Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.9.2016 o 16:45 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

22.9.2016 16:45 - 16:47 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 205). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2016 10:43 - 10:44 hod.

Peter Šuca
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán kolega, drahý Peťo, ďakujem za veľmi konštruktívne, vecné vystúpenie v rozprave podoprené tvojou skúsenosťou z aplikačnej praxe. Som nesmierne rád, že diskusia k tomuto predmetnému návrhu zákona sa niesla, nesie v konštruktívnom duchu. A z tvojho vystúpenia vyplýva jeden zásadný záver: kto má zodpovednosť, musí mať aj rozhodovaciu právomoc.
Ešte raz ďakujem pekne za vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 11:48 - 11:50 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán poslanec Baránik, vy ste pôvodným povolaním právnik. Človek by čakal kultivovaný, odborne zdatný, erudovaný diskusný príspevok, no musím so smútkom skonštatovať, že len čakal. Vystúpili ste k správe o stave špeciálnej prokuratúry a nepovedali ste zhola nič. Tie isté mantry, tie isté frázy, s ktorými obťažujete Národnú radu už hrozne dlho.
Ale zaujal ma jeden váš výrok, keď ste povedali, že nejaký zločinec obvinil jeho prokurátora a on nekoná - špeciálny prokurátor. Tak chcel by som upriamiť vašu pozornosť na vaše výroky v Národnej rade, že nielen zločinci, ale možno aj poslanci Národnej rady a čo je smutné skonštatovať pri vás, lebo ste právnik, so svojím zvláštnym videním a vnímaním sveta a so svojím vnímaním práva a vy ste povedali to, že sudcovia, prokurátori sú komunisti a eštebáci. Čiže keby sa špeciálny prokurátor mal riadiť vaším doporučením, že nejaký zločinec obvinil prokurátora a nekoná, tak by bolo možno dobré povedať, že mal by konať aj vo vzťahu k niektorým zvláštnym poslancom Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 11:11 - 11:13 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Včera tu bolo veľakrát skonštatované, že parlament sa obmenil, že tu prišlo 76 alebo 77 nových poslancov, čo je veľmi dobré. Nová krv, nové myšlienky, nové nápady. Ale kvôli, aj kvôli týmto ľuďom by som chcel pripomenúť jednu vec, pán Galko, im a práve vám, čo ste tu vy vystrájali v Národnej rade.
O kultúre v parlamente nám robil prednášku človek, ktorý nazval svojho kolegu v parlamente, zhodou náhod bývalého ministra, názvom trtko. To tu bolo, pán poslanec Galko. Vy ste zvykli tak komunikovať so svojimi politickými oponentmi, zvykli ste tak nazývať nás väčšinu ľudí zo SMER-u. Myslím si, že na to nemáte právo. Nemáte právo robiť prednášky v Národnej rade o morálke, pretože vy bezpečne nie. Keď ste začali svoje prvé vety vo svojom úvodnom slove, tak ste sa nás trikrát spýtali, či môžme chodiť medzi ľudí. My sme vám trikrát povedali, že áno. A ja som vám odkázal, že vy medzi ľudí asi chodiť nemôžte. Keď v tom dave je bývalá expremiérka pani Radičová, a mám taký pocit, že ona sa s vami nestretne, ona vás obíde, keď v tom dave sú novinári z Pravdy, asi aj oni vás obídu, oni sa s vami nebudú chcieť stretnúť. Viete prečo? Pretože ste vy bezprecedentne lámali ústavu cez koleno a porušovali možné, všemožné zákony, ktoré Slovenská republika prijaté mala. Vy ste odpočúvali novinárov, hovorí sa, že ste odpočúvali premiérku, odpočúvali ste kohokoľvek, kdekoľvek, ako sa vám zamanulo.
Pán poslanec Galko, to vaše vystúpenie bolo veľmi zvláštne. Tie vaše gestá, tá vaša nasrdená tvár, to už nerobte. Nikto z vás strach nemá. A kto by z nás vás chcel vyvádzať? Mám iba jednu obavu. Aby vás raz z rokovacej miestnosti nevyviezla RZP-čka, lebo to bude problém.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2016 15:13 - 15:15 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Rajtár, "náš človek", "mafia", "prokuratúra", "polícia", "chobotnica", "prepojenia", tieto slová ste spomínali ixkrát vo vašom diskusnom príspevku. Ja mám taký pocit, že vy a vám podobní asi prešli nejakým mediálnym výcvikom a snažíte sa podsunúť ľuďom do hláv to, čo chcete, aby v nich zanechalo hlbokú pamäťovú stopu.
Ale poďme teda k tomu nášmu človeku. Už raz som vám to hovoril na schôdzi číslo jedna, keď ste sedeli tuná po mojej ľavici. Spýtali ste sa fakt pána, pána poslanca Lipšica, dvojnásobného exministra, raz ministra spravodlivosti a raz ministra vnútra, kedy dostal prvý nadmerný odpočet DPH pán Bašternák? Kedy dostal prvú vratku DPH vo výške 3,6 mil. eur? V marci 2011 za vlády pani Ivety Radičovej, keď bol minister vnútra váš pán kolega poslanec Lipšic. Nemáte taký pocit, že je váš človek? Snažíte sa podsunúť nám, že je náš človek? (Potlesk.)
Pán poslanec, pán poslanec Rajtár, vlastenec, nevlastenec, váš pán asistent Rybanič, nemáte taký pocit, že tomu chlapcovi ste ublížili? Vážne nemáte pocit, že porušil zákon? Nemáte taký pocit? Nemáte taký pocit, že ste mu poškodili? Že ste poškodili Tatra banke? Toto sú spôsoby, toto sú maniere, ako sa dostať k informáciám? Pán, pán poslanec Rajtár, nehodné, nechutné.
Pán poslanec Rajtár, nechali ste sa trocha uniesť a povedali ste, odkázali ste tým všetkým, odkázali ste tým všetkým poctivým policajtom, že čestní policajti majú vašu podporu a nemusia sa báť. Pán poslanec Rajtár, som možno o pár minút dlhšie v parlamente ako vy, ale ja musím určite úprimne povedať, že tí poctiví policajti, ktorí robia svoju robotu, si ani nevšimli, že v parlamente sedíte.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.6.2016 13:53 - 13:58 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu gestorského výboru pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 158), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 24. júna 2016 č. 148 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Neprijali platné uznesenie, keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci do začatia gestorského výboru nepredložil stanovisko o výsledku prerokovania uvedeného materiálu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (gestorský výbor) uznesením z 30. júna 2016 č. 18 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157a).
Súčasne určil poslanca Petra Šucu za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157a), na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto správy je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu dnešného rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 18:44 - 18:46 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Galko, no vskutku ctihodný výkon, prekvapili ste ma. Musím vám ale úprimne povedať, že ak z vašich úst počujem slová ako česť a dobré meno, ak vy kážete o morálke ministrovi vnútra, podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, ak vy niečo rozprávate o hanbe, tak od vás to beriem. Vy by ste sa mali hanbiť za vaše pôsobenie na pozícii ministra obrany, mali by ste stáť v rohu a nevystupovať s takýmito plamennými diskusnými príspevkami na mimoriadnych schôdzach.
Pán poslanec Galko, teraz chvíľu úprimne, keď vám niečo fakt verím, tak to je vaša skúsenosť s odposluchmi. Ako minister obrany ste zneužili Vojenské spravodajstvo, odpočúvali ste novinárov Pravdy, odpočúvali ste riaditeľa TA3 Gučíka, vedúceho služobného úradu, o ktorom ste dokonca zberali informácie súkromného rodinného charakteru. Každý slušný minister svoju sekretárku počúva, len vy ste ju odpočúvali. Takže toto vám fakt úprimne verím, že skúsenosti s odposluchmi máte. Ale to vás predsa nemôže nominovať do komisie na kontrolu dodržiavania zákonnosti pri použití ITP. Neviem, ktorých a akých poslancov SMER-u ste sa pýtali, či s tým majú alebo nemajú problém, s vami. S vami má totižto každý problém zahlasovať za vás do tejto komisie.
Pán poslanec Galko, minister musí byť aj šikovný manažér, čo ste niekoľkokrát vo svojej funkcii potvrdili. Pripomeniem predaj útočných pušiek SA 58 za zlomkovú cenu. Človek, ktorý sa zaoberá biznisom so zbraňami, povedal, že keby mal možnosť nakúpiť útočné pušky SA 58 za takú zlomkovú cenu, za akú ste ich predávali vy, tak by predal rodinný dom, predal by svoje pozemky a za všetky peniaze by nakúpil útočné pušky, pretože by ich predal dvakrát až trikrát drahšie, ako ste ich predali vy.
Musím povedať, že aj dobré nákupy ste robili na ministerstve obrany, vynikajúci nákup bol nákup pneumatík na sklad, ktoré nikdy nikde neboli použité, lebo boli nepotrebné pre ministerstvo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 15:35 - 15:36 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, to, čo ste teraz predviedli, sa nedá nazvať nijako inak, ako bezprecedentné dramatické chrapúnstvo a svinstvo. (Potlesk.) To, čo ste teraz predviedli, tým ste iba potvrdili, že ste človek bez absolútnych škrupulí a nevyznávate absolútne nič, žiadne hranice slušného správania, žiadne hranice korektného politického súboja, prosto nič. Myslím si, že v tomto pléne nesedí väčší chrapúň, ako ste vy.
Ale keď vy ste dali príbeh, aj ja dám príbeh. Jedna pani v Poprade, a ona mala syna, ktorý dva mesiace u vás pracoval a roznášal ten váš plagiát, ten plátok, ktorý tlačíte do schránok domov a bytov. Robil dva mesiace a odišiel od vás bez zaplatenia mzdy. To je odkaz pre vás od tej pani, ktorá ma stretla. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 12:45 - 12:47 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Lipšic, srdcervúce vystúpenie, v podstate ste veľmi dobrý rečník, veľmi dobrý rétor. V úvode ste sa ma dotkli a ste mi povedali, mám sa spýtať dvoch vysokých funkcionárov SDKÚ, ktorí sú teraz vo vládnej koalícii, na vysoký odpočet DPH v roku 2011. Ja sa ich pýtať nebudem, ja som navrhol pánovi Rajtárovi, aby sa spýtal vás, vy ste v tom čase boli minister vnútra. Vy ste v tom čase, keď to bolo nie v súlade so zákonom, mohli konať. Ja nemám prečo sa pýtať nejakých vysokých funkcionárov v SDKÚ. Povedal som pánovi Rajtárovi, aby sa spýtal vás. Vy ste vtedy boli ministrom vnútra, nie Kaliňák.
Ale trocha k vám. V tom čase, keď ste boli minister vnútra, ste boli skalopevne presvedčeným, hrdým členom KDH. Myslím, že ste boli podpredseda KDH. Keď nie, tak sa mýlim, ale myslím, že ste boli podpredseda KDH. A ten rýchly prerod teda, viem, kam smerovali tí dvaja vysokí funkcionári SDKÚ, čo ste povedali v úvode. A ten prerod, predseda strany NOVA, a terazky som v kompany s pánom Matovičom a s Obyčajnými ľuďmi. Aké požič, také vráť.
Pán poslanec Lipšič, veľmi úbohé premostenie na miliónovú kauzu Bašternák zo zastavenia, zastavenia auta za porušenie dopravného predpisu policajnou hliadkou a argument ten, "pusťte ho, je náš", stopäťdesiat euro, pusťte ho, je náš. Ja som čakal, že poviete, ctení páni poslanci a pani poslankyne, viete, kto volal, aby ho pustili? Kaliňák. Totálny blud, totálne chabé argumenty, aké predkladáte v Národnej rade v poslednej dobe.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 12:01 - 12:03 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán profesor Osuský, veľmi rozumné, veľmi šikovné vystúpenie. Podľa mňa ste si bol vedomý toho, prečo to rozprávate a vedeli ste, čo bude nasledovať. Chcel som navrhnúť pánovi poslancovi Rajtárovi, keď už spomínal ten inkriminovaný Google, aby dal do Googlu názov Sasanka a chcel som, aby si pozrel, o čom sa ctený pán predseda SaS, teraz európsky poslanec, v tom čase predseda Národnej rady, druhá najsilnejšia ústavná funkcia, bavil s pánom Kočnerom. Bolo to tu už povedané o voľbe generálneho prokurátora, kto hlasoval z vašich ľudí za nominanta Trnku? Prebral a lustroval s pánom Kočnerom, aký má názor na jeho ľudí, ktorí budú zastupovať SaS v poslaneckom zbore. Keď máte pocit a rozprávali ste tu o tom, kto koho kryje, kto s kým má kšefty, tak začnite najprv upratovať pred vlastným prahom. Skúste sa spýtať pána Sulíka na určité veci. Upratujte pred vlastným prahom a potom upratujte pred prahom druhých.
A teraz zase pre vašu, ozrejmenie vašej ctenej pamäte. Viete, v ktorom roku pán Ladislav Bašternák, bol mu uplatnený, vyplatený nadmerný odpočet DPH vo výške 3,6 milióna eur? Bolo to v roku 2011, v marci 2011, teda v polovici vlády Ivety Radičovej. A keď dávate také vehementné otázky ministrovi vnútra a žiadate odpovede, skúste sa ho spýtať, kto bol v tom čase minister vnútra. Kaliňák v tom čase minister vnútra nebol.
A dovoľte mi ešte krátko názor na túto schôdzu. Táto schôdza je nezmyselná, táto schôdza je bludná s vašimi vymyslenými argumentami a viete, ako táto schôdza skončí. Vláda nemusela zasadať, aby vyjadrila nesúhlas s odvolaním ministra vnútra. Minister vnútra má silnú pozíciu v tejto vláde.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis