Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.2.2023 o 17:42 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 1.2.2023 17:42 - 17:45 hod.

Ján Budaj
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prosím, aby ste ešte otvorili rozpravu v treťom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2023 17:10 - 17:23 hod.

Ján Budaj
Pán predsedajúci, ďakujem, prosím, otvorte ešte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.12.2022 19:10 - 19:10 hod.

Ján Budaj
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprosím vás, aby ste, aby bolo umožnené podanie pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Kremského. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.12.2022 16:09 - 16:09 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, ďakujem za veľmi plodnú debatu. Ja som si naozaj robil poznámky. Pokiaľ nešlo o omyly alebo lži, tak ich preverím. Skutočne zákon o ovzduší smeruje k ochrane občana na prvom mieste. Na Slovensku zomiera 5-tisíc ľudí ročne nezavinene, ktorí by mohli žiť ďalej a ktorí zomierajú na znečistené ovzdušie.
Všetky príklady rôznych stromov, ktoré boli videné vo Veľkej Fatre alebo v Poloninách, sú zavádzanie, pretože s týmto výrubom nemá vôbec nič národný park, delimitácie tam neprebehli a rečníci dobre vedia, že klamú. Alebo ak to nevedia, no tak tým je to smiešnejšie, lebo tvrdia, že tam boli, že to poznajú, že chránia vidiečanov, ale plačú potom na nesprávnom hrobe. Až bude vo Veľkej Fatre aj v Poloninách dokončená zonácia, uisťujem všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, že tam žiadne takéto kusy dreva, aké boli tu opisované, sa vyvážať nebudú, naši museli, aj tento rok bolo slúžiť obyvateľom, ktorí žijú v obciach v tomto okolí. To, že z politických dôvodov sa rozoštváva ešte aj proti ochrane nášho prírodného dedičstva, je psychopatická úchylka tohoto parlamentu, ktorá verím, že skôr či neskôr z tých lavíc zmizne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 13:24 - 13:24 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ide o vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným cieľom zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zavedenie politík a opatrení z Národného programu znižovania emisií do roku 2030 a tiež priemet politík z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky do právnej úpravy. Čiže ten prvý dokument Národný program znižovania emisií ešte formovaný minulou vládou a minulým ministrom, zdôrazňujem túto kontinuitu, pretože ovzdušie máme len jedno a dýchame ho všetci spoločne.
Tento, tieto zmeny sú doplnené z týchto dvoch dokumentov. To znamená, z PVV vlády a z Národného programu znižovania emisií do roku 2030 sú doplnené o skúsenosti získané doterajšou aplikačnou praxou platného zákona. Právna úprava návrhu zákona sleduje preto tri hlavné línie:
Za prvé. Chceme zlepšovať kvalitu ovzdušia, a to napríklad ustanovením prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia a ustanovením nástrojov na jej dodržiavanie.
Za druhé. Chceme dosiahnuť zníženie celkových emisií, a to napríklad ustanovením národných záväzkov znižovania emisií a prijatím politík a opatrení na ich dodržanie.
A treťou líniou je obmedzovanie emisií pri zdroji, tam zákon zavádza emisné požiadavky pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a tiež ustanovenie požiadaviek na kvalitu vybraných výrobkov, ako sú palivá alebo regulované výrobky.
Návrh zákona spolu so svojimi vykonávacími predpismi rieši transpozíciu jedenástich smerníc Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Netreba zdôrazňovať, že oneskorenie pochádza ešte z minulého desaťročia a nakopiť jedenásť smerníc bez toho, že by sme reflektovali v národnej legislatíve, je, myslím, unikátne. Samozrejme, návrh zákona, kde komu prekáža, ale pre nás všetkých, myslím tým povedzme niektoré znečisťujúce veľké podniky, ale pre nás všetkých by mal byť na prvom mieste občan, ktorý nás sem poslal nie preto, aby sme chránili znečisťovateľov, ale zdravie verejnosti.
Vážený pán predseda, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a poslanci, verím, že tento zákon podporíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 13:24 - 13:24 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem.
Nechcem predlžovať túto našu anabázu o tomto zákone, diskutujeme rok a možno aj viac. Naozaj ja nemám žiadnu výhradu v zásade, ak nájdeme porozumenie, tak je možné ísť aj touto cestou. Jediným problémom je, ktorý pani poslankyňa pomenovala, že výťažky z obchodovania s EPS tvoria aktíva, ktorými Slovenská republika vylepšuje svoju bilanciu štátneho účtu. Môžme povedať, že tiež by sa zišlo a možno tieto peniaze využívať napríklad viac na ochranu životného prostredia, na to boli primárne určené, na ochranu občanov, ktorí trpia dôsledkami zlého znečisteného prostredia.
Špeciálne Slovenská republika je pred súdom Európskej únie žalovaná za to, že nechráni svojich občanov pred prachovými časticami PN 2,5, ktoré mnohé dni a teraz práve tie dni nadchádzajú, z kúrení, to znamená tzv. nízkych zdrojov doslova dusia v niektorých dolinách, keď je inverzia, obyvateľov.
Je fakt, že poviete, že veď si to sami spôsobujú. Nie je celý problém taký jednoduchý. Do veľkej miery to spôsobuje proste chudoba v týchto regiónoch. A tam by štát mohol zasiahnúť. Pomáha s energiami tým, čo majú elektrické kúrenie, plynové kúrenie. Tých, čo kúria iba v kachličkách drevom, na tých sa v tejto chvíli nemyslí. Robím všetko preto, aby aspoň zásobovanie drevom bolo také, aby nezvyšovali sa enormne ceny. Tento rok som ale, žiaľ, neuspel a obmedzenia vývozu dreva do zahraničia sa mi nepodarilo presadiť. V každom prípade zákon o obchodovaní s emisnými kvótami dlžíme sebe a dlžíme ho tomuto novému obchodovému obdobiu, kde sme povinní upraviť chybné alebo nedokonalé časti nášho národného zákona a prispôsobiť ich rozhodnutiam, ktoré padli v Bruseli. Je to pre prospech nášho výberu, aj pre prospech celého trhu s emisnými kvótami.
Takže ešte raz ďakujem za iniciatívu a ja sa chcem poradiť aj s predsedom, ktorého tu vidím, predsedom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý iste mi dá ďalšie informácie. Z môjho pohľadu ministerstva, nie je výhrada proti prijatiu takéhoto pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 13:09 - 13:09 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Na rokovania Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obchodovanie s emisnými kvótami je u nás rovnako ako v celej EÚ základným nástrojom na nákladovo efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov, a to rovnako v priemysle ako v energetike a tiež v leteckej doprave. Je to trhový nástroj, kde sa časť kvót prideľuje bezodplatne a časť si musia účastníci systému kupovať. Cieľom návrhu zákona je prispôsobiť systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov pre štvrté obchodovateľné obdobie, to je obdobie rokov 2021 až 2030. Konkrétne musíme prispôsobiť náš zákon zmenám, ktoré boli prijaté v európskych vykonávacích a delegovaným aktoch a to v rokoch 2019 až ´20.
Ako vidíte, zákon tu mal byť už dávno, ja som sa o to v skutku usiloval, ale bránili tomu rôzne okolnosti, nedorozumenia aj rôzne výklady toho, ako by sa mali emisné kvóty využívať. V tejto chvíli tu máme dokument, ktorý nemá ešte nič, to chcem upozorniť prípadných kritikov, s pripravovanými zmenami v systéme obchodovania s emisnými kvótami v rámci balíka Fit for 55. V návrhu zákona sú odzrkadlené predovšetkým technicko-administratívne zmeny, ktoré, už ako som zmienil, vyplývajú z legislatívy EÚ ako aj rôzne menšie vylepšenia, ktoré vyplývajú z doterajšej praxe.
Vážený pán predsedajúci Národnej rady, vážené panie poslankyne a poslanci, verím, že vládny návrh schválite.
Skryt prepis
 

8.12.2022 18:25 - 18:25 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Verím, že ich nebudem potrebovať. Chcel by som srdečne poďakovať za všetky rozumné poznámky (reakcie z pléna a zaznievanie gongu), naozaj vlastne ešte aj pánovi Tarabovi, lebo ten síce vôbec nehovoril k môjmu príspevku, ale bol prekvapivo vtipný.
Moja línia, pán Gröhling, je línia obhajoby verejného záujmu, vy ma prežijete, a keď budem mať pohreb, tak si na túto našu polemiku spomeňte a uvidíte, že z tejto línie ja do smrti neuhnem. To už priveľa rokov utieklo, aby vy s... aby, aby som ja sa jej vzdal.
Pokiaľ ide o pána Dostála, tak on si povšimol, povšimol nedostatky, demokratické deficity, no, pán kolega, tu sme vlastne taký intímny kruh ľudí, však toto nikto nepočúva, tak povedzme si rovno, že OĽANO má takových 60 členov a vy máte 200, to my s... (Reakcia z pléna.) To teraz som sa strašne sekol. (Reakcia z pléna a zaznievanie gongu.) 260, veď to je totálny demokratický deficit, jedno aj druhé číslo. O čom sa tu bavíme? Okrem toho, až budete mať vy platformu v... v... v SaS-ke, tak môžte oľanistom hovoriť, že ste rovnakí, rovnako tolerantní.
To len k tomu, čo, čo tu zaznelo, že, že to je totalitné vládnutie, to zmienil pán Gröhling, nie, nie pán Dostál.
Chcem ešte povedať, že, pani Kolíková, máte pravdu. Spôsob vládnutia nie je dobrý, však tá koalícia je taká, akú táto generácia, s dovolením, váš... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2022 18:10 - 18:23 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Zvyšok som, zvyšok som k dispozícii v bufete, tam, ako, ako hovorí klasik, lebo isté revolučné udalosti sa odohrali v bufete Malej scény, a odvtedy medzi zasvätenými je takýto fór, že zvyšok sa rozhodne v bufete.
Dámy a páni, nechcem, nechcem skončiť bez úplnej pointy. Mojou pointou je - zastavte takéto riziko! Toto je riziko už prezpríliš. Takéto, takýto plán, neverím, Richard, že si mal. Mňa mrzí, že aj my sme nehali veci dôjsť až tak ďaleko, myslím teraz ľudí, ktorí sú v OĽANE. Beriem absolútne, prinajmenej polovicu zodpovednosti má tá druhá strana sporu. Ale nezájdite tak ďaleko, že to už nebude možné prepísať. Nestaňte sa spojencami síl, ktoré nemajú budúcnosť, nechceme, aby mali budúcnosť. Chceme, aby Slovensko išlo v tej vízii, ktorú, ktorú nám nakázali voliči v roku 2020.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2022 17:55 - 18:04 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dámy a páni, vážení kolegovia, som rád, že sa vám môžem takto prihovoriť ešte ako minister, lebo potom už to nie je celkom ono.
A chcem sa osobitne poďakovať aj poslancom SaS, ktorí, s ktorými som spolupracoval, s Ankou Zemanovou, ale s mnohými ďalšími, ktorí sa týkali môjho rezortu, pretože mám medzi vami naozaj veľa spolupracovníkov. Dám... trúfam si povedať, že priateľov, ktorí priali našej vízii, spoločnej vízii zmeniť Slovensko aj v tom často prehliadanom doteraz rezorte životného prostredia.
Pán Sulík nebol takým nadšencom takejto reformy, ale nebol nikdy prekážkou moderného, modernej ochrany životného prostredia. (Reakcia z pléna.) Áno, áno. Tak, veď chválim teraz. Ty nepočúvaš zase. (Reakcia z pléna.) Presne tak.
Nie, kolegovia, naša spolupráca teda neznamenala nejaké odborné rozpory, a to, myslím, že ani veľmi v tých témach, ktoré ste sa snažili vypichnúť. Pri takom množstve rozhodovania, ktoré sa dialo, a áno, odkedy ste odišli z koalície, tak sa tá línia alebo tá rovnováha v tej koalícii zmenila. Čiže keby som ja bol, bol poslanec a keby som bol mohol ovplyvniť, určite som ovplyvňoval tak, aby poslanci hlasovali napríklad za váš návrh na registrované partnerstvá svojho druhu, lebo bola to odpoveď v pravú chvíľu na veľmi dramatickú, tragickú udalosť, a verím, že vláda si splní záväzok, že aspoň v tej miere, na ktorej sa vie dohodnúť, tieto vzťahy upraví a že s tým bude súhlasiť každý demokratický poslanec.
Teda chápem, že poslanci SaS teraz hľadajú akési vecné výhrady, ale buďme k sebe úprimní, toto predsa nie je dôvodom konfliktu. Určite to nebolo dôvodom konfliktu v lete minulého ro... tohoto roku. Dôvodom je proste osobný spor. Osobný spor je isteže v politike reálna vec, ale predsa len teda, keď mi dovolíte pár viet povedať, že osobný spor sa môže nakysnúť teda v každej rodine a môže sa nakysnúť a zväčšiť v každej firme a, samozrejme, najjednoduchšie v koalícii. No ale v koalícii naozaj partnera vyberá volič. Ako demokrati. Aj vy ste. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Vy ste demokrati, sa rešpektujete, že toto nie je naozaj lotéria, toto rozhodol volič.
To, že Igor Matovič vyhral voľby, si zaslúžil svojou desaťročnou prácou, podobne ako by si bol mohol zaslúžiť aj jeho vlastne súpútnik a svojím spôsobom ten, ktorý ho do politiky vpustil, Richard Sulík.
Dokonca skoro celý čas bola SaS lídrom, čo sa týka percent, lídrom opozície. Samozrejme, OĽANO sa tiež snažilo predkladať obrovské množstvo zákonov. Bolo iniciatívne, pozývali sme vás pred Bonaparte. Inokedy zase vy ste pozývali nás na vaše akcie. Ja som sa tejto celej, celému príbehu prizeral skoro celý čas, aj keď som nebol v parlamente, pretože vy ste, obidve tieto strany, ukončili obdobie tzv. modrých strán, ktoré sa s trochou samoľúbosti nazývali štandardnými, čím chceli dať najavo, že vy už štandardní nie ste. Pravda je taká, že to boli strany od vás generačne starších pánov, skôr z mojej vekovej kategórie a že vám závideli vašu energiu a že vám, pokiaľ sa dalo, upierali priestor, ktorý ste napokon tak či tak po nich zabrali. Viete, že to malo ešte zvláštny záver, ale k tomu sa možno aj dostanem.
V každom prípade ale chcem povedať, že to, čo sa nás týka a o čom je toto rokovanie, nie je o romantickom spomínaní, ako nastúpila generácia štyridsiatnikov a konečne prevzala štát do svojich rúk, ale, dámy a páni, je to o tom, že zo... z osobných rozporov a sporu sa stal stranícky spor. Stranícky spor je už iná kategória nebezpečia, pretože kolegovia v strane postupne prevezmú argumentáciu svojho lídra, to je celkom ľudské, a začnú sa pozerať čoraz viac očami jeho urazenosti, nespokojnosti, zášti, hnevu na celú skupinu svojich politických kolegov. Tam sedia, sedí veľká skupina poslancov, s ktorou vy ste celé roky spolupracovali aj v opozícii, s mnohými z nich, a najmä keď sme nastúpili do vlády. Dneska možno sa vám zdajú nejaký vadní, ale všetci sme takí, akí sme sem pred dva a pol rokmi prišli. Nie sme veľmi odlišní. A ja si myslím, že to démonizovanie treba naozaj brzdiť. Dávajte si na to pozor. Stranícka choroba sa niekedy nevylieči až do smrti.
Nie sú ľudia takí, v akých sú stranách. Každý sme len sám za seba. Obe strany nemajú len zaslepených straníkov, našťastie, ale prevažnú časť rozumných ľudí. Celé dva roky to stálo práve vďaka tomuto, lebo lídri boli v určitom spore dosť často už dávno, ale stálo to na nás ostatných, ktorí sme v tom spore osobne neboli a ktorí sme a... a vďaka mnohým poslancom SaS udržiavali chod tejto koalície, aj domnievam sa, že v primeranej kvalite.
Treba povedať, že doba, ktorú, ktorá sa ušla nástupu novej generácie, ja to, ja to skloňujem už druhýkrát, a predsa som nevysvetlil. Je fakt, že mnohé firmy padnú vtedy, keď má z otca prejsť na syna. Takto je to presne aj s demokraciami. Mnohé štáty v Európe, naše, teda nám podobné, ktoré boli pod ruskou čižmou a nemali slobodu, tak prežívajú teraz ten, tú výmenu generácie. Je to často veľmi bolestné, komplikované. Tí starí sa nechcú pustiť, samozrejme, ako nám vie predviesť pán Orbán neďaleko od nás, tí mladí niekedy sa nevedia prebojovať.
Tu sa vaša generácia, generačná vlna prebojovala a naozaj tá dôvera bola famózna. To, aby toto z toho osobného sporu a straníckeho sporu neskončilo fatálnym sporom v demokratickom tábore, je ešte stále v našich rukách, a preto tu stojím a hovorím k vám. Tá dôvera, ktorú ste dostali, bola, bola fenomenálna, ale zároveň sa aj, aj voči nám, aj voči vám veľmi ľahko môže roztopiť. Dôvera je naozaj ako, ako to časté podobenstvo o vajci, že rozbiť sa dá veľmi ľahko, ale ešte nikto z praženice nové vajce neurobil.
Aj v politike sa veľmi ťažko rozbitá dôvera obnoví a tá praženica sa veľmi zriedkavo premení znovu na vajíčko, ktoré by malo ešte vyliahnuť kura. To sa dá veľmi ťažko. Teraz sa demokrati z jednej aj z druhej strany, ale najmä, ak dovolíte, poviem, demokrati zo strany SaS pustili do riskantnej akcie. Povaliť vládu, v ktorej predtým sami boli, demokratických politikov.
Dámy a páni, musím vám pripomenúť, že to sa ešte nestalo. Strana SaS síce pripustila, aby sa spojilo hlasovanie o dôvere, pokiaľ ide o euroval, ale málokedy sa zmieňuje, že ona to neiniciovala. Nie som tu preto, aby som pripomínal rok 2011, a nechcem, aby ste to brali v zlom, ale práve naopak, zdôrazňujem, vy ste to neiniciovali, iniciovali to iní koaliční politici, ktorí chceli využiť tento konflikt na svoje vnútrostranícke boje a odstránili Ivetu Radičovú. Žiaľ, teda odstránili ju tak, že, že je vskutku mimo politiky, hoci jej vláda si to iste nezaslúžila.
Teraz tu máme situáciu s tým, s tou dôverou, s tým vajcom, ktorá je už naozaj v rizikovej situácii. Riziko ale - a hazard - dámy a páni, to nie je naša práca. Tu sa hovorí, či máme plán B. Preboha, ľudia si o nás, naozaj nám veria, že nielenže máme plán B, C, D, realisticky, ale že ani neriskujeme, ak by bolo treba siahať k nejakým rezervným plánom. Však tu plán povedali voliči. Vládnite a kašleme na vaše spory. Tak sa dohodnite, sa prefackajte tam v tom bufete! Ale vyjdite z tejto sály tak, že vládnete, dostali ste mandát. S takou silnou oporou, aká sa podarila len raz, dva, trikrát za 33 rokov. Prvý mandát, kde demokratická strana mala nad 25 %, mala VPN, ktorú som mal vtedy česť viesť do týchto volieb, druhý taký mandát malo SDK pod vedením Mikuláša Dzurindu a tretí mandát dostal Igor Matovič a OĽANO a vy s ním. Mali sme ústavnú väčšinu.
Spor, osobný spor je vážna vec, ale, preboha, to nemôžte dať nad verejný záujem. Stranícky spor je vážna vec, ale pre stranícky spor ja tu nevidím vážne dôvody. Tie strany sú odlišné, však, chvalabohu, inak by sme sa zožrali v tých voľbách, by sme konzumovali jeden druhému voličov. To, že majú odlišný pohľad, ale pritom tolerantný, na tom naozaj nič nie je. Ja napríklad s pánom Krajniakom, ako on sa vyjadril... (Rečník sa obrátil k predsedníckemu pultu.) Odišiel? Raz, raz sa s ním chcem nepohádať a on odíde. Tak inokedy. Mám možno ešte ostrejšie rozpory, než má Richard Sulík, ale táto vláda je o trpezlivosti a o vízii.
Prosím vás, slovenskí demokrati tu kazia cestu, ktorú sme získali v novembri ’89, pre nevytrvalosť. Ľudia si idú poministrovať na rok, na dva, na štyri a zmiznú z politiky. Ľudia si idú zavládnuť, ale v polovici volebného obdobia to rozbijú.
Však, prosím vás, už 25 rokov sa žiadna demokratická vláda nedovládla. Výsledok je čoraz menšia účasť voličov, ktorí fandia našej ceste, ktorí fandia Západu, ktorí fandia trhovej ekonomike, ktorí fandia slobode. Týchto voličov ubúda, pretože ich my znechucujeme! Lebo si hovoria: „No a pôjdem znovu voliť túto stranu? Veď oni sa rozhádajú!“ A my to robíme notoricky. Už v roku 2006 boli predčasné voľby, rozhádali sa, nech sa páči, mysleli si, že keď skrátia volebné obdobie iba o pár mesiacov, že to nebude mať dopad.
Vážení, keď vás opozícia doženie k predčasným voľbám, tak vždy to má dopad a vždy nastáva debakel. Vy ste víťazi minulých volieb, vy ste neboli spolu s nimi v koalícii Roberta Fica. Ak sami podrežete hlasy voličov, ktoré ste hádam... ktoré ste získali, keď takto roztrháte tie volebné lístky (rečník gestikuluje rukami), tak tí ľudia vám v živote neprídu poďakovať. To ochutnali ste aj v roku 2011, kedy začali modré strany dostávať práve za toto svoju, by som povedal, svoj trest od voličov. Prepadlo KDH, prepadlo SDKÚ, o ktorých si mysleli ich vodcovia, že sú pomaly večné. A celá veľká téza o štandardných stranách išla dolu vodou.
Dnes to máte naozaj v rukách vy, štyridsiatnici zo strán SaS, predovšetkým zo strán z SaS a zo strany OĽANO, najdlhšie bojujúci demokrati, ktorí chceli prevziať od tých starších Slovensko do svojich rúk a aj ho prevzali. A teraz komu ho chcete odovzdať, ak toto sa rozbije? Komu? S týmto? Alebo niekomu, koho ešte nepoznáme?
Vážení, ak budú voľby o šesť mesiacov, čo je najpravdepodobnejšie v tejto chvíli zo všetkých verzií, lebo títo vám dajú hlasy, vy nemáte hlasy na predčasné voľby, ani OĽANO nemá, keby sme sa rovno dnes dohodli. A títo, ktorí sa boja väzenia, tí vám dajú hlasy len vtedy, ak to bude takpovediac pozajtra, čiže tých 110 dní a ani deň dlhšie. Takto to bude. Žiadne tri verzie, dámy a páni, to je, to je, to je pre médiá, to môžte rozprávať tým, čo nepoznajú politiku. Ja som počúval rôzne verzie, od Mečiara, od ďalších, vždy mali tri verzie. A vždy bolo, išlo o niečo úplne iné.
A v tomto prípade ide o predčasné voľby. Áno. A vy ste na ne pripravení? Demokrati sú na ne pripravení? Keď nedotiahneme ani akcie z plánu obnovy, keď budú prepadávať peniaze, keď sa zrúti energetická politika, ktorú si ešte ty pripravoval, Richard, nám sa niekto poďakuje? My sa budeme vedieť vyhovoriť, že to my nie, to on? To môj spolusediaci, čo sme desať rokov spolu bojovali, to je on, on je ten vinník, tá sviňa, obersviňa, teraz som na to prišiel. Tak uprostred leta. Prosím vás, kto vám to má veriť? To je absolútne nehodnoverné a najmä z hľadiska príbehu demokratov, lebo verte či neverte, aj také niečo existuje.
Nie sú to len naše poldňové alebo polročné nálady a vývoje, to existuje tu vyše tridsaťročný a možno teda vyše storočný príbeh nejakého malého podtatranského národa a v tom príbehu teraz vy píšete významnú kapitolu. Nikdy ešte demokratický spojenec, neurobil to ani Paľo Rusko, ktorého vyhodili z koalície, že by inicioval odvolanie svojej vlády a že by dokonca, čo je teraz najpravdepodobnejšie, veď Richard má dobre zrátané čísla, v tom je vždy dobrý, on udrel, až keď vie, že buď naozaj bosorka nevypláve, lebo vieš, ty si ponúkol taký test, aký ponúkala inkvizícia, že buď vy spolupracujete s fašistami, tak prejdete, ale keď nespolupracujete, no škoda, bosorka sa utopila, lebo takto to robili, ženu hodili do Dunaja, keď sa utopila, tak ju pochovali ako dobrú kresťanku, len, chudera, už bolo neskoro ju pochváliť, lebo bola utopená. A vy takto chcete otestovať túto vládu.
Ja vám hovorím a som dosť blízko, padne tá vláda, keď ju otestujete týmto spôsobom, padne. Nerobte si žiadne, viem, aký je... tá stratégia, ako človek oblbuje svojich poslancov, videl som to, zažil aj na vlastnej koži, Richard, pravda je taká, že padne. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Milí priatelia, lídri druhej generácie demokratov, dovolím si takto vás osloviť. Skúste sa naozaj povzniesť nad to bahno toho osobného sporu. To je naozaj bahno, ktoré nebude vás ctiť vo vašich životopisoch. A najmä vás nebude ctiť, kam to došlo. Ak je Igor Matovič takou škodnou, neboj sa, Richard, politika je veľmi krutá, určite sa s ním vysporiada aj bez toho, že v najkrízovejšej zime práve ty a tvoja strana, a nemusím ti hovoriť, že liberalizmus na Slovensku aký je krehký, a že naozaj záleží na tom, aby nezanikol. Práve ty a tvoja strana chcete byť vinní za tie dôsledky?
Ty hovoríš, že to nie je žiadne riziko, jedna, dva, tri, sú tri verzie. No a čo, ak to bude inak? Ty si zmieňoval aj takú štvrtú verziu, že by sa tu vytvorila taká odporná nejaká koalícia, začala by tu vládnuť bez ohľadu na to, čo naša fešná pani prezidentka by chcela, lebo jednoducho parlament je veľmi, veľmi nezávislé teleso aj od jej želaní a od jej názorov.
Ja verím, že pani prezidentka hádam nejaký záložný plán má. Verím, že rozumní politici s ňou o tom hovoria, ja som sa o to nepokúšal, nie som až tak blízky pani prezidentke, ale verím, že má. Ale bez ohľadu na ten plán parlament na pár ľuďoch sa môže zmeniť celé to smerovanie a môžme zažiť udalosti, ktoré začnú zvracať to, čo si aj ty budoval. Zatiaľ sa to nezvrátilo, ale dá sa to veľmi ľahko zvrátiť. (Reakcie z pléna.) Dajú sa meniť zákony, ktoré my sme ťažko vybojovali, dá sa meniť aj volebný zákon, všeličo sa dá meniť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán minister, nerád to...

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Nie som ani na druhej strane, prosím vás. (Smiech v sále.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Žiaľ, nemám inú možnosť, ako v tejto chvíli konštatovať, že vyčerpali ste čas, ktorý je určený na vystúpenie člena vlády.
Skryt prepis