Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.1.2021 o 18:50 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 26.1.2021 18:50 - 18:59 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, tu je križovatka. Všetko zahmlievanie tej situácie problém nevyrieši. Tam sú ľudia minulosti. Pozrite sa. Pozrite sa tam všetci. Tí odchádzajú. Od vás sa čaká, že ste ľuďmi budúcnosti, že hľadíte aj na budúcnosť. Nehľadíte na svoje vrecko, nehľadíte len na svoje štyri roky, už dnes už ani to nie sú, ale že hľadíte a plníte verejný záujem.
Ja nebudem polemizovať s kolegami zo SaS-ky, hoci by som si to schuti rozdal o tom, tých chlácholivých slovách, ale neurobím to aj z kolegiality, lebo mám záverečné slovo a nemohli by reagovať, a ja by som ich tak dourážal, že by reagovať chceli.
Nie je čas ale na chlácholenie. To proste musím povedať nahlas a jednoznačne. Toto je bod obratu. Obratu aj v kríze štátu, ak sme neboli schopní počuť ten hlas, že my sme poslanci bodu obratu, tak potom voľby 2020 boli zbytočné. A je to aj bod obratu v postoji k zdravému životu, v postoji k prírode, v postoji k pandémiám, v postoji k budúcim hrozbám. Ak to nie sme schopní počuť, tak potom, áno, voľby 2020 sa pomýlili. Poslali do parlamentu ľudí, ktorí len chceli vystriedať garnitúru. Toto je bod obratu. Celý rad zákonov je treba, ktoré budú úplne zásadne a nahlas rozbíjať doterajšie ticho. Doterajšie chlácholenie, doterajšie zahmlievanie. Toto je križovatka a vy ste poslanci tej križovatky. Môžte sa motať na nej a prejdú vám tie zvyšné tri roky v takom motaní alebo môžte ľuďom jasne ukázať, že vy viete, prečo tu ste, tam nie je tretia možnosť. Tá tretia možnosť je prehra.
Ja som presvedčený, že chápete odkaz svetových vedcov, veď to nie sú len nejakí slovenskí hádači z kávy. To sú vedci aj slovenskí, aj medzinárodní, ktorí jednoznačne hovoria, že sme, už v týchto chvíľach míňame bod, z ktorého už nebude návrat späť. Môžme sa utešovať, že veď my nerobíme to najhoršie, je tu Čína, je tu Amerika, sú tu iní. No ale my viac nemáme v rukách než to, čo máme. Vy máte karty v rukách. Máme v rukách to, čo Slovenskej republike môžu najviac zveriť občania. To máte iba vy. To znamená, naozaj právo hlasovať za občanov Slovenskej republiky. A už keď by ste nechceli veriť hlasom vedcov, že máte svoju vedu, je tu hlas tej mladej generácie.
Vážení, toto nie je o tom, že dejiny nás obídu, prejdú po nás, po našich politických mŕtvolách, ak nebudeme počuť, že je tu bod obratu. Títo už odišli (rečník ľavou rukou ukazuje na poslanecké lavice vľavo), pozerajte, tých to nezaujíma.
Ja si veľmi vážim všetkých diskutujúcich, všetkých, ktorí aj počúvate, lebo vás to zaujíma, a som presvedčený, že doprajete tým mladým, aby prišli sem aspoň na ten balkón a aby sa tá petícia prejednala.
Tak ja som tak rozumel, pán Karahuta, uzneseniu výboru, na ktorom ja som bol. Dneska doobeda ste mali iný, ale ja som presvedčený, že dáte veci do poriadku. Vy chcete umlčať, chcete to ticho, chcete, bojíte sa, že niekto povie kríza? No a čo ak je teda kríza? Ja cítim, že vy tomu veľmi dobre rozumiete a väčšina z vás, čo tu sedíte, nie ste tu preto, aby ste to bagatelizovali, ale že ste si vedomí, že v tomto tu mali aj oni s nami sedieť (rečník opäť ľavou rukou ukazuje na poslanecké lavice vľavo), lebo toto nie je pravoľavé ani nič iné, to je bod obratu a mohli aj oni počuť, že sú k tomu pozvaní, aby pomohli v podstate odpovedi na globálnu otázku.
Slovensko, Slovensko nie je zaspatý kút pod Tatrami, ktorý, ktorého sa to netýka. Máme taký priemysel, takú energetiku, že keby sa, keby sa meralo podľa tohoto, a jadrovú výrobu, už onedlho vraj budeme mať takú, teda najviac na obyvateľa, že keby sa z Mesiaca niekto pozrel, tak my svietime jak žiarovka, pokiaľ ide o energetickú výrobu, a, žiaľ, aj o emisie, nemáme sa veľmi čím pýšiť.
Takže, ak dovolíte, neurazte sa, kolegovia, ja zostanem pri svojom pojme, že žijeme v ekologickej kríze, žijeme v jej dôsledkoch a že sme na križovatke, z ktorej, ak sa na nej budeme motať a nahovárať si, že to nie je križovatka, keď ju premeškáme, tak dejiny sa nám nebudú mať za čo poďakovať a iba povedia, prišli na významnú križovatku, ale si ju nevšimli, a tak tam boli zbytočne.
Dámy a páni, nech to dopadne práve naopak. Ja som presvedčený, že je tu dobrý tím, saskársky tím napríklad sú výborní racionálni ľudia. Dobre viete, v mnohých veciach sa zhodneme. Dávam vám za pravdu a ste veľmi dobrí pomocníci ministerstva životného prostredia. Áno, aj v tej triezvosti a v obhajobe ľudí, podnikania a ľudí, ktorí, pre ktorých je často ochrana životného prostredia regulačná. No ale veď aj tí ľudia tu chcú prežiť, aj tí ľudia majú deti a tí ľudia nám dajú za pravdu stopercentne. Nebojte sa toho, dajú nám za pravdu, ak pochopíme my ako volení zástupcovia alebo ľudia, ktorí pre túto chvíľu majú zverenú správu tejto krajiny. Ak pritakáme hlasom celého sveta, že toto je križovatka, že musíme aj vlastným príkladom, tak jak som vám hovoril, ukázať, že doba, kedy hodnotou bolo iba viac hromadiť a viac konzumovať, sa musí vystriedať dobou, kedy tou hodnotou bude zdravší, čistejší život, krásna voda, krásna krajina a perspektíva, že takto v takomto zdravom existujúcom prostredí budú môcť žiť ďalšie generácie, že sme to nevypotrebovali, že sme to neprežrali a že to už teraz vieme.
Vieme aj to, čo naši otcovia nevedeli a naši dedovia, a preto nemohli konať. Oni neboli na tej križovatke, nemali, nedostali tú šancu, aby im to veda a nakoniec aj konkrétna, konkrétne skúsenosti ukázali. My tie skúsenosti máme. Nám to tá veda hovorí a hovoria nám to aj vyše 100-tisíc mladých hlasov, ktoré chcú počuť, ako sa staviate k veci, k veci klimatickej krízy. Kľudne sa postavte tak, že tu žiadna kríza nie je. Presvedčte ich. Oni majú svoje videnie, majú právo počuť váš hlas. A nič viac nežiadali. Nikto vás nenúti ani nedonúti k nejakému hlasovaniu, ale predsa urobme z toho bod rokovania.
Týmto by som chcel skončiť a ešte raz vyjadriť presvedčenie, že všetci, ktorí tu sedíte, vám ide o tú správnu vec. Uvedomujete si, že sme na dôležitej križovatke aj v tejto veci, aj vo veci krízy štátu a že ste na strane tej budúcnosti a nie na strane minulosti.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.1.2021 18:13 - 18:18 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 o odpadoch a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vážený pán predseda, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení predovšetkým zákon 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré som už zmienil. Už v súčasnosti ostatnou novelou zákona o odpadoch prostredníctvo zákona č. 9/21 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ustanovené oprávnenie ministerstva životného prostredia na poverenie subjektu, ktorý má platný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov, aby mohol zhromažďovať, aby mal taký súhlas, aby mohol zhromažďovať aj odpady, ktoré sám neprodukoval. To znamená, že po tomto, po tejto malej novele by mohli odberové miesta vrátane tých mobilných testovacích miest odovzdávať odpad takémuto subjektu na dočasné zhromažďovanie až do času, kedy bude odpad odovzdaný na definitívne zhodnotenie alebo spálenie.
Ministerstvo životného prostredia by potom mohlo poveriť existujúce zariadenie, ktoré vyplývajú z jeho technologických a technických možností schopné spracovať nebezpečný odpad, ktorý pochádza z testovania, aby prijalo a zhodnotilo alebo zneškodnilo tento odpad, aj keď je to nad rámec súčasného platného povolenia. Ide o teda veľmi dočasné zariadenie týkajúce sa iba mimoriadneho stavu. Týkať sa to bude predovšetkým väčších prevádzok, spravidla teda spaľovní alebo cementární, čiže zariadení, ktoré sú určené na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov a pri ktorých ide spravidla o kvalitné technológie alebo tie najnovšie technológie chrániace pred emisiami do ovzdušia.
Takéto poverenie je možné vydať alebo bude možné vydať po zodpovednom a vážnom zvážení a posúdení relevantných skutočností, a to najmä aj vo vzťahu k množstvu odpadu, o ktorom bude reč, vznikajúcemu na jednotlivých odberových miestach, kde obávame sa, že počet týchto odberných miest sa môže v budúcnosti opäť zvýšiť, v prípade, v prípade, že sa pandémia zosilní v budúcnosti a budeme znovu robiť testovanie alebo iné úkony, ktoré, po ktorých zostane zdravotnícky odpad.
Dovoľujem si zdôrazniť, že poverená prevádzka aj v týchto mimoriadnych okolnostiach, stále ministerstvo životného prostredia, samozrejme, bude vyžadovať, aby spĺňala všetky požiadavky na ochranu životného prostredia v zmysle príslušných právnych predpisov. Čiže nepôjde o žiadne divoké spaľovanie alebo nejaké škodlivé exhaláty.
Návrh zákona je v súlade s právom EÚ, Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Takže toľko predstavenie zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.1.2021 16:38 - 16:40 hod.

Ján Budaj
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 15:52 - 16:16 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy, páni, vážený pán predsedajúci, začnem trochu neformálne a úplne od tohoto textu, ale nie od veci.
Včera som mal tú česť sa zúčastniť summitu, ktorého sa zúčastnilo 50 ministrov životného prostredia, prezidentov a hláv štátov globálne po celej zemeguli. A až dnes do 14. hodiny trval tento summit o akčných opatreniach proti zmene klímy a za adaptáciu na veci, ktoré nás neminú, v ktorom sa postupne vyjadrili stovky primátorov. Dohromady tam bolo uvedených tisíc primátorov miest, ktoré budú zaplavené v prípade zdvihnutia hladín oceánov. Vyjadrili sa už spomínaní lídri od pani Merkelovej cez americkú administratívu alebo, samozrejme, Emmanuela Macrona, ktorý už tradične je osobnosťou, ktorá podporuje boj proti klimatickej kríze.
Skutočne, keby sme si uvedomili, že práve slovenský parlament dnes, tesne po skončení tohto globálneho summitu, prejednáva správu o našich budúcich opatreniach, bolo by to viac než príhodné. Samozrejme, nebolo v našich silách to až tak dokonale naplánovať, ako to vyšlo.
Ešte radšej by som bol, keby zároveň bola prejednávaná aj petícia, jedna z najväčších petícií, ktorá vlastne podnietila požiadavku poslancov výboru pre životné prostredie, na základe ktorej tu stojím a predkladám vám správu o legislatívnych predstavách a plánoch rezortu životného prostredia. Sme tak či onak, ja verím, že táto petícia bude prejednaná a chcem sem prísť, abych si vypočul vaše argumenty, chceme vidieť a prežiť spolu s vami, že prežívame skutočne zlomové obdobia.
Ja si myslím, že výzvou tohoto volebného obdobia, ale aj celej dekády, ktorá je pred nami, ktorej prvý rok práve beží, sú dve veci. U nás je to kríza štátu, nazývaná niekedy únos štátu, o ktorom boli vlastne minulé voľby, a ku ktorého náprave určite bude treba ešte veľa úsilia, veľa rozhodnutí aj v tomto pléne. No a druhá je ekologická kríza. Momentálne sa prejavujúca napríklad pandémiou COVID-19, ktorá súvisí so stratou biodiverzity, ale aj prejavujúca sa klimatickou krízou, otepľovaním, vďaka ktorému prežívame aj úpadok slovenských lesov, prežívame mnohé nevídané zmeny, či už počasia, ale najmä tie dôsledky toho počasia na pôdohospodárstvo, na ochranu prírody, ale aj na náš každodenný život.
V prípade, ako viete, už od konca ´80. rokov je to skúmané a upozorňované, že v prípade, že naozaj neurobíme obrátku v niektorých veciach až o 180 stupňov, tak nás čaká obrovské, nás čakajú obrovské dôsledky klimatickej krízy, ktoré by som prirovnal k ohrozeniu civilizácie. Ak si niekto, a stále ešte stretám takých ľudí, tak predsa len ich, im pripomeniem, ak si niekto predstavuje, že pre Slovensko klimatická kríza znamená to, že v Žiline bude ako v Komárne a v Komárne bude ako, ako na severnom Taliansku, čiže budeme mať slovenské pomaranče a že vlastne pre Slovensko to nič neni, nám ten chlieb padol dobru stranou, pretože nám to otepľovanie nevadí, tak to je veľká, veľký sebaklam. Otepľovanie a klimatická kríza pohnú národmi sveta radovo v stovkách miliónov až miliardách ľudí a to, čo sme zažili, ten oťuk, keď 4 mil. nespokojných ľudí na Blízkom východe, niektorí z nich začali prenikať do Európy, tak to je neporovnateľné s rozkladom svetového poriadku a bezpečia na Zemi, ak by sa sucho, hlad, ale hlavne smäd dotýkal životov stoviek miliónov až miliárd ľudí Zeme.
Toto je, to by bola apokalypsa, ktorú by sme my sami naším konzumom a našou ľahostajnosťou pripravili našim deťom a našim vnukom. Nie je to apokalypsa tentoraz v žiadnom proroctve, nie je to apokalypsa, ktorá sa stane o 100 rokov, nie, je to otázka krátkej doby a tí najmladší z vás sa môžu dožiť jej, jej vyvrcholenia, jej, jej hrozných dôsledkov. Ale netreba sa utešovať, že to len oni zažijú, tí, ktorí zažijú to vyvrcholenie. My už dnes vieme, čo to je migračná vlna, ako sa veľmi zmenilo chovanie národov, atmosféra v politike, atmosféra medzi ľuďmi už len po tej prvej migračnej vlne. Už teraz, tak ako už teraz beží klimatická kríza, aj teraz už bežia dôsledky tejto klimatickej krízy, keby ste videli čísla a poznali podrobnejšie čísla, ako je, v akej kríze sú slovenské lesy, to vysychanie celého severného Slovenska je priam hrozivé a s ním, s tým vysychaním, idú, ide aj kríza tohoto nášho zeleného bohatstva.
Týka sa nás to, dámy a páni, veľmi sa nás to týka a tí mladí ľudia, ktorí vystúpili pred mnohých z vás, že je to také módne, nie, tí ľudia proste bojujú za svoje prežitie. Oni bojujú za to, aby mali to právo, čo sme mali my starí, právo žiť si svoj život, založiť si svoju rodinu a prežiť to, čo mu prozreteľnosť dala na tomto svete bez takej strašnej veci, ako sú vojny a ako je hladomor alebo ako sú boje s vlnami migrantov, ktoré, ktoré môže a nie môže, ale ktoré vyvolá pokračovanie klimatickej krízy.
Ja si veľmi cením, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v uznesení č. 69 1. decembra minulého roku rozhodol, že prerokoval petíciu, ktorá sa volá „Za klímu, za budúcnosť“, ktorou prostredníctvom pána Michala Saba z Bratislavy sa obrátili na poslancov Národnej rady členovia petičného výboru a iniciatívy „Klíma ťa potrebuje“. A vzalo ju, teda ako viete, desaťtisíce a vyše stotisíc ľudí na vedomie a s podporou, ktorá nás zaväzuje hovoriť o nej. Ale mali by sme o nej hovoriť aj bez ohľadu, či nás občania takýmto dvihnutým prstom varovali. Mala by sa prejaviť aj v našom chovaní.
Dámy, páni, áno, každého jedného chovania. Ten, ten vývoj, kedy naozaj všetky vektory aj hodnotový rebríček spoločnosti smeroval k tomu, že pozitívne je viac spotrebovávať a byť stále bohatší, sa musí vychýliť smerom byť stále zdravší a byť stále ohľaduplnejší. To nie sú zlé hodnoty, to nie je návrat do jaskýň, ako často sa o zelených hovorilo, že oni nás chcú vyhnať z tých áut a z pohodlnej klimatizácie a chcú nás zahnať do jaskýň. Nie, byť zdravší teraz počas, keď tu stojím pred vami s touto nepríjemnou rúškou a vy sami sa na mňa dívate takisto v dobe pandémie, tak už vieme po tom ťažkom roku, že byť zdravý, môcť znovu žiť spoločenský život, kultúrny život, športový život, to je veľká vec. To nie je bezvýznamná záležitosť.
A to tá pandémia na Slovensku zatiaľ, chvalabohu, nezanechala hromadné hroby, kde v severnom Taliansku naozaj museli ľudí do nich navážať, akoby to bolo nejaký tovar, a kde sa pozostalí nemohli ani len s nimi rozlúčiť. Zatiaľ pandémia, môžme akokoľvek nadávať na náš manažment, ale tak v tomto zmysle zatiaľ pandémiu zvládame vynikajúco. Môže byť oveľa horšia, ako ste videli, stačila malá mutácia v Anglicku a už sa hovorí o pandémii, ktorá má o 30 % silnejšiu účinnosť čo do šírenia a zdá sa, že aj väčšiu nebezpečnosť, čo do vražednosti.
Dámy a páni, emisie oxidu uhličitého, ktoré pochádzajú najmä zo spaľovania fosílnych palív a z priemyselných procesov, naozaj sú hlavným dôvodom otepľovania planéty a Slovensko má výbornú šancu ako jedna z mála a verte mi, že keby ste počúvali vyjadrenia povedzme našich poľských kolegov z ministerstva životného prostredia, ktorí musia konštatovať, že 80 % krajiny beží na uhlie, tak by ste pochopili, že Slovensko má naozaj dobrú šancu splniť všetky ambície, ku ktorým sme sa zaviazali Európskej únii, ale ku ktorým by sme sa zaviazali najmä sami voči sebe, obmedziť škodlivú výrobu, obmedziť emisie a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050 a poprípade aj skôr.
Podotýkam, že také Fínsko, 5-miliónová krajina, ide na uhlíkovú neutralitu v roku ´35. A mnohé krajiny, mnohé krajiny si dávajú ambicióznejšie ciele, dávajú ich politici, ktorí možno ešte prednedávnom hnali tie krajiny do vyššej spotreby, vyššieho konzumu, ale dnes cítia od svojich ľudí, od svojich voličov, najmä tých mladých, nie, toto už nie je pre nás cesta. My chceme uprednostňovať politikov, ktorí nám zabezpečia, že dožijeme aj my svoj život v bezpečí a bez globálnej kataklizmy.
Takže ako som, ak som prirovnal našu domácu úlohu slovenskú, čiže zastaviť krízu štátu, obnoviť dôveru ľudí v štát, obnoviť dobré fungovanie štátu, slušné služby a slušné zaobchádzanie, nie, nepovažujem to za malú úlohu, ale táto druhá kríza je skutočne globálna, robí nás bratmi a sestrami, všetkých tých ľudí, ktorých sa na svete týka. Tak jak dnes môžte v CNN alebo v ktorejkoľvek globálnej televízii vidieť, jak referujú od Malajzie cez Madagaskar až po Európu, že ako sú na tom s COVID-om, tak verte mi, že včera, ak by ste boli pozerali online globálnu konferenciu o akcii na adaptáciu na zmenu klímy, tak by ste podobne videli, obehli by ste celú zemeguľu v priebehu pár minút a videli by ste, že hovoria o tých istých problémoch. Na jednom mieste príliš spaľujú pralesy a ničia svoju prírodu, ktorá je na pohľad úplne iná než naša, ale výsledok je ten istý. Kvôli zvýšeniu výroby, zvýšeniu konzumu púšťajú do ovzdušia škodlivé látky, látky, ktoré pôsobia, spôsobujú klimatický efekt a vyháňajú teploty.
Predpokladá sa, že tak či tak v priebehu 21. storočia teplota stúpne. Už sme toho svedkami, napokon vidíte, aká zima prebieha tento rok a takých zím už v Bratislave, poviem teda ako jeden zo starších seniorov spomedzi vás, ja som teda na tých bežkách každú zimu v Bratislave nabehal desiatky, stovky kilometrov, to dávno tie bežky sú zapadané prachom a to nie iba kvôli mojej lenivosti, čo iste tiež, ale naozaj už by nebolo kam a nebolo by ako. Tá doba, kedy v Bratislave bola zima vhodná aj na vhodné športy, tá je preč.
Takže sme svedkami tých procesov. Preto aj tá konferencia včera sa týkala adaptácií. My musíme zobrať na vedomie, že tie procesy sme už spôsobili v mnohom, v mnohom počas celého 20. storočia, ten oxid uhličitý je vonku aj ďalšie skleníkové plyny a tie dôsledky budú trvať prinajmenej toto celé storočie. Civilizovaný svet sa na to pripravuje, vlády premýšľajú stratégie a ja som si dovolil vám predložiť to, k čomu sme dospeli na základe uznesenia výboru Národnej rady na ministerstve životného prostredia.
Pozor, ale ani zďaleka si ministerstvo životného prostredia nenárokuje, že je schopné samé zastaviť a pripraviť Slovensko, zastaviť klimatickú krízu alebo adaptovať Slovenskú republiku na život v zmenených klimatických podmienkach. Tu musíme naozaj byť koalíciou, ale aj opozíciou zdravého rozumu, toto sa naozaj týka prežitia nás ako druhu. Ak sme Homo sapiens, tak v týchto veciach musíme držať spolu, ide o naše decká a musíme spoločne ako vláda, ako politici, ako parlament vytvoriť podmienky pre adaptovanie Slovenskej republiky.
Za prvé, zadržiavanie vody, my sme strechou Slovenska, od nás tá vlaha odchádza tým, že v lesoch prevláda vyprataných ten drevný materiál, tá špongia, ktorou kedysi slovenské divoké lesy boli, ktorá bola schopná pohltiť obrovské množstvo dažďovej vody a premeniť ju na číre pramene, ktoré vyvierali z našich hôr, tá situácia je veľmi zhoršená.
Potrebujeme v krátkej dobe splniť už prijaté. Znovu pripomeniem, že za bývalej vlády sa to tak robievalo, že sa rado prijímali pekné sľuby, už prijatý záväzok mať 50 % územia národných parkov bezzásahových. Ak sa nám to podarí, tam vznikne znovu, obnoví sa tá špongia, ktorá najlepšie dokáže zachytiť ten dážď, ktorý, ktorý zavlažuje našu krajinu.
Tu na juhu máme, chvalabohu, Dunaj, to je, samozrejme, ďalšia veľká úloha ministerstva životného prostredia, ktoré chce prísť s veľkým projektom vytvorenia vodnej clony proti toxickému mraku, ktorý sa šíri z Bratislavy z tých desiatok chemických skládok a centimeter po centimetri postupuje na Žitný ostrov. Tu sedí poslankyňa Zemanová, ktorú musím v tomto menovať ako poslankyňu, ktorá o ochrane Žitného ostrova hovorí dlhé roky, a verím, že budeme na tomto spolupracovať.
Hore musíme obnoviť špongiu na zachytávanie vody, aby naše pramene neboli len cícerky, ale znovu zdravé, plné pramene čistej tatranskej a inej horskej vody. A tu na juhu zastaviť, bohužiaľ, ten toxický mrak. Jeho odstránenie potrvá dlhú dobu, to si proste povedzme, to nerozprávajme si ilúzie, že príde niekto a ho odstráni. Ale dá sa zabrzdiť a postupne ho budeme čerpať a čistiť aj toto územie hlavného mesta, aby nebolo naveky skládkou chemického odpadu, ale to, čo je dôležité, je chrániť naše strategické zásoby pitnej vody, ktoré môžu pomôcť aj východnému Slovensku, zo šamorínskeho vrtu môže piť celé východné Slovensko 100 rokov a zo šamorínskeho vrtu to neuberie, prežije to a je schopný pomôcť takto kdekoľvek na Slovensku, a nielen on. Čiže Žitný ostrov a záchrana lesov tým, že ich ponecháme svojmu vývoju, pokiaľ ide o národné parky na čo najväčšej ploche, či sa to podarí až 50 %, žiaľ, medzitým, ako sami viete, to betónovanie v národných parkoch pokročilo, tie záujmy sú tam veľmi silné, ale ambíciou ministerstva životného prostredia bude ísť touto cestou, vytvoriť, obnoviť, obnoviť skutočnú prírodu, ktorá je schopná zadržiavať vodu a chrániť nás pred klímou.
Ale pred klímou sa vieme chrániť aj v každom rodinnom dome. Chceme prísť s programom, ktorý by mal byť financovaný s plánom obnovy, resp. už sme prišli, a má to, budilo to záujem viacerých politikov, na takú rekonštrukciu rodinných domov, kde bude na prvom mieste otázka klimatického, klimatického pôsobenia toho nášho bývania. Pretože z rodinných domov a z bývania je obrovské množstvo emisií aj v slovenských pomeroch, aj globálne všade na svete. Tam chceme do domácností dostať vodozádržné opatrenia, chceme rozdať ľuďom, áno, aj kompostéry spolu s tými vecami, ako je zatepľovanie, výmena okien alebo výmena zdroju, zdroju tepla, fotovoltika a tak ďalej. Chceme k tomu pribaliť aj odpadové hospodárstvo, kompostovanie priamo v rodinných domoch a zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie na polievanie a iné účely priamo na mieste, kde, kde ju zachytíme.
Ja som presvedčený, že Slovensko čaká na ten bod obratu, čaká na to, kedy aj vy ako poslanci dáte na svojich facebookoch alebo pri svojich komunikácii s ľuďmi najavo, že naozaj mať čo najviac predmetov, byť čo najbohatší, čo najviac spotrebovávať, to nie je životný ideál občana 21. storočia.
Slovensko je krajina, dámy a páni, a tým skončím, lebo nechcem vás sprevádzať tým dlhým materiálom, uvádzať ten základný medzinárodnoprávny strategický a legislatívny rámec, bolo by to na dlhé hodiny, vy si ho iste prečítate a ja verím, že mnohí zareagujete, ak tu dnes nie je celkom plná sála, ja verím, že ešte sa bude prerokovávať táto petícia o klíme, kde sa môžme znovu vrátiť aj k tomuto materiálu, ak si ktokoľvek v tom materiále niečo nájde, čo by chcel podporiť alebo rozvinúť, u mňa máte ako poslanci dvere otvorené a ten materiál je, pochopiteľne, otvorený materiál, s ktorým budeme pracovať a budeme ho upravovať podľa výziev situácie a, samozrejme, aj podľa inšpirácií a výziev, ktoré môžte adresovať vy alebo občianske združenia a iniciatívy.
Na záver chcem povedať iba, od starého človeka to možno prijmete aj možno s istou patetikou, že tento štát vznikal vo veľmi zmätočných časoch. Bol som pri tom, vznikal v spoločenstve, ktoré malo tak dezorientovanú situáciu, že viac hádam ani nie je možné. Padal režim, vznikal kapitalizmus, vznikali nové výzvy, otvorili sa hranice, dovtedy sme boli väzňami vo vlastnej krajine, museli odísť vojská Červenej armády, ľudia sa chovali niekedy napríklad v politike veľmi náladovo, bolo to, bolo to obdobie, ako keď vybuchne sopka.
Z tohoto obdobia nám zostala jedna vec nešťastná. Stále ako keby nebolo jasné, v čom tkvie zakladateľský úmysel štátu, kde je identita tohoto národa, ktorý sa sťažoval, že mu nebola dopriata štátnosť od čias, kedy, kedy zložili Hurbanovi dobrovoľníci zbrane do rúk grófa Windischgrätza na Námestí slobody, až do dňa, kedy na tom istom námestí bola prvá študentská demonštrácia za slobodný život, v ktorom občan si vezme svoje veci do vlastných rúk, muselo prejsť 140 rokov. Tých 140 rokov trvalo sformovanie nejakej vôle. Ale kde je tá identita, tá myšlienka?
Tak ten môj záver je, že nesmierne bych si prial a nie je k tomu ďaleko, aby sme dokázali svojim mladým a svojmu prostrediu povedať, že možno budete prekvapení, ale tu tá myšlienka je, žiť so svojimi blízkymi zdravý život. Obdivovať a vážiť si čistý vzduch, čistú vodu a krásny kraj, v ktorom žijeme. Toto nie je zlá možnosť na štátnu ideu. A ak zvládneme spoločne boj s tými výzvami, ktoré prichádzajú, a jedna z tých najväčších je klimatická kríza, tak s takouto spoločnou, s takýmto pilierom spoločných hodnôt to nielenže zvládneme, ale budeme, budeme príkladom pre iných, ktorí možno majú iné piliere, možno tiež obdivuhodné, ale toto, toto je náš domov a to môžme dokázať vysvetliť aj svojim spoluobčanom, aj svojim deckám.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.1.2021 15:52 - 16:16 hod.

Ján Budaj
V záverečnom slove už to bude veľmi stručné. Ak môžem byť taký bezočivý a povedať aj za poslancov hnutia OĽANO, nikdy neboli uzavretí, ani nebudú uzavretí dobrým návrhom z hľadiska ochrany životného prostredia, nech už prichádzajú odkiaľkoľvek.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.1.2021 15:42 - 15:45 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Z povahy Envirofondu Envirofond nie je organizácia alebo inštitút, ktorý by financoval samosprávu. Preto je absolútnym omylom, ak pán Ferenčák by navrhoval, že má plošne financovať všetky. Lebo to, čo vy navrhujete, je, že bude financovať všetky. To by nebol Envirofond. To môže robiť štátny rozpočet.
Ako môže Envirofond financovať aj tých, čo kašlú na separáciu, aj tých, ktorí ju chystajú, aj tých, ktorí ju už majú a potrebujú financie, aby ju naozaj rozvinuli? Ako môže takto postupovať nejaký fond? To je úplne mimo logiky a poslania Envirofondu. Envirofond môže motivovať a odškodňovať napríklad v tomto prípade, ako viete, motivuje a odškodňuje tých, ktorí majú nejaké zariadenia, ktorí majú nejaké cesty cez ich obec, a my sme k tomu pridali touto malou novelou, že bude motivovať aj tých, ktorí, ktorí už separujú a podporujú svojich občanov, ktorí chcú separovať kuchynský odpad.
Každá zmena, o ktorej vy ste hovorili, by viedla k tomu, že by sa nárokovateľnosť, by bola celoplošná. Preto je to nezmyselný návrh.
Ale inak nie je, aby som ešte naozaj neodmietal konzultácie ani podanú ruku, u mňa nie je zavreté pred žiadnym návrhom. Nech sa páči. Naozaj ho predložte na budúci krát a aj pracovníci ministerstva životného prostredia sú inštruovaní tak, že nevnímajú politické značky, kto predkladá rozumnú vec. My opravíme. A takisto poslanci... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 15:41 - 15:41 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
To oživíme. Pán starosta, vy ste zrejme rátali, že voľby vyhrá znovu SMER. Ten zákon totiž platí od roku 2018. Nechystali ste, nechystali ste sa. Rátali ste s tým, že prídu vaši a znovu odsunú platnosť zákona, a proste prišli iní, ktorí už chcú, aby sa zákony na Slovensku plnili a aby sme pred Európskou úniou nepredstierali, akí sme premianti v ochrane životného prostredia, a pritom sa táto vec okate obchádzala.
Nechcelo sa vám ani predložiť pozmeňujúci návrh, ako predložili iní poslanci. Ak máte výhrady o údajnej diskriminácii, tak mali ste konať ako poslanec.
Žiadna diskriminácia tam nie je. Dostávajú tí, ktorí plnia zákon. Že vy ho neplníte, môže byť, ak sa k tomu hlásite, môže byť vecou pozornosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
My však chceme aj pre takých ľudí, ktorí rátali s tým, že SMER tu bude odkladať platnosť tohto zákona donekonečna, chceme naozaj poskytnúť priestor, lebo nejde o vás politikov, ide o občanov, a preto slovenská inšpekcia v 1. polroku nebude pokutovať, nebude udeľovať žiadne, žiadne pokuty, ale všade sa budeme snažiť podporiť ľudí, ktorí separujú.
Ak vy pripravujete kompostovanie, takisto ste plne pod touto ochranou a inšpekcia je, je rozhodnutá tých, ktorí sa pripravujú na to separovanie, aj keď, aj keď ich zákon tzv. zaskočil. Opakujem, platí od roku 2018. Vy ste tu vystupovali, pane, ako keby ten zákon priniesla táto koalícia. To je zákon bývalej, to je smerácky zákon, ktorý ale mienili iba predstierať.
Pokiaľ ide o reči s kompostárňou, existujú, kompostáreň nie je podmienkou splnenia zákona, existujú bioplynky, existuje, sú prevádzky na výrobu batiek, sú najrôznejšie spôsoby, akými sa tento odpad dá spracovať a uložiť. Vy ste sa rozhodli ísť cestou kompostárne, čo veľmi chválim a je úplne v poriadku.
Chápem, že chceli ste nájsť nejakú zádrapku, ale opakujem, ak ste mali nejaké výhrady, väčšinou sa dáva pozmeňujúci návrh. K tomu treba trochu námahy. Tak ako bolo treba trochu námahy k tomu, aby ste po roku 2018 pre svojich občanov ako primátor, lebo vyrozumel som, že zrejme ním ste, aby ste im zabezpečili možnosť separovať kuchynský odpad.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.1.2021 15:10 - 15:12 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, sme už v záverečnom finále tejto malej zmeny zákona. Envirofond doteraz vyplácal podporu za rôzne, podporu obciam za rôzne dôvody, medzi nimi však nebol vymenovaný dôvod, že obec separuje kuchynský odpad. Tento rok nás čaká na Slovensku veľká úloha. Aj my sami, každý poslanec by mal naozaj ukázať príklad, že sme schopní tak si vážiť potraviny, už tu bolo zmienené, že ich chtiac či nechtiac vyhadzujeme. Mali by sme si tak vážiť slovenskú pôdu, že vytvoríme predpoklady, aby v mestách a obciach prišlo ku rozkvetu kompostární, aby sa to, čo my vyhadzujeme so všetkými dobrými hodnotami, ktoré nám buď už sa pokazili, alebo nám zvýšili, proste, že ich vrátime tam, kde je tak akútne potrebná.
Slovenská pôda už roky nemá dostatok živočíšneho hnoja, nemá dostatok biologických prvkov. Nahrádzame ju chemizovaním. Žiaden dusík ani žiadne ďalšie dávky, nedajboh, antibiotík nemôžu nahradiť skutočné hnojivá. Verím, že tým, že umožníte Envirofondu, aby časť peňazí posielal aj týmto obciam, napomôžeme spoločne motivovať obce aj občanov, aby triedili kuchynský odpad.
Ďakujem, pán predsedajúci. Toto je hlavný obsah zmeny zákona, ktorý je v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

26.1.2021 15:07 - 15:09 hod.

Ján Budaj
Áno, vážení, vážené panie poslankyne, páni poslanci, európska legislatíva Slovenskej republike umožňuje zobrať si túto kompetenciu. My to konáme s plnou zodpovednosťou bez ideologickej predpojatosti s pocitom záväzku voči svojim občanom. To je obsah tejto, tohoto zákona. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

26.1.2021 14:47 - 14:53 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené poslankyne a poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 151/2002 o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, ktorými sa dopĺňa a mení aj zákon č. 184/2006 o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona 78/2008 Z. z.
Dôvodom predloženia je predovšetkým transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia v znení najmä ostatných dvoch noviel. Vláda reaguje na potrebu transpozície doplnených ustanovení uvedenej smernice, ako aj na požiadavku občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, v spolupráci s ktorou iniciatívou bol tento návrh vypracovaný. Ako gestorský a spolugestorský ústredný orgán štátnej správy boli určené ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Predmetom teda konkrétneho návrhu je doplnenie možnosti pre členské štáty obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na svojom území. Toto nám umožňuje smernica, ktorú transponujeme, smernica č. 2015/412, ktorá je pre členské štáty dobrovoľná, lehota na transpozíciu smernice v nej nie je ustanovená.
Preberaná smernica 2015/412 obsahuje dva postupy obmedzenia alebo zákazu.
A to prvý, formálny, časovo obmedzený postup vo fáze rozhodovania o vydaní súhlasu na úrovni Európskej únie po štádiu vydania hodnotiacej správy alebo stanoviska Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. V tomto prípade môže ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka požiadať prostredníctvom Komisie o vydanie súhlasu na uvedenie na trh konkrétneho geneticky modifikovaného organizmu na účely pestovania o úpravu geografického rozsahu jeho žiadosti alebo o vyňatie územia Slovenskej republiky.
Druhý postup na obmedzenie alebo zákaz pestovania sa vzťahuje na už povolený geneticky modifikovaný organizmus na účel pestovania, ktorý musí byť odôvodnený, primeraný a nediskriminačný a založený na závažných dôvodoch súvisiacich s cieľmi politiky životného prostredia, územným plánovaním, využívaním pôdy, so sociálnoekonomickými vplyvmi, dôvodmi predchádzania prítomnosti geneticky modifikovaného materiálu v iných produktoch bez toho, aby boli dotknuté opatrenia koexistencie cieľmi poľnohospodárskej politiky a verejnou politikou.
Opatrenia založené na základe dôvodov verejnej politiky nemôžu byť použité samostatne, musia byť prijaté aj na základe iných vymenovaných dôvodov a opatrenia nesmú byť v žiadnom prípade v rozpore s posúdením environmentálnych rizík.
Druhý odôvodnený postup sa navrhuje vykonávať na národnej úrovni nariadením vlády Slovenskej republiky.
Toto sú postupy, ktoré touto zmenou si vlastne v našej legislatíve umožníme.
V časti návrhu, ktorá sa týka samotného zákona č. 151/2002, sa navrhujú aj úpravy, ktoré aj vyplynuli z potrieb vykonávania štátnej správy, používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. Z nej ide o odstránenie predkladania listín, údaje, z ktorých môže správny orgán získať z informačných systémov verejnej správy. V tom vidíme aj istú, isté opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže pôdohospodárov, keďže úrad využije informačné systémy verejnej správy. Pripomínam, že tým reaguje ministerstvo životného prostredia na zákon č. 177/2018, ktorému sa hovorieva zákon proti byrokracii.
Nové ustanovenie sa bude vyžadovať o preukazovaní bezúhonnosti zahraničnej osoby a odstránenie zistených nedostatkov v úprave konaní o vydanie rozhodnutia na používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis