Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2018 o 9:45 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 9:45 - 9:47 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Všetkým pekne ďakujem za pripomienky k môjmu vystúpeniu.
Pani poslankyňa Zemanová, ja by som vám chcel povedať, že na vodnej ploche "chyť a pusť", to neni tak, že sa tam chytajú len ryby, ktoré nie sú konzumovateľné. To sú ryby aj normálne, ktoré by sa dali konzumovať, ale jednoducho ten, kto tú vodnú plochu má na starosti a určil si tam režim chyť a pusť, tak tam sa chodí k vode s tým účelom, že jednoducho to, čo chytím, to pustím a domov nezoberiem.
Čo sa týka tej druhej vašej podotázky, o tej ochrane prírody a tak ďalej, to je už iná kapitola, samozrejme, pretože máme ochranu prírody odstupňovanú a už poviem, vy ste tuším spomínali, od tretieho stupňa, áno, a štvrtý, piaty stupeň a tak ďalej, kde už sú jednoducho vyhradené aj chodníčky a priestory, kade sa môžeme pohybovať a tak ďalej, čiže to jednoducho v tomto je.
K Martinovi Feckovi, ktorý hovoril tuná o voľajakejsi petícii a nespokojnosti, a ja som hovoril, lebo tak som to pochopil, a neviem, či som dobre pochopil, o dohode Slovenského rybárskeho zväzu a ministerstva životného prostredia. Je potrebné povedať, že zástupcovia, tak ako som spomínal, Slovenského rybárskeho zväzu a zástupcovia ministerstva životného prostredia sa dohodli a, samozrejme, že sto ľudí, sto pováh, sto názorov a nie vždycky všetci si dokážeme vysvetľovať aj ten, tvorbu toho zákona, ktorý sa tvorí a tak ďalej, správne, tak ako to môže byť, pretože, a tam sa dostanem k tej vyhláške, to je potrebné, nedá sa do zákona všetko uviesť tak, ako by sme chceli mať, že to tam bude čierne na bielom a dokážem z toho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 9:26 - 9:40 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, poslanci, pán minister, dovoľte mi, aby sme, chýlime sa k záveru nášho prvého čítania zákona, urobil som voľákysik rešerš všetkého, aby sme pochopili, pretože o jedenástej budeme o tomto zákone hlasovať a nie všetky veci, ktoré sme si tu včera a dnes povedali, možná že sú celkom presvedčivé pre poslancov, ktorí sedia v tomto ctenom pléne.
Treba povedať v úvode veľmi dôležitú vec, že hlavným iniciátorom predlohy tohto nového zákona je ministerstvo životného prostredia, a zároveň treba podotknúť, že sa venuje tomuto už dlhú dobu a prípravu tohto zákona konzultovalo so Slovenským rybárskym zväzom. Zo Slovenského rybárskeho zväzu boli vyčlenené dve osoby, ktoré sa zúčastňovali tejto pracovnej skupiny, ktorá pracovala na tomto návrhu nového zákona a, samozrejme, že tie rokovania boli dosť ťažké, obsiahle a nakoniec sa došlo k určitej zhode, ktorá z určitého pohľadu možná že ešte bude medzi prvým, druhé a tretie čítanie, tých 30 dní, voľajakým spôsobom upravená.
Na úvod teda je potrebné povedať, že Slovenský rybársky zväz je nezáujmová, najväčšia občianska skupina ľudí, v ktorej je 120-tisíc rybárov. Z toho je 97- až 98-tisíc rybárov, ktorí sú dospelí ľudia, ľudia v produktívnom veku a dôchodcovia, ako to bolo tu spomenuté. Je tam okolo 5 700 do 6-tisíc rybárov od 15 do 18 rokov a sú tam potom aj malé deti, malé deti, ktorých vek sa dosahuje od 5 rokov do tých 15 rokov a tých detí je 16 200 teraz momentálne registrovaných. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že je to v podstate aj určitý spoločenský výchovný proces, pretože tie rodiny chodievajú, lebo z tohto celkového počtu je 99 % relaxačných rybárov, čiže rodiny idú k vode, urobia si piknik, pobavia sa tam, zabavia sa tam, deti sa tam vyšantia a popritom ten, kto má rybárske papiere, si nahodí udicu a chytí alebo nechytí. A niektoré tieto predpisy, ktoré uvádzame v tomto rybárskom zákone, sa viac-menej týkajú toho jedného percenta tých športových rybárov z tohto celkového počtu, o ktorom hovoríme.
Je potrebné povedať, že Slovenský rybársky zväz vznikol v roku 1926, kde sa zlúčili viaceré spolky k tomu, aby mohli efektívnejšie fungovať na pôde celej Slovenskej republiky. Na základe toho bolo vytvorených 122 základných organizácií, ktoré momentálne sú funkčné po celom Slovensku, majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia a ktoré sú povinné dodržiavať. Bola tuná spomenutá aj výkon rybárskej stráže, ktorá zhrňuje v momentálnom stave 2 300 osôb. A pre krátkosť času si dovolím poznamenať, že boli tuná podané v rozprave aj od pána poslanca Fecka aj námietky na niektoré veci a pýtal sa tuná aj na možnosť vyhlášky, ktorá je daná.
Tak chcem povedať, že po prijatí zákona, ak bude prijatý, potom vzniká voľákasi vyhláška k tomuto, v ktorej, aj v tej vyhláške; sú dve vyhlášky a ja hovorím teraz o tej rybárskej; že kde dochádza aj ku zmenám niektorým, ktoré sa týkajú času individuálnej ochrany rýb, ktoré sa týkajú denného času lovu rýb, ktoré sa týkajú lovnej miery rýb, ktoré sa týkajú množstva úlovkov, ktoré si môžeme odniesť od vody, teda keď sme tam, pretože už v dnešnej dobe je dosť neúnosné a treba znížiť ten počet tých sedem kilov, ktorý je daný na menšiu túto, pretože nedokážeme tú reprodukciu a všetko dosahovať. A zároveň sa tam poukazuje aj na povinnú výbavu rybára, ktorú je potrebné mať pri sebe, ktorá sa rozširuje na určité body podľa spôsobu lovu rýb, to, či lovím na lipňových vodách, pstruhových vodách, kaprových vodách alebo ostatných vodných plochách, podľa tohto sa v tomto zákone k tomuto pristupuje.
Ja by som v krátkosti ešte poukázal tiež na niektoré dotazy samotných rybárov, ktorí sa zúčastňujú tohto lovu rýb, a poukázal by som napríklad, že hovoria o, hovorí sa o rybárskom revíri s režimom chyť a pusť, existujú revíry chyť a pusť, kde si ideš zachytať pre pasiu, ale domov si neodnesieš, domov si neodnesieš nič. No, tu sa hovorí, že používať ako nástražnú rybku živú rybku alebo mŕtvu rybku alebo jej časti je zakázané. Tu sa nad tým zamýšľajú rybári, ktorí chodia na tieto ryby, nad tým, že v tomto prípade, keby sme chytali sumcov, by bol obmedzený spôsob lovu na 95 %, čo si myslím, že je dosť veľký zásah.
Ďalej o výkone rybárskeho práva v § 4 tuná bolo dosť povedané, pre krátkosť času nebudem sa k tomu, ale v druhom, treťom čítaní si potom dovolím k tomu poukázať. Hovorí sa tuná o zakázanom spôsobe lovu rýb v pstruhových vodách, kde sa uviedol pekne pán poslanec Fecko Martin, kde ozaj má dopad, keď sa obmedzí tento druh výpomoci, ktorý sa používa pri nahadzovaní, a vieme, že ten pstruh, ktorý je pustený do tej vody, po krátkom čase, pár dňoch, zdržuje a bere takých 20 – 30 metrov od brehu. A ten starý človek, ktorý jednoducho je vyrobený a má problém s rukami, s kĺbami a s čím ďalej, takýmto spôsobom nedokáže nahodiť na to miesto, kde tie ryby sú zhromaždené, sústredené a kde by tú rybu mohol chytiť, čiže dávam na zamyslenie, že takéto veci by bolo dobré možná že po dohodách upraviť.
V § 17 sa hovorí zase o love rýb v lipňových vodách. Hovorí sa tu, že sa tu zakazuje akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb v lipňových vodách. Viete, ja osobne som trošička nad tým tak skeptický, pretože vieme, že ak chceme nazývať vodu, ktorá má byť pstruhová, lipňová alebo kaprová, potrebujeme si tam urobiť určitý prieskum a potrebujeme tam mať nad 50 % druhu ryby, po ktorej potom tá voda je pomenovaná. Lipňová voda, no, ja na Slovensku, možná že sa mýlim, ale lipňovú vodu dosť ťažko, dosť ťažko by som hľadal. Ale chcem povedať, že to zakrmovanie je problematické aj už z toho dôvodu, že v týchto lipňových vodách sa nachádza aj mnoho kaprovitých rýb. A keď je to vnadenie zakázané, tak potom som obmedzený na chytanie tohto spôsobu; druhu rýb v tejto lipňovej vode, pretože mám zakázané používať tieto návnady.
V kaprových vodách sú tu tiež určité obmedzenia, z môjho pohľadu si myslím, že nadstavenie nástrahovej rybky na 15 cm, poviem to dorovna, je skoro nezmyselné. Hej? Pretože máme plevelné ryby, máme ryby, ktoré idú pod mieru a bude to mať dosah nielen na samotných rybárov, ktorí budú chytať tieto ryby a chytajú ryby, ale bude to mať dosah aj na samotných predajcov rýb. Viete, dneska je mnoho rybárov, ktorí sa vyberú na dva, na tri dni k vode, idú chytať a aby nekrátili si čas s tým, že kým si chytí nástrahové rybky, pretože ide na dravce, tak ide do rybárskeho voľákeho tam obchodu, ktorý je, ktorý má tieto nástrahové rybky, a u neho si kúpi a príde k vode a môže chytať hneď. No, keď sa mu zvýši tá miera na tých 15 cm a on predáva také 10-centimetrové, čo sú vhodné, tak bude to musieť dokrmovať, kŕmiť, bude to obmedzené na kúpenie a tak ďalej. Toto sú pohľady ľudí, ktorí hovoria, ako to oni vnímajú a ako to k tomu ide.
Myslím si, že v zákone je aj uvedenie, je, že na háčiku trojostrie, ktoré je dávané, to je asi zbytočné, pretože z praxe viem a poznám, že rybári väčšinou používajú, že ešte aj ten jeden, tú jednu výsadu na háčiku, ktorá je, si odštikávajú. Ale to sú veci, ktoré, samozrejme, sa dajú vždycky a v každom prípade dohodnúť. Čiže nechcem zdržovať ďalej, ale tu som poukázal na zopár vecí.
A sú ďalšie veci, kde sa hovorí o love pod ľadom, o love z člnku, hovorí sa o primeranom spôsobe podberáku, ktorý mám ísť. No nech mi dakto vysvetlí, aký primeraný podberák ja mám ísť, keď neviem, aká veľká ryba sa mi chytí. Samozrejme, že keď pôjdem chytať lipne, tak na lipne si zoberiem voľákysi ten malý, ktorý si dám na opasok a idem s ním chytať. Ale sa mi tam zavesí veľká ryba, tak ako ja mám primeraný. A príde nejaká rybárska stráž a mi povie a bude mať za to. Čiže toto sú veci, ktoré treba ozaj doladiť v tomto zákone.
A myslím si, pretože je tam aj veľa dobrých vecí v tomto zákone, že po týchto úpravách, kde ja som aj s pánom ministrom hovoril a sme sa dohodli, že urobíme ešte voľáke stretnutie na báze ozaj profesionálnej, kde budú ľudia, ktorí budú k týmto veciam vedieť ešte zaujať stanoviská, voľáke úpravy k tomu, aby sme mohli ten zákon prijať v podobe takej, ktorá bude, tak ako to bolo tuná povedané, platná nielen pre štát, bude platná aj pre ľudí, pretože je to spojená nádoba, ide tuná o dobrú pohodu, ide tuná o využitie voľného času ľudí, ktorí si tam dajú.
A potom na druhej strane a na koniec je potrebné z tohto miesta povedať, rybárstvo nie je lacná vec. Sú to dobrovoľní rybári, ktorí si musia každý, ktorí majú na to povolenie, kúpiť lístok, ktorý stojí iks peňazí, ktorého povinnosťou je za každý rok si odrobiť voľáku rybársku brigádu a keď si ju neodrobí, musí zase zaplatiť iks peňazí na hodinu za to, plus na to sú tu ešte iné povinnosti, ktoré k tomu všetkému vyplývajú. Čiže na základe dobrovoľnosti a všetkých týchto vecí, si myslím, po úpravách niektorých statí, ktoré som tuná si dovolil spomenúť, a nespomínam všetky, pretože nemám tuná zase možnosť toľko rečniť dlho, je možné potom prispieť a dostať sa k veciam, ktoré budú zmysluplné.
Pretože myslím si, že aj v rozprave boli tuná povedané aj niektoré veci, ktoré sa netýkajú tohto zákona, lebo každý zákon má svoje state, svoje obmedzenia, o ktorých by sa dalo hovoriť. Keď sme hovorili o tých kormoránoch a o tých veciach ďalších, hej, tak obmedzenie času lovu, neprístup rybárom k vode na nejakú voľnú dobu, zoberte si to u poľovníkov. Však poľovník by sa potom pol roka nedostal do svojho revíru. Prečo máme obmedzovať časy? Prečo máme rybárom zakazovať, aby chodili k vode tak, ako chcú, keď spĺňajú a dodržiavajú všetky pravidlá? Toto sú veci, ktoré by som chcel podporiť, prejednať, prediskutovať, prekonzultovať, dostať do pravej miery, tak ako je to potrebné, a, samozrejme, aby sme potom boli všetci spokojní s prijatím tohto zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2018 9:01 - 9:03 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som si pozorne vypočul včerajšie vystúpenie pani poslankyne Zemanovej a, samozrejme, s niektorými vecami tam súhlasím, na niektoré veci mám troška iný názor. Ale chcel by som do pozornosti dať pani poslankyni, pretože vy ste viackrát spomenuli vo svojom vystúpení, poviem, choroby, ktoré sa môžu nachádzať u rýb a tak ďalej a o tom zverejňovaní, aby nedochádzalo potom k poškodzovaniu zdravia. A ja vo svojom vystúpení, ktoré som mal, tak som tam uviedol aj stať, ktorá sa tohto zaujíma. Tak aby som bol presnejší, ja si to dovolím vám raz ešte prečítať, že v tomto zákone sa na toto pamätá: "Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou..." (Rečníkovi prestal fungovať mikrofón, vstup predsedajúceho.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, zapnite pána poslanca!

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem. Tak ešte raz: "Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. V prípade, že dôjde k prekročeniu limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok vo svalovine rýb, bude za účelom ochrany zdravia obyvateľstva vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danom rybárskom revíre, o čom budú rybári prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre informovaní." Čiže toto som chcel ako zdôrazniť, že tu sa pamätá na toto v tomto zákone. A v podstate niečo podobné beží aj teraz, keď zoberieme, poviem, takú Šíravu. Vy ste spomínali aj lov rýb na Šírave, tak tam tiež boli tie ryby napadnuté určitým druhom choroby, kde boli upozornení tí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2018 18:31 - 18:39 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, poslanci, pán minister, návrh zákona o rybárstve a živnostenskom podnikaní kladie dôraz na ochranu predovšetkým pôvodného genofondu rýb, dbá na ochranu vôd a vodných ekosystémov. Návrh zákona spresňuje existujúce pojmy a zavádza nové pojmy, ktoré v súčasnom platnom právnom predpise upravujúcom rybárstvo absentujú. Napríklad spomeniem: bočná vodná nádrž, začiatok lovu, prerušenie lovu, ukončenie lovu, rybársky čln, osvetlenie miesta lovu a lov pod ľadom a iné.
Návrh zákona naďalej zachováva koncepciu subjektov oprávnených na pridelenie rybárskeho práva podľa súčasne platného právneho predpisu. V tejto súvislosti však došlo k významnému posunu, ktorý oprávňuje ministerstvo odobrať výkon rybárskeho práva na rybárskom revíre užívateľovi pri jeho opakovaných závažných porušeniach na úseku rybárstva a prideliť tento revír správcovi vodných tokov Slovenskej republiky. Toto ustanovenie zakladá predpoklad na ešte vyššiu kvalitu hospodárenia v rybárskych revíroch a taktiež garantuje, že sa z rybárskeho revíru nestane vodná plocha bez akéhokoľvek režimu hospodárenia.
V súvislosti s deklarovanou ochranou pôvodného genofondu rýb návrh zákona upravuje, že zarybňovacie plány pre rybárske revíry v štvrtom a piatom stupni ochrany ministerstvo schváli až po prerokovaní s ochranou prírody.
Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Slovenskej republike. V prípade, že dôjde k prekročeniu limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok vo svalovine rýb, bude za účelom ochrany zdravia obyvateľstva vydaný zákaz konzumovania rýb ulovených v danom rybárskom revíre, o čom budú rybári prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre informovaní.
Osobitnou úpravou prešli aj ustanovenia týkajúce sa spôsobu lovu rýb na pstruhových vodách, lipňových vodách a na vodách kaprových. V pôvodných v súčasnosti platných ustanoveniach zákona sú niektoré spôsoby lovu, lov na živú rybku alebo mŕtvu rybku, vybraných druhov rýb, napríklad pstruh, hlavátka, zubáč, šťuka, väčšou časťou rybárskej verejnosti považované za neetické. Príkladom navrhovaných zmien je zákaz používať živú alebo mŕtvu rybku pri love hlavátky. Pri pstruhových vodách sa zaviedol zákaz používať najrôznejšie rybie pasty, alebo pri kaprových vodách z dôvodu ochrany nielen zubáča, ale aj iných dravých druhov rýb sa zaviedol zákaz používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku, alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 15 cm.
Pri používaní menších nástrahových rybiek sa pri love dravcov nezriedka stáva, že dochádza k ich hlbokému nasatiu spoločne s háčikom, k poraneniu tráviaceho traktu a následne hynutiu jedincov nedosahujúcich lovnú mieru.
Nový zákon zároveň rozlišuje pôsobnosť oprávnení držiteľov osobitných povolení na rybolov na vedecko-výskumné úlohy a prieskumné úlohy a tým im umožňuje efektívnejšie plniť úlohy potrebné pre vedu a výskum, ako aj úlohy potrebné pre štát. Významný posun je tiež zavedenie povinnosti pravidelného monitoringu migračnej priechodnosti rybolovov, nakoľko mnohé druhy rýb migrujú za účelom reprodukcie.
Zásadné zmeny sa týkajú povinnosti a oprávnení rybárskej stráže ako verejného činiteľa, ktoré neboli v súlade s Trestným poriadkom. Zároveň došlo k sprísneniu podmienok, za akých sa možno uchádzať o vymenovanie za člena rybárskej stráže.
Návrh zákona upravuje podmienky organizovania rybárskych pretekov ako športovej rybárskej činnosti, nakoľko za súčasne platnej legislatívy takmer nebolo možné ani pri nadnárodných majstrovstvách zabezpečiť adekvátne podmienky, vymedziť priestor a zabezpečiť plynulý chod podujatí.
Návrh zákona zároveň na kaprových vodách upravuje aj doposiaľ zakázaný lov rýb pod ľadom, a to za účelom zatraktívnenia rybárstva. V tejto súvislosti treba poznamenať, že takýto lov bude možný iba na ostatných vodných plochách, ktoré budú pre tento spôsob lovu určené ako plochy, ktoré sú na to vhodné.
Posun nastal aj v prípade podnikania v osobitnom režime a na ostatných vodných plochách. V tejto súvislosti bol stanovený termín podávania žiadostí do 30. 9. Pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime ministerstvo pridelí k 1. 1. tak, aby nedochádzalo k odoberaniu rybárskych revírov v priebehu celej rybárskej sezóny.
Dôležitá zmena nastala aj v potrebe predĺženia dohody o finančnom vysporiadaní medzi doterajším užívateľom a žiadateľom. Významný posun oproti súčasnému právnemu stavu je zavedenie sankčného postihu za neoprávnené nakladanie s výkonom rybárskeho práva a za neoprávnené podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách.
Na záver by som chcel ešte pre ozrejmenie pamäti podotknúť, že Slovenský rybársky zväz je záujmová skupina, je to združenie, ktoré v podstate zahŕňa dokopy zhruba 200-tisíc rybárov, z ktorých, z tohto čísla 200-tisíc rybárov, je 99 % rekreačných rybárov a 1 % je rybárov športových. Na základe tohto by som chcel pripomenúť, že niektoré veci možno bude potrebné, pretože väčšina týchto ľudí chodí k tej vode relaxovať s rodinami, atď., neni to za účelom voľakéhosik úlovku a vyriešiť niektoré veci, ktoré sa mi zdajú z môjho pohľadu veci na doriešenie, hlavne čo sa týka § 4 o výkone rybárskeho práva, ďalej na lovy v lipňových vodách, kde sa týka použitie určitých druhov na dohodenie na väčšiu diaľku, a tak ďalej atď. Chcem vás informovať, že ja osobne som na tieto témy hovoril s generálnym riaditeľom pánom Dobiašom, kde sme sa dohodli, že po prvom čítaní, medzi prvým a druhým a tretím čítaním, kde máme rozmedzie tých 30 až 31, 32 dní, ešte by sme sa k tomuto stretli, zavolali by sme si aj zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu, kde by sme niektoré veci ešte upravili tak, aby sme mohli na základe tohto rybárskeho zákona, ktorý teraz prijímame, si povedať ozaj, že sme odviedli kus dobrej roboty, ktorý je v prospech ľudí, ktorí majú záujem o toto rybárstvo, ktorých baví rybárstvo a ktorí chcú sa v týchto veciach ďalej angažovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2018 18:31 - 18:39 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré platia, pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu, zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.3.2018 16:42 - 16:43 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 16:58 - 16:58 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem vás všetkých požiadať pri hlasovaní o podporu predneseného návrhu zákona a zároveň, pán predsedajúci, chcem požiadať o preloženie hlasovania na zajtrajší deň na 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 16:40 - 16:44 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1018 1. februára 2018 pridelila vládny návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 343 z 12. marca 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 222 z 8. marca 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 151 z 28. februára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 27 a 29 až 42 a 44 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
O bodoch spoločnej správy č. 28 a 43 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 155 z 13. marca 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, podľa § 83 ods. 4 a podľa § 84 ods. 2 a podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.3.2018 16:24 - 16:25 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prejde v druhom čítaní, prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.3.2018 13:14 - 13:14 hod.

Ján Kvorka
Pán podpredseda pri prezentácii som mal nefunkčné hlasovacie zariadenie.
Skryt prepis