Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 10:30 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2021 17:15 - 17:15 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Áno, mám procedurálny návrh, najprv teda znenie. Ja navrhujem prerušiť schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky do času, kým sa jej nebudú môcť zúčastniť všetci členovia vlády. Odôvodnenie: Teraz sme práve mohli vidieť ako ministerka spravodlivosti musela odísť kvôli tomu, že má teda nejaké iné pracovné záležitosti. V poriadku, rešpektujem to, avšak mala by tu byť zúčastnená, keďže sama vystúpila a vyžiadala si reakcie poslancov, na ktoré potrebujeme odpovede, a takisto potrebujeme odpovede na ďalšie otázky, ktoré súvisia s predlžovaním núdzového stavu, na ktoré sme odpovede nedostali a keďže máme o tomto bode hlasovať zodpovedne, potrebujeme, aby ste informácie, členovia vlády predložili, preto teda ešte raz navrhujem, aby sme tú schôdzu prerušili, kým tu nebudú zúčastnení všetci členovia vlády. Ďakujem pekne, návrh dám písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 16:31 - 16:37 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ja som nepovedal, veď ja som si to nevymyslel. Ja som povedal, že boli tie informácie medializované a že chceme odpoveď. Ja som netvrdil, že to tak je. Ja som sa len pýtal. Takže určite využijeme inštitúty, ktoré nám dovoľujú tie informácie získať.
Čo sa týka mobility, ja som to hovoril hlavne to, že je to nedostatočné obdobie, ktoré tu vy v tom grafe uvádzate, pretože vy tu ukazujete len obdobie od 8. 2. do 20. 1., čo je podľa mňa málo v rámci tohto roka, a že by sme to mali hlavne porovnávať s mobilitou aj v minulom roku. Vy tu sami v tom materiáli píšete, že sa mobilita významne neznížila. Tak preto som chcel vedieť napríklad to, že či plánuje vláda prijať nejaké iné opatrenie na to, aby tú mobilitu znížila ešte viacej, ak to pokladáte za legitímny cieľ. Pretože som sám povedal, že vy sami vlastne tú mobilitu ako vláda zvyšujete tým, že stále vyžadujete od ľudí to testovanie. To znamená, že tí ľudia aj keď by možno chceli byť doma, tak nemôžu, pretože musia stále podstupovať to testovanie, kde sa ľudia chodia a zhromažďujú sa tam, stretávajú sa tam a viacero odborníkom už upozorňovalo na to, že je to miesto, kde dochádza k šíreniu tejto nákazy.
A čo sa týka ďalších faktických poznámok, áno, nedostanem odpoveď, pretože tu nie sú ďalší ministri, ale túto odpoveď nedostanú ani ďalší koaliční poslanci, ktorí sa tiež pýtajú na niektoré otázky, a preto podľa mňa máme len dve možnosti. Prvá možnosť je prerušiť rokovanie o tomto bode a kým sa sem, kým sem neprídu zodpovední ministri a predseda vlády, aby sme mohli o tom naozaj rokovať zodpovedne. Alebo druhá možnosť, pokiaľ sem neprídu jednoducho neschváliť predĺženie núdzového stavu, pretože ako parlament by sme to nemali posudzovať len obsahovo, ale mali by sme to posudzovať aj formálne. Pretože je podľa mňa dôležité, aby parlament dostal od vlády aj určitú úctu.
Ďakujem pekne, viacej nestihnem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 16:07 - 16:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte mi na úvod, aby som zopakoval už niektoré výčitky, ktoré tu boli spomenuté buď v rozprave alebo vo faktických poznámkach. Prvá najdôležitejšia z môjho pohľadu je neprítomnosť ostatných členov vlády pri prerokovávaní tohto návrhu zákona. Už aj koaliční poslanci dali tiež niektorí za pravdu, že by tu mal byť minimálne minister zdravotníctva. Určite by tu mal byť predseda vlády a mali by tu byť aj iní ministri, napríklad školstvo a napríklad aj financie, pretože núdzový stav a jeho dopady sa veľmi priamo týkajú aj ekonomiky. A preto je veľmi dôležité, aby sme to mohli prerokovávať aj veci týkajúce sa financií. Bohužiaľ, pani ministerka spravodlivosti, pri všetkej úcte, si myslím, že nie je fundovaná a nemá dostatok informácií na to, aby nám odpovedala na otázky týkajúce sa aj iných rezortov. Pani ministerka, berte to, prosím vás, tak, že do budúcnosti, pretože vieme veľmi dobre, že k takémuto bodu ešte budeme sedieť minimálne ešte raz. Berte to, prosím vás tak, aby ste vy odkázali ostatným členom vlády takú požiadavku, nie opozície, ale celého parlamentu, že požadujeme, aby pri prerokovávaní tohto materiálu tu boli prítomní, ak nie všetci, tak minimálne tí ministri, ktorí sa, ktorých rezortov sa priamo tá situácia a núdzový stav dotýkajú.
Už sme tu jedenkrát prerokovávali podobný návrh predĺženia núdzového stavu, a to v januári, to znamená pred viac ako mesiacom. Ten materiál, ktorým vláda sa snažila pred parlamentom ako pred inštitúciou, ktorá je oprávnená schváliť toto predĺženie, tak vláda predložila materiál, ktorý bol maximálnym spôsobom nepostačujúci. Malo to iba nejaké dve strany. Chýbalo tam množstvo informácií, napriek tomu bol ten predĺžený stav predĺžený. Podľa mňa parlament by mal trvať na tom, aby vláda, ktorá je povinná odôvodniť parlamentu, poslancom a poslankyniam dôvody, prečo musíme pokračovať v predlžovaní núdzového stavu, tak tá vláda to mala spraviť naozaj oveľa fundovanejšie.
Máme tu materiál, ktorý je lepší. To som už povedal aj vo faktickej poznámke. Sú tu doplnené ďalšie informácie. Z môjho pohľadu však stále to je nedostatočné a myslím si, že do budúcnosti by ten materiál mal byť prepracovaný naozaj tak, aby sme všetci sa vedeli jasne rozhodnúť, či chceme alebo nechceme na základe podložených informácií, či sa chceme rozhodnúť schváliť alebo neschváliť predĺženie núdzového stavu.
Najprv mi dovoľte sa vyjadriť k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom
===== (2.)
Najprv mi dovoľte vyjadriť sa k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom, o tom vlastne právnom podklade, teda že prečo, prečo vlastne vláda má právo a povinnosť žiadať o predĺženie núdzového stavu. Viac-menej keď si to prečítate, tak sa dočítate na viacerých stranách, že tým dôvodom, prečo teda vláda chce, aby bol predĺžený núdzový stav, je vlastne obmedzenie alebo využitie nástroja na obmedzenie pohybu a pobytu občanov. Je to tu viackrát napísané. Kľúčové, poukazuje na dôvodnosť uvažovania o využití nástroja, ktorý má verejná moc k dispozícii, aby mohla efektívne bojovať so závažným ohrozením života a zdravia občanov a takýmto nástrojom je najmä obmedzenie slobody pohybu a pobytu, obmedzenie vzájomného styku obyvateľov medzi sebou a na frekventovaných verejných miestach. A ďalej, o jeden odstavec ďalej na strane 3 sa píše: "Žiadnym iným spôsobom nie je možné normatívnym právnym aktom obmedziť slobodu pohybu a pobytu a práv na pokojné zhromažďovanie občanov."
Avšak na strane 5 - vyhodnotenie opatrení doteraz zrealizovaných v rámci núdzového stavu - je predložený graf, ku ktorému je popis, ministerstvo spravodlivosti uvádza, že obmedzenie slobody pohybu obyvateľov, tzv. lockdown, podľa dát dostupných od spoločnosti Apple od 8. februára 2021, významne ďalej neznížilo mobilitu obyvateľstva, ktorá sa pre opatrenia prijaté na prelome roka nachádzajú v rozmedzí 50 až 80 % úrovne v januári 2020.
Prvá vec, ktorá mi tu chýba, pani ministerka, je dlhšie časové obdobie, kde chceme porovnávať, akým spôsobom bola ovplyvnená mobilita, pretože graf znázorňuje iba obdobie od 8. februára 2021 do 20. februára 2021, kde viac-menej nevidíme vôbec, akým spôsobom, akým spôsobom by sme mohli porovnať tú mobilitu napríklad s predchádzajúcim rokom, kedy, kedy tieto obmedzenia neboli a porovná sa to len s januárom, kde sa píše teda o rozmedzí 50 až 80 % úrovne, ale konštatujete sama, že to významne nebolo znížené. A takisto píšete ďalej, že: "Komplexnejšie a relevantnejšie vyhodnotenie dopadu a jeho zavedenie do praxe si vyžaduje istý časový odstup a isté penzum dát, ktoré nie sú dnes 20 dní od jeho spustenia úplne výpovedné."
Preto, pani ministerka, chcem sa spýtať, že keď teda hovoríte v tom materiáli o tom, že potrebujeme obmedziť mobilitu, na základe teda akých, akých dát alebo na základe čoho si myslíte, že by to malo reálne pomôcť, keď sami tvrdíte, že sa to, že sa významne tá mobilita neznížila tým, že sa zaviedli tieto opatrenia. A druhá vec je, samozrejme, aj to, že tá mobilita sa samotnou vládou aj podporuje, pretože stále vyžadujete tie celoplošné testovania. To znamená, že ľudia sú mobilní už aj z týchto dôvodov, tam sa takisto zhromažďujú na miestach. Čiže obmedzovanie nejakého pohybu alebo obmedzovania nejakého zhromažďovania nemá veľmi zmysel podľa mňa, keď sami to zakazujete, na druhej strane vlastne pri inom, pri inej veci to prikazujete.
V bode 2 píšete o opatreniach, ktoré boli realizované v rámci predĺženého núdzového stavu. To tam podľa mňa v minulosti veľmi chýbalo. Teraz to tu máme, avšak myslím si, že je to veľmi, veľmi neúplné. Chýba tam veľmi veľa informácií, pretože iba tu píšete o tom, že sa obmedzila sloboda pohybu, to bolo teda jedno opatrenie, ktoré bolo realizované, potom tu píšete o tom, že bol, že došlo k obmedzeniu práva pokojne sa zhromažďovať, takisto to vieme. A potom sa tu píše už len o hospodárskej mobilizácii, tak ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej pôsobnosti určilo 950 subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorých úlohou je zabezpečiť trvalú starostlivosť o klientov, zabezpečiť, aby zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb ostali pri prijímateľoch, atď. atď. To znamená, že sú tam nejaké opatrenia, ktoré boli urobené v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak vôbec tu nemáme žiadne informácie o nejakých opatreniach alebo o nejakých veciach, ktoré sa urobili v rámci napríklad ministerstva zdravotníctva, v rámci ministerstva financií napríklad na podporu a oživenie ekonomiky, ktorá, samozrejme, týmto núdzovým stavom je obmedzovaná. A aké opatrenia sa urobili na úseku ministerstva školstva, ministerstva obrany, ministerstva vnútra? Napríklad hlavne podľa mňa aké opatrenia boli realizované Úradom verejného zdravotníctva? Tieto informácie tam úplne chýbajú a mali by byť rozpísané na oveľa viacej stranách.
Potom v poslednej časti, po časti 4 píšete nejakú prognózu vývoja pandemickej situácie a potenciálnej reakcie vlády. Zase tu len píšete o nejakých, o nejakých prognostických modeloch ministerstva zdravotníctva, avšak žiadne modely alebo nejaké náčrty výsledku tých modelov nie sú v tomto dokumente obsiahnuté. A z pohľadu prognózy je epidemiologická situácia na bode zlomu a teda od opatrení záleží, či príde k zlepšeniu alebo k eskalácii situácie. Zase tu chýba nejaké, nejaký plán nejakých opatrení, čo sa bude diať v prípade, že situácia bude stagnovať, v prípade, že bude eskalovať situácia, aké opatrenia sa prijmú v takom, v takom, v situácii, v takej situácii, zase tu nemáme nejaké presnejšie informácie.
Ďalej je tu napísané, že: "Vláda bude podľa mienky ministerstva spravodlivosti promptne reagovať na vývoj pandemickej situácie." Podľa mňa by tu nemal byť budúci čas, bude reagovať. Podľa mňa vláda už by mala reagovať a teda by tu mali byť napísané opatrenia, ktoré už boli jednak aktivované, a hlavne by tu mali byť opatrenia vyhodnotené, ktoré boli účinné - ktoré neboli účinné.
Čo mi tu ďalej chýba, sú napríklad ktoré opatrenia, ktoré už boli, ktoré už boli platné, súvisia s núdzovým stavom a ktoré nie, teda ktoré by bolo možné prijať aj bez núdzového stavu. Chýbajú mi tu teda ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť prijaté, to som už spomínal.
Takisto mi tu chýba finančné zhodnotenie týchto opatrení a minister financií podľa mňa by tu mal doložiť informácie o udržateľnosti verejných financií, pretože neustále predlžovanie núdzového stavu a obmedzovanie vlastne ekonomiky bude mať katastrofálne následky na verejné financie a hospodárenie nielen štátu, ale aj našich obyvateľov a našich podnikov. Chýba mi tu informácia, koľko finančných prostriedkov sa napríklad plánuje vynaložiť v rámci vládnych opatrení, informácia, koľko nás stálo napríklad celoplošné testovanie, aby sme vedeli vyhodnotiť aj tú ekonomickú stránku tohto testovania. Takisto dopad napríklad dištančného vzdelávania na kvalitu samotného vzdelávania, pretože vieme, že deti už niekoľko mesiacov sú zavreté doma a takisto ministerstvo školstva by malo mať záujem na tom, aby deti dostali kvalitnú, kvalitné vzdelanie a v tomto materiáli by určite malo byť spomenuté aj to, akým spôsobom ministerstvo školstva vyhodnocuje túto situáciu a akým spôsobom plánuje tú situáciu, samozrejme, zlepšovať. Aké ďalšie opatrenia sa v oblasti školstva plánujú na to, aby sme mohli tie deti konečne do škôl dostať?
Takisto by som chcel vedieť, či plánuje vláda urobiť aj niečo s podporou alebo propagáciou športu a zdravotného, zdravého životného štýlu, pretože to je vec, ktorá tu veľmi chýba, pretože nemali by sme len ľudí obmedzovať, aby sedeli doma, ale mali by sme v prvom rade podporovať to, aby tí ľudia žili zdravo, aby sa hýbali, aby športovali, aby si budovali tú imunitu tým najprirodzenejším spôsobom.
V samotnom materiáli, ktorý bol predložený v tlači, teda ktorý bol predložený podľa mňa s dostatočným časovým predstihom, sú tiež niektoré formulácie, ktoré ja osobne vyhodnocujem tak, že sú veľmi zlé, slabé, sú vágne. Napríklad vláda konštatuje, že musí vedieť učiniť politicky a právne neľahké rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu. Ja si však dovolím tvrdiť opak, že opätovné predĺženie núdzového stavu je to najľahšie rozhodnutie, pretože by sme mali hľadať práve cesty a riešenia, ako núdzový stav ukončiť, ako sa vrátiť do normálu a nemôžeme ho predsa predlžovať do nekonečna, pretože, bohužiaľ, ale zrejme to tak bude, vláde ten núdzový stav vlastne po všetkých stránkach vyhovuje, pretože jednak môžete nakupovať na priamo bez verejnej súťaže, zakazovať verejné zhromaždenia a v podstate ospravedlňovať všetky svoje rozhodnutia a prijaté opatrenia núdzovým stavom. Teda neľahké rozhodnutie by bolo neprijať rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu, ale prijať opatrenia, ktoré pomôžu občanom vrátiť sa naspäť do bežného života.
Ďalej vo svojom odôvodnení píšete, že: "Opätovné predĺženie núdzového stavu vytvára pre vládu Slovenskej republiky iba predpolie pre potenciálne vykonanie následných legislatívnych opatrení, ktoré bude potrebné prijať v záujme ochrany verejného zdravia a životu ľudí." Ja si však myslím, že následné vykonanie legislatívnych opatrení nemá nič spoločné s predlžovaním núdzového stavu, pretože vykonávanie legislatívnych opatrení si môžete predsa robiť aj bez vyhláseného núdzového stavu. Podľa mňa tento argument je zbytočne nepostačujúci a využívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania sa stalo akousi, akousi vlastne takou politikou súčasnej vlády. Sami vo, v tom danom návrhu píšete, že vláda je povinná neustále skúmať, preverovať a vyhodnocovať potrebu ponechania potenciálne prijatých obmedzení základných práv a slobôd v platnosti a v rámci núdzového stavu, teda opatrenia, ktoré ste prijali, tu podľa mňa vôbec vyhodnotené nie sú. A ak teda sú vyhodnotené, pretože sami si píšete, že to je vaša povinnosť, tak sa pýtam, prečo nie sú súčasťou tohto dokumentu, v rámci ktorého sa snažíte zdôvodniť parlamentu ako ustanovizni, ako orgánu, ktorý má predĺženie núdzového stavu schváliť.
Myslím si, že argumentovať dokola tým, že tu máme pandémiu, že zomierajú ľudia, bez konkrétnych dát a analýz a zdôvodnení je podľa mňa nezodpovedné a najmä je to nedôstojné voči parlamentu ako inštitúcii, ktorá je vláde nadriadená a ktorá má rozhodnúť o tom, či budeme alebo nebudeme pokračovať v núdzovom stave.
V odôvodnení píšete, že epidemická situácia na Slovensku nepochybne dáva poznať, že rozhodnutie vlády o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné. Ja si však myslím, že epidemická situácia na Slovensku dala nepochybne poznať, že táto vláda absolútne zlyhala a nevie, čo má robiť. Predlžovaním núdzového stavu nič nedosiahneme, pokiaľ nebudeme mať jasný plán, čo sa ide robiť. Ľudia potrebujú vidieť svetlo na konci tunela, kedy toto všetko skončí a nie dookola poučovať, počúvať hádky v koalícii, rozpory medzi názormi odborníkov a predsedom vlády a neustále prezentované zhoršené čísla bez jasnej vízie. Núdzový stav sme už raz v parlamente predlžovali, preto sa pýtam ešte raz, prečo tam nevidíme nejaké zhodnotenie, vyhodnotenie predkladacích opatrení alebo nejaký náčrt nejakých, nejakej ďalšej cesty, ktorou sa chceme vydať.
V tomto pokročilom stave, pani ministerka, a po viac ako roku majú ľudia právo vedieť, že vláda vie, čo robí a že sa do bežných životov vrátime po úspešnej aplikácii takých a takých opatrení.
A na záver, pani ministerka, mi dovoľte pár otázok, na ktoré mi vy pravdepodobne nebudete vedieť odpovedať, ale to súvisí zase s tým, že tu nie sú členovia vlády, ktorých sa predĺženie núdzového stavu týka. Jedna otázka je, veľmi by ma zaujímalo, koľko zákaziek bolo zadaných podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, teda zákazky na dodanie tovaru na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovanie, rokovacie konanie so zverejnením. Toto ma zaujíma najmä preto, že boli medzirezortné informácie, že takouto formou súťaže, teda vlastne bez nejakého zverejnenia, bez nejakých, bez nejakej súťaže už bolo minutých viac ako jedna miliarda eur. Verím, že to nie je pravda a že toto číslo nám vláda vysvetlí alebo nám predloží, aby sme mali presné informácie.
Tiež ma zaujíma, pani ministerka, teda skôr by som sa chcel spýtať ministra zdravotníctva, čo ideme robiť s pacientmi, ktorí nemajú COVID a zomierajú na iné choroby alebo zomierajú preto, že nedostávajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť kvôli napríklad odloženým operáciám, pretože tiež to je vec, ktorou by sme sa mali aktívne zaoberať.
A na záver mám pre vás jeden konkrétny návrh, ktorý by ste mali spraviť v tejto situácii, odvolať ministra Krajčího, pretože situáciu nezvláda a nie je podľa mňa hanbou priznať si, že danú situáciu nevie vyriešiť. Myslím si, že dokážete vo vláde a v koalícii nájsť ľudí, a keď nedokážete nájsť ľudí vo vlastných radoch, tak dokážete nájsť ľudí medzi odborníkmi, ktorí budú ochotní prevziať tento rezort, aby sme konečne dokázali prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia aj zdravie našich občanov, ale zabezpečia aj to, aby ekonomika na Slovensku sa mohla konečne nadýchnuť, obnoviť, aby sme sa mohli vrátiť do našich bežných životov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 16:07 - 16:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte mi na úvod, aby som zopakoval už niektoré výčitky, ktoré tu boli spomenuté buď v rozprave alebo vo faktických poznámkach. Prvá najdôležitejšia z môjho pohľadu je neprítomnosť ostatných členov vlády pri prerokovávaní tohto návrhu zákona. Už aj koaliční poslanci dali tiež niektorí za pravdu, že by tu mal byť minimálne minister zdravotníctva. Určite by tu mal byť predseda vlády a mali by tu byť aj iní ministri, napríklad školstvo a napríklad aj financie, pretože núdzový stav a jeho dopady sa veľmi priamo týkajú aj ekonomiky. A preto je veľmi dôležité, aby sme to mohli prerokovávať aj veci týkajúce sa financií. Bohužiaľ, pani ministerka spravodlivosti, pri všetkej úcte, si myslím, že nie je fundovaná a nemá dostatok informácií na to, aby nám odpovedala na otázky týkajúce sa aj iných rezortov. Pani ministerka, berte to, prosím vás, tak, že do budúcnosti, pretože vieme veľmi dobre, že k takémuto bodu ešte budeme sedieť minimálne ešte raz. Berte to, prosím vás tak, aby ste vy odkázali ostatným členom vlády takú požiadavku, nie opozície, ale celého parlamentu, že požadujeme, aby pri prerokovávaní tohto materiálu tu boli prítomní, ak nie všetci, tak minimálne tí ministri, ktorí sa, ktorých rezortov sa priamo tá situácia a núdzový stav dotýkajú.
Už sme tu jedenkrát prerokovávali podobný návrh predĺženia núdzového stavu, a to v januári, to znamená pred viac ako mesiacom. Ten materiál, ktorým vláda sa snažila pred parlamentom ako pred inštitúciou, ktorá je oprávnená schváliť toto predĺženie, tak vláda predložila materiál, ktorý bol maximálnym spôsobom nepostačujúci. Malo to iba nejaké dve strany. Chýbalo tam množstvo informácií, napriek tomu bol ten predĺžený stav predĺžený. Podľa mňa parlament by mal trvať na tom, aby vláda, ktorá je povinná odôvodniť parlamentu, poslancom a poslankyniam dôvody, prečo musíme pokračovať v predlžovaní núdzového stavu, tak tá vláda to mala spraviť naozaj oveľa fundovanejšie.
Máme tu materiál, ktorý je lepší. To som už povedal aj vo faktickej poznámke. Sú tu doplnené ďalšie informácie. Z môjho pohľadu však stále to je nedostatočné a myslím si, že do budúcnosti by ten materiál mal byť prepracovaný naozaj tak, aby sme všetci sa vedeli jasne rozhodnúť, či chceme alebo nechceme na základe podložených informácií, či sa chceme rozhodnúť schváliť alebo neschváliť predĺženie núdzového stavu.
Najprv mi dovoľte sa vyjadriť k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom
===== (2.)
Najprv mi dovoľte vyjadriť sa k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom, o tom vlastne právnom podklade, teda že prečo, prečo vlastne vláda má právo a povinnosť žiadať o predĺženie núdzového stavu. Viac-menej keď si to prečítate, tak sa dočítate na viacerých stranách, že tým dôvodom, prečo teda vláda chce, aby bol predĺžený núdzový stav, je vlastne obmedzenie alebo využitie nástroja na obmedzenie pohybu a pobytu občanov. Je to tu viackrát napísané. Kľúčové, poukazuje na dôvodnosť uvažovania o využití nástroja, ktorý má verejná moc k dispozícii, aby mohla efektívne bojovať so závažným ohrozením života a zdravia občanov a takýmto nástrojom je najmä obmedzenie slobody pohybu a pobytu, obmedzenie vzájomného styku obyvateľov medzi sebou a na frekventovaných verejných miestach. A ďalej, o jeden odstavec ďalej na strane 3 sa píše: "Žiadnym iným spôsobom nie je možné normatívnym právnym aktom obmedziť slobodu pohybu a pobytu a práv na pokojné zhromažďovanie občanov."
Avšak na strane 5 - vyhodnotenie opatrení doteraz zrealizovaných v rámci núdzového stavu - je predložený graf, ku ktorému je popis, ministerstvo spravodlivosti uvádza, že obmedzenie slobody pohybu obyvateľov, tzv. lockdown, podľa dát dostupných od spoločnosti Apple od 8. februára 2021, významne ďalej neznížilo mobilitu obyvateľstva, ktorá sa pre opatrenia prijaté na prelome roka nachádzajú v rozmedzí 50 až 80 % úrovne v januári 2020.
Prvá vec, ktorá mi tu chýba, pani ministerka, je dlhšie časové obdobie, kde chceme porovnávať, akým spôsobom bola ovplyvnená mobilita, pretože graf znázorňuje iba obdobie od 8. februára 2021 do 20. februára 2021, kde viac-menej nevidíme vôbec, akým spôsobom, akým spôsobom by sme mohli porovnať tú mobilitu napríklad s predchádzajúcim rokom, kedy, kedy tieto obmedzenia neboli a porovná sa to len s januárom, kde sa píše teda o rozmedzí 50 až 80 % úrovne, ale konštatujete sama, že to významne nebolo znížené. A takisto píšete ďalej, že: "Komplexnejšie a relevantnejšie vyhodnotenie dopadu a jeho zavedenie do praxe si vyžaduje istý časový odstup a isté penzum dát, ktoré nie sú dnes 20 dní od jeho spustenia úplne výpovedné."
Preto, pani ministerka, chcem sa spýtať, že keď teda hovoríte v tom materiáli o tom, že potrebujeme obmedziť mobilitu, na základe teda akých, akých dát alebo na základe čoho si myslíte, že by to malo reálne pomôcť, keď sami tvrdíte, že sa to, že sa významne tá mobilita neznížila tým, že sa zaviedli tieto opatrenia. A druhá vec je, samozrejme, aj to, že tá mobilita sa samotnou vládou aj podporuje, pretože stále vyžadujete tie celoplošné testovania. To znamená, že ľudia sú mobilní už aj z týchto dôvodov, tam sa takisto zhromažďujú na miestach. Čiže obmedzovanie nejakého pohybu alebo obmedzovania nejakého zhromažďovania nemá veľmi zmysel podľa mňa, keď sami to zakazujete, na druhej strane vlastne pri inom, pri inej veci to prikazujete.
V bode 2 píšete o opatreniach, ktoré boli realizované v rámci predĺženého núdzového stavu. To tam podľa mňa v minulosti veľmi chýbalo. Teraz to tu máme, avšak myslím si, že je to veľmi, veľmi neúplné. Chýba tam veľmi veľa informácií, pretože iba tu píšete o tom, že sa obmedzila sloboda pohybu, to bolo teda jedno opatrenie, ktoré bolo realizované, potom tu píšete o tom, že bol, že došlo k obmedzeniu práva pokojne sa zhromažďovať, takisto to vieme. A potom sa tu píše už len o hospodárskej mobilizácii, tak ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej pôsobnosti určilo 950 subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorých úlohou je zabezpečiť trvalú starostlivosť o klientov, zabezpečiť, aby zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb ostali pri prijímateľoch, atď. atď. To znamená, že sú tam nejaké opatrenia, ktoré boli urobené v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak vôbec tu nemáme žiadne informácie o nejakých opatreniach alebo o nejakých veciach, ktoré sa urobili v rámci napríklad ministerstva zdravotníctva, v rámci ministerstva financií napríklad na podporu a oživenie ekonomiky, ktorá, samozrejme, týmto núdzovým stavom je obmedzovaná. A aké opatrenia sa urobili na úseku ministerstva školstva, ministerstva obrany, ministerstva vnútra? Napríklad hlavne podľa mňa aké opatrenia boli realizované Úradom verejného zdravotníctva? Tieto informácie tam úplne chýbajú a mali by byť rozpísané na oveľa viacej stranách.
Potom v poslednej časti, po časti 4 píšete nejakú prognózu vývoja pandemickej situácie a potenciálnej reakcie vlády. Zase tu len píšete o nejakých, o nejakých prognostických modeloch ministerstva zdravotníctva, avšak žiadne modely alebo nejaké náčrty výsledku tých modelov nie sú v tomto dokumente obsiahnuté. A z pohľadu prognózy je epidemiologická situácia na bode zlomu a teda od opatrení záleží, či príde k zlepšeniu alebo k eskalácii situácie. Zase tu chýba nejaké, nejaký plán nejakých opatrení, čo sa bude diať v prípade, že situácia bude stagnovať, v prípade, že bude eskalovať situácia, aké opatrenia sa prijmú v takom, v takom, v situácii, v takej situácii, zase tu nemáme nejaké presnejšie informácie.
Ďalej je tu napísané, že: "Vláda bude podľa mienky ministerstva spravodlivosti promptne reagovať na vývoj pandemickej situácie." Podľa mňa by tu nemal byť budúci čas, bude reagovať. Podľa mňa vláda už by mala reagovať a teda by tu mali byť napísané opatrenia, ktoré už boli jednak aktivované, a hlavne by tu mali byť opatrenia vyhodnotené, ktoré boli účinné - ktoré neboli účinné.
Čo mi tu ďalej chýba, sú napríklad ktoré opatrenia, ktoré už boli, ktoré už boli platné, súvisia s núdzovým stavom a ktoré nie, teda ktoré by bolo možné prijať aj bez núdzového stavu. Chýbajú mi tu teda ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť prijaté, to som už spomínal.
Takisto mi tu chýba finančné zhodnotenie týchto opatrení a minister financií podľa mňa by tu mal doložiť informácie o udržateľnosti verejných financií, pretože neustále predlžovanie núdzového stavu a obmedzovanie vlastne ekonomiky bude mať katastrofálne následky na verejné financie a hospodárenie nielen štátu, ale aj našich obyvateľov a našich podnikov. Chýba mi tu informácia, koľko finančných prostriedkov sa napríklad plánuje vynaložiť v rámci vládnych opatrení, informácia, koľko nás stálo napríklad celoplošné testovanie, aby sme vedeli vyhodnotiť aj tú ekonomickú stránku tohto testovania. Takisto dopad napríklad dištančného vzdelávania na kvalitu samotného vzdelávania, pretože vieme, že deti už niekoľko mesiacov sú zavreté doma a takisto ministerstvo školstva by malo mať záujem na tom, aby deti dostali kvalitnú, kvalitné vzdelanie a v tomto materiáli by určite malo byť spomenuté aj to, akým spôsobom ministerstvo školstva vyhodnocuje túto situáciu a akým spôsobom plánuje tú situáciu, samozrejme, zlepšovať. Aké ďalšie opatrenia sa v oblasti školstva plánujú na to, aby sme mohli tie deti konečne do škôl dostať?
Takisto by som chcel vedieť, či plánuje vláda urobiť aj niečo s podporou alebo propagáciou športu a zdravotného, zdravého životného štýlu, pretože to je vec, ktorá tu veľmi chýba, pretože nemali by sme len ľudí obmedzovať, aby sedeli doma, ale mali by sme v prvom rade podporovať to, aby tí ľudia žili zdravo, aby sa hýbali, aby športovali, aby si budovali tú imunitu tým najprirodzenejším spôsobom.
V samotnom materiáli, ktorý bol predložený v tlači, teda ktorý bol predložený podľa mňa s dostatočným časovým predstihom, sú tiež niektoré formulácie, ktoré ja osobne vyhodnocujem tak, že sú veľmi zlé, slabé, sú vágne. Napríklad vláda konštatuje, že musí vedieť učiniť politicky a právne neľahké rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu. Ja si však dovolím tvrdiť opak, že opätovné predĺženie núdzového stavu je to najľahšie rozhodnutie, pretože by sme mali hľadať práve cesty a riešenia, ako núdzový stav ukončiť, ako sa vrátiť do normálu a nemôžeme ho predsa predlžovať do nekonečna, pretože, bohužiaľ, ale zrejme to tak bude, vláde ten núdzový stav vlastne po všetkých stránkach vyhovuje, pretože jednak môžete nakupovať na priamo bez verejnej súťaže, zakazovať verejné zhromaždenia a v podstate ospravedlňovať všetky svoje rozhodnutia a prijaté opatrenia núdzovým stavom. Teda neľahké rozhodnutie by bolo neprijať rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu, ale prijať opatrenia, ktoré pomôžu občanom vrátiť sa naspäť do bežného života.
Ďalej vo svojom odôvodnení píšete, že: "Opätovné predĺženie núdzového stavu vytvára pre vládu Slovenskej republiky iba predpolie pre potenciálne vykonanie následných legislatívnych opatrení, ktoré bude potrebné prijať v záujme ochrany verejného zdravia a životu ľudí." Ja si však myslím, že následné vykonanie legislatívnych opatrení nemá nič spoločné s predlžovaním núdzového stavu, pretože vykonávanie legislatívnych opatrení si môžete predsa robiť aj bez vyhláseného núdzového stavu. Podľa mňa tento argument je zbytočne nepostačujúci a využívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania sa stalo akousi, akousi vlastne takou politikou súčasnej vlády. Sami vo, v tom danom návrhu píšete, že vláda je povinná neustále skúmať, preverovať a vyhodnocovať potrebu ponechania potenciálne prijatých obmedzení základných práv a slobôd v platnosti a v rámci núdzového stavu, teda opatrenia, ktoré ste prijali, tu podľa mňa vôbec vyhodnotené nie sú. A ak teda sú vyhodnotené, pretože sami si píšete, že to je vaša povinnosť, tak sa pýtam, prečo nie sú súčasťou tohto dokumentu, v rámci ktorého sa snažíte zdôvodniť parlamentu ako ustanovizni, ako orgánu, ktorý má predĺženie núdzového stavu schváliť.
Myslím si, že argumentovať dokola tým, že tu máme pandémiu, že zomierajú ľudia, bez konkrétnych dát a analýz a zdôvodnení je podľa mňa nezodpovedné a najmä je to nedôstojné voči parlamentu ako inštitúcii, ktorá je vláde nadriadená a ktorá má rozhodnúť o tom, či budeme alebo nebudeme pokračovať v núdzovom stave.
V odôvodnení píšete, že epidemická situácia na Slovensku nepochybne dáva poznať, že rozhodnutie vlády o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné. Ja si však myslím, že epidemická situácia na Slovensku dala nepochybne poznať, že táto vláda absolútne zlyhala a nevie, čo má robiť. Predlžovaním núdzového stavu nič nedosiahneme, pokiaľ nebudeme mať jasný plán, čo sa ide robiť. Ľudia potrebujú vidieť svetlo na konci tunela, kedy toto všetko skončí a nie dookola poučovať, počúvať hádky v koalícii, rozpory medzi názormi odborníkov a predsedom vlády a neustále prezentované zhoršené čísla bez jasnej vízie. Núdzový stav sme už raz v parlamente predlžovali, preto sa pýtam ešte raz, prečo tam nevidíme nejaké zhodnotenie, vyhodnotenie predkladacích opatrení alebo nejaký náčrt nejakých, nejakej ďalšej cesty, ktorou sa chceme vydať.
V tomto pokročilom stave, pani ministerka, a po viac ako roku majú ľudia právo vedieť, že vláda vie, čo robí a že sa do bežných životov vrátime po úspešnej aplikácii takých a takých opatrení.
A na záver, pani ministerka, mi dovoľte pár otázok, na ktoré mi vy pravdepodobne nebudete vedieť odpovedať, ale to súvisí zase s tým, že tu nie sú členovia vlády, ktorých sa predĺženie núdzového stavu týka. Jedna otázka je, veľmi by ma zaujímalo, koľko zákaziek bolo zadaných podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, teda zákazky na dodanie tovaru na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovanie, rokovacie konanie so zverejnením. Toto ma zaujíma najmä preto, že boli medzirezortné informácie, že takouto formou súťaže, teda vlastne bez nejakého zverejnenia, bez nejakých, bez nejakej súťaže už bolo minutých viac ako jedna miliarda eur. Verím, že to nie je pravda a že toto číslo nám vláda vysvetlí alebo nám predloží, aby sme mali presné informácie.
Tiež ma zaujíma, pani ministerka, teda skôr by som sa chcel spýtať ministra zdravotníctva, čo ideme robiť s pacientmi, ktorí nemajú COVID a zomierajú na iné choroby alebo zomierajú preto, že nedostávajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť kvôli napríklad odloženým operáciám, pretože tiež to je vec, ktorou by sme sa mali aktívne zaoberať.
A na záver mám pre vás jeden konkrétny návrh, ktorý by ste mali spraviť v tejto situácii, odvolať ministra Krajčího, pretože situáciu nezvláda a nie je podľa mňa hanbou priznať si, že danú situáciu nevie vyriešiť. Myslím si, že dokážete vo vláde a v koalícii nájsť ľudí, a keď nedokážete nájsť ľudí vo vlastných radoch, tak dokážete nájsť ľudí medzi odborníkmi, ktorí budú ochotní prevziať tento rezort, aby sme konečne dokázali prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia aj zdravie našich občanov, ale zabezpečia aj to, aby ekonomika na Slovensku sa mohla konečne nadýchnuť, obnoviť, aby sme sa mohli vrátiť do našich bežných životov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 10:30 - 10:32 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ďakujem, že ste reagovali v rozprave. Ja musím otvorene povedať, že ja si vážim vaše vystúpenie a aj vystúpenia, alebo teda snahu poslaneckého klubu SaS o to, aby ten materiál bol naozaj lepší, dopracovanejší, aby poslanci sa mohli rozhodovať na základe reálnejších dát. Ja to však vnímam ako takú skôr formálnu kritiku, že vy si síce zastávate tú svoju pozíciu, že mali by ste byť čo najviac transparentný, otvorený a teda taký všeobecne kritický, ale v konečnom dôsledku aj tak budete všetci hlasovať za, ale to je, samozrejme, vaše rozhodnutie. A už keď si vlastne vláda, keď už si na návrh vlády schvaľujeme predĺženie núdzového stavu tu v parlamente, tak si myslím, že by tá vláda mala počúvať ten parlament a mala by reflektovať požiadavky aj vládnych poslancov v danom materiáli.
A čo je naozaj veľmi smutné a čo musím znovu povedať, je to, že tu je prítomná len ministerka spravodlivosti. Minule keď sa predlžoval núdzový stav, tu bol prítomný len podpredseda vlády pán Holý. A myslím si, že každý, aj koaliční poslanci, musia uznať, že by tu mal byť minimálne aj minister zdravotníctva, aj predseda vlády, ak nie aj iní ministri. Pretože keď chceme o tom naozaj debatovať a keď sa chceme nakoniec rozhodnúť, ako chceme hlasovať, tak musíme sa vedieť rozhodovať na základe informácií, ktoré by nám mali členovia vlády poskytovať. Pri všetkej úcte, pri všetkej úcte k pani ministerke spravodlivosti nemyslím si, že ona dokáže odborne vysvetľovať informácie ohľadne, alebo otázky ohľadne zdravotníctva a iných odborných tém. A preto je naozaj veľmi smutné, že tu zase rokujeme v podstate sami so sebou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.2.2021 10:25 - 10:25 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ďakujem, že ste vystúpili v rozprave, aby sa, aby sme mohli reagovať. Ja sa vás chcem, ja chcem využiť tú príležitosť, že ste vystúpili a opýtať sa vás na jednu vec, lebo máme nastavený zákon tak, že schvaľovanie predĺženia núdzového stavu má na starosti parlament. Čiže parlament a poslanci, ktorí vám dajú určitú spätnú väzbu a požadujú od vás určité informácie na to, aby sme sa mohli správne rozhodnúť. A aj pri prvom predlžovaní núdzového stavu vystúpili z radov koaličných poslancov poslanci, ktorí žiadali, aby predložený materiál obsahoval prognózy, porovnania, vysvetlenia a tak ďalej. To chce viacej dát, viacej čísel. Materiál nakoniec ste teda predložili, dodatočne včera o asi 9.30 prišla poslancom. Podľa mňa je stále veľmi slabý a nedostatočný.
Ja sa vás chcem spýtať, prečo, keď už v januári od vás koaliční poslanci žiadali prepracovanejší materiál, ste ten materiál nevypracovali hneď pri schvaľovaní predĺženia núdzového stavu na vláde a prečo ste to predložili až včera 9.30 hod. pár hodín pred rokovaním tohto bodu.
Ďakujem pekne za odpoveď, pani ministerka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 10:20 - 10:21 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Rasťo, ja ťa len doplním v jednej veci. V odôvodnení k tomuto materiálu, kde teda vláda sa snaží vysvetliť, prečo potrebujeme znovu predĺžiť núdzový stav, je napísané, že vláda veľmi zvažovala a prijala veľmi neľahké rozhodnutie znovu predĺžiť núdzový stav a pritom v skutočnosti to bolo vlastne to najjednoduchšie a najľahšie rozhodnutie pre nich, pretože neľahké rozhodnutie by bolo nepredĺžiť núdzový stav a neľahké to bolo možno jedine kvôli tomu, že vláda, tak ako si ty povedal, ako si citoval matematika doc. Kollára, nemá absolútne žiadne relevantné dáta, čísla, štatistiky, analýzy, porovnania. Nevieme proste vôbec nič a odôvodňovať to týmto, že preto potrebujeme núdzový stav, to znamená dokola používať to isté riešenie a očakávať iný výsledok, to môže naozaj iba človek, ktorý, bohužiaľ, je hlúpy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 16:54 - 16:56 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Dostál, ja chcem zareagovať na dve veci, ktoré ste povedali vo svojom príspevku. Prvá vec sa týkala toho, že ste mali takú výčitku alebo ste teda povedali, že vás mrzí, že je tu iba pani ministerka spravodlivosti. Ono to bolo vlastne aj v prvom schvaľovaní predĺženia núdzového stavu, keď tu bol prítomný iba podpredseda vlády pán Hollý. Tak ja vám chcem povedať, pán poslanec, že to vlastne svedčí o tom postoji tej vlády, o tom, ako sa stavia tej parlamentnej kontrole alebo ako si váži poslancov ako zbor pri tejto, pri prerokovaní tejto veci, pretože keby naozaj vláda berie vážne tento bod a chce mať záujem interagovať s poslancami, odpovedať na ich otázky, predkladať nám ďalšie informácie, tak by tu bol minimálne minister zdravotníctva a predseda vlády a určite aj nejakí ďalší ministri.
Potom skoro na konci ste povedali, že vítate lepšie odôvodnenie toho zdôvodnenia, prečo by sme mali opätovne schváliť predĺženie núdzového stavu. Súhlasím s vami, pán poslanec, že je to lepšie, ako to bolo naposledy, ale stále si myslím, že je to nedostatočné.
Prvá vec, ktorá je nedostatočná, je nielen obsah, ale aj čas, kedy to odôvodnenie prišlo, pretože prišlo to iba dnes ráno okolo 9.30. Mali sme tieto informácie mať k dispozícii už v čase, kedy bola zverejnená tlač, aby sme sa s tým mohli riadne oboznámiť, a nie pár hodín pred rokovaním.
A tie výčitky z vašej strany o tom, teraz myslím konkrétne vás, čo vlastne v tom dokumente chýba, boli už pri tom prvom schvaľovaní toho núdzového stavu, takže kľudne ministerstvo aj vláda mali dostatočný čas na to, aby tie výčitky reflektovali do toho návrhu. Mohlo to byť už oveľa kvalitnejšie spracované, mohli tam byť tie prognózy, vyhodnotenia, porovnávanie, a namiesto toho tam máme iba pár nejakých čísiel, ktoré v podstate ani poriadne neodôvodňujú samotný návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 16:43 - 16:58 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Vyjadrím sa k pánovi poslancovi Krošlákovi. (Reakcia z pléna.) Vy ste sa ma, vy ste povedali, že podľa vás mňa sa nebude týkať to sedemročné funkčné obdobie špeciálneho prokurátora, že nemám mať strach, prečo by som mal byť stíhaný, to je pravda, veď to som aj povedal, ja nemám vôbec o seba strach. Ja som nikdy v živote nič zlé neurobil, ani protizákonné. Avšak ja som povedal aj vo svojej rozprave, že ja mám strach z toho, že pán Lipšic si bude tie oči zakrývať práve pred tými, ktorých má on strážiť a práve pred tými, ktorých má on kontrolovať, pretože to nemôžete vy spochybniť, že pán Lipšic je veľmi silno exponovaná osoba a vy ste ho porovnávali s pánom Žilinkom, že on bol tiež v minulosti aktívny politik, bol štátnym tajomníkom, bol tiež vlastne v KDH a že sme ho my zvolili, áno, ale u pána Žilinku nebolo absolútne vôbec žiadne podozrenie v tom, že by mal stále nejaké aktívne väzby na politikov, že by bol stále aktívny v nejakej strane, alebo že by nejakým spôsobom pracoval alebo zastupoval nejakých politikov v nejakých sporoch. U pána Lipšica toto podozrenie nieže je, to je, to sú jasné informácie, pán Lipšic je stále v aktívnom vzťahu, v kontakte, v komunikácii, jeho strana je dnes vo vláde. Bol to človek, ktorý bol a je veľmi vysoko politicky exponovaný a práve preto my si myslíme, že pán Lipšic by nemal byť špeciálnym prokurátorom, lebo ja mám naozaj, ja mám naozaj obavu z toho, že on tú funkciu nebude vykonávať nestranne. Je to môj názor. Vy ten názor, samozrejme, nemusíte mať. A ja budem len veľmi rád, keď pán Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor po tých siedmich rokoch bude vykonávať tú funkciu tak, že aj ja budem môcť povedať, že som sa mýlil a že to naozaj robil dobre, ale to však mám teraz obavu, že to tak nebude.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 16:28 - 16:43 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na úvod, aby som sa vyjadril najprv ako predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, už to tu bolo v niektorých reakciách spomínané alebo spochybňované.
Ja som si dovolil zvolať tento výbor práve za účelom preverenia toho, či bol alebo nebol porušený zákon pri udeľovaní bezpečnostnej previerky pánovi kandidátovi Danielovi Lipšicovi a môžem zo svojou zodpovednosťou a naozaj nestranne povedať, že na základe predložených informácii a na základe vysvetlení pána riaditeľa, sme dospeli k jednohlasnému rozhodnutiu, že zákon porušený nebol. To znamená, ja nemám pochybnosť o tom, že úrad postupoval v súlade so zákonom. Avšak to čo chcem povedať, je to, čo sme nemohli na našom výbore preveriť, ani sa k tomu pán riaditeľ nemohol vyjadriť je, ten krok číslo jedna, a to znamená tá žiadosť o to, aby pánovi Lipšicovi bola udelená bezpečnostná previerka.
Už to bolo medializované, bolo to spomenuté, že práve pán minister Krajniak bol ten, ktorý dal žiadosť na NBÚ, aby bola pánovi Lipšicovi udelená bezpečnostná previerka, a tam začína aj končí celý tento problém.
To, že pán Krajniak v tejto veci zavádzal, dokazuje úplne jednoduchý fakt. Keby mal naozaj záujem dať si pána Lipšica ako právnika alebo nejakého poradcu na ministerstve, mohol by to spraviť iba dvomi spôsobmi.
Prvý spôsob ako nejakého dodávateľ služieb. Takéhoto by si, ale musel obstarať a nemohol dopredu predpokladať, že takéto služby by poskytoval práve pán Lipšic, alebo by si ho mohol dať ako zamestnanca, v takom prípade by si však pán Lipšic, v zmysle zákona musel svoju advokáciu pozastaviť a nemohol by sa venovať všetkým tým svojim prípadom a kauzám, ktorým sa venuje, ktoré zastupuje.
Takže tvrdenie, že pán minister uvažoval o tom, že by si dal pána Lipšica ako nejakého poradcu na ministerstvo bolo absolútne zavádzanie a bola to, a vy ako koalícia ste, ale nemali odvahu priznať to, že ste spravili v tom procese legislatívnom proste chybu, čo ja osobne by som vôbec nekritizoval pretože to sa niekedy naozaj môže stať. Pretože veci robíte v zrýchlených konaniach bez medzirezortného pripomienkového konania, a potom sa samozrejme stane, že tie veci nie sú dokonané, že tam chýbajú niektoré veci, a stalo sa, že pán Lipšic by nemohol kandidovať, pretože nemal splnenú podmienku o bezpečnostnej previerky. To ste mali ako chlapi priznať. Možno ste mohli cez nejaký prílepok nejak tento zákon zmeniť, alebo ste možno v skrátenom konaní mohli to ešte upraviť. Síce by to nebolo v súlade so zákonom, ale aspoň by to bolo chlapské a priznali by ste, že ste urobili jednoducho chybu, ktorú sa snažíte napraviť, aby ste mohli pánovi Lipšicovi umožniť kandidovať.
Ja sa nechcem k osobe pána Lipšica vyjadrovať. Už tu bolo povedané podľa mňa všetko podstatné.
Chcem len povedať, že ja osobne ani moji kolegovia z nášho poslaneckého klubu, my nemáme vôbec žiadny strach z toho, že by sme v budúcnosti, keby pán Lipšic sa stal špeciálny prokurátor mali mať strach z toho, že by sme mali byť trestne stíhaní alebo, že by sme boli v hľadáčiku u pána Lipšica. Ale práve naopak, my máme odôvodnené podozrenie a máme odôvodnenú obavu, že pán Lipšic ako špeciálny prokurátor si bude zakrývať oči pred konaním a zločinmi, ktoré robí práve vaša vláda alebo ktoré robili vaši nominanti v minulosti. Tá odôvodnená obava tu je, a to nemôže nikto vás spochybniť, že to tak proste nie je, pretože veľmi dobre viete, že ešte stále súčasné aktívne väzby pána Lipšica na politikov a politické strany sú také živé, že pán Lipšic ich nedokáže ako špeciálny prokurátor preťať.
Ja osobne chcem povedať, že som rád, že ste zaviedli ten Inštitút verejného vypočúvania, že naozaj tí kandidáti mohli byť grilovaní, že si to mohli aj ľudia z verejnosti pozrieť, to chcem naozaj pochváliť, avšak chcem povedať, že škoda, že to bolo celé úplne zbytočné, pretože už odpredu od začiatku bolo jasné, že jediným reálnym kandidátom, ktorý bude na túto funkciu zvolený je práve pán Lipšic.
A dovoľte mi ešte jednu takú malú poznámku. Niektorí koaliční poslanci vo faktických poznámkach povedali, napríklad pán poslanec Vons, ste kritizovali poslancov SMER-u, že akých oni mali nominantov, akých oni ľudí dávali do týchto funkcií, ale ja vám chcem povedať, že to neni argument prečo, preto, aby ste aj vy to mohli robiť. To, že to oni robili, že robili chyby, že tam dali ľudí, ktorí nemali morálny kredit, to je jedna vec, ale to neospravedlňuje vás, aby ste to spravili aj vy. Veď máte sa predsa správať tak, ako ste to ľuďom pred voľbami sľubovali.
Takže na záver môjho vystúpenia posledná vec, a to, že ja verím, že na základe informácií, ktoré boli aj v tejto rozprave povedané, nebudete hlasovať a nebudete voliť Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis