Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.11.2022 o 10:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Pán minister, ja sa chcem len spýtať, že teda tie distribučné podniky, také teda ZSE, že čo bude ich nejak ich nejak disciplinovať, aby ten cenník, ktorý budú mať bol čo teda najrozumnejší smerom ku aktuálnym cenám. Tam, tam čo ich bude akože, aby tie ceny neboli proste prestrelené niekde na nejakej vyššej úrovni povedzme.
Skryt prepis
 

9.11.2022 10:40 - 10:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne na slovo. Ja začnem pozitívne. Súhlasím s kolegom Milanom Kuriakom, áno, gastro by jednoznačne potrebovalo pomoc akúkoľvek, najlepšie nejakú jednoduchú a zmysluplnú, napríklad také zníženie DPH a taký návrh sme ako SaS-ka aj predložili. Bohužiaľ, vládna koalícia sa k nemu postavila tak, že návrh neprešiel. Takže toľko k tomu.
No, pán kolega Kuffa, viete, hovoríte, že strana SaS čo zrušila škôlky. No tak strana SaS vznikla v roku 2009 a škôlky tak nejak v 90-tych rokoch zanikali, hej. Takže strana SaS ťažko s nimi mohla niečo, niečo riešiť, takže to si prosím vyprosím takého zbytočné, zbytočné urážky. Ale pán kolega Ferenčák, no obce budú musieť zvýšiť dane, to je jedna možnosť, alebo budú musieť znížiť, zhoršiť rozsah služieb, to je druhá možnosť, alebo urobia oboje, ale každopádne toto sa jednoznačne dotkne všetkých občanov konkrétnej obce, hej. Ale dokonca aj tých, ktorí nijak nebudú profitovať na daňovom bonuse, lebo nemajú deti v závislom postavení, alebo nemajú deti vôbec akokoľvek. Čiže pre týchto konkrétnych ľudí sa táto pomoc nestala pomocou ale niečím čo ešte zhorší ich situáciu. To je takzvaný taký, že neželaný efekt, salf efekt.
A ešte stihnem asi poslednú vec, ešte dodatok vlastne k tým domácim dlhopisom, alebo teda k domácim emitentom, ktoré emitujú dlhopisy pre zahraničných investorov. No, už len z toho vypláva, že je to veľmi zlý nápad, pretože je tam jedna vec, netýka sa to štátnych dlhopisov. To znamená, štát si to ošetril, že sa nič nezmení, asi ten stav, ktorý bol doteraz dobrý, ale teda tú jobovku zasa vymyslel pre súkromný sektor, ktorý teda bude čeliť všetkým tým problém ktoré som v svojom vystúpení spomínal.
Každopádne ďakujem všetkým kolegom za reakcie.
Skryt prepis
 

9.11.2022 10:25 - 10:25 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, ja začnem pozitívne. Súhlasím s kolegom Milanom Kuriakom, áno gastro by jednoznačne potrebovalo pomoc akúkoľvek, najlepšie nejakú jednoduchú a zmysluplnú. Napr. také zníženie DPH a taký návrh sme ako SaS-ka aj predložili, bohužiaľ vládna koalícia
===
Skryt prepis
 

9.11.2022 10:25 - 10:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Takto to nemalo by, čo sa malo stať, samozrejme vnímame, že rodiny, deti, ale nielen rodina a deti, ale aj iné zraniteľné skupiny potrebujú, potrebujú nejakú pomoc, nejakú kompenzáciu v inflačnej kríze, veď ale na to existuje sociálny systém. Daňový systém nemá sanovať sociálny systém. Máme systém sociálnych dávok, máme systém životného minima. Na toto sa mohli naviazať všetky opatrenia, zvýšenia tak, aby sa pomáhalo. No a ešte to má, ešte jeden level to celé má, a to je to, že tých 140 euro nedostane každé dieťa, každých rodičov a už vôbec nie, ktoré má len matku. To, to sa tu hovorí, že každý dostane 140, nedostane ani zďaleka. Čiže tí chudobnejší dostanú menej, tí čo najviac potrebovali, tí to nedostanú, a teda deti dobre situovaných rodičov tí dostanú ešte viac. Čiže ešte viac sa zvýši rozdiel medzi tým, čo ktoré dieťa dostane, ale presne opačne ako by to malo byť. Chudobným pomáhame málo, bohatým veľa. Takto ste to chceli, pán minister? Dobre. Niektoré vyjadrenia hovoria viac o tom, kto ich hovorí, nie že komu sú adresované, ale dobre.
Každopádne takto to byť nemá, čiže prosím, ešte stále sa dá zísť z kratšej cesty. To zvýšenie na 70 euro, ktoré je aktuálne v platnosti, to dáva zmysel. Ešte stále by sa dalo vrátiť, nech to dostane každé dieťa, nech sa to znovu nastaví na polovicu ročnej minimálnej mzdy tak, aby to skutočne dostali tie najchudobnejšie deti, ak to bude rovnaká suma, presne tie dostanú väčšiu časť, čiže chudobnejším sa pomôže viacej, bohatším menej, tak by to dávalo zmysel. Mám ešte päť minút, skúsim sa venovať ďalšej veci, ktorá tuná zaniká, ale tiež je to veľmi, veľmi zásadná vec a patrí to do tej kategórie, že teda bohužiaľ, vláda nerobí nič iné, než hľadá kde by sa dali nejaké dane zvýšiť, kde by sa dalo zasa niekomu proste ešte viacej zobrať, a potom použiť to na nejakú, nejakú atómovku. No, málokto si to vôbec všimol, na výbore pre hospodárske záležitosti bol teda prijatý pozmeňujúci návrh, kde teda s účinnosťou od 1. 1. 2023 sa budú zdaňovať zrážkovou daňou úroky z dlhopisov, ktoré budú plynúť nerezidentom, ak ich dlhopisy emitované slovenskými rezidentami, ak teda sú dlhopisy emitované slovenskými rezidentami, to znamená slovenskými firmami.
Ide teda o situácie, kedy si komerčný sektor v snahe získať prostriedky pre svoje podnikanie, emituje dlhopisy na zahraničných trhoch. No, ale samozrejme ako keď sa robia veci na poslednú chvíľu, navrhovaná právna úprava neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, v praxi to znamená právnu retroaktivitu. Čiže ak investor získal napr. štvorročný dlhopis v emisii pred dvoma rokmi, potom daňové ošetrenie úrokov, ktoré platilo v čase uzavretia zmluvy so slovenským emitentom a mohlo to byť presne ten faktor prispievajúci, že ten investor investoval na Slovensku, sa počas tohto zmluvného vzťahu zásadne zmení. Aj z tohto dôvodu sa s tou úpravou proste nedá, nedá súhlasiť, nakoľko vážne zneistí potenciálnych zahraničných investorov, pokiaľ ide o právnu istotu podnikania, alebo investovania na Slovensku. Práve, práve tá právna istota je nevyhnutná pre stabilitu nastavených zmluvných podmienok v akomkoľvek zmluvnom vzťahu a špeciálne zmluvných vzťahov, ktoré sa týkajú financovania.
No teraz si dovolím rýchlo pouvažovať, že čo teda mohlo byť snahou na, na takúto zmenu. No, ak bolo snahou teda navrhovanej novelizácie, ako som avizoval, získať dodatočné prostriedky do štátneho rozpočtu, tak vážne pochybujem, že, že takouto zmenou proste sa to stane, alebo teda ak aj bude, tak to bude veľmi drobný, veľmi drobný nárast, a tento nárast proste nijak nevyváži poškodenie reputácie slovenského podnikateľského prostredia v očiach zahraničných investorov. Ak teda sú dlhopisy emitované rezidentom krajín, s ktorými má Slovensko uzavretú zmluvu o zavedení dvojitého zdanenia, čo je teda veľká väčšina štandardných krajín, zmluva, zdanenie úrokov buď výrazne zníži, alebo vo väčšej časti prípadov tomu zdaneniu úplne zamedzí. To znamená príjem pre štátny rozpočet bude 0. Je veľký predpoklad, že vlastníci dlhopisov, ktorým je vyplácaný kupón, sú práve tieto krajiny, takže ešte raz, ten predpokladaný pozitívny dopad, fakt, bude minimálny. Zároveň a teraz ešte raz, pri potenciálne žiadnom, alebo nevýznamnom prínose zdanenia sa významne zníži administratívna náročnosť slovenských emitentov dlhopisov pri preukazovaní daňovej rezidencie a plnenia podmienok uplatnenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade veľkého počtu vlastníkov dlhopisov, V krajnom prípade to môže viesť až k preneseniu nákladov na dodatočné zdanenie slovenských emitentov dlhopisov, ktorí sú v zmysle zákona platiteľom zrážkovej dane. V budúcnosti emitované dlhopisy budú menej, menej atraktívne, čo navýši náklady na financovanie, a teda zníži aj základ dane, ale aj odvedenú daň z príjmu do štátneho rozpočtu. Takže jednoducho toto v tej daňovej oblasti nepomôže nič, vyrobí to novú administratívu, vyrobí to nové problémy, zníži to reputáciu Slovenska, zníži právnu istotu. No, celé zle.
No, teoreticky mohlo byť ešte snahou novelizácie, alebo snahou ministerstva zamedziť neúmernému dlhovému financovaniu slovenského biznisu cez... prísnejšieho daňového ošetrenia, ale takisto tu ide o zbytočne duplicitný krok, pretože na toto je v dispozícii kopa iných nástrojov a navyše ešte úplne adresne a jednotne na pôde celej Európskej únie sa v blízkej budúcnosti, možno do dvoch rokov zavedú pravidlá na zníženie zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu, a teda obmedzenie odpočítateľnosti úrokov v zmysle taktiež už existujúceho návrhu smernice EÚ. Takže ani toto nie je spôsob, ktorý by dával oprávnenie, alebo vysvetlenie, ktoré by dávalo oprávnenie tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Návrh môj je teda, kolegynky, kolegovia, prosím veľmi dobre sa zamyslite a fakt odmietnime všetky tieto pozmeňujúce návrhy, či už ktoré sú v spoločnej správe, alebo tie ktoré boli úplne, že na poslednú chvíľu tuná podané, proste spôsobí to fakt ďaleko viac škôd ako úžitku. Zároveň ešte chcem teda požiadať pána spravodajcu, aby sme o každom bode zo spoločnej správy hlasovali zvlášť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

9.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyňky, kolegovia, dovoľte mi veľmi rýchlo v skratke v tých 10 minútach vlastne zosumarizovať o čo tu ide a aké zasa mrzuté a zlé veci sa idú prijať. Začnem ešte to, čo tu tá debata už prebieha. Samosprávy, či už obce, mestá, VÚC-ky sú financované z dane z príjmu fyzických osôb. Na šťastie aj napriek inflácii každý zamestnanec sa stará o svoje príjmy a teda robí všetko pre to, aby jeho výplata bola čím najvyššia, takže aj v týchto časoch daň z príjmu fyzických osôb pekne rastie. Áno, nestíha, proste nerastú reálne mzdy, ale relatívne sa tiež zvyšujú, takže zvyšujú sa aj príjmy pre obce, mestá, VÚC-ky. Tak ako som aj vo faktickej povedal, obce boli pripravené deklarovať, že jednoducho príjmy im rastú, že zvládnu či už energetickú krízu, či už inflačné zvýšenie nákladov, jednoducho deklarovali, že to zvládnu. Len aby im zostal tento stabilný jasný a prediktabilný zdroj príjmov. Takto tu stačilo kývnuť z vlády, popriať samosprávam veľa zdaru a samosprávy si mohli robiť svoju prácu s príjmami, s výdavkami a bol by kľud. Nie, namiesto toho proste sa rozhodlo, že teda vláda ide robiť prorodinný balíček, áno, samozrejme, že tým deťom niektorým to vie pomôcť. Zabudli ale povedať, že ten balíček platia obce, hej, platia samosprávy. Prvý balík bol asi 550 miliónov, to je na zvýšenie na 100, teraz to zvýšenie na 140 a navyše ešte z 15 rokov na 18 vyplácanie v tej vysokej výške, je ďalších pre budúci rok cca 400 miliónov. Takže samosprávam, prosím pekne, vláda pomáha z peňazí samospráv 950 miliónmi eur. Čo je rádovo, budem radšej taký proste pesimistickejší odhad, asi pätina, pätina príjmov samospráv. Ako ak vám medziročne má odísť 20 % vašich príjmov, to sa samozrejme nijakovsky nedá zvládnuť. Toto najprv vláda za ten svet nevedela akceptovať a pochopiť, dobre, teraz to pochopila. Ale jednoducho rieši sa a sanuje sa problém prílepkami proste ad hok riešeniami, ktorý tu nemusel byť. Toto si bolo treba uvedomiť. Vymyslel sa problém, ktorý neexistuje a teraz hrdinsky pán kolega Kuriak proste hlási, že teda sa časť ide samosprávam akoby teda kompenzovať. Ale ešte raz aj to tu už padlo. Ale nie celých 950, len tých 400. Len to zvýšenie. Takže celé zle. Takto to nemalo byť. Čo sa malo stať, samozrejme vnímame, že rodiny, deti, ale nielen rodiny a deti, ale aj iné zraniteľné skupiny potrebujú , potrebujú nejakú pomoc, nejakú kompenzáciu v inflačnej kríze, veď ale na to existuje...
=====
Skryt prepis
 

9.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán poslanec Kuriak, kruh sa práve uzavrel týmto pozmeňujúcim návrhom, ale vráťme sa na začiatok. Keď vláda avizovala prorodinný balíček, vtedy ešte v sume teda 100 euro z príjmov samospráv, z dane z príjmu fyzických osôb, vtedy samosprávy povedali, že jednoducho ak sa im nebude šahať na ich príjmy, tak zvládnu či už inflačnú krízu alebo aj energetickú krízu z tých svojich príjmov, keďže daň z príjmu fyzických osôb sa vyvíjala pozitívne. Čiže táto dohoda bola na stole, keby bola prijatá, mohol byť celý sektor v poriadku a nemusel existovať problém, ktorý sa tu pol roka rieši. No a samozrejme ohrozeným skupinám sa mohlo pomôcť štandardným spôsobom sociálnych dávok, napríklad teda životné minimum a teda dávok na nich naviazaných. No namiesto tohto rozumného postupu sa minister financií rozhodol bagrom pretlačiť balíček, dnes sa ešte zvyšuje na 140 euro pozmeňujúcimi návrhmi a týmto pozmeňujúcim návrhom sa teda už deje aj to, že sa obciam ide z dane z príjmu právnických osôb tento výpadok. Čiže presne ten systém. vyrobil sa problém, ktorý nemusí existovať, najprv sa pol roka nepočúva to, čo tie obce a VÚC-ky hovoria, na koniec sa teda prizná, že samozrejme, že keď im zoberiete pätinu príjmov, že to sa nedá ustáť v danej situácii a nakoniec sa zasa príde na poslednú chvíľu s pozmeňujúcim návrhom, ktorý teda v nejakej miere proste im to sanuje. Ako presne toto je prípad ako sa to nemá robiť, ako sa vyrobí problém, ktorý neexistuje, bagrom sa tu tlačí kadečo a na koniec sa slávnostne 5 minút pred záverečnou zasa nejaký problém čiastočne vyrieši. Nie, takto nie, takto sa to nedá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 18:55 - 18:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade toto stanovisko o prerokovaní návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Návrh na voľbu podpredsedu NKÚ pridelil predseda Národnej rady svojím uznesením č. 1320 z 3. októbra 2022 výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie a zaujatie stanoviska do 17. októbra 2022. Predsedovi Národnej rady boli doručené štyri návrhy na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré predložili:
– poslanec Národnej rady Ľudovít Goga, ktorý navrhuje pani Henrietu Crkoňovú,
– poslankyňa Anna Zemanová, ktorá navrhuje pána Ivana Kuhna a
– poslanec Lukáš Kyselica, ktorý navrhuje Máriu Machovú.
Kandidát pán Miroslav Vilkovský, kandidáta navrhol poslanec NR SR Peter Pollák, stiahol listom doručeným dňa 20. októbra 2022 do podateľne Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky svoj súhlas s kandidatúrou na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Výbor pre financie a rozpočet predložený návrh prerokoval na svojom zasadnutí dňa 18. októbra 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 387. Výbor preskúmal plnenie podmienok navrhovaných kandidátov a posúdil, že predložené návrhy kandidátov obsahujú požadované náležitosti na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Na rokovanie výboru boli prizvaní navrhnutí kandidáti na voľbu podpredsedu, aby predstavili zámer svojho pôsobenia vo funkcii, a poslanci Národnej rady, ktorí ich navrhli. Zároveň výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 388 z 18. októbra 2022 schválil stanovisko výboru k návrhu na voľbu podpredsedu NKÚ ako tlač 1260a. Zároveň ma učil za spravodajcu výboru.
Návrh uznesenia je prílohou tohto stanoviska. Zároveň v prípade, ak nebude podľa § 110 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu zvolený, navrhujem, aby sa vykonala opakovaná voľba, ktorá sa uskutoční na 75. schôdzi Národnej rady, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 17:25 - 17:25 hod.

Marián Viskupič
Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem pripomenúť kolegom z finančného výboru, že rokujeme buď o 19.00 h dnes, alebo teda ak by náhodou rokovanie skončilo skôr, tak ihneď po rokovaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Začnem od kolegu Lukáša Kyselicu. No, financovanie samospráv. Samosprávam sa medzi rokmi 2019 – 2023 zvýšia ich príjmy a plus-mínus aj výdavky, keďže sa nemôžu zadlžovať veľmi, o približne 20 %. S týmto nárastom robia všetky veci, ktoré musia, všetky svoje povinnosti. Štátu sa medzi rokmi 2019 a ´23 zvýšia výdavky o 100 %, z 18 mld. na 35. To hovorí veľa.
A pôjdeme k Richardovi Vašečkovi. No, rýchlo a dvakrát. No tak zákon je na Ústavnom súde, krúžkovné je odsunuté na rok 2025 a zákon sa zúfalo opravuje v ix ďalších zákonoch. No, dobre. Zopakujem len to, že bol vyrobený problém, ktorý neexistoval. A to, že Richard povedal, že teda máme exemplárny zákon, ktorý je unikátny v celej Európe. No, ja sa ale práve tohto bojím, presne týchto unikátnych riešení, ktoré sú len na Slovensku. Väčšinou to skôr znamená problém.
Marek Šefčík, no, dobre si, Marek, povedal. Aplikáciu malo robiť ministerstvo financií, hej? Tie reči, že školstvo niečo blokovalo, viackrát vyvrátil minister, minister školstva. No, problém v kilečku, zo 127 bodov 1, takisto ixkrát vyvrátený Richardom Sulíkom, ale to asi v 30 sekundách nestihnem vysvetliť.
No a čo sa týka, kolega Jožko Pročko, no, nevetovali. Treba si pozrieť, je verejné vyhlásenie Igora Matoviča, je to nahraté, je to verejné, že veto nebude rešpektované. No tak ako... (Reakcia z pléna.)
K ostatným veciam sa už asi radšej nebudem vyjadrovať, o hlasovaniach a tak.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi pár slov ku predmetnému návrhu zákona.
Ako začať? No, možno tou základnou správou je, že teda krúžkovné sa odsúva na rok 2025. Čo to znamená? Znamená to to, že ak si pamätáme, že teda zákon, ten celý prorodinný balíček, ktorý obsahoval aj krúžkovné, bol pretlačený bagrom, bol pretlačený proti vôli vtedajšej koaličnej strany SaS, čo sa týkalo pretlačenia veta prezidentky už aj proti vôli ďalšej koaličnej strany ZA ĽUDÍ. Výsledok je teda, že zákon sa podarilo prijať, ale všetko to, čo sme mu vyčítali, že je nerealizovateľný, nevykonateľný, byrokratický, všetko sa vlastne stalo realitou.
Aj tento návrh zákona vlastne opravuje kopu tých chýb, ktoré tam boli. Bohužiaľ, presne takto to je, ale hlavne ten posun na rok ´25 je vlastne priznanie toho, že to fakt nie je vykonateľné, realizovateľné. Čiže po jednej stránke teda okej, zákon sa stáva akoby lepším, lebo sa teda upravujú nejaké veci. Zároveň je to, bohužiaľ, zasa len ukážka, ako tento parlament a táto koalícia vyrába zákony, v akom chaose, v akých skrátených konaniach, s akými chybami, pretože treba vnímať aj to, že toto nie je jediná opravná novela, ktorá sa vlastne na tejto schôdzi prerokováva. Ešte tie ďalšie chyby alebo teda nedokonalosti, alebo už akokoľvek to nazvať, prorodinného balíčka sa opravujú v ďalších zákonoch. Ja si tak, momentálne si viem vybaviť, že asi tri, minimálne tri až štyri, hej? To proste takto by to nemalo byť. Takto proste, bohužiaľ, sa ukazuje, že legislatívny proces sa robí narýchlo, nezmysluplne. My máme problém sa v tom vyznať. Ako to majú zrealizovať občania?
No a nepatrí to sem, ale vetu, vetu tomu venujem. Celý tento zákon o voľnom čase dieťaťa sa teda vláda tvári, že ho financuje. No v prvom rade ho financujú obce. Financujú ho zo svojich rozpočtov a tieto peniaze im budú chýbať. Ďalšia z tých opravných noviel naviazaná na posunutie krúžkovného, a to je to previazanie, prečo o tom teraz hovorím, zvyšuje ten daňový bonus na 140 euro a navyše zvyšuje vek dieťaťa, počas ktorého teda tento, táto suma bude poskytovaná, na 18 rokov. No, kolegyne, kolegovia, to je, taký hrubý odhad, ďalších 400 miliónov, ktoré zaplatia obce. To znamená z toho pôvodného, to bolo tak 450 – 500, teraz 400. Takže 900 miliónov bude chýbať rozpočtom obcí ročne. Podotýkam, ročne. A to, samozrejme, už je v stave, to je asi pätina až štvrtina ich ročných príjmov, obcí, miest a VÚC-iek, aby som bol úplne presný. To sú peniaze, ktoré už sú, samozrejme, nevykryteľné v danej situácii. Proste toto sa jednoducho nedá, to tie obce nevedia, nevedia zvládnuť.
A teraz tá absurdnosť pokračuje ďalej v tom, že ak si pamätáme, možno nepamätáme, ja to zopakujem. Obce, samozrejme, veľmi kritizovali tento prorodinný balíček, teda hlavne to, že ide na úkor ich rozpočtov, a povedali, že áno, daň z príjmu fyzických osôb sa vyvíja veľmi pozitívne. To je dobré, lebo to znamená, že ľuďom sa platy zvyšujú. Tým pádom sa zvyšovali aj ich príjmy a obce chceli garantovať, že ak sa im nebude siahať na rozpočty, tak dokážu zabezpečiť všetko, čo zabezpečiť majú. To znamená, nebudú po štáte chcieť dofinancovanie energií a, ja neviem, prípadne ďalších inflačných výdavkov. Toto bolo na stole a toto keby vláda rešpektovala, akceptovala, prijala túto dohodu, tak sme mohli mať kľud, pokoj a dohodu v celom sektore samospráv. Opakujem, v celom sektore samospráv. Namiesto toho sa takto nezmysluplne zoberie 900 – 950 miliónov ročne z ich rozpočtov. No ale to znamená jediné. Bol takto vyrobený problém a, samozrejme, vláda, však už to priznáva, že bude riešiť dofinancovanie samospráv. To proste je vyrobený problém, ktorý nemusel byť. A teraz teda bude minister financií zasa hrdina, lebo dokáže vyšiť problém, že nájde niekde v rozpočte tie peniaze a dofinancuje samosprávy. Akože... a kruh sa uzavrel. Vyrobím problém, nechám rozhádať pol krajiny a potom ho slávnostne vyriešim. Ten problém nemusel vzniknúť.
A čo sa týkalo, samozrejme, podpory detí, to tiež chcem, aby tu zaznelo. Samozrejme, podpora detí je dôležitá, či už priamo, priamo finančná, alebo teda aj vo vzdelávaní a aj SaS to, samozrejme, podporuje, len sme zároveň v situácii, kedy krajina bude mať, aj tohto roku je deficit veľký, aj vlani bol a budúci rok bude historicky veľký. Naplánovaný je 8,3 mld. alebo povedzme že 7,9 mld. pre celý, celú verejnú správu. Každopádne obrovské číslo asi 6,5 % hrubého domáceho produktu tejto krajiny a v danej situácii proste krajina nemá na to, aby sme zásadne zvyšovali vlastne takúto formu dotácií pre úplne všetky deti aj rodičov, ktorí sú teda dobre finančne situovaní. A to je práve to, že ak sa snažíme pomáhať úplne všetkým a ešte veľa, stojí to strašné peniaze, tak ako som spomínal, ale to B je najhoršie, že práve tým, ktorí to najviac potrebujú, tí najchudobnejší, najzraniteľnejší, práve tým pomáhame menej ako tým bohatším. Čiže presný opak toho, čo by bolo treba. Tento systém pomáha viac bohatším rodičom ako chudobnejším, bolo by to presne opačne. Tak asi toľko.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis