Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.5.2021 o 14:31 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.5.2021 14:31 - 14:32 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Áno. To by som mohol potvrdiť, ale ako vy sám viete, tak pri tých súťažiach sa tie ceny často zmenia. Uisťujú ma ja tí stúpenci, že to sa určite výrazne zmení, nechcem to prorokovať, ale naozaj v tomto zmysle budem dbať aj o hlasy týchto občanov, ktorí upozorňujú na druhú stránku celej veci. Optimálne by bolo, keby sa mi po porade s odborníkmi podarilo nájsť iné hniezdiská, ktoré by nevyžadovali napríklad aby sme sypali materiál do priehrady, ktorú sme sami vytvorili. To mi pripadá ten najvtipnejší spôsob, ale opakujem, kým som tam nebol v tom teréne, neviem nakoľko vy ho poznáte, pán poslanec, ale nechám sa oboznámiť priamo na mieste aj s tými trasami migrujúcich vzácnych vtákov, ale aj s výhradami. Určite si pozvem aj petičiarov, ktorí tam teda upozorňujú na tieto riziká. Naozaj, niektoré invazívne druhy, my sme zvyknutí, že iba, že iba rastlín, ale skutočne otepľovanie pohlo svetom, kto o tom niekedy pochyboval, tak práve na invazívnych druhoch si to môže potvrdiť, objavovanie šakalov na území Slovenska, tak to v mojej mladosti sme čítali len v indiánkach a dnes sú šakaly a svorky už monitorované na území Slovenska.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:27 - 14:31 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne a poslanci, v tomto prípade naozaj tých 5 minút nevyčerpám. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku, ale náklady na plánovanú výstavbu sypaného ostrova na Oravskej priehrade môžu byť známe až po zrealizovaní verejného obstarávania, zatiaľ neexistuje ani nejaký podrobnejší projekt, z ktorého by sa dalo odhadovať objemy alebo čas takéhoto projektu. Je pravda, že tento projekt sa plánuje v rámci štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v operačnom programe kvalita životného prostredia, ešte zo zvyškov programov z roku 2014 až 2020. Ja ale som prisľúbil aj domácim, aj pánovi riaditeľovi Štátnej ochrany prírody, že v momente keď už budeme môcť cestovať, už teraz teda pár dní môžme medzi okresmi cestovať, ale dlhé mesiace sa nedalo, tak prídem aj s ďalšími odborníkmi, aby sme priamo na mieste zistili, že či samotná výstavba nie je príliš vážnym zásahom do životného prostredia a či teda tento bezpochyby legitímny záujem vracať tomu vtáctvu, ktoré cez nás putuje rok čo rok medzi severom a juhom Európy alebo teda až severom Afriky a severom Európy, vracať im hniezdiská, ktoré boli zničené v minulých desaťročiach, najmä na Váhu v rámci kaskád a priehrad, ktoré na Váhu sa postavili a regulácie, ktorou Váh prešiel, ktorá odstránila mnohé mokrade, ostrov a rôzne zákutia , na ktorých títo vtáci hniezdili, alebo aspoň sa zniesli počas toho svojho putovania do Afriky a naspäť. Takže tieto dôvody, tie nakoniec by ste si iste, ide tam o niekoľko vzácnych druhov vtákov, ktoré práve na Oravskej priehrade majú hniezdiská a Štátna ochrana prírody upozorňuje, že sa im nepodarilo zjednať taký regulačný priadok, aby Oravská priehrada v istých okamihoch nezatápala práve na jar tie hniezdiská, kedy tam sú mladé, kedy vyvádzajú mladé a tak sa niektoré roky stane, že hoci to nikto nechce, ale utopí sa vlastne celá populácia čerstvo vyliahnutých chránených vtákov. Čiže chápem návrhy Štátnej ochrany prírody, pán poslanec, cenu vám povedať neviem, lebo sme ďalekí ešte toho, aby sa začalo stavať, aby bol pevný rozpočet a pokiaľ to len bude možné, ja budem hľadať, aby sme mali alternatívy voči tomuto dosť silnému zásahu aj do priehrady, aj do okolitého prostredia.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 13.5.2021 10:17 - 10:22 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Budem veľmi stručný. Zákonné odôvodnenie skráteného legislatívneho konania je v mimoriadnej okolnosti. Presne takto to cituje zákon. Porušovanie ľudských práv a ďalšie možnosti odôvodnenia takéhoto skráteného konania, ktoré zákon cituje sú inými alternatívami vysvetlenia. Odôvodnením skráteného konania je pandémia, ktorú prežívame za posledný rok.
Zostavovatelia rozpočtu pripravovali tento rozpočet na jeseň minulého roku. V tejto snemovni bol schválený 9. decembra, čiže takmer na deň pred polrokom, kedy toho 9. decembra ani najlepší prognostik netušil, že už je zmutovaný v Anglicku vírus na to čomu sme potom hovorili anglická mutácia, ktorá bude mať ďaleko väčšiu viralitu, že sa nám úmrtnosť znásobí a náklady, ktorými sme čelili tomuto druhému údelu takisto. Straty za tento polrok odzrkadľuje návrh novelizácie, o ktorého skrátenom konaní rokujeme.
Dámy a páni, rozpočet sa v Slovenskej republike novelizoval viackrát. Najmä to prichádza vtedy, keď sú ťažko odhadnuteľné, keď je ťažko odhadnuteľný ekonomický vývoj. Strana SMER, ktorej bývalý minister sa veľmi ohradzoval voči tejto novelizácii, aj voči skrátenému konaniu, novelizovala rozpočet dvakrát v roku 2009, aj v 2010. Obidva razy v skrátenom legislatívnom konaní. To je vrchol pokrytectva dneska potom dvíhať prst a rozčuľovať sa, pretože v roku napríklad 2010 už naozaj kríza odznela a SMER mal všetky možnosti vládnuť aj bez takýchto opatrení.
V každom prípade túto okolnosť spomínam len okrajovo, pretože takú komplikáciu, akú spôsobila pandémia v oblasti zdravotníctva, ktoré sme zdedili rozbité, takú samozrejme, nemala, nemala žiadna vláda doteraz. Ako som povedal, ja som odporca rozšafností pri tom ako chce, či už vláda alebo politické strany, alebo niekedy aj skupiny poslancov reagovať na situáciu, frustrujúcu situáciu, ktorej sú občania Slovenskej republiky častokrát živnostníci, rodiny a tak ďalej, musíme si zachovať pritom triezvosť a postupovať tak ako nás náš poslanecký sľub a naše politické svedomie zaväzuje konať v prospech verejného záujmu. Som presvedčený, že v tomto prípade aj predkladatelia tohoto návrhu na novelizáciu rozpočtu boli vedení nutnosťou robiť nevítané opatrenia, ale nutnosťou, pri ktorej boli vedení verejným záujmom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

13.5.2021 9:41 - 9:45 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Páni poslanci Kamenický, Beluský aj Muňko, opakovane ste hovorili ako by sa rokovalo k rozpočtu. Rokuje sa ku skrátenému, návrhu na skrátené konanie. Pán predsedajúci je samozrejme veľkorysý a nevšíma si, že nehovoríte k bodu programu, ale ja vás na to upozorňujem. Ďakujem pani Pleštinskej za ocenenie, ja verím, že treba naozaj pristupovať k rozpočtu veľmi zodpovedne a som presvedčený, že keď to budeme hodnotiť s odstupom, tak uznáme, že prežili rok aký neprežila žiadna politická garnitúra. Ja som presvedčený, že škody, ktoré sa napáchali na hospodárstve mohli byť ďaleko, ďaleko väčšie, že sme zabránili zastaveniu výroby hoci mnohí žiadali, aby sa prijali také opatrenia, ktoré by boli priniesli za ten čas dvoj, trojnásobnú sekeru na príjmoch štátneho rozpočtu. Ale znovu, nechcem sa vyjadrovať k meritu štátneho rozpočtu, to vám príde predniesť pán minister financií. Až tak sa rozčuľovať, že je pracovne v Spojených štátoch, robiť si z toho posmech, je síce vaše panské právo ako opozícii, ale nie je to ani odborné, ani vecné, pán Kamenický, lebo také veci, keď ide o nepredkladanie rozpočtu, ale skráteného konania, nie sú vôbec nič odsúdeniahodné. Je tam pracovne a ja verím, že, že to bude užitočná cesta a prerokovanie skráteného konania je možné bez odborného ministra, ktorému príslušný zákon náleží. Ďakujem.
(Potlesk.)
Skryt prepis
 

13.5.2021 9:32 - 9:38 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
No, je mojou povinnosťou podľa mňa sa vyjadriť k tomu, že sa pán predseda SaS ohradil voči tomu, že zastupujem pri uvádzaní návrhu na skrátenie konania. Pán predseda, to je absolútne normálne a konanie o skrátení, teda rozhodovanie o skrátení je určite návrh, ktorý môže predniesť každý minister vlády. Tam ste si trochu zmýlili adresu. Pokiaľ ide o merito veci, ako som informovaný, zajtra alebo kedy sa bude, to je vaše rozhodnutie, rozhodovať o tejto novelizácii rozpočtu, bude ho predkladať minister financií.
Ja som, pán minister hospodárstva, rovnako obozretný a som kritik rozpočtového aktivizmu, aký veľmi rád vzniká najmä keď sú krízové situácie. Všetci vnímame, že ľudia sú frustrovaní a radi by sme im niečo dali. Vznikajú skupiny poslancov, ktoré navrhujú prekvapivé výdavky do rozpočtu. Tak naozaj sa obraciam na teba, pán minister, využi svoje právo aké máš a zasiahni do toho, však to netreba rečniť pri pulte, pretože ty si pri koaličnom stole. Tak potom mi pripadá trochu teatrálne urobiť si, urobiť si takúto reč. Pokiaľ ide o samotný postup, aj keď opakujem, so samotným meritom do veľkej mier súhlasím, ten stres a frustrácia občianstva tlačia mnohé strany k tomu, že navrhujú nečakané výdavky. Aj tá štruktúra je vysvetlená v materiáli, ako viete, zhruba 2,4 miliardy sú na nákup rôznych materiálov, ktoré súvisia s pandémiou. Naozaj to, že pandémia po novom roku udrie nebývalou silou, že úmrtí bude rádovo viac, rádovo viac než bolo v roku 2020, to naozaj autori minuloročného rozpočtu nemohli tušiť a ak im to chcete vyčítať, tak je na to priestor pri samotnom rozpočte, kde sa dá rozobrať či naozaj boli užívané peniaze na obranu pred pandémiou alebo prišlo k niečomu inému.
Ďalšia suma 984 miliónov sa týka vytvorenia priestoru na čerpanie prostriedkov v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti, ktorý minulý rok sme ešte nechyrovali, zabezpečuje krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a rozpočtujú sa aj prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností, ktorých nízke príjmy samozrejme súvisia s tým, že sa veľkú časť roku zamedzovalo cestovanie alebo obmedzovalo cestovanie medzi okresmi, obmedzovala vôbec pohyb obyvateľstva. Čiže znovu sú to vlastne priame dopady rozhodnutí o pandémii, ktoré boli podľa mojej mienky zväčša úplne nevyhnutné, navyše teraz keď pandémia ustupuje, všetci by sme radi boli generálmi v tejto vojne a povedali, vtedy sme nemuseli až tak privierať krajinu, možno by sme sa boli dožili dneška s podobnými počtami obetí a bolo by to stálo menej peňazí. Tieto diskusie iste nikdy neutíchnu, nemám ilúziu, že by sme sa vedeli na tom dohodnúť a ani to nie je nevyhnutné. Takú udalosť ako bola pandémia, udalosť, ktorá a deje po dlhých desiatkach rokov, respektíve po storočí od španielskej chrípky, zrejme bude, dokážeme, dokážu hodnotiť až tí, ktorí si na tom nebudú robiť politické body a to z povahy veci nemôžu byť súčasní politici. V každom prípade aj pánom poslancom, aj pánovi ministrovi odporúčam podporu skráteného konania a pánovi ministrovi ešte tú možnosť, ktorú má a ktorú môže využiť na to, aby prebehlo povedzme konanie v riadnom termíne. Ja tu plním úlohu, ktorú mi dala vláda a som presvedčený, že je správne, aby k samotnému meritu veci naozaj bol prítomný minister financií pán Matovič, ktorý aj prítomný bude.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2021 9:16 - 9:19 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, z poverenia vlády a v zastúpení ministra financií dovoľte, aby som vám predniesol materiál, návrh vlády, ktorým slovenská vláda Slovenskej republiky predkladá parlamentu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Vláda Slovenskej republiky dňom 12. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS na území Slovenskej republiky. Nakoľko pandémia tohto vírusu spôsobila a ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne vplyvy na európsku aj domácu ekonomiku, ukázalo sa nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo Slovenskej republiky.
Účelom návrhu zákona je prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s aktuálnou situáciou a riešiť krytie opatrení na boj s pandémiou. Ide predovšetkým o nákup vakcín, liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj po zabezpečení financovania schválených a pripravovaných schém pomoci podnikateľskému prostrediu a občanom.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby vzhľadom na to, že štátu hrozia značné hospodárske škody, uzniesla sa na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Nech sa páči, skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:15 - 14:17 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Chápem, pán poslanec, za koho kopete a čo chcete dosiahnuť, ale uisťujem vás, že tieto operácie vykonávali Štátne lesy TANAP-u, poľovníci, ktorí zviera prevzali, označkovali, odfotili a postarali sa o túto medializáciu. Postarali sa o ňu tak rýchle, že ministerstvo nestihlo zverejniť to, čo sa stalo, preto aj to boli udalosti z noci a vzápätí a to je už naozaj smiešne riaditeľ Štátnych lesov žiadal štátnu políciu, aby išla a zadržala ochranárov. Títo, ktorí celé roky strieľajú a niektorí z nich vnadia v rozpore so zákonom, ktorí spôsobujú, častokrát majú spoluzodpovednosť za problémy s týmito predátormi, tak sa pustili do týchto odborníkov, ktorí previedli uspanie a potom eutanáziu dvoch synantropných zvierat. Synantropné zvieratá a spolužitie s dravcami alebo so šelmami, ktoré tu máme a ktoré sú bohatstvom Slovenska, musí byť vecou miery, nie bezbrehého naháňania sa za trofejami. Ako sa pochválili, týchto medveďov si vypchajú. A kým tu takéto myslenie prevláda, tak budeme sa navzájom zbytočne, zbytočne si komplikovať prácu.
Našou prácou a naším cieľom je dosiahnuť, aby dravé šelmy, ktoré bohatstvom Slovenska a prejavom pestrosti biotopov a celej biosféry na Slovensku, aby prežívali, ale aby prežívali tam, kde patria, a Štátna ochrana prírody je schopná zabezpečovať ochranu aj bez toho, že by vystavovala povolenky poľovníkom, po ktorých oni tak usilujú. Žiaľ, aj preto, že v minulosti sa ukázalo, že niekedy sa potom nestrieľali synantropné medvede, ale trofejné kusy, že sa tieto predávali, že tie výstrely sa veľmi dobre stržňovali.
My nevieme ani nechceme naprávať problémy slovenského poľovníctva, ale tam, kde siaha zodpovednosť ministerstva životného prostredia, budem brániť kšeftom so vzácnymi dravými zvieratami a bude si vykonávať Štátna ochrana prírody svoje povinnosti tak, aby nenahrávala nezákonným, nezákonným cieľom. A v tomto prípade vás uisťujem, pán poslanec, že takto Štátna ochrana príchody postupovala.
Prečítal som vám už celé znenie zákona, ale ak si ho prajete, tak vám ho prečítam znovu. Štátna ochrana prírody má zo zákona explicitné právo chrániť územia intravilánu, ja vám to prečítam celé. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia, ktoré už má roky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:10 - 14:15 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, môžem potvrdiť, že v prípade eutanázie týchto dvoch medveďov nedošlo k porušeniu zákonov a vyhlášok Slovenskej republiky.
V zmysle § 65a ods. 5 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Na tieto činnosti vykonávané alebo obstarávané tátnou ochranou prírody sa ustanovenia osobitného predpisu nevzťahujú. ŠOP disponuje, teda Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje. Nie je teda možné hovoriť o porušení zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň zákon o ochrane prírody a krajiny explicitne vylučuje na takéto konanie Štátnej ochrany prírody aplikovanie právnej úpravy zákona o poľovníctve, čiže explicitne v znení textu vťahujúcu sa na lov zveri samotný, povolenie na lov zveri, zakázané metódy a obmedzenie nakladania s uloveným živočíchom. Čiže nie je preto možné hovoriť o porušení zákona o poľovníctve pre druhý zákon, ktorý by prichádzal do úvahy. Vzhľadom na uvedené, keďže nedošlo k porušeniu osobitných predpisov, nie je možné ani konštatovať naplnenie trestných znakov trestného činu podľa Trestného zákona.
Napokon, dovolím si pripomenúť, že tak ako bolo na jeseň široko medializované, išlo o skupinu medveďov hnedých, ktoré opakovane, opakovane vyberali kontajnery v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí, na ktoré minulú jeseň zásahová jednotka Štátnej ochrany prírody použila všetky metódy odplašenia vrátane pyrotechniky, vrátane paintballových výstrelov a vrátane zvukového plašenia a svetelného plašenia. Táto jednotka je špeciálne školená a jeden z jej pracovníkov prešiel odbornými skúsenosťami napríklad v Nórsku, ktoré žije, samozrejme, kde ľudia žijú v blízkosti divých šeliem, a má veľmi podobné situácie, aké môžu sa stať na Slovensku. Sú to vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí už na jeseň teda uplatnili všetky možné nástroje na to, aby túto skupinu synantropných zvierat vrátili k ich pôvodnému v lok... k ich pôvodnej lokalite. Záverom napokon bolo, že medvede sa dostali do málo zabezpečenej cukrárne a tieto zábery pre niekoho s pobavením, pre iného s pohoršením obleteli všetky domácnosti, lebo bola z toho prinajmenej na jeden večer téma. Keď ju preložím do ľudovej reči, tých medveďov už je toľko, že už chodia do cukrárne. No, žiaľ, ak si nebudeme naďalej my, čiže homo sapiens žijúci v horských a v podhorských osadách Slovenska vedieť poradiť s vlastnými odpadkami alebo ak si nezabezpečujeme také voňavé prevádzky pre tieto divé šelmy, ako bezpochyby sú prevádzky cukrární, tak sa nečudujme, že zvieratá naozaj potom, keď tie prekážky sú veľmi slabé, tak do tej cukrárne sa dostanú a sa tam pohostia. V tomto prípade rodina ešte zažila, táto medvedia rodina dokonca autoincident.
Napokon tento rok sa vrátili k tomu spôsobu života a zásah jednotky bol namieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 15:46 - 15:50 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, budem reagovať len na pána Blcháča. Chcem vás teda upozorniť, alebo aj ostatných poslancov na celkom pekné svedectvo, tak vy ste vedeli od roku 2017, že zákon platí, požiadali ste si o podporu v roku 2019, po dvoch rokoch. Teda čo ste si dovtedy mysleli? No to, čo sa aj dialo, že jednoducho strana SMER a jej koalícia Európsku úniu iba klamala a zákon stále oddaľovala, preto ste, preto máte omeškanie a mnohí ostatní starostovia SMER-u, ktorí už vopred vedeli, že zákon sa uplatňovať nebude, že my len kamuflujeme pred Európskou úniou.
Zákon bol prvýkrát odobrený vo vláde dokonca už v roku 2004, ak ste v samospráve, mali ste dobre vedieť, že toto sú povinnosti, ktoré sa nedajú už v roku 2020 odďaľovať, a my sme urobili len to, že sme váš dlh, smerácky dlh dlhoročný museli už začať platiť, a to nielen dlh v odpadoch, ale v mnohých iných oblastiach.
Čiže to, že vám Envirofond peniaze pridelil, len ilustruje, že za našej vlády sa neprideľujú stranícky. Dostali ste milión a pomaly sa na to sťažujete. Takže verím, že spoločne si uvedomíme, že toto je úloha, kde sa nepozeráme - aspoň za našej vlády - na stranícku príslušnosť, a kde už nemôžme odkladať povinnosti, ktoré máme najmä voči našej prírode, voči našej pôde a voči občanom, ktorí potrebujú od samosprávy spoluprácu.
Na ministerstve všetci, ktorí naozaj sa pustili... (Prerušenie vystúpenia časomerom, ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 15:28 - 15:34 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem reagovať na tých niekoľko slov pána poslanca Blcháča.
Skutočne ho chcem uistiť, že triedenie kuchynského odpadu, ktoré začínajú slovenské mestá a obce a určite aj Liptovský Mikuláš, si veľmi vážim, že ideme do toho, je to naša spoločná výzva, je to zákon, ktorý schválila bývalá vláda už pred mnohými rokmi, ktorý dlho odkladala. Ja im rozumiem prečo. Ľudia práve tento druh odpadu nemajú zrovna chuť triediť a takisto pre samosprávy a mestá je to zložité, kuchynský odpad má mnohé komplikované veci, riziká. Na druhej strane susedné Rakúsko dokáže z tohto kuchynského odpadu urobiť státisíce ton perfektného humusu, ktorý vracia na polia, a tak dvíha konečne po rokoch zdeptanú kvalitu ornej pôdy, ktorá je prechemizovaná a takisto zvalcovaná ťažkými, ťažkými mechanizmami. Čiže povedal by som, že toto triedenie kuchynského odpadu je taká patriotická služba, pretože zatiaľ čo iné, iné materiály sú materiály modernej doby, plasty, sklá a tak ďalej, sú materiály do priemyslu, toto je materiál, ktorý vraciame svojej krajine niečo, čo nám inak vypadáva z tých nákupných košíkov a z tých vozíkov, 30 % potravín slovenský občan vyhadzuje priemerne, keď si k tomu zrátate, lebo mu preleží alebo ju nespotrebuje, keď si k tomu zrátate aj odpady z jedla, ktoré nám regulérne vždy nejaké zostávajú, tak tu máme obrovské masy biologického materiálu, ktorým my môže nahradiť niekdajší hnoj zo živočíšnej výroby, ktorý, ktorý sa nám nedostáva a ktorý na poliach chýba.
Chcem vám, chcem vás povzbudiť, aby ste v tom pokračovali bez ohľadu na to, že všetci vieme, že to obťažuje starostov a že je to aj pre občanov nová žiadosť, nová výzva, robme všetko pre to, aby sme ako národ túto, tento dlh voči pôde a slovenskej prírode vracali. Vy ste sa zmienili aj o výpadkoch z titulu, z titulu triedenia PET fliaš. Ja dúfam, že žiadne ale nemáte.
Ako viete, vyhláškou sme zvýšili povinnosť výrobcov odpadov, teda obalov, z ktorých sa potom stávajú odpady, na platby za separované materiály, a to v prípade napríklad plastov, o ktorých hovoríte, až päťnásobne. Na to, aby sa tieto peniaze neprejedli, sme zákonom prinútili organizácie zodpovednosti výrobcov, aby viedli transparentné účty, a tak vám, pán primátor, odporúčam, pozrite sa na tie účty, kontrolujme a určite aj mnohí vaši občania budú kontrolovať.
A chceme, ministerstvo životného prostredia chce dosiahnuť, aby v tom reťazci odpadov, keďže ide o vynútenú platbu, aj ostatní, čiže aj zberové spoločnosti mali transparentné účty, lebo občania platiť musia, proste, ak sa chceme s odpadmi vysporiadať, niečo nás to stojí, ale nikomu z nás by sa nepáčilo, ak by sa peniaze strácali a ak by, a odpady sú teda taká vďačná mafiánsko-zlodejská oblasť, prepáčte, že takto poviem, však všetka česť tým, ktorí to robia poriadne, ale je to taká oblasť, ktorá často býva v tieni pozornosti. Teraz tie transparentné účty sú výzva, pozrite sa im na prsty. Nie je veľký dôvod, že by tam neboli peniaze, keď prichádza k takýmto opatreniam, skôr naopak. A my po roku aj zhodnotíme, či bolo treba až také nacenenie, jednoducho urobili sme čo najpoctivejší odhad nákladov odvozových spoločností a OZV-čka by mali disponovať veľmi slušnými možnosťami na triedenie odpadov.
Pán poslanec, ja vám na záver chcem povedať, že ja vnímam životné prostredie ako niečo, čo nás všetkých spája, aj so samosprávou, aj opozíciu s koalíciou krížom. Som rád, že ste si vo vládnom vyhlásení povšimli, že životné prostredie tam má svoju váhu. Šesťstranové, šesť strán pomerne veľmi konkrétnych plánov ešte neobsahovalo žiadne programové vyhlásenie vlády. Aj v Liptovskom Mikuláši existujú envirozáťaže, na ktoré, na ktoré predošlé vlády nekládli dôraz a ktoré odignorovali. Poďme spoločne urobiť v každom kúte Slovenska Slovensko krajším a čistejším.
Ďakujem.
Skryt prepis