Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

6.4.2017 o 9:55 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 6.4.2017 9:55 - 9:56 hod.

Peter Šuca
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.4.2017 9:40 - 9:42 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Prajem pekný deň a ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním, použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2016.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií, finančnú správu v mesiaci január 2017 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2016.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2016 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 20. marca na 22. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 18:29 - 18:29 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Galko, ja neviem, o čom ste rozprávali v tom vašom vystúpení v pléne. Rozprávali ste o tom, že by sme ľudí mali spájať, nie rozdeľovať, nerozbíjať. No my sme neurobili nič nelegitímne, my nič nerozbíjame, nezačal žiaden politický boj, iba sme legitímne žiadali ministra vnútra, aby nám dal informáciu, ako sa využíva letka ministerstva vnútra.
Pán Galko, ja neviem, čo slovenskej spoločnosti narobilo väčšie škody, či to, ako ste vy, súc bývalý minister obrany, dávali odpočúvať premiérku pani Radičovú, alebo informačná správa pána ministra vnútra o tom, ako sa využíva letka ministerstva vnútra? Čo narobilo väčšie škody slovenskej spoločnosti?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 10:55 - 10:56 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Laurenčík, rozumiem asi tomu, čo navrhujete, a rozumiem, pod akým vplyvom to navrhujete. Chcem sa spýtať iba jednu vec. Podľa vášho návrhu zákona, keď som to ja dobre pochopil, a to, prosím, mi vysvetlite, pripadá mi to tak, že vojaka v zálohe možno povýšiť len vtedy, ak je povolaný do Ozbrojených síl a plní nejaké mimoriadne úlohy. Je tak? To znamená, že týmto návrhom zákona nebude vôbec možné povýšiť vojaka v zálohe. Vysvetlite, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2017 18:43 - 18:44 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy, vážení páni, dovoľte predniesť správu k predmetnému bodu rokovania.
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 374 zo 16. januára 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky, tlač 357, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2016 16:31 - 16:33 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 325. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a v gestorskom výbore do 30. januára 2017.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, k predmetnému bodu rokovania rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.10.2016 18:50 - 18:52 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2016.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií, finančná správa v mesiaci júl 2016 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2016.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2016 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 25. augusta 2016 na 13. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia bol súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k predmetnému materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 14:06 - 14:08 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Blahová, oslovili ste ma vo svojom diskusnom príspevku, tak si považujem za povinnosť povedať pár slov k tomu, čo ste povedali. Prejdem teda k meritu veci.
Áno, so svojimi kolegami sme svojho času roztiahli v rokovacej miestnosti na pár minút transparent. Transparent, ktorý nikoho neurážal, nikoho nedehonestoval ani nikoho neponižoval. Potom sme ho zrolovali a vyniesli z rokovacej miestnosti preč. To je zásadný rozdiel medzi vami a nami. My sme nerobili bordel v rokovacej miestnosti, ako to v nedávnej minulosti urobili vaši ctení kolegovia z opozície. A, čuduj sa svete, nikto nás z aktuálneho vedenia parlamentu neupozornil. Prečo? No nie preto, že rokovací poriadok neriešil to, že transparent sa do rokovacej miestnosti nemôže priniesť, ale preto, lebo sme nikoho neurážali a nebolo tam nič urážajúce. Roztiahli sme na lavice poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia, nie vtedy na lavice koaličných poslancov, slovenskú zástavu. Nikoho sme neobmedzovali a myslím, že potom sme opustili rokovaciu miestnosť, poslanci.
My nie, pani poslankyňa Blahová, nejdem sa vyviňovať, nemám prečo a nemám z čoho. Len hovorím, že my sme anarchiu a chaos do parlamentu cez transparenty nepriniesli, pretože to nebol náš cieľ. Mám taký pocit, že ste vysvetľovali novelu rokovacieho poriadku veľmi svojsky a veľmi pritiahnuto za vlasy. Prosím, bez urážky, máte na to sväté právo. Budem vás citovať: "Pozor, keď budete mať horalku v kabelke, tak bude to taký istý priestupok, ako keby ste mali zbraň." Tak to hádam nie, pani poslankyňa. Treba sa trocha počúvať. To hádam nie, pani poslankyňa, treba sa trocha počúvať, ale mám taký pocit, že by bolo hlúpe, keby pri vašom diskusnom príspevku som začal pred vami konzumovať horalku a zapíjať to kofolou. No, žiaľbohu, keď slušnosť nie je v nás, tak musí byť zakotvená v rokovacom poriadku.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2016 17:43 - 17:45 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, nebýva zvykom, aby som ja vystúpil ako spravodajca v záverečnom slove. Bolo toho povedané dosť.
Túto schôdzu ste zvolali vy, ctení kolegovia z opozície, vyzývali ste nás, že chcete s nami rozprávať, chcete schôdzu. My sme schôdzu spustili. Miestami vás tu sedelo 10, miestami 11, miestami 12. Fotili ste si rokovaciu miestnosť v čase, keď tu poslanci neboli. My sme dali stanovisko, že sa nebudeme podieľať na tých hlúpostiach, klamstvách a bludoch, ktoré ste tu vystrájali po celý ten čas. Po prvé.
Po druhé. Pán poslanec Rajtár, vo svojom diskusnom príspevku ste povedali, že Robert Kaliňák mal byť odvolaný už za prvej vlády za kauzu popradský batoh. Myslím, že ste mali na mysli teda plastickú trhavinu, o ktorej nemáte ani šajn, ako bolo a čo tam bolo. Keby ste chceli mať bližšie informácie, dozvedieť sa bližšie informácie, kľudne môžem vysvetliť, bol som na popradskom letisku štyri roky, nemali ste šajn.
Mnohí ste rozprávali o tom, že Bašternák je náš človek. Pán poslanec Rajtár, na prvej schôdzi som vám povedal, že prvú návratnú vratku, vratku DPH vo výške 3,6 mil. dostal, pán poslanec, Bašternák v roku 2011. Kto bol vtedy predseda vlády? Kto bol vtedy predseda vlády, sa pýtam? Robert Fico? Kto bol vtedy minister vnútra? Robert Kaliňák? Bašternák je váš produkt, nie náš! (Potlesk.)
Bola tu ctená pani poslankyňa Remišová, ktorá bola v rozprave a rozprávala o tom, ako minister vnútra Kaliňák krágľoval ľudí z Policajného zboru. Za 4 roky, za 4 roky minister vnútra Kaliňák odvolal 24 policajtov bez udania dôvodu. Predchádzajúci pán minister za 18 mesiacov odvolal 75 policajtov bez udania dôvodu. Kto krágľoval policajtov? Kto čistil Policajný zbor k svojmu obrazu? Kaliňák?! Nie!
V roku 2011, keď prišiel minister vnútra Robert Kaliňák na pozíciu ministra vnútra opätovne, a to teraz hovorím vám, pán poslanec Rajtár, viete, kto bol prvý viceprezident na Policajnom zbore? Koho nechal? Nechal tam nominanta pána bývalého ministra Lipšica. Viete, kto bol krajský veliteľ Policajného zboru? Nominant pána Lipšica. Netárajte hlúposti o nejakej politizácii! Netárajte hlúposti o krágľovaní ľudí v Policajnom zbore!
Pán poslanec Poliačik, vy ste vo svojom diskusnom príspevku povedali, že čo to je za krajina, kedy minister vnútra je trestne stíhaný. Minister vnútra trestne stíhaný nie je! Nikdy nebol, ani nie je!
To je všetko, čo som chcel povedať k tejto diskusii.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2016 18:47 - 18:48 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 226). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k navrhovanému zákonu.
Skryt prepis