Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.12.2022 o 12:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.12.2022 12:40 - 12:46 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, takže máme otvorený dneska tretí alebo teda úspešne otvorené druhýkrát znovu druhé čítanie, tentokrát o dani z pridanej hodnoty.
No, začnem úplne netradične, pochvalou pána ministra financií, po dva a pol roku pochopil, že to gastro skutočne tú pomoc potrebuje a 10-percentná DPH by im mohla pomôcť. Stačí pozrieť na všetky okolité krajiny, kde buď gastro je bežne v zníženej sadzbe, alebo teda boli krajiny, ktoré ju znižovali, a všade to pomohlo. Všade to gastro proste funguje ďaleko lepšie ako u nás.
Takže po dlhom-dlhom prehováraní odbornej verejnosti, opozície, koalície som veľmi rád, že pán minister financií pochopil, že aj to gastro, 10 % preňho má zmysel.
No, má to ale jeden malý háčik. Ten návrh, ktorý príde od kolegu Kučeru, robí tri mesiace DPH 10 % pre zimné športoviská. To je v poriadku. Zimné športoviská majú počas tých troch mesiacov gro svojej ročnej činnosti. Takže tam tri mesiace dávajú zmysel. A potom dáva teda ako ďalší bod alebo teda súčasť bodu 10 % na gastro tiež len na tri mesiace.
Kolegynky, kolegovia, už keď sme teda sa dostali do stavu, že si to pán minister financií vie predstaviť, tak tie tri mesiace gastru ale že vôbec nepomôžu. Gastro má dva najťažšie, najhoršie mesiace v roku, ktoré nemajú alebo majú minimálne tržby, a to je január, február. Marec to nejak nezachráni, pretože tú dépeháčku ani neuvidíte. Takže za tie tri mesiace sa nedá splniť to, čo si dal ako cieľ minister financií, že sa zistí, že či to teda pomohlo, či sa znížila daňová medzera a či teda je tá miera vydávania bločkov vyššia. Preto vás chcem poprosiť, ja následne podám pozmeňujúci návrh, ktorý pre zimné športoviská necháva tie tri mesiace, to je úplne v poriadku, v tom momente to je identické s pozmeňujúcim návrhom kolegu Karola Kučeru, akurát je tam nový bod, ktorý dáva pre gastro dépeháčku na jeden celý rok.
Čo to spôsobí? Spôsobí to to, že za ten rok sa dá v prvom rade zistiť, aký to bude mať vplyv, či výpadok daní bude fakt taký veľký, ako je plánovaný, pomôže to za ten rok samotnému gastru. A treba povedať vôbec, že ten sektor veľmi-veľmi-veľmi tú pomoc očakáva a potrebuje. Čiže, kolegovci, máte tú možnosť im teraz reálne pomôcť tak, aby tá pomoc bola zmysluplná a aby fakt pomohla. Tri mesiace, to zostane len na papieri. To nebude žiadna reálna pomoc. Jeden rok je niečo, čo je určite zmysluplné. Dáva to, samozrejme, následne možnosť to po roku vyhodnotiť a buďto pokračovať v zníženej sadzbe DPH, alebo si povedať teda, že nejaké iné riešenie.
Takže toľko asi na úvod, nechcem zdržovať už ďalej. Takže dovolím si teraz doslovne prečítať pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa za odsek 8 vkladá nový bod (rečník si odkašľal), pardon, vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 27 ods. 2 v úvodnej vete sa za slová „základu dane sa" vkladá čiarka a slová „okrem § 87km ods. 9 a 10,".
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. I 28. bode § 85km sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk.39)
(10) Do 31. decembra 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby.40)"
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 40 znejú:
39) § 19 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
40) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení."
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

6.12.2022 11:40 - 11:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom za pripomienky.
Takto, pomoc nikto nespochybňuje. Áno, máme tu krízy, len musia byť dodržané vždy základné parametre – pomáhať tým, ktorí pomoc najviac potrebujú, používať verejné zdroje efektívne a hospodárne a pritom sa zadlžovať čo najmenej. Prečo? Pretože potom sa dostávame do nepríjemnej situácie napríklad, že dlhová služba pre budúci rok bude vyše 1,3 mld. eur, za splátky našich úverov dá táto krajina za rok 1,3 mld. eur, ešte viacej, to je plánované, ak sa nebude výrazne zhoršovať situácia. To je inak viac než celý tento protiinflačný balíček, o ktorom sa tu bavíme. Viac dávame na splátky dlhov, než pomáhame deťom.
No a áno, vystúpil som preto, aby som poukázal na to, že takto sa fakt nedajú robiť zákony. To, kolegovci, to nás čakajú ešte ďalšie dva finančné zákony, o ktorých budeme hlasovať, ešte tu máme zákon o DPH a ešte máme, ešte tam máme tú e-kasu. V oboch je plánované znovu otvorenie druhého čítania. To my budeme hlasovať týmto štýlom, že do piatej, ale v kuse, bez prestávky? Takto sa to proste nedá robiť. Ja som pre toto vystúpil, aby som na to poukázal. Nemôžme robiť daňové zákony, od ktorého sa odvíjajú nastavenia všetkých účtovných systémov v každej firme, na poslednú chvíľu a tak, že ani, ani v deň hlasovania nie je jasné, ako to bude vyzerať. Veď či sa prijme, alebo neprijme ten konkrétny pozmeňovák, to je len, v úvodzovkách len, 300 miliónov rozdielu v jednom roku. Akože toto proste takto nemôže fungovať.
No a stihnem ešte pánovi Pročkovi. No toto určite nie je populistické vystúpenie, keď hovorím o tom, že treba strážiť kondíciu verejných financií a teda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

6.12.2022 11:25 - 11:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, no, zákon o dani z príjmu prišiel do parlamentu ako pravidelná ročná úprava s bezproblémovým obsahom. Následne však eldorádo pozmeňujúcich návrhov vládnych poslancov z neho urobilo nepodporiteľný zákon. Boli podané pozmeňujúce návrhy, budú stiahnuté, budú podané nové, máme otvorené druhé čítanie, preto som si dovolil vystúpiť aj ja, aby som poukázal na to, že takto, takto to proste nemôže byť.
Samozrejme, o tom, že problém je, svedčí aj už iksté posunutie hlasovania a i samotný fakt, že tu teda znova stojíme v znovu otvorenej rozprave v druhom čítaní.
Teda prečo, prečo je problém s týmto zákonom? Pre odpoveď sa musíme vrátiť o nejaký čas dozadu, keď minister financií Igor Matovič prišiel s myšlienkou daňovej revolúcie, ktorá v sebe obsahovala časť prorodinná politika a v nej 200 euro na dieťa mesačne. Z daňovej revolúcie nebolo nakoniec nič a šéf OĽANO sa upol na jedinú mantru, prorodinnú politiku, 200 euro na dieťa. Na začiatku bola postavená na troch nohách – rodinné prídavky, daňový bonus, krúžkovné. Plynúcim časom a tlačovkami sa prorodinný balík transformoval do novej podoby, keďže začala inflácia, tak vlastne už bol z toho protiinflačný balíček.
Už si pamätáme, to nie je tak dávno, protiinflačný balíček si za každú cenu, bagrom, to sú slová pána ministra, dokázal pretlačiť v skrátenom konaní cez parlament. Takisto si ho dokázal pretlačiť naproti vetu pani prezidentky. No a keďže nedbal na naše pripomienky, ale aj na pripomienky, samozrejme, odborníkov, zákon ako taký bol schválený v nevykonateľnom znení, napríklad krúžkovné, a zároveň tak kriviac zákony a platné legislatívne pravidlá, že skončil na Ústavnom súde. No a ďalšie mesiace, to už žijeme teraz, v rôznych zákonoch koalícia postupne opravuje tento balíček a ďalšia kľúčová oprava sa deje aj v tomto zákone, čo všetko sú to pridané veci. Ešte raz, to bol zákon o dani z príjmu, ktorý bol pravidelná ročná úprava tohto zákona. Toto všetko je tam dané nové. Prakticky nanovo sa tuto definuje daňový bonus na dieťa. Prečo? Dôvodom je, aby sa obišlo rozhodnutie Ústavného súdu. Ak sa tu schváli nanovo, tak vlastne už Ústavný súd nebude mať o čom rozhodovať.
Zmysluplnú pôvodnú myšlienku podpory voľnočasových aktivít, ktorá bola tak zle prijatá, že bola fakt nerealizovateľná, realizácia bola odsunutá na rok 2025, to sa stalo nedávno, ale túto myšlienku, kolegyne, kolegovia, tento zákon v podstate definitívne pochováva. Daňový bonus sa zvyšuje vlastne až na maximálnu hodnotu 140 euro, o tie, o tú pôvodnú sumu teda, ktorou malo byť krúžkovné, a posúva sa do 18 rokov. No bude tu aj podaný, respektíve bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý bude stiahnutý, ale bude podaný nanovo, kde teda koalícia konečne priznáva, že celkový výpadok príjmov samospráv vo výške tej poslednej približne 850 mil. euro ročný je pre samosprávy likvidačný, a teda tento pozmeňujúci návrh prinesie nejaké kompenzácie pre samosprávy. Problém však ale nerieši. Plus tam je ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý úpravou formy zdaňovania dlhopisov prináša komplikácie a zneisťuje investorov, to je ďalší problém. No a byrokracia a komplikovanosť priznania a výpočtu daňového bonusu dosiahla už extrémny level a takto vlastne to zasa prináša ďalšie problémy každej jednej firme.
Čo sú teda základné problémy? Daňový bonus je extrémne vysoký. Minister financií dodnes nedefinoval, alebo neboli prijaté zákony, ako budú vykryté tieto výpadky. Jednoducho krajina si v dnešnej dobe nevie dovoliť takúto výšku daňového bonusu. Zvolené plošné a teda už z princípu veľmi drahé riešenie je navyše postavené na hlavu. Bohatým pomáha viac ako chudobným tento daňový bonus. K maximálnej výške bonusu sa nedostanú práve zraniteľné skupiny obyvateľstva, práve napríklad matky samoživiteľky, ktoré sa starajú o dieťa, a proste všetky tieto skupiny, ktoré pomoc reálne, reálne potrebujú. Opačne, zasa sa vyplytvá veľké množstvo financií pre bohatých, dobre situovaných ľudí, kde ničomu to nepomôže a nikomu a ničomu to nepomôže.
Ďalšia vec, kolegyne, kolegovia, uvedomme si, prosím, že len 24 % domácností má deti v závislom postavení. Treba povedať, že pokrývajú 47 % populácie. Stále je to menej ako polovica, ktorej sa teda nejakou formou pomôže, a teda iba títo môžu čerpať daňový bonus. Čiže napriek jednej teda forme plošnosti, ale veľkému, a veľkému množstvu potrebných financií toto riešenie zďaleka nepomôže každému, kto pomoc reálne potrebuje.
Ďalším problémom je, a to tu treba jasne, aby zaznelo, túto rodinnú politiku pána Matoviča platia obce. Priznaním potreby kompenzácií bola zároveň priznaná absurdnosť prijatého riešenia. Štát nemal brať financie obciam, veď potom by ich následne nemusel kompenzovať. Navyše z výpadku tých cca 850 mil. štát vykompenzuje približne 300 mil., takže tie obce stále budú čeliť 450-, možno polmiliardovému výpadku. Táto situácia, a to si tiež treba uvedomiť, má ďalšie konzekvencie. Obce chýbajúce, chýbajúce financie budú musieť získať inde. Zvýšia miestne dane, zvýšia poplatky, zdražia služby pre občanov, školné, sociálne služby, kultúru aj šport. Ale toto sa dotkne všetkých. Aj tých občanov, ktorí z daňového bonusu nemohli nijak profitovať.
Summa summarum, bolo vybraté zase raz najnákladnejšie, ale zároveň najmenej účinné riešenie. Rozumné riešenie je neprijať zákon ako celok a následne formou sociálneho systému cielenejšie riešiť zraniteľných obyvateľov.
Ešte si dovolím pár slov ku občianskodemokratickej platforme. Oceňujem, že sa ozvali a poukázali na despotizmus ministra financií a na neudržateľnosť toho obrovského výpadku príjmov samospráv, avšak dúfal som, že budú chcieť riešiť podstatu problému. A tá podstata problému je zníženie extrémnej výšky 140-eurového daňového bonusu. Bohužiaľ však riešili len výšku a spôsob kompenzácie pre samosprávy. Problém chýbajúceho finančného krytia to nijak nevyriešilo, len určili teda, že menej financií bude chýbať samosprávam a teda viac bude chýbať štátu. Obce a VÚC-ky dostanú v roku 2023 a ´24 konkrétnu sumu z výnosu dane z príjmu právnických osôb. Už toto, takýto pozmeňovák je neštandardné riešenie.
Rokovania však odhalili systémovú chybu, že veci sa neriešia podľa možností nášho rozpočtu, je to naopak, proste že sa rozpočet musí prispôsobovať svojvôli politikov. A dôkazom toho je aj 26 mld. nárastu dlhu za štyri roky aktuálnej vlády, čo je polovica dlhu, ktorý vyprodukovalo Slovensko za zvyšných 27 rokov svojej existencie. Plus ešte jedno ponaučenie, že malo byť prijaté systémové riešenie pre obce, daňový mix, ktorý bude zaručovať stabilnejšie financovanie. Každopádne neprijatie tohto zákona by len potvrdilo, že svojvôľou mocných nevznikajú rozumné riešenia. Neprijatie by otvorilo dvere hľadaniu zodpovedného riešenia.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 9:40 - 9:42 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Kolega Peťo Kremský, ďakujem, že si spomenul viacero problémových alebo slabých miest predkladaného zákona. Verím, že sa to teda podarí ešte nejak vylepšiť. Obávam sa, a teda chcem sa ťa spýtať, že ako zákon vyrieši situáciu, ak si ale obchodníci s elektrinou navyšujú ceny a realizujú veľké zisky. Spomínal si to, myslím si, že toto je skôr náš slovenský problém, a obávam sa a podľa mňa ten predkladaný zákon toto nerieši a nevyrieši, pretože je zameraný na výrobcov. No a keď sa pozrieme na Slovensko na realitu, tak majoritným výrobcom sú Slovenské elektrárne. Pri pohľade na ich finančné ukazovatele nevidíme nejaké kladné čísla, skôr naopak, veľké zadlženie a v podstate hrozbu bankrotu.
Zároveň treba jasne povedať, že teda elektrárne súhlasili s predajom elektriny pre občanov za vynikajúcu cenu, tých 61 euro, a zastropovanie ich ďalších teda predajných cien na nízkej úrovni by podľa mňa mohlo ohroziť aj toto memorandum. A teda keď sa pozrieme na Slovenské elektrárne, tak ja si nemyslím, že by malo byť hlavným záujmom vlády, aby elektrárne teda nemali možnosť predávať svoju, svoju produkciu za rozumné ceny, myslím si, že práveže kopu teda predali jej v minulosti aj do budúcej výroby za malé ceny. No ale to chcem povedať, že práve skrachujúce a zadlžené elektrárne by bol skutočný problém a ja si myslím, že Slovenské elektrárne by práve mali mať možnosť a schopnosť naakumulovať zdroje a štát by mal trvať prednostne na ich použití na dostavbu jadrovej elektrárne, štvrtého bloku Mochoviec a tam, ak by sa toto čo najrýchlejšie podarilo zrealizovať, vie byť nejaké memorandum dva, ktoré by dokázalo zabezpečiť zasa za vynikajúcu cenu možnože energiu pre verejný sektor, prípadne pre možno aj súkromný sektor sčasti. Takže toto si myslím, že by sme tiež mali mať na pamäti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2022 12:36 - 12:36 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne, chcem poprosiť kolegov z finančného výboru, budeme rokovať k predmetnému návrhu dnes 13.30 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 9:40 - 9:40 hod.

Marián Viskupič
No, podľa mojich informácií by sme teda mali hlasovať najbližšie zajtra. Takže o tomto bode by sme teda mali hlasovať zajtra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 9:40 - 9:42 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady pre ministra financií pred hlasovaním v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu výboru k návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1361 zo 14. novembra 2022 pridelil návrh na udelenie súhlasu, na udelenie súhlasu na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh na udelenie súhlasu v stanovenom termíne.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 404 zo dňa 24. novembra 2022 vyslovil súhlas s návrhom na udelenie súhlasu a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s hlasovaním ministra financií o vstupe Chorvátska do Európskeho mechanizmu pre stabilitu a o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu v súlade s rámcovou zmluvou.
Z uznesenia výboru pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 415 zo dňa 29. novembra 2022 túto správu výboru. Týmto uznesením zároveň výbor určil mňa za spravodajcu výboru a poveril ma predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a predkladať návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2022 9:25 - 9:27 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Kolegynka Mária, ďakujem ti pekne za tvoje vystúpenie. Presne ako si povedala, práve ignorancia je to, čím sa dá najlepšie vyjadriť to, čo tu počas prerokovávania pán minister financií ukazuje. Tiež si každým vypovedaným slovom vytvára nových a nových nepriateľov a myslím si, že to, že to nie je správna cesta, ukázalo aj fiasko, ktoré utrpel pri rokovaniach s lekármi a pri tom následnom vystúpení tuto.
Ale naspäť k rozpočtu. Presne ako si povedala, je to netransparentný a zlý rozpočet, nedefinované rezervy majú veľkú tendenciu poslúžiť na ad hoc riešenia, vo finále len lepiace nejakú neudržateľnú a dlhodobo neriešenú situáciu alebo produkujúce ďalšiu atómovú bombu podľa predstáv pána ministra. Fakt je ten, že rozpočet nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, nie sú v ňom zapracované výdavkové limity, tiež nie je v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý hovorí, že ak sme za všetkými limitmi dlhovej brzdy, tak je potrebné pre rok ´24 vypracovať vyrovnaný rozpočet, ktorý mal byť už prenesený aj v tomto tohtoročnom návrhu. Som presvedčený, že jediné riešenie, čo s týmto rozpočtom je, ho stiahnuť a prepracovať, a je to presne to, čo sme včera večer v rozprave navrhli. Navrhli sme, aby sa rozpočet stiahol na prepracovanie.
Ďakujem pekne za tvoje vystúpenie ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 15:40 - 15:41 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán minister, dá sa súhlasiť s jednou vecou. Slovenské verejné financie nedokážu zabezpečiť české platy, lebo naša ekonomika nefunguje rovnako dobre ako česká. Ale už toto začína byť vaša zodpovednosť. Ale vaša hlavná zodpovednosť je, že ste pred dlhými mesiacmi neriešili platy lekárov i ostatných zdravotníkov v časoch covidu. Keď to riešili okolité štáty, keď to riešilo Česko, keď to riešilo Maďarsko. Takisto, prečo ste nerokovali počas už výpovedí? V septembri ste sa s nimi nestretli ani, ani jedenkrát. Toto sú, toto je vaša jasná zodpovednosť. A, prosím, prehadzovanie zodpovednosti na kohokoľvek iného je absolútne scestné. Ja viem, je to váš model fungovania, ale je to scestné a nesprávne.
Skryt prepis
 

30.11.2022 12:40 - 12:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja ďakujem, samozrejme, za všetky pripomienky, nestihnem sa ku všetkým vyjadriť. Ja to poviem inak. Dnes má vláda jednu mantru, proste rozpočet je stále prezentovaný ako pomoc všade a pre všetkých. Bohužiaľ, ani to tak nie je, ale proste áno. Vláda ale však nehovorí o tom, že rozpočet aj berie, berie firmám, berie ľuďom, berie formou daní, odvodov, rôznych poplatkov, no a čím viac hodnotí ten rozpočet, odčerpá z ekonomiky, tým menej je potom tá ekonomika konkurencieschopná voči, vnútorne, ale aj voči zahraničiu.
A, vážení koaliční poslanci, ono je, to je na pána Kuriaka, práveže ono je ľahké, populistické hovoriť, že schváľme rozpočet, ktorý má pre všetkých a pre každého. To je ľahké. To, čo hovoríme my, je ďaleko ťažšie, že nemôžme každému rozdať, nemôžme proste zaplaviť krajinu peniazmi, lebo to vo finále ľuďom poškodí. A prosím, toto si ale uvedomte, že ak súhlasíte a budete súhlasiť s týmto rozpočtom, tak okrem ohromného zadlženia to znamená aj súhlas so zvyšovaním daní. Zdanené boli už úspory v II. pilieri, to je podľa mňa, to je podľa mňa dôchodková lúpež storočia. Máme tu na stole, a budeme o tom rokovať, strojnásobenie a rozšírenie osobitného odvodu. Toto pokriví a postihne rôzne, rôzne odvetvia. Daň z osobitnej stavby, daň namierená na ropu, proste plus ďalšie, ďalšie škodlivé nápady, ale aj toto hovorte, keď hovoríme, že ako všetkým a všade pomáhame.
Hovorte aj to, že tá škôlka v tej, v tom akomkoľvek meste bude stáť ďaleko viacej, lebo tým samosprávam ste tie peniaze zobrali, dali ste ich rodičom, ale tí rodičia ich zaplatia za drahšiu škôlku, lebo tie obce niektoré nevedia zostaviť rozpočet, pretože na rozdiel od ministra financií, ony musia bežný rozpočet zostavovať vyrovnaný, nie napísať si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis