Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2021 o 15:11 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2021 15:42 - 15:43 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážení... (ruch v sále, zaznievanie gongu), vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch.
Ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť správu prerokovali a odporúčali ju vziať na vedomie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny o uvedenej správe nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča správu generálneho prokurátora vziať na vedomie.
Spoločná správa výborov o prerokovaní správy generálneho prokurátora bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru 28. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2021 15:29 - 15:31 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa zase chcel v stručnosti vyjadriť, pán kolega, k vášmu názoru v tom zmysle, že vás zaráža, že sa snaží tento návrh zákona vyriešiť to, že disciplinárne konania v súvislosti s právnickými povolaniami do teraz za vašich vlád prakticky nefungovali. A teraz vy vytýkate tomuto návrhu to, že sa majú disciplinárne stíhania zrýchliť tak, aby spravodlivosť v našej krajine mala trošku lepšie zapustené korene ako doteraz. Čiže je to z vašej strany samozrejme farizejstvo, lebo je jasné, že vy nechcete disciplinárne stíhať osoby s právnickým povolaním, pretože na tom je založená celá vaša politická filozofia, že nechcete právny štát, vy chcete gangsterský štát a v tom sme jednoducho nezmieriteľní nepriatelia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2021 15:11 - 15:12 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 16:16 - 16:18 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán kolega Šeliga, úplne súhlasím so všetkým, čo hovoríš. Čo však si myslím, že stojí za zmienku, je to, že mali by sme si povedať rovno, že vystúpenia Roberta Fica tu nie sú na to, aby hovoril k veci, aby kritizoval alebo dokonca súhlasil s nejakými návrhmi, ktoré sú tu predkladané. Jeho jediným účelom je tu, je vytvárať akúsi sebaobranu pre seba samého a jeho okolie do už teraz čím ďalej väčšej miery vo väzbe alebo dokonca aj vo výkone trestu. Čiže toto je jediný v podstate účel toho, prečo on vystupuje tu vprostred júla na takejto schôdzi k zákonu, ktorý by sa ho prakticky podľa jeho svetonázoru nemal ani vôbec týkať. To nie je nejaká jeho odbornosť alebo niečo, k čomu sa on predtým vyjadroval.
A z toho je potrebné robiť opakovane záver, že celá jeho politická kariéra v súčasnosti je zameraná na to, aby spochybnil všetko, čo my tu robíme, a aby dosiahol to, že keď sa ten kruh uzavrie okolo neho, že on bude môcť tvrdiť, že ja som vám to hovoril, vidíte, takto strašné je to, že dokonca sa to týkalo aj mňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:56 - 14:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
pravidlá. To, vy to vykladáte, ako keby to tak bolo. Nehovorte, že je to nedemokratické, pretože dodržiavanie pravidiel je demokratické. Nevymýšľajte si, neklamte. Klamstvo je hriech, vás upozorňujem, keby ste to potrebovali. (Reakcie z pléna.) Došiel, došiel, došiel, kandidát fašistickej kandidátky došiel. (Reakcie z pléna. Zaznievanie gongu.)
Páni, ja nemám s vami žiaden problém, len ten, že si silou presadzujete to, že môžte niečo, čo je proti pravidlám a naopak, obviňujete tých, ktorí... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuffa, ukľudnite sa, lebo vás vykážem zo sály! (Reakcia z pléna.) Ukľudnite sa! Nasaďte si rúško a neporušujte rokovací poriadok!

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Využívate to (reakcie z pléna), ja si prosím naspäť čas.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Vráťte čas pánovi Baránikovi. (Reakcie z pléna.) Pán poslanec Kuffa, vykazujem vás zo sály. (Reakcie z pléna.)

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Chcem, odhliadnuc od toho, odhliadnuc od toho... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuffa, ukľudnite sa.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Odhliadnuc od toho, že niektorí, niektorí členovia koalície sú pripravení sa spriahnuť s fašistami na tom, aby dosiahli svoju pravdu, pretože to považujú za niečo viac ako dodržiavane pravidiel, tak ja vám hovorím, že my dodržiavame pravidlá a trváme na tom, aby sa pravidlá dodržiavali na všetkých stranách. A tí, čo hovoria čokoľvek iné, jednoducho klamú. A pani Cigániková, pani Bittó Cigániková sa žiadneho porušenia pravidiel nedopustila a vy ju obviňujete z toho, čo mala právo urobiť. Čo mala právo urobiť, áno, silou, lebo sa to stalo veľakrát v minulosti, pretože takto parlament funguje. Nám sa tiež všeličo nepáči, čo sa tu v parlamente deje, ale musíme sa s tým zmieriť, pretože také sú pravidlá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:54 - 14:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Začnem rovno s pánom Kremským. Pán, pán Kremský, kde ste vy počuli v mojom vystúpení, že som akokoľvek znevažoval kresťanov. Vy ste tu neboli? Si vymýšľate? Ako viete, že či ja som kresťan alebo nie som kresťan? Zato, že o tom nehovorím, to znamená, že nie som kresťan? Čo tu trepete za somariny? Nič také som nepovedal.
Pán Šefčík, pani Janka Bittó Cigániková nijako neporušila pravidlá. To, vy to vykladáte, ako keby to tak bolo. Nehovorte, že je to nedemokratické, pretože dodržiavanie pravidiel je demokratické. Nevymýšľajte si, neklamte! Klamstvo je hriech, vás upozorňujem, keby ste to potrebovali.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 14:42 - 14:45 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Cítim potrebu sa vyjadriť k niektorým veciam, ktoré tu boli povedané. Predovšetkým k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Beluského. V skutočnosti, obávam sa, sa jedná opäť o návrh pána poslanca Čepčeka, ktorého som včera videl v hlbokej debate s pánom Beluským a obávam sa, že návrh pána Beluského teda je v skutočnosti návrhom pána Čepčeka.
Pred pár dňami som mal debatu s kolegom Šefčíkom o tom, ako k tomu problému, to znamená problém Janka Bittó Cigániková, došlo. A prečo k nemu došlo? Povedal som mu, že nikdy za celý čas čo som pôsobil v Národnej rade, nedošlo k takejto situácii. Vždy, pokiaľ ja viem a konkrétne, určite je to tak, aj bolo to tak za predsedu ústavnoprávneho výboru Madeja, nikdy nebol problém s tým, koho predseda výboru určil za spravodajcu. Prečo tento problém nastal teraz je ten, že niektorí poslanci koalície si vymohli to, že budú hlasovať za návrhy opozície. To, že poslanec Čepček je členom opozície, je nesporné, je to nesporné z vyjadrení strany OĽaNO, je to nesporné z vyjadrení predsedu klubu a je to nesporné aj zo skutočnosti, že zdá sa, že poveril pána poslanca Beluského tým, aby jeho pozmeňujúci návrh teraz on predložil ako opozičný návrh a teraz sa členovia klubu OĽaNO dožadujú toho, aby mohli hlasovať za opozičný pozmeňujúci návrh. Čiže, to je skutočný dôvod toho, že tu vznikol tento problém, že sa stierajú rozdiely medzi koalíciou a opozíciou a že niektorí členovia koalície si myslia, že sú viac ako iní členovia koalície, pretože majú akýsi vyšší morálny štandard a ten im dovoľuje chovať sa nečestne v súvislosti s koaličnou zmluvou. To je ten dôvod tohto celého problému.
Ja sa nepotrebujem hrdiť tým, že či som nejaký kresťan katolík, aby som vedel s úplnou istotou, že žijem čestne. Niektorí ľudia potrebujú na to stále tvrdiť, že oni sú kresťanská únia a neviem čo, lebo s tým si podporujú to, že oni žijú čestne, že žijú čestný život. Tak to nefunguje, páni! To, že pán Beluský predložil tento pozmeňujúci návrh a to, že sa koalícia domáha, niektorí členovia koalície domáhajú toho, že ho budú podporovať, to považujem za nečestnosť. A týmto, je to podľa mňa, celé povedané. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 17:55 - 17:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, ...
===== Ďakujem. Pán kolega, chválim vás za toto vystúpenie a je to dôkazom toho, že rozumní ľudia na obidvoch stranách tohto ideového sporu sa môžu dohodnúť. Obávam sa však, že problém je v tom, ako je formovaný tento parlament.
Ako tu už bolo povedané viackrát predtým, bohužiaľ je to tak, že sú tu ľudia, ktorí sa na kandidátke kde sa nehovorilo o tom, že toto bude ich jediná téma dostali do parlamentu, a teraz v skutočnosti je to ich jediná téma. A nie sú riadení pravdou a prospechom pre všetkých, ale jednou ideou, ktorá jednoducho je nesúladná s realitou. A bohužiaľ, my sa s tým musíme nejako vyrovnať. Ne, neexistuje, že títo ľudia len preto, že odmietajú počúvať argumenty pravdy budú formovať túto spoločnosť. Táto spoločnosť nechce hovoriť o tejto téme. Je to téma ktorá je vymyslená len pre presadenie jednej ideovej línie. Alebo pokiaľ ide o fašistov a neonacistov tu napravo odo mňa, tak je to len za účelom rozdeľovania spoločnosti, pretože tieto indivíduá samozrejme ťažia z toho, keď spoločnosť je rozvrátená, aby oni sa dostali k moci a mohli realizovať svoje pochybné kšefty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 17:55 - 17:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, ...
===== Ďakujem. Pán kolega, chválim vás za toto vystúpenie a je to dôkazom toho, že rozumní ľudia na obidvoch stranách tohto ideového sporu sa môžu dohodnúť. Obávam sa však, že problém je v tom, ako je formovaný tento parlament.
Ako tu už bolo povedané viackrát predtým, bohužiaľ je to tak, že sú tu ľudia, ktorí sa na kandidátke kde sa nehovorilo o tom, že toto bude ich jediná téma dostali do parlamentu, a teraz v skutočnosti je to ich jediná téma. A nie sú riadení pravdou a prospechom pre všetkých, ale jednou ideou, ktorá jednoducho je nesúladná s realitou. A bohužiaľ, my sa s tým musíme nejako vyrovnať. Ne, neexistuje, že títo ľudia len preto, že odmietajú počúvať argumenty pravdy budú formovať túto spoločnosť. Táto spoločnosť nechce hovoriť o tejto téme. Je to téma ktorá je vymyslená len pre presadenie jednej ideovej línie. Alebo pokiaľ ide o fašistov a neonacistov tu napravo odo mňa, tak je to len za účelom rozdeľovania spoločnosti, pretože tieto indivíduá samozrejme ťažia z toho, keď spoločnosť je rozvrátená, aby oni sa dostali k moci a mohli realizovať svoje pochybné kšefty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 16:49 - 16:51 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa, ja som si všimol v tvojom vystúpení veľa komentárov na to, čo pán predkladateľ Čepček hovoril. A čo hovoril konkrétne pokiaľ ide o jeho interpretáciu ústavy, ktorá interpretácia úplne zjavne konvenuje síce asi v nejakej dogme katolíckej cirkvi ale ktorá nekonvenuje základným výkladovým pravidlám poznania práva. A v tom si myslím, že spočíva naozaj zásadný problém celej tento debaty, že na jednej strane tu máme samozrejme ľudí, ktorí si myslia, že aj výklad ústavy sa musí podriaďovať cirkevnej dogme čo je samozrejme urážlivé pre tých, ktorí ctia ústavu v tom rozmere, že vieme, že Slovensko je sekulárny štát. Na druhej strane tu samozrejme máme skupinu poslancov, ktorí sú fašisti alebo neonacisti, ktorí toto presadzujú len z dôvodu, že to spoľahlivo rozdeľuje spoločnosť. Takže ja sa prihováram zato, aby sa výkladom ústavy riadila spoločnosť takým, ktorý nevychádza z nejakej dogmy ale, ktorý vychádza z logických poznaní odborníkov na ústavu a ktorí najmä berie ohľady na iné ústavné práva ako je právo na život.
Skryt prepis