Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.10.2022 o 12:25 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.10.2022 17:55 - 17:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Najprv tak ideovo. Ono aj reálne peniaze sa používajú aj na trestnú činnosť a v miliardách. Čiže, bohužiaľ, tento segment, či už prania špinavých peňazí, ale teda akejkoľvek trestnej činnosti, nie je symptomaticky len ku kryptomenám. To funguje aj na každú fiat menu. Proste to sa deje, proti tomu štáty bojujú, teda jednak reguláciou a jednak represiou, samozrejme.
A tá druhá otázka alebo teda ten druhý pohľad je ten slovenský. No, ak vidíme nejakú kryptokomunitu a vidíme nulové príjmy na strane štátu, tak svojim spôsobom asi aj dnes štát nejaké úniky má, keďže vlastne je to buď teda v tom lepšom prípade zdaňujú, ak sa to, samozrejme, dá, daňová rezidencia, všetky tieto veci niekde inde, alebo sa to jednoducho proste nezdaňuje. Čiže už len vytvorením týchto jednoduchých alebo vylepšením tohto zákona nášho sa dostaneme k tomu, že niekto, kto doteraz nezdaňoval, povie, že, a mne už to nestojí za tú štandardnú daň, aby som ja bol v riziku, že raz mi zaklope finančná správa, takže už len toto pomôže a vlastne to, to množstvo tých únikov, alebo ako to nazvať, proste zníži.
No a potom, čo sa týka európskej legislatívy, to, samozrejme, si v tomto momente netrúfam odpovedať, že ako to bude tá legislatíva, ktorá vlastne dnes ešte neexistuje, že ako presne to bude regulovať. To je si myslím na, na dlhú debatu a je to teda úplne ďalšia téma. Ale určite to, samozrejme, treba, to sa zhodneme, a teda, ako som už povedal, Európska únia na tom pracuje a jedného dňa, samozrejme, bude nejaký produkt známy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, milí naši návštevníci, veľmi aj ja oceňujem, že teda krypto nadšenci, krypto komunita alebo už akokoľvek to dobre nazvať, že nás prišli pozrieť. A je, a ja poviem tiež tu na úvode, na úvod môjho vystúpenia, že to, čo hovoril aj Peťo, tam sedia tí, ktorí tomu rozumejú, skutočne rozumejú a ktorí vnímajú, čo všetko to vie priniesť, či už teda samotné kryptomeny, alebo vôbec celá tá technológia blockchain a všetko, čo na ňu vie byť naviazané.
No a my tu dole, my zákonodarci, by sme mali urobiť všetko preto, aby sme tie múdre hlavy, ktoré v našej krajine stále ešte nejaké sú, ešte všetci neodišli do zahraničia, aby sme urobili všetko preto, aby sme im pripravili aspoň porovnateľné podmienky s inými krajinami, aby vedeli už podnikať alebo teda vôbec akokoľvek to nazvať, aby vedeli pracovať s týmto odvetvím u nás doma. A ja som tu tak nejak za verejné financie, čiže ja sa na to budem pozerať aj z toho opačného pohľadu. A tak, aby z ich schopností, z ich šikovnosti aj štát vlastne mal nejaké verejné zdroje, ktoré, samozrejme, bude potom vedieť použiť všade, kde treba. Napríklad na vzdelávanie, aby aj oni mali svojich nástupcov.
Asi by som sa možno na začiatku vystúpenia odpichol od slov pána kolegu Beluského, ktorý hovoril, že zákon bude mať negatívny vplyv na rozpočet. No, teoreticky áno, ale prakticky v podstate nie. Pretože dnes štát viac-menej z kryptomien, ale vôbec aj z minimálneho kapitálového trhu, ktorý vôbec tu na Slovensku máme a je fakt maličký oproti, oproti iným krajinám, ale teda úplne to platí pre kryptomeny, nezískava dnes absolútne nič. Pretože tie podmienky, aké štát ponúka, tie daňové podmienky, to sa volá že absolútna smrť. Jednoducho kryptomeny na Slovensku takmer nikto nezdaňuje. Myslím, že to Peťo povedal, pán poslanec Cmorej povedal, že v podstate štát ani nevie vyčísliť, že koľko má vlastne zo zdaňovania kryptomien. Ja si to dovolím povedať, má jednu veľkú nulu.
Takže máme to čarovnú, máme tu čarovnú situáciu, kedy my tu ako poslanci, ako zákonodarci máme možnosť znížiť daňové zaťaženie a tá podmienka, ktorá to vždy brzdí, že teda uff, ako nahradíme tie vypadnuté príjmy štátneho rozpočtu. No tak tu tento problém nemáme. Pretože tie príjmy sú takmer nulové a presne sa stane to, čo sa stane v iných krajinách. Ak my nastavíme zmysluplné daňové podmienky, tak sa stane práve to, že tie kryptomeny sa začnú vlastne priznávať, zdaňovať a štát namiesto nuly dostane nejaké, nejaké prostriedky.
Škoda, že nemám tu štatistiku, ale myslím si, že keby sme sa pozreli na českú finančnú správu, tá by určite pri ich 15 % zdanení vedela vyčísliť, koľko štát vlastne zo zdaňovania kryptomien má. Dnes, myslím, že tu úplne nepadli presne tie čísla, zdaňujeme, teda používa sa tam aj ten zdravotný odvod, to je 14%. Zároveň samotná daň z príjmu, teda buď sadzba 19 alebo 25 podľa výšky príjmu daňovníka. Takže spolu je to zaťaženie 33 až 39 %. No, nečudujme sa, že má štát z toho nulu. Pri takto nastavených podmienkach to proste nebude zdaňovať nikto.
No a teda v podstate k čomu, čo teda ideme zmeniť alebo o čo sa uchádzame, aby sme našli dostatočnú podporu u či už kolegov v koalícií bývalých, alebo kolegov v opozícií, aby sme teda aspoň posunuli v tomto, v tomto kole tento zákon do druhého čítania a, samozrejme, potom ho prípadne vyladili, odladili všetky detaily a prípadne ešte nejak vylepšili. Takže jednoznačne je 14 % zdravotné odvody. No to sa tam dostalo práve tým, že štát proste vôbec, vôbec akoby nechápe a nestíha vlastne vôbec tejto, tejto legislatíve. Štát jednoducho použil, použil takéto možnože z jednej, z jedného pohľadu pochopiteľné, že no ak sa niečoho bojím, tak aby, nedajbože, o niečo neprišiel štát, tak to poriadne zaťaží a bude mať pocit, že je to dobré. No nie je to, nie je to tak. Takže 14 % z nuly je zasa nula, takže štát vlastne ani tuná o nič nepríde a okamžite by sa tie podmienky stali, stali zaujímavejšie.
Takisto, už to myslím kolegovia obaja spomínali, pri výmene jednej kryptomeny za druhú nedáva žiadny zmysel to zdaňovať. Presne tak, myslím, že pán Beluský to spomínal. Ak meníte dolár za euro a akokoľvek ďalej, tak proste toto sa nezdaňuje.
Časový test takisto po jednom roku, po jednom roku teda tých 7 %, aby, aby tam teda tiež bolo nejaké, nejaké zdanenie. Áno, pohrávali sme sa aj, aj s nulou, ale myslím si, že zasa zmysluplné je tých, tých 7 % by bolo zmysluplné. Definícia, ako kolega spomínal, to je, to je teda úplne v poriadku. No, či už teraz momentálne kryptomeny klesajú alebo teda, keď sme sa možno pozerali pred rokom, kedy tie čísla boli veľmi veľké, sú tu a myslím si, že štáty prestávajú proti nim bojovať. Stále tá akceptácia je vyššia, a to je možno tá dobrá správa, že Európska únia teda dlhodobo pracuje na legislatíve, ktorá by zjednotila trh s kryptomenami v rámci celej EÚ. A teda tú zásadnú zmenu by malo priniesť uznanie kryptomien za finančné nástroje.
Takže toto je možno taká tá dobrá správa, že z takého nieže nepodpory, ale pomaly skôr zo zakazovania sa vlastne to dostáva do režimu, že áno, aj tento nový a rýchlorastúci trh alebo segment, alebo ako to povedať, proste bude nejak regulovaný. Čiže myslím si, že taká tá vízia niekoľko rokov dopredu je, že aj to Slovensko sa vlastne bude zregulované a budú tie pravidlá teda porovnateľné s Európskou úniou a malo by to, samozrejme, byť nejaké zmysluplné. Ale to je beh na dlhé trate, preto aj táto naša novela, ktorá, a myslím, že aj to kolega povedal, že, samozrejme, nevyrieši všetky problémy, nespraví z nás nové Silicon Valley alebo niečo na ten spôsob, nejakú novú krajinu, kde teda všetci z celého sveta začnú, začnú svoje black, blockchainové projekty robiť na Slovensku. Ale možno je to ten povestné, také to kopnutie do toho prvého kamienka, ktorý proste možno rozhýbe ďalšie kamene a, a posunie, posunie túto situáciu smerom k lepším, lepším riešeniam.
Ja si myslím, že za mňa všetko. Kolegynky, kolegovia, prosím, pouvažujte. Je to veľmi zmysluplný nápad. Som veľmi rád, že môžem ešte raz zopakovať, že ten dosah, i keď my sami píšeme v tom zákone, že je negatívny, no je, ak znižujete zaťaženie, tak tam musíte napísať, že je to rozpočtovo negatívne. Ale reálne sú to minimálne nulové sumy, takže my práve opačne znížením daní môžeme zvýšiť príjmy štátu.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

21.10.2022 12:25 - 12:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, my sa rozprávame, len trošku mám pocit, že sa akoby nechceme pochopiť. Ešte raz. Akákoľvek regulácia proste nefunguje, ten odchod do toho onlinu je nevyhnutný a ten online bude, bohužiaľ, čierny. Čiže aj keby hneď sa zakázali všetky kamenné prevádzky úplne všade, nijak to neznamená, že ľudia prestanú hrať. Proste prejdú, prejdú do toho online priestoru. To, toto je fakt, to si len treba pozrieť, ako to je v prípade iných krajín, treba sa pozrieť do Česka, treba sa pozrieť do Poľska. V Poľsku je inak asi 20-tisíc, 20-tisíc nelegálnych stávkovacích portálov, mimo akejkoľvek schopnosti štátu ich regulovať. Štát áno, aj slovenský štát má šancu niečo vypnúť, ale do dňa to vznikne nanovo, proste internetová adresa má o jedno písmenko alebo číslo viac a ide sa ďalej. Cesta je rozumná regulácia, nie zákazy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 12:10 - 12:19 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľte aj mne pár slov k tomuto návrhu, ale nechcem sa venovať takej tej politike, čo je za tým, kolega predkladateľ teda to vcelku farbisto celé popísal. To, do tohto sa motať veľmi nejdem. Vnímajme však jednu vec, že sme proste slobodná demokratická spoločnosť, kde človek môže robiť veci aj tie, ktoré mu v nejakom konečnom dôsledku môžu poškodiť, a nie je cesta všetko zakazovať. Cesta je, aby teda tá spoločnosť nejak takéto veci regulovala a, samozrejme, dávala aj týmto, vyvažovala vlastne jednotlivé, jednotlivé akoby záujmy v spoločnosti.
A ja som presvedčený, že momentálne ten zákon o hazarde, tak ako je, je nastavený tak, že vyvažuje vlastne aj tú slobodu v tej spoločnosti, ale aj, samozrejme, ochranu tých, ktorí teda môžu spadnúť do problémov, a myslím si, že akékoľvek tie zásahy môžu tú situáciu skôr zhoršiť. Okej, ja môžem rešpektovať pohľad pána Čepčeka, že teda on to vidí tak, že ten hazard do spoločnosti nepatrí, môže to byť jeho názor, tak ako ja mám zasa názor, že je to súčasťou spoločnosti, ale to najhoršie a to, čomu sa chcem venovať, je, že tie návrhy, ktoré predkladá, tie zákazy a posunutia, to nevyrieši to, čo vyriešiť chce. Toto je také prekrytie si pásky očami a vlastne človek nebude vidieť tie problémy, pretože to, čo dnes bolo legálne, alebo je legálne a je regulované a kontrolované, a napríklad je aj register vylúčených osôb, proste teda kto má problémy s patologickým hraním, tak jednoducho hrať nemôže a musia to všetky herne aj všetky stávkové kancelárie rešpektovať. Toto všetko sa v podstate stratí. A stratí sa to preto, lebo žijeme v 21. storočí, žijeme v online dobe.
Dnes, a to sa na tých tipovacích proste, alebo stávkach, hej, športových stávkach, tam to asi vníma asi úplne každý, že pomaličky tie, tie, nazvime ich, kamenné pobočky zanikajú a všetko sa vlastne deje online, hej? Všetci, všetci vedia stávkovať cez telefón, cez teda smartfóny, a teda všetko sa deje v online. A je kľúčové, keďže ja som presvedčený, že nie je možné toto zakázať, akýkoľvek zákaz spôsobí nevyhnutné, a to je odchod hráčov do šedej, nelegálnej zóny. Akonáhle sa raz hráč dostane do takejto šedej zóny, všetky tie parametre, všetky tie nastavenia ochranné, ktoré táto krajina má, sú vypnuté. Za prvé, proste neplatia, toto sú, to sú zahraniční nelegálni poskytovatelia a všetko, proste štát nad tým nemá žiadny dosah. A toto sa netýka len kurzových stávok. Toto sa, samozrejme, týka aj tých herní, hej? My dneska stále to ešte vnímame, že to je, to je nejaká tá kamenná položka. Nie, stále viac je to online segment. Online kasína, online ja neviem čo všetko, a jednoducho tieto internetové portály sa nedajú zastaviť. Nedajú. Sme v 21. storočí, internet sa nedá zablokovať.
Zablokovať sa dá tá legálnosť toho celého, všetci hráči odídu do nelegálneho segmentu, kde to spôsobí škody, ktoré som hovoril, a zároveň, samozrejme, z tej nelegálnej časti hazardu štát nemá žiadne príjmy. Lebo tu si treba tiež uvedomiť, že spoločnosti podnikajúce v sektore hazardu sú teda nielen veľmi striktne regulované, ale aj viac zdaňované, pretože je to určitá negatívna externalita, to áno. Takže ony majú ešte aj špeciálny odvod z hazardu. Len z tohto odvodu táto krajina má približne 230 mil. eur, ktoré, samozrejme, slúžia aj na riešenie nejakých tých negatívnych, negatívnych vplyvov, ktoré to má, či už teda potrebu liečenia, alebo teda prevádzkovanie či už úradu pre hazard, alebo teda všetkých tých ochranných nastavení. A takisto to proste tie príjmy odídu. Ale čo je naprosto isté a jasné, my nebudeme vidieť, že tí hráči hrajú, nebudú mať žiadnu formu ochrany, ktorú štát dnes v tej legálnej časti poskytuje, nebude mať štát z toho žiadne príjmy, ale jedno tu zostane. Ten hráč, ktorý bude hrať na tej zahraničnej stránke, kdekoľvek, on keď sa dostane do problémov, keď sa dostane do nejakej závislosti, no tak tá závislosť sa prejaví tuná v jeho reálnom živote a aj liečiť sa bude na Slovensku. Takže ja som presvedčený, že to, čo predkladá pán predkladateľ, nijakovsky nesplní ten účel, ktorý si sám on dal, aby toho hazardu bolo možno menej alebo aby bol možno z jeho pohľadu lepšie regulovaný. Fakt nie.
No a jedna z tých vecí, z tých zmien, v podstate jedna zo základných vecí je, že posúva teda vek 18 rokov, odkedy teda môžu ľudia začať legálne hrať, na 21. Je si treba uvedomiť, že myslím, že dokonca od štrnásť rokov je človek trestne zodpovedný za seba a za svoje konanie. A to, že je to do osemnásť, je absolútne v poriadku a myslím si, že štát má, do nejakej miery sa mu to darí, ale, samozrejme, tú snahu treba vynakladať stále, robiť maximum, práve to, aby zabezpečil, aby tie deti do tých 18 určite nehrali. A zvyšovať to na, do 21 je absolútne nesprávny postoj. Tu sa môžme baviť o tom, že teraz je podobný návrh aj s alkoholom. Všetci tí osemnásťroční prejdú, prejdú na zahraničné internetové hazardné portály, proste prejdú fakt do čierneho trhu a zasa len budú absolútne bez ochrany. Čiže namiesto aby sa teda posúvala takto tá výška, tá legálnosť do výšky až 21 rokov, treba robiť práve opačne, všetko pre to, aby sme zabezpečili, aby nehrali do osemnásť. A ja to znova poviem, aby deti nepili do osemnásť. A posúvaním aj tohto na 21, či už teda aj to pitie, alebo aj ten hazard, bezpečne naučíme decká jediné, naučíme ich nerešpektovať platné zákony, naučíme ich hľadať možnosti, ako sa im vyhnúť. A ja to zopakujem, nie je ľahšia cesta, ako sa tomuto, tomuto vlastne vyhnúť tak, že človek odíde na tieto zahraničné portály.
Čiže ja nevidím v tom návrhu zákona pána predkladateľa jediný bod, ktorý by skutočne dokázal akoby to znížiť, to množstvo toho hazardu. Nie, dokáže len to, že nebudeme vidieť, čo sa deje. Áno, v nejakej štatistike to bude vidieť. Budeme vidieť, že odvod z toho hazardu bude menší a menší, ale nebude to znamenať, že ľudia prestali, prestali hazardovať. Bude to znamenať, že odišli do čierneho trhu, odišli do ilegality, odišli preč z ochrany, ktorú im štát dnes poskytuje.
A teraz sa ešte na to pozrime z tej druhej strany, a to možno bude vidieť veľmi-veľmi rýchlo aj v tej Nitre, všetko, čo je nelegálne, vytvára proste ten čierny trh, a to je realita, hej? Toto zasa tu budú čierne herne, ktoré kto ich asi bude prevádzkovať? No rôzne mafiánske skupiny, hej? A to zasa bude len zvyšovať to riziko tých ľudí, ktorí budú v takýchto hrať, to skutočne, že je, vždy je nejaká taká tá správna miera ochrany, ktorá je vyvážená. Ja to stále budem hovoriť.
Tá ochrana je nejaká potrebná, len treba nájsť tú vyváženosť. Ja som presvedčený, že tá vyváženosť plus-mínus je teraz a týmto, týmto smerom treba ísť. A samozrejme, robme všetky také tie výchovné pôsobenia. Jasné, nech sú na školách prednášky, aké riziká to prináša, vychovávajme našu mládež. Toto všetko je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme, v rodine, samozrejme, v škole. Ale zákazy tieto veci neriešia. A to teraz neni, že sme vymysleli koleso. Stačí sa pozrieť do akejkoľvek krajiny, kde sa pustili do všetkých zákazov, tvrdých zákazov a tvrdého vyžadovania zákazov týchto negatívnych externalít. Všade sa to ukázalo, že to nie je cesta. Cesta je legálne regulovať všetky tieto negatívne externality.
No a potom tie ďalšie body, ono sa to možno javí ako relatívne drobný návrh, ale treba zasa povedať, že tie nastavenia, autobusová stanica a, ja neviem, vlaková stanica a rôzne tieto, už... (reakcia okoloidúceho poslanca), dobre... čiže toto všetko vlastne vo finále zasa spôsobí, že legálne toho bude možné ďaleko-ďaleko menej, veď tie mestá nie sú tak veľké a nespôsobí to nič iné, len zasa vyšší, vyšší tlak, že budú nelegálne. Takže prosím, kolegyne, kolegovia, keď budete uvažovať nad týmto zákonom, tak zamyslite sa takto nejak.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:55 - 11:56 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a takisto ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nestihol som sa prihlásiť do rozpravy, tak aspoň takto chvíľku.
Nejdem k celému zákonu. Myslím si, že tiež, že je pozitívny a pomáha. Je tu jedna vec, vlastne v § 4 sa v ods. 4 pripája táto veta: "Príjmy získané za poskytnutie týchto služieb môže horská služba použiť na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním, súvisiaceho so záchrannou činnosťou." Takto, ono to je akože že jasné, super, majú nejaké príjmy, zabezpečujú nejaké športové podujatia, tie peniaze si môžu použiť na to. Ako ten taký prvý pohľad je okej, len ak by sme sa takto pozreli, že vlastne každá organizácia, ktorá má schopnosť získavať nejaké príjmy a natiahli to napríklad aj že priamo, ja neviem, na nejakú daň na čokoľvek a vlastne len ich bude používať, tak sa dostaneme do problému, že teda tie odvetvia, ktoré len spotrebovávajú verejné zdroje, by vlastne boli bez zdrojov. Čiže toto je taký že tento... oproti tomu veľkému pohľadu na štát, že teda daň je neurčitá platba, ktorá sa potom následne rozdeľuje, toto je trošku problém. Takže len chcel som na toto, na toto upozorniť.
No, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 16:25 - 16:32 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem za slovo. Rozprava sa chýli ku koncu, takže už to nebude dlho trvať. Áno, niekomu sa zdá, tu mi aj kolegynka hovorí, a veď to nikoho nezaujíma, toto proste už skončime.
Takto. Rozprávame o peniazoch. Všetko na svete je na začiatku aj na konci aj o peniazoch. Ak rozprávame o pomoci ľuďom, potrebujeme na ňu peniaze. Práveže tento parlament by sa mal oveľa viacej rozprávať o každom jednom zákone, ktorý má spojenie o peniazoch. Takže toto, toto, prosím, ešte skúste vydržať ešte tých deväť minút, o ktorých vás ja mojím vystúpením oberiem.
A začnem, pán poslanec Kuriak, kde si? Tu si, tu si, výborne, sa mi zdalo, že si odišiel. Pardon, ja som sa chcel spýtať dobre (povedané so smiechom), výborne, výborne. Takto, veľmi rýchlo. Čo by si si vybral, ako áno, viem, že teda máš penzión alebo niečo také. Je lepšie riešenie teda 10 % DPH na celý rok v teda tej reštaurácii, ktorá k tomu patrí, alebo 20-percentná takáto zľava, a teda tak ako ju prezentoval minister financií, na štvrť roka. Čo ti viacej pomôže? Prosím, skús povedať. (Reakcia poslanca Kuriaka.) Perfektné. presne tak. Ďakujem pekne za pravdivú odpo... (Reakcia poslanca Kuriaka.) Áno, ale my sme zákonodarci, my máme právo, a toto je to ďalšie klamstvo, ktoré Igor Matovič tu na rovinu povedal, nestojí tá situácia, že je len jedna možnosť na svete, táto, o ktorej sa práve bavíme. Ona bola aj na minulej schôdzi na svete, možnosť 10 % DPH, a keď ten zákon nebude úplne rovnaký, čo nemusí, lebo ten náš zákon, ktorý neprešiel, obsahoval v tom tele zákona aj lieh. Čiže ten zákon, keď bude iný, inak koncipovaný, ale robiaci to isté, máme tu ix príkladov, on vie byť aj skôr. Čiže my máme na stole, stále máme na stole možnosť dať 10 % pre DPH. Jediná vec tomu bráni, môj predchodca tuto za pult, za týmto pultíkom, minister financií to za žiadnych okolností nechce.
A ale už aj pripustil teraz. Veď, veď, keď by som bral posledné slová, celé to je, samozrejme, varenie z vody, lebo ten zákon, on nič také, nič z toho, čo tu Igor Matovič povedal, nehovorí. Ten zákon hovorí, že bude uznesenie vlády, v ktorom sa môže stať, čo Igor prejudikuje. Okej. Ale teda dobre, povedal minister financií, že na štvrť roka by teda vracal 20 % z každého nákupu v gastre. Ja som presvedčený, že to, čo toto bude stáť štát počas toho štvrť roka a gastru to nijak priamo nepomôže, mimo to, že teda príde viacej zákazníkov, inak aj to som ale povedal v mojom vystúpení, povedal som, že áno, nejakí zákazníci navyše prídu, tak, tak to, čo to bude štát stáť na tých daniach, tak za to mohol byť celý rok 10-percentná DPH. Pomáhajúca každému jednému gastropodniku na Slovensku.
No a teraz sa vyjadrím k tomu, že teda čo pomáha, čo nepomáha. Toto dobre Igor hovoril, samozrejme, toto bude nejak nútiť, že ten, čo nevydáva bločky, že teda asi ich bude vydávať. Ale to zasa, to nie je jediná možnosť. Pozrime sa na to opačne. To isté, použijem podobný príklad. Poctivý podnikateľ platí 20 % DPH, to je presne ten istý, ten istý podnikateľ, ako ho spomínal Igor Matovič. A tu je ten nepoctivý, ktorý proste možno neplatí, že, že úplne že žiadnu, ale teda vydáva menej bločkov, robí kadejaké podvody, proste tú dépeháčku neplatí.
No a teraz si zoberme, že ten, čo ju neplatí, samozrejme, on je dnes vo výhode v oboch týchto príkladoch, ale ešte raz, tu je tá možnosť zníženia dépeháčky. Ak vy, ak by sme znížili DPH na gastro na tých 10 %, takže nič nepomôžeme teda tomu nepoctivému. Výrazne pomôžeme tomu poctivému, pretože tá jeho nevýhoda, ktorá v tom extrémnom prípade mohla byť celá dépeháčka, ktorú on musel odviesť, a tento ju neodviedol, tak jednoducho len jedným rozhodnutím, okamžite od 1. januára pre všetkých poctivých podnikateľov sa zníži výrazne ich nevýhoda oproti tým nepoctivým. Minimálne na celý rok. Pretože vedeli by sme tú dépeháčku znížiť na celý rok. Takže toto je, toto je tá vec, že pomohli by sme. Vedeli by sme pomôcť poctivým aj inak, než len týmto riešením.
A viete, čo by stálo zníženie dépeháčky na administratíve? Že nič. To je jeden riadok v zákone a vybavené. Áno, samozrejme, bude to stáť na tom, že výber dane minimálne na začiatku by bol o niečo nižší. Ale nič z toho, z tých mrakov byrokracie, ktoré spomína ten zákon, ktorý chcete práve prijať, by nebolo. Pomáhalo by to viac, tuná to potvrdil aj kolega Kuriak, že by si vybral radšej tú možnosť. Čiže pomohlo by to viacej samotnému gastru, pomohlo by to aj nejak ľuďom, lebo proste, veď ten podnikateľ by mohol dať 10 % zľavu, keď vlastne už ho, proste tá dépeháčka nie je taká veľká, mohol by to spraviť. Takže pomohlo by to aj ľuďom a proste toto je správna cesta, hej? No. Takže prosím, skúsme sa, skúsme sa nad týmto zamyslieť.
A teda ešte keď sa vrátim k tomu príkladu tých podnikateľov. Keď už bude len 10 %, tak ono to nie je len, len strata, že ten, čo platil 20, bude platiť len 10. Áno, to, samozrejme, do štátneho rozpočtu príde menej. Ale ten, ktorý neplatil nič, vystavoval sa, samozrejme, riziku toho, že robí trestný čin a že teda môže byť postihnutý, ale tá, ten rozdiel medzi tou žiadnou a 20-percentnou dépeháčkou bol veľmi zaujímavý, tak tomu sa vlastne riziko toho, že robí trestný čin, nijak nezmenšilo, stále robí daňový podvod. Ale to, to, proste ten vývar z toho alebo ako to povedať, má, proste minimálne je o polovicu menší. Takže práve zasa z tých podnikateľov si niekto vie povedať, že ach, už sa mi to neoplatí s tými bločkami čachrovať, ja ich začnem vydávať, lebo tých 10 % DPH je už malá motivácia na to, aby človeku hrozilo, nechcem povedať, že väzenie, ale teoreticky aj áno, proste jednoducho hrozilo stíhanie za to, že robí daňový podvod a že robí trestný čin.
Takže dnes už minister financií pripustil, že vie tie peniaze obetovať. Teraz už len všetci ho skúsme nejak spoločne presvedčiť, aby namiesto zlého riešenia, takto to poviem, urobil riešenie dobré. No a, dobre, asi všetko.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 16:25 - 16:27 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Budem rýchly, mám len dve minúty.
No v prvom rade, presne typické vystúpenie nášho pána ministra financií. Položil som v mojom vystúpení ix otázok, odpoveď som nedostal ani na jednu.
Samozrejme, povedal si svoje a odišiel, presne tak, však teda asi tak to má byť, no dobre. Klasicky zasa vo vystúpení, no presne to, čo Igor Matovič vždy zvykne, dáva ľuďom do úst to, čo nepovedali. Prosím, kde som ja v mojom vystúpení povedal alebo, alebo Jarka Halgašová, že chceme chrániť podvodníkov. Také nič nebolo povedané, ani nikdy nebude povedané, ale Igor Matovič to vo vystúpení povedal ako, ako jasnú vec. Takisto nie je pravda, že sa nedá znížiť dépeháčka na 10 %, lebo pol roka, lebo to tu bolo. Nie. Veď ten návrh vie vyzerať inak a vie ľahko vyzerať inak, lebo ten náš návrh bol komplexnejší a boli tam aj iné veci.
Kolegovci z OĽANO, ak chcete pomôcť gastru, tak bez problémov vieme ešte zvládnuť dokonca roka im znížiť tú dépeháčku na 10 %, aby sme im pomohli. Myslím dokonca roka to schváliť, aby to najbližší rok vedeli mať. No dobrá správa je, a to by vám mohlo, kolegovci, trošku pomôcť po, v presviedčaní vášho šéfa. No Igor Matovič teraz povedal, že na prvý kvartál chce teda vracať viac, ako sa vyberie v celom gastre, teda dépeháčka. No to je podľa mňa asi toľko, o koľko prídeme, keby sme na celý rok na tých 10 % znížili dépeháčku.
Takže pripustil to, vyzerá, že by štátny rozpočet bez toho mohol fungovať, už to len treba urobiť a treba to urobiť zmysluplne. A zvyšok poviem v ústnej rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 16:10 - 16:12 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne aj za všetky pripomienky všetkým kolegynkám, kolegom.
Anka Mierna, áno, ja sa ospravedlňujem, presne tak, nemal by som spomínať konkrétny reťazec, už ho nebudem spomínať, áno, máš pravdu, nemal by som, jasné.
Čo sa týka Jarky Halgašovej, plne súhlasím a zopakujem to ešte raz. Ak chceme reálne pomôcť gastru, potrebuje aspoň na obmedzené obdobie 10-percentnú DPH. Toto gastru nepomôže.
No čo sa týka kolegynky Andrejuvovej, ja som hovoril iné, že dobrovoľnosť poskytnutia údajov alebo povinnosť poskytnutia údajov, toto bolo, keď sa zavádzala e-kasa, tam toto bolo, fakt sa to dostalo na Ústavný súd, že štát chcel, aby dokázal zidentifikovať vlastne toho človeka, kde to kúpil, hej? Normálne toto, to fakt bolo treba si to pozrieť. Už sme to tu mali. Teraz to nerobíme, to nehovorím. Ale už ten pokus bol a je možné, že sa, by sa opakoval, hej?
No a teraz, že či štát zavádza efektívne riešenia, že keby to nebolo efektívne riešenie, štát by ho nezavádzal. No tuto si myslím, že teda štát zavádza aleže veľmi veľa neefektívnych riešení, veľmi veľa. A jeden, jeden pohľad na tú vec je, že proste to, to stále viac a viac stojí, celá tá prevádzka štátu a máme stále väčší a väčší deficit, hej? Ako v roku 2019 všetky výdavky štátneho rozpočtu boli 18 miliárd eur. V budúcom roku budú 35 miliárd eur. To je v priebehu pár rokov zdvojnásobenie výdavkov. Dobre, je tam nejaká inflácia, je tam niečo, ale zjavne asi to nie sú efektívne riešenia, pretože keby boli, áno, keby boli príjmy proste teda nejaké že, že väčšie, tak povedzme, možno. Ale nie je to tak.
Viac nestihnem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis