Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:13 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 4.4.2019 14:13 - 14:14 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ja vítam pána Dostála v sále a môžem vám doplniť na vašu otázku.
Ja som sa tešil na tú vašu otázku, že vám budem môcť povedať presne to, čo som vám povedal. Pretože vy si úplne houkáte vo svojej deštruktívnej agende, vymýšľate takéto veci.
Ak vás zaujíma, či budú predčasné voľby, mali ste sa opýtať: "Pán predseda vlády, hrozia nám predčasné voľby alebo nehrozia?" A nemusíte tu písať veci, ku ktorým sa vyjadriť ani nedá a potom mi v doplňujúcej otázke interpretovali, čo ste svojou otázkou mysleli.
Pán poslanec, trošku vyššiu kultúru by som očakával. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:08 - 14:08 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, samozrejme, spravil vám službu, aby bola istota, že vaša otázka príde na rad, tak sa mu potom po príchode do sály primerane poďakujte.
A musím vám povedať, že, pán poslanec, hodina otázok je jednou z foriem kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, kedy vy poslanci Národnej rady, či už opozície, alebo koalície, máte právo a možnosť pýtať sa členov vlády, generálneho prokurátora a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu na aktuálne otázky z ich pôsobnosti, z ich aktivít.
Preto som si úplne nie ani úplne istý, či otázka, ktorú ste položili, vôbec je v súlade s rokovacím poriadkom, pretože pýtať sa člena vlády na to, ako komentuje výroky niekoho, si nemyslím, patrí do kontrolnej pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky voči premiérovi alebo konkrétnemu ministrovi, a preto sa neznížim ani na úroveň debaty, ktorú ste sa snažili do hodiny otázok vniesť formulovaním vašej otázky.
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 4.4.2019 14:02 - 14:08 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ak dovolíte, ja ešte doplním, že mladá generácia, na ktorú mierila vaša otázka, čelí z tohto pohľadu aj niekoľkým vážnym rizikám.
Prvým z nich je aj nezáujem o históriu svojho národa a priestoru, v ktorom žili celé generácie našich predkov. Nezabudnime však, že národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemôže úspešne formovať ani svoju budúcnosť.
Druhým vážnym rizikom, aktuálnym, aj pri záujme o históriu je jej prekrúcanie, dezinterpretácia, popieranie dokázaných faktov či rovno priame lži. História vojnovej Slovenskej republiky, Slovenské národné povstanie a oslobodzovanie našej vlasti sú živnou pôdou aj pre takéto konšpirácie.
Znovu preto aj z tohto miesta vyzývam, aby sme odmietli prekrúcanie histórie. Strana SMER - sociálna demokracia vždy vyznávala a bude vyznávať hodnoty Slovenského národného povstania, ktoré odmietli fašizmus i falošný pocit blahobytu vtedajšej republiky, založený na ekonomickej spolupráci s hitlerovským Nemeckom a nekritickom obdive aj k tým najhorším zverstvám, ktoré sa prejavili páchaním zločinov na vlastnom obyvateľstve.
No a napokon tretím, vážnym rizikom v súvislosti s mladou generáciou je, žiaľ, až príliš častá povrchnosť, s ktorou naša mládež vníma informácie o dianí v spoločnosti. Čo už môže byť lepším dôkazom tohto tvrdenia ako výsledok jedného z prieskumov, ktorý ukázal, že jedným z najčastejších zdrojov informácií o slovenskej politike tvorí pre mladú generáciu populárna satirická facebooková stránka produkujúca niekedy vtipné, niekedy viac trápne obrázky.
A vnímam to ako mimoriadne dôležité, aby sme viedli mladých ľudí k čítaniu s pochopením, ku kritickému mysleniu, ktorým dokážu odhaliť a oddeliť zrno od pliev a lož od pravdy. A toto je dlhodobá úloha predovšetkým nášho školstva, ale aj všetkých rodičov a celej spoločnosti.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:02 - 14:02 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, oslobodenie našej vlasti od fašizmu v čase druhej svetovej vojny je významnou historickou udalosťou a my máme nielen právo, ale máme aj povinnosť hodnoty trvalej slobody a demokracie ďalej rozvíjať. Považujem za mimoriadne potrebné a v dnešnej dobe neustále zdôrazňovať varujúci odkaz vojny. Zmysel protifašistického zápasu nesmieme podceniť. V Európe dnes znovu počuť hlasy neonacistov obhajujúcich fašizmus a popierajúcich základné ľudské práva a slobody. Musíme byť preto aj na Slovensku ostražití a uvedomovať si našu spoluzodpovednosť za mier, slobodu, demokraciu a bezpečný život našich občanov.
V uplynulých dvoch dňoch som bol na rôznych krajských mestách, kde si obyvatelia týchto miest na slávnostnom podujatí pripomínali 74. výročie oslobodenia od fašizmu. Potešilo ma, že na týchto podujatiach konečne nechýbali ani mladí ľudia. A spoločne sme si pripomenuli, čo je to fašizmus, akú hrôzu a utrpenie ľuďom priniesla druhá svetová vojna, že v nej bojovali desiatky miliónov vojakov, zahynulo zhruba 50 mil. a viac ľudí, že priniesla koncentračné tábory, v ktorých zomierali denne tisíce ľudí, že sa plánovalo vyvraždenie celých národov.
Chápem, že pre mladých ľudí to môže vyzerať iba ako príliš vzdialená minulosť, navyše v čase lacných bulvárnych informácií či dezinformácií sa aj u nás interpretácie historikov druhej svetovej vojny neraz svojsky vysvetľujú. Nikdy sme nespochybňovali podiel, ktorý na víťazstve nad fašizmom mali západné mocnosti, ale nikto nemôže spochybniť ani skutočnosť, že najväčší podiel na páde fašizmu a na víťazstve v druhej svetovej vojne mala vtedajšia Červená armáda a národy Sovietskeho zväzu.
Mladým ľuďom pri spomienkových oslavách pripomínam fakty, ktoré azda poznajú - dúfam, že poznajú - z učebníc, že bojových operácií sa na Slovensku zúčastnilo takmer 2,5 mil. vojakov Červenej armády, takmer 6-tisíc príslušníkov 1. československého armádneho zboru, skoro 250-tisíc Rumunov. A boje v ťažkých terénnych a poveternostných podmienkach si vyžiadali vyše 60-tisíc sovietskych a 10-tisíc rumunských vojakov. Zahynulo tiež viac ako 1 700 príslušníkov 1. československého armádneho zboru a bola to naozaj obrovská cena za slobodu Slovenska, a pritom len zlomok zo všetkých obetí, ktoré vojnové utrpenie prinieslo celému svetu.
Je však paradoxom doby, že plastickejší a objektívnejší obraz o minulosti je zložitejší a bez hlbšieho záujmu aj ľahšie manipulovateľný. Neznalosť dejín a generačné zabudnutie vojnových trápení mladou generáciou je podhubím pre oživovanie rôznych ideí. A preto sa i dnes stretávame s prípadmi pravicového extrémizmu. Na internete a sociálnych sieťach jeho stúpenci šíria nenávisť a násilie, na riešenie zložitých spoločenských či ekonomických vecí ponúkajú jednoduché spôsoby, usilujú sa vplývať najmä na mládež a majú politické ambície.
Veľmi ma preto znepokojuje, že aj v mojom rodnom meste v Banskej Bystrici, v centre protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny, nachádzajú extrémisti stále živnú pôdu. Pri predstave, že vnuci a potomkovia, ktorým nacisti zavraždili starých rodičov alebo príbuzných, sú ochotní hlásiť sa k súčasným extrémizmom, sa mi naozaj zastavuje zdravý rozum aj dych.
Treba sa dôkladne zaoberať tým, prečo sa tak deje a zamerať sa ešte viac na mladú generáciu, aby sa naučila kriticky myslieť, musíme v nich pestovať povedomie o skutočných hodnotách, pochopenie pre iné kultúry a rešpekt pre rozmanitosť.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnešná realita nám naozaj kruto nastavuje zrkadlo a potvrdzuje pravdu o tom, že ľudská pamäť je naozaj veľmi krátka. Sme, bohužiaľ, svedkami, že niektorí mladí ľudia neradi počúvajú o padlých vojakoch, povstalcoch, o vypálených obciach a ich obyvateľoch postihnutých fašistickými represáliami. Ukazuje sa totiž, že o historických udalostiach spred vyše sedemdesiatich rokov nemajú takmer žiadne vedomosti. Je to už tretia generácia obyvateľov Slovenska a povedzme si úprimne, riešia naozaj úplne iné problémy ako súvislosti časov minulých.
Preto je dôležité im aj pri terajších spomienkach na oslobodenie našej vlasti opakovať, že nech sa to zdá akokoľvek prirodzené, mier nie je samozrejmosť. Dôležitú úlohu tu, pochopiteľne, zohráva aj škola, rodina a prostredie, v ktorom mladí ľudia vyrastajú. Na základe historických faktov treba s nimi hovoriť o nacistických zločinoch proti ľudstvu, o tom, čo znamenala vojna, totálne nasadenie, čo znamená holokaust.
Mali by ale vedieť aj o neobyčajnom hrdinstve jednoduchých ľudí, ktorí v Slovenskom národnom povstaní v auguste 1944 vzali do rúk zbraň, aby sa postavili proti fašizmu.
V tejto súvislosti často poukazujem ešte na jeden historický fakt, dôležitý nielen pre mladých ľudí, ešte pred vznikom Slovenského národného povstania v predvečer Vianoc 1943 slovenskí protifašisti, jedni z občianskeho bloku, druhí z ľavicového bloku, pochopili, že v čase ohrozenia nie je čas na sváry, lebo pred nimi je spoločný záujem - postaviť sa zoči-voči fašizmu. A opäť sa nám na scénu akoby vrátil ten klasický motív Svätoplukových prútov, zjednotili sa demokrati, agrárnici, sociálna demokracia a i komunisti a je to aj pre nás dnes všetkých výzva a verím, že aj inšpirácia, ako sa k týmto javom v dnešnej spoločnosti postaviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:02 - 14:02 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Príjemné popoludnie vám prajem. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný je podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši, zastúpi ho minister hospodárstva Peter Žiga. Podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa zastúpi minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí je na zahraničnej pracovnej ceste v New Yorku a zastúpi ho podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií Peter Kažimír. Ministerku vnútra Denisu Sakovú pre neodkladné pracovné povinnosti zastúpi minister hospodárstva Peter Žiga. Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty zastúpi ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú zastúpi minister dopravy a výstavy Árpád Érsek. A hodiny otázok sa nezúčastni ani pani ministerka kultúry, pani Ľubica Laššáková, ale nie sú na jej adresu položené žiadne otázky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 14:15 - 14:20 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za túto otázku, pán poslanec. Viete, že dlhodobo tvrdím, že vláda nemôže prijímať rozhodnutia len od stola v Bratislave, v hlavnom meste, pretože život na Slovensku, to nie je len život ľudí v Bratislave, ale aj v ostatných kútoch Slovenska a je dôležité, aby vláda čo najčastejšie navštevovala regióny a riešila problémy ľudí priamo tam, kde tie problémy sú a kde ich môžu či už starostovia, alebo občania hovoriť do očí priamo členom vlády Slovenskej republiky.
Môžem skonštatovať, že od môjho nástupu do funkcie predsedu vlády sme absolvovali 20 takýchto výjazdových rokovaní, to znamená, polovica všetkých rokovaní vlády pomaly bola výjazdová a bola v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Som veľmi rád, že súčasťou týchto výjazdových rokovaní sú vždy aj stretnutia s predstaviteľmi jednotlivých miest a obcí, na ktoré nechodím len ja, ale na ktoré chodia ja kľúčoví ministri vlády a to znamená, opäť vytvárame ďalší priestor, aby sa starostovia a starostky mohli priamo dotazovať na veci, ktoré ich trápia v oblasti bezpečnosti, poľnohospodárstva, operačných programov, európskych peňazí a tak ďalej. A preto som rád, že na týchto rokovaniach, ak sme v regióne prvýkrát, prijíma sa nový akčný plán, ktorý má definovať priority daného okresu, a s cieľmi veľmi konkrétnymi, koľko nových pracovných miest sa má vytvoriť, o koľko sa má znížiť nezamestnanosť v danom regióne na nasledujúce 2-3-4 roky, a vždy po roku sa do daného regiónu vláda vracia a vyhodnocuje, či sa darí napĺňať ciele, ktoré sme si v akčných plánoch dali.
A na záver ešte pripomeniem, tie akčné plány pre jednotlivé okresy opäť nevznikajú v Bratislave, nevznikajú na jednotlivých ministerstvách, ale sú tvorené priamo akčnými radami ľudí, ktorí žijú v danom regióne a ktorí najlepšie vedia, čo ich okres pre svoj rozvoj a zvýšenie zamestnanosti potrebuje. To je obrovská pridaná hodnota, že to vzniká tam, kde tie problémy sú, a vláda len na ne reaguje a, samozrejme, financuje priority tak, ako je to od nás požadované.
A som rád a chcem poďakovať aj za podporu zmeny zákona v organizácii činnosti ústredných orgánov štátnej správy a od 1. 1. 2019 je celá problematika regionálneho rozvoja v kompetencii podpredsedu vlády Richarda Rašiho a si myslím, to je opäť ďalší signál, keď sme túto problematiku povýšili až na úroveň podpredsedu vlády, pretože tam takáto problematika aj patrí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 14:10 - 14:15 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, dámy a páni, pred rokom som nastupoval do funkcie predsedu vlády s mottom, ktoré som aj uviedol a zverejnil, že je mi cťou robiť to pre vás, je mi cťou robiť to pre naše Slovensko.
Novonastupujúca vláda si bola vedomá, že sa ujíma výkonu funkcie v období spoločenských pohybov, keď sa ľudia domáhali zmien v spôsobe uplatňovania verejnej moci. Požadovali najmä riešenia bezprostredne ovplyvňujúce kvalitu ich života. Vláda si zároveň bola vedomá existencie silných tendencií zneužiť spomenuté oprávnené požiadavky ľudí aj na destabilizáciu spoločnosti. Do veľmi vratkého premiérskeho kresla som zasadol s plným vedomím, že ďalšie napĺňanie predstavy o Slovensku ako úspešnom projekte si vyžaduje adekvátnu sebareflexiu zo strany politickej sféry a orgánov verejnej moci. Sebareflexia je zároveň nevyhnutnosťou pre prehĺbenie dôvery v demokratické inštitúcie v našom štáte.
Od začiatku som sa svojimi aktivitami sústredil na obnovenie zahraničnopolitického renomé Slovenska a zároveň sme okamžite naštartovali proces obnovy dôvery verejnosti v štát. Po nástupe novej vlády verejnosť prirodzene považovala za prioritu č. 1 čo najskoršie vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Ako nám je všetkým známe, vražda vyvolávala prirodzený hnev našich občanov, polarizovala spoločnosť a pošramotila obraz Slovenska v zahraničí. Úlohou vlády bolo preto vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu orgánov činných v trestnom konaní a nijak do ich činnosti nezasahovať. Dnes verejnosť, ale i zahraničie vidí reálne výsledky. Keď chceme, aby spoločnosť dôverovala politikom a štátnym inštitúciám, musí vidieť, že funguje elementárna spravodlivosť, že veci sa dajú riešiť a že nikomu nepomôžu ani známosti na najvyšších miestach. Ďalšou dôležitou prioritou vlády bolo aj boj s byrokraciou, kde sme formovali princípy tzv. priateľského štátu, a pán podpredseda vlády predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý zjednodušuje občanom mnohé administratívne úkony. Rezort hospodárstva pripravil v poradí už tretí balík antibyrokratických zákonov, ktoré malo, majú zjednodušiť život našim firmám a podnikateľom. A v poslednom roku vláda pod mojím vedením zintenzívnila aj prácu v rôznych rezortoch - v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v poľnohospodárstve, v environmentalistike, rozvoji regiónov a, prirodzene, v európskej aj zahraničnej politike, vo verejnom obstarávaní, v rozvoji digitálnej spoločnosti a tak ďalej. Za úspech považujem, že sa nám podarilo spojiť zodpovednú fiškálnu politiku s výraznými sociálnymi opatreniami. Prvýkrát v histórii Slovenska vláda zostavila a parlament schválil vyrovnaný rozpočet.
Zároveň sme prijali celý rad sociálnych opatrení, ktoré zvyšujú kvalitu života našich občanov. Minimálna mzda vzrástla zo 480 eur na 520 eur a chceli by sme, aby v budúcom roku ďalej rástla veľmi dynamickým tempom. Nezamestnanosť klesla na historické minimá. Podľa údajov z februára tohto roka bola u nás miera evidovanej nezamestnanosti 5,16 % a celkovej nezamestnanosti 6,35 %. Navrhli sme zvýšiť platy štátnych a verejných zamestnancov o 10 % a na budúci rok vzrastú o ďalších 10 %. Od júla sme zvýšili príspevok na opatrovanie o 120 eur a príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku až o takmer 100 eur. Presadili sme vyplácanie vianočného príspevku a príplatku k dôchodku.
Veľký potenciál majú aj opatrenia navrhované koaličnými poslancami v návrhoch zákonov odložených na májovú schôdzu parlamentu a tu vás chcem poprosiť o trpezlivosť, nakoľko ide o nemalý zásah do hospodárenia štátu. Preto osobne očakávam dohodu o vyváženej podpore návrhov jednotlivých koaličných strán. Slovensko je krajinou, ktorá aktívne vstupuje aj do medzinárodných procesov a jasne formuluje svoje postoje a priority. Na Slovensku sme mali možnosť privítať silných hráčov európskej scény, francúzskeho prezidenta Macrona, nemeckú kancelárku Merkelovú, predsedáme Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, viedli sme V4, resp. vedieme až do konca tohto júna a na tejto úrovni je počuť náš hlas a sme akceptovaným partnerom aj pre veľkých európskych hráčov. Navyše sa plánujú aj moje návštevy v ďalších významných štátov a stretnutia s najvýznamnejšími politikmi sveta, a preto tu môžem veľmi spokojne skonštatovať, že môžme byť právom hrdí na to, akému rešpektu sa teší Slovenská republika aj v zahraničí. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pre mňa je nesmierne dôležité, aby našu prácu a výsledky pozitívne hodnotili hlavne občania Slovenskej republiky. V politike nikdy neviete nič vylúčiť, ale chcem vás ubezpečiť, že som pripravený dôstojne, zodpovedne vykonávať službu na poste predsedu vlády Slovenskej republiky až do riadneho termínu volieb v roku 2020 a naďalej slúžiť a zlepšovať život všetkých ľudí našej vlasti. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 14:10 - 14:15 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ak dovolíte, ja by som ešte doplnil odpoveď na prvú otázku, keďže aj druhá sa týka tejto oblasti. To znamená, že Slováci, ktorí dnes sú v Spojenom kráľovstve, môžu naďalej pokračovať bez problémov v práci aj vo svojom pobyte. A Slovenská republika recipročne urobila to isté a ja z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky som verejne vyhlásil a uistil Veľkú Britániu, že na britských občanov žijúcich a pracujúcich v Slovenskej republike nebudeme nahliadať ako na občanov z tretích krajín. Zároveň sme k tomu pripravili aj príslušnú legislatívu. Recipročné pozície sú teda zakotvené a ja pevne verím, že Veľká Británia ich takisto recipročne dodrží.
Vláda Slovenskej republiky má, pokiaľ príde k neriadenému brexitu, záujem aj naďalej rozvíjať so Spojeným kráľovstvom nadštandardné bilaterálne vzťahy a pokračovať v obojstranne užitočnej spolupráci v zahraničnopolitických, bezpečnostných a obranných otázkach a tiež v rámci medzinárodných organizácií. Strategické spojenectvo so Spojeným kráľovstvom ako kľúčom, kľúčovým bilaterálnym partnerom, spojencom v rámci NATO, stálym členom Bezpečnostnej rady OSN a jadrovou mocnosťou je pre Slovenskú republiku mimoriadne dôležité a to isté platí aj pre pokračovanie spolupráce v oblasti spoločnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, kde Slovenská republika predpokladá úzku formu ďalšej spolupráce aj po prípadnom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 14:01 - 14:02 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, realita aktuálneho vývoja v otázke odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie je taká, že riziko tvrdého brexitu zostáva naďalej veľmi vysoké. Minulotýždňová Európska rada vyjadrila len podmienený súhlas s predĺžením členstva Spojeného kráľovstva v EÚ do 22. mája 2019, a to za podmienky, že britský parlament schváli na tretíkrát návrh dohody o vystúpení.
Ak však dohoda o vystúpení neprejde cez britských zákonodarcov ani na tretíkrát, tak sa deň odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ oddiali len na 12. apríl 2019. Ani tento posun nemusí priniesť uspokojivé riešenie patovej situácie a v krátkom čase môžme opäť čeliť tentokrát už realite tvrdého brexitu. Na britskej strane stále nie je zhoda v ďalšom postupe, schválenie dohody, ďalšie posunutie termínu, prípadne druhé referendum, všetky možnosti, samozrejme, už boli predmetom hlasovania britského parlamentu.
V súvislosti s prípravou na brexit vláda na svojom rokovaní 30. januára prerokovala materiál obsahujúci legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktorých hlavným cieľom je minimalizácia negatívnych dopadov na občanov Slovenskej republiky a podnikateľské prostredie, ktorí by boli priamo zasiahnutí neriadeným odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ. Podľa odhadov, ktoré sme prostredníctvom vládnych analytikov spracovali, scenár vzájomných vzťahov vo variante brexit bez dohody je pre štáty EÚ, Spojené kráľovstvo aj pre samotné Slovensko citeľný.
Podľa odhadu Inštitútu finančnej politiky tvrdý brexit spomalí slovenskú ekonomiku v dlhodobom horizonte o 0,7 až 1,4 % HDP a rizikový je najmä automobilový priemysel, ktorého výrobky tvoria najväčšiu časť nášho exportu do Spojeného kráľovstva, je to 1,7 mld. eur, čo je takmer 40 % z celkového objemu nášho vývozu, ktorý predstavuje 4,4 mld. eur do Spojeného kráľovstva.
Zavedenie ciel na automobilové výrobky by spôsobilo navýšenie cien jednak o výšku samotného cla a tiež o administratívne náklady tým spojené s colnými procedúrami.
Ďalšou problematickou oblasťou je nákladná doprava, najmä pokiaľ ide o doručovanie zásielok, prepravné a špeditérsku služby. Zavedenie colných kontrol pri vstupe na colné územie Spojeného kráľovstva a EÚ by mohlo spôsobiť omeškanie a tým aj značné hospodárske škody, osobitne v prípade včasných dodávok, ak ide tzv. on time delivery.
V otázke prípravy Slovenskej republiky na tvrdý brexit sú vykonávané resp. plánované najmä kroky s cieľom minimalizovať dopady na občanov a podnikateľov. Ide najmä o opatrenia súvisiace so zriadením informačnej platformy so všetkými relevantnými informáciami na webe ministerstva zahraničných vecí, sprostredkovanie informácií pre podnikateľov týkajúce sa obchodu s tovarmi a službami vrátane colných a daňových informácií s cieľom zmierniť negatívne dopady tvrdého brexitu. V tejto súvislosti vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní 13. marca 2019 návrh zákona tzv. lex brexit spolu s návrhom vlády na skrátenie legislatívneho konanie. Skrátené legislatívne konanie bolo zvolené preto, lebo lehoty požadované v štandardnom procese by znemožnili flexibilne reagovať na veľmi ťažko predvídateľný vývoj s následnými možnými hospodárskymi škodami.
Včera ste, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, schválili uvedený návrh zákona, ktorým sa upravuje aj pomo..., ktorým sa upravuje pomocou prechodných ustanovení viacero zákonov pre prípad tvrdého brexitu. Za návrh hlasovalo všetkých 139 prítomných poslancov a ja sa chcem za to úprimne všetkým poslancom Národnej rady poďakovať. Veľmi ma teší, že predstavitelia výkonnej a zákonodarnej moci vedia tiahnuť za jeden povraz, ak ide o dôležité záujmy Slovenskej republiky a jej občanov.
Chcem podotknúť, že ide o legislatívne zmeny, ktoré nevytvárajú kvalitatívne nové práva, resp. pravidlá len istým spôsobom zrkadlovo zmrazia existujúci status quo pre britských občanov žijúcich v Slovenskej republike. Legislatívne zmeny sa týkajú najmä pobytových práv, nárokov sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, uznávania kvalifikačných dokladov o vzdelávaní, uznávanie dokladov v cestnej doprave. Mali by platiť dohody, aby sme obojstranne upokojili ako našich, tak aj britských občanov aj v alternatíve, ak by prišlo k tvrdému brexitu. Uistenie zo strany Veľkej Británie je také, že občania členských krajín EÚ, a teda aj Slováci, ktorí dnes žijú, pracujú a študujú vo Veľkej Británii , nebudú musieť okamžite žiadať o povolenie na pobyt, ale budú mať prechodné obdobie a bude sa na nich nazerať ako na ľudí, ktorí sú vo Veľkej Británii legálne. Teda môžu ďalej pokračovať v práci a aj v pobyte vo Veľkej Británii.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 28.3.2019 14:01 - 14:02 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení členovia vlády, dovoľte, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, zastupuje ho podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová takisto z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty sa nezúčastní Hodiny otázok, zastupuje ju pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková, pani ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú zastupuje pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková, pán minister hospodárstva Peter Žiga síce tu je, ale nie sú naňho položené otázky a takisto nie sú otázky ani na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ktorý je toho času na zahraničnej pracovnej ceste.
Nech sa páči.
Skryt prepis