Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.1.2021 o 15:36 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.1.2021 15:36 - 15:47 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení členovia vlády, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, chcela by som sa pozrieť na, na, na to, na jednotlivé články toho návrhu zákona, ktorý tu máme, ale nie z pohľadu obsahu tých článkov, ale z pohľadu toho, či je nutné ich prijímať v takto skrátenej podobe. A hovorím to na rovinu preto, lebo naozaj a v dobrom a úprimne si myslím, že všetci, čo sme tu, či koalícia, či opozícia, vrátane členov vlády, ale myslím si, že všetci, čo sme tu, chceme naozaj prijímať zákony a pravidlá, ktoré budú kvalitné, ktoré budú dobré, ktoré budú vydiskutované a ktoré budú ľuďom zlepšovať život, a nie nejakým spôsobom ich komplikovať.
A keď proces je príliš rýchly, tak aj pri najlepšom úmysle sa naozaj môže vlúdiť chyba, aj sa to bežne stáva, je to pochopiteľné, a preto by bolo dobré mať čo najviac času na to, aby sme mohli prerokovať niektoré návrhy alebo všetky ideálne. Ale ja úplne rozumiem, že nedá sa čakať, veď normálne by tá legislatívna trvala niekoľko mesiacov a v takejto situácii naozaj si to vyžaduje niekedy aj, aj zrýchlené konanie.
Len otázka je, že či musí byť až tak zrýchlené, že sa dozvieme pár hodín pred hlasovaním o tom, o tom, o čom ideme hlasovať, a že jednoducho máme možno jeden deň na to, aby sme si vydiskutovali tie návrhy. Prešli možno s nejakými poradcami s praxou, prípadne skúsili dať nejaké pozmeňováky, ak si myslíme, a ešte nebodaj aj vydiskutovať tie pozmeňováky s ministrami, ktorí sú naozaj maximálne zahltení prácou pre ľudí. A preto to stále opakujem, lebo o tomto ja nepochybujem, len chcem naozaj veľmi pekne poprosiť, aby sme aj na tie procesy dbali.
Tento návrh zákona, celý prvý článok, sa v podstate týka civilnej ochrany. Či už je to, či už je to čas, kedy vlastne sa hovorí o tom, že vyhlásenie núdzového stavu bez, že môže to fungovať aj bez pre, pre bez vyhlásenia predošlej mimoriadnej situácie, že už tá sa nemusí vyhlasovať na určenom území, ak je to teda z toho dôvodu, ako je vyhlásený núdzový stav, ale ak ide o iný dôvod, napríklad povodeň, tak v tom prípade sa vyhlasuje aj na danom území mimoriadna situácia. To je článok I. No tak porozmýšľajte všetci, čo tu sedíte, že či teda bolo treba dneska o tomto diskutovať a zajtra, pozajtra to prijímať rýchlo, či by to napríklad nevydržalo do budúceho týždňa.
Ďalší článok hovorí o jednoznačnosti opatrení, o tom, že keďže nie je vyhlásená mimoriadna situácia, vlastne aj tak treba plniť úlohy a opatrenia civilnej ochrany.
Ďalšie články IV až VI, to sú len terminologické zmeny spojené s tými článkami predtým, ktoré tam máme.
Ďalší článok VII je vlastne prechodné ustanovenie, ktoré predlžuje odbornú spôsobilosť o šesť mesiacov vzhľadom na to, že je obmedzený, teda obmedzené teda školenie a skúšky, čo je správne a pochopiteľné, a aby tým ľuďom jednoducho tá odborná spôsobilosť nepadla, tak sa predlžuje akoby platnosť tejto spôsobilosti, čo je správne. Len sa pýtam, že či to, či je to až tak nutné, že to musíme teda prijať, dnes sa o tom baviť a zajtra to prijať.
Ďalšie je článok II, ktoré sa týkajú služby zamestnanosti. Tam ide o predĺženie výnimky zápisu do zoznamu partnerov verejného sektora. Hovorí o tom, že do 31. 12. kto bol, ak to správne chápem, budem rada, ak ma opraví pán predkladateľ, lebo nebolo na to veľa času, ale hovorí o tom, že kto bol partnerom verejného sektora do 31. 12., tak vlastne automaticky to platí do 31. 1., čo je tiež správna vec, samozrejme, ale.. (Reakcia navrhovateľa.) Tak vyhlásite, dobre, tak vysvetlíte potom. Ale sa pýtam, že teda keď je to do 31. 1., že prečo sme to museli že hneď z dnes na zajtra. Viete, že či by to náhodou nevydržalo do budúceho týždňa, aby sme stihli mať čas na prípravu.
Ďalší článok je článok III, týka sa teda už zdravotníckeho zákona 576-ky. V prvom bode sa chcú robiť vlastne veľké očkovacie strediská, čo je správne. To je viac ako správne, to je úplne výborné a treba to podporiť. Vlastne tento článok umožňuje, aby zdravotnícki pracovníci mohli očkovať aj mimo ambulancií. Ale opäť sa pýtam, či to potrebujeme hneď zajtra, lebo pokiaľ viem, tak očkovacie strediská ešte nemáme a myslím si, že by to do budúceho týždňa napríklad, dokázali by sme teda počkať a dať poslancom čas na to, aby si preštudovali dané zákony.
V bodoch 2 a 3 tohto článku, tam ide zasa o legislatívne, legislatívnotechnické zmeny. Je to v podstate len zmena názvu, kde sa hovorilo predtým o výnimke počas stavu mimoriadnej situácie, stavu ohrozenia a tak ďalej. No tak teraz sa to mení počas krízovej situácie a je to spojené s článkami predtým. Opäť vec, ktorá podľa mňa do zajtra by vydržala, alebo teda do budúceho týždňa, ospravedlňujem sa.
Článok IV. Je to zákon 578, opäť zdravotnícky o poskytovateľoch. Tu sa vlastne v prvom bode hovorí o tom, že aby sa mohlo testovanie, aby testovanie mohol vykonávať aj žiak v študijnom odbore zdravotnícky asistent, 3., 4. ročník, lebo doteraz tam bola len diplomovaná sestra odboru ošetrovateľstva, 2., 3. ročník, správne, správne, určite správne opatrenie, ktoré pomôže zdravotnícky personál odbremeniť, len teda kľudne by to vydržalo do budúceho týždňa.
V bode, v bode 2 sa dopĺňa do povinnosti poskytovateľov dodržiavať, aha, dodržiavať povinnosti vlastne pri očkovaní, ktoré zverejní ministerstvo zdravotníctva na webe. Nebudem sa vyjadrovať k veci, len je to teda naviazané na povinnosti tých, ktorí očkujú.
V bodoch 3 až 5 je vlastne premietnutie toho, aby bolo možné dať pokutu tým, ktorí nebudú dodržiavať tieto pravidlá pri očkovaní. Opäť správna vec. Pýtam sa však, že či sme nemohli dostať pár dní navyše, aby sme si to pre, mohli, mohli teda naštudovať.
Bod 6 je zasa prechodné ustanovenie. Hovorí o tom, že vlastne zdravotnícky pracovník môže robiť odbery aj mimo tej mobilnej, mimo toho mobilného odberového miesta ako dobrovoľník a aby žiaci mohli vykonávať test bez dohľadu skúseného zdravotníckeho pracovníka, čo považujem za úplne v poriadku, pretože tento test naozaj dokáže vykonať každý. Čiže obsahovo v poriadku, tiež si ale myslím, že by to vydržalo.
V článku V o hospodárskej mobilizácii, to už nie sú zdravotnícke zákony, tam v podstate sa píše, v rozhodnutí o pokute je vlastne umožnené, aby, je tam proste daný čas na odstránenie chyby. Čiže nemusí to byť hneď pokuta, môže sa teda, môže, je tam nejaký čas na odstránenie chyby. Správna vec, ktorá by ale počkala.
Článok VI je o verejnom obstarávaní, článok VII v podstate sú veci z ministerstva spravodlivosti, článok VIII financie. A ja sa priznám, že tieto články nemám preštudované, lebo ešte som nestihla, pretože som dostala neskoro návrh zákona, ale keď som sa pýtala aj našich právnikov, aj kolegov, tak nikto tam nevidel nič také, čo by nevydržalo.
No a prečo to tu teraz hovorím? Naozaj nemám chuť ani útočiť, ani, ani nič také... (Reakcie z pléna.) Ale teraz, kolegovia, vy, čo teraz kričíte, že nie, ja sa vás chcem opýtať, že či vám, či vám to stačí, tento čas, lebo mne naozaj, mne sa to od začiatku, od marca v podstate je celý problém len v tom, že by sme chceli zákony trošku skôr, že by sme chceli mať možno deň-dva na to, aby sme si zákony vedeli prediskutovať a prečítať a prekonzultovať s odborníkmi, pretože všetci máme spoločný záujem, aby sme prijímali dobré zákony. A mne sa jednoducho toto takýmto spôsobom nezdá férové a ešte my sme aj žiadali, aby teda sme prvé čítanie mali dnes a druhé o týždeň alebo budúci týždeň a toto bolo odmietnuté, lebo treba to prijať okamžite, hneď. A to jednoducho nepovažujem za správne, ak teda, keď sa mýlim, ja si rada vypočujem dôvod, prečo musíme rokovať takýmto spôsobom, že dostaneme ten zákon pár hodín pred a hneď zajtra musí byť schválený. A v tomto konkrétnom zákone ja by som veľmi rada videla ten dôvod, prečo to teda musí byť, prečo to nepočkalo do budúceho týždňa, napríklad hneď do pondelka, veď v poriadku, ja rozumiem, že, aj chcem vyjsť v ústrety v tomto.
Včera sme mali jednu schôdzu, normálna schôdza mala byť dvadsiateho štvrtého. Ja chcem len teda za seba povedať, aby takéto, aby takéto situácie nevznikali. Ja som to napísala dnes aj kolegom z vlády, aj kolegom na zdravotníckom výbore. Ja sa naozaj cítim za to zodpovedná, aby členovia zdravotníckeho výboru dostávali podklady včas a aby na to mali aspoň smiešnych 24 hodín, lebo ten proces prijatia zákona nie je vôbec jednoduchý, a keď ho chceme prijímať poctivo, bez chýb a možno aj poradiť kolegom, čo by ešte bolo treba zmeniť, alebo keď sa nájde nejaká chyba, tak jednoducho na to nejaký čas musíme dať.
A preto chcem veľmi pekne poprosiť aj vedenie Národnej rady, aj vládu, aby akceptovalo, že ja budem zdravotnícke výbory zvolávať najskôr 24 hodín po tom, ako dostaneme podklady do parlamentu k jednotlivým zákonom, a to preto, aby sme ako poslanci mali dostatok času a aby sme prijímali kvalitnú legislatívu, alebo ešte kvalitnejšiu, lebo kvalitnú prijímame, ale ešte kvalitnejšiu legislatívu, aby sme ľuďom ešte viac pomáhali.
Ďakujem veľmi pekne za vypočutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:45 - 15:47 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. My tu sedíme k návrhu o tom, že teda je potrebný núdzový stav, pretože máme plné nemocnice a aj tí riaditelia nemocníc, ktorí mi to v praxi aj potvrdili, že im pomáha minimálne pri tej organizácii personál, im pomáha núdzový stav v tom, že nemôžu sa prudko nejak meniť tie počty personálu, nemôžu, nemôžu, nemusia teda sa obávať toho, že veľa ľudí naraz si zobere dovolenku, je to obrovsky vyčerpávajúce pre ten personál samotný. Ale naozaj je v praxi realitou, že keby, keby núdzový stav skončil, napríklad by si povedali niektorí zdravotníci úplne z pochopiteľných dôvodov, že stačilo, tak jednoducho nám by, nám by úplne krachli alebo exli tie nemocnice niektoré.
A takisto núdzový stav dovoľuje ministerstvu zdravotníctva organizovať aj, aj ambulantných lekárov, riadiť tie subjekty hospodárskej mobilizácie, boli napríklad, bolo ich veľmi veľa, bolo by, bolo ich oveľa viac zahrnutých medzi tieto subjekty, aby, aby ich ministerstvo vedelo riadiť.
No, môžme si mysleť čokoľvek o tom, že akým spôsobom to robí, ale asi všetci chápeme, že je situácia, keď, keď naozaj nám zomiera, množstvo spoluobčanov a stále viac. Nakoniec už každý z nás aj asi niekoho takého pozná a že je potrebné robiť všetko pre to, aby sa táto pandémia alebo obrana proti nej dala riadiť.
A ja sa tu dočkám vystúpenia v Národnej rade, zákonodarnom orgáne, kde vlastne sa dozviem, že v podstate korona ani neexistuje a všetko je to iba, iba faloš. No ja by som odporučila iné zdroje jak Bádateľ a InfoVojna a Kulturblog, naozaj toto je realita, treba to riešiť.
Ale zároveň hovoríme aj do našich radov, naozaj by bolo dobré, keby tu bol aj pán premiér, aj pán minister zdravotníctva, aby sme tu sedeli viacerí, aby sme vysvetľovali aj fanúšikom kotlebovcov, že je to naozaj potrebné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2020 15:56 - 15:57 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, pán kolega, budem teda len reagovať. Je to tak. My sme takisto hlasovali za, za túto stabilizáciu s tým, že teda zdôraznila som aj na zdravotníckom výbore, že súčasťou musí byť dlhová brzda nemocníc, sieťové riadenie nemocníc, stratifikácia, DRG, spolupráca s Asociáciou štátnych nemocníc, Asociáciou nemocníc Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Ja som to tam menovala. To kvôli tomu, aby sa nám nestalo, že potom vlastne, by vlastne doplatili iba zamestnanci nemocnice.
My potrebujeme robiť tie systémové kroky a veľmi som ocenila, že pán minister tým, že dal do toho dokumentu dlhovú brzdu nemocníc, sa v podstate zaviazal robiť tie systémové kroky, preto nemáme dôvod to nepodporiť, naopak, s radosťou to podporíme, držíme mu palce pri tom, aby sa mu to podarilo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 14:51 - 14:53 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem. No, chcem povedať, že budú tam traja odborníci. Čiže naozaj to nemôže poňať všetkých podľa tohto návrhu. Ale ja tiež rozumiem tomu zámeru, opakujem, preto som tak aj začala. Len si myslím, že teda rozumnejšie by to bolo treba spraviť, lebo tu sa dostáva do veľmi zlej pozícii ministerstvo zdravotníctva a s ním aj celá vláda. A ešte to aj bude neefektívne.
Ja si teda myslím, aj čo páni hovorili, že ako teda urobiť to, aby bolo na ďalší rok menej diabetikov a menej karcinómov a tak ďalej, že to nie je možné len tak. No ja neviem, mne to tak vychádza, že to ministerstvo by malo si s nimi sadnúť na začiatku roka a povedať, no tak, milí, zlatí, tuto máme zlé výsledky, chcem od vás zlepšenie. A chcem to, viem na to dať toľkoto peňazí. Povedzte mi, o koľko, takou tou golfovou metódou, povedzte mi, o koľko sa viete v tomto ukazovateli zlepšiť. Dohodnúť sa, podpísať to a keď to na konci roka neni, ani diskusia o nejakom, o nejakých dividendoch, ani diskusia, takto by sme mali obmedzovať zisk. Buď to bude prínos pre pacienta, alebo nedostaneš nič, lebo si mi nanič, lebo si nedodržal, čo si povedal. Ja som takýto návrh dala aj na koaličnej rade. Bohužiaľ, bolo to odmietnuté.
A naozaj toto je presne tá situácia, keď je zodpovedná poisťovňa, na to ju máme. A ja chápem, toto je opäť raz že pokus, pokus vynechať tie poisťovne, lebo, lebo ich považujeme za nepotrebné. Ale uvidíte a pocítite, pocítiš aj ty, pán minister, nie je to úplne ľahké čeliť tomu tlaku pri nedostatku financií, nespokojnosti zdravotníkov. A obávam sa, že štát nemusí byť až tak efektívny. Je to jednoducho tak. A hlavne na tie poisťovne ja predsa môžem mať pod hrozbou, že si nebudú môcť vyberať zisk, ja na nich môžem dať požiadavky, na všeobecnú mám priamo, cez nominantov mám vplyv. Ale keď raz príde potom, keď to takto zariadime, zlé obsadenie ministerstva, čo raz môže prísť ďalší Paška, tak potom si, dámy a páni, ani neluskneme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 14:34 - 14:46 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som v prvom rade povedať, že k tomuto návrhu zákona prebehla patričná diskusia a chcem sa za to veľmi pekne pánovi ministrovi poďakovať a myslím si, že nám to pomohlo niektoré veci odpratať zo stola, ako sa povie. Myslím si, že pán minister aj bol veľmi ústretový, aj počúval a naozaj nie je tu dôvod sťažovať sa na komunikáciu. Myslím, že je fajn aj pochváliť, keď je za čo. Tak chcem začať s týmto.
V podstate sú veci, s ktorými nesúhlasím a sú obsahom zákona, ale ministrom je Marek Krajčí a nemôžeme predsa, nemôžem, ja si uvedomujem úplne každú maličkosť tvrdohlavého si stáť za svojím, a preto nebudem hovoriť o tých veciach, na ktorom, na ktorých, ktoré prijal, nie som z nich úplne nadšená, ale teda sú tam. Naopak, takisto aj pán minister ustúpil v niektorých veciach, ktoré sme my navrhovali a prijal ich, čiže myslím si, že o tom hovoriť netreba.
Jediné, o čom chcem hovoriť, a to som aj avizovala, a prečo mám veľký problém s tým návrhom zákona a chcem teda deklarovať, že to hovorím preto, aby aj voliči koalície rozumeli, prečo ja nehlasujem za nejaký konkrétny návrh, a chcem to teda vysvetliť v tomto prípade. To, čo obsahuje návrh zákona 581, je vlastne problém v tom, že zavádza takzvané, takzvaný programový rozpočet alebo rozpočtovanie, čo samé osebe nie je teda že nejaká katastrofa, ale v kombinácii s fondom solidarity, ktorý bol navrhnutý v pozmeňováku, chcem vám vysvetliť, čo to v praxi, čo to v praxi spraví s motiváciami, lebo my máme takú tendenciu písať do zákonov návrhy, ktoré myslíme dobre, len vo výsledku nie vždy sa ľudia správajú podľa toho, čo je napísané v tom danom zákone.
Ja sa naozaj obávam, že toto bude veľmi nešťastné najmä pre ministra zdravotníctva a pre ministerstvo ako také aj v budúcnosti. Ministerstvo zdravotníctva vlastne tu už všeobecne, tu určuje v tomto, navrhuje v tomto zákone, že všeobecne záväzným predpisom určí percento sumy na jednotlivé typy starostlivosti, čiže určí presné výdavky, urobí také akoby chlieviky a povie, no tak tento chlievik, tam dá mašličku, toto je určené na ambulancie, toto je určené na preventívne prehliadky, toto je určené na lieky, toto na hospitalizácie. Takto, takýmto spôsobom označí, ako sa peniaze vybrané na zdravotnom poistení z toho kotla majú prerozdeliť a v podstate prikáže poisťovniam, akým spôsobom ich majú minúť. A ja úplne rozumiem tomu zámeru, že teda chcú aby, aby tá zdravotnícka politika sa robila podľa nich. Ale ja som presvedčená, že sa to má robiť inak a to tak, že stanoviť tým poisťovniam podmienku. Hej, že mám za cieľ, aby, ja neviem, kleslo percento napríklad cukrovkárov, hej, lebo v benchmarku s inými krajinami zistím, že tuto teda Slovensko zaostáva. Alebo karcinóm hrubého čreva, hej, zistím, že Slovensko s týmto má problém, no tak prvé, čo spravím, dám povinnosť poisťovni znížiť, ja neviem, v ďalšom roku o percento, v perspektíve piatich rokov o 5 %, netuším, toto musí byť naozaj diskusia medzi ministerstvom, odborníkmi a poisťovňami, ale konkrétny záväzok určím a keď tento konkrétny záväzok tá poisťovňa nedodrží, tak nemôže ani pomyslieť na dividendy, lebo načo mi je taká poisťovňa, čo nedoručí výsledok.
Čiže ja si myslím, že ministerstvo by malo úplne jasne určovať, regulovať, čo treba splniť, malo by to prísne sledovať a kontrolovať a vyvodzovať prísne sankcie, keď sa to nesplní, ale nemyslím si, že je šťastné, aby ministerstvo sa stalo priamo organizátorom a teraz vám poviem prečo, skúsim, aby ste si to vysvetlili v praxi, čo to spôsobí. No keď si predstavíte že ste zdravotná poisťovňa, dostanete takýto príkaz, načo potom budete rokovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti? O čom, načo? Však dostanete peniaze v danom chlieviku, vydelíte to počtom poskytovateľov, pošlete a čo to spraví, je, že vlastne nebude apel alebo nebude tlak na tú kvalitu, na tú efektivitu, na benefity pre pacienta, lebo my sme zbavili poisťovne akejkoľvek zodpovednosti. V tomto momente sa stáva zodpovedným za organizovanie zdravotnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva a poisťovne len povedia, prepáčte, v chlieviku mám málo peňazí.
Konkrétny príklad lieky. Na lieky rok čo rok, sa hovorí, každá jedna inštitúcia, think tank, zdravotnícki analytici, všetci sa zhodujú v tom, že napríklad revízia úhrad, ktorá sa robí veľmi ťažko, lebo tam ide o tú diskusiu originály verzus generiká, že jednoducho mali by sme tu byť prísnejší, ale neni to ľahké. Vôbec neni politicky ľahké povedať, však aj my sme toho súčasťou, povedať ľuďom, že no, milý môj, zlatý, mal si teraz päť rokov, desať rokov nejaký liek, ale prišiel na trh iný a ja ti prikazujem zo zákona, buď ho zmeníš, alebo budeš doplácať 2-tisíc euro. Toto neni ľahká situácia. Ja rozumiem aj Marekovi, keď takéto niečo nechce spraviť, je to len potrebné s ohľadom na verejné financie, ale nie vždy sa to spraví. A teraz si predstavte, v chlieviku na lieky sa minú peniaze a poisťovňa podľa tohto návrhu nesmie urobiť nič, nesmie to presunúť do iného chlieviku, musí to minúť len na tú zdravotnú starostlivosť alebo v ďalšom roku na tú istú, alebo to vrátiť ministerstvu, ale nesmie to presunúť inak.
Našťastie, pán minister, zapracovala som moju prosbu o to, že keď teda to bude veľmi akútne, tak tam poisťovňa môže prísť požiadať na ministerstvo a prehodiť si. A toto sa týka aj štátnej, aj všetkých, aby bolo jasné, že si príde požiadať, aby mohla prehodiť z chlieviku do chlieviku nejaké peniaze. Tak dúfam, že toto bude možné. Ale ja si myslím, že to bude veľmi časté, lebo v tomto čase COVID-u ja si neviem predstaviť, že či to, neviem si predstaviť situáciu žiadneho ministra, ktorý dokáže tak presne naplánovať zdravotnú starostlivosť a výdavky pri takom nedostatku zdrojov, čo tu máme, že sa to, že nebude potrebné presúvať. A potom tí pacienti budú na to čakať, na doťahovačky, čo to spraví.
No a v podstate sa stane to, že poisťovne zavedú limity, paušály. To, čo sme bojovali, aby tu nebolo, tak toto spravia poisťovne, lebo ony majú čisté, ony budú mať čisté svedomie, ony povedia, toľko mi dalo ministerstvo, sorry, ja za to nemôžem. Limity, hotovo. Príde pacient, keď sa prekročí limit, nedostane zdravotnú starostlivosť. Prečo? Ministerstvo. Prepáčte. Toto sa stane v praxi. Oni na to aj v tej komunikácii upozorňujú, že naozaj, akože je to logické, logické chovanie, keď urobíte takýto, takýto krok.
V podstate to vyzerá, že všetci dostanú rovnako, ale pravda je taká, že nebude to úplne že všetci rovnako. Lebo my vieme, tí zdravotníci, oni predsa majú v rukách životy a zdravie ľudí. A oni môžu začať tlačiť napríklad cez médiá napríklad v predvolebnom roku. Môžu začať zverejňovať príbehy ľudí, ktorí nedostali zdravotnú starostlivosť, tak ako si oni predstavovali, a už nebudú chodiť na poisťovne rokovať. Už budú chodiť všetci do jedného na ministerstvo. Všetci do jedného a budú hovoriť, aha, tuto mi chýba striekačka, tuto moja dcéra na vozíčku nedostala tú zdravotnú starostlivosť, nedostala som lieky na moju, na moju onkologickú diagnózu, môžem umrieť. Za to môže ministerstvo, nie poisťovne, dámy a páni! Už teraz ministerstvo bude za to môcť. A ministerstvo bude pod takýmto tlakom určovať ceny alebo už aj ceny vlastne, lebo aj o tom sme sa bavili, že aj DRG sa presúva, alebo, alebo skôr tie percentá, ale bude aj určovať to prerozdelenie výdavkov pod takýmto tlakom.
A ja mám, ja mám naozaj úprimnú ľudskú obavu, že môže sa stať, lebo ja si to sama neviem predstaviť, že ja by som dokázala ustáť tie úprimné prosby napríklad matky, ktorej ide o život dieťaťa a ktorá to zverejňuje. A teraz vysvetľujte to tým voličom, vysvetľujte tým médiám, že viete čo, na tento chlievik už nemáme peniaze, lebo do zdravotníctva už išlo 300 mil. a nemôže tam ísť proste ďalších 300. A peniaze nikdy nebudú nekonečné, nikdy nebude dosť na všetko. Taký štát neni, ktorý zabezpečí a zaplatí úplne všetku zdravotnú starostlivosť. Čiže jedného dňa, veľmi skoro, prídeme k tomu, že budeme musieť ľuďom povedať: Stop, už nemáme viac peňazí. A všetko sa to zlizne, všetko si to zlizne táto vláda. No, takže v praxi sa obávam tohoto, no a toho tlaku na ministerstvo zdravotníctva, kam budú všetci chodiť lobovať.
Ale ja garantujem, že 99 % sektora bude mať pocit, že oni si zaslúžili viac a tí ostatní majú veľa. A nie oni. A to ešte, akože to sa ešte obráti proti tomu ministerstvu, nech je to akýkoľvek dobrý úmysel. A miesto toho, aby ministerstvo bolo v komfortnej vlastne pozícii nejakého regulátora, práve sa stalo organizátorom zdravotnej starostlivosti a bude zodpovedné za úplne poslednú chýbajúcu striekačku kdekoľvek v systéme.
Takže ja som teda bola ojedinelá na výbore. Ale ja si myslím, pochopte ma, prosím, že to je tak vážna vec a tak vážny dopad to môže mať na, jednak na zdravotníctvo, ale aj na túto vládu, že ja si, ja naozaj som nepočula argument prečo nie. A z tohto dôvodu, úprimne a ľudsky to hovorím, si myslím, že tie motivácie sa nastavia tak, že už nebude tlak na nejakú efektivitu, na nejaké porovnávanie, hodnotenie poskytovateľov, ale bude tlak len na také to klasické plánované hospodárstvo socialistické a prerozdeľovanie, a to teda, ja teda k tomuto naozaj neinklinujem.
No a hovorím špeciálne s fondom solidarity, ktorý vlastne robí to, že sa to nemôže minúť v inom chlieviku. Lebo keby toto nebolo, keby nebol fond solidarity, ja som to aj navrhovala, nech nedávajú pozmeňovák o fonde solidarity. Dobre, vyskúšajme to, že aspoň nebude tá mechanická zábrana toho, aby sa vlastne tie peniaze dali medzi jednotlivými sektormi presýpať, ale jednoducho je tam. Ja som ho vyňala aspoň na samostatné hlasovanie. Ja by som, keby to tam nebolo, tak hlasujem za to. V tomto prípade sa budem musieť zdržať, lebo jednoducho je to absolútne v rozpore s mojím presvedčením, že toto je dobrý a správny krok, ktorý bude mať dobrý efekt nakoniec.
Aj keď ja som naozaj úprimne presvedčená, že Marek Krajčí toto, samozrejme, myslí dobre a nechce urobiť niečo zlé. Len ja si myslím naozaj, že si ešte nevieš, pán minister, predstaviť ten obrovský tlak a dôsledky, ktorým v ťažkých časoch, veľmi ťažkých časoch budeš čeliť. A ja som napríklad aj čo sa týka, čo sa týka rozpočtu, naozaj som bojovala za viac peňazí aj pre toto. Lebo ja keď si predstavím, že pri tomto, pri tom, ako ty budeš mať za toto zodpovednosť, ešte aj sme dali v rozpočte na zdravotníctvo menej peňazí, ako potrebuje len na to, aby, aby, aby zvládlo napríklad nárasty miezd alebo starnutie obyvateľstva, ešte menej je tam teraz. Jak to budeme vysvetľovať tým ľuďom? Toto jednoducho, táto kombinácia je veľmi nešťastná. Takže za mňa len preto zdržanie.
A veľmi by som sa tešila, keby sa podaril ten fond solidarity vyňať. Programové rozpočtovanie by zostalo, ale aspoň by sme vedeli tým ľuďom podľa toho, čo potrebujú, tak vedeli by sme presýpať medzi jednotlivými tými sektorami, medzi tými chlievikami by sme vedeli tie, alebo tie poisťovne by vedeli tie peniaze presýpať. A keď sa minú teda, keď sa minie fond na lieky alebo chlievik na lieky, tak sa zobere z inej zdravotnej starostlivosti, kde teraz akurát sú a naopak.
Takže za mňa toľko. A ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 14:27 - 14:29 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Kolegyňa Letanovská, veľmi kvalitné vystúpenie, úplne súhlasím, chcem ale povedať, ja rozumiem pánovi ministrovi, prečo sa snaží vlastne urobiť tie veci, ktoré navrhuje v zákone, lebo je realita, že úrad pre dohľad dnes nefunguje dobre, že tie výsledky práce sú teda naozaj smiešne, ja som napríklad z tohto dôvodu ani nehlasovala za ich rozpočet. A ja rozumiem tú tendenciu ministra, sa snaží to zariadiť, lebo teraz na to nemá dosah a ony tam teda naozaj, tie výsledky, sú katastrofálne. Ale chcem teda tiež povedať, že; a nebudem teda k tomuto nejako protestovať, ale chcem povedať, že veľmi súhlasím s argumentami a hlavne aj s tými návrhmi, čo si uviedla.
Doplnila by som ešte, že by tam malo byť sedemročné obdobie, na ktoré sa volí ten predseda úradu, lebo tá apolitickosť je veľmi dôležitá, pretože tá kombinácia, že štát vlastní aj poisťovňu, aj nemocnice, potom si to má sám zhodnocovať, či urobil chybu, a potom ešte aj rozhodovať o tom a vziať ďalšie kompetencie, jednoducho nie je to šťastné, takže preto s týmto súhlasím. Ale musím povedať, že na druhej strane naozaj úrad takto, ako funguje, je nefunkčný. Myslím si, že našou úlohou je v prvom rade zvoliť schopné vedenie úradu pre dohľad a sadnúť si k tej reforme, kde naozaj máte aj vy veľmi dobré, veľmi dobré návrhy. A chcem takto poďakovať pánovi ministrovi, že bol ochotný vlastne sa s nami stretnúť a pristúpiť k tej reforme Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Takže toľko za mňa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:36 - 14:38 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Fico, ja naozaj úprimne rozumiem vašim obavám. Vy ste žili v takomto svete, takto to fungovalo, ale ja si na rozdiel od kolegov myslím, že to nesmieme používať na to, aby sme neodpovedali na otázky a máme byť rovnako kritickí sami k sebe, ako sme boli k vám, a preto si myslím, že pri takomto veľkom nákupe, ešte navyše, ktorý sa nedal z časových dôvodov robiť cez ten dynamický nákupný systém, sú otázky úplne namieste a našou úlohou je na ne odpovedať. A preto sa o to idem trošku posnažiť, aspoň tých vecí, čo sa týkali SaS-ky.
Áno, Ivana Juráša poznáme, dokonca aj ja osobne ho poznám. Mám informáciu o tom, že v tej Lambe, Euro Lambda bola vlastne založená od 2003, do roku 2006 bol v predstavenstve a potom do 2010 v Dozornej rade. Odvtedy s ňou nič nemá, v 2007 predal akcie inému pánovi.
Čo sa týka nákupu, 9. októbra štátne hmotné rezervy dostali žiadosť od ministerstva zdravotníctva so špecifikáciou testov a vlastne poslali ešte v ten deň mail dvadsiatim záujemcom, ktorí sa ohlásili už predtým na tú, na tú predošlú akciu, ktorých mali, kde nakupovali.
12. októbra zasadla komisia a pozvala na toto rokovanie, na ktoré prišlo len deväť firiem, a tá komisia sa skladala zo zástupcov ministerstva zdravotníctva, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, štátne hmotné rezervy, no a odporučili podpísať zmluvu s piatimi, ktoré spĺňali podmienky. Dve firmy ale následne zásadne zmenili teda svoje podmienky, a tak komisia zasadla ešte raz a odporučila tie tri firmy, ktoré nakoniec podpísali ten kontrakt. Ten kontrakt sledovalo a podrobilo dohľadu aj napríklad nadácia Zastavme korupciu a vyjadrili sa, že naozaj neurobil štát žiadnu chybu.
Tak ja len odpovede, myslím si, sú v tomto namieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.11.2020 12:09 - 12:09 hod.

Jana Bittó Cigániková
Ďakujem pekne. Prosím vás pekne, prosím členov zdravotníckeho výboru, po skončení ústavnoprávneho výboru budeme za... (pozn. red.: Chýba koniec textu kvôli výpadku mikrofónu.)

(Prerušenie rokovania o 12.09 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 13.00 hodine.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 10:52 - 10:54 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Mazurek, zastupujete množstvo ľudí, ktorí sa hnevajú a možno sa sčasti hnevajú preto, lebo nerozumejú niektorým veciam. Nemyslím to ako urážku. Myslím to úprimne. Je to komplikovaná situácia.
Tak za nás chcem povedať, že prečo my tento zákon podporujeme a prečo sme podporili testovanie.
Konkrétne tento zákon umožňuje v podstate zazmluvňovanie subjektom ministerstvom zdravotníctva, ktoré priamo testujú, čiže nejaké ambulancie atď. Dnes to nie je možné. Dnes to môže robiť len poisťovňa. A na to, aby to mohlo byť ministerstvo, potrebujeme tú zmenu zákona. Tam krachlo to, tie odberné miesta, ktoré mali robiť, ministerstvo zdravotníctva. Čiže preto to potrebujeme urobiť rýchlo a má to zmysel.
Potom rozširuje množstvo ľudí, ktoré môžu testovať. Ale všetci títo ľudia majú zdravotnícke vzdelanie. Špeciálne som sa na to pozerala. Viete, že ja teda viem normálne povedať kritiku a tiež som si na to dala pozor. Čiže aj v tomto prípade sme okej s obidvoma časťami zákona a budeme hlasovať za.
Čo sa týka testovania, podporili sme ho preto, napríklad aj výsledky na Orave ukázali, že plošné testovanie má zmysel. Tam bolo okolo 5-tisíc pozitívnych. Pri reprodukčnom čísle, aby sa nám ľahšie počítalo, 1,5, to znamená, že každý jedného až dvoch nakazí, to je cca 7,5 tisíca ľudí, ktorí by inak boli v obehu, ak to mám tak povedať, 6 % z nich by skončilo v nemocnici, to je 450. Cena na JIS, ARO za jeden pobyt je 300 euro. To by stálo 1 350-tisíc, čo sú úspora peňazí zo zdravotníctva. To je môj, môj osobný prepočet, prečo som ja to podporila. A testy, ktoré sme na to použili, stáli pol milióna. Ale čo je najväčšia pridaná hodnota, 10 % z hospitalizovaných zomiera, to je 45 ľudí.
Rozumiem, že tie testy používať plošne stále dokola nemá zmysel. Má to zmysel používať v ohniskách. A úplne ideálne ešte potom robiť to PCR, na to tlačíme. Ale naozaj nemá zmysle taký úplne nezmyselný strach. Ten záujem je aspoň z našej strany naozaj úprimný a založený na týchto faktoch, ktoré som vám povedala.
Ďakujem za pochopenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:51 - 10:52 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ondrej, ďakujem za tvoj naozaj faktický prejav. Ja chcem len doplniť, že možno zmena názvu by bola vhodná, možno práve preto, že by to bolo zosúladenie s praxou, lebo pokiaľ viem, tak dotácia, dotá... ako sa to volá? Dotácia na vyrov... na boj alebo na, za rodovú rovnosť, alebo ako sa to volalo, tak teraz sa ide meniť ten názov. A pokiaľ viem, tak táto dotácia bola teraz rozdelená len trom organizáciám, všetky tri organizácie boli proliferské, dve z toho sú teda organizácie okolo kolegýň z OĽANO, a presne, a stalo sa to prvýkrát v histórii. A presne, tie organizácie, ktoré reálne bojujú za rodovú rovnosť a za práva žien, napríklad aj právo ženy rozhodnúť sa, kedy sa chce stať matkou, tak tieto organizácie boli vlastne z tejto pomoci vyškrtnuté – prvýkrát v histórii, čiže možno je to len zosúladenie praxe s realitou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis