Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.2.2021 o 18:06 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 18:06 - 18:07 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Pán minister, ste povedali, že aj týmto sme pomohli samospráve. Samospráve by ste pomohli, keby ste nedávali príkazom plniť po prvé nezmyselné úlohy s nekonečným testovaním dookola, dofinancovali výpadky daní dotáciou a nie pôžičkou, nezrušili výzvy na zamestnávanie tých, ktorí to najviac potrebujú, sú ťažko zamestnávaní, u nás sú to väčšinou Rómovia v severných okresoch. Nemuseli sme ich totiž prepustiť. Podporili by ste viacej, keby ste podporili viac malé a stredné podniky. Tým pádom na námestiach tieto prevádzky by fungovali ďalej. Keby ste pomohli cestovnému ruchu, máme veľa hoteliérov, ktoré nefungujú, máme reštaurácie, ktoré sú zatvorené. Keby ste vypísali výzvy na rozvoj miest a obcí, doteraz tieto výzvy neboli vypísané žiadne. A hlavne keby ste konali predvídavo a logicky. Tým by ste najviac pomohli samospráve a nielen týmto drobným jedným krôčikom, ktorý je len takým zaplátaním ako na jedno oko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 17:43 - 17:44 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Kolegyni chcem povedať, že všetko čo spraví Strana a Solidarita a čo prijme vláda tak každá jedna z tých strán, ktorá je súčasťou vládnej koalície nesie rovnakú zodpovednosť. To znamená, to vystúpenie nebolo o tom, že má, hovorila o strane ale jednoducho je o tom, aby hovorila o celej vládnej koalícii a tam vidíme obrovské fatálne zlyhania. A jednoducho keď sa vrátim k ekonomike veď bola hodnotená táto pomoc ako najpomalšia, najmenšia a jednoducho nepriniesla ten účel, ktorý má a asi najlepšie by vám to vedeli zodpovedať tí malí a strední živnostníci, ktorí dnes práve žiadajú, že majú veľké problémy, aby prežili. Čo sa týka školstva, veď sám pán minister má problém dokázať, že jednoducho vysokoškolský titul získal právoplatne na jednej strane a na druhej strane chcem povedať vo Švajčiarsku nezatvorili ani na jeden deň školy. Fungujú ale na Slovensku budeme tvrdiť, že máme najlepšie školstvo a všetci dobre menežujú pretože deti sú doma už niekoľko mesiacov a jednoducho už zabudli aj ako sa majú vyučovať, ale máme najlepšieho ministra v školstve. Čo sa týka zahraničných vecí veď sa pozrite, bola prijatá bezpečnostná stratégia nová, koľkej kritiky sa dočkala a toto sú tie perfektné veci, ktoré boli prijaté a to nie sú zlyhania celej vládnej koalície.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 16:43 - 16:44 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda, ste tak s ľahkosťou, chcem sa povzniesť na celý problém, ktorý tu máme u nás a ste to nazval, len chýba mi v komunikačnej stratégii. No, pravda je taká, že sú to fatálne zlyhania v manažmente tohto štátu, pretože kríza je vyvolaná niečím, ako keby vám vyhovovala, aby ste sa za to zakryli. Tu sú fatálne zlyhania v tom, že my nevieme, čo bude nasledovať, plníte želania ako vládna koalícia a túžby premiéra, ktorý sa rozhoduje niekedy aj na základe z facebookovej komunikácie do 24 hodín. Strašne veľa zákonov je prijímané v zrýchlenom konaní, len preto, pretože si to želáte, alebo potrebujete vyriešiť problém, ktorý ste si sami spravili. Sú to zlyhania v manažmente, v ekonomike, v sociálnej oblasti a hlavne ľudia už majú toho dosť. Takisto zneužívate samosprávy k svojim účelom, alebo resp. testovaniu dookola, tým, že ste nezvládali, tak ste to radšej dali na druhých. Takéto presúvanie zodpovednosti, nie my, ale vy to budete robiť a ešte s dodatkom, budete krv pri tom potiť je asi nemieste a nezaslúžia si to niktorí ani starostovia, ani primátori. A môžem vám povedať, že už niektorí toho majú dosť aj vám odmietajú poslušnosť.
To znamená toto nie je manažment krízy, to je zneužitie terajšej situácie na to, aby celá vládna koalícia svojím amaterizmom tento štát až doslova zruinovala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 15:45 - 15:47 hod.

Ján Ferenčák
vymazať rámček
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 15:41 - 15:42 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Pán minister, ja sa trošku tak vždy povznášam na tú politiku, lebo nemalo by byť, ak ja hovorím odborne, hovoriť politicky, takže tie prvé, prvých vystúpení bolo skôr politika vaša, ale tak vám poviem my sme ten jeden zber chystali dlhšie, len nemôžme za to, že jednoducho vplyvom byrokracie tieto projekty sú schvaľované až s oneskorením jedného a viac roka. To znamená už by sme túto povinnosť plnili. Takže hľadať tam tiež zádrapku, že my sme to mali, jednoducho my by sme to splnili a to sa týka každej samosprávy a tak isto ako vy, ani my sme nerátali, že prídeme do týchto podmienok aké sú. Takže netreba odbiehať od témy. Stačilo prijať novelou zákona, ktorú som ja predložil nie návrh na zmenu, tu len návrh nejaký, celú novelu a oddiali to jeden rok a žiadna diskusia by tu nebola. Bolo by to zbytočné a na druhej strane chcem povedať, že keď vieme nájsť cestu a vieme, že niečo je lepšie, tak prečo stále trvať na tom istom a sa usviedčať, že je tam patent na rozum. Treba sa aj poradiť, treba si dať aj poradiť a treba vždy prijať to lepšie riešenie. Takže v tomto smere ja som skôr na vás apeloval, keďže som dával niekoľko návrhov zákona a tak isto aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Ani jeden nebol prijatý, ani jeden, pretože boli zmietnuté zo stola aj, keď boli dobré systémy za tým. Tak som rovno povedal, že by to nenašlo podporu, tak apeloval som na vás, prípadne na kolegov, aby tieto moje pripomienky zahrnuli, pretože má väčšiu potenciu, aby boli prijaté, ináč by boli zmietnuté zo stola. Toto bol jediný argument, ktorý som tu povedal. Nie preto, že som nevedel pripraviť pozmeňujúci návrh. Ak nebude, ja ho do tretieho čítania pripravím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 15:41 - 15:41 hod.

Ján Ferenčák
Ja v podstate ako povedal aj kolega presne ten problém, na ktorý som chcel poukázať vidím, že bol v komunikácii s ministerstvom k nemu a ku kolegovi tak isto ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi rád ak sa tieto veci zakomponujú a táto novela bude by som povedal prínosom pre všetkých. To je ten základ toho ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 15:31 - 15:39 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Pán minister, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja budem trošku kratší a skôr sa budem zamýšľať nad meritom veci a systém, ktorý tu vzniká, a nie na konkrétne citácie v tom zákone.
V prvom rade treba povedať, že máme danú smernicu a tá je daná z Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98 Európskeho spoločenstva o dopade, o odpade a stanovuje povinnosť členským štátom Európskej únie zabezpečiť, aby sa do 31. decembra 2023 geologický odpad buď triedil alebo recykloval pri zdroji. Takúto, takýto pozmeňujúci návrh, resp. návrh novely zákona sme predkladali a ja som ju osobne predkladal, aby tá povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského rozložiteľného odpadu bola posunutá nie k 1. 1. 2021, čiže už platí, ale o rok neskôr, čiže k 1. 1. 2022, pretože európska, Európske spoločenstvo nám to prikazuje až do konca roka 2023.
To bolo prioritné, čo bolo systémovo dôležité pre mestá a obce, pretože ešte tento rok by mali celý daný na to, aby takéto, aby ten systém zaviedli, respektíve, môžem povedať konkrétne príklad mesta Kežmarok, my sme čakali na kontroly na ministerstve životného prostredia, ktoré museli prejsť, aby sme mohli takúto skládku, resp. kompostáreň postaviť. Takáto posledná kontrola nám prišla včera. To znamená, včera nám to bolo odobrené, že všetko je v poriadku aj s verejným obstarávaním, môžme začať stavať. No stavať nemôžme. Môžme začať stavať, keď nám to počasie dovolí, začneme od marca. Môžem prehlásiť, že do konca roka sa pokúsime to postaviť.
Čiže my budeme schopní tuto plniť povinnosť až budúceho roka k 1. 1. 2022, ale nie naším zavinením. A teraz nie, nehovorím, že zavinením ministerstva, áno, kvôli aj COVID-u, pretože ministerskí úradníci jednoducho neboli v práci a celé sa to predlžovalo. Jednoducho túto, tento návrh, ktorý my sme predkladali, bol pre mestá a obce podstatne prínosnejší, ako to, že my túto povinnosť už máme, jednoducho sme už v porušení zákona, vy ste to potom predlžoval, že nebudete dávať sankcie, ale tie polročné, lenže keď prídete po pol roku, no jednoducho my budeme mať problém tak či tak to plniť a nie naším zavinením.
A teraz pôjdem k meritu veci, k environfondu. No treba jednoznačne povedať, že aj v tomto návrhu zákona je jasne definované, že žiadateľom môže byť obec, ktorá zabezpečuje. To znamená, ak má byť Environmentálny fond zdrojom - a tu kolegovia to aj pomenovali - prostriedkov, aby sa zabezpečila, alebo aby prišli zdroje financií do miest a obcí, aby jednoducho túto povinnosť plnili, tak už v prvej vete po a) je, sú vylúčené. Je to určené len pre tie mestá a obce, ktoré už toto robia. To znamená tie, ktoré už majú kompostárne, ktoré už túto službu zabezpečujú. To znamená, my im týmto nepomôžeme, aby mali zdroje, aby mohli túto službu počas tohto roka zaviesť. To je ad 1). Ad 2), potom súhlasím, samozrejme, aj kolegovia, čo prednášali alebo povedali, pretože zbytočná byrokracia len bude sťažovať proces žiadostí a proces vyhodnocovania, pretože naším spoločným zámerom, a teraz nechcem to tu separovať nijako, vpravo-vľavo, je, aby túto povinnosť sme splnili. Jednoducho keď to máme a aj vy trváte na tom, tak my, chcem vás požiadať, aby ste nám v tom pomohli. To je ad 1).
Ad 2), a tu je ďalšie, čo sa aj opriem, jednoducho hovoríme o Environmentálnom fonde. Environmentálny fond je tvorený zdrojmi. Tie zdroje sú limitované. A my jednoducho aj tá nárokovateľnosť čerpania dotácií z Environmentálneho fondu je daná. A je daná:
1. obciam, na ktorých území je skládka, to znamená, ony sú tým pádom sčasti diskriminované, pretože nesú na sebe záťaž, ktoré tá skládka prináša, a to je od pohybu vozidiel, od v podstate životného prostredia atď. atď.
2. Z Environmentálneho fondu sú podporované obce, ktoré už separujú na určitý, na určité percento separácie. To znamená, čím vyššie percento, tým môžu žiadať o podporu, aby mohli v tom pokračovať.
Poviem konkrétne, my máme nad 55 %, čiže my sme veľmi dobre ako mesto na tom, sme získali podporu za predchádzajúci rok vo výške 40-tisíc eur. Je to dané, že to je nárokovateľné a to si môžeme požiadať, to dostaneme, aby sme vylepšovali samotný tento zber. Podľa mňa účelom odpadu je nielen biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale všeobecne znižovať počet odpadu, ktorý má byť uložený na skládkach. Čiže my sme mali čím viac separovať. Toto všetko je riešené z Environmentálneho fondu.
Čo je problém? Problém je, že Environmentálny fond má vždy viac žiadostí, ako dokáže naplniť a každý rok jednoducho musí byť dofinancovávaný, aby poskytol tieto dotácie. A tu prichádza nesystémový krok, pretože po prvé, ako som spomínal, my uprednostníme len tie obce, ktoré už majú zabezpečený zber kuchynského rozložiteľného odpadu a po druhé, jednoducho znížime množstvo prostriedkov, ktoré sú určené pre všetkých, aby vylepšili samotnú separáciu, aby vylepšili samotný zber odpadu a po druhé, znížime prostriedky tým obciam, na ktorých území sa nachádzajú skládky.
A viete, aký to bude mať dôsledok? No katastrofálny. To znamená, namiesto aby sme navyšovali, tak pridávame ďalšiu možnosť, ktorá ešte aj segreguje len určitú skupinu vyvolených, ktorí jednoducho nepotrebujú na to zdroje, aby to uskutočnili.
To je taká základná pripomienka a možno povedať, že to nie je môj názor, ale vy ste aj v rámci MPK dostali zásadné pripomienky zo ZMOS-u. Aj jedna aj druhá táto zásadná pripomienka je tam uvedená a s nimi treba súhlasiť, lebo to hovorím ako predstaviteľ samosprávy v dobrej viere, že jednoducho by sa to dokázalo napraviť a ja verím, že sa to dá napraviť.
Takže ak, ak má to platiť a ak máme podporiť túto službu, ktorá sa má rozvinúť v tých mestách, tak by som požiadal, a teraz keďže je zbytočné dávať pozmeňujúce návrhy, ale možno do pléna, aj kolegovia, keď už možno túto iniciatívu sa chytili, aby po a) bolo nieže zabezpečuje, ale na zabezpečenie. To znamená zabezpečenie prostredníctvom zbernej nádoby vykonávať triedený odpad. To stačí jedno malé slovíčko ´na´ a máme tam všetky obce, mestá, ktoré túto službu by chceli zaviesť počas roka, môžu si dať žiadosť. Ak dáme len ´zabezpečuje´, sme tieto obce a mestá úplne z toho vylúčili a zostane len malé percento tých, ktorí už to robia, ale oni nemajú tú povinnosť to zaviesť, pretože už ju majú zavedenú.
Takže, pán minister, chcem vás požiadať, aby ste prihliadol na tieto argumenty, ako predstaviteľ samosprávy teraz vystupujem a v záujme dobrej viery, lebo túto službu chceme zaviesť, máme už na to prostriedky a môžem povedať za samosprávu, že každá jedna obec aj mesto sa s tým vysporiada, lenže tiež sme mali COVID, tiež nemáme finančné prostriedky, tiež máme iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú či už z ochrany obyvateľstva aj z testovania atď. a jednoducho ešte aj z toho mála sa nám berie a ešte aj tým, ktorí to potrebujú, nepôjdu tie peniaze, ale pôjdu len tým, ktorí už to majú.
Takže ďakujem pekne a dúfam, že sa to podarí a táto novela bude prínosom pre všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:59 - 10:59 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Veľmi v krátkosti. Treba povedať, že toto... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Ferenčák, Ján, poslanec NR SR
84.
Môžem, len bol tu hurhaj, takže nechcel som prekrikovať ostatných.
(Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
85.
Poprosím, pokoj. (Zaznievanie gongu.) Vážené kolegyne, kolegovia, faktickú poznámku má pán poslanec Ferenčák.
Nech sa páči.


Ferenčák, Ján, poslanec NR SR
86.
Ďakujem pekne. Toto opatrenie, ktoré sa má zrušiť, je viac politické ako sociálne a pragmatické. Počúval som vyjadrenia kolegov a môžem konštatovať, že nepočúvajú tých, ktorých sa to najviac týka.
(Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Týka sa to samospráv. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Tak po hlasovaní, pán predsedajúci, lebo je tu hluk v miestnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:14 - 10:16 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Oceňujem vystúpenie kolegu Tomáša. V prvom rade treba povedať, pre zdravý vývin a vývoj detí zohráva najdôležitejšiu úlohu strava. Rušíte opatrenie, ktoré nikto nechce rušiť okrem vás. Pre koho vôbec to vôbec to bude zrušené? Treba znova sa vrátiť do histórie. Áno, bola ťažká úloha pre samosprávu zvládnuť túto úlohu, ale ju zvládla. Investovala vlastné zdroje do vybavenia kuchýň, do zamestnania ľudí a väčšinou sú to ľudia nízko kvalifikovaní. To znamená pracovníci v kuchyni, na druhej strane takisto aj sa zvýšila podpora lokálnych producentov potravín. To znamená, toto opatrenie malo niekoľko pozitívnych efektov a dopad na celé regióny, a tu hovoríme o celom Slovensku, nielen o nejakej centrále v Bratislave. Zvýšil sa počet stravníkov, môžem povedať za, u nás, konkrétne mesto Kežmarok, je to viac ako 22 %. To znamená, toto je, to je niekoľko stoviek detí. Toto sa udialo po celom Slovensku, kde v priemere hovoríme, že je to z 50, 53 % na 75 %.
Tie deti pre svoj vývin a vývoj dostali jedno teplé jedlo denne, ktoré malo nejaké štandardy, aby to spĺňalo, čo je veľmi dôležité. Čo spraví rušenie tohto opatrenia? No jednoducho zvýši sa aj nezamestnanosť. Áno, títo ľudia nízkokvalifikovaní prídu o zamestnanie, pretože ak nám klesne počet stravníkov, my musíme ich prepustiť. Načo tam budú v tých kuchyniach? Tie investície, ktoré išli do kuchýň, do vybavenia ako bolo povedané, no načo nám budú? Jednoducho čo ich predáme späť? Alebo viete, máme opatrenie, ktoré je funkčné, a ide sa rušiť a na druhej strane treba aj ďalší dopad, áno, zníži sa aj nakupovanie potravín u lokálnych producentov. Jednoducho bude to mať dopad aj ďalší na poľnohospodárstvo ako také, práve negatívny, nie pozitívny, negatívny. A čo je najdôležitejšie, zoberie sa pre deti jedno teplé jedlo denne. A daňový bonus nie je pre samosprávy výhoda, to je skôr opak. Únia nazvala to, že toto opatrenie je nezmyselné. ZMOS nazval toto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:30 - 17:32 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, pán minister, v prvom rade by bolo dobré vysvetliť, kto bol oprávnený čerpateľ doteraz zdrojov zloženia z poplatkov za uloženie odpadu, pretože tu to nie je pomenované. Ak tým oprávneným čerpateľom mohla byť len obec, kde sa takáto skládka nachádza alebo odkalisko, tak sme v úplne inej rovine. Ako kto mohol? To tu nie je napísané, preto tá otázka je položená, lebo je tam potom vysvetlené, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie. Takže toto sa pridáva. Môj predpoklad, z toho vyplýva, že čerpateľ mohli byť len obce, kde takáto skládka a odkalisko sa nachádza.
Z tohto pohľadu treba povedať, že ten zákon nie je dobrý alebo ten návrh, pretože on nenavyšuje zdroje, ale berie z jednej ruky, z pravej do ľavej, berie potom tým obciam, kde takáto skládka je a sú znevýhodnené, pretože je tam environmentálne väčšia záťaž. Oni používali tie zdroje z týchto poplatkov na zveľadenie týchto obcí a jednoducho my ich presunieme ešte na ďalších, znevýhodňujeme potom tieto obce, kde sú také odkaliská a skládky.
A na druhej strane, prečo potom separujeme, že len tí, čo majú doteraz zriadený zber kuchynského odpadu. Kde sú obce, ktoré majú zavedené zber triedeného odpadu? To sú tí druhoradí? Pretože s triedeným odpadom máme podstatne väčšie problémy, pretože táto povinnosť, ktorú teraz vy dávate ako výhodu - kuchynský, sme my ako aj za stranu HLAS požadovali, aby sa oddialila o rok. To bol požiadavok aj ZMOS-u, aj únie miest, aj všetkých samospráv, pretože doteraz len málo obcí, len tie, ktoré majú kompostárne, ho dokážu realizovať. To znamená len tie budú môcť čerpať a tie, ktoré tú povinnosť budú zavádzať tento rok, tak jednoducho ony nebudú oprávneným čerpateľom, lebo tam píšete, že len tie, ktoré už to majú zavedené.
Skôr by som očakával podporný mechanizmus pre tie obce, ktoré budú zavádzať a sú vo väčších finančných... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis