Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 11:15 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:15 - 11:17 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ja chcem zostať v tej pragmatickej a konštruktívnej diskusii a možno len tak povedať, že osobné útoky znižujú úroveň nielen diskusie, ale aj tohto pléna, kde sedíme, aby sme sa všetci možno nad tým zamysleli, a trochu poďme, poďme pracovať a poďme pre tých ľudí niečo robiť, nielen na seba útočiť.
Mňa, možno jedna vec, také k tomu vystúpeniu, programové vyhlásenie je len vyhlásenie štyroch strán. Programové vyhlásenie vlády je program, ktorý sa bude realizovať v tejto republike pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Vy nám nemôžte uprieť, že hovoríme, v ktorých častiach je nedopracovaný. Ako nikto nepovedal, že celý zobrať a hodiť do koša, sú tam veci, ktoré sú ambiciózne, sú veci, ktoré sú všeobecné, pretože mne to skôr tak pripomínalo, že každý tam dal radšej všetko, aby niekomu niečo neubudlo, tak jednoducho máte, je tam všetko, ale keď upozorňujem, upozorňujem na konkrétne veci, ktoré nie sú dopracované, resp. nemajú nositeľa myšlienky, a vidíme, že nebude splnený ten cieľ, jednoducho potom dožadujme alebo by som možno poprosil, keby možno raz za pol roka alebo raz za rok prišla vláda a robila si odpočet za jednotlivé programy, ktoré tam napísali, a budeme tiež fajkať, že čo je splnené, čo je nesplnené. Čiže poďme tak skôr sa diskutovať o tom, že možno keby ste dostali ešte jednu možnosť dopracovať, tak by ten dokument bol naozaj dobrý, aby sme sa všetci zaňho mohli postaviť. Jednoducho je nedopracovaný. Treba ho dopracovať a táto naša diskusia má k tomu viesť, že asi zistíte, v ktorých bodoch je to zákulisie, a treba to tam dorobiť, veď o tom to je všetko. A poďme tak konštruktívne sa baviť, ja mám rád takú prácu normálnu, poďme sa baviť o veciach.
Ale druhú vec, lebo konštruktívna kritika posúva, len poprosím, vypusťte aj zo slovníka, že ideme vyčistiť štátnu správu, je to hnoj. Hovoríte o ľuďoch. Toto poďme vypustiť z toho slovníka všetkých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 10:27 - 10:29 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, je veľká pravda, že najväčším darom je mať dobrého suseda. A to si asi praje každý. A takisto aj Slovenská republika. Sme malá krajina, aby sme určovala, určovali veľkú zahraničnú politiku, ale vieme veľmi prospešne možno pri tých vzťahoch tých veľkých hráčov. A to si všetci uvedomujú.
Možno tak prakticky teraz ku programovému vyhláseniu. Sú tam definované tie naše vzťahy, aké by mali byť, ale väčšinou sú riešené z takej výšky, to znamená z vládnej úrovne. Ako Slovenská republika, ako budeme pokračovať vo vzťahu, ako to spomínali kolegovia, či k Spojeným štátom, k Rusku a tak ďalej a tak ďalej. Málokto si ale uvedomuje, že reálna politika cezhraničná sa deje medzi ľuďmi a je to v regiónoch. Hovoríme o prihraničných regiónoch, ale hovoríme aj o spolupráci jednotlivých miest a regiónov v rámci nielen Európy, ale aj v rámci Ruska, v rámci celého sveta, pretože tieto mestá, obce alebo regióny majú svojich partnerov a s nimi dennodenne komunikujú.
Trošku ma mrzí, že práve v tomto programovom vyhlásení nie je ani spomenutá budovanie alebo posilňovanie tejto cezhraničnej spolupráce práve tejto regionálnej alebo samosprávnej štruktúry, ktorú ja vnímam veľmi podstatnú. A čo treba povedať, nie je tam spomenuté ani euroregióny, nie sú ani spomenuté EZÚS-y, takisto výbor regiónov, ktorý môže zohrávať v Bruseli veľkú úlohu pri spájaní alebo vytváraní týchto, týchto možno by som povedal priateľstiev alebo spojenectiev. A najviac ma rozrušilo práve na tej str. 63, keď nové ministerstvo si zobralo za úlohu ako jediný operačný program, že bude riešiť cezhraničné spolupráce to Slovensko - Rusko a Slovensko a Česká republika. Znova sme zabudli na tých ďalších našich susedov, to vravím, mať dobrého suseda je najväčším darom. A prečo nemá ambíciu práve toto ministerstvo riadiť a byť alebo riadiacim orgánom aj pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou, Poľskom alebo Maďarskou republikou? Toto mi absolútne absentuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 9:35 - 9:37 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
A ja ďakujem tiež kolegovi, že poukázal na jednu, by som povedal, disproporciu, ktorá je v rámci Slovenska, že máme regióny, ktoré nazývame aj zaostalé, alebo najmenej rozvinuté. Nie je to len tak povedané, pretože je to na základe počtu nezamestnaných, kde prevyšuje určitý koeficient. Tento počet sa nám zvýšil, ako povedal, z 12 na 20 a treba povedať, možno pri súčasných podmienkach sa nám zvýši ešte ďalej. Najviac týchto regiónov leží na východnom Slovensku. Je to Prešovský a Košický kraj. Dá sa povedať, sú to najľudnatejšie kraje, a kde dochádza práve k zaostávaniu týchto regiónov.
Takisto vítam ambíciu vlády, ktorá v programovom vyhlásení hovorí, že podstatné zvýšenie motivácie obyvateľov zostať v regióne a zabránenie vysídľovania regiónov a že vytvorí zvýhodnené podmienky pre podnikateľov v zaostalých a vysídľujúcich sa regiónoch, aby tam zostali. Viete, že zákon o najmenej rozvinutých okresoch bol prijatý a platí, ale platí len do konca roka. To znamená v tomto, v tomto zmysle boli kreované, ako to bolo spomínané predchádzajúcou kolegyňou, že sa tam dávali tie peniaze na, v rámci regionálneho príspevku a tak ďalej a tak ďalej, aj keď nepozná podstatu veci rozdeľovania, ale tvrdiť môže niečo, ale nie je to popravde.
Treba povedať, že mechanizmus podpory musí byť, pretože, by som povedal, bez pozitívnej diskriminácie tieto okresy nie sú schopné sa vyrovnať rozvinutým okresom, a tu treba povedať, že je síce len deklaratórne povedané programové vyhlásenie, že niečo také dôjde, ale nie sú dané, žiaden krok, ktorý by tomu nasvedčoval, a treba povedať, že tento zákon platí len do konca roka, a treba veľmi rýchlo a efektívne konať tak, aby bol nastavený nový mechanizmus pozitívnej diskriminácie okresov, ktoré budú mať problém s nezamestnanosťou, s vlastným rozvojom, s vyľudňovaním a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľká ambícia, určite všetci ju vítame, podporíme, len chce to niečo konkrétne, hmatateľné a potom povieme k tomu aj náš postoj.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 9:23 - 9:25 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pani poslankyne, páni poslanci, no, treba si povedať, že kto chce reformovať verejnú správu, nemôže to robiť politicky, musí to robiť skrz všetky politické strany a možno treba si povedať, je to jedna z najväčších reforiem, aká, ak by bola, ak má ambíciu táto vláda ju spraviť, tak je to jedna z najväčších reforiem, ktoré by spravila počas týchto rokov.
Čo mňa trošku, kolega tak spravil taký eksurs, exkurz do reality, koľko máme samospráv, koľko máme regiónov a tak ďalej, len zabudol jednu vec povedať, že verejná správa nie je len samospráva, verejná správa je aj štátna správa. A kto sa púšťa do reformy a, by som povedal, takej zmysluplnej, tak musí začať aj reformou štátnej správy.
Tu je potom otázka, ako chceme potom reformovať štátnu správu, znamená to určite prehodnotiť, auditovať všetky kompetencie a možno prídeme na to, že potrebujeme šesť ministerstiev, že potrebujeme o polovicu menej úradníkov v štátnej správe, pretože chcem upozorniť na jednu vec, kto sa púšťa len do reformy samosprávy bez reformy štátnej správy, urobí veľkú chybu. Nemôže to fungovať tak, že niekde zoberiem a niekde pridám. Musí to byť rovnomerne na obidvoch stranách a tu potom je otázka, vítame, lebo, tu chcem povedať, vítam tú ambíciu, je to na strane 66, že sa vytvára komisia, ktorá bude jednoducho prehodnocovať ako ďalej v rámci verejnej správy.
Ale treba jednu vec povedať, kto je nositeľom tej myšlienky. Nie je tam nikto prisúdený. Ja som sa pýtal na výbore, bolo mi povedané, že pán podpredseda Holý. Chce to podstatne vyššiu ambíciu, možno na vyšších poschodiach, aby táto reforma bola dokončená, a potom je otázka, prečo nebolo ambíciou vytvoriť aj ministerstvo regionálneho rozvoja a verejnej správy a vyňať túto verejnú správu spod ministerstva vnútra. To by bola veľká ambícia a to by možno znamenalo tú skutočnú reformu verejnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:24 - 16:26 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Potom pár sekúnd, keď môžem dlhšie rozprávať. No, chcem povedať jednu vec, že vítam tie ambície, ktoré sú, pretože žijem v regióne s najväčším percentuálnym podielom rómskeho obyvateľstva. Tie okresy, Kežmarok, je to okolo 25 až 28 %. To znamená, je dobré sa poučiť alebo porozprávať s tými, ktorí s tým majú denno-dennú skúsenosť a nepísať od stola niekde v Bratislave, ako ideme riešiť rómsky problém. Chcem povedať, že aj keď je tu deklarované, že sa vyrieši a dokonca včera odznelo v tomto pléne, že počas tohto obdobia rómsky problém už nebude existovať, chcem možno fandiť tejto vláde, ktorá ho ide vyriešiť v tak krátkom čase, pretože tento problém tu pretrváva, nechcem povedať desaťročia, možno stáročia.
Konkrétne. Nevidím tam, ako ďalej so vzdelávaním, pretože základ, ako chceme integrovať, je vzdelávanie, infraštruktúra, bývanie a práca. My, ja som bol na jednom sympóziu, mám krátkosť času, ale poviem, kde priamo Róm povedal, viete, v 1989 ste nám neumožnili, umožnili nepracovať, čo bola prvá chyba, a v 1993 ste nám za to začali platiť. Tak potom sa nečudujme jednoducho, že chcete od nás, aby sme pracovali. Čiže treba povedať, v okrese Kežmarok prvá modulová škola. My sme sa do toho pustili veľmi razantne a dokonca s otcom pána Polláka. To sa nám podarilo a dnes koľko tých modulových škôl stojí po Slovensku. To bola konkrétna vec, ktorá začala. Chceli sme pokračovať materskými školami, centrami, rôznymi a tak ďalej v rámci mimoškolských činností. Do toho sa zamerajte, to je jedna dobrá vec.
Práca, máme sociálny podnik. Zamestnáva desať Rómov, ktorí mali exekúcie, darí sa nám ich vracať do života. Tam treba sa smerovať, ak chcete niečo pohnúť. Ale povedať, že vyriešiť túto otázku dokážete za tieto štyri roky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 15:17 - 15:19 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem vyzdvihnúť práve taký pragmatický postoj kolegu Kmeca, celkovo jeho pohľad na programové vyhlásenie z pohľadu zahraničnej politiky. Ale čo mne možno vadí naozaj, v tom programovom je všetko, ale nič také, by som povedal, hmatateľné, že vieme, kam to bude smerovať. Pretože je tam, je tam to tak naznačené, ale to je v poriadku a nie je to pevne ukotvené. A čo mne možno práve vadí, je to postavenie aj tej zahraničnej politiky alebo aj to správanie v rámci tých fondov z pohľadu samospráv. Málokto si uvedomuje, že tie samosprávy robia svoju zahraničnú politiku, a to je vzťah nielen k svojim susedom, kde je tá spolupráca veľmi, veľmi úzka, ale aj v rámci toho európskeho spoločenstva.
A v rámci programového vyhlásenia mňa, ja som to aj na výbore otváral, zarazila jedna veta, že sa má otvárať, áno, to ministerstvo, to je v poriadku, kde sa to všetko zjednotí, veď áno, veď by som povedal, je to, môžme súhlasiť, ale je tam napísané, že v novom programovom období bude práve toto nové ministerstvo riadiacim orgánom pre jediný operačný program Slovenska a programy cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko a Slovensko - Česká republika. Ja som práve namietal, že prečo tam nie je Maďarská republika, Poľská republika, prípadne Ukrajina uvedená, pretože máme tu ambíciu riadiť len, byť riadiacim orgánom Slovensko-Rakúska a Slovensko a Česko, ale nikto nespomína Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu, ako keby títo susedia neexistovali. Bolo mi odpovedané, že my nie sme riadiaci orgán, ale tie riadiace orgány sú v ich, na ich územiach, ale my si priamo nedefinujeme tú ambíciu byť rovnocenný partner voči, aj na iných častiach hranice. To znamená toto, toto som namietal a určite s tým nemôžem súhlasiť, že sa orientujeme len ma Rakúsku a Českú republiku a tie ostatné časti hraníc, ako je Poľsko, Ukrajina a Maďarsko, ignorujeme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:17 - 18:19 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Veľmi krátko, k vystúpeniu podpredsedu parlamentu pána Pellegriniho chcem povedať len jedným slovom, trafil klinec po hlavičke. To znamená, veľmi výstižne povedané, čo v tom dokumente je a čo tam nie je. A treba si povedať, že tento dokument určuje celé smerovanie krajiny na najbližšie štyri roky. To nie je dokument vás, niekoho, kto ho schváli, to je dokument celej republiky a všetkých ľudí, ktorí v nej žijú, a treba povedať, že má byť nielen všeobecný a kde sa všetci nájdu a všetci tam všetko dali a povedia, máme všetko. No jasné, že je tam všetko, len obsahom by malo byť niečo, že vieme, že aj niečo tam je. Treba povedať, je tam všetko, ale nič konkrétne. Ja možno veľmi chcem tak vždy konkrétne niečo povedať.
Niekoľkokrát tu kolegovia spomínali najmenej rozvinuté okresy. Dokonca čítam, že vláda vníma regionálny rozvoj a podporu NRO, to sú najmenej rozvinuté okresy, ako jedno z kľúčových oblastí, čo deklaruje vznikom ministerstva investícií. Ale ja by som možno chcel povedať, že nemá deklarovať inštitúciou, ale má deklarovať konkrétnymi vecami, ktoré ide robiť. A tu musím jednu vec podotknúť, že je 22. apríla a dodnes tí ľudia, ktorí tento regionálny rozvoj robia v týchto najmenej rozvinutých okresoch, nedostali výplaty. A viete prečo? Pretože si vyhradili na úrade podpredsedu dodatočnú kontrolu všetkých výdavkov za rok 2019. Štyri mesiace nedostali výplaty, štvrtý mesiac teraz. Je to, to nie je regionálny rozvoj. Tí ľudia jednoducho nedostanú ešte mesiac, odídu a ja sa chcem spýtať, ako sa naštartuje opäť regionálny rozvoj v týchto najmenej rozvinutých okresoch, lebo to nie je len o peniazoch, to je o ľuďoch. Ak tí ľudia tam nebudú, žiadny regionálny rozvoj nespravíte. A to sú konkrétne veci, ktoré sú, a z toho potom len vyplýva celý ten dokument, k týmto, k vzťahu k regiónom a k najmenej rozvinutým, ako klišé... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:22 - 19:24 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. Viete, to je presne, možno tak nadväzujem na tú diskusiu predtým, vždy platí, keď viem niečo spraviť lepšie, tak prečo to mám robiť horšie. A to platí možno aj v tomto prípade a možno pán Dostál to dobre vystihol, že sa stretli viacerí a každý si tam dal niečo, no tak z toho vznikol taký guláš a mne bolo jasné, že ten, ten prvý článok vypustenia tej trojmesačnej predložil pán Vetrák, lebo to obhajoval.
To znamená, ja poviem, viem sa povzniesť aj celý klub SMERu, lebo my chceme jednoducho a konštruktívne, ale pomôcť v tejto ťažkej situácii aj samosprávam, nielen občanom, ale aj samosprávam, vidíte, aj tie diskusie sú niekedy ťažké. Ale neviem sa stotožniť s tým, že sme v porušení, kvázi samosprávy sú v porušení zákona, a je tu pozmeňujúci návrh, ktorý to ešte pritvrdzuje, aby v tom porušení zostali. Ako viem si predstaviť, dobre, per rollam nikto to nebude robiť, lebo je to tak komplikované, radšej všetci odídu od toho, ale ten článok, prečo tam ten § 12, niekto trvá, možno pán Vetrák na tom, že to tam musí byť, a to súhlasím dokonca s pánom Dostálom, to je proti logike, keď viem, že je to porušenie, a trvám na tom, aby sa to tam naspäť dostalo, keď návrh ministra o tom hovorí, že táto lehota nemá plynúť.
Toto, toto jednoducho, žiaľ, s tým sa ja neviem vysporiadať, to by malo byť napravené. A tu sa prikláňam aj k poslancovi Petrákovi, ako povedal, aby toto bolo vyňaté možno na samostatné hlasovanie, pretože naozaj je tam porušenie zákona pre samosprávy, aj keď za to nie je sankcia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:08 - 19:09 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. No viete, ja to beriem z praxe. To znamená, ten, kto je primátor alebo starosta, vie, o čom hovorí. Ja tiež neriešim, poviem, odborné profesie, ktorým nerozumiem. To znamená, venujem sa tomu, čomu rozumiem.
Možno len takú jednu otázku, lebo hovoríme vždy o obmedzenom režime len počas tejto mimoriadnej situácie, to nehovoríme o zmene celého zákona, takže to vyzerá, ako keby sme menili celý zákon 369, a to bude iná diskusia. Ako vážne.
Ale možno ja takú dám jednoduchú otázku, lebo pani Pleštinská je sama starostka takej menšej obce, či je plne stotožnená s tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila, a či si za ním, plnohodnotne za ním, za týmto návrhom stojí. Veľmi jednoduchá otázka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 18:53 - 19:01 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, takisto predstupujem pred vás, pretože minule som mal, predkladal pozmeňujúci návrh práve k doplneniu a zmene tohto zákona č. 369 o obecnom zriadení. Nebudem tu teraz dlho rozprávať, pretože asi máme všetci dnes tých rozpráv veľa za sebou, ale ja som minule vysvetlil, prečo je to veľmi dôležité.
A trošku ma mrzí, že aj minule sa tento zákon neschválil možno aj s tým pozmeňujúcim návrhom, pretože to, čo je teraz predkladané, zas až taký zázrak to nie je, ako poviem rovno. Keď som si ho prečítal a kľudne, ak to by mohlo schválené minule s doplnením tohto pozmeňujúceho zákona (pozn. red.: správne „pozmeňujúceho návrhu“), dnes už tie samosprávy mohli jednoducho neporušovať zákon.
Hovoríme vždy o jednom období a to je obdobie krízovej situácie, čo je COVID. Zas nemajme predstavu, že to bude trvať roky. Jednoducho je to o dvoch mesiacoch, možno o štyroch mesiacoch, možno maximálne pol roka a celá podstata tohto zákona mala, mala byť taká, že tým samosprávam umožníme všetky formy rokovania. To nie je celá zmena zákona 369, že teraz ideme precizovať ešte, s prepáčením, kto kedy môže odísť, kto si môže ruku dvihnúť, kto si nemôže a tak ďalej. To znamená, čím viac my komplikujeme zákon a špecifikujeme, tým je ťažšie realizovateľný v praxi. Čím je jednoduchšie, jednoducho tie samosprávy sa s tým vedia vysporiadať samy.
A teraz možno poviem, čo je celý princíp toho, no v jednoduchosti je tá krása a tá sila toho všetkého. Vy ste vymenili šesť slov, ktoré ja som dal v pozmeňujúcom návrhu do toho pôvodného zákona, za šesť strán. To znamená, to je tá jednoduchosť celá, ktorá z toho vyplýva. To znamená, tým samosprávam komplikujeme vykonávanie jednoducho týchto zastupiteľstiev. A poviem, možno, možno prečo. Alebo také jednoduché. No nie je to ani o tom, o tých stretnutiach, lebo tak poviem, vždy ten štatutár alebo primátor, starosta ide od tej najjednoduchšej veci, to znamená, vždy je lepšie sa stretnúť, ak sa to nedá robiť videokonferenciu. Veď tým to umožníme. Doteraz to nie je umožnené, k tomu sa nechcem vracať.
Ale čo je tuná znemožnené, vôbec per rollam. A keď som si to prečítal, tak poviem, ten, kto to bude realizovať, tak jednoducho (povedané so smiechom) asi nech to radšej nerealizuje podľa toho, ako je to navrhnuté, pretože tak, ako to bolo minule, bolo to podstatne lepšie, lebo to malo celú plnú zodpovednosť starosta alebo primátor. Jednoducho on si nesie zodpovednosť, ako by to nastavil, a aj plnú zodpovednosť. Toto je presne špecifikované, ak niekto niečo tam zmení, tak jednoducho bude to napadnuté, bude to neprávoplatné. A čo bol najväčší apel. Na per rollam boli malé obce. To nehovorím o mestách, nehovorím o veľkých obciach, hovorím o malých obciach, ktoré jednoducho si dožadovali, aby to tam mali, lebo tá nevykonateľnosť pre nich tých videokonferencií alebo spoločných stretnutí v čase možno pandémie, alebo zatvorenia, ak by nemali tých poslancov, bola nevykonateľná. Tým pádom je lepšie pre nich sa stretnúť.
Ja poviem príklad samosprávy, teraz primátor Vrábeľ zvolal všetkých poslancov, myslím, do parku, si tam odhlasovali. Mal to verejne? Mal. Jednoducho boli tam všetci? Boli. V parku si to odhlásili, šli preč, pretože vie, že nemal po prvé tú možnosť. Musí byť v zbore. Musí byť verejné a jednoducho musí tam byť aj verejnosť, to tým splnil všetky tri kritériá a jednoducho nikto nechce komplikovať veci.
Ja možno, možno ešte jednu vec, ktorú, možno teraz sa vrátim k vášmu pozmeňujúcemu návrhu. Šesť slov ste vymenili za šesť strán.
Prvá. Čo je najdôležitejšie, všetky samosprávy majú jeden problém, musia zasadať raz za tri mesiace. Ale sú samosprávy a vyššie územné celky, ktoré doteraz nezasadali v tomto roku. To znamená, všetci, čo nezasadali, sú porušenie zákona. Vy navrhujete už v čl. 1, po prvé § 30 f vypustiť tie slová § 12 ods. 1 prvej vety, to znamená, musia zasadať každé tri mesiace. Takže všetci, čo nezasadali, porušili zákon.
A teraz ja si prečítam to odôvodnenie vášho pozmeňujúceho návrhu. Táto lehota je navyše len poriadková a zákon za jej porušenie priamo neukladá žiadne sankcie. Takže priamo vyzývame všetkých, keď nie je sankcia, tak porušujete zákon? Je to v poriadku? Preto tam v tom pôvodnom návrhu ten paragraf bol a trval na tom, že všetci tí, ktorí nemali doteraz zastupiteľstvá, aby jednoducho neporušovali zákon. Vy ste to teraz navrhli tam ponechať. A čo stými, ktorí ho porušili? Poviem je to v poriadku, lebo neplatíte sankciu? My sme zákonodarný zbor, ktorý keď vie, že nie je nejaký nesúlad so zákonom, má ho upraviť. Žiaľ, ten pozmeňujúci návrh trvá na tom, aby to tam bolo.
Po druhé. V čl. III § 30 ods. 3, prvá veta hovoríte: „vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody“. Čo je výnimočný prípad? Ja sa ráno zle vyspím, je to výnimočný prípad? No je. Pre mňa je. To je tak, také špecifikované nekonkrétne, kdežto konkrétne v tej trojke máte po a), po b): „vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie“. Čiže načo ešte tam pridávať ďalšie prívlastky, ak nie sú nutné. Ako toto je podľa mňa tiež zbytočné.
V čl. IV špecifikujete, v akých prípadoch nemôže byť per rollam hlasovanie. Ja sa pýtam, tak ste tam mali napísať, v akých je možné, pretože je tu celý zoznam, čo nie je možné. Mne z toho vyplynulo okrem rozpočtu, možno nejakých komisií, rokovacieho poriadku skoro všetko je znemožnené. Tak tu je otázka, načo to tam mať. Kto to bude vôbec robiť? Per rollam potom dajte radšej preč, lebo to nemá, nemá tú podstatu významu ako z môjho pohľadu a je to nevykonateľné.
Kvitujem, že v čl. V, potom čl. I doterajší ods. 4, ste zainplementovali ten môj pozmeňujúci návrh. Kvitujem to. Nechcem ďakovať, ale kvitujem, že je to tam, ale musím povedať, potom je v ďalších možno desiatich riadkoch presne špecifikované, ako sa to má vykonať. Tak najprv dáme možnosť, aby obec stanovila postup dávania pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov sama, a potom jej presne hovoríme, ako to má spraviť. Ako z môjho pohľadu tak buď jedno, alebo druhé. Tak keď jej presne hovoríme, tak načo jej dávame možnosť sa sama rozhodnúť. To znamená, ona sa ináč rozhodne, ale musí presne nasledovať, tak ako je to potom napísané. Tak to je tiež nelogické. Tak buď jedno, alebo druhé.
Ostatné, kvitujem, čo sa týka hlavného kontrolóra, aj keď to bolo v tom čl. I, to bol § 18, kde bolo jasne povedané, že neplynú lehoty. Tak keď neplynú lehoty, tak jasné, že ten pôvodný kontrolór tam musí byť aj mu plynie plat. Ak nie, tak v podstate ste to vyšpecifikovali, je to v poriadku. Hej, voči tomu nemám, nemám nič. Nechcem viacej zdržiavať.
Ďakujem pekne a môžem povedať, že nám ide o jednoduchosť, takže preto aj ten ten prístup bol taký jednoduchý k tomuto, škoda, že sa nepodarilo, trošku je tu taká nedôvera voči samospráve. Cítim, pretože vždy treba presne odkrokovať, čo kto musí robiť, lebo keď spraví, tak to nebude dobré. Na druhej strane treba povedať, že my na ten zákon čakáme a jednoducho sa nevieme pohnúť v rámci samosprávy. Takže aj v rámci našej politickej strany budeme jednoducho sa snažiť, aby bol podporený.
Ďakujem.
Skryt prepis