Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2020 o 15:43 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 14:59 - 15:01 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Pán Viskupič, váš prejav išiel v takom, by som povedal, v štandardnej forme. Najprv ponadávam, čo bolo predo mnou, potom trošku možno poplačem, čo sa stalo, pretože nikto za to nemôže, potom poviem, no ale svetielko nám zasvieti a na konci bude nám všetkým dobre a máme všetko vyriešené. Chcem povedať, že ani, ani to prvé, ani to posledné také ľahké nebude, ani to nie je pravda.
V prvom rade treba povedať, že ani v programovom vyhlásení vlády nebola zmienka o COVID-e, ani ohľadne dopadov, ekonomických dopadov a možno, by som povedal, takých vízií, kadiaľ tá ekonomika by sa mala smerovať. Toto môžem povedať, že je prvý dokument vládny, ktorý sa reálne venuje dopadom aktuálnej krízy, to je prvý dokument. Dovtedy sa vždy všetko tvárilo, že je v poriadku, ale treba povedať, že je, sa zakladá na hypotézach. To znamená, to, že je ťažká ekonomická situácia a bude ťažšia, to vidno aj v týchto prognózach HDP, kde sa vraciame o dva roky dozadu. Toto je fakt. To, že doteraz sa neudiali zásadné kroky, ktoré by mali naštartovať túto ekonomiku, to je tiež fakt. Čiže tu treba si zásadne povedať, nie je nutné o tom rozprávať, je nutné si sadnúť a reálne kroky priniesť do života, pretože to, ako bude HDP, je aj dôsledok dnešných dní, aj minulých týždňov. A to, že tento stav pretrváva, nie je dobrý pre ekonomiku, je fakt, a to je dôsledok vládnutia.
To, že vás čakajú štrukturálne reformy, no samozrejme, bez toho sa tie peniažky šetriť nebudú, a tu sa obávam, že bez škrtania to tiež nepôjde. Ale znova paradox, sa vytvoria nové ministerstvá, nové úrady sa budú vytvárať, tak potom som zvedavý, kde tie peniaze, ktoré bude nutné škr... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:24 - 16:26 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. Treba súhlasiť s jednou vecou, že informatizácia spoločnosti v dnešnej dobe je veľmi žiaduca, a poviem, mať v tom možno tak jasnú koncepciu, ako má pokračovať. Takže to treba povedať, že asi my inú cestu nemáme. A tu trošku nadviažem aj na predrečníka, bez toho sa nedá robiť ani regionálny rozvoj. Práve to je cesta, kde by sme sa mali vybrať a práve podporiť, lebo ako sa povie, všade vedú cesty a toto je tiež cesta, pretože informatizácia jedna, by som povedal, jedna ešte dôležitejšia, ako opraviť niekedy ten chodník, je zaviesť tam internet a naučiť všetkých s tým pracovať.
Tu treba ale povedať aj boj s hoaxami. Pozor, v rámci aj Európskej únie my máme vážne debaty vo výbore regiónov, sú to práve dezinformácie, ktoré sú cielene vypúšťané. Aj dnes som tu pár počul. Aj v tomto pléne, ktoré neboli overené, podložené, ale boli vypustené medzi ľudí, aby sa o tom diskutovalo. To sú hoaxy, súhlasím s tým, s tým treba vážne bojovať a jednoducho dať to preč.
Čo ale treba povedať a tu kolega povedal pred chvíľočkou, je zníženie byrokracie. Ale viete, tam platí priama úmera. Čím viac máte úradníkov, tým máte vyššiu byrokraciu. Jednoducho to nie je nepriama úmera, že čím ich navyšujem, tým to bude jednoduchšie. A prečo sa nikto nezamyslel, či potrebujeme toľko ministerstiev, či potrebujeme všetky tie procesy, ja viem, že potom bude úrad pre legislatívu, možno prídu na to, prídete na to, že naozaj to nie je potrebné. Čo keď prídeme na to, že 6 ministerstiev je dostatočných a nepotrebujeme ďalšie ministerstvo? A to je presne to, že dodnes neviem, v čom nové ministerstvo bude lepšie ako terajší úrad podpredsedu, kde budú tí istí ľudia, len bude menej teraz...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 15:43 - 15:45 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Pán Dostál, ďakujem za vaše vystúpenie, pretože ste presne potvrdil to, na čo som sa snažil poukázať ja, keď som vystúpil, prečo neexistuje dôvod, ani nie dôvod na tento legislatívny proces skr..., aby tento zákon bol predložený v skrátenom legislatívnom konaní. Ste to v podstate aj potvrdil, a to sedíme, dá sa povedať, niekoľko stolov od seba, pretože tam nebol ani jeden argument predložený, ktorý by obstál, prečo má ísť tento zákon týmto legislatívnym procesom.
Čo je ale, by som povedal, najzávažnejšie, vynechal sa dialóg, MPK, tripartita, vyjadrenie verejnosti. A to je neospravedlniteľné a neobs..., to neobstojí. Ak na začiatku viem, že konám nie v súlade so zákonom, tak prečo idem ďalej a sa snažím to za každú cenu prijať. Nič by predsa nestalo, ak by to išlo štandardnou cestou. Je to legitímna požiadavka terajšej vlády. Veď v poriadku, veď toto nikto nerozporuje. Ale poďme to robiť tak - a tak ako aj vy všetci, keď ste išli do volieb, ste hovorili, že to bude teraz iné, tak prečo to tak nespraviť, keď všetci o tom vieme, že tento proces je nie štandardný a nie je v súlade so zákonom.
A takisto by som sa priklonil, tak ako vy ste povedali na záver, pani prezidentka bude možno posledná, ktorá by možno mala zaujať ten istý postoj aj k tomuto zákonu, ak bude prijatý, a dá si preveriť na Ústavný súd, či bol prija... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 16:22 - 16:29 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Takže, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, takisto dovoľte, aby som sa vyjadril k tomuto predkladanému zákonu. Sme v takej dobe COVID-u a sú predkladané zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Niektoré naozaj reflektujú súčasnú situáciu, za ktorú, samozrejme, sa tu nachádza široká podpora. Niektoré je možné konštatovať, že buď sú zbytočné a niektoré sú predkladané účelovo.
Toto, čo je predkladané dnes, sa, môžem povedať, je niečo medzi účelnosťou a by som povedal také, možno, možno nie celkom správne poňaté v tejto dobe COVID-u. Nechcem napádať tú myšlienku, lebo aj v programovom vyhlásení vlády sa píše, že súčasná vláda chce kreovať nové ministerstvo, chce kreovať úrad podpredsedu vlády pre legislatívu, je to ich legitímna požiadavka, ktorú v rámci tých koaličných rokovaní si určili. Čo chcem povedať, že nie je správne, nie je správne to predložiť v skrátenom legislatívnom konaní a takto možno, by som povedal, až využiť a zneužiť túto situáciu.
Budem citovať zo zákona č. 350/1996 Z. z., konkrétne v znení neskorších predpisov § 89, čo je skrátené legislatívne konanie. Jasne uvádza, že vynechať inak povinné pripomienkovanie navrhovaného zákona zo strany orgánov verejnej moci či verejnosti možno iba v prípade, ak nastanú mimoriadne udalosti, okolnosti, najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie. Návrh na vylúčenie možnosti pripomienkovania môže byť teda použitý iba výnimočne, ak je potrebné urýchlene upraviť mimoriadnu situáciu. Navrhovateľ je povinný uviesť dôvody pre skrátené konanie. A záverom možno treba povedať, že takýto proces prijímania predmetných zákonov by mohol byť v prípade konania pred Ústavným súdom považovaný za takú vadu, ktorá by znamenala neústavnosť prijatých zmien.
Keď toto všetko v podstate máme, tak možno vyplýva otázka, kde je mimoriadna situácia, kde nastáva hospodárska škoda pri tomto zákone predkladanom, a samozrejme predkladateľ to aj zdôvodňuje, aby som bol korektný. Na základe vyššie uvedeného rozsahu navrhovaných zmien je skrátené legislatívne konanie odôvodnené najmä nasledovnými skutočnosťami:
Po prvé, zriadením ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k zlepšeniu implementácie európskych štrukturálnych investičných fondov. Viete, že v súčasnosti celý tento úrad alebo celá táto kompetencia je na Úrade podpredsedu vlády pre informatizáciu. A v podstate moja otázka je, ako sa zlepší čerpanie, keď sme v programovom období 14.20 M+3, čiže 2023. V podstate tu sa hovorí, koľko je vyčerpaných, ale nehovorí sa, koľko je zazmluvnených. A vznikom takého úradu k akému zlepšeniu dôjde? Toto nie je ani vyčíslené a na základe toho sa nepripúšťa pripomienkovanie a dialóg.
Po druhej strane, bod dva. Úpravy programových dokumentov, výziev určených na potlačenie, zmierňovanie následkov spôsobených ochorením COVID. To je argument, aby nevznikli hospodárske škody?
Po tretie. Zabezpečenie kontinentálneho neprerušeného čerpania eurofondov v rámci programového obdobia 14.20. No zriadením tohto úradu dôjde k prerušeniu čerpania alebo môžme povedať, že terajší úrad je nefunkčný, veď tú zodpovednosť má niekto, a si myslím, že je to predstaviteľ vlády, terajšej vlády, a jednoducho on za to zodpovedá, má dostatok úradníkov, má dostatočný aparát. Ako môže zdôvodniť, že keď sa zriadi ministerstvo, sa zriadia nové pozície štátnych tajomníkov, možno povedzme 600 úradníkov, sa podstatne zlepší čerpanie tohto programového obdobia? To nie je pravda.
Po ďalšie. Máme tu takisto potrebu vytvoriť právny rámec a inštitucionálne zázemie pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky. No v súčasnosti je takýto úrad neexistujúci alebo nefunkčný? Áno, povedzme nie je vytvorený, ale tá legislatíva, aj tento rámec niekde je, to je na jednotlivých ministerstvách, aj na ministerstve spravodlivosti. Čiže kde vznikajú hospodárske škody? No jednoducho je to centralizácia moci. Skreuje sa úrad, všetko sa posťahuje, dôjde k hospodárskym škodám, aby to bolo skrátené legislatívne konanie? No nedôjde.
Nenapádam myšlienku, pretože je to legitímna požiadavka vlády, ak si ju dala, ale napádam, že to ide v skrátenom legislatívnom konaní, že neprebehol sociálny dialóg, nie sú pripomienkovania, dopady na štátny rozpočet. V tejto dobe každá koruna je dobrá a tu sa idú vytvoriť dva úrady, ktoré zvýšia náklady štátu na svoj chod. A potom je otázka. Hovoríme o hospodárskych škodách alebo o šetrení? No jednoznačne, keď sa zvýšia náklady, tak hovoríme o hospodárskych škodách. A je toto potrebné teraz rokovať v skrátenom legislatívnom konaní? Je toto mimoriadna situácia? Dôjde k úspore financií alebo dôjde opačne, k míňaniu peňazí?
Ja môžem konštatovať, jednoducho, je to bez pripomienkovania, dnes bol predložený. To znamená, ak sa zriaďujú nové úrady, prečo to je dávané dnes a dnes už o tom rokujeme, aby vznikli? Nie sú prizvaní ani sociálni partneri, ani nie sú vyčíslené následky toho a dochádza k zneužitiu tejto situácie COVID-u, aby došlo k vzniku týchto ministerstiev, príp. úradu. Je to neopodstatnené. Ja by som povedal, aj neospravedlniteľné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 15:34 - 15:36 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. V prvom rade treba povedať, že poďakovať sa treba za vykonanú prácu a nie za pár viet, ktoré sú tam. A v podstate tak by to malo byť, že človek, keď niečo spraví, tak má byť pochválený a nie to, že keď má, chce a má ambíciu. Lebo je to pekné, ale nič to nebude znamenať. Treba si povedať, že možno je tu strašne veľa ambícií aj v tomto programovom, aj čo sa týka poľnohospodárstva a veľa vecí je tam, môžem povedať, aj dobrých, ktoré je potrebné vykonať, len musím sa vrátiť, tak ako je to v regionálnom rozvoji alebo pri racionalizácii verejnej správy, tak aj tuná, je tu všetko.
To znamená, vrátim sa znova ku kolegom, ak chceme mať poľnohospodárstvo, ktoré je konkurencieschopné, v prvom rade musí byť dodotované tak, ako je to v iných krajinách Európskej únie, lebo ináč títo poľnohospodári, môžte od nich chcieť, čo chcete, v živote nedokážu predať za tie isté peniaze ako títo veľkí výrobcovia. Na druhej strane je tu problém s pôdou, tiež sa púšťate do veľkej, veľkej témy, nedokončené ROEP-ky, vysporiadania pozemkov a tak ďalej a tak ďalej, prenájom štátnej pôdy, máte to tam definované všetko, vidím to tam, len je to z každého rožka všetko. Fandím vám takisto, lebo je to hodne.
Treba povedať, že poľnohospodárstvo je základ rozvoja a hlavne hovorím o vidieku, hovorím aj o tých regiónoch, ako sú najmenej rozvinuté a tak ďalej, úzko to súvisí práve s poľnohospodárstvom a so živočíšnou výrobou, bez toho to jednoducho nepôjde. Ale môžem pridať krásny príklad z Kežmarku. Tatranská mliekareň, je to najväčší producent mlieka a dováža mlieko zo západného a stredného Slovenska, nie z okresu Kežmarok. Je tam len možno 10 % mlieka, čo spotrebuje, vyrobený v okrese. Takže treba sa zamyslieť nad takýmito fungovaniami a vzťahmi a možno tam podporiť ten vzťah producent a výrobca a ísť možno malými krokmi, ale sa posunieme podstatne ďalej ako veľkými vyhláseniami.
Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:29 - 18:31 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja poznám pána kolegu Ledeckého, lebo je tiež z toho istého regiónu, a tiež sa bortí tými a bortil tými istými problémami ako my všetci v týchto regiónoch. Treba povedať, že jediné východisko je podpora miestnej ekonomiky lokálnej a lokálnych producentov, pretože, žiaľ, tie dôsledky sú práve, a to aj bolo spomínané, buď nedostatočná infraštruktúra, alebo ľudský kapitál a tak ďalej. O tom by sme mohli dlho diskutovať.
Mňa ale práve jedna vec zaráža a to je, keďže hovoríme k programovému vyhláseniu, dve veci v podstate z toho. Vláda vytvorí komisiu na analýzu možností úpravy miestneho regionálneho usporiadania samosprávy, čo treba kvitovať, lebo je to veľká ambícia, ja som upozornil už ixkrát, že verejná správa, nielen samospráva, to je štátna správa a túto ambíciu som v tomto PVV-éčku nevidel, že sa ide reorganizovať štátna správa, lebo nám vniká nové ministerstvo, a to treba kvitovať, že vzniká, a na druhej strane som sa dočítal, že vláda posilní rozhodovacie právomoci existujúcich štruktúr regionálnych a lokálnych samospráv. Takže najprv sa bude hľadať čo, a zároveň sa bude posilovať, a lebo najprv by sa malo nájsť, že čo, a potom posiliť, ale treba povedať, že keď sa neposilnia tieto právomoci regionálnych štruktúr, a dá sa povedať, že niekde treba ubrať, takže asi v tej štátnej správe, aby sa posunuli samosprávy, tak bez toho ten rozvoj v tých regiónoch veľmi ťažko sa bude robiť. Takže s tým treba len súhlasiť, len som sa dostal k rozporu na dvoch stranách, jedna je strana 26 a druhá 66, ktoré síce dobre hovoria, ale sú tak trošku v miernej kontroverzii.
A s ostatnými, ako podpora infraštruktúry a miestnej producenta, a tak, samozrejme, ja poviem, kto má recept a všeliek, tak nech ho dá rýchlo na stôl, aby sme ho všade mohli spraviť, a ja sa už teším, že na 3, možno 4 roky tu nebudeme mať tento problém na Slovensku. O tomto je toto PVV.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:11 - 18:13 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Treba povedať, že každá koruna, ktorá príde do územia alebo do regiónu, je pomocou, a to je už jedno, kde príde, o to viac, ak sú to regióny, ktoré sú v problémoch. A takéto, hovoríme, že sú najmenej rozvinuté.
Čiže treba, treba, jak by som povedal, netreba znevažovať to, čo bolo, pretože, vážené kolegyne, každé výjazdové zasadnutie prinieslo nejaké tie peniaze aj do tých regiónov a jednoducho skončili určite prospešne, pretože prišli do územia. Trošku ma možno zaráža komentovať, že to nebolo správne, pretože ja si myslím, to bolo jedno z najsprávnejších vecí, ak vláda chodí medzi ľudí a nesedí len v Bratislave za stolom a rozhoduje o ďalších.
K rečníkovi, musím podporiť, lebo pani kolegyňa pozná tú situáciu okolo Kežmarku, je tam diaľničný privádzač, na ktorý čakáme už 12 rokov, možno aj viac, a jednoducho táto vláda má túto ambíciu, takže určite má veľkú podporu, a dúfam, že sa podarí za tieto štyri roky tento privádzač okolo mesta Kežmarok vybudovať, a v tomto smere nie je nič iné, len súhlasiť a poskytnúť plnú podporu.
A treba, možno aj povedať, že tie akčné plány, ktoré boli spravené, samozrejme, prešli dva-tri roky, boli možno aj nejaké, chybičky sa vždy nájdu, ale pomohli tým regiónom, ale to boli tie malé, drobné peniaze. Tie základné peniaze majú prísť cez európske zdroje. Takže keďže tam tá ambícia je veľká, a nie je nič, len podporiť, aby tieto regióny sa rozvinuli tak, že za štyri roky môžme konštatovať, že na Slovensku nebude existovať žiaden najmenej rozvinutý región, a toto programové vyhlásenie vlády o tom jasne hovorí.
Takže určite túto podporu aj z radov opozície a mojej máte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:16 - 16:17 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Tak chcem vyzdvihnúť kolegu, že sa odborne na to pozrel a jeho pripomienky venoval práve programového vyhláseniu s tým, že naozaj je tam všetko a nič konkrétne, ale skôr ja sa chcem tak prihovoriť kolegom alebo na zváženie, pretože sme boli svedkom, že asi piati rečníci tu neboli prítomní a im prepadlo poradie, či nemá zmysel do budúcna, viem, že to rokovací poriadok nepripúšťa, ale kto má eminentný záujem vystúpiť, tak by v tejto rokovacej sále mal byť. A kto nemá, jednoducho možno z vypočítavosti tu nie je a potom sa dostáva na koniec, že či by vôbec, resp. toto vystúpenie by malo byť zrušené, ale skôr to je do budúcna na zmenu rokovacieho poriadku, lebo kto chce vystúpiť, má sedieť v tejto sále, a keď tu v tejto sále nie je, vtedy by mal úplne stratiť slovo a možnosť vystúpiť.
To je skôr taká faktická moja, pretože sa to predlžuje. A takto jednoducho stále dookola.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:15 - 11:17 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ja chcem zostať v tej pragmatickej a konštruktívnej diskusii a možno len tak povedať, že osobné útoky znižujú úroveň nielen diskusie, ale aj tohto pléna, kde sedíme, aby sme sa všetci možno nad tým zamysleli, a trochu poďme, poďme pracovať a poďme pre tých ľudí niečo robiť, nielen na seba útočiť.
Mňa, možno jedna vec, také k tomu vystúpeniu, programové vyhlásenie je len vyhlásenie štyroch strán. Programové vyhlásenie vlády je program, ktorý sa bude realizovať v tejto republike pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Vy nám nemôžte uprieť, že hovoríme, v ktorých častiach je nedopracovaný. Ako nikto nepovedal, že celý zobrať a hodiť do koša, sú tam veci, ktoré sú ambiciózne, sú veci, ktoré sú všeobecné, pretože mne to skôr tak pripomínalo, že každý tam dal radšej všetko, aby niekomu niečo neubudlo, tak jednoducho máte, je tam všetko, ale keď upozorňujem, upozorňujem na konkrétne veci, ktoré nie sú dopracované, resp. nemajú nositeľa myšlienky, a vidíme, že nebude splnený ten cieľ, jednoducho potom dožadujme alebo by som možno poprosil, keby možno raz za pol roka alebo raz za rok prišla vláda a robila si odpočet za jednotlivé programy, ktoré tam napísali, a budeme tiež fajkať, že čo je splnené, čo je nesplnené. Čiže poďme tak skôr sa diskutovať o tom, že možno keby ste dostali ešte jednu možnosť dopracovať, tak by ten dokument bol naozaj dobrý, aby sme sa všetci zaňho mohli postaviť. Jednoducho je nedopracovaný. Treba ho dopracovať a táto naša diskusia má k tomu viesť, že asi zistíte, v ktorých bodoch je to zákulisie, a treba to tam dorobiť, veď o tom to je všetko. A poďme tak konštruktívne sa baviť, ja mám rád takú prácu normálnu, poďme sa baviť o veciach.
Ale druhú vec, lebo konštruktívna kritika posúva, len poprosím, vypusťte aj zo slovníka, že ideme vyčistiť štátnu správu, je to hnoj. Hovoríte o ľuďoch. Toto poďme vypustiť z toho slovníka všetkých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 10:27 - 10:29 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, je veľká pravda, že najväčším darom je mať dobrého suseda. A to si asi praje každý. A takisto aj Slovenská republika. Sme malá krajina, aby sme určovala, určovali veľkú zahraničnú politiku, ale vieme veľmi prospešne možno pri tých vzťahoch tých veľkých hráčov. A to si všetci uvedomujú.
Možno tak prakticky teraz ku programovému vyhláseniu. Sú tam definované tie naše vzťahy, aké by mali byť, ale väčšinou sú riešené z takej výšky, to znamená z vládnej úrovne. Ako Slovenská republika, ako budeme pokračovať vo vzťahu, ako to spomínali kolegovia, či k Spojeným štátom, k Rusku a tak ďalej a tak ďalej. Málokto si ale uvedomuje, že reálna politika cezhraničná sa deje medzi ľuďmi a je to v regiónoch. Hovoríme o prihraničných regiónoch, ale hovoríme aj o spolupráci jednotlivých miest a regiónov v rámci nielen Európy, ale aj v rámci Ruska, v rámci celého sveta, pretože tieto mestá, obce alebo regióny majú svojich partnerov a s nimi dennodenne komunikujú.
Trošku ma mrzí, že práve v tomto programovom vyhlásení nie je ani spomenutá budovanie alebo posilňovanie tejto cezhraničnej spolupráce práve tejto regionálnej alebo samosprávnej štruktúry, ktorú ja vnímam veľmi podstatnú. A čo treba povedať, nie je tam spomenuté ani euroregióny, nie sú ani spomenuté EZÚS-y, takisto výbor regiónov, ktorý môže zohrávať v Bruseli veľkú úlohu pri spájaní alebo vytváraní týchto, týchto možno by som povedal priateľstiev alebo spojenectiev. A najviac ma rozrušilo práve na tej str. 63, keď nové ministerstvo si zobralo za úlohu ako jediný operačný program, že bude riešiť cezhraničné spolupráce to Slovensko - Rusko a Slovensko a Česká republika. Znova sme zabudli na tých ďalších našich susedov, to vravím, mať dobrého suseda je najväčším darom. A prečo nemá ambíciu práve toto ministerstvo riadiť a byť alebo riadiacim orgánom aj pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou, Poľskom alebo Maďarskou republikou? Toto mi absolútne absentuje.
Ďakujem.
Skryt prepis