Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.3.2021 o 11:00 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:09 - 21:11 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Trošku sa ma dotklo titulovanie blékajúca alebo bľakajúca ovečka, tak to nejak bolo povedané. Tak určite ja nie som tým, ktorý by som bľakal, aj keď som pôdohospodár a budem obhajovať pôdohospodárov. Treba v prvom rade povedať to, že je to o programe, nie je to o tom, či tam je Mičovský alebo máme tu prítomného pána ministra Naďa. Je to o programe strany, o programe koalície, ktorá má záujem nejak to Slovensko posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takýto materiál ako je Programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola
===== ... posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takéto materiál ako je programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola situácia úplne iná. Vtedy tam bol premiérom pán Matovič, dnes je premiérom pán Heger. Ale toto nie je podstatné kto tam sedí. Podstata je tá, aby sme Slovensko po dlhých a dlhých rokoch marazmu, ja to hovorím z hľadiska vidieka, posunuli niekde úplne inde ako je to, kde sa nachádzame dnes. Takže poprosím, hodnoťme program a ja som o tom presvedčený, že ten program je taký, že slovenský vidiek posunie veľmi, veľmi dopredu a hodnoťme ho po štyroch rokoch vlády a nie dnes po jednom roku, kedy sa viac-menej hasili problémy minulosti a nastavovali sa systémové nástroje budúcnosti. Asi toľko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 20:43 - 20:45 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja sa budem dotýkať oblasti pôdohospodárstva, životného prostredia a potravinárstva. Absolútne máte pravdu, tá situácia z hľadiska potravín je veľmi zlá. Bol som ako, ako stredoškolský absolvent potravinárskej priemyslovky na poslednej mojej praxi práve v Rimavskej Sobote v nádhernom mäsokombináte, ktoré nám závideli všetci. Bol to posledný mäsokombinát minulého režimu, ktorý bol postavený na Slovensku a tak sme závideli všetci priemyslováci takýto, niečo také môže byť u nás. Ale z druhej strany pozerajme na veci reálne a buďme zodpovední. Dnešný stav, dnešný stav nie je odrazom posledného roku vlády, vlády tejto koalície, tejto koalície a ja som o tom presvedčený a som schopný, schopný preukázať, že toto programové vyhlásenie vlády, ktoré dnes prejednávame z hľadiska potravinovej sebestačnosti, bezpečnosti, rozvoja regiónov je ozaj dobré. A verte mi, že budem robiť všetko preto, aj ja ako osoba, aby sa naplnilo. Aby sa nestalo to, čo sa stalo za posledné roky, že sme minulo 11 mld. na, na poľnohospodárstva a výsledok je pokles taký, aký asi v histórii žiadna z európskych krajín nepozná. Sme na chvoste všetkého čo chvostom môže byť.
Máme, máme v tom programovom vyhlásení vlády máme atribúty, ktoré nám chýbali tu celých 14 rokov. Máme tu stropovanie, máme výsledky stropovanie presunuté do redistributívnej platby. Máme maximálne v pláne kofinancovanie aj do výšky 40 %, ktoré bolo len snom predchádzajúcich vlád aj keď vieme, že Poliaci a hlavne Poliaci kofinancovali 60-percentami. Takže z hľadiska poľnohospodárstva si myslím, že sme boli veľmi zodpoved... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 16:45 - 16:47 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Môžem reagovať (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) na pána poslanca Takáča, sme z jedného klubu (z jedného výboru, pozn. prepis.), takže poznáme svoje názory a pohľady. Boli tu také dve zásadné veci analyzované, plán obnovy, ja by som sa k tomu asi už nevracal, ten máme za sebou, aj keď mňa osobne mrzí, že nedošlo k takému užšiemu prepojeniu ministerstva pôdohospodárstva a ministra životného, a ministerstva životného prostredia. Dnes máme nádherne v kooperácii financovať nie investície do potravinárstva, lebo to sa nedá, alebo do nejakých strojov, ale dali by sa veľmi pekne financovať hlavne veci súvisiace s environmentálnymi a klimatickými cieľmi a mohli sme sa, mohli sme sa spoločne s ministerstvom životného prostredia pozerať, ako sa realizujú vodozádržné opatrenia a klimatická obnova krajiny, nie iba lesov. A to je ten zásadný rozdiel. Tak to ma mrzí.
Čo sa týka financovania potravinárstva, tak ja by som nesúhlasil s tým, že to programové vyhlásenie vlády, čo sa týka potravinárstva a pôdohospodárstva, je zlé. Som sám spoluautorom toho, takže možno aj z toho pohľadu, ale je tam v podstate všetko. Ja si myslím, že tie formy a ciele, ako prefinancovať, sú nastavené dobre. Pre mňa ako predsedu výboru po tom roku, roku vlády, resp. riadenia rezortu pánom Mičovským asi bude musieť byť zodpovednejší a čo sa týka financovania, sledovať hlavne tieto štyri ciele, a to sú zásady, cez ktoré, ktoré neviem odpustiť: presun prostriedkov z I. piliera a II. piliera, stropovanie, redistribúcia zostropovania a hlavne výška kofinancovania. Lebo to je ten základ toho financovania, keď nehovoríme o štátnom rozpočte.
A čo sa týka ostatných ostatných vecí, vieme dobre, máme to na výbore aj v najbližších dňoch, je to stav intervenčnej stratégie, ale hlavne my musíme pozerať sa, kedy bude konečne koncepcia rozvoja pôdohospodárstva do roku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 15:36 - 15:38 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem podporiť tú myšlienku pána ministra Budaja, týkajúcu sa zberu, zberu potravinového odpadu. Bohužiaľ je to škaredé slovo odpad. Totiž na Slovensku, na Slovensku sa vyhodí až 30 % odpadu, pričom 15 % rodín na Slovensku si nemôže dovoliť každý deň dať si kompletný obed. Musíme si uvedomiť, že na Slovensku každý jeden občan vyhodí 100 kilogramov potravín, na svete v Európskej únii sa vyhodí až 22 miliónov ton potravín a v rámci celého sveta je to 1,2 miliardy ton potravín. Pritom milióny ľudí, možno miliarda, nemám presný údaj, denne hladuje a nemôže si dovoliť v podstate ani kúsok chleba. Je to dopad, dopad zlého hospodárenia, zlej politiky v oblasti produkcie potravín a ja to dlhodobo tvrdím a stále si za tým budem stáť a som rád, že v Programovom vyhlásení vlády je jednoznačne explicitne daná podpora regionálnej produkcie potravín, pretože tá príčina toho nehospodárneho nakladania potravín je globálna produkcia, kde prvá je cena, druhá je kvalita. Ten dôsledok, to je tých 30 % vyhodených potravín na Slovensku, respektíve 100 kilogramov potravín na osobu. Aké riešenie? Riešenie je iba jedno. Je to podpora lokálnej produkcie, kde prvá bude kvalita regionálna podpora, až druhá bude tá cena. Samozrejme je to pre ľudí s nízkymi príjmami ťažko počúvateľné, ale na druhej strane pokiaľ budeme vyhadzovať takéto množstvo potravín, tak sme potom v podstate v očiach tých ostatných ľudí doslova šialenci, preto aspoň takto zachráňme tie potraviny a zberajme ich a využime ich na z hľadiska, z hľadiska udržiavania kvality pôdy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 15:21 - 15:23 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem doplniť vystúpenie pána poslanca Blcháča v oblasti potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti pretože to sú dva úplne rozdielne pojmy. My sme potravinovo bezpeční vzhľadom k tomu, že sme v Európskej únii a máme zabezpečený dostatočný prístup k potravinám. Chcem upozorniť, že potravinová bezpečnosť je základné ľudské právo a snahou každého štátu je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť cestou potravinovej sebestačnosti. To znamená, vyrobiť toľko potravín, aby sme v produkcii túto potravinovú bezpečnosť vedeli v kritickej situácii vykryť sami. Bohužiaľ, tá situácia je taká aká je, musíme, musíme kriticky uznať, že za rok sa toho veľa neurobilo, aby sa to zmenilo ale asi treba objektívne povedať, že poľnohospodárstvo a produkcia potravín boli stále v závoze, stačí, stačí údaj 2,3 miliardy investičný dlh v rastlinnej vertikále to znamená od pšenice až po rohlíky po cestovinárske výrobky alebo iný údaj keď si zoberieme využitie technologických kapacít v potravinárstve tie sú na úrovni 70 až 90 %. To znamená, že my aj keby sme chceli vyrábať tak nemáme kde vyrábať. To znamená, náš štát musí investovať. A to, že, to, že to bolo stále nejaké piate koleso u voza svedčí napríklad štátna pomoc v roku 2019, ktorá bola 1 milión eur keď Rakúsko malo 430 milión eur, takže to nie je otázka len tejto vlády, je to otázka posledných 17 rokov. A pokiaľ by sme sa chceli dostať ako tak na úroveň priemeru Európskej únie museli by sme vrátiť do roku 2004, čiže je to, je to chyba a výsledok všetkých vlád za posledných 17 rokov odkedy sme vstúpili do Únie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 15:20 - 15:22 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ja by som čo sa týka, čo sa týka ešte genetickej modifikácie ja vítam tento zákon a určite ho podporím, pretože konečne po rokoch má aj Slovenská republika ako svoj právny štát možnosť rozhodnúť o niečom čo nie je priamo poviem tak nadiktované jednoducho z centra Európskej únie z Bruselu. ja si myslím, že máme dostatok šikovných ľudí, máme centrum rastlinnej výroby, ktoré vie špecifikovať daný druh rastliny, bavíme sa stále o rastlinnej, či je získané štandardným šľachtením, to znamená zlepšenie vlastností, alebo je to tá genetická modifikácia j keď je šľachtenie tiež je genetická modifikácia, ktorá prináša tak ako povedal Paťo Linhart nejaké (nie je rozumieť) do kukurice. Tak to asi predpokladám, že takýto výrobok by sa neschválil a čo sa týka síce nebudem možno priamo reagovať predrečníka sa ospravedlňujem, ale čo sa týka napríklad pestovania rastlín v Liptovskom Mikuláši na severe Slovenska pozor na to, včera sme sa bavili o klimatickej zmene a pozrite si štatistiky zrážok aká je situácia a prídete na to, že dnes, výnosy z kukurice v okolí Liptovského Mikuláša respektíve severnej časti Slovenska sú vyššie ako na trnavskej tabuly. Je to otázka ,že trnavská tabuľa je taká suchá, je tak zničené a možno práve aj tými neúmerne veľkými zásahmi hnojív, že my musíme presunúť tú produkciu tam, kde sa produkovať dá. A to je to šľachtenie, to je svojim spôsobom je geneticky modifikácia ale nie je viazaná napríklad na ten nešťastný blifosát kde budem stále odporcom týchto látok, hej, pretože to čo povedal Patrik , že je tam strašne veľa blifosatu v moči to je pravda. Takže, takže som, budem odporcom genetickej modifikácie viazaná na špeciálne (nie je rozumieť) to je biznisový model ale budem podporovať šľachtenie, ktoré zlepšuje kvalitu, pretože ani dnes si nekúpite jablko, ktoré je škaredé v obchode, miniete ho. Hej, každý chce pekný výrobok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 15:07 - 15:09 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V prvom rade ja si myslím, že by sme mali vedieť niečo o genetickej modifikácii, pretože keď a priori zakážeme genetickú modifikáciu, tak zakážeme aj poštových holubov, zakážeme nemeckého ovčiaka, lebo ten vzišiel z vlka, nepestovali by sme jonatánky, Jonicu, ale či vlastne Jonagoldy a Jonathany, mali by sme len Jonathan ako pôvodný aj ten vzišiel nejakého divého jablka, takže dnes genetická modifikácia vo všeobecnosti je vlastne šľachtenie. To znamená, aj keď máte doma nejakého pekného psa, tak to je geneticky modifikálny nejaký pôvodný divý pes. Pretože genetickou modifikáciou udržujeme trvale vlastnosti či už živočíšneho alebo rastlinného druhu. Iná vec je, sú geneticky modifikované rastliny, ktoré sú viazané na nejakú chemickú látku, ja sám som odporca nie tak Monsanta, lebo to je firma, ale glyfosátu ako aktívnej zložky týchto herbicídov, pretože je to pravda, že je to potencionálny karcinogén, myslím, že na to je dostatok dôkazov, takže asi to bude pravda a vlastne aj v Európskej únii použitie glyfosátov končí. To znamená, pokiaľ by sme úplne zakázali genetickú modifikáciu, tak v Liptovskom Mikuláši by nebola kukurica, pretože tam sa pestuje kukurica s FAO 130, 170 a ťažko by sme asi nejakú 350, ktorá sa pestuje na juhu, dopestovali na severe Slovenska. Plus geneticky modifikácia ale vo forme šľachtenia nie väzby na nejaké chemické látky je jedna z mála šancí ako v období klimatických zmien, keď sa nám zvyšujú teploty, aby sme udržali tie rastlinné porasty tak ako sú. Takže tu by som vážil, vážil rozhodnutia a pokiaľ zakázať, áno, ale tam, ktoré sú viazané na nejakú chémiu. Nie na to, aby sa rastlina prispôsobila, prispôsobila klimatickým podmienkam, lebo tým pádom nebudeme mať tie krásne králiky, tie zajace na výstavách, to je tiež geneticky modifikovaný zajac. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.3.2021 11:00 - 11:05 hod.

Jaroslav Karahuta
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, na základe návrhu štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SAS a ZA ĽUDÍ, predkladám procedurálny návrh a navrhujem, aby sa tlač č. 363 bod 56 prerokoval dnes 31. 3. po tlači 389.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 9:24 - 9:26 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja súhlasím s tým, že takéto vážne legislatívne úpravy ako je zákon 504 týkajúci sa prenájmu poľnohospodárskej pôdy by malo riešiť v prvom rade ministerstvo pôdohospodárstva. Nie je to otázkou tohto volebného obdobia, ale ja si pamätám aj v minulom volebnom období, keď som síce nebol poslancom, ale som bol v pracovnej skupine pre pôdohospodárstvo, sme žiadali veľakrát, aby sa konečne spustil proces prípravy novej 504-ky. Bohužiaľ k tomu nedošlo a ten dopad je taký, že ozaj hlavne tam kde nie sú urobené alebo dokončené pozemkové úpravy, kde je veľká rozdrobenosť a problém s identifikáciou pôdy, nemohli sa pôvodní vlastníci dostať k svojej pôde nie preto, aby ju prenajímali, ale preto, aby mohli ju užívať a spravovať ako poľnohospodársku pôdu. Tento návrh zákona rieši...
===== ...alebo dokončené pozemkové úpravy, kde je veľká rozdrobenosť a problém s identifikáciou pôdy. Nemohli sa vlastníci pôvodní vlastníci dostať k svojej pôde. Nie preto, aby ju prenajímali, ale preto, aby ju mohli užívať a spravovať ako poľnohospodársku pôdu. Tento návrh zákona rieši náš záväzok zrušiť prednostné právo nájmu, umožniť tam vlastníkom dostať sa k svojej pôde a čo sa týka diskusie návrh zákona bol prerokovaný s ministerstvom pôdohospodárstva a bude súčasťou veľkej novely 504. Vzhľadom k tomu, že poľnohospodárstvo je sezónna práca a zase by sme stratili ďalší rok a znovu by sme obmedzili tých menších, ktorí majú záujem o prácu na pôde, tak bolo to takto predložené ako to predložené je. A čo sa týka výpovedných lehôt. Celý zákon pojednáva o tom, že pokiaľ je zmluva uzatvorená na dobu určitú, tá by mala platiť. Čiže konečne nájomcovia pôdy, vlastníci pôdy uvedomiť a nájomcovia, že sa uzatvárajú vzťahy na dobu určitú. Ten z ústavy sa vypovedať nedá pokiaľ sú splnené zmluvné podmienky a pokiaľ ten nájom ukončí tak je právo vlastníka s tým svojim majetkom narábať ako uzná za vhodné. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 9:24 - 9:26 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja súhlasím s tým, že takéto vážne legislatívne úpravy ako je zákon 504 týkajúci sa prenájmu poľnohospodárskej pôdy by malo riešiť v prvom rade ministerstvo pôdohospodárstva. Nie je to otázkou tohto volebného obdobia, ale ja si pamätám aj v minulom volebnom období, keď som síce nebol poslancom, ale som bol v pracovnej skupine pre pôdohospodárstvo, sme žiadali veľakrát, aby sa konečne spustil proces prípravy novej 504-ky. Bohužiaľ k tomu nedošlo a ten dopad je taký, že ozaj hlavne tam kde nie sú urobené alebo dokončené pozemkové úpravy, kde je veľká rozdrobenosť a problém s identifikáciou pôdy, nemohli sa pôvodní vlastníci dostať k svojej pôde nie preto, aby ju prenajímali, ale preto, aby mohli ju užívať a spravovať ako poľnohospodársku pôdu. Tento návrh zákona rieši...
===== ...alebo dokončené pozemkové úpravy, kde je veľká rozdrobenosť a problém s identifikáciou pôdy. Nemohli sa vlastníci pôvodní vlastníci dostať k svojej pôde. Nie preto, aby ju prenajímali, ale preto, aby ju mohli užívať a spravovať ako poľnohospodársku pôdu. Tento návrh zákona rieši náš záväzok zrušiť prednostné právo nájmu, umožniť tam vlastníkom dostať sa k svojej pôde a čo sa týka diskusie návrh zákona bol prerokovaný s ministerstvom pôdohospodárstva a bude súčasťou veľkej novely 504. Vzhľadom k tomu, že poľnohospodárstvo je sezónna práca a zase by sme stratili ďalší rok a znovu by sme obmedzili tých menších, ktorí majú záujem o prácu na pôde, tak bolo to takto predložené ako to predložené je. A čo sa týka výpovedných lehôt. Celý zákon pojednáva o tom, že pokiaľ je zmluva uzatvorená na dobu určitú, tá by mala platiť. Čiže konečne nájomcovia pôdy, vlastníci pôdy uvedomiť a nájomcovia, že sa uzatvárajú vzťahy na dobu určitú. Ten z ústavy sa vypovedať nedá pokiaľ sú splnené zmluvné podmienky a pokiaľ ten nájom ukončí tak je právo vlastníka s tým svojim majetkom narábať ako uzná za vhodné. Ďakujem pekne.
Skryt prepis