Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.5.2019 o 17:23 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 17:06 - 17:06 hod.

Veronika Remišová
Tak ešte jeden, ktorý nadväzuje na vás. Keďže ste dali procedurálny návrh preklada..., prekladanie správ, prečo prekladáme správy generálneho a špeciálneho prokurátora na ďalšiu schôdzu?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:39 - 11:39 hod.

Veronika Remišová
Ďakujem. Chcela som sa spýtať, kedy je plánovaná sudc..., voľba sudcov Ústavného súdu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 12.9.2019 14:54 - 14:55 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem zastupujúcemu pánu ministrovi za odpoveď, ale predsa len by som mala doplňujúcu otázku, aké sú tie konkrétne opatrenia, ktoré Slovensko plánuje urobiť, lebo to, že prijmeme akčný plán, takých akčných plánov sme už prijali desiatky a nič sa nezlepšilo.
A čo sa týka toho finančného dopadu, nesvedčí to o tom, že máme najlepšie kontroly, ale svedčí to jednoducho o tom, že máme najväčšiu mieru podvodných, podvodných nezrovnalostí v oblasti čerpania eurofondov, ktoré majú najvyšší dopad zo všetkých členských štátov Európskej únie. To znamená, aké, okrem teda toho akčného plánu, čo predstavíme, aké konkrétne opatrenia plánuje vláda Slovenskej republiky urobiť, aby sa jednoducho počet podvodných nezrovnalostí znížil?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 15:15 - 15:17 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Dostálovi, že presne pomenoval dôvody, dôvody, prečo, prečo tento zákon nerieši efektívne problém.
Ja len zopakujem, ja len zopakujem to, že jednoducho väčšina z tých dôvodov, kedy tá pripomienka je neodôvodnená, sa nedá, sa dá veľmi dobre zneužiť, napr. v ktorých je nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť. Napríklad, keď sa niekto odvolá, odvolá proti svojmu konkurentovi, tak nemá napríklad znalosť toho, čo ten jeho konkurent uviedol v ponuke, až po otvorení obálok sa zistí a môže sa ukázať, že áno, že údaje kvôli ktorým sa odvolával nie sú, nie sú presné.
„Ktorých hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému.“ – Ako dokážete, aký bol hlavný účel, aký bol hlavný účel tej neodôvodnenej, neodôvodnenej, neodôvodnenej námietky? Pardon. Ja by som si veľmi želala, aby sa problém námietok riešil, pretože to spôsobuje problém verejným obstarávateľom. Oni sa na to opakovane sťažujú, že to predlžuje proces verejného obstarávania, niekedy až o polroka. Čiže je to, skutočne je to problém. Jedno z možných riešení ja vidím v tom, že sa skrátia lehoty, ktoré má Úrad pre verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie má lehotu 30 dní na to, aby mohol odpovedať na námietky. Čiže to je prvých 30 dní. Následne sa môže znovu odvolať daný hospodársky subjekt, tam beží lehota 45 dní. Často sa tá lehota predlžuje. Ak si úrad dodatočne vypýta ešte nejaké materiály, čiže celkovo ten... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 14:58 - 14:59 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Hovorili ste o primátorovi Michaloviec, ktorého sme mali údajne podporiť. (Reakcia z pléna.) No ja som počula najprv Michalovce, čiže v Michalovciach je primátor, ktorého podporovala strana SMER, SNS a MOST.
Čo sa týka verejných obstarávaní, ja nemám informácie o verejných obstarávaniach, ktoré realizujú starostovia a primátori po Slovensku, ale v každom prípade, ak máte nejaké pochybnosti, tak ako som to urobila ja, tak sa, prosím, obráťte na Úrad pre verejné obstarávanie, nech daný, dané verejné obstarávanie, nech ho preverí. Ja som sa na ten úrad obrátila a napríklad pri..., pri verejných obstarávaniach, kde priklepol dotácie, bývalé vedenie rezortu pôdohospodárstva, pán Jahnátek, ako som vám povedala, úrad skonštatoval 105 porušení zákona v jednom, v druhom 34 porušení zákona. A ja naozaj chcem, aby ten zákon o verejnom obstarávaní fungoval dobre, transparentne a aby tam neboli diery, na základe ktorých môžu rôzni špekulanti parazitovať na štáte.
Čiže ak máte pochybnosti, je vašou povinnosťou sa na ten úrad obrátiť. Nech sa páči, obráťte sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 14:46 - 14:56 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, keď som sa ešte pred vstupom do politiky venovala korupčným kauzám, tak vo väčšine prípadov bol problém s verejným obstarávaním, so zlyhaniami vo verejnom obstarávaní. Buď to boli úmyselné chyby, alebo neúmyselné chyby. V každom prípade v dôsledku zmanipulovaných verejných obstarávaní alebo zlyhaniach vo verejnom obstarávaní sa strácajú obrovské peniaze.
Cez verejné obstarávania pretečie viac ako 4 mld. eur a verejné obstarávania sú jedným z najväčších zdrojov korupcie, či už tu na Slovensku, ale aj vo svete. Až 57 % všetkých úplatkov vo vyspelých krajinách OECD ide práve na ovplyvňovanie verejného obstarávania. Vláda predkladá návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, nie je to prvý návrh novely v tomto poslednom období a ja sa budem venovať najmä dvom veciam, regulácii vzájomne prepojených subjektov a neodôvodneným námietkam.
Vláda deklaruje zámer riešiť problematiku účasti majetkovo aj personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Na tento problém ja už upozorňujem dlhodobo aj som dávala viaceré návrhy, ako tento problém riešiť. Navrhované riešenie v zásade nie je ani riešením, pretože tento problém nerieši dostatočne efektívne vzhľadom na aktuálnu prax na Slovensku.
Neupozorňujeme na tento problém len my, o potrebe riešiť majetkovo a personálne prepojené subjekty hovorí aj Protimonopolný úrad, ktorý už v roku 2016 vydal stanovisko k účasti majetkovo alebo personálne prepojených subjektov v procese verejného obstarávania s tým, že dlhodobo požaduje, aby zákon o verejnom obstarávaní umožňoval diskvalifikáciu majetkovo či personálne prepojených subjektov v rámci jedného verejného obstarávania. Určite uznáte, že keď súťažia dve firmy, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené, napr. majú rovnakého majiteľa, tak tá súťaž nemôže byť skutočnou, férovou súťažou. Ja by som chcela poukázať na viacero škandalóznych prípadov, pri ktorých súťažili spriaznené a prepojené subjekty.
Prvým príkladom je fungovanie známej spoločnosti Bonul, ktorá je dlhodobo spájaná so SMER-om a s predsedom SMER-u Robertom Ficom. Ešte začiatkom minulého roka táto firma súťažila s firmou VEL Security, s ktorou ju spájali znaky spoločného postupu, ako aj personálne prepojenia v minulosti. Tentokrát išlo o zákazku pre Zbor väzenskej a justičnej stráže. Táto zákazka mala hodnotu viac ako 8,5 mil. eur a v súťaži s Bonulom zvíťazila zase VEL Security. Podali sme podnet na Protimonopolný úrad, ktorý to má preskúmať, doteraz ešte nemám informácie, s akým výsledkom.
Druhým prípadom je prípad eurofondových dotácií v rezorte pôdohospodárstva. Vo verejných obstarávaniach, v rámci tejto výzvy som podala podnet na 13 verejných obstarávaní v hodnote viac ako 8 mil. eur, kde opäť súťažili majetkovo a personálne prepojené firmy. Úrad pre verejné obstarávanie tento podnet preskúmal a po našom podaní konštatoval, že v týchto verejných obstarávaniach bolo až 105 porušení zákona. To je neklamným znakom toho, ako v prípadoch majetkovo a personálne prepojených firiem v jednom verejnom obstarávaní sa porušuje zákon, obchádzajú sa pravidlá a deformuje sa férová hospodárska súťaž.
Tretím príkladom je kauza Babindol. Vo februári v roku 2018 médiá upozornili na desiatky miliónov eur, ktoré z eurofondov v rezorte pôdohospodárstva dostali spriaznené firmy z okolia obce Babindol. Na ilustráciu, táto obec má 700 obyvateľov. Redaktori vtedy podrobne opísali personálne prepojenia spoločností, ktoré dostali eurofondy od ministerstva pôdohospodárstva, v reťazci tých firiem sa objavoval jeden podnikateľ, jeho sused, bývalý zamestnanec, podnikateľský partner. Médiá neskôr hovorili aj o prepojeniach, našli aj prepojenia na bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ako aj na bývalého ministra Jahnátka. Štyri firmy z tejto skupiny boli úspešné vo všetkých výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde si podali žiadosti, a mnohé si podali dokonca žiadosti viackrát v rámci tej istej výzvy. Štyri firmy dokopy si podali 18 žiadostí, v 17 uspeli, 1 stiahli, čiže vo všetkých uspeli. Drvivá väčšina žiadostí, peniaze, boli schválené tesne pred voľbami 2016 alebo tesne po voľbách.
Ja som následne analyzovala verejné obstarávania, to znamená, odkiaľ šlo týchto viac ako 8,5 mil. eur, kde tieto peniaze nakoniec skončili. Prevažnú časť verejných obstarávaní vyhrala firma s väzbami na obec Babindol a ani v jednom z prípadov, kde táto firma uspela, sme nemali k dispozícii podklady, pretože jednoducho neboli zverejnené. Dávali sme podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, opäť Úrad pre verejné obstarávanie v tomto prípade zistil až 34 porušení zákona o verejnom obstarávaní. Navyše v troch prípadoch prijímateľ sám odstúpil od zmluvy, to znamená, že v skutočnosti tých porušení mohlo byť oveľa viacej.
Teda prax ukazuje na to, že ak súťažia majetkovo a personálne prepojené firmy, dochádza k reálnemu narúšaniu hospodárskej súťaže a je mimoriadne dôležité tento problém riešiť.
Predkladateľ zákona pri navrhovanom riešení vypustil len jednu jedinú vetu, ktorá však daný problém vôbec nerieši. Kauzy ako Bonul alebo schéma Babindol sa v budúcnosti môžu opakovať naďalej, pretože znenie súčasného zákona to jednoducho umožňuje. V druhom čítaní budem dávať pozmeňujúci návrh tak, aby majetkovo a personálne prepojené firmy v rámci jedného verejného obstarávania sa mohli vylúčiť, pretože je zrejmé, že ak sa v tej istej súťaži stretnú ponuky subjektov patriacich do tej istej ekonomickej skupiny, súťaž je veľmi obmedzená.
Druhým problémom tejto novely o verejnom obstarávaní považujem snahu o zavedenie pojmu zjavne neodôvodnená námietka. Úrad pre verejné obstarávanie navrhuje takéto námietky nielenže neposudzovať, ale dokonca postihovať ich predkladateľov zaplatením škôd pri verejnom obstarávaní.
Čo sa stane? Stane sa to, že aj čestní podnikatelia sa budú báť predkladať námietky, pretože následne ich to bude stáť, môže ich to stáť až desiatky tisíc eur. Prepadnú im napríklad, prepadnú im napríklad, prepadnú im zábezpeka alebo budú musieť hradiť trovy. To isté sa týka sprísnenia postihu pri späťvzatí námietok. Ja s tým súhlasím, že námietky sú veľkým problémom vo verejnom obstarávaní, ale toto, čo navrhuje predkladateľ, jednoducho riešením nie je. Zase to postihne len tých čestných podnikateľov, ktorí sa budú domáhať svojich práv a ktorí budú hájiť svoje záujmy.
Verejné obstarávanie je kľúčovou oblasťou pre boj s korupciou a pre dobré fungovanie štátu. Je mimoriadne dôležité nastaviť pravidlá jednoducho, transparentne a je veľmi dôležité zaplátať diery, ktoré pomáhajú rôznym špekulantom alebo podvodníkom obchádzať zákon, parazitovať na štáte a vyťahovať peniaze od štátu. Férová súťaž vždy prinesie občanom úsporu a vždy prinesie občanom kvalitnejšie služby, ale tá súťaž musí byť naozaj férová.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 11:01 - 11:02 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Lucii Nicholsonovej. Ja som to už hovorila aj na výbore. Mali sme riešiť povinnú predškolskú dochádzku a pozmeňujúci návrh k nej, ktorý bol dlhší ako samotný návrh zákona, a namiesto toho na stole sme našli ďalšie veľmi závažné zmeny. Nepriame novely, prílepky. Poslanci vládnej koalície veľmi dobre vedia, že nepriame novely a prílepky sú jednoducho zakázané a napriek tomu to robia. Zneprehľadňujú legislatívny proces, vytvárajú chaos a toto nie je dobrý spôsob, ako presadzovať aj dobré veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2019 17:02 - 17:02 hod.

Veronika Remišová
Žiadam o presunutie bodov 74 a 75 programu, parlamentné tlače č. 1477 a 1478, na nasledujúcu septembrovú schôdzu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Bod 84 a...

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
74 a 75.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Tak.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Tlač 1477 a 1478.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:46 - 12:48 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Verešovej, že zhrnula argumenty do diskusie o tomto návrhu zákona. My sme to už viackrát hovorili, je absolútne neprípustné, akým spôsobom to chcú poslanci riešiť. Za prvé pokutovať, pokutovať rodičov, navyšovať byrokraciu. V podstate, keď bude chcieť dieťa individuálny plán predškolského vzdelávania, tak to ani v zásade nebude možné, takú obrovskú byrokraciu do toho zákona dávate. Ešte by som pochopila, keby sa, ak rodičia si chcú nechať doma dieťa, tak jednoducho donesú potvrdenie, ja neviem, od psychológa alebo od psychologického centra, že spĺňa všetky náležitosti a tým je to vybavené. Ale zaťažovať rodičov, zaťažovať učiteľov, zaťažovať zriaďovateľov. Už teraz sa zriaďovatelia sťažujú na to, že jednoducho tá, tá záťaž, ktorá bude na nich, bude vyberať tie pokuty, nové kapacity, zaplatiť učiteľov, jednoducho že to nezvládajú.
A potom toto je typické pre vládnu koalíciu, dať do pléna ešte raz poslaneckým návrhom návrh zákona, ktorý začne platiť v septembri 2020, to znamená, že všetky tie problémy už bude riešiť nová vláda. Samozrejme, že je veľmi ľahké niečo napísať na papier, kopu nezmyslov, byrokracie a potom to hodiť na ďalšiu vládu, že však vy si teraz to vymáhajte.
Je to absolútne nezodpovedné a tento návrh zákona jednoducho by ste mali stiahnuť. Ak ste ho chceli predložiť, tak ste ho mali predložiť na začiatku volebného obdobia a tri roky teda ukázať, ako tento zákon viete uplatňovať, či sú na to pripravení zriaďovatelia, či sú na to pripravené škôlky, pedagógovia, aká bude odozva rodičov. Ale nie to dať tak, že to teraz bude celé na krku budúcej vlády, v ktorej, teda dúfam, že vy už nebudete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2019 17:23 - 17:23 hod.

Veronika Remišová
Takže zajtra, ste povedali, že budeme rokovať o správach. Rokovanie, prosím, upresnite, kedy má skončiť rokovanie. To je prvá vec. Prosíme upresniť, či sa rokuje v pondelok, alebo sa nerokuje, a či voľba ústavných sudcov a šéfa NBÚ ostáva tak, ako bola termínovaná, v utorok. Ďakujem.
Skryt prepis