Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2020 o 14:35 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 4.2.2021 15:01 - 15:06 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ste povedali v jednej vete dve veci, že to musí odsúhlasiť vláda a potom, že to nechávate na mňa.
Rozhodnutie ohľadom otvorenia škôl je reálne rozhodnutie ministra, resp. ministerstva školstva cez moju osobu, a tak ako bolo toto postupné otváranie škôl odsúhlasené epidemiologickým tímom aj po dohode s pánom ministrom zdravotníctva, následne aj tej mimoriadnej vlády, ktorá prebiehala v utorok večer, kde boli zástupcovia všetkých strán a bolo dohodnuté, že školstvo a zamestnanie a ekonomika budú priority tejto vlády aj tohto štátu, takže od pondelku budeme otvárať celý proces vzdelávania, tak ako to bolo dohodnuté a odsúhlasené s epidemiológmi, s tým, že súčasne budeme spúšťať aj školský semafor. Takže naozaj sa môže stať, že v pondelok, utorok alebo nasledujúce dni budú niektoré okresy a niektoré školy zatvorené, to je presne to, čo sme chceli, aby sme išli konečne aspoň v školstve na regionálne otváranie jednotlivých škôl a jednotlivých sektorov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 4.2.2021 14:56 - 15:01 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán poslanec, túto otázku ste asi dávali na začiatku týždňa a tým, že školstvo nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii je veľmi dynamické v súčasnosti a jednotlivé opatrenia sa naozaj realizujú v podstate zo dňa na deň, tak asi už viete o tých najnovších opatreniach, ktoré sú. Možno si ich iba opätovne nejako pomenujme a to, že v utorok na základe desaťhodinových diskusií v rámci epidemiologického tímu cez odsúhlasenie potom pánom ministrom zdravotníctva aj všetkými ostatnými stranami a následne aj vládou sa rozhodlo, že sa začnú uvoľňovať jednotlivé pravidlá, že začne platiť covidový automat. Ale v súčasnosti, ako začne platiť covidový automat, tak bude platiť aj školský semafor, ktorý bol nastavený už od minulého roku kalendárneho, od septembra, čo znamená, aj keď od pondelku bolo odsúhlasené, že budeme púšťať materské školy, 1. stupeň, špeciálne školy a posledné ročníky na strednej škole, začína platiť aj školský semafor, kde dávame právomoc regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby ešte na základe epidemiologickej situácie, ktorá je v danom kraji, mohol rozhodnúť inak a nechať školy zatvorené, resp. prerušiť vyučovanie.
My budeme ešte na základe aj predchádzajúceho obdobia riešiť to, že keď regionálny úrad verejného zdravotníctva preruší vyučovanie alebo zatvorí teda školy, aby mohlo naďalej prebiehať dištančné vzdelávanie, lebo to máme poznatok z tej prvej, respektíve vlny, ktorá bola od septembra alebo októbra. Takže sa aj budúci týždeň od pondelku môže stať, že niektoré okresy a niektoré školy v daných okresoch budú naozaj zatvorené, aj keď budeme mať otvorené školy, stále bude platiť školský semafor, že ak nastane nejaký individuálny prípad, tak v tom školskom semafore je presne napísané, že keď je to jedna osoba učiteľ, keď to je rodič, keď to je zamestnanec napríklad jedálne, že aké nasledujú jednotlivé kroky a že čo sa bude diať.
Vo veľkom covidovom semafore sa následne po dohode aj s ministerstvom zdravotníctva sa posúvajú jednotlivé tie varovania, ktoré boli nastavené. Verme, že tie čísla začnú čoskoro nejakým spôsobom klesať, lebo tie dve kritériá tam spĺňame, aby sa splnilo aj to tretie kritérium a že následne potom budeme môcť ísť do deviateho ročníku základných škôl alebo potom do ostatných fáz jednotlivých škôl.
Ďakujem veľmi pekne. Ak máte nejakú otázku, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 14:29 - 14:31 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku, pretože otvorený trh s učebnicami bol dlhodobo či už naša téma, alebo téma teraz aj ministerstva, pretože všetci sme sa potýkali s tým, že rodičia neustále posielali finančné prostriedky do škôl a následne tieto finančné prostriedky boli pretavené do učebníc, ktoré škola, riaditeľ alebo učiteľ reálne potrebovali, hoci na druhej strane sa investovalo niekde okolo 10 mil. eur (ruch v sále a zaznievanie gongu) do učebníc, ktoré nakupovalo ministerstvo školstva.
Takýmto neefektívnym a nezmyselným spôsobom centrálneho zadávania jednotlivých učebníc sme sa snažili aj s odbornou verejnosťou, aj so všetkými ostatnými aktérmi v rámci školstva skoncovať, preto sme na I. stupeň otvorili trh s učebnicami, znamená to to, že učebnice, ktoré majú dve doložky, jednu doložku odporúčaciu a druhú doložku schvaľovaciu, kde na jednu doložku dostávate finančné prostriedky a na druhú doložku tie finančné prostriedky nedostávate, to sú tie finančné prostriedky, ktoré boli využívané zo strany, zo strany rodičov, sme urobili to, že tieto dve doložky sa spojili a v rámci obidvoch doložiek (ruch v sále a zaznievanie gongu) sa finančné prostriedky, ktoré sa investovali iba na jednu z nich, navýšili a následne v rámci prepočtu na počet žiakov posielali na školy a následne školy si z týchto obidvoch častí mohli vybrať učebnice, ktoré naozaj potrebovali a ktoré plnohodnotne vedia aj využívať.
V tom prvom kroku minulý kalendárny rok sme mali jemné problémy pri veľkých školách, ktoré sa prehupli v rámci tej sumy verejného obstarávania, takže tam sme boli nápomocní, ja verím, že v tomto roku budeme lepšie vedieť zadefinovať v rámci verejného obstarávania veci, aby pre školy to bolo omnoho jednoduchšie, aby naozaj si mohli priamo nakupovať tie učebnice, ktoré by potrebovali. Toto sme ukotvili aj v novele zákona, ktorý pôjde do medzi... alebo je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pretože takýto istý postup by sme chceli zvoliť aj na druhý stupeň základných škôl a následne aj na stredné školy.
Je veľmi dôležité, že učebnice, ktoré doteraz centrálne objednávalo ministerstvo školstva, nejakým spôsobom sa nevytvárali a jednotliví autori nechceli písať tieto učebnice, pretože nemali, poviem, aj možno istotu, že by sa šírili reálne na školách, a tým pádom by sme chceli vyzvať aj všetkých autorov, aby začali písať učebnice, pretože tieto učebnice po schválení potom spadnú do toho veľkého balíka, z ktorých si už školy budú môcť vyberať, a takýmto spôsobom budeme aj podporovať ostatné rozvíjanie jednotlivých kompetencií mladých ľudí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 9:01 - 9:04 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne, že ste včera odsúhlasili načasovanie tohto bodu, keďže bola vláda, ktorá sa trošku predĺžila, takže ďakujem ešte raz.
Dovoľte mi teda, pán predsedajúci aj pani poslankyne, poslanci, aby som vám predložil tento materiál na vyslovenie súhlasu vás ako Národnej rady s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou.
Na vysvetlenie, ministerstvo školstva aj v minulosti malo podpísanú zmluvu s vesmírnou európskou agentúrou a momentálne pokračujeme v spolupráci s touto agentúrou. My sme zahájili aj rokovania v súvislosti s prípravou medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve Slovenskej republiky smerom k Európskej vesmírnej agentúry.
V súvislosti s týmto a za účelom nejakého preklenutia zmluvy, keďže predchádzajúce vlády sa nezaujímali o predĺženie týchto zmlúv a uzatvorenie novej zmluvy, Slovenská republika na základe teda predchádzajúcej dohody požiadala túto agentúru o predĺženie platnosti aktuálnej zmluvy o 18 mesiacov, až do ukončenia nanovo vydebatovaných jednotlivých podmienok, ktoré sú. Bohužiaľ, nie je to možné urobiť rýchlejšie. Tie, tie diskusie celkom trvajú a týmto opatrením v podstate predchádzame alebo predídeme nejakým..., vzniku právneho vákua bez zmluvného vzťahu s vesmírnou agentúrou a umožníme jej plynulý prechod do pridruženého členstva.
Možno pre informáciu, my sme začali 7. októbra diskusiu s agentúrou. Tá platnosť, ktorú momentálne máme, je do 3. februára, teda o niekoľko dní tohto roku. Celé uznesenie a celý tento proces schválila aj vláda Slovenskej republiky a sú vyhradené aj finančné prostriedky, ktorými sa budú financovať, tých 39 projektov, ktoré sú naštartované a ktoré by mali pokračovať ďalej, lebo tieto projekty prispievajú vlastne k rozvoju a vzniku rôznych startupov, inovatívnych riešení a tvorbe produktov v oblasti softvéru, hardvéru alebo vesmírnych aplikácií.
Možno mi dovoľte ešte upozorniť, že v záverečnej správe ESI, kde je zadefinované, zhodnotené táto päťročná zmluvná spolupráca. Naozaj boli pozitívne identifikované prínosy tejto zmluvy a aj nášho vzťahu k smerom k Európskej vesmírnej agentúry. A možno sa budete pýtať, že prečo je nevyhnutné, aby sme pokračovali na ďalšie obdobie, a prečo investujeme toľko energie, aby sme vydebatovali ešte lepšie podmienky pre slovenské spoločnosti. Je to dôležité hlavne pre potenciál krajiny ako inovácie, aby sme mali prístup ku všetkým informáciám, a udržanie jej konkurencieschopnosti, najmä v tom kontexte teraz krízovej obnovy ekonomiky, naštartovaniu tvorby pracovných miest a v súvislosti s tým nadobúda aj mimoriadny význam teda spolupráca s vesmírnou agentúrou.
Možno ešte pre informáciu, je to najvýznamnejšia organizácia v rámci vesmírneho sektora v Európe a všetkým štátom a tým pádom aj nám na základe tejto zmluvy bude umožňovať transformáciu v rámci hospodárstva a rozvoju jeho inovačného potenciálu.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.1.2021 14:37 - 14:45 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na začiatku tým, že sa vidíme prvýkrát, aby som vám zaželal úspešný rok, dúfam, že všetko zvládneme a že na konci tohto roku si budeme môcť zasa takýmto spôsobom nejako zaželať aj Vianoce a že celé to obdobie spoločne, hlavne tieto dve strany, vydržíme aj naďalej.
Dovoľte mi, aby som vám teda predložil ako Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu vyhláseným z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie podľa čl. 5 ods. 2 tretej vety ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 114.
V čase, keď sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu, tá epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiou, ktorú máme na Slovensku, bola naozaj veľmi vážna, čo sa prejavilo viditeľne hlavne teda v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach. Možno počas sviatkov, kedy sa dalo predpokladať, že šírenie vírusu v domácnosti nejakým spôsobom bude pokračovať, následne ale prišlo pre znížené testovanie k domnelému takému poklesu prípadov, ale vzhľadom, že táto percentuálna výška pozitivity, ktorá vtedy bola stanovená, rozprávala o tom, že tieto čísla sú mylné a že budú naďalej narastať, čo sa aj potvrdilo vlastne ďalšími informáciami, ktoré prichádzali nasledujúce dni po sviatkoch.
Pri rozhodovaní v danom dátume a v danom čase o predĺžení núdzového stavu bol do úvahy braný aj fakt, že negatívne na výv... že negatívne na vývoj na Slovensku môže vplývať aj rozšírenie novej mutácie daného vírusu, o ktorom sa toľko už rozprávalo, ktorý pre nízke percento vzoriek ešte na Slovenskej republike nebol do momentu, kedy sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu, úplne identifikovaný a tá vyššia infekčnosť daného vírusu už bola spoľahlivo ale reportovaná.
V momente, jak dovolíte, tak poviem dva, dve úvahy na núdzový stav. Jedna bude na základe zdravotníckeho pohľadu, druhá bude na základe ústavnoprávneho pohľadu.
V momente, keď sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu, pokračoval výrazný rast počtu hospitalizových (hospitalizovaných, pozn. red.) pacientov za ostatných 7 dní. My sme mali k tomu aj veľmi podrobnú analýzu v rámci ministerstva zdravotníctva, ktorú nám predkladali v dátume toho 27., resp. 28. V rámci tých nových prípadov sme sa hýbali niekde okolo 15 500 ľudí, v rámci prípadov za 7 dní to bolo 36-tisíc ľudí. Ten 7-dňový priemer PCR, ktorý sa eviduje a ktorý všetci poznáte, sa hýbal na úrovni 2 200 v rámci incidencie, či už 14-dňovej PCR to bolo číslo 634.
Môžme sa pozerať aj na zdravotnícke zariadenia v rámci hospitalizovaných, kde sa hýbali tieto počty pri 2 700 ľudí, v rámci umelej pľúcnej ventilácii to bolo cez 200 ľudí a momentálne v tom čase 28. decembra bol personál v karanténe, bolo to 3 270 úväzkov. Môžme sa rozprávať aj o úmrtí v súvislosti s COVID-om alebo úmrtia na COVID alebo s COVID-om, ktoré sú teda nie pekné čísla, a myslím si, že by nikto nechceli byť v rámci súčasti rodín, ktorí zažívali takýmto spôsobom ostatné obdobie pred vianočnými sviatkami.
V rámci posudzovania núdzového stavu na vláde (zaznievanie gongu) sme dostali aj prognózy jednotlivé, ako bude sa vyvíjať celková situácia, keďže viete, že keď sa prijímajú jednotlivé opatrenia, tak musíte vychádzať z nejakej prognózy, keďže ten vývoj je dvojtýždňový vývoj a musíte ho nejakým spôsobom odhadovať. V rámci tej prognózy tie priemerné denné prípady, ktoré boli vypočítané k 6. januáru, sa hýbali niekde okolo 8 100 ľudí. Hospitalizovaných k 6. januáru to bolo niekde okolo 3 150 ľudí a viete, že tieto čísla reálne sme v tomto období aj dosiahli a, bohužiaľ, sú, tieto prognózy boli správne. To bol ten pohľad, na ktorý sme sa pozerali v rámci zdravotníckeho pohľadu.
Ten druhý je ústavnoprávny pohľad, kde predĺženie núdzového stavu a prijímanie následných opatrení vládou Slovenskej republiky je z pohľadu ústavnosti a z pohľadu ochrany základných práv a slobôd prijateľnejší spôsob boja s pandémiou, ako obmedzovať práva a slobody občanov iba vyhláškami hlavného hygienika. Lebo o tomto bola naozaj veľmi výrazná diskusia a tú sme mali aj tu v rámci Národnej rady, aj my na vláde.
Ústava v čl. 13 ustanovuje požiadavku, že obmedziť základné práva a slobody možno len zákonom alebo na základe zákona. A preto je ústavnejšie čistejšie obmedziť základné práva a slobody, napríklad teda slobodu pohybu, rozhodnutím vlády Slovenskej republiky na základe dokonca aj ústavného zákona, ktorý ste prijímali, a v nejakom predvídateľnom legislatívnom stave, t. j. vo vyhlásenom núdzovom stave, a je to výhodnejšie, než tak urobiť vyhláškou hygieny alebo poslaním hygieny, keďže poslaním hygieny je ukladať iba obmedzenia alebo predovšetkým obmedzenia v sfére hospodárskeho života, podnikania, prevádzok alebo podujatí, a pokiaľ možno aj lokálne.
Aj z pohľadu týchto právnych prostriedkov ochrany má adresát práva, teda každý jeden občan, väčšiu garanciu ochrany práva pri obmedzovaní týchto práv a slobody vládou rozhodnutím na podklade vyhláseného núdzového stavu. A keďže takéto rozhodnutie je aj preskúmateľné v dvoch typoch konania pred Ústavným súdom, čo si vieme pozrieť podľa čl. 129 Prieskum núdzového stavu a rozhodnutí naň, ktoré sú nadväzované, ale aj podľa čl. 127 za istých podmienok v rámci teda individuálnych sťažností pre neústavný zásah pri výkone rozhodnutia vlády o obmedzení práv.
Vyhláška hygieny je preskúmateľná iba v konaní a v súlade právnych predpisov, kde občan nie je teda aktívne legitimovaný na podanie návrhu na jeho začatie.
Možno dôležité je ešte vysloviť, že predĺžením núdzového stavu si vláda aj plní pozitívny záväzok vyplývajúci z čl. 15, čl. 40 ústavy, a to byť aj legislatívne pripravený chrániť život a zdravie občanov. Teda nám vytvára taký ústavný rámec, kde adresáti podľa práva vedia vopred, aké prípustné obmedzenie je možné prijať v núdzovom stave. Je tak posilnená ich právna istota a hlavne predvídateľnosť práva v rámci nasledujúceho obdobia. A tento pozitívny záväzok, viď teda legislatívne pripravený chrániť právo na život a zdravie, vyplýva aj z nálezu Ústavného súdu, ale jednotliví právnici asi nevedeli teraz definovať aj dané články.
Keď sa vrátime k núdzovému stavu, tak je dôležité, že núdzovný stav, núdzový stav bolo dôležité predĺžiť aj okrem iného, aby bolo zabezpečené teda udržanie alebo nové uloženie ukladania pracovnej povinnosti za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok či udržania, alebo pozmenenie rozsahu obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania či iným spôsobom, a to z dôvodu hlavne nevyhnutného obmedzenia mobility. To boli ďalšie informácie, ktoré sme v priebehu vlády od ministerstva zdravotníctva aj dostávali.
Toľko v krátkosti. Jak budú nejaké otázky alebo v rámci rozpravy budeme sa snažiť s kolegami odpovedať.
A preto mi dovoľte ešte na záver, že na základe uvedeného navrhuje vláda Slovenskej republiky, aby Národná rada vyslovila súhlas s predĺžením núdzového stavu vyhláseným z dôvodu ohrozenia života, zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 3.12.2020 14:59 - 15:00 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ak to spadá do tohto rozhodnutia, ktoré je naozaj veľmi široké, a dohodne sa riaditeľ školy so zriaďovateľom, tak môže takýmto spôsobom fungovať. Je to veľmi náročné. Všetci zo školstva viete, že na urobenie rozvrhu, úväzkov, vecí, rozdelenia, je to náročné, ale môže sa to realizovať.
A k tomu, že ste povedali, že či už učitelia alebo rodičia, alebo neviem, ako ste to presne spomínali, že nie sú k tomu naklonení. No viete, teraz sme v takej situácii, že nech urobíte akékoľvek rozhodnutie, tak budete mať vždy dve skupiny. Jedna skupina, ktorá bude chcieť a druhá skupina, ktorá nebude chcieť. Tak aj čo sa týka čohokoľvek zo školstva, aké opatrenie by sme teraz spravili, tak vždy budete znášať možno nejaký čiastočný úspech, ale určite budete znášať aj takú tú nevôľu jednotlivých ľudí. Lebo momentálne žijeme vo veľmi vypätej situácii a vnímame každý jeden otras a snažíme sa ho nejakým spôsobom ešte výraznejšie potom pretaviť do rôznych statusov, vyjadrení a ostatných vecí, čo neprislúcha nám všetkým.
Myslím si, že už len odrátavame z toho adventného kalendára každý jeden deň tú čokoládku, aby už nastalo 24., aby sme sa všetci ukľudnili a vychutnali si takú tú domácu pohodu a ja verím, že v januári sa vrátime v plnej sile, aby sme túto krajinu mohli posúvať ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 3.12.2020 14:56 - 14:59 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Neviem z čoho vyplynula táto otázka, lebo v prípade, že dištančná výučba funguje plnohodnotne a sú plne zapojené všetky deti z jednotlivých tried, tak nie je nutné prechádzať na výučbu v malých skupinách po piatich pokiaľ sa na tom nedohodne či už rada školy, alebo pedagogická rada, alebo vedenie školy ako-takej a nebudú to vedieť kapacitne, rozvrhovo a čímkoľvek iným reálne realizovať.
V rámci toho rozhodnutia, ktoré bolo vydávané 12. 11., kde sa obnovuje školské vyučovanie, je napísané, a to určite viete, že v základných školách, v stredných školách, v malých skupinách pre žiakov zo sociálneho znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky, čo je veľmi dôležité, lebo tie skupiny sa musia nejakým spôsobom obmieňať. Rozhodne tak zriaďovateľ, lebo zriaďovateľ by mal byť aj taká tá poistka, že on vie, ako je vybavená škola. Riaditeľ by sa mal s ním dohodnúť.
Ja vám môžem pravdu povedať, že my sme celkom na jednej strane, že oceňujeme tú komunikáciu medzi zriaďovateľmi a riaditeľmi, lebo to je to, čo by malo byť dôležité. Tam sme ešte definovali, že malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. My sme nad touto špecifikáciou naozaj veľmi dlho diskutovali, že ako to dobre uchopiť, aby nám tam spadalo čo najviac detí v rámci jednotlivých skupín, ktoré sme chceli takýmto spôsobom podporiť. Z toho vyšla táto definícia. To sme si navzájom odklepli, samozrejme, s regionálnych hygienikom, resp. s Úradom verejného zdravotníctva, s pánom premiérom, s prezidentskou kanceláriou sme dokonca komunikovali, pretože fungovanie v rámci inklúzie alebo sociálne vylúčených spoločenstiev je aj témou pani prezidentky, ktorá je súčasťou, teda jej zástupcovia sú súčasťou Ústredného krízového štábu. Takže na základe toho vznikla táto definícia, ktorú si riaditelia, zriaďovatelia musia pretaviť do nejakej svojej praxe, do nejakého reálneho života.
Možno na toto vysvetlenie ešte tých pár poznámok, že zriaďovateľ o tejto výučbe rozhoduje vtedy, že ak ide o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu a v situácii, keď všetky deti majú prístup k distančnému vzdelávaniu nie je táto podmienka splnená. Tak takéto rozhodnutie možné nie je, ale na druhej strane, ak chcete mať nejaký fyzický kontakt, čo sme sa rozprávali aj tu v rámci jednotlivých otázok s pánom poslancom, tak toto rozhodnutie cez zriaďovateľa a riaditeľa školy môžu urobiť a môžu takýmto spôsobom sa stretnúť, čo na niektorých školách podľa informácii sa aj bude diať v najbližšom období, aby aj takýmto spôsobom zistili úroveň vedomosti žiakov a vedeli sa pripraviť na január a na fungovanie potom od januára.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.12.2020 14:40 - 14:40 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ja si myslím, že netreba vymýšľať niečo, čo už bolo vymyslené, preto sa budeme inšpirovať, samozrejme, aj v zahraničí a budeme sa snažiť to aplikovať na náš systém.
Na druhej strane môžem vám povedať, že zas nie všetky veci, ktoré boli vymyslené vonku na základe nejakej hierarchie a štruktúry daného štátu, môžu plnohodnotne fungovať u nás, lebo predsa len tu máme zas iné podhubie a iné fungovanie.
Je niekoľko zámerov. Ani nie že modelov, ale sú to iba zámery, ktoré diskutuje naša implementačná jednotka IVP s jednotkou na ministerstve financií a tam prebiehajú a medzi štátnym tajomníkom, ktorý má na starosti túto tému, a tam prebiehajú naozaj veľmi časté diskusie a stretnutia, aby sa prišlo k nejakému návrhu, kde budeme s ním spokojní či už my na ministerstve školstva, alebo predstavitelia SAV-ky, alebo predstavitelia ministerstva financií, lebo podľa mňa toto bude tá trojkombinácia, ktorá sa bude musieť nejakým spôsobom dohodnúť na tom, ako tento projekt a celá tá transformácia bude fungovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 14:35 - 14:40 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, dobrý deň. Myslím si, že túto otázku ste mi už kládli asi pred niekoľkými týždňami, ak si dobre pamätám. Samozrejme, že to opätovné spustenie a realizácia transformácie Slovenskej akadémie vied je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Naschvál sme to tam dávali, lebo štátny tajomník pán Pavlis, ktorý má na starosti celú túto oblasť, sa tomu aj intenzívne venuje a naozaj sa stretáva s predsedníctvom a jednotlivými aktérmi Slovenskej akadémie vied. Preto okrem zákona 243 a 133 sa pripravuje novelizácia týchto zákonov. Zatiaľ, aby som vás nevystrašil, je to čisto iba v zámeroch, ktoré by sa mali realizovať v rámci jednotlivých legislatívnych krokov. Ak tieto zámery budú vykonzultované asi prioritne teda u nás na ministerstve, lebo sa potrebujeme za to postaviť, keď budeme prinášať takýto návrh do Národnej rady, tak potom bude v rámci jednotlivých procesov daný aj vám ako poslancom alebo v medzirezortnom pripomienkovanom konaní. A prebehne tam nejaký proces, ktorý je stanovený.
Samozrejme, že pán štátny tajomník Pavlis sa zúčastnil aj rokovaní s predsedníctvom, s riaditeľmi jednotlivých ústavov. Minulý týždeň aj toho transformačného snemu, ktorý bol. Budúci týždeň sú naplánované rokovania v rámci ministerstva financií medzi nami ako ministerstvom školstva, pretože ministerstvo financií je veľmi dôležitým aktérom v rámci celého tohto procesu transformácie. Potrebujeme tam veľmi veľa vecí mať odsúhlasených.
Ja vám môžem možno prezradiť, že naším zámerom, ako to máme časovo naplánované, je, aby tá transformácia SAV-ky na verejné výskumné inštitúcie prebehla k 1. 1. 2022. A s tým, ak pôjdu všetky kroky, samozrejme, môže nás zabrzdiť COVID problematika, môžu nás zabrzdiť ostatné náležitosti. My by sme veľmi radi v rámci diskusie s ministerstvom financií, ak budete mať tú vôľu, tak nás v tejto diskusii reálne aj podporte, vydebatovali nejaký finančný balík v rámci plánu obnovy, ktorý by mohol byť použitý na transformáciu.
Možno môžme uvažovať aj o tom, že budú v rámci nejakých našich budov presťahované jednotlivé časti a bude vytvorený jeden veľký..., ktorý bude zastrešovať jednotlivé, jednotlivých aktérov. A je množstvo rôznych plánov, ktoré sú zatiaľ v rámci zámerov. Budeme ich konzultovať, budeme ich realizovať a ja verím, že k tomu 1. 1. 2022 ich budeme aj realizovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 14:30 - 14:35 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec, neviem, že či budem odpovedať to isté, lebo tie otázky sa opakujú. Aj z tej minulosti viem, že som aj ja kládol tú istú otázku v rôznych variantách a veril som, že vylosujú iba jednu. Teraz sa podarilo, že sa vylosovalo na tú istú tému dve a zrovna po sebe alebo možno aj ďalšie.
Ak vám nemusím opakovať tú istú odpoveď, tak budem veľmi rád a poďme na ďalšiu otázku, lebo si myslím, že by ste ma zavalili teraz ďalšími otázkami, že aj ďalšia je vaša? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poslankyňa Pleštinská, ale ...

Gröhling, Branislav, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ale ak chcete sa niečo spýtať, nech sa páči, spýtajte sa, ja vám budem opäť odpovedať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.
Skryt prepis