavici.
Ja by som chcel len dodať také krátke veci ešte pre ozrejmenie k tomu, keď sa celkový zákon bude prijímať, možná také veci, ktoré z minulosti môžu ozrejmiť pamäť hlavne tých starších účastníkov tejto ctenej Národnej rady, že v minulosti niečo podobné bolo zavedené tým spôsobom, že sa tomu hovorilo, bola takzvaná červená nafta.
A rozdiel medzi zelenou naftou a červenou naftou je podľa môjho názoru veľmi dobrý a opodstatnený z toho dôvodu, že s tou červenou naftou v minulosti sa dalo narábať aj spôsobmi, ktoré nepatria do slušnej spoločnosti. A druhý dôvod, ktorý tiež asi vylúčil tento spôsob používania, podľa minulosti bol ten, že tá červená nafta mala aj vplyv na celkové zariadenie strojov, ktoré to používali, v daných prípadoch najmä traktory, automobily nákladné, kde to zanášalo palivovú sústavu a prichádzalo k veľkým rozporom. Na druhej strane lákalo to mnoho účastníkov a ľudí, ktorí mali možnosť, aj k tomu, čo som povedal v týchto predošlých slovách.
Tento spôsob tej pomoci, hlavne prvovýrobcom, či už v živočíšnej výrobe, alebo v rastlinnej výrobe, je daný tým, že dosiahne tými odpismi, ktoré prídu pre tých podnikateľov, ktorí musia splniť určité kritériá k tomu, aby mohli dospieť k tomu, že tá Slovenská platobná agentúra potom pristúpi k tomu, že vybere z tých uchádzačov tie subjekty, ktoré majú na toto nárok, odpisom a úľavou, ktoré sa potom prejavia v celkovej podstate aj stavom, ktorý nastane v rámci produkcie slovenských domácich výrobkov na pultoch Slovenskej republiky.
Pretože ja si myslím, že hlavná podstata veci je daná v tom, že chceme týmto spôsobom zvýšiť aj produkciu slovenských výrobkov, kvalitu slovenských výrobkov a tým pádom aj dostanie do verejnosti a medzi spoločnosť a konzumentov výrobky slovenské, aby sme neboli zahltení jednoducho potravinami, ktoré k nám prídu zo zahraničia. Pretože jedna vec je istá, čo sa týka dotačných prístupov štátu k daným farmárom alebo poľnohospodárskym subjektom, je v našom štáte stále pozadu proti týmto štátom a my nemôžeme potom konkurovať v rámci cien k týmto ľuďom a potom sa stávajú veci také, ktoré jednoznačne tých ľudí doženú k tomu, že každý sa snaží správať podľa ceny, ale v tom prípade nie je možné sa správať podľa kvality potravín. A to je podstata veci, o ktorú nám ide, aby sme konzumovali zdravé potraviny, ktoré jednoducho nebudú mať vplyv potom aj na náš zdravotný stav, ktorý sa, samozrejme, zase potom prejaví jedine na záťaž samotnej Slovenskej republiky, pretože tí ľudia potom potrebujú ošetrenie a tak ďalej a tak ďalej.
Z moje strany asi toľko k tomu ozrejmeniu a vysvetleniu, potom možná že ešte v rámci rozpravy sú prihlásení páni, bude možné zareagovať na niektoré veci, ktoré som tuná nespomenul. Ale toto som pokladal za takú podstatnú vec, ktorú som vám chcel priblížiť a ozrejmiť k tomu, než sa budete rozhodovať pri tom, keď budeme tento zákon schvaľovať, že aj toto sú veci dôležité, ktoré môžu napovedať k tomu, aby sme tento zákon prijali a odsúhlasili.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.1.2019 15:28 - 15:31 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením 1517 zo 4. decembra 2018 pridelila návrh poslancov Národnej rady na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 513 z 22. januára 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou; výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 383 z 28. januára 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou; výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 241 z 23. januára 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh poslancov schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného návrhu poslancov vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 247 z 23. januára 2019. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, podľa § 83 ods. 4, podľa § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 18:57 - 19:00 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem za slovo. Chcem len požiadať, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona prebehlo zajtra v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 18:48 - 18:50 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poukázať, že už také dačo tuná v minulosti bolo. Martin na to poukazoval, vtedy to bola červená nafta, teraz je to zelená nafta. Ale musím to podporiť, pretože ako poľnohospodár som videl tú pomoc, ktorú pre to poľnohospodárstvo spravilo, ten prídel tej vtedy červenej nafty, pretože tá konkurencieschopnosť prvovýroby, predajného tohto, voči zahraničným sektorom u nás je ozaj mizivá, a toto je jeden zo spôsobov, ako sa dá tomu napomôcť.
A čo sa týka tých vecí, žiadostí, kto si môže podávať. No, viete, žiadosť si môže podať každý z podnikateľov, z farmárov a tak ďalej. A myslím si, že je tu správna pripomienka, obnovovanie tých ročných cyklov preukázania svojej dôveryhodnosti alebo beztrestnosti, atď., pretože máme aj také skúsenosti zo života, že táto nafta potom bola aj zneužívaná. Zneužívaná vôbec na veci, ktoré jednoducho nemajú s prvovýrobou nič spoločné. A toto by bol jeden, si myslím, z prostriedkov, ako by sme dokázali tieto veci upozorovať a ochrániť od toho, aby nedochádzalo k dajakému kupčeniu, nebodaj, k tomu, že je to lacnejšia nafta, potom sa to predá voľakomu, atď., hoci je to aj farba, ktorá ukazuje. A tak vieme, o čom hovoríme. Ale myslím si, že ten návrh, ktorý tuná Martin podal, tak ten návrh má svoju logiku. A bude potrebné nad tým porozmýšľať v druhom čítaní a voľakým spôsobom to zaužívať do praxe.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 18:41 - 18:42 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1218). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 18:01 - 18:02 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja len v krátkosti chcem vás všetkých požiadať a podporiť o prijatie tohto zákona. Boli tuná podané mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré mnohé z nich je potrebné zapracovať do praxe a do života.
A ďalej chcem, pani predsedajúca, určiť termín hlasovania o tomto zákone na štvrtok 6. 12. 2018 o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis