Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2018 o 16:03 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2018 16:03 - 16:08 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 763. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 959 z 8. decembra 2017 pridelila vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 322 z 23. januára 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za hlasovalo 6 poslancov, proti hlasoval 1 poslanec a hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 102 z 23. januára 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 32, 34 až 36 hlasovať spoločne a tieto schváliť. O bode 33 hlasovať samostatne a tento neschváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 763, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 110 na svojej 42. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu a do rozpravy sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2017 9:40 - 9:50 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Skončil som, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2017 2:00 - 2:00 hod.

Peter Šuca
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Prosím vás, aby ste dali hlasovať o predmetnom návrhu uznesenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2017 1:58 - 2:00 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Nebýva zvykom, aby som vystupoval v záverečnom slove pri takýchto vážnych schôdzach. Vzhľadom k tomu, že pán Rajtár mal veľmi krátky a veľmi konštruktívny záver k zhrnutiu tejto diskusie, musím povedať niekoľko slov.
Táto schôdza bola schôdza z kategórie nezmyselných, demagogických, populistických, tak ako sme predpokladali, táto schôdza bola o vylievaní špiny na nášho ministra Roberta Kaliňáka. Táto schôdza bola o nezmyselných dôkazoch, vašich dôkazoch, vymyslených hlúpostiach. A táto schôdza bola o tom, že s ničím iným, novým ste neprišli... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pardon, prepáčte. Pán poslanec Pčolinský, na balkóne nevyrušujte. Vaša sála je tuná, prestaňte vyrušovať.
Nech sa páči.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ja a moji kolegovia si odnášame z tejto schôdze štyri momenty:
Prvý moment. Schôdza Kaliňák č. 1, nezmyselné odvolávanie a dôvod kauza popradské letisko, s ktorou Robert Kaliňák nemal absolútne nič spoločné, došlo k zlyhaniu ľudského faktora.
Schôdza 2, odvolávanie Roberta Kaliňáka, kauza Bašternák, vaše dôkazy, váš človek, recyklovaný Bašternák, nič nové.
A ten hlavný, zásadný moment, ktorý som našiel ja z tejto schôdze s mojimi kolegami, je ten, že prišli sme na to, kto je najväčší daňový podvodník, ako sa volá a kde sedí. Najväčší daňový podvodník v tomto pléne má meno Igor Matovič a sedí medzi vami v poslaneckých opozičných laviciach.
A na úplný záver sme sa dozvedeli ústami pána kolegu Dostála, koľko percent sme získali vo voľbách.
Ak toto naplnilo vaše očakávanie, tak vám gratulujem.
Skončil som, pán predsedajúci. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 22:30 - 22:32 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Matovič, veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma spomenuli vo vašom diskusnom príspevku, na vás som pôvodne reagovať nechcel. Vy si nezaslúžite reakciu žiadneho normálneho, slušného človeka, vy si, skrátka, zaslúžite iba odborné vyšetrenie a to nepatrí do Národnej rady, ale niekde inde.
Pán kolega Matovič, kam viac dokážete prepadnúť? Ste už v úplnom politickom dne, ste v úplnom politickom suteréne, čo tu vystrájate, čo tu predvádzate.
Vy rozprávate o charaktere?! Vy rozprávate o charaktere? Prachsprosto, populisticky, demagogicky a vulgárne zneužívate najväčšiu tragickú udalosť, ktorá sa stala siedmim ženám, ktoré sa vracali z práce. Zneužívate to pre svoj politický marketing. Vy rozprávate o charaktere, pán poslanec Matovič?!
Vy rozprávate o zlodejinách? Vy rozprávate o podvodníkoch? Usvedčený daňový podvodník, pán poslanec Matovič. Čo to ste povedali? Že niekto s niekým začne kradnúť toť so Šucom?!
Pán poslanec Matovič, keď začnem kradnúť, z Národnej rady mám svoj poslanecký plat, keď začnem kradnúť, mal by som začať kradnúť teraz, aj tak nebudem mať ten majetok, čo máte vy. Možno keby som kradol s vami alebo možno keby som robil biznis a kupoval vašu firmu, tak ako pán Vandrák, ktorému ste dali 120 mil. dva dni pred daňovou kontrolou a potom ste spätne od neho firmu kúpili.
Pán Matovič, toľko peňazí nebudem mať nikdy, aby som si kúpil zmenku v J&T PrivatBank. Nebudem mať nikdy, ako máte vy, pán Matovič, na to, aby som kúpil 12-poschodovú bytovku v Trnave, tiež nebudem mať, aby som nespravil internát, to musím kradnúť s vami a musím začať už teraz, pán poslanec Matovič. Takže musím kradnúť veľa a musím kradnúť s vami.
To luxusné BMW, pán poslanec Matovič, to luxusné BMW, ktoré máte, ktoré ste kúpili za veľmi dobrú cenu, ročné BMW, kúpili ste ho z bazáru za pár korún, to bolo čo? Nejaké finančné plnenie, čo to bolo?
Pán obyčajný človek Matovič, dajte zo seba dole, dajte dole z tváre tú farizejskú masku obyčajnosti.
Vy nie ste obyčajný človek. Vy ste neobyčajný daňový podvodník, vagabund a nepatríte do parlamentu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 19:56 - 19:58 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, vážený pán kolega Galko, používali ste tu nejaké citáty, tak ja som si tiež spomenul na jeden, na takú ľudovú múdrosť. Hovorí sa, že „slepému neukážeš, hluchému nepovieš a hlúpemu nevysvetlíš“.
Chcem veriť, že zle vidíte a ešte horšie počujete, čo som mohol vypočuť vo vašej zlej intonácii vo vašom diskusnom príspevku. Kritizujete, urážate, ukazujete prstom, len na seba ste akosi pozabudli. Chýba vám úcta, rešpekt a pokora, pán Galko. Toto vám všetko chýba. Toto by taký človek, ktorý je v politike tak dlho ako vy, bývalý minister obrany, mal mať.
Čo to ste tu rozprávali, že obrovskou krízou či obrovskou čiernou dierou demokracie bol alebo je minister vnútra Kaliňák na svojej pozícii? Pre Kristove rany! Za doby vášho ministrovania, keď ste boli minister obrany, bolo Vojenské spravodajstvo v dobe kamennej! Spravodajstvo sa dostalo do politického suterénu, do suterénu, kde s vami nikto nekomunikoval, neboli ste rešpektovanou organizáciou práve pre vás. Za vás, pán minister Galko! Chválapánubohu, pán exminister Galko. Ľudia, ktorí nechceli plniť vaše zverské príkazy, vaše, vaše chúťky, politické ambície, končili z podplukovníckych hodností vo funkcii na východe Slovenska na poručíckych hodnostiach.
Pán Galko, čo to tu vystrájate?! Čo to tu rozprávate?!
Pán Galko, vy ste sa sám v predchádzajúcich faktických poznámkach natreli. Začali ste tu spomínať tie pneumatiky, čo ste ich kupovali 250 kusov za 174-tisíc eur, keď ste boli minister obrany, nikdy nikde použité neboli - a vy ste tu dopredu či pred pár faktickými poznámkami povedali, že ich používajú hasičské vozidlá? A to kedy hasičský záchranný zbor patril pod jurisdikciu ministra obrany? Kedy? Vždy patril pod ministerstvo vnútra.
Pán Galko, vy pre mňa vôbec nepredstavujete svätý grál morálky, spravodlivosti a čestnosti. Pán Galko, čo teda ten predaj útočných pušiek SA58, ktorý ste predali v priemere za 9 euro? A jeden samopal sa predával za 3 000 euro.
Pán Galko, mali ste mlčať, vôbec ste nemali vystupovať!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 16:54 - 16:56 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán poslanec Rajtár, táto schôdza nie je o dôvere Národnej rady. Táto schôdza je preto, lebo ste zvolali schôdzu v zmysle rokovacieho poriadku, máte právo rozprávať, máte právo argumentovať, chcete odvolať Roberta Kaliňáka, ministra vnútra, podpredsedu vlády.
Nerozumiem, prečo vás tak strašne, opozíciu, rozptýlil diskusný príspevok nášho predsedu strany a predsedu vlády Roberta Fica. Veď on iba dôvodil, prečo má Robert Kaliňák jeho podporu a dôveru. Presne povedal faktograficky od roku 2006, čo Robert Kaliňák na pozícii ministra vnútra urobil. Bolo toho veľmi veľa.
Viete, rozprávali ste o tom ESE, nevedeli ste rozšifrovať tú skratku ESO, čo to znamená. Ja mám taký pocit, že vy ani neviete, čo znamená reforma ESE. Nemáte šajnu, o čom rozprávate.
Dotkli ste sa klientskych centier. Neviete, o čom rozprávate.
Toto nie je o dôvere Národnej rady, táto schôdza sa koná preto, lebo ste ju populisticky a demagogicky zvolali a klamete v priamom prenose.
Skúste, prosím, priznať, že to, čo robil váš pán asistent, bolo v rozpore so zákonom, v slušnej a normálnej spoločnosti sa to nerobí. Takže ste zvolali mimoriadnu schôdzu, skúste argumentovať, skúste oponovať, skúste niečo povedať.
A skúste si, ctení kolegovia, prečítať facebookový príspevok pána Igora Matoviča, aké šialené vyjadrenia tam dáva na margo vystúpenia nášho predsedu strany.
Čiže táto schôdza je preto, že to je ďalšie trápne divadlo, v poradí tretie, rozprávate o tom istom a neberiete žiadne argumenty od nikoho. Keby ste možno pozorne počúvali ten dlhý diskusný príspevok pána ministra vnútra a podpredsedu vlády, keby ste ho počúvali s porozumením, tak by ste dostali množstvo odpovedí na vaše otázky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 14:21 - 14:23 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Ctený pán poslanec Rajtár, povedali ste, že nič nedôstojnejšie ako tento prejav premiéra ste nepočuli. Nedôstojný prejav?
Ja si myslím, že nič nedôstojnejšie som ešte nevidel, ako predkladateľ, ktorý skáče do kľudného, pokojného prejavu premiéra a ho vyrušuje, a párkrát vám povedal, aby ste dali pokoj, aby ste sa venovali svojim veciam. Toto bolo nedôstojné!
Pán poslanec Rajtár, je milé, že rozprávate o mafiánskom riadení štátu. Isto máte o tom svoje skúsenosti priamo z vašej strany. Skúste sa spýtať pána predsedu SaS Sulíka, o čom sedel, vlastne o čom sa bavil, keď sedel za stolom s pánom Kočnerom. Skúste sa ho spýtať. Vtedy bol predseda Národnej rady. Asi má skúsenosti s mafiánskym riadením štátu.
Pán Rajtár, tu ste vypočítavali roky, kedy pán Bašternák začal páchať trestnú činnosť, potom kedy niečo kupoval, predával Kaliňákovi. Prišli ste na roky 2012, 2013. Skúste prísť aj do roku 2011, kedy pán kolega - pán kolega, pardon, nikdy môj kolega nebol -, kedy pán Bašternák dostal nadmerné odpočet vratky DPH vo výške 5 mil. (Potlesk.) Vo výške 5 mil. Bolo to za vlády Ivety Radičovej. A skúste sa spýtať sám seba, kto bol vtedy minister vnútra.
Pán Baránik, ďakujem, že ste mi zatlieskali. Pána Bašternáka, jeho tvár som videl na transparente na zemi, keď to Matovič doniesol, a meno som prvýkrát v živote prečítal. V živote som nebol s Kočnerom ani s Bašternákom. Tlieskali ste teraz svojmu pánovi predsedovi Sulíkovi.
Pán Rajtár, aj vtedy na schôdzi 2 a schôdzi 1 som vám povedal, že veľa viem o plastickej trhavine z popradského letiska do írskeho Dublinu. Lebo v tom čase som bol predseda predstavenstva letiska, predseda predstavenstva na letisku v Poprade a hrdo sa k tomu hlásim. Štyri roky som tam pôsobil. A keď chcete, tak vám to kľudne môžem vysvetliť, o čo tam išlo. Kaliňák s tým nemal absolútne nič spoločné!
Takže, pán Rajtár, keď rozprávate o daňových podvodníkoch, tak sa pozrite okolo seba, kto sedí vedľa vás. Prosím, pán Rajtár, málinko pamäť, a nie symptomatickú!
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2017 13:36 - 13:42 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť správu k predmetnému bodu rokovania. Správa o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie dôvery podpredsedovi, na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 1. decembra 2019 (pozn. red.: správne „1. decembra 2017“) pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosti ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Neprijali platné uznesenie. Keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 13-členného výboru pre sociálne veci boli prítomní 2 členovia.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o návrhu nerokoval z dôvodu neprítomnosti navrhovateľa.
Podľa § 109 ods. 3 predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Vláda návrh prerokovala 5. decembra 2017. Uznesením č. 564 vyjadrila s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, nesúhlas.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (gestorský výbor) uznesením z 5. decembra 2017 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Súčasne určil poslanca Petra Šucu za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré by som teraz prečítal.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru podpredsedovi vlády Slovenskej republiky, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto dokumentu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2017 14:10 - 14:10 hod.

Peter Šuca
Ctený pán podpredseda vlády, dovoľte mi poďakovať aj v mene pána kolegu Náhlika za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem pekne.
Skryt prepis