Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.10.2022 o 18:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.10.2022 18:10 - 18:10 hod.

Marián Viskupič
Len oznámim, hlasujeme zajtra 11.00 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

26.10.2022 18:10 - 18:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Samozrejme, určite treba veci vylepšovať, o tom nie je pochýb. Asi by mala skutočne tá linka fungovať dlhodobejšie, ideálne nonstop, to je pravda. Len to sa nevyrieši takto, veď sám ste, pán kolega, povedali, že teda sektor hazardu bude mať vysoký zisk. No ja poviem k tomu, že, samozrejme, zaplatia odvod z hazardu, zaplatia štandardnú daň zo zisku a všetky ostatné dane, samozrejme, za svojich zamestnancov a v tomto, že tieto peniaze, samozrejme, sú, dnes idú do štátneho rozpočtu. A áno, v tom súhlasím, majú slúžiť na to, aby teda tie negatívne problémy, ktoré teda toto odvetvie vie spôsobovať, aby boli teda čo najlepšie riešené. Hej, čiže toto áno, ale nejde to, toto nie je cesta.
Tak hovorím, že zámer môže byť dobrý, ale cesta nie je správna a možno tak všeobecne ešte poviem, ešte mám chvíľku času, že vidíte, že asi tá a vôbec celá tá regulácia hazardu, o ktorú sa, pán kolega, snažíte v rôznych vašich návrhoch. No, hazard je a bude bez ohľadu na to, aká je to krajina, aké je to odvetvie. Tam je len rozdiel, že či bude biely, alebo čierny. A tuto keď aj teda budú mať vyzerá že vysoký zisk tento rok, no mne sa zdá, že asi teda možno práve máme tie, tú legislatívu v celku dobre nastavenú, že teda môžu fungovať v legálnom prostredí, môžu produkovať aj zisk, z ktorých vlastne potom štát vie sanovať aj tie negatívne vplyvy, ktoré to teda vie spôsobovať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

26.10.2022 17:55 - 17:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len veľmi rýchlo. Čiže pán navrhovateľ chce, aby vlastne odvod z hazardných hier v nejakej jeho existujúcej časti sa stal vlastne príjmom priamo, tak ako ich definoval, teda nejakých konkrétnych či už teda zdravotných, alebo tie linky, aby to teda bol príjem konkrétnej, nechcem povedať že firmy, ale konkrétnej organizácie, ktorá teda zabezpečuje potom nejaké, nejaké ďalšie fungovanie.
No treba to takto povedať, že ja prečítam definíciu dane, respektíve odvodu dane, je povinná zákonom určená platba, ktorú odvádzajú fyzické a právnické osoby v určenej výške a v stanovenej lehote do štátneho alebo miestneho rozpočtu. Je neúčelová, neekvivalentná, pravidelná alebo nepravidelná. Len ide o to, že ono sa to vždy javí tak úplne super, že áno, niektoré odvetvie generuje nejaké príjmy, všeobecne štátneho rozpočtu, tak o tých príjmoch povedzme, že nech sa použijú na toto, na toto, na toto, na toto. Ono to akože sa javí, že jak je to dobre, hej? Len treba vždy sa pozerať na taký ten celkový obrázok.
Pretože sú odvetvia, také školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, ktoré generujú ale že výrazne menej príjmov, ako sú ich teda potreby finančné, a ak my budeme každým zákonom robiť presne toto, že dané príjmy priradíme niekde, no tak sa nám bude stávať to, že tie odvetvia potom nebudú mať dostatok financií, alebo teda možno moja otázka teda na pána predkladateľa je to, že keď sa to takto priradí priamo, povedzme že teda na nejaké tie lekárske služby riešenia závislosti, že teda či teda to znamená, že vlastne keďže dnes je to platené priamo zo štátneho rozpočtu, vlastne z rezortu zdravotníctva, či teda tam vlastne sa to poníži, ale potom že aký to má význam, hej? Čiže toto si len tu chcem povedať ten celkový pohľad, i keď sa to javí, že super, presne to priraďme, budú tie peniaze akoby k dispozícii a bude to dobré. Nie. V tom veľkom obrázku to nefunguje, pretože potom hovorím, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby zasa nebudú mať z čoho financovať svoje zdroje.
Ďakujem pekne. Len toľko som chcel.
Skryt prepis
 

26.10.2022 17:55 - 17:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Najprv tak ideovo. Ono aj reálne peniaze sa používajú aj na trestnú činnosť a v miliardách. Čiže, bohužiaľ, tento segment, či už prania špinavých peňazí, ale teda akejkoľvek trestnej činnosti, nie je symptomaticky len ku kryptomenám. To funguje aj na každú fiat menu. Proste to sa deje, proti tomu štáty bojujú, teda jednak reguláciou a jednak represiou, samozrejme.
A tá druhá otázka alebo teda ten druhý pohľad je ten slovenský. No, ak vidíme nejakú kryptokomunitu a vidíme nulové príjmy na strane štátu, tak svojim spôsobom asi aj dnes štát nejaké úniky má, keďže vlastne je to buď teda v tom lepšom prípade zdaňujú, ak sa to, samozrejme, dá, daňová rezidencia, všetky tieto veci niekde inde, alebo sa to jednoducho proste nezdaňuje. Čiže už len vytvorením týchto jednoduchých alebo vylepšením tohto zákona nášho sa dostaneme k tomu, že niekto, kto doteraz nezdaňoval, povie, že, a mne už to nestojí za tú štandardnú daň, aby som ja bol v riziku, že raz mi zaklope finančná správa, takže už len toto pomôže a vlastne to, to množstvo tých únikov, alebo ako to nazvať, proste zníži.
No a potom, čo sa týka európskej legislatívy, to, samozrejme, si v tomto momente netrúfam odpovedať, že ako to bude tá legislatíva, ktorá vlastne dnes ešte neexistuje, že ako presne to bude regulovať. To je si myslím na, na dlhú debatu a je to teda úplne ďalšia téma. Ale určite to, samozrejme, treba, to sa zhodneme, a teda, ako som už povedal, Európska únia na tom pracuje a jedného dňa, samozrejme, bude nejaký produkt známy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, milí naši návštevníci, veľmi aj ja oceňujem, že teda krypto nadšenci, krypto komunita alebo už akokoľvek to dobre nazvať, že nás prišli pozrieť. A je, a ja poviem tiež tu na úvode, na úvod môjho vystúpenia, že to, čo hovoril aj Peťo, tam sedia tí, ktorí tomu rozumejú, skutočne rozumejú a ktorí vnímajú, čo všetko to vie priniesť, či už teda samotné kryptomeny, alebo vôbec celá tá technológia blockchain a všetko, čo na ňu vie byť naviazané.
No a my tu dole, my zákonodarci, by sme mali urobiť všetko preto, aby sme tie múdre hlavy, ktoré v našej krajine stále ešte nejaké sú, ešte všetci neodišli do zahraničia, aby sme urobili všetko preto, aby sme im pripravili aspoň porovnateľné podmienky s inými krajinami, aby vedeli už podnikať alebo teda vôbec akokoľvek to nazvať, aby vedeli pracovať s týmto odvetvím u nás doma. A ja som tu tak nejak za verejné financie, čiže ja sa na to budem pozerať aj z toho opačného pohľadu. A tak, aby z ich schopností, z ich šikovnosti aj štát vlastne mal nejaké verejné zdroje, ktoré, samozrejme, bude potom vedieť použiť všade, kde treba. Napríklad na vzdelávanie, aby aj oni mali svojich nástupcov.
Asi by som sa možno na začiatku vystúpenia odpichol od slov pána kolegu Beluského, ktorý hovoril, že zákon bude mať negatívny vplyv na rozpočet. No, teoreticky áno, ale prakticky v podstate nie. Pretože dnes štát viac-menej z kryptomien, ale vôbec aj z minimálneho kapitálového trhu, ktorý vôbec tu na Slovensku máme a je fakt maličký oproti, oproti iným krajinám, ale teda úplne to platí pre kryptomeny, nezískava dnes absolútne nič. Pretože tie podmienky, aké štát ponúka, tie daňové podmienky, to sa volá že absolútna smrť. Jednoducho kryptomeny na Slovensku takmer nikto nezdaňuje. Myslím, že to Peťo povedal, pán poslanec Cmorej povedal, že v podstate štát ani nevie vyčísliť, že koľko má vlastne zo zdaňovania kryptomien. Ja si to dovolím povedať, má jednu veľkú nulu.
Takže máme to čarovnú, máme tu čarovnú situáciu, kedy my tu ako poslanci, ako zákonodarci máme možnosť znížiť daňové zaťaženie a tá podmienka, ktorá to vždy brzdí, že teda uff, ako nahradíme tie vypadnuté príjmy štátneho rozpočtu. No tak tu tento problém nemáme. Pretože tie príjmy sú takmer nulové a presne sa stane to, čo sa stane v iných krajinách. Ak my nastavíme zmysluplné daňové podmienky, tak sa stane práve to, že tie kryptomeny sa začnú vlastne priznávať, zdaňovať a štát namiesto nuly dostane nejaké, nejaké prostriedky.
Škoda, že nemám tu štatistiku, ale myslím si, že keby sme sa pozreli na českú finančnú správu, tá by určite pri ich 15 % zdanení vedela vyčísliť, koľko štát vlastne zo zdaňovania kryptomien má. Dnes, myslím, že tu úplne nepadli presne tie čísla, zdaňujeme, teda používa sa tam aj ten zdravotný odvod, to je 14%. Zároveň samotná daň z príjmu, teda buď sadzba 19 alebo 25 podľa výšky príjmu daňovníka. Takže spolu je to zaťaženie 33 až 39 %. No, nečudujme sa, že má štát z toho nulu. Pri takto nastavených podmienkach to proste nebude zdaňovať nikto.
No a teda v podstate k čomu, čo teda ideme zmeniť alebo o čo sa uchádzame, aby sme našli dostatočnú podporu u či už kolegov v koalícií bývalých, alebo kolegov v opozícií, aby sme teda aspoň posunuli v tomto, v tomto kole tento zákon do druhého čítania a, samozrejme, potom ho prípadne vyladili, odladili všetky detaily a prípadne ešte nejak vylepšili. Takže jednoznačne je 14 % zdravotné odvody. No to sa tam dostalo práve tým, že štát proste vôbec, vôbec akoby nechápe a nestíha vlastne vôbec tejto, tejto legislatíve. Štát jednoducho použil, použil takéto možnože z jednej, z jedného pohľadu pochopiteľné, že no ak sa niečoho bojím, tak aby, nedajbože, o niečo neprišiel štát, tak to poriadne zaťaží a bude mať pocit, že je to dobré. No nie je to, nie je to tak. Takže 14 % z nuly je zasa nula, takže štát vlastne ani tuná o nič nepríde a okamžite by sa tie podmienky stali, stali zaujímavejšie.
Takisto, už to myslím kolegovia obaja spomínali, pri výmene jednej kryptomeny za druhú nedáva žiadny zmysel to zdaňovať. Presne tak, myslím, že pán Beluský to spomínal. Ak meníte dolár za euro a akokoľvek ďalej, tak proste toto sa nezdaňuje.
Časový test takisto po jednom roku, po jednom roku teda tých 7 %, aby, aby tam teda tiež bolo nejaké, nejaké zdanenie. Áno, pohrávali sme sa aj, aj s nulou, ale myslím si, že zasa zmysluplné je tých, tých 7 % by bolo zmysluplné. Definícia, ako kolega spomínal, to je, to je teda úplne v poriadku. No, či už teraz momentálne kryptomeny klesajú alebo teda, keď sme sa možno pozerali pred rokom, kedy tie čísla boli veľmi veľké, sú tu a myslím si, že štáty prestávajú proti nim bojovať. Stále tá akceptácia je vyššia, a to je možno tá dobrá správa, že Európska únia teda dlhodobo pracuje na legislatíve, ktorá by zjednotila trh s kryptomenami v rámci celej EÚ. A teda tú zásadnú zmenu by malo priniesť uznanie kryptomien za finančné nástroje.
Takže toto je možno taká tá dobrá správa, že z takého nieže nepodpory, ale pomaly skôr zo zakazovania sa vlastne to dostáva do režimu, že áno, aj tento nový a rýchlorastúci trh alebo segment, alebo ako to povedať, proste bude nejak regulovaný. Čiže myslím si, že taká tá vízia niekoľko rokov dopredu je, že aj to Slovensko sa vlastne bude zregulované a budú tie pravidlá teda porovnateľné s Európskou úniou a malo by to, samozrejme, byť nejaké zmysluplné. Ale to je beh na dlhé trate, preto aj táto naša novela, ktorá, a myslím, že aj to kolega povedal, že, samozrejme, nevyrieši všetky problémy, nespraví z nás nové Silicon Valley alebo niečo na ten spôsob, nejakú novú krajinu, kde teda všetci z celého sveta začnú, začnú svoje black, blockchainové projekty robiť na Slovensku. Ale možno je to ten povestné, také to kopnutie do toho prvého kamienka, ktorý proste možno rozhýbe ďalšie kamene a, a posunie, posunie túto situáciu smerom k lepším, lepším riešeniam.
Ja si myslím, že za mňa všetko. Kolegynky, kolegovia, prosím, pouvažujte. Je to veľmi zmysluplný nápad. Som veľmi rád, že môžem ešte raz zopakovať, že ten dosah, i keď my sami píšeme v tom zákone, že je negatívny, no je, ak znižujete zaťaženie, tak tam musíte napísať, že je to rozpočtovo negatívne. Ale reálne sú to minimálne nulové sumy, takže my práve opačne znížením daní môžeme zvýšiť príjmy štátu.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

21.10.2022 12:25 - 12:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, my sa rozprávame, len trošku mám pocit, že sa akoby nechceme pochopiť. Ešte raz. Akákoľvek regulácia proste nefunguje, ten odchod do toho onlinu je nevyhnutný a ten online bude, bohužiaľ, čierny. Čiže aj keby hneď sa zakázali všetky kamenné prevádzky úplne všade, nijak to neznamená, že ľudia prestanú hrať. Proste prejdú, prejdú do toho online priestoru. To, toto je fakt, to si len treba pozrieť, ako to je v prípade iných krajín, treba sa pozrieť do Česka, treba sa pozrieť do Poľska. V Poľsku je inak asi 20-tisíc, 20-tisíc nelegálnych stávkovacích portálov, mimo akejkoľvek schopnosti štátu ich regulovať. Štát áno, aj slovenský štát má šancu niečo vypnúť, ale do dňa to vznikne nanovo, proste internetová adresa má o jedno písmenko alebo číslo viac a ide sa ďalej. Cesta je rozumná regulácia, nie zákazy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 12:10 - 12:19 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľte aj mne pár slov k tomuto návrhu, ale nechcem sa venovať takej tej politike, čo je za tým, kolega predkladateľ teda to vcelku farbisto celé popísal. To, do tohto sa motať veľmi nejdem. Vnímajme však jednu vec, že sme proste slobodná demokratická spoločnosť, kde človek môže robiť veci aj tie, ktoré mu v nejakom konečnom dôsledku môžu poškodiť, a nie je cesta všetko zakazovať. Cesta je, aby teda tá spoločnosť nejak takéto veci regulovala a, samozrejme, dávala aj týmto, vyvažovala vlastne jednotlivé, jednotlivé akoby záujmy v spoločnosti.
A ja som presvedčený, že momentálne ten zákon o hazarde, tak ako je, je nastavený tak, že vyvažuje vlastne aj tú slobodu v tej spoločnosti, ale aj, samozrejme, ochranu tých, ktorí teda môžu spadnúť do problémov, a myslím si, že akékoľvek tie zásahy môžu tú situáciu skôr zhoršiť. Okej, ja môžem rešpektovať pohľad pána Čepčeka, že teda on to vidí tak, že ten hazard do spoločnosti nepatrí, môže to byť jeho názor, tak ako ja mám zasa názor, že je to súčasťou spoločnosti, ale to najhoršie a to, čomu sa chcem venovať, je, že tie návrhy, ktoré predkladá, tie zákazy a posunutia, to nevyrieši to, čo vyriešiť chce. Toto je také prekrytie si pásky očami a vlastne človek nebude vidieť tie problémy, pretože to, čo dnes bolo legálne, alebo je legálne a je regulované a kontrolované, a napríklad je aj register vylúčených osôb, proste teda kto má problémy s patologickým hraním, tak jednoducho hrať nemôže a musia to všetky herne aj všetky stávkové kancelárie rešpektovať. Toto všetko sa v podstate stratí. A stratí sa to preto, lebo žijeme v 21. storočí, žijeme v online dobe.
Dnes, a to sa na tých tipovacích proste, alebo stávkach, hej, športových stávkach, tam to asi vníma asi úplne každý, že pomaličky tie, tie, nazvime ich, kamenné pobočky zanikajú a všetko sa vlastne deje online, hej? Všetci, všetci vedia stávkovať cez telefón, cez teda smartfóny, a teda všetko sa deje v online. A je kľúčové, keďže ja som presvedčený, že nie je možné toto zakázať, akýkoľvek zákaz spôsobí nevyhnutné, a to je odchod hráčov do šedej, nelegálnej zóny. Akonáhle sa raz hráč dostane do takejto šedej zóny, všetky tie parametre, všetky tie nastavenia ochranné, ktoré táto krajina má, sú vypnuté. Za prvé, proste neplatia, toto sú, to sú zahraniční nelegálni poskytovatelia a všetko, proste štát nad tým nemá žiadny dosah. A toto sa netýka len kurzových stávok. Toto sa, samozrejme, týka aj tých herní, hej? My dneska stále to ešte vnímame, že to je, to je nejaká tá kamenná položka. Nie, stále viac je to online segment. Online kasína, online ja neviem čo všetko, a jednoducho tieto internetové portály sa nedajú zastaviť. Nedajú. Sme v 21. storočí, internet sa nedá zablokovať.
Zablokovať sa dá tá legálnosť toho celého, všetci hráči odídu do nelegálneho segmentu, kde to spôsobí škody, ktoré som hovoril, a zároveň, samozrejme, z tej nelegálnej časti hazardu štát nemá žiadne príjmy. Lebo tu si treba tiež uvedomiť, že spoločnosti podnikajúce v sektore hazardu sú teda nielen veľmi striktne regulované, ale aj viac zdaňované, pretože je to určitá negatívna externalita, to áno. Takže ony majú ešte aj špeciálny odvod z hazardu. Len z tohto odvodu táto krajina má približne 230 mil. eur, ktoré, samozrejme, slúžia aj na riešenie nejakých tých negatívnych, negatívnych vplyvov, ktoré to má, či už teda potrebu liečenia, alebo teda prevádzkovanie či už úradu pre hazard, alebo teda všetkých tých ochranných nastavení. A takisto to proste tie príjmy odídu. Ale čo je naprosto isté a jasné, my nebudeme vidieť, že tí hráči hrajú, nebudú mať žiadnu formu ochrany, ktorú štát dnes v tej legálnej časti poskytuje, nebude mať štát z toho žiadne príjmy, ale jedno tu zostane. Ten hráč, ktorý bude hrať na tej zahraničnej stránke, kdekoľvek, on keď sa dostane do problémov, keď sa dostane do nejakej závislosti, no tak tá závislosť sa prejaví tuná v jeho reálnom živote a aj liečiť sa bude na Slovensku. Takže ja som presvedčený, že to, čo predkladá pán predkladateľ, nijakovsky nesplní ten účel, ktorý si sám on dal, aby toho hazardu bolo možno menej alebo aby bol možno z jeho pohľadu lepšie regulovaný. Fakt nie.
No a jedna z tých vecí, z tých zmien, v podstate jedna zo základných vecí je, že posúva teda vek 18 rokov, odkedy teda môžu ľudia začať legálne hrať, na 21. Je si treba uvedomiť, že myslím, že dokonca od štrnásť rokov je človek trestne zodpovedný za seba a za svoje konanie. A to, že je to do osemnásť, je absolútne v poriadku a myslím si, že štát má, do nejakej miery sa mu to darí, ale, samozrejme, tú snahu treba vynakladať stále, robiť maximum, práve to, aby zabezpečil, aby tie deti do tých 18 určite nehrali. A zvyšovať to na, do 21 je absolútne nesprávny postoj. Tu sa môžme baviť o tom, že teraz je podobný návrh aj s alkoholom. Všetci tí osemnásťroční prejdú, prejdú na zahraničné internetové hazardné portály, proste prejdú fakt do čierneho trhu a zasa len budú absolútne bez ochrany. Čiže namiesto aby sa teda posúvala takto tá výška, tá legálnosť do výšky až 21 rokov, treba robiť práve opačne, všetko pre to, aby sme zabezpečili, aby nehrali do osemnásť. A ja to znova poviem, aby deti nepili do osemnásť. A posúvaním aj tohto na 21, či už teda aj to pitie, alebo aj ten hazard, bezpečne naučíme decká jediné, naučíme ich nerešpektovať platné zákony, naučíme ich hľadať možnosti, ako sa im vyhnúť. A ja to zopakujem, nie je ľahšia cesta, ako sa tomuto, tomuto vlastne vyhnúť tak, že človek odíde na tieto zahraničné portály.
Čiže ja nevidím v tom návrhu zákona pána predkladateľa jediný bod, ktorý by skutočne dokázal akoby to znížiť, to množstvo toho hazardu. Nie, dokáže len to, že nebudeme vidieť, čo sa deje. Áno, v nejakej štatistike to bude vidieť. Budeme vidieť, že odvod z toho hazardu bude menší a menší, ale nebude to znamenať, že ľudia prestali, prestali hazardovať. Bude to znamenať, že odišli do čierneho trhu, odišli do ilegality, odišli preč z ochrany, ktorú im štát dnes poskytuje.
A teraz sa ešte na to pozrime z tej druhej strany, a to možno bude vidieť veľmi-veľmi rýchlo aj v tej Nitre, všetko, čo je nelegálne, vytvára proste ten čierny trh, a to je realita, hej? Toto zasa tu budú čierne herne, ktoré kto ich asi bude prevádzkovať? No rôzne mafiánske skupiny, hej? A to zasa bude len zvyšovať to riziko tých ľudí, ktorí budú v takýchto hrať, to skutočne, že je, vždy je nejaká taká tá správna miera ochrany, ktorá je vyvážená. Ja to stále budem hovoriť.
Tá ochrana je nejaká potrebná, len treba nájsť tú vyváženosť. Ja som presvedčený, že tá vyváženosť plus-mínus je teraz a týmto, týmto smerom treba ísť. A samozrejme, robme všetky také tie výchovné pôsobenia. Jasné, nech sú na školách prednášky, aké riziká to prináša, vychovávajme našu mládež. Toto všetko je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme, v rodine, samozrejme, v škole. Ale zákazy tieto veci neriešia. A to teraz neni, že sme vymysleli koleso. Stačí sa pozrieť do akejkoľvek krajiny, kde sa pustili do všetkých zákazov, tvrdých zákazov a tvrdého vyžadovania zákazov týchto negatívnych externalít. Všade sa to ukázalo, že to nie je cesta. Cesta je legálne regulovať všetky tieto negatívne externality.
No a potom tie ďalšie body, ono sa to možno javí ako relatívne drobný návrh, ale treba zasa povedať, že tie nastavenia, autobusová stanica a, ja neviem, vlaková stanica a rôzne tieto, už... (reakcia okoloidúceho poslanca), dobre... čiže toto všetko vlastne vo finále zasa spôsobí, že legálne toho bude možné ďaleko-ďaleko menej, veď tie mestá nie sú tak veľké a nespôsobí to nič iné, len zasa vyšší, vyšší tlak, že budú nelegálne. Takže prosím, kolegyne, kolegovia, keď budete uvažovať nad týmto zákonom, tak zamyslite sa takto nejak.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:55 - 11:56 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a takisto ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nestihol som sa prihlásiť do rozpravy, tak aspoň takto chvíľku.
Nejdem k celému zákonu. Myslím si, že tiež, že je pozitívny a pomáha. Je tu jedna vec, vlastne v § 4 sa v ods. 4 pripája táto veta: "Príjmy získané za poskytnutie týchto služieb môže horská služba použiť na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním, súvisiaceho so záchrannou činnosťou." Takto, ono to je akože že jasné, super, majú nejaké príjmy, zabezpečujú nejaké športové podujatia, tie peniaze si môžu použiť na to. Ako ten taký prvý pohľad je okej, len ak by sme sa takto pozreli, že vlastne každá organizácia, ktorá má schopnosť získavať nejaké príjmy a natiahli to napríklad aj že priamo, ja neviem, na nejakú daň na čokoľvek a vlastne len ich bude používať, tak sa dostaneme do problému, že teda tie odvetvia, ktoré len spotrebovávajú verejné zdroje, by vlastne boli bez zdrojov. Čiže toto je taký že tento... oproti tomu veľkému pohľadu na štát, že teda daň je neurčitá platba, ktorá sa potom následne rozdeľuje, toto je trošku problém. Takže len chcel som na toto, na toto upozorniť.
No, ďakujem pekne.
Skryt prepis