Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.9.2020 o 17:41 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 17:41 - 17:45 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, v skrátenom konaní som cítil povinnosť odôvodniť význam tohoto zákona, čiže nebudem veľmi predlžovať uvádzanie tohoto zákona. Snáď môžem pridať ako argument, že skutočne Slovensko potrebuje vyrovnať ten, ten, tú neharmóniu, ktorú máme v odpadovom hospodárstve. Až 700 ton odpadov sa ročne dováža a spaľuje na území Slovenska, pretože obce a mestá, respektíve príslušné OZV-čka nemajú prostriedky na to, aby, aby zhodnocovali odpad takzvane energeticky.
Odpadové hospodárstvo veľmi naliehavo potrebuje injekcie na nové technológie, na to, aby začali vyrábať u nás aj napríklad z bioodpadu budúce palivo pre energetické zhodnotenie. Musíme naliehavo dosiahnuť, aby sa tie kopy smetí, ktoré zapáchajú, z ktorých lietajú odpadky, ktoré sa často počas leta stávajú aj zdrojom požiaru, aby tieto smetiská boli minulosťou. Možno to pre mnohých z nás môže znieť neuveriteľne, ale v takom Rakúsku sú zakázané. Táto naša susedná krajina si dokázala poradiť s odpadom a nedá sa povedať, že ho majú menej, majú ho viac než my. Dokázala si pora; myslím na jedného obyvateľa. Dokázala si excelentne poradiť s odpadom.
Ja budem ešte tento rok vás obťažovať aj informáciami o opatreniach smerujúcich k separácii odpadov, lebo tiež to bude vyžadovať spoločné úsilie, separáciu kuchynského odpadu, aby sme našej pôde začali vracať to, čo z nej už desiatky rokov berieme, ale živočíšne hnojivo sa nevracia. Vracia sa nanajvýš NPK, chemikálie, dusíkaté hnojivá, ktoré stláčajú pôdu aj spolu, samozrejme, s ťažkými mechanizmami a z ornej pôdy, ktorá kedysi bola ako kyprý koláč, je dneska tenká kôra, síce stále černozem, ale kôra, v ktorej je oveľa menej priestoru pre dôležité živočíchy, pre dôležité prvky, pre vzduch a vodu, ktorá je všetka nevyhnutná k tomu, aby rastlinná výroba prosperovala, aby sa dosahovali výnosy nie zvyšovaním chemikálií, ale výnosy skutočne zdravých a človeku, človeku užitočných rastlín.
Mám veľké, veľkú nádej, že vláda Slovenskej republiky bude prihliadať na odpadové hospodárstvo aj pri obnove, z ktorej má byť najmenej 38 prostriedkov zelená obnova. Viem, že aj minister Mičovský veľmi si uvedomuje chudobnosť pôdy alebo jej neustále ochudobňovanie nielen eróziou, ale práve nedostatkom živín, a diskutujeme spolu veľa o tom, ako vrátiť na Slovensko aj prírode blízke hospodárenie v pôdohospodárstve a v lesníctve.
Odpadové hospodárstvo s týmto zákonom naozaj nekončí, toto je havarijný, havarijné skrátené konanie, ktorým reagujeme na to, že naši predchodcovia trestuhodne nehali všetko ležať. Nielenže nefunguje ISOH, teda informačný systém odpadového hospodárstva, ktorý, do ktorého naliali desiatky miliónov, ale nefunguje, ako vidíte, ani OZV, teda systém zodpovednosti výrobcov, pretože je zle vybalansovaný. Nemyslí na to, že keď systém vypovie obec, čo má tá obec robiť, keď nesmie financovať ona odpady. Ja viem o starostoch, ktorí to všelijak rafinovane obchádzajú a pomaly z vlastných peňazí prispievajú, aby tá obec nebola zasypaná odpadkami, a zúfalo sa snažia vyhovieť svojim občanom a nejak to zachrániť.
Dámy a páni, ešte raz sa ospravedlňujem za skrátené konanie, nerád to robím, neni to prezentačné, je to nevyhnutnosť.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 23.9.2020 17:34 - 17:35 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Samozrejme, že neprišiel by som pred vás, vážené poslankyne a poslanci, ak by to nebolo naliehavé. Toto nie je príjemný zákon ani tu nie je prezentácia pre nejakú volebnú skupinu. Pani poslankyňa, ktorá je bývalou primátorkou, dobre vie, že aká je situácia, a spomínať, že, že sa majú obce vyskladať dve-tri, ona by najlepšie mala vedieť, že to majú v zákone zakázané. Vôbec sa nemôžu vyskladať na žiadne odpady.
Mali by ste stáť aj vy, opoziční poslanci, na strane verejného záujmu. A verejným záujmom, ja verím, že vy nerobíte politiku, že čím horšie, tým pre nás lepšie. Verejným záujmom nie je, aby pred Vianocami zasypalo Slovensko ako Neapol odpadky, preto aj 400 obcí volá po tom, aby mohli uzavrieť znovu zmluvy.
Na uzatváranie zmlúv s organizáciami zodpovednosti výrobcu, tak aby aj mohlo prísť k rokovaniam a k dohodnutiam, pán Dostál, naozaj je treba čas a nie je možné obce postaviť niekedy pred Vianocami dajme tomu, ak by sa stihol iný spôsob prijímania zákona, pred otázku, že teraz, občania, si choďte riešiť odpady. Je to naozaj nepríjemná vec, nerobí mi to radosť dávať, dávať skrátené konanie, ale máloktorý z tých covidových zákonov, ktoré tu boli, bol tak jednoznačným dôsledkom krízy, v tomto prípade to, tie, tie obrovské množstvá, ktorými boli zasypané zberné dvory, a ten nedostatok financií, ktorý neprichádzal, lebo boli zatvorené obchody, tak jednoznačne ako tento zákon. Málokedy sa dalo tak štatisticky presne ukázať, málokedy to prinieslo takú jednoznačnú, taký jednoznačný problém, ako je rozpad odpadového hospodárstva v 400 obciach Slovenska.
Dámy a páni, slovenské skládky sa naozaj zavážajú v týchto mesiacoch extrémne rýchle a tam je hospodárske riziko infringementu a vysokých, miliónových pokút za to, že my nebudeme môcť zatvárať skládky, ale zároveň budú plné. Nové otvárať nie sú pripravené a ani nevidím, že by sme si mali dať za cieľ otvárať nové skládky a ísť naozaj do rizika infringementu. Tu je treba pokračovať v separácii, ktorá bola naštartovaná a ktorú poškodili okolnosti COVID-19. Máloktorý zákon tak jasne odpovedá na túto krízu COVID-u.
A to, že táto kríza v odpadovom hospodárstve istú dobu čakala, možno nás ešte čakajú iné nečakané a nepredvídané dôsledky toho, že boli obchody zavreté, toho, že ľudia neboli v práci. Však nakoniec všetky dôsledky, ktoré aj vy ako poslanci riešite v rozpočte, ten deficit, ktorý Slovenská republika nikdy nemala, je takisto odloženým dôsledkom, veď ten deficit nebol v marci, ten deficit bude na konci roku. A takisto na konci roku, ak neprijmete navrhovanú novelu, budú ťažkosti, veľké ťažkosti s odpadmi. Preto na vás apelujem, aby ste ju prijali, nie preto, že by som rád predkladal takéto novely alebo že by to snáď prospievalo nejakej voličskej skupine, ktorej sa chcem zapáčiť. Tu slúžime verejnej potrebe a ideme odstrániť hrozbu pre radových občanov miest a obcí Slovenska.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.9.2020 17:13 - 17:23 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa menia už citované zákony.
Cieľom návrhu zákona je prijatie mimoriadnych opatrení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie šírenia ochorenia COVID-19. V tomto období totiž na území Slovenskej republiky došlo k podstatnému zvýšeniu produkcie komunálnych odpadov, čo bolo citeľné na... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa utíšili. Ďakujem pekne.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Ďakujem, pán podpredseda. ... čo bolo citeľné na zberných dvoroch všetkých obcí a miest. Dneska to už majú aj vyčíslené. Dneska sme rokovali so ZMOS-om, ktorý vyjadruje podporu tomuto zákonu a ktorý odhaduje, že zhruba o jednu tretinu sa počas COVID krízy zvýšila zaťaženosť odpadmi.
Dôvodom pre skrátené konanie je aj riziko značných hospodárskych škôd, ktoré by vyplývali od nového roku z, nielen z ťažkostí, ktoré som uviedol, pretože tieto nespracované separované odpady obce častokrát boli nútené z nedostatku iného riešenia zavážať do bežných skládok. Tieto skládky sa prudko zapĺňali aj zapĺňajú napriek tomu, že my sme vystavení hrozbe infringementu z Európskej únie za neplnenie práve separačných cieľov Slovenskej republiky.
Podotýkam, že hroziace rozsudky Súdneho dvora za nesplnenie záväzku uzatvoriť skládky odpadov, ktoré už nespĺňajú požiadavky smernice EÚ o skládkach odpadov, hrozia podobnými koncami, ako bol rozsudok Súdneho dvora v kauze Považský Chlmec, kde bola udelená dvojmiliónová pokuta.
Dva milióny eur je však možno len zrnko z toho rizika, preto aj počas leta a v týchto mesiacoch (zaznievanie gongu) vlastne zberné spoločnosti vyradili okolo 400 obiec Slovenska, obcí Slovenska, čo je, čo sa blíži k 20 % obcí, z dôvodu, že prestali organizácie OZV plniť vlastne svoju rolu a vypovedali zmluvy.
Je to očividné, že zákon doteraz nemyslel na to, ako a kto vyrieši odpad, keď obce nesmú investovať, nesmú dávať verejné prostriedky do problematiky odpadu, ale keď organizácia zodpovednosti výrobcu vypovie zmluvu a žiadna ďalšia nemá záujem pre nedostatok financií, aby na ňu nadviazala, tak obce sa ocitajú v absolútne krízovej situácii.
Novelizácia zákona vytvára prevenciu proti zopakovaniu tohtoročnej situácie výpovedí organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly a takisto zabezpečuje povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v minimálne stanovenej výške.
Ďalším aspektom tejto novely je posun zverejňovania údajov potrebných na stabilizovanie systému kolektívneho nakladania s odpadom, ktorý je u nás známy pod skratkou ISOH, teda informačný systém odpadového hospodárstva. Tento systém mal vlastne už túto jar prepojiť obce, okresné úrady, zainteresovaných stakeholderov alebo tých účastníkov odpadového okruhu aj spolu s ministerstvom životného prostredia, aby prakticky každý ten obeh, každý ten prúd odpadu bol sledovaný od jeho výrobcu a zaplatenia, riadneho zaplatenia do; zodpovednosti výrobcu až cez jeho triedenie, separovanie a napokon uloženie.
Tento systém, to sme naozaj veľmi sklamaní, nielenže nie je dokončený, ale sú vyplytvané veľké spoločenské prostriedky a od fungovania toho systému sme hádam ďalej, než sme boli na začiatku, keď ho bývalá vláda začala robiť. Obmedzenia vyplývajúce z vyhlásení opatrení Úradu verejného zdravotníctva negatívne, akiste negatívne ovplyvnili aj pokračovanie v integrácii externých informačných systémov s informačným systémom ISOH-u a v súvislosti so zavedenou povinnosťou elektronickej evidencie sa vlastne nepripravila, nepripravila a nedokončila ani testovacia, ani integračná, ani produkčné prostredie pre pripojenie externých informačných systémov.
Ďalším, ďalšou zmenou, ktorú v tejto malej novele sme boli nútení dať, je odloženie termínu 1. januára, kedy malo prísť k tzv. ekomodulácii. To sú nové pravidlá Európskej únie na rôzne oceňovanie odpadov pôvodu plastového podľa náročnosti ich spracovania ako druhotnej suroviny. Táto ekomodulácia ale nemá zatiaľ v Európskej únii zhodu. Slovenská republika ale už mala záväzok ekomoduláciu uplatňovať od 1. januára. Čiže tentoraz toto naozaj nemá pôvod v domácich politických kruhoch, ale európskych, a toto oddialenie zodpovednosti o jeden rok bolo nevyhnutné urobiť takisto zákonom.
Návrh týchto novelizácií zákona o odpadoch predstavuje súhrn nevyhnutných opatrení, ktoré majú zabezpečiť stabilizáciu systému v rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Za ďalšie, ktoré majú zabezpečiť financovanie triedeného zberu v nasledujúcom období, zhodnotenie odpadov a väčšiu motiváciu výrobcov v rámci eliminácie ťažšie recyklovateľných odpadov. Veríme, že aj výrobcovia budú mať v budúcnosti snahu, aby vyrábali menej odpadu, aby sa vystríhali materiálov, ktoré sú nerozložiteľné a ktoré nám spôsobujú veľké problémy.
Dámy a páni, vážené poslankyne a poslanci, nielenže 400 obcí nemalo zabezpečený triedený zber, ale aj tie triedené zložky, ktoré ľudia vytrieďujú, až zo 70 % skončili na skládkach zmesového odpadu. Určite aj vy z obcí a miest ste dostali už neraz signál, načo to separujeme, keď to nakoniec tie zberové spoločnosti nahádžu všetko na jeden odpad. Takto zle je nastavený až do tejto chvíle, až do tejto chvíle ten systém. Podľa analýz, ktoré si dali obce robiť napríklad v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky alebo v organizácii Priatelia Zeme, ale tento údaj nám potvrdili aj organizácie zodpovednosti výrobcov pri rokovaniach na ministerstve, až 70 %, to znamená 300-tisíc ton, končí na skládkach. Slovenské skládky odpadov sa zavážajú extrémne rýchle a tam je to riziko infringementu. My tie skládky pri takomto tempe vlastne za chvíľu musíme pouzatvárať a obce sa ocitnú v úplne bezvýchodiskovej situácii.
Tento, táto novela zákona nerieši stabilný systém odpadového hospodárstva natrvalo, to ešte pred vás prídeme v riadnom konaní s inými zákonmi. Táto je doslova havarijná páka, ktorou zaťahujeme brzdu chvíľu pred koncom roku. Chceli by sme totiž dosiahnuť, tak ako sme to v programovom vyhlásení vlády aj sľúbili, že závažné veci budeme predkladať, závažné veci dotýkajúce sa podnikateľov alebo obcí a miest, budeme predkladať vždy k 1. januáru. Navyše aj občania už dlhodobo uzatvárajú svoje zmluvy o odvoze odpadu vždy na jeden rok od 1. januára.
Preto ak chceme vyjsť v ústrety problémom, ktoré prežívajú naozaj v týchto mesiacoch so svojím odpadom obce a mestá, a teda tým pádom aj ich občania, ak chceme vyjsť v ústrety aj svojmu sľubu, že nebudeme predkladať takéto, tento druh novelizácií v priebehu roku, ale vždy iba k 1. januáru, tak je potrebné siahnuť ku skrátenému konaniu. Iba touto cestou môžme dosiahnuť, ak zarátame ešte to, že tam je ešte, sú rôzne možnosti, napríklad bude posudzovať zákon pani prezidentka a tak ďalej. Veríme, že dosiahneme, že obce aj občania budú mať svoje dva-tri mesiace na to, aby sa, aby si tie zmluvy pouzatvárali, aby sa celý systém naštartoval znovu, aby tých 400 obcí naozaj znovu malo kvalitný odvoz odpadu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.9.2020 15:00 - 15:01 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
My máme zase zhodu, že sa budeme tejto veci venovať prinajmenej v mesačných intervaloch. Na to, aby sme sa stretli znovu, treba túto technickú otázku dokončiť, či sme spôsobilí nájsť priamo v areáli riešenie medzidepónia. Je to dôležité z toho hľadiska, že žiaden okres tam v okolí ani mesto, ani obec neuvíta, ak by sa dozvedeli, že PCB látky sa vydajú niekam putovať. Potrebujeme to vyriešiť v čo najkratšej vzdialenosti od samotného ložiska PCB látok, ktoré je nezabezpečené. Toto je, úplne otvorene povedané, naša situácia. My o každom kroku sa snažíme informovať, no povedzme tá technická cesta, pracovná cesta odborníkov 31. augusta nebola medializovaná, ale inak o tom informujeme čo najviac.
Druhá vec je, že potom ľudia hovoria, že vy stále robíte tlačovky a nech je to už odstránené. Uisťujem vás, že k odstráneniu a zabezpečeniu týchto látok všetko naše úsilie smeruje a som za to, aby aj naďalej sme rokovali otvorene, aby sa ľudia aj prostredníctvom takýchto hodín poslaneckých otázok dozvedali o priebežnom postupe pri odstránení tejto dlhodobej environmentálnej záťaže.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.9.2020 14:55 - 15:00 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako už odznelo, v júli sme sa stretli s pánmi ministrami na najvyššej úrovni a dohodli sme stratégiu toho postupu, ktorú som vám vlastne už sprostredkoval, to znamená, že tie ohrozené PCB látky, ktoré sú v dosahu vody a ktoré môžu prenikať do podzemných látok, budú bezodkladne riešené a budú kontajnerované. Tridsiateho prvého augusta potom vyrazil na miesto činu tím rezortu životného prostredia, ktorý vykonal terénnu obhliadku vytypovaných miest, o ktorých sme sa domnievali, že sú potenciálne vhodné medzidepóniá, ktoré však, ako som už uviedol, sa neosvedčili v tejto chvíli ako technicky vhodné alebo ako bezpečné, alebo z hľadiska majetkových vzťahov.
V samotnom areáli ako domáci to, pán poslanec, asi viete, je sieť firiem, medzi ktorými sú nie vždy vlastne najlepšie vzťahy, hoci tie firmy vznikali pôvodne všetky z Chemka Strážske. Dneska je tam TP 2, je tam a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že ten najviac znečisťujúci sa volá Ekologický podnik, no prečo by sa tak nevolal? A tak v tejto zmesi vlastníckych vzťahov to nie je vždy prehľadné. Čiže tento prvý náš – obhliadka technického stavu miesta alebo budov, kde by mohlo dôjsť, prichádza do úvahy dočasné uloženie odpadov v kontajneroch alebo mimo kontajnerov – sa ukázal bez veľkých investícií ako nevhodný. Muselo by sa tam priveľa investovať.
Ďalší, ďalšia cesta odborníkov, ktorá tieto poznatky zhodnotila, pozrelo sa na to z právneho hľadiska a dá nový návrh aj pre pánov ministrov, tam vycestuje budúci týždeň.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:28 - 14:33 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Envirorezort už urobil to, čo za celých svojich dvanásť rokov pôsobenia bývalej vlády nikto neurobil. Zastavili sme dotekanie škodlivých vôd do Poše, z ktorej vytekalo a znečisťovalo PCB látkami celý kraj. V tejto chvíli už táto envirokriminalita sa nedeje. Príslušných pracovníkov, ktorí za to niesli zodpovednosť, sme prepustili. Nebudem tajiť, že postoj súčasných prevádzkovateľov v areáli Chemka Strážske stabilizáciu situácie neuľahčuje. Sledujú svoje ciele. Nie je to, nie je to vždy ľahké. Potrebu odstránenia sudov obsahujúcich PCB látky z miest, kde dochádza k ich nekontrolovanej degradácii na vhodné zabezpečené medzidepónium, toto je cieľ, ktorý bezprostredne aj chceme realizovať v spolupráci s ministerstvom vnútra. A myslím, že pán minister to tiež otvorene povedal, to je nultá vec. Tam, kde najviac prichádza k riziku, teda dotekanie do Poši, je zastavené prvýkrát po dlhých rokoch.
Teraz ide o to, že tie sudy, ktoré sú bezprostredne rizikové, že by mohli byť zdrojom ďalšieho unikania PCB látok, treba ochrániť pred týmto rizikom. Ide najmä o lokality na troch miestach, ktoré sú označované ako prameň a bývalá ošipáreň. Potom je tam tretie miesto, ktoré sa označuje ako stará tepláreň, ktoré nehrozí bezprostredným rizikom unikania látok do podzemných vôd. Ale tieto dve – prameň a bývalá ošipáreň – budú riešené v spolupráci s ministerstvom vnútra v čo najkratšej dobe. V tejto chvíli už tam bola skupina z ministerstva životného prostredia, ktorá mala vytypovať miesto toho medzidepónia, čiže dočasného, ale bezpečného umiestnenia látok PCB, z týchto lokalít, bývalá ošipáreň a prameň.
Žiaľ, nepodarilo sa nám spolupracovať s tými domácimi, tak ako sme dúfali. Musíme sa tam vrátiť znovu, ale v priebehu mesiaca bude táto lokalita vytypovaná. Ministerstvo vnútra je pripravené na zabezpečenie kontajnerového uskladnenia, absolútne izolovaného, týchto PCB látok.
Najrýchlejšie sa dá sanovať ošipáreň. Ten tzv. prameň, to je údolíčko dvojnásobne povedzme veľké, trojnásobne, ako je táto sála, v ktorom nejaký šialenec pred 36 rokmi dal nahádzať sudy PCB a zahrnúť ich buldozérom hlinou. Tá vec by ešte nebola úplná dráma, keby tým údolíčkom netiekla voda, keby tým netiekol prameň. Túto úlohu – vybrať tie sudy, to bude veľmi náročná úloha, lebo tam nikto z nás nevie ani počet tých sudov, ani to, či boli len lokálne, alebo je to celé údolie vyrovnane zasypané. To už dnes po toľkých rokoch nikto nevie a zrejme páchateľ, páchateľ už ani nežije tejto trestnej činnosti. Takto by, no ale musíme sa do toho pustiť. Je to proste riziková práca, je to práca, ktorú roky každý odkladal, ale musíme sa do toho pustiť a dostať tie látky do medzidepónia.
Keď budú látky v medzidepóniu, to, čo je v tom sklade, tam ich je teda veľa. To je vlastne bývalý vojnový objekt, ktorému sa krycím názvom hovorí tepláreň. On v skutočnosti má aj zložky ako protiletecký kryt. Ten je veľmi pevne postavený a tam tie látky neohrozia. To je vlastne tiež také medzidepónium. Ale je úplne plné. Naozaj tam tých látok je až skoro po povalu, čiže tam už nenapraceme ďalšie PCB látky, preto je správny postup ministerstva vnútra, ktoré pripravuje kontajnerové skladovanie. Keď sú to kontajnery na nebezpečný odpad, na chemické látky, tak takéto kontajnery sú vyzbrojené všetkým proti izolácii prenikaniu vody alebo nejakého odtekaniu, čiže takéto kontajnery sú schopné zabezpečiť PCB látky aj v strednodobom horizonte, čo ale verím, že nebude treba, pretože potom prikročíme k výberu toho, kto urobí definitívne definitívnu likvidáciu PCB látok.
A verme, že tu je koniec tejto neverending story v Strážskom.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:21 - 14:26 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Svrček má dneska sólo.
Vážený pán poslanec, no, ako už bolo spomínané, bola vyhlásená mimoriadna situácia v tejto lokalite. Je to lokalita, kde sa pretína viac okresov a dokonca krajov. Musím povedať, že bývalá vláda, teda vyhlasovala to pani ministerka Saková, zas nemyslela, zdá sa, tú mimoriadnu situáciu veľmi vážne, pretože naďalej, naďalej do Poše, čo je odkalisko, ktoré súvisí s celým tým areálom PCB látok, je jeho koncovkou, naďalej odtekali vody v rozpore so zákonom. Celá táto kamufláž s vyhlásením mimoriadneho stavu možnože poslúžila na upozornenie, akí starostliví boli o životné prostredie. Ale to, že nechali prúdiť škodlivé látky naďalej, to dokazuje, že buď sa v tom vôbec nevyznali, čo sa tam deje, alebo im nešlo o to, pomôcť obyvateľom týchto dvoch krajov – Košického a Prešovského – a pomôcť ľuďom, ktorí sú v dosahu rieky, ktorá roznáša potom z Poše práve tieto PCB látky a ktorá spôsobuje, že v okolí tieto PCB látky sa cez podzemné vody, cez rastlinstvo, cez živočíchov dostali až do ľudí, do systému celej prírody a potravinového reťazca.
To treba povedať a ja si cením, že pán minister vnútra sa nezapodieval osobnou zodpovednosťou jednotlivých aktérov, ktorí tam predstierali, že robia krízový štáb, predstierali, že riešia tie veci. On tu podal veľmi presnú správu o tom, ako sa toho chytáme my, ale fakt je ten, že celá tá kauza, a preto je tam vyhlásený mimoriadny stav, sa chystala na to, aby bez výberového konania bol určený ten, kto spotrebuje tieto vysoké financie. Ak totiž vyhlásite mimoriadny stav, žiadne výberové konanie nie je povinné. A to bol jediný dôvod, prečo po vyše 36 rokoch, 36 rokov trvajúca envirozáťaž zrazu bola ohlásená ako mimoriadny stav. Tam nebolo nič mimoriadne. Tento stav je tam 36 rokov.
Mimoriadne mohlo byť to, že niekto si plánoval rozdeliť peniaze bez výberového konania, to považujem za dosť mimoriadne. A mimoriadne bolo to, že im hrozilo prehrať voľby. Toto bol ich mimoriadny stav, súdruhov zo SMER-u, ktorí, ktorí takto pristupovali k ochrane zdravia a bezpečia na východnom Slovensku.
V súčasnosti niet pochýb, že situácia je vážna, ale nie je vážna, opakujem, od včera ani nie od predvčera, je vážna desiatky rokov. PCB látky prenikli do flóry, fauny a stali sa jej súčasťou. Rezort životného prostredia je odhodlaný postaviť sa tejto výzve, avšak za podmienok, ktoré nebudú preferovať nejakého vopred vybratého záujemcu, ktorý tam rozhádže peniaze. Budeme postupovať v spolupráci s ministerstvom vnútra, s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu, v spolupráci s odborníkmi, aj v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré má dobrú analytiku a má laboratóriá, ktoré, ktoré nám môžu tiež poslúžiť.
Zatiaľ je pravda taká, že to, čo bývalá vláda zvažovala ako riešenie, nebolo podrobené žiadnemu, ani najmenšiemu odbornému posúdeniu. Bola to amatérčina najhrubšieho zrna. A to, že vybrali spaľovňu, pokiaľ mám teda presné informácie, nebudem ju radšej menovať, ktorá bola na území mesta Prešov a rozprášila by PCB látky na hlavy Prešovčanov, samozrejme, tá spaľovňa ani nemala povolenie EIA na to, aby takúto činnosť prevádzkovala, tak to hraničí s prípravou environmentálnej kriminality. Našťastie prišli voľby a plány, plány tejto skupiny sa zmarili.
Ako už hovoril pán minister vnútra, v spolupráci sa púšťame do racionálneho, nie hysterického, ale najmä nie zlodejského riešenia PCB látok v Strážskom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 21:20 - 21:23 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Tak patrí sa.
Pán Erik Tomáš použil taký ošúchaný trik, že tvrdil niečo, čo ja som netvrdil, a bojoval s tým. Ani raz som nepovedal, že to nie je plagiát. Naopak, zdôraznil som, že Igor Matovič sám na seba použil tie najostrejšie slová, ktoré ani vy ste nikto nepredčili.
Pán Šutaj Eštok použil podobný trik, to znamená, hovoril, že obhajujem neskolaudované bývanie. Ani slova som nepovedal o neskolaudovanom bývaní, hovorili ste úplne mimo.
Pán Pellegrini, ja viem, že sa vám zle počúva, že až aký smradľavý voz ste prebrali a že na tých rezortoch fakt sa odsúvali tie problémy, a že nie je to ktoviečo počúvať o tej vláde, tak chápem, že vás to znervózňuje. Bol to veľmi smradľavý voz, hoci vy ste ho tlačili aj dovtedy, ale prebrali ste jeho vedenie, a tak sa teraz spomína vláda, no to sa nedá nič robiť.
Trochu humoru s tým vaším pomodlením sa, keď sa hovorí o Matovičovi, by nezaškodilo, lebo zrejme ste to mysleli ako výsmech.
Pán Petrák má pravdu, že celý štát zaprasili partajní nominanti boľševici odjakživa. A má pravdu, že neznášam, áno, straníckosť takéhoto typu bez odbornosti, neznášam a budem ju vždy kritizovať. (Reakcie z pléna.)
Pán Podmanický, pán Podmanický, diplomovka je problém a nikdy som nič nezahmlieval. Nikdy. A ak by som to robil, potom vy mi môžte hovoriť, že mám dvojakú morálku. Keby som tu rozprával, že Matovičova diplomovka nie je problém. To som ani raz nepovedal... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2020 20:39 - 21:00 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Vzhľadom, dámy a páni, vzhľadom na pokročilú hodinu budem stručnejší, než som pôvodne plánoval, ale predsa skúsme sa na to pozrieť absolútne vecne.
Vy máte právo zvolať takúto schôdzu, aj keby ste nemali žiadnu zámienku, nakoniec nejaká sa vždy dá vyfantazírovať. Máte právo, pretože máte kontrolovať moc, vážení členovia opozície. Tentoraz je to najmä teda tá opozícia SPOLU, SMER. Idete tentoraz odvolávať premiéra, to je silná káva, tak krátku dobu po voľbách sa to, myslím, na Slovensku ešte nestalo.
Čo je dôvodom? Zámienkou má byť Matovičove chyby a viny pri jeho diplomovke. Nikto ich nenazval ani tu, ani vám sa to nepodarilo, kritikom z opozície, nikto ich nenazval ostrejšie, než ich nazval on sám. Vyjadril nad tým aj ľútosť a ospravedlnil sa. Má aj svoje vysvetlenie, ktorému vy nemusíte veriť. Naozaj je to o otázke dôvery.
Ja poznám Igora Matoviča iba zopár rokov, ale viem, že on vie natoľko takpovediac fičať v mene verejného záujmu, že naozaj nedostavia ten dom, hoci mal na to vrchovato peňazí. A vy to všetci viete, že on žil až do minulého roku v paneláku, preto aj venoval všetok čas, áno, na úkor svojej rodiny, na úkor svojho (svojej) fyzickej sily, venoval svoj čas verejným veciam, ktoré ho spaľovali, robil ich s plním nasadením. A vy všetci viete, že je to pravda. Málokto by bol schopný nevšimnúť si neobnovenie živnosti a doplatiť na to ozrutnou pokutou. Matovič to urobil. Málokto by bol schopný vzdať sa platu na protest proti chovaniu predsedu parlamentu. Igor Matovič to urobil.
Niekedy naozaj si škodil aj sám sebe v tomto zanietení. Aj v tomto prípade, keby bol taký ako politici, nejeden politik býva, no tak potichu, keď už začala s Dankom aféra a on by to vedel, tak by nejak vyžehlil hádam tú svoju diplomovku.
Všeličo by sa dalo si predstaviť, čo by mohol robiť, ale Igor Matovič nič také nerobil. A hneď si vymyslíte z opozície, čo chcete, ja si myslím, že hovorí pravdu, ak hovorí, že sa domnieval, že on má diplomovku v poriadku.
Dámy a páni, ale teda potom prečo tu rokujeme? Však teda povedzte, že vy mu neveríte, to by nikoho neprekvapovalo. A jeho voliči, a je ich našťastie stále veľmi veľa, si na to urobia zase svoj názor. Lebo vy chcete, aby, aby jeho voliči alebo široká verejnosť prijala vašu nedôveru, vašu až nenávisť, obsedanciu z Matoviča. Samozrejme, Matoviča sa kdekto bojí, pretože vie sa o ňom, že naozaj je schopný s tou istou sebazničujúcou energiou, s akou sa vrhal do politiky, vrhnúť sa aj na, skutočne, korupčníkov a zlodejov v tomto štáte.
Vlastne celou tou témou sa pokúšate, nehnevajte sa, ale naozaj zakryť skutočné problémy, pretože jednoducho Slovensko je v problémoch nie zato, že Matovič má viny a chyby súvisiace s diplomovkou. Nie, Slovensko je po 12 rokoch a viac než 12 rokoch vytvárania korupčno-politických sietí v problémoch, pretože veľa, veľa peňazí, ktoré mali ísť na verejné účely, sa utratilo, zmizlo v týchto korupčných sieťach. Pretože sa vytvorili mimoriadne choré vzťahy v spoločnosti, ktoré vyvrcholili pádom vašej vlády, pánom Roberta Fica. Čo bolo, čo bol bilančný pád jedného politika, ktorý si vlastne musel priznať, že pomery dospeli k vražde dvoch nevinných ľudí, ktorú urobili, áno, ľudia vám veľmi blízki. Ja si veľmi dobre pamätám, ako sa pri debatách o amnestiách bol nedotknuteľný Kočner. A viete, čo bolo vašou podmienkou, tí, čo za SMER vyjednávali aj za SNS? Podmienkou, áno, ideme do zrušenia amnestií, ale Kočnerova amnestia kvôli kauze, v ktorej bol s ním namočený Michal Kováč, Kočner musí zostať beztrestný. Kočner musí, a to mi opakovali pri každom stretnutí. Tu vzadu sme mali rokovania a točilo sa len okolo Kočnera. Keď budete žiadať zrušenie Kočnerovej amnestie na Technopol, nebude zrušenie Mečiarovych amnestií. Bola to pre nás vo vtedajšej opozícii naozaj veľká dilema. Nechápal som, prečo je Kočner nedotknuteľný. Prečo idete až tak ďaleko. Ale aj predseda parlamentu, aj viacerí poslanci, vtedajší predseda parlamentu aj viacerí poslanci SMER-u neustále opakovali, ak budete žiadať zrušenie Kočnerovej amnestie, nebude nič z tej nádejnej dohody, že by sme po vyše 20 rokoch zrušili krvavú škvrnu - ako som jej ja hovoril a myslím, že oprávnene - na slovenskom parlamente, kedy, kedy stále zakrýval parlament a neodvolával Mečiarove amnestie, ktorými sa zakryli zločiny, z ktorých sú podozrení samotní, podozriví samotní politici.
Dámy a páni, akokoľvek je vám nepríjemné počúvať, že ministri vám pripomínajú, že nie diplomovka dostala Slovensko tam, kde je, ale vaša vláda, tak čo iné čakáte? Vari máme tu rozprávať o tom, že kvôli diplomovke sú na Slovensku korupčné siete, kvôli Matovičovej diplomovke? On, ktorý bol kedykoľvek pripravený aj svoje vlastné peniaze dať v šanc, svoju rodinnú situáciu dať v šanc v prospech jeho záujmu o verejné veci? A na druhej strane banda korupčníkov, ktorá tunelovala štát celé roky? Vy si nemyslíte, že sa tá banda už pomaly odhaľuje? Ak sú medzi vami čestní ľudia, tak musíte to vidieť a prijímať a vítať a vítať. Vážení, tam trinásť sudcov zatknutých, hentam Jankovská. Áno, vaša štátna tajomníčka. Vás, čo dneska chcete biľagovať Matoviča za jeho chybu v nejakej diplomovke? Jankovská nebola vaša kosť a krv? Kočner nebol váš chránenec teda?
Nech sa mi pozrie do očí, tí, ktorí chcú tvrdiť, že nie. (Reakcie z pléna.) Čiže... No ja sa viem pozrieť do očí, to sa neboj.
Takže Matovič nemôže za to, že vy neviete nájsť inú chybu na vládnutí, než vyhrabať starú aféru s nejakou diplomovkou. Neviete nájsť. No lebo prečo? Ja netvrdím, že Matovič nebude robiť chyby ako premiér. Ale za tri mesiace je dosť ťažko, najmä keď bol COVID, nájsť nejaký dôvod. A váš strach pred tým, že stroj spravodlivosti ide ďalej, je zrejme tak obrovský, že čokoľvek, len to skúsme so zastavením toho stroja.
Prosím vás, čo mu môžete vyčítať pri zápase s COVID-om? Máme jedny z najlepších čísel. Môžte to ohovárať, že nemali sme nosiť rúška, mali sme nosiť rúška. Prosím vás, na konci história zhodnotí, že Slovensko malo premiéra, ktorý uplatňoval veľmi dobrý leadership, nebál sa robiť rozhodnutia, nebál sa trvať na opatrnosti a dosiahol, že Slovensko má veľmi dobré výsledky v ochrane zdravia svojich obyvateľov.
Čo môžte mať proti tomu, že prišiel z Bruselu s dobrými peniazmi? Že mal priniesť ešte viac. Jasné. Mal priniesť toľko ako Poľsko a Maďarsko dokopy. (Reakcia z pléna.) Igor Matovič urobil výborný výsledok v Bruseli. Neurobil žiadnu hanbu ako opilci, ktorí tam chodili z vašej garnitúry. Z našej garnitúry tam žiaden opilec nechodí. (Potlesk.) Nechodí. (Reakcia z pléna.) Nechodí. Z našej garnitúry tam žiaden opilec nechodil.
A to čo je za rozprávanie? Prosím vás, napomeňte... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, vidím, páni a dámy, nechajte pána ministra hovoriť. Potom môžte naňho reagovať faktickými poznámkami.
Nech sa páči, pán minister.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
No tak samozrejme, že môžem hovoriť aj veľmi konkrétne príklady, rezort je prešpikovaný čudnými obstarávaniami. Vážene problémy sa roky odkladali. Či išlo o odpadové hospodárstvo, či išlo o zonáciu. Kde je zonácia, prosím vás? Z vlády na vládu ste sľubovali, pokiaľ ide o rezort životného prostredia, že bude zonácia. Nie je nič. Ani jediný park. Národný park de facto nemá medzinárodné šta... (pozn. red.: rýchlo vyslovené), de facto nie je národným parkom. Je to len kamufláž ako mnohé veci, ktoré sa, žiaľ, v oblasti životného prostredia udiali. Na propagáciu rezortu Slovenská agentúra pre životné prostredie vyhodila stovky tisíc, 700-tisíc eur, za vašej vlády. Pretože ešte aj umelohmotné tašky, ktoré ja neviem ako, čo s nimi teraz urobiť, lebo ako môže v 21. storočí rezort životného prostredia rozdávať deťom umelohmotné batôžteky s nápisom že Chráň životné prostredie? Absurdity, s ktorými nechcem tu zaberať čas, lebo, ako som povedal, už viacerí ste unavení a sme unavení z tohto rokovania. Nie podľa mňa zbytočného, lebo, okej, pohovorme si o Matovičovi, o jeho škodlivom pôsobení, pohovorme si.
Desiatky miliónové objednávky na IT techniku, predražené výberové konania na predražené poradenstvá a právne služby. Mnohé z tých vecí sa snažím dávať na NAKU a viaceré teda NAKA už prijala a vyšetruje.
A teraz aj tie, ktoré na prvý pohľad vyzerali ľúbivo. Vy ste prijali zákon o 50-percentom bezzásahu v národných parkoch, ale veď absolútne nebol pripravený. Na Muránskej planine to spôsobilo katastrofu. Na mnohých iných miestach sa pýtajú, že odkedy sa takto od stola rozhoduje a už to má od januára platiť. To isté platí o zákone o zálohovaní PET fliaš, v ktorom bol skrytý trik tak, aby tí, ktorí tie plastové fľaše produkujú, neboli ohrození žiadnou pokutou. Áno, ten trik tam je.
Odpadové hospodárstvo? Prosím vás, veď Slovensko, áno, trochu sa zlepšila separácia, ale máme najmenej polovicu skládok, ktoré by sme mali už zavrieť. Všetky problémy so smetiskami ste takto tlačili pred sebou ako buldozér.
Environmentálne záťaže? Škoda hovoriť. Zopár pripravených sľubov a všetko zostalo tak, ako bolo. Skutek utek.
Zanedbali ste absolútne, dámy a páni, ktorí ste tu vládli po dvanásť rokov, opatrenia na prípravu Slovenskej republiky na zmeny súvisiace s klimatickou krízou. V energetike SMER budoval a predovšetkým jadrovú elektráreň za dôsledku obrovských nákladov, ale ani tá nebola dokončená. X-krát sa odložili termíny. Ani to sa vám nepodarilo. Dokonca ste dovolili spaľovňu jadrového odpadu. To som zvedavý, že čo by vám voliči boli povedali, keby to boli tušili. Až teraz to vyšlo von. Spaľovňa jadrového odpadu? Tu na Slovensku? Toto je, toto sú darčeky v rezorte životného prostredia.
Pokusy nejak zväčšiť podiel nahraditeľných zdrojov sa skončili vo vašich rukách nejakým spôsobom za každým zlodejstvom. Raz to boli vodné elektrárne, potom fotovoltika. Slávna aféra, áno, vo vašej réžii, SMER - SD. Napokon, napokon bioštiepka, ktorú aktivisti správne nazvali biomasakrom. Všetky, v podstate nie zlé spôsoby, ako robiť alternatívnu energiu, sa skompromitovali na Slovensku tak, že roky sa ani nedajú spomenúť. Poviete fotovoltaika a ozve sa vám zlodej. Ľudia to platia vo svojich účtoch. To ste, to ste dokázali. Platia bohatých milionárov, ktorí si porozdeľovali fotovoltaické licencie.
Pre životné prostredie, dámy a páni, to bola katastrofická éra. A, žiaľ, napriek dobrým náznakom, ja som dokonca nikdy nenavrhoval odvolávanie ministra, lebo zvonku to nevyzeralo tak desivo. To je podobné, ako, ako povedala pani Milanová, že až teraz vidí, čo sa vlastne nedialo a čo sa diať malo a prečo to vlastne dospelo k veľkým problémom.
Dámy a páni, dlhé, dlhé veci, ktoré by sa dali hovoriť práve o etickej stránke vášho vládnutia, súvisia, samozrejme, s politikou. Pretože vy ste politická strana vychádzajúca z tradície a nakoniec aj právny nasledovateľ KSS, máte vo svojom, vo svojom DNA rezíduá všetkých mutácií KSS, aké na Slovensku prebehli, čiže HZDS, ZRS a tak ďalej, atď. Práve preto ste celé roky bránili nielen Kočnera, ale aj dôstojníkov ŠtB. Za týmto istým pultom som trikrát navrhoval... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pokoj. Nechajte, pána ministra...

Budaj, Ján, minister životného prostredia
SR

... odobratie penzií dôstojníkom ŠtB, prinajmenej tým, ktorí išli po vnútornom nepriateľovi. Vy ste ich vždy uchránili. Vždy. Na vás sa dalo spoľahnúť. (Reakcie z pléna.) Bránili ste pred zapísaním ešte aj 21. augusta ako pamätného dňa. Vy, ktorí sa, keď treba, si prilepujete odznak Alexandra Dubčeka. Však ten sa musel v hrobe obracať, lebo vy ste stáli na strane Poučenia z krízového vývoja. Podľa vás to nebola okupácia. Nie je na čo spomínať. Nie je prečo ani len pamätný deň. Zabránili ste, dva alebo trikrát som to tu za týmto pultom navrhoval.
Samozrejme, že o tom, že aký postoj bol SMER-u k tomu, keď sa udiala vražda tejto mladej dvojice, aké machinácie tam urobila polícia a spojenci od Bödöra až neviem po koho, to by bolo na dlhé litánie a jak som sľúbil, nechcem byť až taký dlhý.
Dámy a páni, ešte raz, no, je toho ešte veľa. (Reakcie z pléna.) Viete, to, čo sa tu deje, je naozaj prelom éry. Je to ťažké si pripustiť najmä pre vás mladších, ktorí ste nasadli do tejto postkomunistickej strany v mladom veku. Ja si pamätám tých komunistov, keď padol režim a oni si hovorili, veď čo ja s tým mám, ja mám iba 30 rokov, ja s tým nič nemám, ja som nevraždil, no ale ich kariéry sa často zdali byť vtedy prerušené. No ako vieme, neskôr to prebiehalo trošku inak, ale podobná situácia je aj teraz. Vy ste pokračovateľmi a ochrancami zvyškov éry jakešovsko-husákovskej normalizácie. Vy tak rozmýšľate, vy si dávate také sviatky, vy pripomínate ich hodnoty, preto neznesiete 21. august, preto oslavujete tie sviatky, ktoré mali normalizační komunisti, a preto Dubčeka použijete, len keď sa vám hodí. Nálepka "sociálna demokracia" bola vždy veľmi trúfalá a, žiaľ, Slovensko naozaj iba čaká na svoju sociálnu demokraciu. Ja veľmi prajem, hoci sa nepovažujem za socialistu, aby vznikla, ale to sa naozaj potom tí ľudia, ktorí sa chcú označiť za sociálnych demokratov, musia zriecť tieňov jakešovsko-husákovského režimu. (Ruch v sále.) Pohrobkovia systému dvojakej morálky sú toho ale neni schopní. Pohrobkovia systému, že "kto nekradne, okráda svoju rodinu", toho nikdy nemôžu byť schopní. Takíto pohrobkovia môžu byť schopní len vytvárať mafiánsku spoločnosť s Bödörami, s Trnkami, s mafiánskymi štruktúrami, ktoré infiltrovali políciu, prokuratúru, súdnictvo.
Napokon sa ešte raz vrátim k pánovi Matovičovi. Naozaj s absolútnou pokorou chcem povedať, že táto misia tejto generácie nie je vytváraná anjelmi, ktorí zostúpili z nebies, a nemajú žiadnej viny, nemajú žiadnej chyby, že tu sa zjavila nejaká sekta dokonalých. Vonkoncom nie. Táto garnitúra je tvorená ľuďmi s mnohými chybami a prišli hlásať zmenu Slovenska, aby prekonali aj vlastné chyby. Igor Matovič dnes je silný presadzovateľ zmien zákona, ktoré pôjdu v dôsledku aj proti nemu, ak sa stal plagiátorom vo svojej diplomovej práci. Toto je postoj, ktorý si treba vážiť. Presne tak to bolo v každej revolúcii. V žiadnej revolúcii neboli k dispozícii ľudia, ktorí by nemali nič s tým zlom toho vtedajšieho sveta, ale boli to ľudia, ktorí sa rozhodli s tým zlom rozlúčiť.
K tomu by som vás všetkých, aj vás, ktorí teraz bojujete za pád vlády, vyzval, lebo nejde o tento dnešný deň, pred nami je dosť vážna spoločná misia, spoločná misia, na konci ktorej všetkých, ako tu sedíme, budú hodnotiť dejiny, či sme využili aj ten zážitok solidarity s COVID-19, aj ten zážitok, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán minister...

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
... ten ľudský život a život slovenskej spoločnosti má hlbšie motivácie, než sú len politické pletichy, či sme schopní využiť šancu prejsť na trajektóriu boja s klimatickou zmenou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán minister...

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
... a so zmenou, ktorá sa volá 21. storočie. Ale toto pozvanie (reakcie z pléna) patrí tým, ktorí sú ochotní... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán minister, poprosím vás, aby ste dokončili myšlienku, už vám plynul čas.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) ... ho prijať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.7.2020 15:28 - 15:31 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ide o zákon, ktorý v skrátenom konaní v súvislosti s opatreniami COVID-19 odstraňuje komplikáciu, ktorú nám spôsobuje mimoriadny stav.
Je to komplikácia, že niektoré obhliadky a stretnutia komisionálne, ktoré, ktoré kvôli mimoriadnemu stavu sme zakázali, lebo sme chceli brániť šíreniu nákazy, sa už tri mesiace nekonajú, ale pritom už opatrenia týkajúce sa hromadných zhromaždení skončili, nie však mimoriadny alebo výnimočný stav, preto to prechodné opatrenie sa týka iba doby trvania mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. To opatrenie znamená, že v prípade jedného toho zákona miestna obhliadka alebo ústne pojednávanie, alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania počas trvania mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa vykonáva v nevyhnutnom rozsahu. Čiže môže sa vykonávať v nevyhnutnom rozsahu, samozrejme, pri splnení, ako je známe hygienických predpisov, ktoré vydáva hlavný hygienik.
V prípade druhého zákona je to obdobné. Miestna obhliadka alebo ústne pojednávanie, alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania sa počas trvania krízovej situácie vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu. Prvý citát bol zo zákona č. 484/2013 Z. z. A druhý zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto je opatrenie, ktoré veľmi pomôže tomu, aby už v týchto mesiacoch obhliadky alebo spoločné rokovania v teréne mohli pokračovať.
Ďakujem za pochopenie.
Skryt prepis