Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 9:03 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2021 9:03 - 9:05 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlači 561). Predkladám teda informáciu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 11:35 - 11:35 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Toto nebola len reč ministra, ale svedectvo očitého svedka zverstiev, ktoré napáchali smerácke vlády. Nezastavili sa pred ničím. Stiahli do svojho bahna nevinných ľudí aj ich rodiny, prenasledovanie, cela predbežného zadržania, výsluchy, správanie sa ako k zločincom, nielen k tebe, pán minister, ale aj k tvojim blízkym len za to, že si našiel vytunelované Vojenské spravodajstvo. A ty si to nakoniec nielenže ustál a dnes máš v rukách dôkaz, rozsudok o tom, že bol na teba a tvojich blízkych páchaný nechutný hon, pretože si poukazoval na zlodejiny Ficových ľudí.
Ty dnes ako minister vo svojom poslaní pokračuješ, aj keď už vieš, čo to znamená pichnúť do osieho hniezda. A znova zažívaš útoky od tých istých ľudí, od ľudí, ktorým neprekážal zločin, úplatky, úniky DPH, nakoniec aj vražda za ich vlády. Vtedy mlčali, ale teraz, keď ich ľudia končia v base, tak teraz útočia a vykrikujú. Aj by som bola znepokojená z toho, čo počúvam, ale ty, pán minister, osobne si dôkazom toho, že máme dávať pozor na to, kto to hovorí a čoho je schopný.
Aj keď nie som spokojná so všetkým v našej koalícii, musela by som byť blázon, aby som po tom všetkom verila práve Ficovi. Prajem ti veľa síl, pán minister, máš podporu SaS, aj moju osobne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:36 - 15:37 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Pán Kotleba, chcem len povedať, že síce výzva nie je povinnosť, hovorili ste, že v tej správe je veľa výziev, vnímam slovo, že vyzývame členské štáty, že to nie je že povinnosť, ale napriek tomu súhlasím, že toto slovíčko je už možno trošku za čiarou. Tiež viac uvítam, keď sú tam klauzuly, ktoré hovoria o tom, čo tá správa zdôrazňuje, hovorí, že čím sú predkladatelia znepokojení, niečo odporúča, niečo pripomína, ale vyzýva je už také, že tiež si myslím, že by to mohlo byť jemnejšie, a je to jedna z vecí, ktoré navrhnem kolegovi Jurzycovi v Európskom parlamente, aby namietal, aby to jednoducho nezasahovalo do, do suverenity národných štátov.
A tu sa chcem trošku zastať pani Záborskej, možno, možno vás to prekvapí, ale myslím si, že to spravila veľmi rafinovane a dobre. Vy jej to vyčítate, ale práve to, že v tom uznesení sa vyjadrujeme len k suverenite, kde vlastne máme zhodu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujete na...

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Veď reagujem na to, čo hovoril pán Kotleba na pani Záborskú, tak reagujem mu, na to mu vysvetľujem, teda ak dovolíte, že teda tým, že predložila práve, že sa vyjadrila len k suverenite, tak vlastne nebol dôvod, aby to liberáli na tej koaličnej rade v podstate stopli, a vďaka tomu to tu máte v parlamente.
Akonáhle by tam bolo vyjadrenie k nejakému obsahu alebo k tým sexuálnym právam, ženským právam, čokoľvek z toho obsahu, tak jednoducho my by sme to stopli. Ale aj keď som veľmi chcela, reálne sme nenašli dôvod, pretože sa vyjadrovala len k tej suverenite, a opakujem, teda tak tam máme zhodu a takto to pani Záborská dostala cez koaličnú radu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:20 - 15:21 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
No, vidíte, pani kolegyňa, že vidím, že rozoberáme presne obsah, a nie formu. Presne o tomto som hovorila. Rozoberáme interrupcie, výhradu vo svedomí a veci, ktoré sú v správe, a nie samotné uznesenie, ktoré vlastne vytýka to, že alebo hovorí, že máme ponechať členským štátom tú právomoc rozhodovať o zdravotníckej politike, kde máme nakoniec úplnú zhodu. Samozrejme, že takto to má byť.
A problém je to, že my sa vlastne vždy ťaháme k tomu obsahu, ktoré, ktorý jednoducho rozdeľuje spoločnosť, preto ja sa snažím aj teda nereagovať na tie jednotlivé veci, aj keď s nimi nesúhlasím. Takže v podstate vaše vystúpenie len dokázalo to, čo, čo dalo za pravdu tomu, čo som hovorila ja. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:02 - 15:04 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šuteková, konečne ste na mňa prehovorili prvýkrát toto volebné obdobie. Teší ma, škoda že hneď útokom. No tak ale to sa stáva. Rozumiem, že vy tomuto fandíte, veď vy ste to konzervatívne, menšie konzervatívne krídlo v strane ZA ĽUDÍ, ktoré nerešpektuje to druhé väčšie krídlo, no tak to sa stáva. Napriek tomu si stojím za svojím. Hovoríte, že teda už bude neskoro, preto ja chcem teda zdôrazniť ešte raz, že správy sú nezáväzné. Čiže keď aj sa prijme niečo na pôde Európskeho parlamentu, my sme tu normálne svojprávny národ, svojprávny parlament a prijmeme len to, čo budeme chcieť prijať, a práve s konzervatívcami, ako ste vy, sa nebojím, že by boli, bohužiaľ, v tomto smere urobené zmeny. Aj keď ja by som teda o to, samozrejme, stála, najmä čo sa týka práv žien.
Pán poslanec Kotleba, pýtali ste sa, že vlastne, alebo hovorili ste o tom, že, že, že nesúhlasíte s tou, s tým, že, že ja hovorím, že načo nám je takého uznesenie. A pýtali ste sa samej, že načo je vlastne potom taká správa. Tak ja odpovedám, že pre mňa je to spätná väzba. Medzinárodné porovnanie, kde bez ohľadu na to, či s niečím súhlasíme, alebo nie, si môžme porovnať s inými krajinami, ako čo rieši, ako na tom sú, a vieme nejako reagovať, či už po vašom, alebo po našom, ale je dobré, že takéto správy vznikajú, aby sme na nich vedeli reagovať.
Pani poslankyňa Pleštinská hovorila, že nebudete, že riešite obsah, teda formu, a nie obsah. Ja hovorím O. K., však neľahneme si na koľajnice, len vravím, že takéto diskusie viac spoločnosti zoberú, ako dajú.
Pani poslankyňa Záborská, že to nie je možné zmeniť. Ja mám info priamo od Eugena Jurzycu, že to môžem byť menené právo pozmeňovákmi do plenárky.
A, pán poslanec Šuja (pozn. red.: správne „Suja“), ďakujem veľmi pekne, že ste so mnou nesúhlasili, vážim si to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 14:45 - 14:54 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, veď určite by som vám k tejto téme chýbala, keby som nepovedala svoje, by ste to nemali vôbec vyvážené. To by, to by vôbec nebol taký, taký zaujímavý, zaujímavá diskusia.
No, k uzneseniu pani Záborskej a spol. chcem povedať len to, že sčasti ho nechápem, sčasti s ním dokonca súhlasím, tak by som chcela pomenovať, že kde áno, kde nie, ak dovolíte.
V prvom rade chcem povedať, že v časti A sa toto uznesenie vyjadruje k správe, ktorá ešte neexistuje. Správa vo výbore pre práva žien a rodovú rovnosť na pôde Európskeho parlamentu, tak vlastne o tejto správe bola rok... hlasované len 21. 5. a na plenárku sa vlastne dostane zrejme 7. až 10. 6., ak nie až 23. 6.
Čiže my sa tu bavíme o niečom, čo ešte neexistuje a už teda k tomu dávame stanovisko. Ak sa mýlim, tak ja by som chcela pani predkladateľku poprosiť, aby teda mi dala finál textu, o ktorom sa rozpráva, lebo podľa mojich informácií finál textu nie je. Bola zverejnená správa spravodajcu z októbra 2020, predtým, ako, ako bola schválená, z ktorej sa už podľa našich informácií zmenilo 80 %, a už vtedy, keď ešte nebolo ani hlasovanie na výbore príslušnom, tak už vtedy pani navrhovateľka dávala toto uznesenie.
V časti B uznesenie hovorí o tom, že správa nie je v súlade s princípom subsidiarity a Európsky parlament prekračuje kompetenciu EÚ, tu sa dá zrejme sčasti súhlasiť a naozaj aj v prípade, že súhlasím s názormi, ktoré sú uvedené v správe, a v prípade, ak by nám tá správa prikazovala robiť nejaké opatrenia v zdravotníctve, tak toto je naozaj výsostné právo členských štátov, a táto pokiaľ by to v správe vo výsledku bolo, takže musíte, tak v tomto prípade by mala pani Záborská a predkladatelia pravdu. Jednoducho Európska únia musí rešpektovať subsidiaritu.
V ďalších častiach je to tak pozitívne ladené, „oceňujeme snahu Európskeho parlamentu pomáhať členským štátom“, uisťujeme ich, že „Slovenská republika pracuje na zlepšení zdravotnej starostlivosti, ľudských právach vrátane boja proti domácemu násiliu“ a tak ďalej. S tým sa sčasti súhlasiť dá, ale napr. v tom, v tých právach žien alebo v tom boji proti násiliu páchanom na ženách mne sa, teda to naozaj dlhodobo to hovorím, nezdá dostatočné a ja si myslím, že dokonca tu sa aj s pani predkladateľkou zhodneme, že možnože nie na spôsobe, ale na tom, že tu by bolo treba zapracovať.
Vo výsledku chcem povedať, že v uznesení pani Záborskej a kolegov nič tak strašne bolestivé nie je, len si myslím, že je teda nežiaduce, zbytočné, nepotrebné a vyjadruje sa k správe, ktorá vlastne neexistuje, a ja by som teda chcela úplne tak opatrne, aj keď som to chcela nechať tak, ale predsa naozaj som férový človek, a teda nedá mi sa opýtať, že či to teda z vášho pohľadu bolo potrebné, lebo si myslím, že prisudzujeme tomu textu viac pozornosti, ako by inak mal, hej, že keby to nikto nespomenul, však viete, je to správa, nie je to pre nás nejako záväzné, ale teda ja rozumiem, že to, že to vám získa politické body, ale ak je váš záujem úprimný, napriek tomu, že nesúhlasím s vašimi názormi, pani kolegyňa, tak nepredpokladám, že tej správe by ste chceli dávať väčšiu váhu a vy jej ju dávate, pretože vôbec nebolo potrebné sa k nej vyjadrovať.
Čo sa týka procesu, chcela by som veľmi pekne poďakovať kolegom, že akceptovali naše námietky, že, že to urobili tak ako sa má, teda, že ste správu stiahli a prerokovali na koaličnej rade, a teda podali nanovo, za to by som sa chcela poďakovať.
No a k správe samotnej, teda k tej nejakej priebežnej verzii, ktorá sa ešte kľudne môže meniť, a ešte nevieme ten finál, tak správa má podľa toho, čo som čítala, má informatívny charakter, má odporúčací charakter, je plná dát. Informuje o tom, akým spôsobom boli upreté práva ženám v Európskej únii počas COVID-u, hovorí, že ženy a dievčatá by mali mať prístup k antikoncepcii, zároveň rieši reprodukčné a sexuálne vzdelávanie na školách, reaguje na potratový zákon a rozmach konzervativizmu v Poľsku, Je opretá o odporúčanie WHO a OSN. Ja rozumiem, že veľa z týchto vecí nemusíte súhlasiť, úplne tomu rozumiem, že, že máte iný názor, napriek tomu je právo tých predkladateľov na pôde Európskeho parlamentu o tom diskutovať, napísať, spísať nejakú správu a, samozrejme, my vieme na európ... na pôde Európskeho parlamentu, kam táto diskusia patrí, vieme nejakým spôsobom reagovať, napr. náš kolega europoslanec Eugen Jurzyca sám osobne v tejto správe namietal a bude namietať niektoré jednotlivé body, s ktorými máme aj my problém.
Tak by som sa chcela predkladateľov opýtať, že v ktorom bode, teda konkrétnom, vadí možno, že by som navrhla stretnutie, kde sa o tom porozprávajme, a pokiaľ budú tie, tie pripomienky zaujímavé a naozaj podnetné, tak ja to veľmi rada aj našim europoslancom posuniem, pretože, keď som to čítala, mám to tu teraz pred sebou, ja len tak akože z tých konkrétnych paragrafov prečítam zopár príkladov, ak dovolíte, aby sme vedeli, že o čom sa tu presne bavíme: Vyzýva, správa teda vyzýva na uľahčenie pravidelných výmen a podpory osvedčených postupov medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami v oblasti rodových aspektov zdravia, napr. tu je vec, uhm, nalieha na Komisiu, aby systémovo zbierala spoľahlivé údaje rovnosti rozdelených podľa rôznych dôvodov vrátane pohlavia, veku, rasy, a tak ďalej. Tu napr. bude Eugen Jurzyca namietať, že toto môže byť pre členské štáty náročné vytvárať takúto administratívnu záťaž pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti či podnikateľov. Čiže vidíte, že aj my vieme byť vecní a vieme byť aj kritickí, napriek tomu, že ide o tému, kde asi máme iný pohľad.
Naliehavo žiada správa členské štáty, aby zvýšili informovanosť žien o dôležitosti pravidelných vyšetrení a zabezpečili, aby služby verejného zdravotníctva poskytovali vyšetrenia, ako sú mamografia, ultrazvukové vyšetrenie prsníkov, cytologické testy, skenovanie kostnej denzity, takéto konkrétne veci sú tam. Neviem, čo by sme mohli mať proti tomu. Je, táto správa konštatuje, že predkladatelia sú hlboko znepokojení tým, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú príliš často, je im príliš často odmietaný prístup k zariadeniam poskytujúcim služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Sú im odopreté informované súhlasy v rôznych krajinách. No, je toho proste veľa, mohli by sme, mohli by sme čítať donekonečna.
Ďalšiu vec, kde poviem, že, že my máme teda nejaký komentár na úrovni Európskeho parlamentu, kam táto diskusia patrí. Napríklad treba naliehať na členské štáty, aby podporili širokú dostupnosť bezplatne a opakovane použiteľných menštruačných produktov, ktoré vlastne by mali byť bezplatné. No ja len teda komentár, v Írsku sú na niektorých miestach tieto potreby zadarmo, ale teda platia ich daňoví poplatníci a všetci daňoví poplatníci aj tí, ktorí s tým nesúhlasia, takže nie som si úplne istá, že takto by to malo byť. Aj tu by sme mohli čiastočne nájsť zhodu.
Ja týmto chcem povedať, že sú tam rozumné veci, sú tam veci, s ktorými my nesúhlasíme, ale odmietame si robiť politickú agendu na správe, ktorá ešte nie je hotová, pretože nevieme vlastne k čomu sa máme vyjadrovať, nemáme finálne znenie. Sme pripravení diskutovať tam, kde to patrí, na pôde Európskeho parlamentu, a to, že sa to vyťahuje tu, a to, že je to vec, ktorá delí koalíciu, delí spoločnosť v tomto štádiu, keď to nie je hotové, len preto, aby ste si, vážené kolegyne, urobili na tom politické body, považujem jednoducho za nesprávne a naozaj to iba zvyšuje napätie v spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.5.2021 12:14 - 12:16 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Už som to dvakrát stlačila, ospravedlňujem sa. Pán poslanec Taraba, nemyslím si, že sú tam fiktívne položky, len si myslím, že vzhľadom na tú krátkosť času sa jednoducho nemyslelo na všetky zdroje, ktoré by mohli ísť, teda mimo peňazí ľudí. Inými slovami, nepochybujem o tom, že za týmto nebol zlý úmysel, práve naopak, za tým rozpočtom je dobrý úmysel. My len vravíme, že teda tie peniaze na tie jednotlivé položky sa dajú nájsť aj iným spôsobom a mali by sme sa o tom baviť.
Snažíme sa teda o to, aby táto vláda bola zodpovednejšia. To je aj odpoveď pánovi Kočišovi, že áno, my nie sme, ani by sme nechceli byť v opozícii. My sa v koalícii cítime dobre, podporujeme vládu Eduara... Eduarda Hegera naozaj úprimne a úprimne sa snažíme o to, aby bola čo najkvalitnejšia. A toto je náš príspevok k tomu. Je škoda, že nezostal interný, pretože tak by to teda... naozaj by sme ľudí obťažovali menej.
Rado Kazda, úplne vo všetkom, samozrejme, súhlas. Ďakujem ti za príspevok.
Pán Suja, už nás toľko, prosím vás, nechváľte, lebo potom máme z toho zlý pocit. A tuto kolega Ondro Dostál je potom nešťastný z toho. To som ja nerada. (Povedané so smiechom a reakcia z pléna.) Áno, viac. Aj Alino Baránik.
Takže v klube SaS je všetkým úplne jasné, že 2 plus 2 sú 4. Nie je tu nikto, kto by o tom pochyboval, ale chcem sa zastať aj klubu OĽANO a nemyslím si, že je to vždy slepé a bezduché. Ja aj sčasti chápem tú lojalitu voči, voči predsedovi ich strany, ktorý im dal životnú alebo nie, nechcem to naozaj zdehonestovať, ktorý im dal v živote šancu. Ja napríklad cítim rovnakú lojalitu k Richardovi Sulíkovi.
Ale spomeňte si na pána Krošláka, Hatrákovú, zo SME RODINA pána Linharta, vedia sa ozvať, keď chcú. Takže netreba im krivdiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 11:55 - 12:04 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No majú to robiť zdravotné poisťovne, lebo presne tie majú tých ľudí, ktorí vyhodnocujú ten, ten ekonomický prínos. A budú tu argumenty, fuj, tie hnusné poisťovne, ktoré určite nechajú všetkých pomreť, len aby mali zisk. No ale my tu máme všeobecku predsa, my tu máme štátnu poisťovňu a neuveríte, my sme jej dali 200 mil. eur ako dotáciu. Tak sa pýtame, akú časť týchto nákladov vedia zafinancovať zdravotné poisťovne. A viete prečo sa to pýtame? Aby sme v budúcnosti nemuseli zbytočne zadlžovať naše deti. Chceme len vedieť, či sa to nedá zvládnuť z rozpočtu zdravotného poistenia, lebo tam to patrí, tá položka. Čiže otázka, nie je tam, nie je tam, že nesúhlasíme. Pozor, je tam otázka, aký je prínos a či sa nám s tým nevedia pomôcť zdravotné poisťovne, čo je na diskusie s nimi, samozrejme.
Ďalšia položka, Národné centrum zdravotníckych informácií, dámy a páni, 6,5 milióna! Zatlieskajme si. Som zvedavá, koľko tu tí roztlieskavači, kolegovia, koľkí z vás vedia, že NCZI dostáva rok čo rok od zdravotných poisťovní platbu 0,41 % z celkového vybraného poistného. Á, to neznie veľa, že? Však čo to je, ani nie 0,5 %. Tak ja vám poviem, koľko to je peňazí. V roku 2018 sa vybralo 4 818 mil. a NCZI dostalo 19 753 000. V roku 2019 sa vybralo skoro 5,2 mld. a NCZI dostalo 21 300 000 skoro, čo je o 1,5 milióna viacej ako predošlý rok. V roku 2020-21 koľko bude ten výber, 5,5 mld.? Tak taký je odhad, taký je predpoklad. To znamená, NCZI dostane 22 550 000 na svoje fungovanie, čo je o ďalších 1,3 mil. viacej, čiže dokopy skoro 3 mil. navyše. A my k tomu, k tomuto rozpočtu vyše 22 mil. prihadzujem ďalších 6,5, lebo im to nestačí. No veď ja rozumiem, lebo bol COVID a sú tam úplne oprávnené položky. My sme videli ten zoznam, napr. call centrum, je predpoklad dokonca, že to budú potrebovať dlhšie, potrebujú tam na to pracovníkov. Ale pozrite sa na výsledky NCZI - očkovací certifikát, objednávanie. Jednoducho, jasné, máme otázky, či tie peniaze, ktoré na to vynakladáme, peniaze, čo sme zobrali ľuďom z výplaty, či za to doká... či za to je efekt, lebo my teda nemáme pocit, že je, a myslíme si, že takáto inštitúcia by mala fungovať efektívnejšie s tým obrovským rozpočtom, čo má. To bola položka Národného centra zdravotníckych informácií.
Ďalšia položka sú vakcíny. Vakcíny Pfizer, AstraZeneca, tam dávame súhlas podstate bez problémov. Pýtame sa ale, koľko z toho platia poisťovne, pretože je to ďalšia položka, ktorá sa rátala aj do rozpočtu tých zlých poisťovní, no tak sme si ich dovolili sa opýtať, či náhodou nevieme odrátať nejakú časť, ktorú ideme zobrať ľuďom, a či by nám s tým nevedeli pýtať, pomôcť poisťovne. A opäť je to na diskusiu s nimi.
Ďalšia položka bola Moderna, tam bol súhlas dokonca bez otázok. A potom Sputnik. Tam už hovoril kolega Marián Viskupič, tam sme dali nesúhlas ešte v čase, keď nebolo ustanovenie vlády, ale dnes už je. A vieme, že ten nesúhlas bol správny. Tak sa pýtam vážených kolegov, ktorí sa tu roztlieskavajú, že či teda vám fakt také úžasne zodpovedné schváliť rozpočet, ktorý obsahuje 16 mil. na 2 milióny vakcíny Sputnik, pritom v reále ich máme 200-tisíc. Prečo by sme mali súhlasiť tak a prečo sa vlastne kolegovia nikto z vás na toto neopýtal? Prečo iba SaS-ka? A prečo je preto práve tá SaS-ka zlá? Veď je to normálna otázka, to nie je útok. Vám to nepríde normálna otázka? Lebo mne áno.
Ďalšia položka - príspevky subjektom hospodárske mobilizácie. No to sú napríklad nemocnice, hej, a rôzne iné subjekty. Pôvodne bol návrh 160 mil. eur. Keď sme si dovolili sa teda opýtať, na čo to presne ide, no tak zrazu, čuduj sa svete, ten zoznam sa zúžil a je z toho 92 mil. eur. No ešteže sa tá SaS-ka pýta. Ďakujem kolegovi a ďakujem, Marián, že si sa opýtal, lebo keby sa nikto nepýtal, tak ako je to u niektorých ostatných kolegov, no tak tam máme raz toľko pomaly. A čiže s týmto príspevkom 92 mil. eur súhlasíme, nemáme s tým nijaký problém.
Ale potom je ďalšia položka, prosím pekne, mimoriadne príplatky pre co... za COVID pre oddelenia a v nemocniciach a záchranné zdravotné služby. To je presne to, čo pán minister financií veľmi často vykrikuje, že teda nechceme dať. No tak akože, prosím vás, ja sa teda pýtam, čo je v tom príspevku subjektom hospodárskej mobilizácie, v preklade nemocničným oddeleniam a záchranným zdravotným službám, keď nie toto, lebo keď sme videli ten zoznam, tak presne toto tam bolo. Príspevky na špeciálne mimoriadne príplatky pre personál kvôli COVID-u. Tak prečo máme ďalšiu položku v rozsahu 35 mil. eur, ktorá obsahuje vlastne to isté ako predtým schválená položka? Veď, veď je to v tej predchádzajúcej. A neviem, či viete, ale... (Rečníčka si odkašľala.) Radko, prosím ťa, podáš mi vodu? Rado? Díky. (Reakcie z pléna.) No, ďakujem. (Ruch v sále.)
Neviem, či viete (poslanec podal rečníčke fľašu s vodou), ďakujem, ale zdravotné poistenie (ruch v sále a zaznievanie gongu) po celý čas COVID-u platia, platia nemocniciam plný paušál, 100-percentný paušál. (Rečníčka sa napila vody.) A tie poisťovne, čo som sa pýtala, som dostala výkazy od niektorých, vykazujú, že nemocnice ten paušál míňajú na 70-80 %, že vykážu, oni, oni dostanú pravidelný paušál bez ohľadu na to, koľko minú, a potom spätne poisťovniam vykazujú, že koľko minuli. No tak vykazujú nejakých 70-80 % z toho, čo dostali od poisťovní. To preto, lebo ako dobre všetci viete, tie, tie plánované operácie boli odložené, takže vlastne napriek tomu, že boli COVID náklady, tak jednoducho niektoré nemocnice, alebo teda spoločne vykazujú oveľa, že minuli menej, ako dostali. A teda myslím si, že je namieste otázka, že či z tých peňazí, čo im zostali, náhodou nevedia zaplatiť aj tie špeciálne príplatky, pokiaľ nejaké idú mimo toho, tej platby hospodárskym mobilizáciám. A my nehovoríme, že vedia.
My sa teda pýtame, či prebehla diskusia s tými nemocnicami a či náhodou nám takto nevedia pomôcť, či sa na to niekto pozrel, lebo na jedného pacienta hospitalizovaného v čase COVID-U dostali nemocnie o 35, o 30 % viacej ako predtým, pretože, samozrejme, keď je rovnaký paušál a máte menej, menej pacientov, tak jednoducho vám to vyjde viac peňazí na jedného pacienta. A možno sme mohli z týchto peňazí dať niečo tým zdravotným sestrám, tým lekárom, záchranárom, všetkým zdravotníckym pracovníkom, lebo áno, zaslúžia si to . My nehovoríme nie na položku. My máme otázku, teda či to neni náhodou zahrnuté v inej a či tak nám s tým nevedia pomôcť zdravotné poisťovne alebo samotné nemocnice.
Prevádzka MOM-iek - 50 mil. eur. No jasné, že máme otázky, že teda koľko MOM-iek, kedy, ako, veď sme sa bavili o tom, že ideme testovať iným spôsobom, a teraz nevylučujem, že MOM-ky a testovanie budú potrebné. Vždy budú potrebné, ešte veľmi dlho. Bez testovania by sme nezvládli COVID. My len vravíme, nie plošne, nie všetkých. Ako vždy. Od začiatku vravíme, nie celý štát plošne. Ale v ohniskách budú vždy tieto MOM-ky potrebné. No tak sme sa pýtali, že či určite potrebujeme presne takúto sieť, či nepotrebujeme inú. To je všetko.
No a ešte je tam položka distribúcia liekov. S tou sme absolútne bez výhrad súhlasili.
Takže teraz som vám prešla všetky zdravotnícke, zdravotnícke položky a povedala som vám otázky, ktoré sme mali. A teraz porozmýšľajte každý za seba a hlavne vy, koaliční kolegovia, či tam bola jedna otázka, ktorá nebola namieste. Či tam bola jedna otázka, ktorá si zaslúžila hentakú tlačovku a vďaka ktorej tu musia ľudia počúvať, jak sa doťahujeme. Či to nemalo náhodou zostať za zavretými dverami, tak ako sme to urobili? Vy tu na mňa ukazujete z prvého radu. Ja by som sa chcela, kolegovia, opýtať, že či ste aj Igorovi Matovičovi zavolali predtým, ako tú tlačovku urobil, alebo či ste mu vôbec povedali nejakú kritiku. (Reakcie z pléna a zaznievanie gongu.) No, áno, veď máme, tak ako... Áno, veď mám, áno, to som povedala na začiatku... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, páni poslanci, nedebatujte.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Áno, ZA ĽUDÍ nemajú, vy nemáte, SaS-ka má... (Reakcia z pléna.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pročko, nevykrikujte tu na mňa, lebo vás dám vykázať. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Pročko, ona vystupuje v rozprave. (Reakcia z pléna.) Ukľudnite sa.
Pani poslankyňa, pokračujte.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Poprosím, keby ste mi doplnili čas.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Vráťte čas pani poslankyni.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
No, skončila som pri tom, že áno, SaS-ka má tieto otázky a s niektorými vecmi, vecami si dovolí s Igorom Matovičom nesúhlasiť. Ja rozumiem, že sa to považuje za trestný čin v tejto koalícii. Rozumiem, že to máte ťažké, kolegovia, veľmi ťažké, ale teda uvedomte si, prosím vás, že je to vo vašich rukách a je to na vás. Ako ste počuli moje otázky, nič z toho nie je predsa osobné. Tie otázky rad radom všetky sú úplne namieste. Tam nie je pol slova, kde by bola pochybnosť o nejakej kompetentnosti alebo nejaký osobný útok, čokoľvek. Sú to otázky, ktoré sú úplne namieste. Ak si uvedomu... uvedomíme, že my míňame cudzie peniaze, no tak je jasné, že ich máme strážiť.
A ešte si, prosím vás, uvedomme, keď sme pri tých dlhoch, čo ideme vytvárať, existuje štúdia časopisu Lancet, ktorá hovorí o tom, že v roku 2100 bude obyvateľov Slovenska 2,5 mil. Ja tejto štúdii moc neverím, aj keď je v časopise Lancet, ktorý je veľmi dobrý, ale podľa má isté chyby. Existuje aj prognóza na Slovensku, ktorá hovorí o tom, že od roku 2017 do roku 2060 klesne počet obyvateľov Slovenska o vyše 300-tisíc. Prosím vás pekne, my si uvedomme, že toto budú musieť zaplatiť ľudia. Ja viem, že aj vy si to uvedomujete. A viem, že veríte tomu, že tie položky sú nevyhnutné a potrebné, a že preto tomu fandíte. Ale keď si prejdete, ja vám to, komukoľvek vám to dám, keď si prejdete ten rozpočet, tak jednoducho tieto otázky, ktoré dávame, sú na mieste.
A čo nie je na mieste je tento hejt vždy, keď si dovolíme s niečím nesúhlasiť. Lebo viete prečo? Ja rozumiem, že, že sa na to hneváte a že je to nepríjemné a že by bola ľahšie, keby sme boli ticho a so všetkým súhlasili. Jasné, však to by bolo, to by bola selanka. Ale toto pomáha len tomu HLAS-u a SMER-u, ktorého sa tak strašne bojíte, lebo keď ešte chvíľu toto bude trvať, tak ľudí naštveme tak strašne, že potom ešte ďalšie dve volebné obdobia budú mať, budú mať kolegovia z opozície priestor. Myslíte, že nám je príjemné, keď nás chvália? Nie je. Mne by bolo príjemnejšie, keby ste nás za túto dobrú prácu pochválili vy. (Reakcie z pléna.) Miško, O. K., ja by som bola rada, keby si mi za tieto otázky a za túto robotu zatlieskal ty napríklad. A len preto, že teda Igor by za to na vás zazeral, to nerobíte. Myslím si, že je to jednoducho, jednoducho škoda.
Dobre, to je asi tak všetko, čo som chcela povedať. Predpokladám, že vo faktických sa ešte niečo dozviem.
Ďakujem veľmi pekne, Marián Viskupič, za tvoju trpezlivosť, za tvoj zmierlivý tón a ďakujem všetkým kolegom, ktorí, ktorí k tomu diskutujú.
Skryt prepis
 

28.5.2021 11:40 - 11:55 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Ale nie sme tu na to aby sme sa mali radi a aby sme sa niekomu páčili. Sme tu na to, aby sme strážili verejné zdroje a aby sme zlepšovali život na Slovensku tak, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. To znamená, z každého jedného vynaloženého eura, z každého jedného vytiahnuť čo

najviac úžitku a efektu pre tých občanov, to znamená strážiť každé jedno euro, pýtať sa a veľmi rozmýšľať, ako ho použijem. A viete prečo? Lebo to nie sú naše peniaze, čo používame. Politik nemá ani jedno vlastné euro. Politik používa peniaze ľudí, ktorým násilím zobral z výplaty. Človek, ktorý má 800 euro výplatu, ďalších skoro 800 euro pošle našej vláde. Keby nebolo nás a keby sme hospodárili, keby sme dokázali hospodáriť lepšie, tak jednoducho ten človek by mohol mať raz toľko peňazí, keď robí na trvalý pracovný pomer, ako reálne má preto, lebo posiela nám tie peniaze, aby sme spravovali vďaka nim spoločnosť.
Tento úvod hovorím preto, lebo sa tu zdá, akože nová doba. Ten, čo chce šetriť a chce byť zodpovedný, tak to má byť populista a ten, ktorý chce rozdávať, tak to je akože úplný frajer, hej. To ako ten je zodpovedný. No tak takto to nie je. Viete prečo? Lebo 2 plus 2 sú 4. To je úplne rovnaký fakt.
Pozrela som sa teda na rozpočet po tej včerajšej debate a ďakujem, Marián, za podrobné a poctivé spracovanie. Takto vyzerá naša diskusia s partnermi... (Poslankyňa zobrala do rúk hárok papiera s poznámkami, ukazujúc ho plénu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, je zakázané používať názorné pomôcky.

Bittó, Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Áno, prepáčte, jasné. Samozrejme, tá diskusia mala byť interná. Tento materiál, čo tu vidíte, to nebolo, že my sme prišli na tlačovku a sme z neho začali čítať alebo že by sme komukoľvek povedali pol slova. Nie, tá diskusia bola interná. Normálna vec, pýtali sme sa na položky, chceli sme vedieť, táto položka, čo táto, čo táto, čo, prečo, koľko, ako. Normálna vec. Reakcia pána ministra financií bola taká, že urobil tlačovku s nadpisom SAS-ka chce zobrať ľuďom pri položkách, kde sme sa pýtali, že prečo také, takto sú nastavené. Úplne normálna, bežná vec pri poslancov, ktorí, alebo pri vláde, ktorá reálne chce, chce byť zodpovedná. No je nám to ľúto, obťažujeme tým občanom. Tá diskusia naozaj má byť interná. Preto my sme nevychádzali s tým, ale, ale riešili sme to vo vnútri.
Pozrela som sa teda na jednotlivé položky toho rozpočtu a budem sa vyjadrovať k tomu, v čom sa vyznám, teda k zdravotníctvu.
Prvá položka, na ktorú som za... som narazila, je COVID zákon kúpeľná starostlivosť, kde má byť 1 mil. eur. Neuveríte, SaS s tým súhlasila, nemám tam žiadnu poznámku, že by sme nejako niečo rozporovali. Presne tak, bolo to schválené, Národná rada to odhlásila, odhlasovala, SaS to podporila a práve preto, dobre, s týmto sme, s touto položkou zdravotníckou sme súhlasili.
Ďalšia položka, liek: Bamlanivimab, Veklury, Regeneron - dokopy 33 mil. eur. Tam máme otázku. Pýtame sa napríklad, aký je medicínsky prínos verzus náklady. A viete, prečo sa na to pýtame? Nie preto, že sme odľudia, ale preto, že už konečne, prosím vás, pochopme že rozpočet je obmedzený. A keď raz mám rozpočet obmedzený a mám napríklad 2 mil. euro v rozpočte zdravotníckom alebo v akomkoľvek inom, no tak ja si môžem vybrať. Nemôžem kúpiť viac ako za 2 mil. Môžem kúpiť liek niekomu, jednému človeku za 2 mil. alebo môžem kúpiť tisíc ľuďom liek, ktorý im rovnako pomôže, rovnako zachráni život, ale tisíc ľuďom za 2-tisíc euro. Alebo 2-tisíc ľuďom za tisíc euro. Furt miniem tie 2 mil., len je rozdiel, či pomôžem jednému a dám to pekne na titulné stránky denníkov, alebo, lebo ten človek má tvár, to je ťažký životný príbeh, alebo pomôžem tým, ktorí možno tú tvár nemajú, ale je ich násobne viac. Lebo my máme roz-, roz-, ten rozpočet bol obmedzený. A preto pýtať sa na farmaekonomiku, farmakoekonomiku. Pýtať sa na konkrétny farmakoprínos za konkrétne peniaze, veď, preboha, to je presne to, čo máme robiť, lebo inak sa nám stane, že miesto tisíc ľuďom pomôžeme jednému. A preto sme si dovolili pri položke za 33 mil. sa pýtať, prosím vás, aký to má prínos, koľkým ľuďom to pomohlo, ako konkrétne. Nedostali sme odpoveď, ale dostali sme na tlačovke od koaličného partnera za túto otázku hejt. To vážne? To je problém? Toto vás hnevá, kolegovia, že sa pýtame? No tak, a teraz myslíte si, že my teraz budeme, sa prestaneme pýtať, aby ste sa náhodou nehnevali? Myslím si, že tieto otázky by ste mali mať aj vy v prvom rade.
Ďalšia vec je, lieky predsa nenakupujú ministerstva. Na to máme zdravotné poisťovne. A viete prečo? Preto, lebo zdravotné poisťovne majú presne týchto ľudí, ktorí vyhodnocujú farmakoekonomický prínos a presne povedia, koľko, ktorý liek sa oplatí kúpiť. Či jeden, či druhý, či tretí, či iný. Bola tu diskusia o tom, že či Ivermektín, či by viac nepomohol, keby sme nakúpili... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, musím vás prerušiť, nemáme tu ani spravodajcu ani navrhovateľa. (Reakcia z pléna.) Á, pán navrhovateľ je tu, ale pán spravodajca... Keby ste počkali, kým príde.

Bittó, Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
A keby sme dali súhlas parlamentu, avšak nech nezdržujeme kolegov. Mne to nevadí. (Reakcie z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ale vadí to ostatným. Hlavne by mal počúvať a zapisovať, keď budete prednášať procedurálne návrhy. Nech sa páči, pokračujte. (Reakcie z pléna.) V pohode.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 11:38 - 11:58 hod.

Jana Bittó Cigániková Zobrazit prepis
Dva plus dva sú štyri, to je to, čo tu celú dobu hovorí Marián Viskupič. Minister financií a niektorí kolegovia hovoria, že 2 plus 2 je 400 alebo 40, alebo 14, ale v každom prípade viac, ako reálne je. Keď sa pridajú iní poslanci, ktorí povedia, počúvajte, fakt, 2 plus 2 fakt sú 4, fakt to neni viac, fakt ne, tak to je opozícia. A vlastne my sme opozícia kvôli tomu spoločne, všetci, ktorí tvrdia, že 2 plus 2 sú 4, sú vlastne opozícia, všetci sú proti ministrovi financií a proti klubu OĽANO. Nie, počúvajte, fakt to tak neni. Nič iné sa nedeje, len to, že dva plus dva sú štyri, to je všetko. Žiadny osobný útok, nič, len čistý fakt.
A my... ja rozumiem, že vás to hnevá, ale niektorí z vás nám to povedali aj, aj osobne, dokonca aj takí, s ktorými máme lepšie vzťahy, a myslím si, že to hovoria úprimne, ale... a ja za seba hovorím, mňa to pri niektorých osobách aj dokonca mrzí, bola by som radšej, keby sme sa všetci mali radi.
Ale nie sme tu na to, aby sme sa mali radi a aby sme sa niekomu páčili. Sme tu na to, aby sme strážili verejné zdroje a aby sme zlepšovali život na Slovensku tak, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. To znamená z každého jedného vynaloženého eura, z každého jedného vytiahnuť čo...
===
Skryt prepis