Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.6.2017 o 9:24 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.6.2017 9:24 - 9:44 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán špeciálny prokurátor, už dlhodobo panuje názor, že na zlepšenie korupcie na Slovensku je potrebná výmena na niekoľkých kľúčových postoch. Jedným z nich je aj pozícia špeciálneho prokurátora. Zmenu na poste špeciálneho prokurátora chcú aj študenti, ktorí organizujú protikorupčné pochody a nedávno žiadali odstúpenie špeciálneho prokurátora pána Kováčika. Pán Kováčik sa vyjadril, že zvažuje svoj odchod, ale nie kvôli protikorupčným pochodom, ale z dôvodu, teraz budem citovať: "Ide o to, či sa dá robiť pod takýmto tlakom, nie je to jednoduché, najmä keď takmer na dennodennej báze počúvate tie sprostosti a potom to počujete z tribún, keď to študenti opakujú."
Mrzí ma, že pán Kováčik pokladá korupčné kauzy, daňové podvody, ekonomickú trestnú činnosť, na ktorú systematicky upozorňuje opozícia, za sprostosti. A mrzí ma, že mladých ľudí, že o mladých ľuďoch má takú nízku mienku, že nie sú schopní vytvoriť si vlastný názor, len opakujú "tie sprostosti".
Z úst špeciálneho prokurátora by takéto vyjadrenia zaznievať nemali, namiesto toho by sa mal sústrediť viac na svoju prácu. Ako upozornil vo februári Denník N, za posledných osem rokov nepodal pán Kováčik ani jednu obžalobu v 61 prípadoch, ktoré osobne dozoroval. Pán generálny prokurátor, ktorý tu bol včera, mu odkázal, že je to jeho zodpovednosť. Odporúčal mu viac riadiť úrad, ako si prideľovať spisy.
Mimochodom, ako si môžeme byť istí, že špeciálny prokurátor si ctí zákon, keď sa sám snažil vyhnúť povinnosti, ktorá mu vyplýva zo zákona a odmietal zverejniť informácie o svojej činnosti? Až generálny prokurátor mu musel povedať, že porušil zákon, pretože podľa ústavy právo na informácie je zaručené a orgány verejnej moci majú povinnosť informovať o svojej činnosti. A tak sme sa mohli dozvedieť o jeho činnosti, teda nečinnosti, najmä v politicky citlivých kauzách. Toľko k pôsobeniu šéfa špeciálnej prokuratúry.
A teraz mi dovoľte zopár poznámok k samotnej správe. Podľa správy k 31. 12. 2016 na úrade pôsobilo 24 prokurátorov, teraz citujem zo správy, tento počet prokurátorov vzhľadom na novely Trestného poriadku, ktoré zapríčinili značné rozšírenie príslušnosti, je nepostačujúci a špeciálny prokurátor bude žiadať o zvýšenie počtu prokurátorov o 10, nové oddelenie, ktoré by bolo tvorené jedným vedúcim a piatimi prokurátormi. Táto myšlienka sa, samozrejme, dá podporiť, keď má špeciálna prokuratúra nejaké nové povinnosti, tak, samozrejme, by mala byť na to aj personálne vybavená. Avšak tu treba zdôrazniť, že kým nebude dostatočne dôrazne vyšetrovaná a postihovaná korupcia, klientelizmus, rozkrádanie verejných financií, a to aj na najvyšších miestach, bude narastať extrémizmus, ktorý už v istej fáze nebude možné eliminovať len navyšovaním personálnych kapacít prokuratúry alebo polície. Ako vidíme, ani navýšenie počtu policajtov alebo snahy o zrušenie jednej z politických strán extrémizmus nedokážu úplne eliminovať. A keď si zoberieme prieskumy, tak v exit polle napr. na otázku, prečo ľudia volili extrémistické strany, dva najčastejšie dôvody okrem záujmov Slovenska boli korupcia a sociálna situácia. Čiže navyšovanie personálnych kapacít na represiu určite nestačí.
Podľa informácií o skladbe kriminality, konkrétne pri organizovanom zločine, správa uvádza, že po eliminovaní tradičných zločineckých skupín do zločineckého prostredia sa pokúšajú infiltrovať zločinecké skupiny zložené z iných štátov, Uzbekistan, Turecko, Albánsko, a takisto správa hovorí o nutnosti hľadania nových technických a taktických prostriedkov na eliminovanie týchto zahraničných zločineckých skupín. Zároveň správa upozorňuje na to, že organizovaný zločin sa poučil, v poslednom období v čoraz väčšom rozsahu svoje aktivity preniesol z bežného výpalníctva, násilnej drogovej činnosti do sofistikovanejších a výnosnejších foriem, ktoré sú komplikovanejšie. Ide najmä o zločinecké skupiny, ktoré páchajú ekonomickú trestnú činnosť zameranú na podvody proti eurofondom a daňové trestné činy. To bolo zo správy.
V tejto súvislosti sa treba spýtať, či sú orgány činné v trestnom konaní vrátane prokuratúry dostatočne pripravené na toto nové prostredie, do akej miery funguje medzinárodná spolupráca, spolupráca s tajnou službou, aké legislatívne opatrenia je potrebné prijať na včasnú prípravu efektívneho boja proti tomuto druhu trestnej činnosti. A spoločne s kolegami sme upozornili na mnohé podozrenia z podvodov, kartelov, zmanipulovaných tendrov. Samozrejme, uznávame, že nie je jednoduché a ľahké túto sofistikovanú trestnú činnosť odhaliť a dokázať. No práve preto je dôležitejšia príprava, špecializácia a vzdelávanie prokurátorov na tento typ trestnej činnosti.
Ako sa ďalej uvádza v správe na margo korupcie, citujem zo správy: "Je evidentné, že v posledných troch rokoch dochádza k poklesu počtu osôb stíhaných pre niektorý z trestných činov korupcie, k poklesu počtu obžalovaných osôb a taktiež k poklesu odsúdených osôb." A toto konštatovanie odôvodňuje prokuratúra tým, že orgány prokuratúry, citujem, "sú represívne orgány, ktoré vstupujú do konania až vtedy, ak je odhalené podozrenie z trestného činu a až potom začína prokurátorský dozor. A "akékoľvek tvrdenia v tom zmysle, že za malý počet stíhaných korupčných trestných činov nesie zodpovednosť Úrad špeciálnej prokuratúry, ktoré prezentovala dokonca aj časť právnickej verejnosti, nemajú opodstatnenie", hovorí správa. "Na odhaľovaní trestných činov (nevynímajúc korupciu) sa podieľa najmä polícia."
Čiže pán špeciálny prokurátor hovoril o tom, že nie, že oni majú dobrú spoluprácu s políciou, ale priamo v správe sa špeciálna prokuratúra vyhovára na políciu a hovorí, že za to, že sa odhaľuje málo trestných činov spojených s korupciou, môže polícia. Ešte raz: "Na odhaľovaní trestných činov sa podieľa najmä polícia."
Tieto vyjadrenia sú neprijateľné z dvoch dôvodov. Po prvé, z hľadiska postavenia prokurátora pred začatím trestného konania v prípravnom konaní kompetencie jeho nie sú ani zďaleka také slabé, ako sa správa snaží naznačiť. Prokurátor je pánom trestného konania, okrem právomocí výrazne zasahovať do úkonov policajta mu zákon umožňuje vykonávať procesné úkony, dozorovať vyšetrovanie do rozhodujúcej miery, tak aby bol konkrétny skutok dostatočne vyšetrený.
Okrem toho tomuto tvrdeniu protirečí iný odsek v správe, kde správa v časti Spolupráca s políciou uvádza, že "prokurátori úzko spolupracujú s policajtmi často už v štádiu pred začatím trestného stíhania, kedy sa vyhodnocujú dôkazy zadovážené v rámci doplnenia trestného oznámenia a podľa okolností sa určuje ďalší postup. Úzka spolupráca pokračuje aj v priebehu prípravného konania." A ďalej správa uvádza, že "spoluprácu so zložkami Policajného zboru je možno charakterizovať ako korektnú". Čiže vyhováranie sa na to, že pretože za korupciu je odsúdený malý počet ľudí, a vyhovárať sa na políciu je podľa môjho názoru neprípustné. Ako, ešte raz, je to vrchol alibizmu. O to viac, že v politicky exponovaných kauzách poznáme prípady expresnej súčinnosti prokuratúry – aj keď nie špeciálnej – a polície, napr. v prípade asistenta Jozefa Rajtára pána Rybaniča.
Alibizmus prokuratúry vidno aj pri odôvodňovaní nízkej úspešnosti pri odhaľovaní hospodárskej a finančnej kriminality. Správa píše: "Napriek tomu, že hospodárska a osobitne finančná kriminalita je jednou z najzávažnejších foriem trestnej činnosti, je zaznamenaná pomerne nízka zainteresovanosť daňových úradov a orgánov Finančnej správy Slovenskej republiky na ich oznámení." Tu sa zas prokuratúra vyhovára na daňové orgány a na Finančnú správu Slovenskej republiky, ktorých obviňuje z toho, že sú málo zainteresovaní na oznamovaní tejto činnosti. Citujem zo správy: "Tento druh trestnej činnosti je spravidla odhalený na základe operatívno-pátracej činnosti polície."
Po druhé, podstatné skutočnosti o podozreniach z trestného činu sa nie vždy získavajú len operatívnou policajnou činnosťou, ale často práve oznámeniami občanov, ktorí majú vedomosť o takomto konaní a spoliehajú sa na efektívnu prácu polície a prokuratúry, ktoré disponujú zákonnými nástrojmi na efektívne stíhanie. Tu sa môžme pýtať, akým spôsobom dopadnú takíto oznamovatelia, a videli sme to pri niektorých prípadoch, kedy boli vyhodení z práce, šikanovaní. Niet divu, že správa konštatuje, že prijatie zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti neprinieslo očakávaný efekt. V roku 2016 bola Úradom špeciálnej prokuratúry na základe tohto zákona poskytovaná ochrana v rámci trestného konania jednej jedinej osobe.
A teraz by som sa chcela pozrieť na to, ako dopadli tí, ktorí oznámili a nahlásili korupciu.
Jozef Žaťko, bývalý pracovník Úradu na ochranu ústavných činiteľov, upozornil na kšeftovanie s benzínom na sklonku prvej vlády Roberta Fica, predložil dôkazy. Ministrom vnútra bol vtedy pán Kaliňák zo SMER-u. Ministerstvo podozrenie odmietlo, Žaťka označilo za urazeného policajta, nadriadení ho odstavili od práce. Rozbehli proti nemu viaceré disciplinárne konania. Napokon sa rozhodol v polovici roku 2011 z polície odísť a kontrola nakoniec poukázala, že vo výkazoch jázd policajti skutočne porušovali predpisy.
Druhý, Peter Holúbek. Bývalý príslušník SIS Peter Holúbek, ktorý je údajným autorom spisu Gorila, ktorý hovorí o korupcii a klientelizme. Nadriadení sa snažili ututlať a údajne s informáciami z Gorily chceli obchodovať. V marci 2009 pán Holúbek zo SIS dostal výpoveď a bolo to krátko po tom, ako o komplikáciách v kauze informoval šéfa SIS, ktorý tam bol dosadený za SMER, pána Magalu. Nakoniec súd rozhodol, že výpoveď voči pánovi Holúbkovi bola nezákonná.
Pani Rudavská. Pokus o korupciu oznámila šéfka sekcie na ministerstve práce pani Rudavská, keďže ľudia blízki finančnej skupine J & T ju oslovili, aby zariadili zmenu v pripravovanej novele zákona o druhom dôchodkovom pilieri. Pristúpila na to, že sa stane agentkou, vďaka tomu sa podarilo polícii prípad objasniť. Toto bolo za vlády Ivety Radičovej. Po voľbách 2012 sa vymenila vláda, stal sa ministrom práce pán Richter a pani Rudavskú prepustili.
Ľubica Lapinová, kontrolórka v Národnom lesníckom centre vo Zvolene, zistila porušenie zo zákona počas verejného obstarávania, škoda bola zhruba 600-tisíc eur. Počas kontroly sa zmenilo vedenie organizácie, Lapinovej šéfom sa stal človek, ktorý bol v pochybnom obstarávaní predsedom komisie. Dostala výpoveď, vlani v októbri súd rozhodol, že výpoveď bola nezákonná, Lapinová však zostala bez práce, v hmotnej núdzi so 120 eurami na mesiac.
Teraz k týmto ľuďom pribudla Katarína Hatráková, Zuzana Hradileková, ktoré prehovorili o okolnostiach kontroly v zariadení Čistý deň. Samozrejme, tu sa nejedná presne o korupciu, ako to popisuje Trestný zákon, ale je to prípad, kedy zamestnanci poukázali na pochybenia štátnych orgánov, pred niekoľkými dňami dostali výpovede s vysvetlením, že sa rušia ich miesta na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ale sú tu aj ďalší ľudia, ktorých som nemenovala, ktorí za nami prichádzajú s podnetmi, keď už sa nemajú na koho obrátiť. A je absurdné, že sa prokuratúra vyhovára na to, že, citujem zase zo správy, "fyzické, ale aj právnické osoby často nie sú ochotné spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní a objasňovaní korupcie, čím je odhaľovanie a postihovanie tohto druhu kriminality nepochybne sťažené". Takisto prokuratúra argumentuje s tým, že "Trestný poriadok je preformalizovaný, v dôsledku čoho každého oznamovateľa korupcie čaká v priebehu vyšetrovania a súdneho pojednávania doslova martýrium".
Je to pravda, že ide o náročný, komplikovaný proces, ale netreba zabúdať na to, že častokrát nutnosť takejto zložitej praxe je odôvodnená tým, že potom v dôsledku procesných chýb na slobode alebo v zahraničných exiloch behajú zločinci po slobode. Ale ešte raz, vyhovárať sa na to, že ľudia nechcú spolupracovať a nechcú oznamovať korupciu, keď tí, ktorí ju oznámia, sú potom stíhaní, šikanovaní, prepustení z práce, je minimálne nekorektné voči občanom Slovenska.
Zaujímavé sú úvahy o zavedení takzvaného testu integrity u príslušníkov bezpečnostných zložiek ako nástroja na efektívny boj proti korupčnej trestnej činnosti. Prokuratúra hovorí, že tento test by spočíval v tom, že Policajný zbor by mal zákonné oprávnenie na vytvorenie vhodných podmienok na spáchanie trestného činu alebo disciplinárneho previnenia pre príslušníka alebo zamestnanca ozbrojeného zboru s tým, že pokiaľ by táto osoba nebola úspešná v teste, bolo by proti nej začaté disciplinárne alebo trestné konanie. A toto opatrenie podľa slov prokuratúry by malo prispieť k tomu, že príslušníci a zamestnanci ozbrojených zborov, ktorí sú náchylní na páchanie trestnej činnosti, by ozbrojené zbory museli prepustiť.
Príklad tejto myšlienky si špeciálna prokuratúra bere z Českej republiky, kde funguje takzvaná skúška spoľahlivosti, a hoci ide o zaujímavý model, tak v Českej republike sú aj prípady, kedy sa táto skúška spoľahlivosti stala obľúbeným nástrojom na šikanu nepohodlných príslušníkov bezpečnostných zborov a na zastavenie alebo spomalenie vyšetrovania dôležitých, hlavne politicky citlivých káuz. Čiže pri zavádzaní takéhoto nástroja a v našich podmienkach by sme si na to mali dávať pozor.
V kapitole Činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry pred začatím trestného stíhania prokuratúra konštatuje, že "najväčší počet trestných oznámení predstavovali podania fyzických osôb nespokojných s činnosťou štátnych orgánov, policajtov, sudcov, prokurátorov, prípadne predstaviteľov samosprávy", pričom oznamovatelia "argumentovali tým, že nedôverujú príslušným orgánom na okresnej alebo krajskej úrovni". Ináč toto je dosť závažné zistenie a je ukazovateľom toho, ako občania vnímajú len formálnu nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní na regionálnej úrovni. Otázkou je, do akej miery prispieva činnosť špeciálnej, ale aj Generálnej prokuratúry a vedenia Policajného zboru k tomu, aby sa táto situácia zmenila.
Správa sa nezaoberá dostatočne vytýčením konštruktívnych návrhov na efektívnejšie stíhanie korupcie, nezaoberá sa analýzou svojich vlastných rezerv z hľadiska personálnej a vedomostnej úrovne a hlavne k téme korupcie sa stavia mimoriadne alibisticky. Štatistiky týkajúce sa aj ostatných oblastí vývoja trestnej činnosti nie sú podložené prognózami vývoja ani vysvetlením kontextu okrem zhadzovania zodpovednosti na iné inštitúcie a nie sú zrejmé príčiny vývoja v jednotlivých oblastiach.
Ako perličku prečítam dve konštatovania špeciálnej prokuratúry. A prokuratúra konštatuje, že "v roku 2016 bolo skončené trestné stíhanie pre päť trestných činov úkladných vrážd, čo je podstatný pokles oproti roku 2015, kedy ich bolo 22. Príčinu tohto stavu nie je možné zatiaľ určiť, ale akýkoľvek optimizmus nie je na mieste." Alebo "pokles nápadu trestnej agendy za posledné roky je negatívnym signálom, pretože len veľký optimista by mohol predpokladať, že došlo k zníženiu výskytu najzávažnejších foriem kriminality, ktoré patria do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry". A tu sa pýtam pána špeciálneho prokurátora, ako mám chápať tieto vyjadrenia, že sa vraždí rovnako alebo viac, ale my o tom nevieme, alebo je to kritika polície, alebo samotnej prokuratúry, alebo čoho vlastne.
Bohužiaľ, aj táto správa potvrdzuje, že špeciálna prokuratúra pokračuje v nastúpenej ceste uzatvoreného systému, ktorý nie je schopný vnútornými procesmi zdravo regulovať svoju činnosť, pružne reagovať na vývoj závažnej trestnej činnosti a predovšetkým korupcie.
Ale na záver mi dovoľte oceniť dobrú prácu každého jedného čestného prokurátora aj policajtov, ktorí sa snažia o nastolenie spravodlivosti a potrestanie vinníkov. Mnohí prokurátori na svoju neúplatnosť a nestrannosť doplatili. Napríklad prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko, ktorý dozoroval vyšetrovanie Roberta Kaliňáka. Keďže 90 % úspechu fungovania akejkoľvek inštitúcie spočíva najmä v kvalite ľudí, akých má, ja verím, že sa nájde čoraz viac dobrých prokurátorov, ktorí zlepšia dôveru Slovákov v nastolenie spravodlivosti a vládu zákona.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 16:18 - 16:19 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom za faktické poznámky, teda až na pána Hrnka, ale na jeho štýl vyjadrovania si pomaly zvykám, keďže to je tá nová SNS.
Ale ja sa špeciálne vrátim k poznámke pani Vaľovej a myslím si, že áno, že konkrétne ten jeden občan, ktorého ste spomenuli, ten pôsobí problémy na celom Slovensku. A určite by stále za to sa zamyslieť aj všetkým samosprávam, to je skrátka neuveriteľné. Určite by stálo za, za to sa zamyslieť, ako zlepšiť tú legislatívu. Nie je to ľahké, lebo zase na druhej strane chápem, že treba podporovať tie ochranárske typu, že nemôžeme vyrú..., že mali by mať tie tretie strany možnosť sa k tomu vyjadrovať. Ale áno, niektorí ľudia to vyslovene zneužívajú.
Takže toto je určite téma, ktorá je hodná toho, aby sme sa tomu venovali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2017 15:55 - 16:13 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi vyjadriť sa k niektorým aspektom správy Generálnej prokuratúry za rok 2016.
Pozitívne hodnotím stanovenie priorít Generálnej prokuratúry, kde si dali za cieľ hlavne boj s domácim násilím, o ktorom pán generálny prokurátor už aj obsiahlo rozprával, ochrana maloletých a daňová trestná činnosť. K tej daňovej trestnej činnosti sa ešte vrátim.
Takisto participácia na prerokovaní sústavy legislatívnych nástrojov týkajúcich sa zriadenia Európskej prokuratúry, túto vec pokladáme za veľmi dôležitú z hľadiska účinného boja proti zneužívaniu európskych zdrojov aj na Slovensku a často vidíme, že len vnútorná kontrola alebo kontrola našich orgánov auditu tieto nedostatky nedokáže odhaliť a nedokáže ich účinne monitorovať.
Takisto je potrebné vyzdvihnúť memorandum o spolupráci medzi ministerstvom vnútra, Generálnou prokuratúrou a Najvyšším kontrolným úradom pri ochrane verejných finančných prostriedkov. Aj keď tu, podotýkam, vážne podozrenia z prepojenia ministra vnútra práve na osoby podozrivé z tohto druhu trestnej činnosti výrazne oslabujú dôveru verejnosti v efektivitu takejto spolupráce.
Čo sa týka personálnej politiky, v správe sa konštatuje nevyhovujúci personálny stav spôsobený hlavne s materskými dovolenkami, rodičovskými dovolenkami, dlhodobou práceneschopnosťou a z kontextu vyplýva, že prichádza obdobie nutnosti rozsiahlejšej výmeny na prokuratúre. Tu by ma zaujímalo, kto to je, ako budú tieto výmeny prebiehať, či má Generálna prokuratúra nejakú víziu v oblasti personálnej politiky. Tu by som len chcela upriamiť pozornosť na to, k čomu sme sa zaviazali aj pred voľbami, aj to chceme presadzovať, a síce zrovnoprávnenie uchádzačov o funkciu prokurátora, kedy podľa súčasnej legislatívy právny čakateľ prokuratúry, ktorý úspešne zložil odbornú justičnú skúšku, vymenovaný do funkcie prokuratúra je bez toho, aby sa zúčastnil výberového konania. To znamená, že právni čakatelia prokuratúry sú zvýhodňovaní oproti ostatným uchádzačom, čiže toto je jedna vec, zrovnoprávnenie, druhá vec je výberové konania. Čiže aby výberové konania absolvovali všetci uchádzači o túto funkciu a aby bol výberový proces otvorený verejnej kontrole.
Podobne ako pri výbere sudcov považujeme za potrebné zrovnoprávniť uchádzačov z vnútra prokurátorského prostredia s ostatnými uchádzačmi a cieľom je dosiahnuť čo najlepší výber nových prokurátorov v transparentnom výberovom procese. A výberové komisie by mali pozostávať z nominantov prokuratúry a zároveň aj z nominantov navrhnutých subjektmi z neprokurátorského prostredia, napríklad to môže byť ústavnoprávny výbor Národnej rady.
Správa sa venuje obsiahle aj problematike boja proti extrémizmu, hovorí o potrebe dôslednejšej a efektívnejšej operatívno-pátracej činnosti Policajného zboru. Generálna prokuratúra tvrdí, že pre oblasť extrémizmu naša legislatíva je postačujúca na odhaľovanie a poskytovanie tejto formy trestnej činnosti. Aj na základe tohto tvrdenia treba zdôrazniť, že zákony na to máme, ale extrémizmus nie je dôsledkom nedostatočnej právnej úpravy, ale predovšetkým dôsledkom chorého prístupu čelných predstaviteľov štátu k odhaľovaniu a stíhaniu nielen extrémizmu, ale aj ďalších nebezpečných trestných činov, ako je napríklad korupcia.
Na druhej strane treba podporiť konštatovanie Generálnej prokuratúry, ktorá hovorí, že ešte do legislatívy by sa mohla zapracovať na účely boja proti extrémizmu, vytvorenie základných definícii právnych pojmov extrémizmus, holokaust, fašizmus, fašistická ideológia, komunizmus, komunistická ideológia, apartheid a tak ďalej.
Správa sa zaoberá, čo veľmi oceňujem, aj minulý rok tomu tak bolo, trestnou činnosťou proti životnému prostrediu a správa tu konštatuje, že, citujem: "Uvedené evidenčné údaje o trestnej činnosti proti životnému prostrediu nezodpovedajú reálnemu stavu kriminality. Generálna prokuratúra dlhodobo poukazuje na vysoký stupeň latencie tohto druhu trestnej činnosti, navrhuje opatrenia, okrem iných najmä vo forme vytvorenia špecializovaného profesionálneho policajného odboru, tzv. Prírodnej polície, ktorá by sa vo väčšom rozsahu venovala odhaľovaniu a stíhaniu páchateľov, čo sa týka životného prostredia."
Tento návrh určite podporujeme a vieme, aké problémy spôsobujú napríklad trestné činy v oblasti nelegálneho odpadu alebo iné znečistenie životného prostredia, ktorých následky nesú všetci občania. Teraz sme svedkami, napr. skládka vo Vrakuni, ktorá ohrozuje pitnú vodu, alebo iná nelegálna skládka, kde aj polícia aj prokuratúra zasahovala a ktorá napáchala obrovské škody na životnom prostredí.
Tu však netreba zabúdať ani na fakt, že k brutálnej devastácii životného prostredia dochádza na Slovensku aj bezhlavou ťažbou dreva, a to aj firmami blízkymi vysokým štátnym predstaviteľom, podozrivým šafárením Štátnych lesov, na čo sa, žiaľ, doteraz nenašiel adekvátny nástroj trestného alebo iného postihu.
Správa tiež konštatuje, to je tiež veľmi zaujímavé, že súčasná právna úprava Trestného poriadku vo vzťahu k zisťovaniu majetkových pomerov páchateľov trestných činov nezodpovedá súčasnému vývoju najmä ekonomickej a hospodárskej trestnej činnosti, a generálny prokurátor hovorí, že inštrumentárium Trestného zákona a Trestného poriadku vo vzťahu k majetkovému postihu páchateľov zo strany štátu síce pozná inštitúty, ktorých účelom je predchádzať odlivu majetku páchateľov trestných činov, ale v právnej úprave absentuje efektívna úprava zisťovania majetkových pomerov páchateľa trestnej činnosti, čoho dôsledkom je nízka miera využívania a efektivity ukladania týchto trestov.
Čiže moje odporúčanie pre vládu, tu len treba odporučiť, aby namiesto horalkových zákonov a iných výstrelkov pána Danka koalícia prijímala aj užitočné odporúčania, napr. tie, ktoré, o ktorých v správe hovorí generálny prokurátor.
Čo sa týka polície, v správe sa na viacerých miestach spomínajú postrehy k práci polície. Napríklad prečítam: "Medzi subjektívne príčiny prieťahov v trestnom konaní patrili napríklad nečinnosť policajtov alebo ich nesprávna činnosť, nesprávna organizácia ich práce, resp. výkon služobnej činnosti nesúvisiacej s činnosťou orgánu činného v trestnom, nedostatočné poznanie merita veci a nedostatočné zistenia skutkového stavu," čo sú veľmi závažné zistenia smerom k polícii. A Generálna prokuratúra ako príčiny prieťahov konaní konštatuje, že spočívajú napríklad: "v laxnom prístupe policajtov, ktorí v mnohých prípadoch nekonajú samostatne na základe vlastného odborného a právneho názoru, prípadne konajú bez odbornej znalosti problematiky, ktorú vyšetrujú, a spoliehajú sa na pokyny dozorového prokurátora," za druhé, "v absencii praktických skúseností policajtov ich nedostatočnej odbornej úrovni, povrchnou a nekvalitnou prácou pri vykonávaní dôkazných prostriedkov, nedostatočnej a nekvalitnej činnosti policajtov z iných okresov Slovenskej republiky, ktorí boli dožiadaní o vykonanie úkonov trestného konania."
A takisto správa konštatuje, že v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 boli zaznamenané len minimálne zlepšenie z hľadiska eliminovania prieťahov v prípravnom konaní zo strany policajtov. Doslova hovoria: "Progres v tomto smere je minimálny napriek opatreniam zo strany prokurátorov." Čiže tu by ma mimoriadne zaujímala reakcia pána Kaliňáka a pána Gašpara, pod ktorého Policajný zbor patrí, keďže obvinenia alebo zistenia Generálnej prokuratúry smerujú priamo na policajtov, a teda ak má veriť zisteniam Generálnej prokuratúry, tak, žiaľ, z toho vyplýva, že náš Policajný zbor je v úbohej kondícii. Ale napriek tomuto hodnoteniu generálneho prokurátora by som sa chcela zastať všetkých poctivých policajtov, ktorí sú, napriek politike pána Kaliňáka a pána Gašpara si poctivo robia svoju prácu, pracujú v hrozných podmienkach a dávno im už nie je venovaná dostatočná pozornosť, ich dobrej príprave, kariérnemu postupu, vzdelávaniu a transparentnému výberu. Tejto téme sa budeme venovať, pretože ju pokladáme za mimoriadne dôležitú, aby sa zlepšovala kvalita nášho Policajného zboru.
Čo sa týka prevencie kriminality, Generálna prokuratúra uvádza jednu veľmi peknú činnosť a hovorí o tom, že prokurátori chodia formou preventívnej práce na prednášky a besedy zamerané na žiakov základných a študentov stredných škôl a tieto aktivity závisia od záujmu jednotlivých zariadení. Tu by ma zaujímalo, aj veľmi dobré témy vyberajú, kriminalita mládeže, problematika xenofóbie, rasizmu, drogová kriminalita a tak ďalej, tu by ma zaujímalo, akým spôsobom informujú o tejto ich činnosti školy, alebo či školám dávate vedieť ponuku týchto služieb, pretože si myslím, že je to veľmi dobrá aktivita a Policajný zbor aj Generálna prokuratúra by ju mala robiť čo najčastejšie.
Veľká časť správy generálneho prokurátora je venovaná aj komunálnej politike, mimochodom, v podobnom duchu sa vyjadroval aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý volal po väčšej pozornosti vlády tejto problematike, a zaujalo ma to ako komunálnu poslankyňu, lebo Generálna prokuratúra poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na veľký počet kompetencií prenesených na územnú samosprávu, v mnohých prípadoch je nedostatočná personálna a odborná pripravenosť obcí. O tom ste aj hovorili, pán generálny prokurátor, a, žiaľ, je to také smutné konštatovanie, že nie je možné, reálne ani v blízkej budúcnosti očakávať vykonávanie prenesenie štátnej správy obcami na patričnej kvalitatívne a odbornej úrovni. A obce totiž vôbec, zdá sa, nevybavujú okrajové oblasti prenesenej štátnej správy, úsek ochrany životného prostredia, prejednávanie priestupkov, nemajú vedomosť o svojich povinnostiach a len formálne reagujú na prokurátorom podávané upozornenie, ktoré však následne neaplikujú. Čiže áno, tá debata asi bude relevantná o tom, či obce majú dostatočné kapacity na výkon všetkých prenesených kompetencií.
Na druhej strane ešte k tej komunálnej politike by som chcela povedať, že niekedy Generálna prokuratúra veľmi sťažuje život komunálu, pretože veľmi často čelíme protestom prokurátora, tomu ani inak nebolo napríklad také veľmi diskutované a kontroverzné všeobecne záväzné nariadenie v Starom meste o tom, kedy majú byť zavreté krčmy a aká bude ich otváracia doba, to vzniklo len preto, že prokurátor podal protest, že v podstate veľmi často prokurátor podáva protest, a okliešťujú sa, aj to málo rozhodovacích právomocí, ktoré samospráva má.
Disciplinárna zodpovednosť prokurátorov. Tu prokuratúra konštatuje, že bola prijatá novela od 1. januára 2016, kde boli vymenované nové disciplinárne komisie, upravené pravidlá disciplinárneho konania. Hovorí aj o problémoch Generálna prokuratúra, že stíhaní prokurátori prokuratúry sa ospravedlneniami, práceneschopnosťou sa vyhýbali ukončeniu disciplinárneho konania až do doby, kým nedošlo k uplynutiu prekluzívnej lehoty.
Zároveň Generálna prokuratúra konštatuje, že považuje za kontraproduktívne akékoľvek nové úvahy o zaradení cudzieho prvku do disciplinárnych komisií. Hovoríte, že zverejňujete na webovej stránke čas aj miesto disciplinárnych konaní, právoplatné rozhodnutia v nich, disciplinárne konania sú verejné a vy tvrdíte, že to poskytuje dostatočný priestor kontrole zvonku. Tu by som vyjadrila zásadný nesúhlas, pretože už aj teraz má Generálna prokuratúra povesť uzavretého systému bez schopnosti pripustiť väčšiu verejnú kontrolu. A Generálna prokuratúru sa takto vyhýba diskusii o možnosti zefektívnenia disciplinárnych konaní a zároveň ich verejnej kontrole. A v správe neuviedla, neuviedla Generálna prokuratúra dostatočné argumenty, prečo by tá verejná kontrola nemala byť silnejšia.
Práve v tomto bode v našom volebnom programe my sme sa zasadzovali, že budeme presadzovať práve verejnú kontrolu do disciplinárnych komisií, o oslabenie vplyvu generálneho prokuratúra na zloženie disciplinárnych komisií, na disciplinárne konanie a rozhodnutie, tak aby disciplinárne komisie boli zložené nielen z prokurátorov, ale aj z právnikov iných právnych povolaní, sudcov, akademikov, advokátov a tak ďalej.
Posledný bod, ku ktorému by som sa chcela vyjadriť, je pôsobenie prokuratúry v aktivitách medzinárodných vzťahov. Tuto Generálna prokuratúra uvádza, že prokurátori medzinárodného odboru vedú v mnohých prípadoch pomerne rozsiahlu komunikáciu s niektorými štátmi mimo EÚ, s Macedónskom, Čínskou ľudovou republikou, Belize a niektorými africkými štátmi s cieľom zabezpečiť vybavenie dožiadania slovenských orgánov v primeraných lehotách.
Tu by som len chcela podotknúť a spýtať sa pána generálneho prokurátora, či sa tieto aktivity týkajú aj hľadaného Karola Mela, ktorý podľa medializovaných informácií stále na Belize uniká vydaniu na Slovensko. A boli medializované informácie, ktoré porovnávali prácu našich úradov a spoluprácu s Belize a prácu maďarských úradov, kedy, jeden príklad za všetky, majiteľku cestovnej kancelárie, ktorá pripravila v Maďarsku stovky ľudí o milióny eur, v Belize ju zadržali 7. decembra minulého roku, 13. už bola na letisku v Budapešti, kde si ju prevzali maďarskí policajti. Čiže pýtam sa, prečo my ešte nevieme vybaviť vydanie pána Mela na Slovensko.
Dovoľte mi na záver ešte dve otázky. Verejne ste sa vyjadrili, verejne ste vyjadrili názor, že šéf Špeciálnej prokuratúry by sa mal predovšetkým venovať riadeniu činnosti prokuratúry. Z čisto manažérskeho hľadiska by sme chceli vedieť, či považujete za správne, aby špeciálny prokurátor dozoroval konkrétne prípady, keďže za chvíľu tu budeme mať aj správu špeciálneho prokurátora.
A druhá otázka, keďže mám možnosť sa vás to takto verejne spýtať, v minulom roku bolo podané na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na špeciálneho prokurátora Kováčika za zastavenie vyšetrovania v kauze Bašternák, v akom je to stave.
A len úplne na záver, v správe sa generálny prokurátor obsiahlo venoval aj daňovým trestným činom, čo pokladáme za správne. Pán prokurátor chválil činnosť Daňovej kobry. Ale minimálne tu bude môcť Generálna prokuratúra ukázať, ako nestranne sa preverujú podozrenia z daňových podvodov, a napríklad v jednom konkrétnom nedávnom prípade Mariana Kočnera, kde ide o oprávnené podozrenie, že sa jedná o ďalšiu chránenú osobu tejto vlády.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 15:12 - 15:13 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Pán Glváč, ako právnik a amatérsky matematik by ste nemali porušovať zákon, ktorý ste si sami schválili, aj ste ho teda pretlačili sem do parlamentu, ktorým je rokovací poriadok, ináč zaujímavý príspevok k správe generálneho prokurátora.
A čo sa týka tých počtov, to už povedal kolega Dostál, 95 skrátka je 95. Keď spočítame všetky strany, ktoré volili generálneho riaditeľa RTVS, boli ste to vy, bol to MOST, bol to SNS a boli to túto táto fašistická strana. Takže, žiaľ, je to skrátka váš štvrtý koaličný partner, a ako som povedala, strana, Kotlebova strana sa rozhodne nemusí obávať žiadneho zrušenia alebo nejakých represií z vašej strany, lebo vy už ste nám dokázali, že skrátka vy hlasy potrebujete, a keď vám chýbajú, tak s neváhate na nich obrátiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 14:58 - 14:59 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Pán poslanec, vaše rozčuľovanie sa tu v pléne je len zbytočná dymová clona. Samozrejme, dymovou clonou je aj akože boj proti extrémizmu strany SMER.
Nebojte sa, SMER vašu stranu nikdy nezruší, pretože vás životne potrebujú. Vy ste v podstate štvrtý koaličný partner strany SMER, ukázalo sa to aj na súčasnom hlasovaní pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS (potlesk), kedy ste hlasovali spoločne so SMER-om, a je to jedno z kľúčových, z kľúčových hlasovaní tejto vlády, ktoré od marca, od začiatku volebného obdobia sme tu mali. Vy tu rozprávate, že ste skutočná opozícia. Ale ešte raz, v kľúčových veciach hlasujete spolu so SMER-om, čiže môžete si rovno na čelo napísať, sme štvrtý koaličný partner SMER-u.
Takže nebojte sa, vašu stranu SMER nezruší, ste v bezpečí. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2017 11:40 - 11:41 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Lucii Nicholsonovej, že spomenula zariadenie, teda detský dom PETO. A tu si myslím, že pani Tomanová je až v konflikte záujmov, a tak ako poškodzovali práva detí v tomto zariadení, je neakceptovateľné. A myslím si, že človek by nemal stáť na čele takého dôležitého úradu pre práva našich detí, ak je zapletený v takomto prípade.
Len pripomínam, že toto sme spomínali už aj pri odvolávaní pána Richtera, Čistý deň, keď sme hovorili o tom, že sú niektoré protežované zariadenia. Jedným z nich je Čistý deň, druhým je napríklad tento detský dom PETO, na ktorý upozornili kolegyne a zároveň aj občianski aktivisti. Kedy tie bábätká, mne to príde priam ešte horšie ako ten Čistý deň, lebo bábätká nemôžu nič robiť, nerobia problémy, neutekajú zo zariadenia, nesťažujú sa, neplačú, skrátka, tieto bábätká nemajú absolútne žiadne možnosti ako sa brániť. A tieto bábätká, ktoré mali byť v profesionálnej rodine, tak boli v zariadení, kde, alebo sa tvárili, že sú v profesionálnej rodine. Skrátka rodinné prostredie sa nedá nahradiť ničím a škody, ktoré sa napáchajú takýmto prístupom, sa s tými deťmi budú vliecť celý ich život. Čiže ešte raz, toto, ak nič iné, tak toto je dôvodom, prečo by pani Tomanová na tom poste nemala byť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2017 11:27 - 11:28 hod.

Veronika Remišová
Ďakujem kolegyni Zimenovej, že sa venovala tejto téme a naozaj sa mi zdá, že pre deti, deti z resocializačných zariadení a mládež spravila viac ombudsmanka pre ľudské práva ako komisárka pre deti, čo by tak nemalo byť, a je mi to ľúto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2017 11:09 - 11:10 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Silvii Shahzad, ktorá sa tak neúnavne a systematicky zasadzuje za ochranu tých najzraniteľnejších. Aj teraz veľmi dobre zhrnula to, čo v tejto správe by malo byť. Keď som si správu prečítala, tak z prečítanej správy sa mi až zdá, že táto inštitúcia alebo tento úrad je asi zbytočný na základe tejto správy. Ja by som, vieme dobre o mnohých porušeniach práv detí. Hovorili sme o nich aj tu v parlamente. V tejto správe nič z toho neni a už vôbec sú tam neni navrhnuté konkrétne opatrenia pre zlepšenie v jednotlivých oblastiach. Je to škoda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2017 18:21 - 18:22 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Za mňa to už tak povedala Erika Jurinová, ale možno už len toľko, hej, že náš návrh bol trochu ambicióznejší v tej navrhovanej sume, že zrovnoprávniť ten príspevok, ktorý dostáva sa pri narodení dieťaťa, s tým, čo sa dostáva pri zverovaní, zverení do náhradnej starostlivosti, a možno v nastavení tých podmienok bol trochu prísnejší s tým, že sme si povedali, že dobre, zachováme tú filozofiu, že príspevok pri narodení, teda necháme tam tú vekovú hranicu, ale myslím, že toto je to najmenej, s čím budeme mať problémy, keď raz budeme vo vláde, tento návrh presadzovať spoločne. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.6.2017 16:40 - 16:45 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predstaviť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov, čo v aplikačnej praxi vzhľadom na trvanie súdnych konaní sa javí ako nesplniteľná podmienka.
Len veľmi málo párov, ktoré si adoptujú dieťa, na tento príspevok má nárok, resp. ho dostane vyplatený, a to z toho dôvodu, že súdne konania trvajú veľmi dlho. Veľmi dlho trvá lehota, kým je vôbec vytýčené prvé pojednávanie o zverení do predbežnej starostlivosti, nehovoriac o tom, že tam plynie ďalšia lehota, 9 mesiacov, súd má potom vytýčiť ďalšie pojednávanie. Často sa stáva v aplikačnej praxi, že súdy lehoty nedodržujú a len prvé súdne pojednávanie namiesto do troch mesiacov súdy vytyčujú napríklad do deviatich, do desiatich, do roka. Čiže keby súdy lehoty dodržiavali, tak by sa tento termín do šiestich mesiacov dal stihnúť. Keď sme robili prieskum medzi žiadateľmi o tento príspevok, tým, ktorým boli, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, vo väčšine prípadov tento príspevok si z dôvodu trvania súdnych konaní nestihli uplatniť.
Z tohto dôvodu sa návrhom zákona upravuje daná podmienka, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti, a zároveň sa zvyšuje suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti v sume 829,86 eur, čo je rovnaká suma, na akú majú nárok rodičia pri narodení dieťaťa podľa zákona č. 383/2013 Z. z.
Naším cieľom je zrovnoprávniť výšku príspevkov, keďže pri oboch príspevkov, aj pri príspevku pri narodení dieťaťa, aj pri príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti, ide o rovnaký cieľ. Účelom je podporiť zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa, ktoré príde do rodiny, odstrániť prekážku, ktorá bráni nároku na príspevok v podobe dlhotrvajúcich súdnych konaní.
Ten proces nastavujeme tak, že, teraz to bola skrátka tak, že ten príspevok vám mohol byť vyplatený len do šiesteho mesiaca roku dieťaťa, ak vám dovtedy súd zveril do náhradnej starostlivosti dieťa, čo v praxi znamenalo, že tento príspevok žiadateľom nikdy nebol vyplatený. Teraz ten proces nastavujeme tak, že náhradní..., alebo žiadatelia, alebo náhradní rodičia, alebo osoba, ktorej je zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, musí požiadať do šiestich mesiacov veku dieťaťa, musí požiadať a reálne ho dostane vyplatený, keď súd rozhodne o zverení do náhradnej starostlivosti. A to už je jedno, či ten súd trvá tri, štyri, päť, desať mesiacov alebo rok, ale ak osoba, ktorej dieťa má byť zverené do náhradnej starostlivosti, oň požiadala do tých šiestich mesiacov veku dieťaťa nezávisle na trvaní súdu, jej ten príspevok bude vyplatený, čím sa odstráni prekážka, kedy strácali nárok náhradní rodičia na príspevok z dôvodu dlhotrvajúcich súdnych sporov.
A čo sa týka zrovnoprávnenia príspevku, tam si myslíme, že nie je dôvod, aby príspevok pri narodení bol 886 eur a príspevok pri náhradnej starostlivosti bol, teraz si myslím, že je okolo 500 eur, keďže obidva typy rodín majú s dieťaťom, ktoré príde do rodiny, rovnaké priame náklady alebo tie prvotné náklady, výbava, postieľka, kočár a tak ďalej, na čo je určený ten príspevok pri narodení. Čiže nie je dôvod, aby sme tu mali dva príspevky v rôznej výške, ktoré sú určené na jednu a tú istú vec a sledujú jeden a ten istý cieľ. Čiže dva ciele, zrovnoprávniť výšku a zreálniť podmienky nároku na tento príspevok.
Ďakujem veľmi pekne, a teda by som sa chcela uchádzať o podporu tohto príspevku, ktorý vo veľkej miere uľahčí život rodinám, ktoré prijímajú do náhradnej starostlivosti dieťatko.
Ďakujem.
Skryt prepis