Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.6.2020 o 16:29 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo, bolo 15 neplatných a 108 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za pani Silviu Čuntalovú hlasovalo za 3 poslanci, proti 50, zdržalo sa 55,
- za pána Miroslava Dudláka hlasovalo za 82, proti 2, zdržalo sa 24,
- za pána Ignáca Havrana za 0, proti 49, zdržalo sa 59 a
- za pána Vladimíra Jacka za 79, proti 3, zdržalo sa 26.
Na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na člena Regulačnej rady zvolení: pán Miroslav Dudlák a pán Vladimír Jacko.
Overovatelia ma týmto poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych, disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a 121 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za kandidátku Katarínu Batisovú hlasovalo: za 95 poslancov, proti 5, zdržalo sa 21,
- za Kristínu Glezgovú: 96 za, proti 5, zdržalo sa 20,
- za Martina Hapča hlasovalo: za 95, proti 5, zdržalo sa 21,
- za pána Viliama Karasa: 95 za, proti 5, 21 sa zdržalo,
- za pani Veroniku Puškár Škodovú: 94 za, proti 5, zdržalo sa 22,
- za pána Mariána Trenčana: 94 za, proti 6, 21 sa zdržalo a
- za pani Dagmar Valockú: 95 za, proti 5, zdržalo sa 21.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých, nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení, a zopakujem ešte raz: Kristína Glezgová, Katarína Batisová, Martin Hapčo, Viliam Karas, Dagmar Valocká, Veronika Puškár Škodová a Marián Trenčan.

Overovatelia ma týmto poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:27 - 10:29 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Začnem od začiatku. Ďakujem. Teda od konca. (Povedané so smiechom.) Ďakujem pekne, súhlasím.
Pán kolega Kotleba, áno, nevenoval som sa paragrafovému zneniu, priznávam.
A k pánovi poslancovi Tarabovi, áno, do trhového prostredia, samozrejme, patrí aj Protimonopolný úrad. Ak si pamätáme, myslím si, že presne takéto konanie mali, aj sa mi zdá, že sa im podarilo dokázať niekedy v minulosti, že banky sa nejak dohadovali o výške poplatkov. Čiže áno, je tu Protimonopolný úrad. Ak tento pocit je, treba, treba konať, a ak sa na to príde, samozrejme, treba to vyriešiť. Čiže v tomto, v tomto úplný súhlas.
Možno len jedna vec, že ale vnímajme to, veď do tejto situácie, v akej Slovensko konkurenčne je, nás dostalo práve navyšovanie povinností, regulácií, platieb, daní. Toto je to isté, ten bankový odvod. Áno, môžme si myslieť, že banky sú silné, a buďme radi, sú chrbtovou kosťou ekonomiky. Ale keď niekomu jedným rozhodnutím zvýšite náklady takto výrazne, ako to urobil bankový odvod, tak to, samozrejme, je problém, a to je presne to pokračovanie toho, čo vlastne potom zhoršuje tú konkurencieschopnosť. Hej? Nie, že dokážete teda lepšie podojiť banku a získať viac peňazí pre štát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 10:19 - 10:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegynky, kolegovia, sloboda sa ľahko stráca, ale veľmi, veľmi ťažko sa získava naspäť. Toto tvrdenie platí v ľudskoprávnych otázkach, ale ak sa spýtate podnikateľskej verejnosti, tiež vám túto platnosť potvrdia. Povedia, že kde sú tie časy, keď sa mohli venovať ako hlavnej činnosti, podnikať, svojmu, svojmu podnikateliu, svojmu podnikaniu a trochu času venovali administratíve. Dnes sú v prvom rade úradníci, ktorí navyše pod hrozbou rôznych sankcií za nesplnenie, a keď im chvíľa času zostane, tak sa venujú podnikaniu. Často dodajú, že keby mali začať podnikať dnes, tak by sa na to vôbec nedali. A ešte spomenú, že sa desia každého začiatku schôdze Národnej rady, aké ďalšie povinnosti im to zasa prinesie. Toto sa unisono týka všetkých malých, stredných podnikateľov.
Ak sa pozrieme na rôzne rebríčky, už viackrát dneska spomínané podnikateľského prostredia, napr. na rebríček Doing Business, jednoznačne ukazuje na dlhodobé zhoršovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. V posledných rokoch viac ako klesanie sa to skôr dá nazvať že pád v tých rebríčkoch. A pre toto ja lex korona, podnikateľské kilečko vnímam ako symbol. Symbol toho, že sa Slovensko konečne vydáva na cestu zlepšovania podnikateľského prostredia. Symbol toho, že začíname počúvať potreby po..., to, čo podnikateľské prostredie potrebuje. Je to však aj symbol spolupráce, na, na tomto zákone spolupracovalo 10 ministerstiev, teda celá koalícia. A ten výsledok ukazuje našu schopnosť spolupracovať a robiť veci. Kilečko je vlastne aj symbol vytrvalosti, za predkladateľmi sú mesiace, mesiace práce a stretnutí, hľadaní riešení, hľadaní možností, ako, ako veci vyriešiť. A je to aj symbol boja s byrokraciou a so štátnymi reguláciami. A možno viete, tento symbol je niečo ako boj s korupciou. Odtnete jedno rameno a hneď vám pučia dve nové. A posledný symbol, ktorý spomeniem, je to, že naša krajina veľmi, veľmi potrebuje začať veci zjednodušovať. Potrebujeme menej jednoduchších a o to funkčnejších pravidiel.
Ešte sa chcem chvíľku venovať bankovému, zrušeniu, bankovému odvodu. Aktuálnym zákonom sa po mesiacoch snahy dostaneme na pôvodný stav, pôvodný stav, ktorý bol pred zvýšením bankového odvodu stranou SMER na sklonku minulého funkčného obdobia. Bankový odvod je úplne exemplárny a ľahko odsledovateľný príklad, ako veľmi vedia zlé rozhodnutia politikov škodiť a deformovať podnikateľské prostredie. A všetci vidíme, aká náročná je cesta, aby sme sa dostali aspoň do pôvodného stavu. Realita je veľmi jednoduchá a jasne sa ukázala. Banko..., bankám sa bankovým odvodom skokovo zvýšili náklady o približne 150 mil. ročne, ale navyše s asymetrickým vplyvom bez ohľadu na ich veľkosť, ale teda hlavne bez ohľadu na ich skutočnú ziskovosť. Banky, samozrejme, použili základné trhové pravidlo a akékoľvek zvýšenie nákladov v reťazci sa prejaví u konečného zákazníka. Presne to sa stalo. Banky zvýšili poplatky občanom, podnikateľom, ale zvýšili aj cenu, za ktorú si požičiava štát. V podstate nemali inú možnosť. Toto všetko v kombinácii s koronakrízou spôsobilo veľmi, veľmi nebezpečný koktail, pritom stačilo jednoduché, aby politici nepodľahli pokušeniu dodatočne zdaňovať a tým zhoršovať konkurenčné prostredie.
A kilečko prináša práve toto, opravuje zlé rozhodnutia z minulosti, odstraňuje nánosy byrokracie, nánosy regulácií a tiež nanovo nastavuje úlohu štátnych úradníkov. Nielen sankcionovať, ale pôsobiť aj výchovne. Áno, vytiahnutie každého jedného bodu ukáže malú zmenu. Ale rieka sa skladá z kvapiek. Ale dôležitý je aj ten riečny prúd. Nastúpili sme na správnu cestu a už na jeseň pripravujeme ďalšie dva balíky opatrení, ktoré pomôžu našej ekonomike a pomôžu aj všetkým občanom.
Kolegyne, kolegovia, dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem za podporu, teda ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 9:50 - 9:51 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Žiga, odpichnem sa od poslednej časti vášho vystúpenia, že súhlasíte s tým, že tento návrh pomôže podnikateľskému prostrediu, ale teda že málo.
Áno, vždy sa dá lepšie, vždy sa dá viac. Ale nejak treba začať. Začať s tým, čo sa nepodarilo za vášho pôsobenia a rebríčky Doing Business či ďalšie to dokazujú. Ale počul som niekde aj vaše vyjadrenie, že bojovať s reguláciami, s byrokraciou je ťažké. Áno, je to náročné, ale dôležité je začať. Začíname, a ako už aj pán podpredseda vlády avizoval, na jeseň budú ďalšie balíčky opatrení, ktoré pomôžu.
A chcem sa vás teda, pán poslanec Žiga, v tejto súvislosti spýtať, že ak sa teda posunieme v rebríčku Doing Business nahor, budete teda úprimne rád, že sa Slovensko posunulo teda smerom k vyššej konkurencieschopnosti? A ešte jedna otázka. Ako vnímate, teda že za vášho pôsobenia sme teda len klesali a klesali?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.7.2020 12:01 - 12:01 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľujem si pripomenúť kolegom z finančného výboru, že zasadáme 13.00 v miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:12 - 10:14 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ďakujem pekne za vaše vystúpenie, za podrobné vystúpenie. Z jednej strany ho aj chápem, z tej ľavicovej alebo z ľavej strany, ste ľavicová strana, ale veľa z tých vyjadrení sa nieslo v zmysle, že ľudí treba viesť a regulovať, lebo vlastne však sami sa nevedia rozhodnúť. Budem to demonštrovať na tých gastrolístkoch. No tá vaša argumentácia znamená, že teda dobre, potrebujeme lístky na stravu, to už máme, tak potom asi by sme mohli teda namiesto zvyšných peňazí dať lístky na topánky, na teda celkovo obuv, môžme aj dovolenky, aj to už v nejakej miere máme. Čo ja viem, na, za, na nákup zdravotného vybavenia alebo aj záhradného vybavenia, no a v podstate by sme sa dostali na lístkový systém, ktorý ale vždy v minulosti znamenal zlé časy. Takže ja si myslím, že ľudia sú určite schopní sa najesť aj bez lístkov tak, ako si vedia kúpiť všetko ostatné, čo potrebujú.
Tiež nedá sa na všetko reagovať, skúsim ešte aspoň jednou vetou na bankový odvod. No, hovoríte v podstate, áno, správne, veď sme to preberali na finančnom výbore, že prevádzkové náklady bánk v prvom kvartáli stúpli o cca 50 mil., teda v celom bankovom sektore. No keď rozrátame tých takmer 160 mil. dodatočného bankového odvodu ročne, teda deleno štyri, tak je to nejakých 40 mil. kvartálne. No tak vlastne bankám sa tie náklady zvýšili o zvýšený bankový odvod. Takže tu je vidieť vlastne, ako škodlivé riešenie je ten bankový odvod a presne čo spôsobí. No a odtiaľ sme už krok len k tomu, že no máte vyššie náklady, musíte zvýšiť ceny služieb, všetkého, úverov, takže takto to nejak funguje. Takže ten bankový odvod je takou tou ukážkou vlastne, že ako veľmi tie škodlivé rozhodnutia vlastne zasahujú ekonomiku, všetky subjekty a hlavne teda tých, čo sú na konci, to znamená občanov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:38 - 16:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, ja som si vybral ten, ten priemer ako, ako, pán kolega, ste čítali teda, že koľko percent týždenného obratu generujú vlastne jednotlivé oblasti. Áno, pre potraviny, pre nákup potravín je jednoznačne nedeľa najslabším dňom v týždni. No, je to prirodzené, väčšinou v nedeľu tie potraviny jeme, nie kupujeme, hej? Takže pre nich je ten dopad malý, aj preto nevidia v tom nejaký veľký problém. Ale pre elektropredajne napríklad, ale pre predaj nábytku, proste tovar, kde potrebujete viacero hodín na vybratie, vysvetlenie, pre nich je častokrát nedeľa najsilnejším alebo druhým najsilnejším dňom v týždni a generuje im niekedy takmer až 20 % tržieb. Ak to spriemerujeme, vyjde z toho pekný vyhladený priemer, že vlastne nič sa nedeje. Ale nedeľným zákazom niekoho poškodíme málo a niekoho poškodíme výrazne. Potravinári to dobehnú v šiestich dňoch, súhlasím, ja neviem, elektronika alebo proste takéto tie impulzívne nákupy to nedobehnú. Takže toto tiež treba vnímať, že ten svet je pestrý.
Som veľmi rád, ďakujem pekne za vystúpenie pána kolegu Beluského, začal teda, že argumentami proti predaju cez nedeľu, ale som rád, že padli aj argumenty za. Čiže fakt to bolo vyvážené.
A som rád, že ste aj spomenuli to, čo som aj ja spomínal, že podiel víkendovej alebo nedeľnej práce klesá. Takže smerujeme k správnemu akoby výsledku. Stále menej z nás je nútených v nedeľu pracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:29 - 16:31 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky reakcie. No, ono by to chcelo čísla, chcelo by to čas, v dvoch minútach sa to ani nedá alebo minimálne ja to nedokážem, tak skúsim aspoň reagovať, čo stihnem.
Pán kolega Juraj Gyimesi, no takto, ruka trhu. Ruka trhu sa napríklad úplne správne vysporiadala s nočným predajom v hypermarketoch. Pamätáme si, voľakedy boli hypermarkety otvorené v noci, nebolo treba to zákonom zakázať. Ono to vlastne tým vývojom, ľudia sa rozhodli, že v noci je skutočne lepšie spať alebo venovať sa rodine, a ten záujem prestal, tým pádom vlastne nočný, nočný predaj skončil. Dnes nenájdete, nenájdete otvorený žiadny hypermarket, dokonca ani lekárne už. A takto niečo, to funguje vlastne aj, aj s týmito víkendami, resp. nedeľami. Človek je tvor lenivý, človek pracuje nie preto, že chce, ale z veľkého percenta preto, lebo musí, a ak bude naša životná úroveň stúpať, stále viacej ľudí bude chcieť radšej oddychovať a venovať sa rodine, ako pracovať.
Toto napríklad dokazujú aj štatistiky. Za posledné dva-tri roky podiel víkendovej práce na Slovensku klesol. Stále sme, ešte stále asi 2 % nad európskym premierom, priemerom, ale asi o 2,5 % už klesla víkendová práca, takže my zasa, my máme správne smerovanie. Stále menšie množstvo našich občanov pracuje v nedeľu. Čiže tu si myslím, že tú neviditeľnú ruku trhu nechajme pracovať a nemusíme hľadať zákonné regulácie, ktoré to, ktoré to teda zabezpečia.
Ja si myslím, že práve aj smerom ku kríze my potrebujeme uvoľňovať regulácie, rušiť byrokraciu, zvyšovať konkurencieschopnosť, nie vymýšľať nové, nové kolo regulácií, ktoré vytvoria snahu, ako ich obísť, a potom ďalšie, ďalšie vylepšenia tých regulácií. Takže nechajme tú ruku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 16:16 - 16:21 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, nedeľný predaj je aj hodnotová téma, nechcem sa jej však veľmi venovať, jednak v rozprave už teda sa jej bolo venované a myslím si, že ešte, ešte aj hodnotová časť témy dostane ďalší priestor. Hlavne si však myslím, že v aktuálnej ekonomickej kríze je ďaleko podstatnejšie a dôležitejšie ekonomické hľadisko, ktorým je hlavne teda strata pracovných miest.
No ale prečítal som si dôvodovú správu ku predmetnému návrhu pánov poslancov za ĽSNS. Je to také dosť zvláštne čítanie, dovolím si to viac-menej prejsť mlčaním, ale jeden odsek si dovolím prečítať. Citujem: "Rozmáha sa nezdravý, konzumný spôsob života. Jednotlivci, dokonca i celé rodiny s deťmi trávia voľný čas v nedeľu potulovaním sa a nakupovaním v prevádzkach nákupných stredísk, tzv. shopping parkoch, a je tiež jednou z príčin sociálneho i kultúrneho úpadku a tým aj oslabenia našej spoločnosti." No, po prečítaní tohto vyjadrenia ma napadá jedna paralela s dobou pred novembrom 1989, vtedy bola taká obľúbená formulka vtedajších kádrovákov, že osoba vedie záhaľčivý spôsob života. Presne takýto trošku závan doby cítiť z odôvodnenia tohto návrhu, že čakal by som tam možno viac tých ekonomických, no ale hlavne, toto je sociálne inžinierstvo. Touto dôvodovou správou aj argumentáciou k nej ste sa prihlásili k ideológom, ktorým je jedno, aké reálne dopady bude mať novela zákona o zákaze nedeľného predaja na reálnu ekonomickú situáciu rodín na Slovensku. Nevyplýva z toho, že by vás zaujímalo, že ako prepustení zamestnanci zabezpečia dôstojný a harmonický život svojej rodine. Vyplýva z toho fakt také, že štátnym donútením obmedziť slobodnú voľbu alebo vôľu občanov Slovenska.
Ale áno, je to téma, ktorá je relevantná. V strane SaS sa nevyhýbame kvalifikovanej diskusii o tejto téme a diskutujme, určite áno, a vždy budeme, ale my teda vždy budeme za maximálne množstvo slobody a minimum štátnych regulácií. Takéto riešenia sa budeme snažiť vždy hľadať.
No ale aktuálne Slovensko žije inými problémami. Bezprecedentným poklesom ekonomickej aktivity, ktorá je fakt spojená s výrazným nárastom nezamestnanosti a asi sa všetci zhodneme, že má asi najväčší význam bojovať o zachovanie každého jedného pracovného miesta. Tu si dovolím zacitovať už z viackrát spomínaného prieskumu INESS: "Strata pracovných miest je najväčším a zároveň dátami najlepšie podloženým efektom obmedzenia otváracích hodín v maloobchode." Takto sa to stalo v prípadoch iných krajín a myslím si, že dnes fakt bezprecedentne v ťažkej situácii nemáme priestor na nejaký podobný experiment, či teda v slovenských podmienkach by nedeľný zákaz mal nejaké iné dopady, ako mal všade inde vo svete.
Preto prosím, kolegovia, myslite v prvom rade na ľudí. Na ľudí, ktorí by prijatím nedeľného zákazu predaja stratili prácu a nebudú môcť živiť alebo ťažšie budú živiť svoje rodiny. Prosím, neznižujte ľuďom možnosti, ako si udržať svoj príjem. Ešte hlavne špeciálne to, že tie pracovné miesta predavačov, dokladačov, to sú nie hocijaké pracovné miesta, ale práve také, ktoré sú veľmi málo dostupné pre niektoré skupiny ľudí v niektorých regiónoch. Proste nemajú inú možnosť sa zamestnať.
Dalo by sa argumentovať ešte veľmi dlho, ale vo svojej podstate je v aktuálnej situácii nedeľný zákaz takto jednoduchý. Slovensko a jeho občania si ho teraz fakt nemôžme dovoliť. Najnižší odhad je, že by o prácu prišlo takmer 4-tisíc ľudí z tých trvalých úväzkov, predovšetkým žien, keďže v maloobchode ich pracuje asi 85 %. Ale zároveň v nedeľu ešte pracujú brigádnici, študenti, mamičky, ktoré teda nemôžu v iných časoch, a títo všetci by tiež prišli o možnosť si privyrobiť. Ale ako som spomenul, áno, je to relevantná téma, diskutujme. Ale ak sa nám podarí spoločne zastabilizovať ekonomiku a postupne ju dostať aspoň na predkrízovú úroveň, potom sa vráťme k hodnotovej časti tohto problému a píšem alebo hovorím, že spoločne preto, pretože myslím si, že všetkým, ako sme tuná, všetkým bez výnimky nám záleží na fungujúcej ekonomike. Pretože práve fungujúca ekonomika je základným predpokladom, aby sa mali ľudia dobre – vaši voliči, naši voliči, všetci ľudia. A bohužiaľ, väčšina ekonomických predikcií hovorí o tom, že sa ekonomika nedostane na predkrízovú úroveň skôr ako o tri roky. A ja si tak myslím, že to je tak presne čas, kedy by sme sa mali k tejto téme, téme vrátiť, a dovtedy asi, asi by sme sa mali skôr venovať ekonomike. Čiže fakt, prosím, venujme čas a energiu ekonomike, bez nej nebude dobre fungovať zdravotníctvo ani sociálne veci, ani školstvo.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis