Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:33 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:33 - 11:34 hod.

Jana Bittó Cigániková
Ďakujem pekne, chcem pozvať všetkých členov zdravotníckeho výboru na pokračovanie mimoriadneho výboru a zároveň výbor ku skrátenému konaniu dnes 12.05.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2021 16:36 - 16:37 hod.

Jana Bittó Cigániková
Ďakujem veľmi pekne za faktické. Chcem sa špeciálne venovať len faktickej poznámke Romany Tabák. Ja si totiž myslím, že ona chválila ženy a ďakovala ženám, čo je vždy k veci, čiže bola úplne k veci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2021 16:31 - 16:33 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len rýchlo. Pani predkladateľka ma nejakým spôsobom inšpirovala, by som rada povedala, že aj pani poslankyňa Horváthová, ale musím povedať, z vášho klubu a teda zo zdravotníckeho výboru určite aj pani poslankyňa Hatráková, v minulosti to bola Zuzka Šebová zo SME RODINA.
Ja chcem naozaj veľmi oceniť, keď tie návrhy zákonov, ktoré dávame, prechádzajú takýmto spôsobom. Pani predkladateľka naozaj v podstate vyše mesiaca komunikuje tento návrh, každú jednu pripomienku sa snaží zapracovať. A ja chcem len povedať, že cítim, tak ako pri dvoch ďalších spomenutých dámach, úprimný záujem pomôcť ľuďom. Tak chcem, chcem to teda naozaj zdôrazniť, lebo často prichádzam s kritikou toho, keď idú zákony narýchlo, ale v tomto prípade to je naozaj prediskutované.
Čo oceňujem za nás, je to, ja som sa úprimne bála toho, že keď teda by bol automatický súhlas, že naozaj typický príklad alebo možno, neviem, či typický, ale môže byť teda príklad, keď napríklad žena za svojho života – viete, že to pre mňa je dôležitá téma – bola na zákroku, s ktorým by nesúhlasila jej rodina, a nechce napríklad, aby sa to jej matka, jej otec dozvedeli, tak bála som sa toho, že v takomto prípade by jednoducho sme ublížili tej rodine, preto sme spoločne sa zhodli na tom, aby bol tento inštitút. To znamená, keď napríklad žena pôjde na interrupciu a nebude chcieť, aby o tom jej rodina vedela, tak jednoducho vie dať takýto zákaz a tá rodina sa o tom nedozvie.
Ale druhá vec, čo je veľmi dôležité aj pri iných, nielen pri takýchto citlivých veciach, pani poslankyňa mi vyšla v ústrety aj v tom, že sa to týka len toho aktuálneho zdravotného stavu. Teda nebude teda nahliadať do komplet histórie zdravotnej dokumentácie, ale týka sa to toho konkrétneho prípadu, kedy si myslím, že naozaj aj ten prípad toho chlapca, ale aj ďalšie, v týchto prípadoch je to naozaj opodstatnené a je dobré, keď tá rodina sa k tej dokumentácii dostať vie.
Takže ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a návrh zákona určite podporím. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2021 16:26 - 16:27 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem, Milanko, pán predsedajúci (povedané so smiechom).
Vážení kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená uznesením výboru č. 85 za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, teda k tlači 447. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem práve Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2021 14:16 - 14:18 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach. Je to tlač 354a.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory, a teda ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému návrhu zákona (tlač 354) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 12 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 12 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 83 zo 16. marca 2021, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2021 13:27 - 13:27 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, ja teda som naozaj kritik nielenže Mareka Krajčího, ale kohokoľvek, či je to opozícia alebo koalícia, ak príde návrh zákona buď narýchlo, ktorý nie je poriadne prejednaný, alebo taký, o ktorom si myslím, že by v dôsledku mohol uškodiť. Ja nemám problém to povedať nahlas. Ale toto vaše vystúpenie nebolo hodné kolegu poslanca, nebolo hodné ani chlapa a nebolo ani objektívne, pretože veľa vecí, ktoré ste hovorili, v mnohých veciach, ktoré ste spomínali, v tých Marek Krajčí chybu neurobil, a urobil chybu v iných veciach, ktoré ste tu nespomínali. Vy ste si teraz urobili len kampaň na človeku, ktorý si – na rozdiel od vás – aspoň dokázal priznať nejakú sebareflexiu. Tak ako aj jeho kritik v mnohých veciach som chcela povedať, že toto som, toto od vás ja osobne považujem za nefér vystúpenie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 16:49 - 16:51 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondro, ďakujem aj za tvoju prácu, ty si si po preštudovaní toho pôvodného materiálu naozaj povedal teda u nás na klube, že čo ti tam chýba. My sme si to vzali za svoje, dali sme to ako podmienku a následne pani ministerka spravodlivosti vypracovala ten sprievodný materiál dodatočný. A ja musím povedať, že spravila naozaj dobrú robotu. Dokonca viem, že spolupracovala aj s pánom ministrom Krajniakom, že je to tam teda podrobne popísané.
Čo chcem povedať, ja by som očakávala trošku lepšiu časť za ministerstvo zdravotníctva. Aj to ma mrzí, že pri takto dôležitej zdravotníckej téme tu nikto za ministerstvo zdravotníctva nie je, a chcem to povedať nahlas aj tu, lebo na výbore bol štátny tajomník Stachura, viem, že pani ministerka je teda vyzbrojená odpoveďami aj na zdravotnícke otázky, napriek tomu si myslím, že hlavne z pohľadu zdravotníctva je tento nevyhnut... tento mimoriadny stav a predĺženie núdzového stavu nevyhnutné.
To, čo by som chcela hlavne povedať, čo by sme nevedeli dosiahnuť, to znamená, čo si sa pýtal, čo by sme z pohľadu zdravotníctva nevedeli dosiahnuť mäkšími cestami a čo vieme dosiahnuť, iba ak máme vlastne ten núdzový stav predĺžený, to je vlastne, to je vlastne napríklad riadenie nemocničného personálu alebo reprofilizácia lôžok nemocníc, ktoré vlastne môžme robiť len z pohľadu hospodárskej mobilizácie, len subjektov hospodárskej mobilizácie. A čo je veľmi dôležité, aj peniaze naviazané na opatrenia, presuny, prerábky kvôli COVID-u, toto všetko ide teraz mimo zdravotníckeho rozpočtu, je na to mimoriadny balík. Ak by sme tu nemali núdzový stav, tak by na to veľmi doplatilo ministerstvo zdravotníctva.
Ja som teda za zdravotníctvo mala potrebu povedať týchto pár slov a poďakovať pani ministerke za veľmi kvalitný materiál.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 14:13 - 14:28 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Rišo, výborné vystúpenie, taký závan zdravého rozumu. Nebudem o tom viac hovoriť, lebo ty to nemáš rád, ale dobre sa to počúvalo.
Chcem len povedať, tie dva prípady, ktoré Karol Kučera spomínal, on sám povedal, že to bolo vlastne na neudržiavaných ihriskách. Chcem len povedať, že môžme mať regulácii, koľko chceme, tak keď tie regulované ihriská prestaneme udržiavať, tak aj tak sa tam môže stať nehoda, hej. A ale nestane sa a viete prečo? Lebo garantom sú tí rodičia. Tí kontrolujú kvalitu. Tí rodičia stačia na to, aby deti boli v bezpečí aj bez regulácie. Však oni vidia, kam to dieťa dajú hrať. Karol, kývete hlavou, že nie. No ja mám takú skúsenosť, že keď príde do škôlky rodič, tak prvé, čo si pozerá, je, ako to tam vyzerá. Skúša, obzerá, však si rozmyslím, kde to decko nechám. Však si to teda pozriem. To len hovorím, že tí rodičia sú najväčšia záruka kvality. To je ten trh.
A len malá, nechcem povedať že oprava, ale musím. K tomu, čo je vlastne rok získavaného života v štandardnej kvalite, je to zo zdravotníctva, je to, čo Richard hovoril, že v zdravotníctve 30-tisíc stojí vlastne život človeka, rok života človeka, naozaj je to pravda. Máme kvôli, ktoré hovorí o tom, to neplatí len pre všeobecku, ale pre všetky lieky, ktoré vstupujú na trh a sú, majú byť platené z verejného zdravotného poistenia. Je podmienka, že musia spĺňať nejaké kvôli.
V minulosti to bolo 45-tisíc, teraz to musí byť okolo 30-tisíc euro, je to niečo viacej aj, a teda musia spĺňať minimálne túto cenu za rok alebo teda prepáčte, maximálne túto cenu za rok získaného života v štandardnej kvalite. Ak je ten liek drahší, tak sa nedostane do zdravotného poistenia Slovenskej republiky. To sú tie dvojmiliónové lieky. Preto, lebo máme iné, ktoré jednoducho rovnaký prínos dajú za menej peňazí. Takže my toto robíme preto, lebo inak by sme nedokázali zaplatiť všetko. Ale o tom Richard hovoril.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Možno viete, že som ako mamička s dvoma deťmi, ktorá teda chcela byť s nimi a zároveň nežiť iba z nejakého rodičovského príspevku, tak som založila súkromnú škôlku, z ktorej je dnes sieť jaslí a škôlok v Bratislave. Bolo to ešte v roku 2009, dnes sa tomu nevenujem, ako vidíte, venujem sa politike, ale mám teda za tie roky bohaté skúsenosti. A poviem vám, že tieto, tieto ihriská, to je taká strašná, a tak strašne zbytočná byrokracia, že neviem, či som niekedy stretla väčšiu. Ešte možno tá výška umývadielok možno, možno je väčšia.
Podstata je v tom, že vy vlastne ste povinný kúpiť, kúpiť nejakú, nejakú, nejaké také to ihrisko alebo prvky oveľa drahšie. Priemerne to vychádza ako desaťkrát drahšie ako, ako prvky, ktoré kúpite legálne v obchode na webovej stránke, ktoré majú certifikát, všetky schválenia a spadajú pod rovnaké kontroly Taká, takáto hojdačka jednej značky, ktoré má skratku LT, ktorá, nechcem robiť reklamu, preto to nechcem povedať celé, ktorá je úplne ideálna pre napríklad menšie deti. Lebo my sme mali aj jasličky pod tri roky. Pre deti pod tri roky ani nezoženiete certifikované ihrisko. Tak takáto značka stojí tam, hojdačka stojí 500 euro, zatiaľ keď si to musím kúpiť u toho certifikovaného, teda prepáčte to neni certifikované jedno aj druhé, ale u toho, kto má štempel štátny. Tak tam stojí taká istá hojdačka 5-tisíc euro. A viete, kde sa to premietne kolegovia? Premietne sa to na školnom. Všetky tie jasličky a škôlky, ktoré toto kupujú, to, samozrejme, musia premietnuť na školnom.
A ešte jednu vec vám poviem. My sme to, samozrejme, my sme, my sme to vyriešili takto. My sme si kúpili aj to certifikované a potom aj tie, na ktorých deti môžu normálne fungovať. Tie certifikované sme opáskovali, lebo boli nebezpečné pre tie deti. Lebo to bolo samé drevo a kov, ale schválili nám to, tak sme to mohli mať. A používali sme tie druhé. Ale od 2009 nikdy, nikdy ani jedenkrát. A to som mala štyri jasle a škôlky. Ani jedinýkrát neprišla kontrola, ale pekne každý krát sme museli cvakať za všetky kont... za všetky tie pravidelné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:28 - 12:43 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis