Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2017 o 18:30 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2017 18:30 - 18:32 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Ondrejovi Dostálovi. Áno, je pravda, že v súčasnosti majetkové priznania, alebo takto, že neprimerane sa trestajú formálne chyby v majetkových priznaniach a skutočne dôležité veci, ako napríklad podiely v právnických osobách, pôžičky vo firmách a tak ďalej, v tých majetkových priznaniach ani nefigurujú. Tak isto vieme, že ako niektorí obchádzajú politici majetkové priznania, že celý majetok je napísaný na nejakú firmu, takže v podstate oni nevlastnia nič, ani žiadny dom, nič nemajú a bývajú v podstate v dome, ktoré vlastní ich firma, ako jeden bývalý poslanec Národnej rady. Takže majetkové priznania by mali byť nástrojom na kontrolu politikov a verejných funkcionárov, aby skutočne sme vedeli, či, či svoju funkciu nezneužívajú na osobný prospech.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.4.2017 18:10 - 18:16 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Minulý rok zverejnila transparency rebríček transparentnosti miest a ukázalo sa, že zo šiestich primátorov, pardon, šesť zo sto primátorov zverejňuje svoje majetkové priznania. Pritom primátori, starostovia sú verejní činitelia. Ak chceme, aby štát fungoval transparentne, tak musíme začať od tej najnižšej úrovne. Nielen vo veľkej politike, ale aj v obciach, mestách existuje reálne riziko, že starostovia, primátori a poslanci môžu zneužívať svoju funkciu na vlastné obohatenie.
Na to, aby sme mohli kontrolovať primátorov, starostov, mestských poslancov, komunálnych poslancov potrebujeme minimálnu mieru otvorenosti, a tá minimálna miera otvorenosti sú majetkové priznania, ktoré nekončia niekde zamknuté v trezore, ale ktoré sú zverejnené, tak ako to platí napríklad pre poslancov Národnej rady alebo pre ministrov. Spoločne aj s mojimi kolegami niektorými pôsobíme v komunálnej politike a tento problém sa dotýka, žiaľ, napríklad aj Bratislavy alebo niektorých mestských častí v Bratislave, kedy príslušná komisia preberie majetkové priznania a následne ich zamkne do trezoru. Čiže poslanci v komisii si neskontrolujú, či v obálkach sú skutočne majetkové priznania, či tam nie je len prázdny papier alebo toaletný papier alebo niečo iné. A zoberie to ako hotovú vec a verejný funkcionár si svoju funkciu splnil. Toto je jedna vec, ktorú zavádzame.
Druhá vec, ktorú týmto zákonom chceme upraviť, sú jednotné majetkové priznania pre všetky úrovne. Teraz máte jedno majetkové priznanie napríklad pre poslancov Národnej rady, iné majetkové priznania pre komunálnych politikov, pre šéfov VÚC. Chceme zaviesť rovnaké majetkové priznania pre všetky úrovne, čiže pre mestá, obce samosprávne kraje a Národnú radu. Systém by sa mal zjednodušiť, mal by byť prehľadnejší a mal by byť lepšie kontrolovateľný.
Zároveň ako model máme majetkové priznanie, kde bude podstatne viac informácií, ako vidíte napríklad v majetkových priznaniach politikov dnes. Keď si pozriete majetkové priznania, zoberiem si napríklad pána Kaliňáka, tak vidíte, že za rok 2015, vidíte, aký má iný druh príjmu, 326-tisíc eur, ale neviete, odkiaľ ten druh príjmu plynie. Viete, že vlastní motocykel, ale nedozviete sa, aké podiely má napríklad v právnických osobách. Čiže odkiaľ tie peniaze má. A potom sa môže stať, že pán Kaliňák nám hovorí o tom, aký je vynikajúci investor, že aj v čase krízy má investované, jeho investované peniaze dosahujú fantastické výnosy. Model, ktorý by sme chceli zaviesť, by takýmto anomáliám mal spraviť koniec a z toho by sme sa mali dozvedieť, v akých podieloch právnických osôb verejní činitelia napríklad svoje podiely majú. U pána Kaliňáka sme úplnou náhodou zistili, že vlastne on obchoduje a kupuje podiely v spoločnostiach, ktoré vlastní človek, ktorý je v súčasnosti obvinený z daňových podvodov. Takto by stačilo pozrieť sa do daňového priznania, pardon, do oznámenia verejného funkcionára.
Tak isto zjednocujeme model oznámenia, ktorý sa podáva po skončení funkcie. A tiež si myslíme, že by mal byť jednotný pre všetky úrovne. Úplne ideálne by bolo, keďže sme do informatizácie spoločnosti vrazili viac ako miliardu eur, úplne ideálne by bolo, keby všetky priznania boli elektronické, vytvoril by sa jednotný portál a jednotlivé registre štátnej, verejnej správy by navzájom spolupracovali. Čiže napríklad v katastri, keby si politik, poslanec kúpil nový byt, tak automaticky, alebo pozemok, alebo dom, tak automaticky by sa jeho oznámenie aktualizovalo, aby sa táto informácia tam zobrazila. Samozrejme z úrovne poslancov niečo takéto spraviť nemôžeme, ani pri súčasnej úrovni informatizácie našej verejnej správy by to asi nebolo možné, ale minimálne, minimálnym úsilím je zjednotiť formuláre, aby sa nevypisovali desaťkrát v desiatich rôznych verziách.
Na záver už chcem povedať len toľko, že je veľmi dôležité, aby občania vedeli kontrolovať svojich poslancov, aby vedeli kontrolovať verejných funkcionárov a aby si mohli skontrolovať, či svoju funkciu nevyužívajú na vlastné obohatenie a na vlastný prospech, ale skutočne v službe občanom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.4.2017 17:05 - 17:05 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som chcela predniesť taký istý procedurálny návrh, ako mal pán Hrnko, a teda...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Takže ja by som...

Remišová, Veronika, poslankyňa NRSR
...povedať, že...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
... vás takisto ako pána poslanca Hrnka musím upozorniť.

Remišová, Veronika, poslankyňa NRSR
Áno, pán Hrnko vyplakával a chcel zrušiť priestupkovú imunitu poslancov za to, že mu polícia dala pokutu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2017 15:55 - 16:01 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, milá kolegyňa Silvia. Ja by som sa v prvom rade na úvod chcela poďakovať mojej kolegyni Shahzad, že túto tému bezbariérovosti a začleňovania zdravotne postihnutých ľudí prináša medzi nás, že za ňu tak bojuje. A nebojuje len za seba, ale bojuje za všetkých ľudí, ktorí nejaké zdravotné postihnutie majú. A nie je to ľahké, nie je to ľahké ísť s kožou na trh. Nie je to ľahké hovoriť o slabostiach, o tom, čo chýba, o tom, ako potrebujem pomoc, o tom, čo by spoločnosť mohla pre tých ľudí urobiť. Takže veľmi si to cením a ja som veľmi rada, že ju, práve ju ako poslankyňu máme medzi sebou v našom hnutí.
Na Slovensku žije v súčasnosti približne 470-tisíc osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, čo predstavuj 9 % z celej populácie. A sme v roku 2016, hovoríme si, že sme vyspelá demokratická spoločnosť, kde sa snažíme vytvárať rovnaké šance pre druhých, a nemôžeme si myslieť, že týchto ľudí pozatvárame do nejakého segregovaného prostredia, do nejakých špeciálnych škôl, do, že skrátka týchto ľudí necháme zatvorených doma a nech si žijú v tom svojom, v tom svojom svete. Dnešná spoločnosť im musí vytvoriť také podmienky, aby pre nich nebol problém sa pohybovať, nebol problém sa začleniť plnohodnotne do spoločnosti. My keď sme hovorili o podpore zdravotne postihnutých, tak mali sme také štyri najdôležitejšie oblasti.
V prvom rade sme si povedali, že považujeme za veľmi dôležitú podporu rodín s deťmi so zdravotným postihnutím, začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím do pracovaného života, nastavenie systému dlhodobej starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc iných osôb a prístupnosť fyzického prostredia dopravy, informácie a komunikácie. Moja kolegyňa, pani poslankyňa Shahzad rieši vo svojom návrhu práve tú poslednú z oblastí - prístupnosť fyzického prostredia dopravy, informácie a komunikácie. To, čo riešime v tomto zákone, je taký malý výsek z obrovského problému, ktorý tu v súčasnosti máme. A ona veľmi krásne popísala ten problém. Len v tom našom malom mikrosvete v rámci Národnej rady, s akými problémami sa stretávala, len keď prišla do Národnej rady, ktorá by mala byť v prvom rade nejakou ukážkou otvorenosti a bezbariérovosti.
Čo sa týka prístupnosti, tak ako už kolegyňa povedala, tak ide o, nielen o odstraňovanie architektonických bariér, ale aj vytváranie informačných systémov, prístupových formátov pre osoby so zdravotných postihnutím, zabezpečenie tlmočenia do posunkového jazyka a univerzálny dizajn, ktorý by vyhovoval aj osobám so zdravotným postihnutím. Čiže navrhovať výrobky, zariadenia, služby a programy tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti ďalších dodatočných úprav. Čiže podľa prístupu tzv. univerzálneho dizajnu. My si naozaj myslíme, že dáme tam jednu rampu a tým sme problém postihnutých ľudí vyriešili, že však máme tam rampu, dostanú sa, fajn. Ale ako upozornila kolegyňa Shahzad, na to, aby oni mohli plnohodnotne fungovať v našej spoločnosti, treba vytvoriť celý systém tzv. univerzálneho dizajnu.
Ja som zažila sama na sebe, áno, keď som mala barle a mala som aj operácie kolena, a vtedy som zistila, aké veľmi ťažké je pohybovať sa, a to som mala len malé a dočasné postihnutie, a zistila som, že aké veľmi ťažké je pohybovať sa po uliciach, po obrubníkoch, po úradoch. Niekde nebol výťah, napríklad na, miestna časť Bratislava – Staré Mesto nemá v budove výťah. Človek, ktorý má barle, a niekedy tie stránky a starí ľudia musia vyjsť na II. poschodie, tak ťažko, horko sa dostane, aby niečo vybavil. Obrubníky som spomínala, a to nielen pre ľudí na vozíčkoch alebo s barlami, ale aj pre starých ľudí, pre matky s kočíkmi. Organizovala, takí občianski aktivisti organizovali ukážku s vozíčkami, že ako prekonávať prekážky na ulici. Tak si každý z nás mohol vyskúšať vozíček. A ja vám poviem, že ja som sa teda nedostala ani na zástavku električky. Nedokázala som na tom vozíčku ani zísť z obrubníka, ani vyjsť na obrubník. Jednak všade bol ten obrubník a o nastúpení do električky ani nehovoriac. Takže skutočne tá, tie možnosti, ktoré zdravotne postihnutí ľudia majú, sú veľmi obmedzené a my sa tvárime akoby si oni mali pomôcť sami.
Takže ešte raz. Veľmi pekne ďakujem. Vítam tento návrh. Podporujeme ho. A ešte raz ďakujeme, že túto problematiku moja kolegyňa Shahzad prináša medzi nás a bojuje za týchto ľudí. Lebo bez toho, ak tu budeme mať skupinu občanov, ktorá sa nebude cítiť v našej spoločnosti dobre, nebude mať vytvorené podmienky na to, aby sa mohla plnohodnotne zapájať do života, do pracovného života, do vzdelávania, tak sa nemôžeme volať vyspelou a civilizovanou spoločnosťou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 11:35 - 11:37 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Nerozumiem, prečo hovoríme o tom, že tento návrh vládnej koalície je nejakým kompromisom alebo je nejakým ústretovým krokom k zrušeniu Mečiarových amnestií. Ústretovým krokom alebo kompromisom by bolo, keby koalícia prijala opozičný návrh, ktorý je, ešte raz, jednoduchší, priamočiarejší a prípadne ho v druhom čítaní pripomienkovala. To by bola ústretovosť.
A napríklad aj rešpektovaný právnik a bývalý predseda Ústavného súdu pán Mazák hovorí, že nerozumie, prečo majú poslanci najprv podávať návrh, potom má parlament prijímať ústavnou väčšinou uznesenie o zrušení amnestií, nadväzne sa začne konanie na Ústavnom súde a všetci budeme čakať dva mesiace, ako sa zachová Ústavný súd, keď na to všetko stačí ústavný zákon, ktorým sa dosiahne sledovaný účel bez akýchkoľvek nadbytočných úkonov. A takisto ďalej hovorí o tom, že je to nebývalé posilňovanie Ústavného súdu a neexistuje precedens, aby Ústavný súd dostal trvalú možnosť rušiť niečo, čo bolo prijaté ústavnou väčšinou poslancov Národnej rady.
Tieto argumenty pravdepodobne vedia všetci právnici alebo všetci dobrí právnici, ktorí tu sedia, určite ich vie aj pán Kresák, a preto tento návrh vôbec nepokladám za nejaký kompromis, skôr je to právny kotrmelec a je to, len vyjadruje neochotu vládnej koalície nejakým jednoznačným a jednoduchým spôsobom tie Mečiarove amnestie skutočne zrušiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 16:12 - 16:13 hod.

Veronika Remišová
Ďakujem. Pani kolegyňa, pani podpredsedníčka, tak a vy ste mali v podstate šťastie, lebo tu je skoro poloplná sála, inokedy, keď sa bavíme o sociálnych veciach, o školstve alebo o tom, ako pomôcť občanom, tak väčšina poslancov koalície tu skrátka nie je. Keď sa bavíme o takýchto témach alebo o takých témach ako horalky, tak vtedy tu, samozrejme, sedia. Takže to sú tie priority, ktoré má koalícia, táto vláda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.3.2017 16:01 - 16:02 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, procedurálne návrhy písomne sa dávajú aj po prednesení procedurálneho návrhu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Áno, ale vy ste žiadny procedurálny návrh nepredniesli.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Môj procedurálny návrh je, žiadam, aby ste zabezpečili férovo poriadok tak pre koaličných, aj pre opozičných poslancov a nevypínali mikrofóny len opozičným poslancom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.3.2017 15:59 - 16:00 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, žiadam, aby ste zabezpečovali férovo v rokovacej sále poriadok, pretože neustále okrikujete len opozičných poslancov. Vaši koaliční poslanci tu celý čas bučali, vykrikovali, smiali sa. Takže prosím vás... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, povedzte mi procedurálny návrh.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
... prosím vás, aby ste zabezpečili férovo poriadok tak pre opozičných...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Remišová, žiaľ...

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
... aj pre koaličných poslancov...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Nikto z koaličných poslancov tu nepoužíva vulgárne slová a nehovorí, že je niekto idiot. Žiaľ, robia to iba opoziční poslanci...

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Pán Hrnčiar, skáčete mi do reči. Ja som svoj procedurálny návrh, ja som svoj procedurálny návrh ešte nedokončila...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 15:44 - 15:46 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda parlamentu nám tu káže o elementárnej slušnosti, ale nemá ani toľko slušnosti, aby nechal dobehnúť faktické poznámky svojej kolegyne Lucie Nicholsonovej. Ja chápem, že toto je veľmi dobrá téma na prekrytie rôznych káuz, ktoré vládna koalícia má, napríklad to, že pán Kaliňák je stále ministrom vnútra, pán Fico stále býva u pána Bašternáka, hoci sľúbil, že sa vysťahuje, a tak ďalej, a tak ďalej.
Pán Danko si tu už tradične rieši svoje osobné spory, najprv s kolegom poslancom Matovičom, potom s horalkami, so žltými vlakmi, s tričkami a teraz s pánom prezidentom, za to, že pán prezident nechce vymenovať nejakých ústavných sudcov. Osobné (reakcie z pléna), osobné spory patria do osobného života, tu, tu, tu ak chcete niečo riešiť, tak vždy by ste mali riešiť v prospech občanov.
Keď sa bavíme o papalášizme, podľa mňa najväčším prejavom papalášizmu, viete, čo je? Je to, keď pán Hrnko sa tu sťažuje, že ho prenasleduje polícia pána, túto pána Kaliňáka, pána ministra, že dostal neoprávnene pokutu, a dokonca chce zrušiť priestupkovú imunitu poslancov len kvôli tomu, že pán poslanec dostal pokutu od pánov policajtov, a tu nám vyplakáva na tlačovkách. To je papalášizmus. Papalášizmus je aj to, keď pána Danka trápi (reakcie z pléna), keď pána Danka trápi hlavne to, odkiaľ unikli tie informácie o jeho kapitánskych výložkách, že z okresného úradu pána ministra, zase tuto pána ministra Kaliňáka, hlavne to ho trápi. Nie to, že či dostal tie kapitánske výložky zaslúžene, alebo nezaslúžene. Čiže keď sa bavíme, čo je papalášizmus, tak toto je papalášizmus. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 11:41 - 11:43 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom poslancom, že predkladajú tento zákon. Mať dobré informácie o oblasti, ktorú chceme regulovať alebo ktorú chceme niekam posunúť, je veľmi dôležité. Výročnú správu majú všetky krajiny, kde, takmer všetky krajiny, kde vzdelávanie veľmi dobre funguje. A ak chceme vedieť, kde máme problémy, tak by sme každý rok mali takýto dokument mať. A tak ako správne povedal kolega Gröhling, tak napríklad v tej výročnej správe inšpekcie, o ktorej sa veľa ani nepísalo, ani o tých zisteniach sa nehovorilo v spoločnosti, ale tam boli presne identifikované nedostatky, ktorými naše školstvo trpí. Kolega hovoril o extrémizme, ďalší problém tam bol napríklad zaostalí žiaci. Máme veľmi veľa zaostalých žiakov, ktorým je venovaná neadekvátna pozornosť. Školská inšpekcia napríklad hovorila aj o opatreniach, ktoré by bolo potrebné prijať. Čiže ucelený dokument, ktorý sumarizuje všetky takéto čiastkové správy, ktoré máme, či už inšpekcia, či už máme, lebo máme také rezortné správy, že správa o vysokom školstve napríklad, tak mať jeden sumarizujúci dokument, tak ako s výbornými štatistikami, tak ako to robí napríklad OECD Education at a Glance, je kľúčovým predpokladom, aby sme vedeli, kde vlastne reforma a naše školstvo má smerovať. Ďakujem.
Skryt prepis