Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 16:21 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:17 - 17:19 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, viete, strašne dlho rozprávame o jednej veľmi jednoduchej veci. Jednoducho niekto navrhol odklad splátok a celá diskusia je o tom, obhajobe úrokov, alebo jednoducho aby sa tie úroky buď znížili, alebo neboli. Ja sa pýtam, kvôli čomu sa tu obhajujú úroky, že musia byť? Tak, je ťažká doba. Ak môžme tým ľuďom pomôcť a teraz pozrime sa z tej ľudskej stránky. Tak logicky, keď nebudú musieť platiť, tak pre nich je to lepšie. Tak otázka je možno na pána ministra, nech znova ide na rokovanie s tými bankami a jednoducho nech s nimi vyrokuje buď zníženie tých splátok počas toho odkladu, alebo úplné odpustenie. Veď čo tu diskutujeme dve hodiny, o čom? Obhajovať o čom? Že musia dávať úroky, lebo je to pre nich dobre. No logicky je to pre nich dobre.
Ale pre ľudí čo je dobre? No čím menej budú platiť. Veď aj tá koruna jedna, čo im tam zostane, im pomôže. Tak poďme k vecnej rovine, poďme prakticky, ak to chcete, odsúhlaste, veď máte väčšinu. Ak nie, aby sme tu zas tri hodiny nerozprávali o úrokových sadzbách, či áno, či nie. No čím menej budú ľudia platiť, tým je to pre nich lepšie. To je celá, celá diskusia trojhodinová.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:37 - 16:39 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem, ja sa krátko len vyjadrím. Ďakujem pánovi poslancovi Dostálovi, že hodnotil, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý je, tak sfunkčňuje a stransparentňuje daný spôsob, pretože to mi tam chýbalo, a vidí, že záujmom je jednoducho pomôcť túto situáciu riešiť a nielen hľadať, by som povedal, nejaké skulinky a potom na nich poukazovať. Takže myslím si, že v tomto je jedno, kto kde sedí, ale môžme nájsť spoločnú reč.
Ale chcem len vás všetkých upozorniť, s čím ja som aj vystúpil, toto bol apel ZMOS-u a tým, že im neumožníme to tretie, štvrtý bod, keď to pôjde preč, tak my jednoducho znemožníme malým a stredným obciam fungovanie. Toto nie je pre mestá. Ja ani toto nevyužijem ako primátor. Ja zvolám zastupiteľstvo, lebo to viem zariadiť. Toto je o malých a stredných obciach. Ja som sa chcel ich zastať, pretože ma o to požiadali, aby to tam bolo. Len mi tam chýbalo to doplnenie, ako to tak sprevádzkovať. Nie je to ideálne, ale jednoducho im umožníme riešiť veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:21 - 16:22 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. A chápem kolegyňu z jej obáv z pohľadu predaja majetku alebo že možno by sa dialo niečo netransparentné. A na začiatku tiež bolo povedané, že každý primátor si môže meniť ľubovoľne rozpočet.
Chcem povedať, že nie je tomu tak. Pretože nie každý má možné schválením zastupiteľstva narábať v rámci rozpočtu. Musí počkať na schválenie zastupiteľstva. Takže je to individuálne u každej samosprávy ináč.
A druhá vec, ak by sa dialo rôzne predaje, tak primátor má možnosť uplatniť svoje sistačné právo, kde dochádza k, by som povedal, alebo ak má pocit, že nie je to v prospech obce, takže nemusí to uznesenie podpísať.
A možno zdôrazniť, čo vždy zdôrazňujem, máte po a), po b), je to vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré z dôvodov hroziacej škody neznesú odklad. No kde tam je predaj tepelného hospodárstva? Aby sme fakt nevyrábali, ak to niekto urobí počas toho obdobia krízového, no tak čo, čo viac mu povedať? Veď v prvom rade dá, akýkoľvek poslanec dá podnet.
Ja čo som dal návrh, je, ako spojazdniť hlasovanie per rollam, aby každý jeden pozmeňujúci návrh, bolo o ňom hlasované. Toto tam nebol ten spôsob a forma. Týmto predložením, čo som ja dal pozmeňujúci návrh, sa to stáva trans-pa-rent-ným. Každý jeden poslanec a každý jeden návrh, musí byť o ňom hlasované a nesie za to zodpovednosť štatutár. Nehľadajme za zrniečkom, by som povedal, nejaké obrovské balvany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:09 - 16:10 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Aj ja ďakujem pekne. No, možno by som v skratke povedal, nehľadajme cestu, ako sa nedá, ale hľadajme spôsoby, ako možno vylepšiť veci. To znamená, že aj tie zákony, ktoré sú tu predkladané, tu nejde o to, že budeme kritizovať za každú cenu, a vidíte, že sa staviame pragmaticky.
A teraz budem, paradoxne my obhajujeme alebo ja obhajujem ministra, ktorý je z vládnej koalície a predloží zákon, ktorý je dobrý, len ho treba dopracovať, a vy ho zvozíte za to, že predložil niečo, jednoducho, že zlé! Tak vidíte tú konštruktívnu politiku. A ja som tu na prácu a nie na to, aby som sa politicky s vami hádal. Ja hovorím z praxe, ak niečo, budeme dávať polená, tak jednoducho sa to nevyrieši. Veď poďme to spraviť čo najjednoduchšie a pre všetkých.
Čo sa týka možno kritiky, vystupujem, no som tu pár dní, ale ďakujem za pripomienku, budem sa jej držať do budúcna a kedykoľvek kľudne ktokoľvek mi môžte povedať, čo je zlé, poučím sa a takisto budem postupovať podľa súladu.
Poďme pracovať. Ja si myslím, že tých diskusií je tu strašne veľa a strašne veľa aj pred nami. A budeme tu chodiť každý týždeň, na celé týždne, až kým naozaj to tu naozaj nezavrie niekto na dva týždne a potom som zvedavý, čo budeme robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 15:55 - 16:03 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, nikoho neteší, že sme v tejto dobe, tak ako napravo ani vás naľavo, ani, by som povedal, nikoho v tejto sále, ani občanov Slovenskej republiky neteší, že čelíme nebezpečnému vírusu a možno hľadáme tie cesty, ako sa z toho dostať.
Treba povedať, že my nemáme hľadať, ako komplikovať veci, ale v takejto situácii máme hľadať riešenia, aby sme tým občanom umožnili konať v prípade nutnosti rýchlo a cielene. Tuto chcem povedať, že samospráva je priamo v styku s občanmi. Pretože už aj z toho názvu vyplýva samospráva. Mnoho opatrení, ktoré teraz počúvame či v televízii a tak ďalej, už sme v samospráve prijali sami, pretože sme nečakali, že nám niekto zhora bude rozprávať, čo máme robiť, ale s tou zodpovednosťou, ktorá nám je daná, lebo sme volení, sme jednoducho zakročili.
V tomto prípade chcem povedať, že sme čakali aj na tento zákon. Pretože niektoré samosprávy už momentálne sa dostali do rozporu so zákonom 369, ktorý pojednáva nielen o tom, ako často sa máme stretávať, ako má prebehnúť to zastupiteľstvo a tak ďalej. Je nám to znemožnené zo zákona. To znamená, ak sa nemôžme stretnúť v zbore, no tak jednoducho nemôžme splniť tento zákon.
Čiže tu musím kvitovať, že práve ministerstvo vnútra čím skôr predložilo tento zákon, aby sme my mohli ako samosprávy konať v prospech občanov. Preto niekedy aj počúvam, sa čudujem, prečo vytvárať rôzne prekážky a jednoducho zabránia hľadať za každým slovíčkom niečo úkladné alebo úkalné, ak tomu tak nie je. A treba povedať, že kvôli jednotlivcom nesúďme spoločnosť alebo všetkých. Pretože ak niekto má niečo voči niekomu, neznamená, že takto sa správajú všetci. To znamená v dobrej viere, v dobrej viere je niečo predložené a poďme sa tomu venovať.
Môžem takisto apelovať taký apel na vás, pretože som komunikoval tento zákon aj s predsedom rady, s predsedom ZMOS-u, takisto aj s viceprezidentom Únie miest, a sám som v rade ZMOS-u a viceprezidentom Únie miest, to znamená, čo by nám mohlo priamo v samospráve, aby sme mohli byť efektívni a účelní. Tu musím povedať, že už na začiatku vytvárať zábrany niečomu, že, a hľadať za tým niečo, nie je správne. Treba jednoducho dať možnosť a všetkým, lebo niektorí sa pozeráte, že každý je v nejakej elektronickej dobe alebo že sú to len veľké mestá, ktoré bez problémov zvládnu tieto veci. Ale samospráva, to sú aj malé obce, tie malé obce majú aj 50, majú aj 150 občanov a práve tu je apel z týchto malých obcí, aby im bolo umožnené všetky formy hlasovania.
A teraz si treba uvedomiť, o čom tu bola tá siahodlhá diskusia, i tom per rollam. Tu chcem vám možno prečítať dve veci, to je odsek 3 po a) po b): "je možné len vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie". No kde sú tam predaje majetkov? Tak nehovorme o tom, keď to tam nie je. Po b): "vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad". Veď to sú presne zmeny rozpočtov, nákupy zdravotníckych pomôcok, jednoducho všetko to, čo potrebujeme, aby sme mohli kúpiť tým občanom, aby sme mohli robiť.
Čiže ja teraz prichádzam ako za celú samosprávu a doslova apelujem na vás, aby možno tá diskusia netrvala hodiny, ale jednoducho tej samospráve uvoľniť ruky, aby mohla konať, lebo tí starostovia a primátori konajú.
Takisto treba povedať, že občania očakávajú také kroky rázne. Toto robí samospráva, to, že sa my tu stretávame, budeme desať dní rokovať o jednom zákone, ako to je pekné, ale na záver dňa vždy tú zodpovednosť nesie štatutár. To znamená, ak on sa rozhodne pre akú formu, tak či tak si bude on zodpovedať za každé uznesenie. Či pri jeho napadnutí, alebo pri jeho zrušení. Toto je jeho zodpovednosť.
Čiže dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh zákona a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38).
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 30f ods. 4 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a o spôsobe a forme hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch".
Zároveň žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 3 spoločnej správy.
A teraz vysvetlím, o čo sa jedná. Je napísané v štvorke, že obec spolu s návrhom uznesenia "obec informuje poslancov o spôsobe podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov". Toto som namietal aj na výbore, pretože čo ďalej s tými návrhami, to tam nebolo. To znamená, ak sa využije nejaké hlasovanie a niekto dá pozmeňujúci návrh, v prvom rade by sa malo dať hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu a v prípade jeho schválenia prechádzame na schvaľovanie už definitívneho uznesenia. Tento návrh, ktorý ja predkladám, hovorí o spôsobe a forme, ako narábať s týmito pozmeňujúcimi návrhami. To znamená, obec určí ako, keď bude pozmeňujúci návrh, najprv dá hlasovať o týchto pozmeňujúcich, až potom sa prijme finálne rozhodnutie. Toto chýbalo v tomto zákone, predkladanom zákone.
Chcem takisto povedať, že samotný návrh, ktorý je, jednoducho hovorí o všetkých spôsoboch, nelimituje ani jeden využitia a teraz apelujem, v podstate aj sa pridám ku kolegyni, ktorá hovorila, každý primátor a starosta ide od toho najjednoduchšieho a najtransparentnejšieho spôsobu. Lenže my prídeme do stavu, keď nebudeme môcť byť uznášaniaschopní, možno budú chorí, možno budú v karanténe a jednoducho nebude možné, a ešte v tých malých obciach, konať. Vy musíte mať nadpolovičnú väčšinu alebo tri pätiny zástupcov zastupiteľstva. V tomto prípade siahnete po tomto poslednom spôsobe. Ale keď nebude umožnený, tak jednoducho ten prvý a druhý spôsob vám neumožní vôbec rokovať alebo prijímať rozhodnutia.
To znamená, že ak je nejaký návrh, poďme to schváliť, a ak si myslíme, že to treba doprecizovať, jednoducho, a zrobiť tam limity, no tak na to je tu, ste, aby jednoducho tento návrh bol znova predložený a možno sa to upravilo. Ale my potrebujeme konať teraz a okamžite. Už sme v porušení zákona niektorí, čo sa týka starostov a primátorov.
Takže dovoľte, ja spravodajcovi odovzdám pozmeňujúci návrh a ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:38 - 17:39 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Treba povedať, pán minister, že opatrenia, ktoré sú pre samosprávu, keď som ich prešiel, sú momentálne vhodné, pretože my potrebujeme veľmi rýchlo reagovať. Ale čo je veľmi dôležité povedať, sú nedostatočné z pohľadu dlhšieho obdobia. Ako spomínali kolegovia, niektorí, tie výpadky z príjmov, a nehovorím teraz len z príjmov právnických a fyzických osôb, ale budú to aj iné dane, ktoré nám jednoducho vypadnú, budeme veľmi ťažko sanovať. A z tohto pohľadu by som možno požiadal, aby sa nepozeralo len na podnikateľskú sféru alebo sa nepozeralo možno na fyzické osoby, ale aby sa cielene, ste sa zameral aj na obce a samosprávu, ako máme zvládnuť túto situáciu, pretože najväčší zamestnávateľ alebo medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku patrí práve verejná správa. A my sa, bohužiaľ, pri dlhotrvajúcom, možno pri mesačnom, dvojmesačnom výpadku nebudeme môcť s týmto vysporiadať a dostaneme sa do veľmi veľkých problémov. Ešte raz, kvitujem práve tie presuny z rezervného fondu alebo možno kapitálové výdavky na bežné výdavky. Toto, toto je to, čo možno práve potrebujeme spraviť veľmi rýchlo, ale dlho toto už nevydržíme a chcem vás požiadať, aby ste sa zameral práve na túto verejnú správu a opatrenia na zmiernenie krízy práve u týchto osôb. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:24 - 16:26 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, treba povedať, že pre samosprávu je táto zmena životne dôležitá, pretože my si musíme plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z terajšieho zákona 369 alebo 302, a to, nebudem citovať, je tam veľa ustanovení, ktoré musíme. Čiže ako je tuná napísané v odseku 1, jednoducho tieto povinnosti nám odpadajú. To znamená zvolať zastupiteľstvo do troch mesiacov atď., atď., takže toto je veľmi dôležité.
Čo treba podotknúť, jedna vec, a to je rozporná, to treba súhlasiť aj s niektorými kolegami, aký je rozdiel sa stretnúť a stretnúť ako v zbore, ako my teraz. Potom použiť technológie, to znamená videokonferencia a tretie, to je korešpondenčné hlasovanie. Takéto stretnutie možno ku kolegom povedať, netreba byť hrdinami, že my sa stretávame, pretože nikto nevie, ako dopadneme. A môžme sa tu biť do pŕs, že poslanec neochorie a o dva týždne budeme všetci doma. To znamená, treba to brať naozaj dosť skromne a sa na to pozerať s plnou vážnosťou.
Po druhé, videokonferencia je riešením. To znamená, je tam zabezpečená aj účasť verejnosti, tak isto zasadá zbor a tak ďalej, všetky články alebo všetko je tam splnené. Čo je rozporné, a tu možno treba súhlasiť s kolegami, je to korešpondenčné hlasovanie. Pretože, po prvé, keď som tam prešiel, môže dať poslanec trebárs pozmeňujúci návrh, ale o ňom sa už nehlasuje. To znamená, vždy sa hlasuje o tom prvotnom návrhu. Čiže tu, tu je taký návrh, buď sa to dopracuje úplne do detailov, alebo možno odporúčanie použiť to v úplne poslednom prípade, pretože kto takto schváli uznesenie, to uznesenie môže byť napadnuté na prokuratúre a bude zrušené. A tam nie je termín lehoty plnenia tohto napadnutia. To znamená, môže to byť zrušené aj o rok a všetky takto schválené uznesenia, čo sa týka rozpočtu alebo iných opatrení, jednoducho by niesol všetku zodpovednosť primátor alebo starosta, ktorý to podpísal.
To znamená, tento inštitút naozaj považujeme ako posledný, ale buď sa dopracuje alebo možno vynechá z tohto návrhu zákona. Ostatné, ako bod... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:18 - 14:20 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, opatrenia sa vždy vyvíjajú v čase i priestore a treba povedať, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté predchádzajúcou vládou, má za dôsledok to, že dnes máme veľmi malý počet nakazených. Ak by neboli prijaté, tak dnes sme v úplne inej situácii. Na druhej strane treba povedať, že najdôležitejšie opatrenie, ktoré asi všetci teraz čakajú, sú opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom prečkať a zmierniť túto situáciu, ktorá nastala. A tu môžme hovoriť o iks veciach, ktoré ich trápia. Od sociálnych opatrení, čo ďalej so zamestnaním, splácaním a tak ďalej. To sú problémy, ktoré ich trápia, toto je veľmi dôležité.
Keď sa vrátim teraz k sledovaniu ľudí. Viete, ja som si dožadoval ako primátor mesta od regionálneho úradu zdravotníctva, ktorí ľudia sú v karanténe. Oni mi to odmietli vydať, pretože kvôli GDPR, aby neposkytli tieto údaje ďalším. Nemyslíte si, že toto mal byť prvý krok, ktorý mal byť spravený, aby tieto údaje tých ľudí, ktorí sú v karanténe, mali byť poskytované obciam, mestám a všetkým orgánom, ktoré to potrebujú, aby týchto ľudí si ustrážili, a neísť systémom centralizácie moci a kontrolovanie z centrály všetkých ľudí na Slovensku? Ja si myslím, že toto mal byť prvý krok, aby tieto údaje boli povinne dávané tým orgánom, ktorí to majú byť a ktorých už máme. Je to Policajný zbor, sú to mestá, obce a tak ďalej, ktorí dokážu týchto ľudí ustrážiť a dokážu hovoriť, že títo ľudia buď porušujú túto karanténu a jednoducho malo to byť oznámené Policajnému zboru.
Tu, čo ma ďalej zaráža, práve na tomto zákone, je, kto bude zabezpečovať na Úrade verejného zdravotníctva, kto bude nakladať s tými údajmi, keď oni na to nie sú, vôbec nie sú pripravení? Jednoducho toto je, dá sa povedať, také sledovanie alebo odpočúvanie. A kto bude zodpovedný za vykonateľnosť týchto opatrení? Ono na začiatku treba povedať, že všetko sa začína, že ideme zachraňovať a ochraňovať, a na druhej strane všetko sa končí tým, že jednoducho nedôverou a sledovaním ďalších. Treba toto zvážiť a možno spraviť prvý krok a nie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 17:24 - 17:26 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, panie poslankyne a páni poslanci, takisto sa prikláňam, že ak je predložený nejaký zákon v tomto čase, tak by mal riešiť základné problémy života ľudí a to, čo potrebujeme riešiť okamžite. Ako možno je, prebehlo tu veľa diskusie, či sledovanie ľudí je tou najdôležitejšou vecou práve pri riešeniach koronavírusu, ale nevravím, že sledovanie, ale ich údajov, ktoré tam dávajú, tak asi nie, si povedzme rovno, že niektoré veci sú tuná nesprávne.
Ja ako predstaviteľ samosprávy práve sa chcem vrátiť k čl. I a § 5, kde sa venuje, pojednáva o právnických osobách a podľa občianskeho, obchodného práva. A teraz sa spýtam: Samospráva, ako má teraz konať samospráva? To sú tí ľudia, ktorí dennodenne sú v priamej línii, v prvej línii v boji práve proti koronavírusu. A my máme povinnosť raz za tri mesiace zasadať a zasadnutia majú prebehnúť v zbore. To je také niečo, ako my sa teraz stretávame. A teraz ja sa pýtam, v čase týchto situácií ako má prebehnúť toto zastupiteľstvo, kde tento paragraf pojednáva len o obchodných spoločnostiach, kde je možné per rollam hlasovanie, a obchodných spoločnostiach podľa občianskeho a obchodného práva. Čiže nie je umožnené vôbec ani týmto samosprávam, aby mohli vykonávať svoju činnosť. A tuná to nie je pojednávané.
To znamená, ak je niečo predložené, tak malo by pojednávať o veciach, aby sa zlepšil život aj v čase núdze alebo krízy. A možno to je tá otázka, že prečo tomuto sa nevenujeme, ale venujeme sa práve otázkam, lebo vláda sa venuje otázkam možno uchovávania prevádzkových údajov o tých, ktorí používajú mobilné telefóny, alebo svoju polohu. Teraz je tu práve taká, také možno, čo my potrebujeme veľmi rýchle preriešiť a neriešime to tuná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis